"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "cbatticon-1.6.13/sk.po" (27 Apr 2022, 7133 Bytes) of package /linux/privat/cbatticon-1.6.13.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Copyright (C) 2015-2018 Valère Monseur
  2 # This file is distributed under the same license as the cbatticon package.
  3 # Jose Riha, <jose1711 gmail com>, 2020.
  4 #
  5 msgid ""
  6 msgstr ""
  7 "Project-Id-Version: cbatticon 1.6.7\n"
  8 "Report-Msgid-Bugs-To: valere.monseur@ymail.com\n"
  9 "POT-Creation-Date: 2015-12-13 22:28+0100\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2020-02-25 23:22+0100\n"
  11 "Language-Team: \n"
  12 "MIME-Version: 1.0\n"
  13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  15 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n>=2 && n<=4 ? 1 : 2);\n"
  16 "X-Generator: Poedit 2.3\n"
  17 "Last-Translator: Jose Riha <jose1711@gmail.com>\n"
  18 "Language: sk_SK\n"
  19 
  20 #: cbatticon.c:154
  21 msgid "Display the version"
  22 msgstr "Zobraziť verziu"
  23 
  24 #: cbatticon.c:155
  25 msgid "Display debug information"
  26 msgstr "Zobraziť informácie pre ladenie"
  27 
  28 #: cbatticon.c:156
  29 msgid "Set update interval (in seconds)"
  30 msgstr "Nastaviť interval obnovenia (v sekundách)"
  31 
  32 #: cbatticon.c:157
  33 msgid "Set icon type ('standard', 'notification' or 'symbolic')"
  34 msgstr "Nastaviť typ ikony ('standard', 'notification' alebo 'symbolic')"
  35 
  36 #: cbatticon.c:158
  37 msgid "Set low battery level (in percent)"
  38 msgstr "Nastaviť nízku úroveň nabitia batérie (v percentách)"
  39 
  40 #: cbatticon.c:159
  41 msgid "Set critical battery level (in percent)"
  42 msgstr "Nastaviť kriticky nízku úroveň nabitia batérie (v percentách)"
  43 
  44 #: cbatticon.c:160
  45 msgid "Command to execute when critical battery level is reached"
  46 msgstr ""
  47 "Príkaz, ktorý sa spustí pri dosiahnutí kriticky nízkej úrovne nabitia batérie"
  48 
  49 #: cbatticon.c:161
  50 msgid "Command to execute when left clicking on tray icon"
  51 msgstr "Príkaz, ktorý sa spustí po kliknutí na ikonu v systémovej lište"
  52 
  53 #: cbatticon.c:163
  54 msgid "Hide the notification popups"
  55 msgstr "Skryť vyskakovacie oznámenia"
  56 
  57 #: cbatticon.c:165
  58 msgid "List available icon types"
  59 msgstr "Zobraziť zoznam dostupných typov ikon"
  60 
  61 #: cbatticon.c:166
  62 msgid "List available power supplies (battery and AC)"
  63 msgstr "Zobraziť dostupné zdroje napätia (batéria a elektrická sieť)"
  64 
  65 #: cbatticon.c:170
  66 msgid "[BATTERY ID]"
  67 msgstr "[ID BATÉRIE]"
  68 
  69 #: cbatticon.c:174
  70 #, c-format
  71 msgid "Cannot parse command line arguments: %s\n"
  72 msgstr "Nepodarilo sa analyzovať voľby príkazového riadku: %s\n"
  73 
  74 #: cbatticon.c:185
  75 msgid ""
  76 "cbatticon: a lightweight and fast battery icon that sits in your system "
  77 "tray\n"
  78 msgstr ""
  79 "cbatticon: malý a svižný program, ktorý zobrazuje ikonu batérie v "
  80 "systémovej lište\n"
  81 
  82 #: cbatticon.c:186
  83 #, c-format
  84 msgid "version %s\n"
  85 msgstr "verzia %s\n"
  86 
  87 #: cbatticon.c:194
  88 msgid "List of available power supplies:\n"
  89 msgstr "Zoznam dostupných zdrojov napätia:\n"
  90 
  91 #: cbatticon.c:209
  92 msgid "List of available icon types:\n"
  93 msgstr "Zoznam dostupných typov ikon:\n"
  94 
  95 #: cbatticon.c:210 cbatticon.c:211 cbatticon.c:212
  96 msgid "available"
  97 msgstr "dostupné"
  98 
  99 #: cbatticon.c:210 cbatticon.c:211 cbatticon.c:212 cbatticon.c:540
 100 #: cbatticon.c:548 cbatticon.c:570
 101 msgid "unavailable"
 102 msgstr "nedostupné"
 103 
 104 #: cbatticon.c:226
 105 #, c-format
 106 msgid "Unknown icon type: %s\n"
 107 msgstr "Neznámy typ ikony: %s\n"
 108 
 109 #: cbatticon.c:238
 110 msgid "No icon type found!\n"
 111 msgstr "Nebol nájdený žiaden typ ikony!\n"
 112 
 113 #: cbatticon.c:245
 114 #, c-format
 115 msgid ""
 116 "Invalid update interval! It has been reset to default (%d seconds)\n"
 117 msgstr ""
 118 "Neplatný interval obnovenia! Nastavujem predvolený interval (%d "
 119 "sekúnd)\n"
 120 
 121 #: cbatticon.c:252
 122 #, c-format
 123 msgid "Invalid low level! It has been reset to default (%d percent)\n"
 124 msgstr ""
 125 "Neplatná úroveň nízkeho nabitia! Nastavujem predvolenú úroveň (%d "
 126 "percent)\n"
 127 
 128 #: cbatticon.c:257
 129 #, c-format
 130 msgid ""
 131 "Invalid critical level! It has been reset to default (%d percent)\n"
 132 msgstr ""
 133 "Neplatná úroveň kriticky nízkeho nabitia! Nastavujem predvolenú úroveň "
 134 "(%d percent)\n"
 135 
 136 #: cbatticon.c:263
 137 msgid ""
 138 "Critical level is higher than low level! They have been reset to "
 139 "default\n"
 140 msgstr ""
 141 "Úroveň kriticky nízkeho nabitia je vyššia ako úroveň nízkeho nabitia! "
 142 "Nastavujem obe hodnoty na predvolenú úroveň\n"
 143 
 144 #: cbatticon.c:294 cbatticon.c:326
 145 #, c-format
 146 msgid "type: %-*.*s\tid: %-*.*s\tpath: %s\n"
 147 msgstr "typ: %-*.*s\tid: %-*.*s\tcesta: %s\n"
 148 
 149 #: cbatticon.c:294
 150 msgid "Battery"
 151 msgstr "Batéria"
 152 
 153 #: cbatticon.c:326
 154 msgid "AC"
 155 msgstr "AC"
 156 
 157 #: cbatticon.c:348
 158 #, c-format
 159 msgid "Cannot open sysfs directory: %s (%s)\n"
 160 msgstr "Nie je možné otvoriť adresár sysfs: %s (%s)\n"
 161 
 162 #: cbatticon.c:355
 163 #, c-format
 164 msgid "No battery with suffix %s found!\n"
 165 msgstr "Nebola nájdená batéria %s!\n"
 166 
 167 #: cbatticon.c:360
 168 msgid "No battery nor AC power supply found!\n"
 169 msgstr "Nebola nájdená batéria alebo iný zdroj napätia!\n"
 170 
 171 #: cbatticon.c:672 cbatticon.c:675
 172 msgid "AC only, no battery!"
 173 msgstr "Iba elektrická sieť, žiadna batéria!"
 174 
 175 #: cbatticon.c:793
 176 #, c-format
 177 msgid "Spawning critical battery level command in 30 seconds: %s"
 178 msgstr ""
 179 "O 30 sekúnd sa spustí príkaz definovaný pre kriticky nízku úroveň "
 180 "batérie: %s"
 181 
 182 #: cbatticon.c:797
 183 #, c-format
 184 msgid "Cannot spawn critical battery level command: %s\n"
 185 msgstr ""
 186 "Nepodarilo sa spustiť príkaz definovaný pre kriticky nízku úroveň "
 187 "batérie: %s\n"
 188 
 189 #: cbatticon.c:800
 190 msgid "Cannot spawn critical battery level command!"
 191 msgstr ""
 192 "Nepodarilo sa spustiť príkaz definovaný pre kriticky nízku úroveň "
 193 "batérie!"
 194 
 195 #: cbatticon.c:817
 196 #, c-format
 197 msgid "Cannot spawn left click command: %s\n"
 198 msgstr ""
 199 "Nepodarilo sa spustiť príkaz priradený ľavému tlačidlu myši: "
 200 "%s\n"
 201 
 202 #: cbatticon.c:820
 203 msgid "Cannot spawn left click command!"
 204 msgstr ""
 205 "Nepodarilo sa spustiť príkaz priradeny ľavému tlačidlu myši!"
 206 
 207 #: cbatticon.c:884
 208 msgid "Battery is missing!"
 209 msgstr "Batéria nebola nájdená!"
 210 
 211 #: cbatticon.c:888
 212 msgid "Battery status is unknown!"
 213 msgstr "Stav batérie je neznámy!"
 214 
 215 #: cbatticon.c:892
 216 msgid "Battery is charged!"
 217 msgstr "Batéria je nabitá!"
 218 
 219 #: cbatticon.c:896
 220 #, c-format
 221 msgid "Battery is discharging (%i%% remaining)"
 222 msgstr "Batéria sa vybíja (%i%% zostáva)"
 223 
 224 #: cbatticon.c:900
 225 #, c-format
 226 msgid "Battery is not charging (%i%% remaining)"
 227 msgstr "Batéria sa nenabíja (%i%% zostáva)"
 228 
 229 #: cbatticon.c:904
 230 #, c-format
 231 msgid "Battery level is low! (%i%% remaining)"
 232 msgstr "Nízka úroveň nabitia batérie! (%i%% zostáva)"
 233 
 234 #: cbatticon.c:908
 235 #, c-format
 236 msgid "Battery level is critical! (%i%% remaining)"
 237 msgstr "Kriticky nízka úroveň batérie! (%i%% zostáva)"
 238 
 239 #: cbatticon.c:912
 240 #, c-format
 241 msgid "Battery is charging (%i%%)"
 242 msgstr "Batéria sa nabíja (%i%%)"
 243 
 244 #: cbatticon.c:941
 245 #, c-format
 246 msgid "%d minute"
 247 msgid_plural "%d minutes"
 248 msgstr[0] "%d minúta"
 249 msgstr[1] "%d minúty"
 250 msgstr[2] "%d minút"
 251 
 252 #: cbatticon.c:942
 253 #, c-format
 254 msgid "%d hour, %s remaining"
 255 msgid_plural "%d hours, %s remaining"
 256 msgstr[0] "%d hodina, %s zostáva"
 257 msgstr[1] "%d hodiny, %s zostáva"
 258 msgstr[2] "%d hodín, %s zostáva"
 259 
 260 #: cbatticon.c:944
 261 #, c-format
 262 msgid "%d minute remaining"
 263 msgid_plural "%d minutes remaining"
 264 msgstr[0] "zostáva %d minúta"
 265 msgstr[1] "zostávajú %d minúty"
 266 msgstr[2] "zostáva %d minút"