"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "bftpd/doc/pl/bftpddoc-pl-3.html" (8 Nov 2012, 3554 Bytes) of package /linux/privat/bftpd-5.1.tar.gz:


Caution: In this restricted "Fossies" environment the current HTML page may not be correctly presentated and may have some non-functional links. You can here alternatively try to browse the pure source code or just view or download the uninterpreted raw source code. If the rendering is insufficient you may try to find and view the page on the bftpd-5.1.tar.gz project site itself.

Dalej Wstecz Zawartość


3. Konfiguracja

3.1 Zarządzanie użytkownikami

Możesz obsługiwac konta użytkownikow w bardzo prosty sposób, edytując plik /etc/passwd oraz, jeśli Twój system to obsługuje, /etc/shadow. Każdy użytkownik występujący w /etc/passwd może się połączyć z serwerem jeśli poda hasło i spełni wymagania konfiguracji serwera bftpd. Można również założyć konto anonymous, ustawiając zmienną ANONYMOUS_USER na yes. bftpd obsługuje również PAM.

3.2 Plik konfiguracji (/etc/bftp.conf)

Sekcja globalna

W tej sekcji możesz nadawać wartości opcjom konfiguracji. Składnia jest następująca:

global {
 nazwa1=wartość1
 nazwa2=wartość2
}

Sekcja użytkowników

W konfiguracji występuje również sekcja użytkowników, w której możesz nadpisywać wartości globalne dla poszczególnych użytkownikow. Przykład:

global {
 nazwa1=wartość1
 nazwa2=wartość2
}
user foo {
 nazwa1=wartość3
}
Jeśli użytkownik foo się zaloguje, to nazwa pierwsza będzie miała wartość3. Jeśli zalogowany jest inny użytkownik, nazwa1 ma warość1, natomiast nazwa2 ma zawsze wartość2.

Sekcja grup użytkowników

Możesz także definiować konfigurację grupom użytkownikow - podobnie jak dla jednego użytkownika, tylko możesz przydzielić ich kilku pod postacią grupy. Możesz rownież umieszczać w konfiguracji grupy systemowe dodając do ich nazwy znak @. Przykład:

group foo,bar,@baz {
 nazwa1=wartość1
}
Te opcje oddziałuja na użytkowników foo i bar oraz na każdego z grupy systemowej baz.

Sekcja katalogów

Mozesz ustalać opcje, które będą ważne tylko dla użytkowników znajdujących się w danym katalogu, bądź w jego podkatalogach. Weź pod uwagę, że musisz umieścić te struktury w opcjach globalnych, użytkowników oraz grup. W ten sposób możesz także nadpisywać specyficzne ustawienia katalogu dla danych użytkowników. Przykładowo:

global {
 nazwa=wartość1
 directory /foo {
  nazwa1=wartość2
 }
}
user bar {
 directory /foo {
  nazwa1=wartość3
 }
}
Tutaj, nazwa1 będzie miała wartość3 jeśli użytkownik bar będzie w katalogu /foo. Natomiast wartość2 przybierze jeśli inny użytkownik znajdzie sie w katalogu /foo. Każdy inny przypadek spowoduje nadanie nazwie1 wartości1.

Wyjaśnienie tych opcji znajdziesz w pliku konfiguracyjnym bftpd (jeśli nie upgradowales bftpd, plik został juz skopiowany do /etc). Zmodyfikuj oczywiście plik do twoich potrzeb. Jednak domyślna konfiguracja też powinna być w porządku.


Dalej Wstecz Zawartość