"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "betterawstats/language/lang_nl.inc.php" (18 Mar 2008, 23602 Bytes) of package /linux/www/old/betterawstats-1.0.zip:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PHP source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 <?php
  2 
  3 // since we are merging this here with the message file from AWSTATS, we have to
  4 // add these internal messages to the ones from AWSTATS. Please remember NOT to
  5 // use any numeric indexes since they are used by AWSTATS.
  6 
  7 // this language files is kindly translated into Dutch by Edwin de Ruijter
  8 
  9 global $BAW_MES;
  10 $BAW_MES += array(
  11 
  12   // display.inc.php
  13   'data_file_stats' => 'Gegevens bestand bijwerken statistieken:',
  14   'parsed_records' => 'Geanalyseerde records:',
  15   'old_records' => 'Oude records:',
  16   'new_records' => 'Nieuwe records:',
  17   'corrupted' => 'Onbetrouwbaar:',
  18   'dropped' => 'Niet meegenomen:',
  19   'ratio_pages_hits' => 'Verhouding'.BR.'(Hits/Pagina\'s)',
  20   'files_paths' => 'Bestanden/directories',
  21   'user_agent' => 'User Agent',
  22   'size' => 'Grootte',
  23   'by_domains' => '%s per domeinen',
  24   'visits' => 'Bezoeken',
  25   'averages' => ' (Gemiddelden)',
  26   'assumedscript' => 'Verondersteld Robots/Spiders',
  27   'weekday_averages' => $BAW_MES[91] . ' (Gemiddelden)',
  28   'hours_averages' => $BAW_MES[20] . ' (Gemiddelden)',
  29   'os_versions' => "{$BAW_MES[59]} (+{$BAW_MES[58]})",
  30   'browser_versions' => "{$BAW_MES[21]} (+{$BAW_MES[58]})",
  31   'referer_hotlinks' => 'Hotlinks',
  32   'hl_by_domains ' => "Hotlinks per domeinen",
  33   'hotlinks_proxies' => 'Hotlinks/Proxies',
  34 
  35   // baw_raise_error
  36   'baw_error' => 'BetterAWstats Fout',
  37   'datafile' =>
  38     "Gegevens bestand is onbetrouwbaar, gegevens konden niet worden gelezen: %s;<br>'%s' moet zijn BEGIN_...".BR
  39     . "Lees a.u.b. de FAQ (/doc/FAQ.txt)",
  40   'datafileindex' =>
  41     "Gegevens bestand is onbetrouwbaar, gegevens-index kon niet worden gelezen: %s;<br>'%s' moet zijn BEGIN_...".BR
  42     . "Lees a.u.b. de FAQ (/doc/FAQ.txt)",
  43   'datafilesdir' =>
  44     "De gegevens bestanden konden niet gevonden worden in deze lokatie: %s".BR
  45     . "Controleer a.u.b. uw config.php. De waarde van \$BAW_CONF['path_data'] moet "
  46     . "verwijzen naar de directory waar awstats zijn gegevens bestanden bewaart "
  47     . "(typisch iets als /cgi-bin/awstats/data). Controleer a.u.b. ook "
  48     . "dat php lees-rechten heeft op deze directory.",
  49   'languagefile' =>
  50     "Het taal bestand kon niet gevonden worden in deze lokatie: %s".BR
  51     . "Controleer a.u.b. uw config.php. De waarde van \$BAW_CONF['path_lang'] moet "
  52     . "verwijzen naar de directory waar awstats zijn taal bestand bewaart "
  53     . "(typisch iets als /cgi-bin/awstats/lang). Controleer a.u.b. ook "
  54     . "dat php lees-rechten heeft op deze directory.",
  55   'libraryfiles' =>
  56     "De library bestanden konden niet gevonden worden in deze lokatie: %s".BR
  57     . "Controleer a.u.b. uw config.php. De wwarde van \$BAW_CONF['path_lib'] moet "
  58     . "verwijzen naar de directory waar awstats zijn library bestanden bewaart "
  59     . "(typisch iets als /cgi-bin/awstats/lib). Controleer a.u.b. ook "
  60     . "dat php lees-rechten heeft op deze directory.",
  61   'configwrite' =>
  62     "Het configuratie bestand is niet overschrijfbaar. Controleer a.u.b. dat het script "
  63     . "naar dit bestand kan schrijven of wijzig simpelweg dit bestand direct op de server "
  64     . "in plaats van de configuratie Editor te gebruiken.",
  65   'configread' =>
  66     "Het configuratie bestand kon niet worden geopend voor lees/schrijf toegang",
  67   'configdisabled' =>
  68     "De online configureerder is uitgeschakeld. Zet a.u.b. "
  69     . "\$BAW_CONF['online_config'] = true in uw config.php",
  70   'libraryeval' =>
  71     "Een fout is opgetreden bij het analyseren van het awstats library bestand %s dat wordt gebruikt bij "
  72     . "het ontleden van de variabele %s. Schakel a.u.b. debugging aan in config.php en "
  73     . "zend de getoonde PHP foutboodschappen naar het support forum zodat het probleem verholpen kan worden.",
  74   'jpgraph_path' =>
  75     "De bestanden voor jpgraph konden niet gevonden worden in %s. Schakel dit onderdeel uit in "
  76     . "config.php of corrigeer het pad naar de bestanden.",
  77   'gd2notavailable' =>
  78     "De PHP graphics library GD2 is niet beschikbaar. Schakel a.u.b. de map functie uit of installeer GD2."
  79     . "U kunt meer informatie verkrijgen op http://php.net/manual/en/ref.image.php",
  80   'mapnotavailable' =>
  81     "De afbeeldingen om de Map (%s) te maken zijn niet beschikbaar. Controleer a.u.b. dat u "
  82     . "alle bestanden van de setup heeft en dat deze leesbaar zijn door "
  83     . "de server.",
  84   'iconpath' =>
  85     "De AWSTATS icons konden niet gevonden worden in deze locatie: %s".BR
  86     . "Controlleer a.u.b. uw config.php. De waarde van \$BAW_CONF['icons_url'] moet "
  87     . "wijzen naar de URL waar awstats zijn library bestanden bewaart "
  88     . "(typisch iets als http://awstats.local/awstats/icon).",
  89   'site_path' =>
  90     "Het pad naar awstats is niet goed gezet naar directory: %s".BR
  91     . "Controlleer a.u.b. uw config.php. De waarde van \$BAW_CONF['site_path'] moet "
  92     . "wijzen naar de directory waar BetterAWStats is ge-installeerd "
  93     . "(typisch iets als /home/user/public_html/baw).".BR
  94     . "Het schijnt dat uw script is ge-installeerd in '%s'.",
  95   'site_url' =>
  96     'De URL naar BetterAWStats is niet goed gezet in uw config.php. Hij staat momenteel '
  97     . 'op %s, maar dat is niet goed. Het zou kunnen dat de URL %s moet zijn.',
  98   'password_match' =>
  99     'De ingevoerde wachtwoorden komen niet overeen. Ga a.u.b. terug en probeer opnieuw.',
 100   'password_change' =>
 101     'U probeert het standaard wachtwoord te gebruiken. Ga a.u.b. terug en wijzig hetnaar een '
 102     . 'ander wachtwoord.',
 103   'password_short' =>
 104     'Uw wachtwoord dient minimaal uit 6 tekens te bestaan. Ga a.u.b. terug en '
 105     . 'kies een langer wachtwoord.',
 106   'xmldata' =>
 107     'Your AWStats data files are stored in XML format. Unfortunately, BetterAWSTats '
 108     . 'does not support XML data yet. Please store your datafiles in plain text.',
 109 
 110   // $BAW_LIB['item_groups']
 111   'time' => 'Tijd',
 112   'user_information' => 'Gebruiker informatie',
 113   'user_actions' => 'Gebruiker akties',
 114   'user_origin' => 'Gebruiker herkomst',
 115   'other_access' => 'Andere toegang',
 116 
 117   // debug messages
 118   'dbg_detect_language' => "Bezig de taal te vinden",
 119   'dbg_detected_language' => "Gevonden taal %s",
 120   'dbg_test_writable' => "Bezig te controleren of %s overschrijfbaar is",
 121   'dbg_test_writable_false' => "IS NIET overschrijfbaar: %s",
 122   'dbg_test_writable_true' => 'IS overschrijfbaar: %s',
 123   'dbg_found_dir' => 'Gevonden directory %s',
 124   'dbg_found_file' => 'Gevonden bestand: %s',
 125   'dbg_finished_parse_dir' => "Klaar met analyseren directory %s",
 126   'dbg_start_parse_dir' => "Start analyseren directory %s",
 127 
 128   // config_default.inc.php
 129   'cfg_enable' => 'Schakel in',
 130   'cfg_disable' => 'Schakel uit',
 131   'cfg_show_all' => 'Toon alle',
 132   'monday' => 'Maandag',
 133   'sunday' => 'Zondag',
 134   'cfg_hide' => 'Verberg',
 135   'cfg_show' => 'Toon',
 136   'cfg_site_settings' => 'Site instellingen',
 137   'cfg_path_to_aws_data' => 'Pad naar AWStats gegevens',
 138   'cfg_path_to_aws_data_hlp' => "Zet deze waarde op de directory waar AWStats "
 139     . "zijn gegevens bestanden in bewaart. ATTENTIE: Als u deze bestanden met "
 140     . "windows leest, maar u heeft ze met Linux aangemaakt of vice versa, let er dan op "
 141     . "dat u ze 'BINARY' overzet. Anders kunnen ze niet goed gelezen worden. "
 142     . "Niet afsluiten met een slash.",
 143   'cfg_path_to_aws_lib' => 'Pad naar AWStats libraries',
 144   'cfg_path_to_aws_lib_hlp' => "Zet deze waarde op de directory waar AWStats "
 145     . "zijn library bestanden in bewaart. Niet afsluiten met een slash.",
 146   'cfg_path_to_aws_lang' => 'Pad naar AWStats taal bestanden',
 147   'cfg_path_to_aws_lang_hlp' => 'Zet deze waarde op de directory waar AWStats '
 148     . 'zijn language bestanden in bewaart. Niet afsluiten met een slash.',
 149   'cfg_script_url' => 'Script URL',
 150   'cfg_script_url_hlp' => "De url van BetterAWstats' directory, Niet afsluiten met een slash.",
 151   'cfg_script_path' => 'Script pad',
 152   'cfg_script_path_hlp' => 'Het pad van BetterAWstats, Niet afsluiten met een slash.',
 153   'cfg_aws_icons_url' => 'URL naar AWStats icons',
 154   'cfg_aws_icons_url_hlp' => 'De url naar de awstats icons, moet bevatten de '
 155     . 'gehele http://..., niet afsluiten met een slash.',
 156   'cfg_web_config' => 'Web configuratie',
 157   'cfg_web_config_hlp' => 'De online configuratie editor inschakelen? LET OP: '
 158     . 'Uw config.php bestand moet schrijfbaar zijn om dit in te schakelen. Het is AF TE RADEN '
 159     . 'om dit te gebruiken, tenzij de directory wachtwoord-beveiligd is met een '
 160     . '.htaccess bestand.',
 161   'cfg_web_config_pw' => 'Wijzig configuratie wachtwoord?',
 162   'cfg_web_config_pw_hlp' => 'Dit wachtwoord is nodig om toegang tot de online configuratie '
 163     . 'te krijgen.',
 164   'cfg_limit_server' => 'Beperken tot server?',
 165   'cfg_limit_server_hlp' => 'Zet dit naar een enkele server waartoe u zich wilt beperken '
 166     . 'of "false" om allen te tonen. De server naam moet degene zijn die gebruikt wordt voor awstats.',
 167   'cfg_layout_settings' => 'Opmaak instellingen',
 168   'cfg_layout_type' => 'Opmaak type',
 169   'cfg_layout_type_hlp' => 'Toon page in verticale of horizontale opmaak?',
 170   'cfg_vertical' => 'Verticaal',
 171   'cfg_horizontal' => 'Horizontaal',
 172   'cfg_language' => 'Taal',
 173   'cfg_language_hlp' => 'Zet uw taal. Zet op "auto" om de browserwaarde te nemen.',
 174   'cfg_firstweekday' => 'Eerste dag van de week',
 175   'cfg_firstweekday_hlp' => 'Moet Zondag de eerste dag van de weekzijn of maandag?',
 176   'cfg_decimalpoint' => 'Decimale punt',
 177   'cfg_decimalpoint_hlp' => "Decimale punt teken (99.9)",
 178   'cfg_thous_sep' => 'Duizendtal scheidingsteken',
 179   'cfg_thous_sep_hlp' => "Duizendtal scheidingsteken (1'000)",
 180   'cfg_date_form' => 'Datum formaat (2007-31-12)',
 181   'cfg_date_form_hlp' => 'Hoe moet een datum er uit zien? Voor formattering, raadpleeg '
 182     . 'a.u.b. http://php.net/manual/en/function.date.php',
 183   'cfg_date_time_form' => 'Datum &amp; tijd formaat (2007-31-12 23:59)',
 184   'cfg_date_time_form_hlp' => 'Hoe moet een datum &amp; tijd er uit zien? Voor formattering, raadpleeg '
 185     . 'a.u.b http://php.net/manual/en/function.date.php',
 186   'cfg_percent_dec' => 'Percentage decimalen',
 187   'cfg_percent_dec_hlp' => "Hoeveel decimalen voor percentages? (99.9%)",
 188   'cfg_field_length' => 'Veld lengte',
 189   'cfg_field_length_hlp' => 'Wat is de maximale tekstlengte van tabel velden? '
 190     . "(Alleen van toepassing op links)",
 191   'cfg_max_lines' => 'Maximaal aantal tabel rijen',
 192   'cfg_max_lines_hlp' => 'Wat is het maximale aantal rijen dat een tabel kan hebben? '
 193     . 'Zet op "false" om uit te schakelen. Als een tabel dit aantal rijen bereikt, '
 194     . 'wordt de rest geaggregeerd in 1 regel. Dit gaat ook op voor de "full list view"'
 195     . ' van een tabel.',
 196   'cfg_hide_empty' => 'Verberg lege gegevens',
 197   'cfg_hide_empty_hlp' => 'Volledig verbergen van grafieken met nul-entries? '
 198     . '(Het menu wordt ook verborgen)',
 199   'cfg_auto_submit_form' => 'Voer dropdown-wijzigingen meteen uit',
 200   'cfg_auto_submit_form_hlp' => 'Als dit is ingeschakeld, zullen de site/datum dropdowns geen '
 201     . '"OK"-button hebben. De pagina wordt aangeroepen zodra u een nieuwe waarde '
 202     . 'kiest. Niet aanbevolen voor grote sites.',
 203   'cfg_chart_settings' => 'Grafiek instellingen',
 204   'cfg_max_scale_visitors' => 'Maximale schaal voor Bezoekers',
 205   'cfg_max_scale_visitors_hlp' => 'De maximum waarde van de gekozen optie zal '
 206     . 'de maximum hoogte van de Bezoekers staven in de grafiek bepalen.',
 207   'cfg_max_scale_visits' => 'Maximale schaal voor Bezoeken',
 208   'cfg_max_scale_visits_hlp' => 'De maximum waarde van de gekozen optie zal '
 209     . 'de maximum hoogte van de Bezoeken staven in de grafiek bepalen.',
 210   'cfg_max_scale_pages' => 'Maximale schaal voor Paginas',
 211   'cfg_max_scale_pages_hlp' => 'De maximum waarde van de gekozen optie zal '
 212     . 'de maximum hoogte van de Paginas staven in de grafiek bepalen.',
 213   'cfg_max_scale_hits' => 'Maximale schaal voor Hits',
 214   'cfg_max_scale_hits_hlp' => 'De maximum waarde van de gekozen optie zal '
 215     . 'de maximum hoogte van de Hits staven in de grafiek bepalen.',
 216   'cfg_max_chart_items' => 'Maximaal aantal grafiek rijen',
 217   'cfg_max_chart_items_hlp' => 'Wanneer grafieken getoond worden met de volledige lijsten, '
 218     . 'hoeveel items kunnen dan getoond worden? De rest wordt gesommeerd in "'.$BAW_MES[2].'". '
 219     . 'Dit wordt zo gedaan om te brede grafieken te voorkomen.',
 220   'cfg_chart_titles' => 'Grafiek Titels?',
 221   'cfg_chart_titles_hlp' => 'Indien ingeschakeld, zal er een titel boven iedere grafiek getoond worden.',
 222   'cfg_jpgraph_settings' => 'JPGraph instellingen',
 223   'cfg_jpgraph_enable' => 'Schakel JPgraph in?',
 224   'cfg_jpgraph_enable_hlp' => 'Om JPGraph te gebruiken, zult u dit moeten downloaden van '
 225     . 'http://www.aditus.nu/jpgraph/jpdownload.php.',
 226   'cfg_jpgraph_path' => 'Pad naar JPGraph',
 227   'cfg_jpgraph_path_hlp' => 'Waar staat uw JPGraph installatie? (De directory '
 228     . 'waar jpgraph.php in staat. Niet afsluiten met een slash.)',
 229   'cfg_table_settings' => 'Tabel instellingen',
 230   'cfg_advanced_settings' => 'Geavanceerde instellingen',
 231   'cfg_version' => 'Versie',
 232   'cfg_version_hlp' => 'Versie van deze software',
 233   'cfg_xhtml' => 'XHTML/ HTML',
 234   'cfg_xhtml_hlp' => 'Wilt u uw output in HTML or XHTML?',
 235   'cfg_debug' => 'Debug',
 236   'cfg_debug_hlp' => 'Wilt u debug-output tonen (ZEER gedetaileerd)?',
 237   'cfg_parser' => 'Analyse statistieken',
 238   'cfg_parser_hlp' => 'Wilt u log file analyse gegevens tonen onder de statistiek samenvatting?',
 239   'cfg_module' => 'Module instellingen',
 240   'cfg_module_hlp' => 'Gebruikt u BetterAWstats als module voor andere '
 241     . 'software? (Momenteel is alleen Drupal ondersteund)',
 242   'cfg_type_order' => 'Sorteer volgorde',
 243   'cfg_type_show' => 'Toon deze gegevens?',
 244   'cfg_type_collapse' => 'Ingeklapt?',
 245   'cfg_type_table' => 'Toon gegevens tabel?',
 246   'cfg_type_sort' => 'Gesorteerd op welke kolom?',
 247   'cfg_possible_values'=> ' Mogelijke waarden zijn:',
 248   'cfg_type_sort_dir' => 'Sorteer richting?',
 249   'cfg_type_sort_dir_opts' => 'SORT_ASC=Oplopend, SORT_DESC=Aflopend',
 250   'cfg_type_chart' => 'Toon HTML grafiek?',
 251   'cfg_type_map' => 'Toon landkaart afbeelding?',
 252   'cfg_type_avg' => 'Toon geniddelden?',
 253   'cfg_type_total' => 'Toon totalen som?',
 254   'cfg_type_top_x' => 'Toon hoeveel entries?',
 255   'cfg_type_assumebot' => 'Verberg visitors waar Hits = Paginas?',
 256   'cfg_type_showmonths' => 'Toon hoeveel maanden?',
 257   'cfg_type_favicon' => 'Favicons ophalen voor externe URLs?',
 258   'cfg_type_domain_lvls' => 'Verkort URL naar hoeveel domein levels? (-1 om uit te schakelen)',
 259   'cfg_dis_overview' => 'Algemeen overzicht van kentallen en datums',
 260   'cfg_dis_months' => 'Maandelijkse gegevens',
 261   'cfg_dis_days' => 'Dagelijkse gegevens',
 262   'cfg_dis_weekdays' => 'Weekdagen',
 263   'cfg_dis_hours' => 'Uren van de dag',
 264   'cfg_dis_domains' => 'Domeinen van bezoekers',
 265   'cfg_dis_visitors' => 'IP addressen van bezoekers',
 266   'cfg_dis_logins' => 'Logins voor gebruikersnaam/wachtwoord beschermde paginas',
 267   'cfg_dis_robots' => 'Spiders, Robots van Zoek machines etc.',
 268   'cfg_dis_worms' => 'Worms die beveiligingslekken zoeken',
 269   'cfg_dis_sessions' => 'Hoe lang is men op de site geweest?',
 270   'cfg_dis_filetype' => 'Welke bestandstypen zijn op de site',
 271   'cfg_dis_urls' => 'Paginas op de site',
 272   'cfg_dis_paths_hlp' => 'Bestanden/paden op de site',
 273   'cfg_dis_paths' => 'Bestanden/paden',
 274   'cfg_dis_os' => 'Besturingssysteem van gebruikers',
 275   'cfg_dis_unknownos' => 'Onbekend besturingssysteem',
 276   'cfg_dis_osversions' => 'Besturingssysteem van gebruikers inklusief versies',
 277   'cfg_dis_browsers' => 'Gebruikers browser type',
 278   'cfg_dis_browserversions' => "Gebruikers browser type (+{$BAW_MES[58]})",
 279   'cfg_dis_unknownbrowser' => 'Onbekende browsers',
 280   'cfg_dis_unknownbrowser_agent' => 'User agent',
 281   'cfg_dis_screensizes' => 'Schermafmetingen van gebruikers',
 282   'cfg_dis_se_referers' => 'Referrals van zoek machines',
 283   'cfg_dis_referers' => 'Referrals van andere sites',
 284   'cfg_dis_referer_domains' => 'Referrals van andere sites, gegroepeerd per 2e level domeinen',
 285   'cfg_dis_hotlinks' => 'Paginas die verwijzen naar afbeeldingen/gegevens op uw site',
 286   'cfg_dis_hotlink_domains' => 'Domeinen die verwijzen naar afbeeldingen/gegevens op uw site',
 287   'cfg_dis_searchphrases' => 'Zoek zinnen',
 288   'cfg_dis_searchwords' => 'Zoek woorden',
 289   'cfg_dis_misc' => 'Gebruikers systeem kenmerken',
 290   'cfg_dis_errors' => 'Toegang tot pagina\'s die foutmeldingen afgaven',
 291 
 292   // display_helpers
 293   'config_not_writable' => 'Configuratie bestand niet overschrijfbaar!',
 294   'config_editor' => 'Configuratie editor',
 295   'created_by' => 'gemaakt door %s',
 296   'config_intro' => "// ATTENTIE:\r\n// BetterAWstats heeft een online config "
 297     . "editor die u kunt gebruiken inplaats van deze file te editen. De "
 298     . "verwijzing naar de online config editor staat onderaan het menu! Om "
 299     . "deze te gebruiken zet u \$BAW_CONF['online_config']= true; en zorgt "
 300     . "u ervoor dat het bestand overschrijfbaar is door de server.\r\n",
 301   'cfg_name' => 'NAAM:  ',
 302   'cfg_info' => 'INFO:  ',
 303   'cfg_def' => 'DEFAULT:',
 304   'cfg_display' => 'TOON',
 305   'cfg_display2' => 'Toon',
 306   'cfg_logout' => 'Uitloggen',
 307   'confirm_password' => 'Bevestig Wachtwoord: ',
 308   'cfg_saved' => "De configuratie is bewaard. Ga verder met "
 309     . "<a href=\"{$BAW_CONF['site_url']}/\">Statistieken</a> of ga terug naar de "
 310     . "<a href=\"{$BAW_CONF['site_url']}/index.php?action=config_editor\">"
 311     . "Config editor</a>.",
 312   'cfg_save' => 'Bewaar alles',
 313   'cfg_reset' => 'Reset',
 314   'cfg_exit' => 'Exit',
 315   'cfg_asc'=> 'Oplopend',
 316   'cfg_desc' => 'Aflopend',
 317   'show' => 'Toon',
 318   'hide' => 'Verberg',
 319   'all_months' => 'Alle (Maandelijks)',
 320   'all_days' => 'Alle (Dagelijks)',
 321   'get_help' => 'Vraag hulp',
 322   'back' => 'Terug',
 323   'version_check' => 'Kijk of er updates zijn',
 324   'version_info' => 'Versie Gegevens',
 325   'unknown_list' => 'Onbekende Gegevens',
 326 
 327   // config.inc.php
 328   'require_password' => 'Voer a.u.b. het wachtwoord in en druk op OK.',
 329   'password_incorrect' => 'Het wachtwoord is onjuist. Probeer a.u.b. opnieuw.',
 330 
 331   // reder_table
 332   'table_max_hits_exceed' => '(Overstijgende max_hits config beperken tot %s)',
 333   'records'=> '%s records',
 334 
 335   // section help
 336   'hlp_overview' => 'Deze sectie toont de algemene gegevens van de huidig '
 337     . 'geselecteerde maand. Let a.u.b. op dat de hits, veroorzaakt door hotlinks en '
 338     . 'robots, hacker-scripts etc., op een niet accurate wijze zijn weggelaten. Als u '
 339     . "\$BAW_CONF['show_parser_stats'] op true zet, kunt u hier statistieken zien over"
 340     . 'de logfile update zoals geanalyseerde records, oude records, nieuwe records, '
 341     . 'onbetrouwbare en weggelaten regels.',
 342   'hlp_months' => 'Deze sectie toont de historie van gegevens enkele maanden in het '
 343     . 'verleden. U kunt de tijdspanne veranderen in de configuratie.',
 344   'hlp_days' => 'Deze sectie toont de dagelijkse historie van gegevens van de geselecteerde maand. '
 345     . 'Als de huidige maand nog gaande is, zullen hier de gegevens getoond worden van de '
 346     . 'verleden maand voor hezelfde aantal dagen dat nog te gaan is in de huidige maand. ',
 347   'hlp_weekdays' => 'Deze sectie toont de gemiddelden van bezoeken/pagina\'s/hits historie voor '
 348     .'elke weekdag. Omdat iedere maand een verschillend aantal weekdagen heeft, zou sommering '
 349     . 'van de gegevens, zoals AWSTATS dat doet, de gegevens vervormen. Daarom toont BetterAWStats '
 350     . 'alleen de gemiddelden.',
 351   'hlp_hours' => 'Deze sectie toont de gemiddelden van bezoeken/pagina\'s/hits historie voor '
 352     .'elk uur van de dag. Als de huidige maand nog gaande is, zou sommering '
 353     . 'van de gegevens, zoals AWSTATS dat doet, de gegevens vervormen. Daarom toont BetterAWStats '
 354     . 'alleen de gemiddelden.',
 355   'hlp_domains' => 'Deze sectie toont de hits per land (indien bekend). Let a.u.b. op dat '
 356     . 'in de wereldkaartafbeelding de domeinen us, mil, edu, gov en arpa gesommeerd zijn in het "us" domein.',
 357   'hlp_visitors' => 'Deze sectie toont de statistieken per gebruiker\'s IP adres. '
 358     . 'Omdat haast alle pagina\'s bestaan uit verschillende bestanden (afbeeldingen, stylesheets etc.), '
 359     . 'zijn bezoeken met met een lage hits/pagina\'s ratio zeer '
 360     . 'waarschijnlijk gecreeerd door bots, scripts of andere software maar niet door reguliere gebruikers. '
 361     . 'Deze zijn hier gesommeerd onder "Veronderstelde Scripts &amp; Bots". Om de ratio te wijzigen '
 362     . 'die een gebruiker als een script definieert, verandert u de '
 363     . '$BAW_CONF_DIS[\'visitors\'][\'assumebot\'] waarde in de configuratie.'
 364     . 'Evenzo, gebruikers met alleen hits maar geen pagina\'s zijn hits van proxies of '
 365     . 'hotlinking gebruikers. Deze zijn gesommeerd onder "Hotlinks/Proxies".' ,
 366   'hlp_logins' => 'Deze sectie toont de hits per ge-autoriseerde gebruiker. Een gebruiker '
 367     . 'met maar 1 hit is zeer waarschijnlijk het resultaat van een mislukte login poging.',
 368   'hlp_referer_domains' => 'Deze sectie neemt de gegevens van "Referring sites" '
 369     . 'en sommeerd dit per domein. AWStats toont deze informatie niet. '
 370     . 'Als een referer een link naar uw site heeft op al zijn '
 371     . 'pagina\'s, dan zou het totaal aantal van refer bezoekers zeer hoog zijn, maar de '
 372     . 'referrer zou nog steeds niet getoond worden in de top 10 van de "Refering Sites". '
 373     . 'Dit is de reden dat BetterAWStats het domein totaal toont, zodat u de juiste waarde aan '
 374     . 'refering site kunt hechten.',
 375   'hlp_hotlinks' => 'Deze sectie toont de referrers van andere sites die bestanden '
 376     . 'zoals afbeeldingen aanvragen maar geen pagina\'s. Dit houdt in dat de '
 377     . 'referring site hotlinks naar uw site heeft (en dus gebruik maakt van uw bandbreedte, opslag '
 378     . 'en afbeelding(en)) terwijl zijn gebruikers het idee gegeven wordt dat de gegevens gehost '
 379     . 'zijn op de referring site. Deze gegevens zijn gescheiden van "Referring sites" '
 380     . 'Statistieken door BetterAWStats. AWStats maakt dit onderscheid niet. ',
 381   'hlp_hotlink_domains' => 'Deze sectie toont de referrers van andere sites die bestanden '
 382     . 'zoals afbeeldingen aanvragen maar geen pagina\'s. Dit houdt in dat de '
 383     . 'referring site hotlinks naar uw site heeft (en dus gebruik maakt van uw bandbreedte, opslag '
 384     . 'en afbeelding(en)) terwijl zijn gebruikers het idee gegeven wordt dat de gegevens gehost '
 385     . 'zijn op de referring site. Deze gegevens zijn gescheiden van "Referring sites" '
 386     . 'Statistieken door BetterAWStats. AWStats maakt dit onderscheid niet '
 387     . 'Bovendien, BetterAWStats sommeert in deze sectie de gegevens per domain om de hits per '
 388     . 'domein meer inzichtelijk te maken, omdat een domain wellicht dezelfde gegevens '
 389     . 'van meerdere URLs hotlinkt.',
 390 );
 391 
 392 ?>