"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "angular.js-1.8.2/images/logo/AngularJS-Shield.graffle" (21 Oct 2020, 33218 Bytes) of package /linux/www/angular.js-1.8.2.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
  3 <plist version="1.0">
  4 <dict>
  5 	<key>ActiveLayerIndex</key>
  6 	<integer>0</integer>
  7 	<key>ApplicationVersion</key>
  8 	<array>
  9 		<string>com.omnigroup.OmniGrafflePro</string>
  10 		<string>139.7.0.167456</string>
  11 	</array>
  12 	<key>AutoAdjust</key>
  13 	<true/>
  14 	<key>BackgroundGraphic</key>
  15 	<dict>
  16 		<key>Bounds</key>
  17 		<string>{{0, 0}, {576, 733}}</string>
  18 		<key>Class</key>
  19 		<string>SolidGraphic</string>
  20 		<key>ID</key>
  21 		<integer>2</integer>
  22 		<key>Style</key>
  23 		<dict>
  24 			<key>shadow</key>
  25 			<dict>
  26 				<key>Draws</key>
  27 				<string>NO</string>
  28 			</dict>
  29 			<key>stroke</key>
  30 			<dict>
  31 				<key>Draws</key>
  32 				<string>NO</string>
  33 			</dict>
  34 		</dict>
  35 	</dict>
  36 	<key>BaseZoom</key>
  37 	<integer>0</integer>
  38 	<key>CanvasOrigin</key>
  39 	<string>{0, 0}</string>
  40 	<key>ColumnAlign</key>
  41 	<integer>1</integer>
  42 	<key>ColumnSpacing</key>
  43 	<real>36</real>
  44 	<key>CreationDate</key>
  45 	<string>2012-06-11 20:31:54 +0000</string>
  46 	<key>Creator</key>
  47 	<string>Igor Minar</string>
  48 	<key>DisplayScale</key>
  49 	<string>1 0/72 in = 1.0000 in</string>
  50 	<key>ExportShapes</key>
  51 	<array>
  52 		<dict>
  53 			<key>InspectorGroup</key>
  54 			<real>-1</real>
  55 			<key>ShapeImageRect</key>
  56 			<string>{{2, 2}, {22, 22}}</string>
  57 			<key>ShapeName</key>
  58 			<string>pdfImport-2.1</string>
  59 			<key>ShouldExport</key>
  60 			<string>YES</string>
  61 			<key>StrokePath</key>
  62 			<dict>
  63 				<key>elements</key>
  64 				<array>
  65 					<dict>
  66 						<key>element</key>
  67 						<string>MOVETO</string>
  68 						<key>point</key>
  69 						<string>{0.15889900000000001, 0.138016}</string>
  70 					</dict>
  71 					<dict>
  72 						<key>element</key>
  73 						<string>LINETO</string>
  74 						<key>point</key>
  75 						<string>{-0.00725269, -0.179367}</string>
  76 					</dict>
  77 					<dict>
  78 						<key>element</key>
  79 						<string>LINETO</string>
  80 						<key>point</key>
  81 						<string>{-0.153529, 0.138016}</string>
  82 					</dict>
  83 					<dict>
  84 						<key>element</key>
  85 						<string>CLOSE</string>
  86 					</dict>
  87 					<dict>
  88 						<key>element</key>
  89 						<string>MOVETO</string>
  90 						<key>point</key>
  91 						<string>{0.222248, 0.27146700000000001}</string>
  92 					</dict>
  93 					<dict>
  94 						<key>element</key>
  95 						<string>LINETO</string>
  96 						<key>point</key>
  97 						<string>{-0.21818799999999999, 0.27146700000000001}</string>
  98 					</dict>
  99 					<dict>
 100 						<key>element</key>
 101 						<string>LINETO</string>
 102 						<key>point</key>
 103 						<string>{-0.31672099999999997, 0.49690400000000001}</string>
 104 					</dict>
 105 					<dict>
 106 						<key>element</key>
 107 						<string>LINETO</string>
 108 						<key>point</key>
 109 						<string>{-0.5, 0.5}</string>
 110 					</dict>
 111 					<dict>
 112 						<key>element</key>
 113 						<string>LINETO</string>
 114 						<key>point</key>
 115 						<string>{-0.0085640000000000004, -0.5}</string>
 116 					</dict>
 117 					<dict>
 118 						<key>element</key>
 119 						<string>LINETO</string>
 120 						<key>point</key>
 121 						<string>{0.5, 0.5}</string>
 122 					</dict>
 123 					<dict>
 124 						<key>element</key>
 125 						<string>LINETO</string>
 126 						<key>point</key>
 127 						<string>{0.330127, 0.5}</string>
 128 					</dict>
 129 					<dict>
 130 						<key>element</key>
 131 						<string>CLOSE</string>
 132 					</dict>
 133 					<dict>
 134 						<key>element</key>
 135 						<string>MOVETO</string>
 136 						<key>point</key>
 137 						<string>{0.222248, 0.27146700000000001}</string>
 138 					</dict>
 139 				</array>
 140 			</dict>
 141 			<key>TextBounds</key>
 142 			<string>{{0, 0}, {1, 1}}</string>
 143 		</dict>
 144 	</array>
 145 	<key>GraphDocumentVersion</key>
 146 	<integer>8</integer>
 147 	<key>GraphicsList</key>
 148 	<array>
 149 		<dict>
 150 			<key>Bounds</key>
 151 			<string>{{285.18700760649972, 248.30348312289235}, {86.616274140362918, 184.7619127031216}}</string>
 152 			<key>Class</key>
 153 			<string>ShapedGraphic</string>
 154 			<key>ID</key>
 155 			<integer>47</integer>
 156 			<key>Shape</key>
 157 			<string>Bezier</string>
 158 			<key>ShapeData</key>
 159 			<dict>
 160 				<key>UnitPoints</key>
 161 				<array>
 162 					<string>{-0.50000000000000044, -0.50000000000000022}</string>
 163 					<string>{-0.50000000000000044, -0.50000000000000022}</string>
 164 					<string>{-0.49744799999999412, -0.18033099999999691}</string>
 165 					<string>{-0.49744799999999412, -0.18033099999999691}</string>
 166 					<string>{-0.49744799999999412, -0.18033099999999691}</string>
 167 					<string>{-0.17456470884650166, 0.13634065677823681}</string>
 168 					<string>{-0.17456470884650166, 0.13634065677823681}</string>
 169 					<string>{-0.17456470884650166, 0.13634065677823681}</string>
 170 					<string>{-0.49927274182449377, 0.13634065677823681}</string>
 171 					<string>{-0.49927274182449644, 0.13634065677823681}</string>
 172 					<string>{-0.49927274182449244, 0.13634065677824014}</string>
 173 					<string>{-0.50000000000000044, 0.26894374386235298}</string>
 174 					<string>{-0.50000000000000044, 0.26894374386235476}</string>
 175 					<string>{-0.50000000000000044, 0.26894374386235476}</string>
 176 					<string>{-0.05100239999999534, 0.26914900000000563}</string>
 177 					<string>{-0.05100239999999534, 0.26914900000000563}</string>
 178 					<string>{-0.05100239999999534, 0.26914900000000563}</string>
 179 					<string>{0.15885200000000133, 0.49703099999999867}</string>
 180 					<string>{0.15885200000000133, 0.49703099999999867}</string>
 181 					<string>{0.15885200000000133, 0.49703099999999867}</string>
 182 					<string>{0.49999999999999956, 0.49999999999999978}</string>
 183 					<string>{0.49999999999999956, 0.49999999999999978}</string>
 184 					<string>{0.49999999999999956, 0.49999999999999978}</string>
 185 					<string>{-0.50000000000000044, -0.50000000000000022}</string>
 186 				</array>
 187 			</dict>
 188 			<key>Style</key>
 189 			<dict>
 190 				<key>fill</key>
 191 				<dict>
 192 					<key>Color</key>
 193 					<dict>
 194 						<key>archive</key>
 195 						<data>
 196 						YnBsaXN0MDDUAQIDBAUGKSpYJHZl
 197 						cnNpb25YJG9iamVjdHNZJGFyY2hp
 198 						dmVyVCR0b3ASAAGGoKcHCBMXGyIm
 199 						VSRudWxs1QkKCwwNDg8QERJcTlND
 200 						b21wb25lbnRzXxASTlNDdXN0b21D
 201 						b2xvclNwYWNlViRjbGFzc1xOU0Nv
 202 						bG9yU3BhY2VVTlNSR0JPECgwLjcw
 203 						MjAwMDAyMTkgMC43MDIwMDAwMjE5
 204 						IDAuNzAyMDAwMDIxOSAxgAKABhAB
 205 						TxAnMC42NDIzODE2MDg1IDAuNjQy
 206 						MzYyMzU2MiAwLjY0MjM3MzI2MzgA
 207 						0gsUFRZVTlNJQ0OABYAD0gsYGRpX
 208 						TlMuZGF0YYAETxEMSAAADEhMaW5v
 209 						AhAAAG1udHJSR0IgWFlaIAfOAAIA
 210 						CQAGADEAAGFjc3BNU0ZUAAAAAElF
 211 						QyBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAD2
 212 						1gABAAAAANMtSFAgIB0/2i7bSomr
 213 						YKI8X3x9gd0AAAAAAAAAAAAAAAAA
 214 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEWNw
 215 						cnQAAAFQAAAAM2Rlc2MAAAGEAAAA
 216 						bHd0cHQAAAHwAAAAFGJrcHQAAAIE
 217 						AAAAFHJYWVoAAAIYAAAAFGdYWVoA
 218 						AAIsAAAAFGJYWVoAAAJAAAAAFGRt
 219 						bmQAAAJUAAAAcGRtZGQAAALEAAAA
 220 						iHZ1ZWQAAANMAAAAhnZpZXcAAAPU
 221 						AAAAJGx1bWkAAAP4AAAAFG1lYXMA
 222 						AAQMAAAAJHRlY2gAAAQwAAAADHJU
 223 						UkMAAAQ8AAAIDGdUUkMAAAQ8AAAI
 224 						DGJUUkMAAAQ8AAAIDHRleHQAAAAA
 225 						Q29weXJpZ2h0IChjKSAxOTk4IEhl
 226 						d2xldHQtUGFja2FyZCBDb21wYW55
 227 						AABkZXNjAAAAAAAAABJzUkdCIElF
 228 						QzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAA
 229 						EnNSR0IgSUVDNjE5NjYtMi4xAAAA
 230 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 231 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 232 						AAAAAABYWVogAAAAAAAA81EAAQAA
 233 						AAEWzFhZWiAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 234 						AAAAWFlaIAAAAAAAAG+iAAA49QAA
 235 						A5BYWVogAAAAAAAAYpkAALeFAAAY
 236 						2lhZWiAAAAAAAAAkoAAAD4QAALbP
 237 						ZGVzYwAAAAAAAAAWSUVDIGh0dHA6
 238 						Ly93d3cuaWVjLmNoAAAAAAAAAAAA
 239 						AAAWSUVDIGh0dHA6Ly93d3cuaWVj
 240 						LmNoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 241 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 242 						AAAAAAAAAGRlc2MAAAAAAAAALklF
 243 						QyA2MTk2Ni0yLjEgRGVmYXVsdCBS
 244 						R0IgY29sb3VyIHNwYWNlIC0gc1JH
 245 						QgAAAAAAAAAAAAAALklFQyA2MTk2
 246 						Ni0yLjEgRGVmYXVsdCBSR0IgY29s
 247 						b3VyIHNwYWNlIC0gc1JHQgAAAAAA
 248 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABkZXNj
 249 						AAAAAAAAACxSZWZlcmVuY2UgVmll
 250 						d2luZyBDb25kaXRpb24gaW4gSUVD
 251 						NjE5NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAAs
 252 						UmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcgQ29u
 253 						ZGl0aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIu
 254 						MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 255 						AAAAAAAAdmlldwAAAAAAE6T+ABRf
 256 						LgAQzxQAA+3MAAQTCwADXJ4AAAAB
 257 						WFlaIAAAAAAATAlWAFAAAABXH+dt
 258 						ZWFzAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAA
 259 						AAAAAAAAAAACjwAAAAJzaWcgAAAA
 260 						AENSVCBjdXJ2AAAAAAAABAAAAAAF
 261 						AAoADwAUABkAHgAjACgALQAyADcA
 262 						OwBAAEUASgBPAFQAWQBeAGMAaABt
 263 						AHIAdwB8AIEAhgCLAJAAlQCaAJ8A
 264 						pACpAK4AsgC3ALwAwQDGAMsA0ADV
 265 						ANsA4ADlAOsA8AD2APsBAQEHAQ0B
 266 						EwEZAR8BJQErATIBOAE+AUUBTAFS
 267 						AVkBYAFnAW4BdQF8AYMBiwGSAZoB
 268 						oQGpAbEBuQHBAckB0QHZAeEB6QHy
 269 						AfoCAwIMAhQCHQImAi8COAJBAksC
 270 						VAJdAmcCcQJ6AoQCjgKYAqICrAK2
 271 						AsECywLVAuAC6wL1AwADCwMWAyED
 272 						LQM4A0MDTwNaA2YDcgN+A4oDlgOi
 273 						A64DugPHA9MD4APsA/kEBgQTBCAE
 274 						LQQ7BEgEVQRjBHEEfgSMBJoEqAS2
 275 						BMQE0wThBPAE/gUNBRwFKwU6BUkF
 276 						WAVnBXcFhgWWBaYFtQXFBdUF5QX2
 277 						BgYGFgYnBjcGSAZZBmoGewaMBp0G
 278 						rwbABtEG4wb1BwcHGQcrBz0HTwdh
 279 						B3QHhgeZB6wHvwfSB+UH+AgLCB8I
 280 						MghGCFoIbgiCCJYIqgi+CNII5wj7
 281 						CRAJJQk6CU8JZAl5CY8JpAm6Cc8J
 282 						5Qn7ChEKJwo9ClQKagqBCpgKrgrF
 283 						CtwK8wsLCyILOQtRC2kLgAuYC7AL
 284 						yAvhC/kMEgwqDEMMXAx1DI4MpwzA
 285 						DNkM8w0NDSYNQA1aDXQNjg2pDcMN
 286 						3g34DhMOLg5JDmQOfw6bDrYO0g7u
 287 						DwkPJQ9BD14Peg+WD7MPzw/sEAkQ
 288 						JhBDEGEQfhCbELkQ1xD1ERMRMRFP
 289 						EW0RjBGqEckR6BIHEiYSRRJkEoQS
 290 						oxLDEuMTAxMjE0MTYxODE6QTxRPl
 291 						FAYUJxRJFGoUixStFM4U8BUSFTQV
 292 						VhV4FZsVvRXgFgMWJhZJFmwWjxay
 293 						FtYW+hcdF0EXZReJF64X0hf3GBsY
 294 						QBhlGIoYrxjVGPoZIBlFGWsZkRm3
 295 						Gd0aBBoqGlEadxqeGsUa7BsUGzsb
 296 						YxuKG7Ib2hwCHCocUhx7HKMczBz1
 297 						HR4dRx1wHZkdwx3sHhYeQB5qHpQe
 298 						vh7pHxMfPh9pH5Qfvx/qIBUgQSBs
 299 						IJggxCDwIRwhSCF1IaEhziH7Iici
 300 						VSKCIq8i3SMKIzgjZiOUI8Ij8CQf
 301 						JE0kfCSrJNolCSU4JWgllyXHJfcm
 302 						JyZXJocmtyboJxgnSSd6J6sn3CgN
 303 						KD8ocSiiKNQpBik4KWspnSnQKgIq
 304 						NSpoKpsqzysCKzYraSudK9EsBSw5
 305 						LG4soizXLQwtQS12Last4S4WLkwu
 306 						gi63Lu4vJC9aL5Evxy/+MDUwbDCk
 307 						MNsxEjFKMYIxujHyMioyYzKbMtQz
 308 						DTNGM38zuDPxNCs0ZTSeNNg1EzVN
 309 						NYc1wjX9Njc2cjauNuk3JDdgN5w3
 310 						1zgUOFA4jDjIOQU5Qjl/Obw5+To2
 311 						OnQ6sjrvOy07azuqO+g8JzxlPKQ8
 312 						4z0iPWE9oT3gPiA+YD6gPuA/IT9h
 313 						P6I/4kAjQGRApkDnQSlBakGsQe5C
 314 						MEJyQrVC90M6Q31DwEQDREdEikTO
 315 						RRJFVUWaRd5GIkZnRqtG8Ec1R3tH
 316 						wEgFSEtIkUjXSR1JY0mpSfBKN0p9
 317 						SsRLDEtTS5pL4kwqTHJMuk0CTUpN
 318 						k03cTiVObk63TwBPSU+TT91QJ1Bx
 319 						ULtRBlFQUZtR5lIxUnxSx1MTU19T
 320 						qlP2VEJUj1TbVShVdVXCVg9WXFap
 321 						VvdXRFeSV+BYL1h9WMtZGllpWbha
 322 						B1pWWqZa9VtFW5Vb5Vw1XIZc1l0n
 323 						XXhdyV4aXmxevV8PX2Ffs2AFYFdg
 324 						qmD8YU9homH1YklinGLwY0Njl2Pr
 325 						ZEBklGTpZT1lkmXnZj1mkmboZz1n
 326 						k2fpaD9olmjsaUNpmmnxakhqn2r3
 327 						a09rp2v/bFdsr20IbWBtuW4Sbmtu
 328 						xG8eb3hv0XArcIZw4HE6cZVx8HJL
 329 						cqZzAXNdc7h0FHRwdMx1KHWFdeF2
 330 						Pnabdvh3VnezeBF4bnjMeSp5iXnn
 331 						ekZ6pXsEe2N7wnwhfIF84X1BfaF+
 332 						AX5ifsJ/I3+Ef+WAR4CogQqBa4HN
 333 						gjCCkoL0g1eDuoQdhICE44VHhauG
 334 						DoZyhteHO4efiASIaYjOiTOJmYn+
 335 						imSKyoswi5aL/IxjjMqNMY2Yjf+O
 336 						Zo7OjzaPnpAGkG6Q1pE/kaiSEZJ6
 337 						kuOTTZO2lCCUipT0lV+VyZY0lp+X
 338 						Cpd1l+CYTJi4mSSZkJn8mmia1ZtC
 339 						m6+cHJyJnPedZJ3SnkCerp8dn4uf
 340 						+qBpoNihR6G2oiailqMGo3aj5qRW
 341 						pMelOKWpphqmi6b9p26n4KhSqMSp
 342 						N6mpqhyqj6sCq3Wr6axcrNCtRK24
 343 						ri2uoa8Wr4uwALB1sOqxYLHWskuy
 344 						wrM4s660JbSctRO1irYBtnm28Ldo
 345 						t+C4WbjRuUq5wro7urW7LrunvCG8
 346 						m70VvY++Cr6Evv+/er/1wHDA7MFn
 347 						wePCX8Lbw1jD1MRRxM7FS8XIxkbG
 348 						w8dBx7/IPci8yTrJuco4yrfLNsu2
 349 						zDXMtc01zbXONs62zzfPuNA50LrR
 350 						PNG+0j/SwdNE08bUSdTL1U7V0dZV
 351 						1tjXXNfg2GTY6Nls2fHadtr724Dc
 352 						BdyK3RDdlt4c3qLfKd+v4DbgveFE
 353 						4cziU+Lb42Pj6+Rz5PzlhOYN5pbn
 354 						H+ep6DLovOlG6dDqW+rl63Dr++yG
 355 						7RHtnO4o7rTvQO/M8Fjw5fFy8f/y
 356 						jPMZ86f0NPTC9VD13vZt9vv3ivgZ
 357 						+Kj5OPnH+lf65/t3/Af8mP0p/br+
 358 						S/7c/23//9IcHR4fWiRjbGFzc25h
 359 						bWVYJGNsYXNzZXNdTlNNdXRhYmxl
 360 						RGF0YaMeICFWTlNEYXRhWE5TT2Jq
 361 						ZWN00hwdIyRcTlNDb2xvclNwYWNl
 362 						oiUhXE5TQ29sb3JTcGFjZdIcHSco
 363 						V05TQ29sb3KiJyFfEA9OU0tleWVk
 364 						QXJjaGl2ZXLRKyxUcm9vdIABAAgA
 365 						EQAaACMALQAyADcAPwBFAFAAXQBy
 366 						AHkAhgCMALcAuQC7AL0A5wDsAPIA
 367 						9AD2APsBAwEFDVENVg1hDWoNeA18
 368 						DYMNjA2RDZ4NoQ2uDbMNuw2+DdAN
 369 						0w3YAAAAAAAAAgEAAAAAAAAALQAA
 370 						AAAAAAAAAAAAAAAADdo=
 371 						</data>
 372 						<key>b</key>
 373 						<string>0.642373</string>
 374 						<key>g</key>
 375 						<string>0.642362</string>
 376 						<key>r</key>
 377 						<string>0.642382</string>
 378 					</dict>
 379 				</dict>
 380 				<key>shadow</key>
 381 				<dict>
 382 					<key>Draws</key>
 383 					<string>NO</string>
 384 				</dict>
 385 				<key>stroke</key>
 386 				<dict>
 387 					<key>Draws</key>
 388 					<string>NO</string>
 389 				</dict>
 390 			</dict>
 391 		</dict>
 392 		<dict>
 393 			<key>Bounds</key>
 394 			<string>{{202.38452007755603, 248.30385264671821}, {168.49336609890284, 184.20602517348959}}</string>
 395 			<key>Class</key>
 396 			<string>ShapedGraphic</string>
 397 			<key>ID</key>
 398 			<integer>46</integer>
 399 			<key>Shape</key>
 400 			<string>pdfImport-2.1</string>
 401 			<key>Style</key>
 402 			<dict>
 403 				<key>fill</key>
 404 				<dict>
 405 					<key>Color</key>
 406 					<dict>
 407 						<key>archive</key>
 408 						<data>
 409 						YnBsaXN0MDDUAQIDBAUGKSpYJHZl
 410 						cnNpb25YJG9iamVjdHNZJGFyY2hp
 411 						dmVyVCR0b3ASAAGGoKcHCBMXGyIm
 412 						VSRudWxs1QkKCwwNDg8QERJcTlND
 413 						b21wb25lbnRzXxASTlNDdXN0b21D
 414 						b2xvclNwYWNlViRjbGFzc1xOU0Nv
 415 						bG9yU3BhY2VVTlNSR0JPECUwLjk0
 416 						OTAwMDAwMSAwLjk0OTAwMDAwMSAw
 417 						Ljk0OTAwMDAwMSAxgAKABhABTxAn
 418 						MC45MzYwNzQwNzgxIDAuOTM2MDQ2
 419 						MDA0MyAwLjkzNjA2MTkxODcA0gsU
 420 						FRZVTlNJQ0OABYAD0gsYGRpXTlMu
 421 						ZGF0YYAETxEMSAAADEhMaW5vAhAA
 422 						AG1udHJSR0IgWFlaIAfOAAIACQAG
 423 						ADEAAGFjc3BNU0ZUAAAAAElFQyBz
 424 						UkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAD21gAB
 425 						AAAAANMtSFAgIB0/2i7bSomrYKI8
 426 						X3x9gd0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 427 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEWNwcnQA
 428 						AAFQAAAAM2Rlc2MAAAGEAAAAbHd0
 429 						cHQAAAHwAAAAFGJrcHQAAAIEAAAA
 430 						FHJYWVoAAAIYAAAAFGdYWVoAAAIs
 431 						AAAAFGJYWVoAAAJAAAAAFGRtbmQA
 432 						AAJUAAAAcGRtZGQAAALEAAAAiHZ1
 433 						ZWQAAANMAAAAhnZpZXcAAAPUAAAA
 434 						JGx1bWkAAAP4AAAAFG1lYXMAAAQM
 435 						AAAAJHRlY2gAAAQwAAAADHJUUkMA
 436 						AAQ8AAAIDGdUUkMAAAQ8AAAIDGJU
 437 						UkMAAAQ8AAAIDHRleHQAAAAAQ29w
 438 						eXJpZ2h0IChjKSAxOTk4IEhld2xl
 439 						dHQtUGFja2FyZCBDb21wYW55AABk
 440 						ZXNjAAAAAAAAABJzUkdCIElFQzYx
 441 						OTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAAEnNS
 442 						R0IgSUVDNjE5NjYtMi4xAAAAAAAA
 443 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 444 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 445 						AABYWVogAAAAAAAA81EAAQAAAAEW
 446 						zFhZWiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 447 						WFlaIAAAAAAAAG+iAAA49QAAA5BY
 448 						WVogAAAAAAAAYpkAALeFAAAY2lhZ
 449 						WiAAAAAAAAAkoAAAD4QAALbPZGVz
 450 						YwAAAAAAAAAWSUVDIGh0dHA6Ly93
 451 						d3cuaWVjLmNoAAAAAAAAAAAAAAAW
 452 						SUVDIGh0dHA6Ly93d3cuaWVjLmNo
 453 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 454 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 455 						AAAAAGRlc2MAAAAAAAAALklFQyA2
 456 						MTk2Ni0yLjEgRGVmYXVsdCBSR0Ig
 457 						Y29sb3VyIHNwYWNlIC0gc1JHQgAA
 458 						AAAAAAAAAAAALklFQyA2MTk2Ni0y
 459 						LjEgRGVmYXVsdCBSR0IgY29sb3Vy
 460 						IHNwYWNlIC0gc1JHQgAAAAAAAAAA
 461 						AAAAAAAAAAAAAAAAAABkZXNjAAAA
 462 						AAAAACxSZWZlcmVuY2UgVmlld2lu
 463 						ZyBDb25kaXRpb24gaW4gSUVDNjE5
 464 						NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAAsUmVm
 465 						ZXJlbmNlIFZpZXdpbmcgQ29uZGl0
 466 						aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIuMQAA
 467 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 468 						AAAAdmlldwAAAAAAE6T+ABRfLgAQ
 469 						zxQAA+3MAAQTCwADXJ4AAAABWFla
 470 						IAAAAAAATAlWAFAAAABXH+dtZWFz
 471 						AAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAA
 472 						AAAAAAACjwAAAAJzaWcgAAAAAENS
 473 						VCBjdXJ2AAAAAAAABAAAAAAFAAoA
 474 						DwAUABkAHgAjACgALQAyADcAOwBA
 475 						AEUASgBPAFQAWQBeAGMAaABtAHIA
 476 						dwB8AIEAhgCLAJAAlQCaAJ8ApACp
 477 						AK4AsgC3ALwAwQDGAMsA0ADVANsA
 478 						4ADlAOsA8AD2APsBAQEHAQ0BEwEZ
 479 						AR8BJQErATIBOAE+AUUBTAFSAVkB
 480 						YAFnAW4BdQF8AYMBiwGSAZoBoQGp
 481 						AbEBuQHBAckB0QHZAeEB6QHyAfoC
 482 						AwIMAhQCHQImAi8COAJBAksCVAJd
 483 						AmcCcQJ6AoQCjgKYAqICrAK2AsEC
 484 						ywLVAuAC6wL1AwADCwMWAyEDLQM4
 485 						A0MDTwNaA2YDcgN+A4oDlgOiA64D
 486 						ugPHA9MD4APsA/kEBgQTBCAELQQ7
 487 						BEgEVQRjBHEEfgSMBJoEqAS2BMQE
 488 						0wThBPAE/gUNBRwFKwU6BUkFWAVn
 489 						BXcFhgWWBaYFtQXFBdUF5QX2BgYG
 490 						FgYnBjcGSAZZBmoGewaMBp0GrwbA
 491 						BtEG4wb1BwcHGQcrBz0HTwdhB3QH
 492 						hgeZB6wHvwfSB+UH+AgLCB8IMghG
 493 						CFoIbgiCCJYIqgi+CNII5wj7CRAJ
 494 						JQk6CU8JZAl5CY8JpAm6Cc8J5Qn7
 495 						ChEKJwo9ClQKagqBCpgKrgrFCtwK
 496 						8wsLCyILOQtRC2kLgAuYC7ALyAvh
 497 						C/kMEgwqDEMMXAx1DI4MpwzADNkM
 498 						8w0NDSYNQA1aDXQNjg2pDcMN3g34
 499 						DhMOLg5JDmQOfw6bDrYO0g7uDwkP
 500 						JQ9BD14Peg+WD7MPzw/sEAkQJhBD
 501 						EGEQfhCbELkQ1xD1ERMRMRFPEW0R
 502 						jBGqEckR6BIHEiYSRRJkEoQSoxLD
 503 						EuMTAxMjE0MTYxODE6QTxRPlFAYU
 504 						JxRJFGoUixStFM4U8BUSFTQVVhV4
 505 						FZsVvRXgFgMWJhZJFmwWjxayFtYW
 506 						+hcdF0EXZReJF64X0hf3GBsYQBhl
 507 						GIoYrxjVGPoZIBlFGWsZkRm3Gd0a
 508 						BBoqGlEadxqeGsUa7BsUGzsbYxuK
 509 						G7Ib2hwCHCocUhx7HKMczBz1HR4d
 510 						Rx1wHZkdwx3sHhYeQB5qHpQevh7p
 511 						HxMfPh9pH5Qfvx/qIBUgQSBsIJgg
 512 						xCDwIRwhSCF1IaEhziH7IiciVSKC
 513 						Iq8i3SMKIzgjZiOUI8Ij8CQfJE0k
 514 						fCSrJNolCSU4JWgllyXHJfcmJyZX
 515 						JocmtyboJxgnSSd6J6sn3CgNKD8o
 516 						cSiiKNQpBik4KWspnSnQKgIqNSpo
 517 						KpsqzysCKzYraSudK9EsBSw5LG4s
 518 						oizXLQwtQS12Last4S4WLkwugi63
 519 						Lu4vJC9aL5Evxy/+MDUwbDCkMNsx
 520 						EjFKMYIxujHyMioyYzKbMtQzDTNG
 521 						M38zuDPxNCs0ZTSeNNg1EzVNNYc1
 522 						wjX9Njc2cjauNuk3JDdgN5w31zgU
 523 						OFA4jDjIOQU5Qjl/Obw5+To2OnQ6
 524 						sjrvOy07azuqO+g8JzxlPKQ84z0i
 525 						PWE9oT3gPiA+YD6gPuA/IT9hP6I/
 526 						4kAjQGRApkDnQSlBakGsQe5CMEJy
 527 						QrVC90M6Q31DwEQDREdEikTORRJF
 528 						VUWaRd5GIkZnRqtG8Ec1R3tHwEgF
 529 						SEtIkUjXSR1JY0mpSfBKN0p9SsRL
 530 						DEtTS5pL4kwqTHJMuk0CTUpNk03c
 531 						TiVObk63TwBPSU+TT91QJ1BxULtR
 532 						BlFQUZtR5lIxUnxSx1MTU19TqlP2
 533 						VEJUj1TbVShVdVXCVg9WXFapVvdX
 534 						RFeSV+BYL1h9WMtZGllpWbhaB1pW
 535 						WqZa9VtFW5Vb5Vw1XIZc1l0nXXhd
 536 						yV4aXmxevV8PX2Ffs2AFYFdgqmD8
 537 						YU9homH1YklinGLwY0Njl2PrZEBk
 538 						lGTpZT1lkmXnZj1mkmboZz1nk2fp
 539 						aD9olmjsaUNpmmnxakhqn2r3a09r
 540 						p2v/bFdsr20IbWBtuW4SbmtuxG8e
 541 						b3hv0XArcIZw4HE6cZVx8HJLcqZz
 542 						AXNdc7h0FHRwdMx1KHWFdeF2Pnab
 543 						dvh3VnezeBF4bnjMeSp5iXnnekZ6
 544 						pXsEe2N7wnwhfIF84X1BfaF+AX5i
 545 						fsJ/I3+Ef+WAR4CogQqBa4HNgjCC
 546 						koL0g1eDuoQdhICE44VHhauGDoZy
 547 						hteHO4efiASIaYjOiTOJmYn+imSK
 548 						yoswi5aL/IxjjMqNMY2Yjf+OZo7O
 549 						jzaPnpAGkG6Q1pE/kaiSEZJ6kuOT
 550 						TZO2lCCUipT0lV+VyZY0lp+XCpd1
 551 						l+CYTJi4mSSZkJn8mmia1ZtCm6+c
 552 						HJyJnPedZJ3SnkCerp8dn4uf+qBp
 553 						oNihR6G2oiailqMGo3aj5qRWpMel
 554 						OKWpphqmi6b9p26n4KhSqMSpN6mp
 555 						qhyqj6sCq3Wr6axcrNCtRK24ri2u
 556 						oa8Wr4uwALB1sOqxYLHWskuywrM4
 557 						s660JbSctRO1irYBtnm28Ldot+C4
 558 						WbjRuUq5wro7urW7LrunvCG8m70V
 559 						vY++Cr6Evv+/er/1wHDA7MFnwePC
 560 						X8Lbw1jD1MRRxM7FS8XIxkbGw8dB
 561 						x7/IPci8yTrJuco4yrfLNsu2zDXM
 562 						tc01zbXONs62zzfPuNA50LrRPNG+
 563 						0j/SwdNE08bUSdTL1U7V0dZV1tjX
 564 						XNfg2GTY6Nls2fHadtr724DcBdyK
 565 						3RDdlt4c3qLfKd+v4DbgveFE4czi
 566 						U+Lb42Pj6+Rz5PzlhOYN5pbnH+ep
 567 						6DLovOlG6dDqW+rl63Dr++yG7RHt
 568 						nO4o7rTvQO/M8Fjw5fFy8f/yjPMZ
 569 						86f0NPTC9VD13vZt9vv3ivgZ+Kj5
 570 						OPnH+lf65/t3/Af8mP0p/br+S/7c
 571 						/23//9IcHR4fWiRjbGFzc25hbWVY
 572 						JGNsYXNzZXNdTlNNdXRhYmxlRGF0
 573 						YaMeICFWTlNEYXRhWE5TT2JqZWN0
 574 						0hwdIyRcTlNDb2xvclNwYWNloiUh
 575 						XE5TQ29sb3JTcGFjZdIcHScoV05T
 576 						Q29sb3KiJyFfEA9OU0tleWVkQXJj
 577 						aGl2ZXLRKyxUcm9vdIABAAgAEQAa
 578 						ACMALQAyADcAPwBFAFAAXQByAHkA
 579 						hgCMALQAtgC4ALoA5ADpAO8A8QDz
 580 						APgBAAECDU4NUw1eDWcNdQ15DYAN
 581 						iQ2ODZsNng2rDbANuA27Dc0N0A3V
 582 						AAAAAAAAAgEAAAAAAAAALQAAAAAA
 583 						AAAAAAAAAAAADdc=
 584 						</data>
 585 						<key>b</key>
 586 						<string>0.936062</string>
 587 						<key>g</key>
 588 						<string>0.936046</string>
 589 						<key>r</key>
 590 						<string>0.936074</string>
 591 					</dict>
 592 				</dict>
 593 				<key>shadow</key>
 594 				<dict>
 595 					<key>Draws</key>
 596 					<string>NO</string>
 597 				</dict>
 598 				<key>stroke</key>
 599 				<dict>
 600 					<key>Draws</key>
 601 					<string>NO</string>
 602 				</dict>
 603 			</dict>
 604 		</dict>
 605 		<dict>
 606 			<key>Bounds</key>
 607 			<string>{{166.60512448891055, 239.04286279972013}, {118.58077106105196, 254.90335134098538}}</string>
 608 			<key>Class</key>
 609 			<string>ShapedGraphic</string>
 610 			<key>ID</key>
 611 			<integer>45</integer>
 612 			<key>Shape</key>
 613 			<string>Bezier</string>
 614 			<key>ShapeData</key>
 615 			<dict>
 616 				<key>UnitPoints</key>
 617 				<array>
 618 					<string>{-0.5, -0.33418100000000001}</string>
 619 					<string>{-0.5, -0.33418100000000001}</string>
 620 					<string>{-0.34707500000000002, 0.28143400000000002}</string>
 621 					<string>{-0.34707500000000002, 0.28143400000000002}</string>
 622 					<string>{-0.34707500000000002, 0.28143400000000002}</string>
 623 					<string>{0.5, 0.5}</string>
 624 					<string>{0.5, 0.5}</string>
 625 					<string>{0.5, 0.5}</string>
 626 					<string>{0.5, -0.5}</string>
 627 					<string>{0.5, -0.5}</string>
 628 					<string>{0.5, -0.5}</string>
 629 					<string>{-0.5, -0.33418100000000001}</string>
 630 				</array>
 631 			</dict>
 632 			<key>Style</key>
 633 			<dict>
 634 				<key>fill</key>
 635 				<dict>
 636 					<key>Color</key>
 637 					<dict>
 638 						<key>b</key>
 639 						<string>0.164291</string>
 640 						<key>g</key>
 641 						<string>0.106006</string>
 642 						<key>r</key>
 643 						<string>0.849386</string>
 644 					</dict>
 645 				</dict>
 646 				<key>shadow</key>
 647 				<dict>
 648 					<key>Draws</key>
 649 					<string>NO</string>
 650 				</dict>
 651 				<key>stroke</key>
 652 				<dict>
 653 					<key>Draws</key>
 654 					<string>NO</string>
 655 				</dict>
 656 			</dict>
 657 		</dict>
 658 		<dict>
 659 			<key>Bounds</key>
 660 			<string>{{285.18718083904844, 239.0486466006067}, {121.737280394778, 254.89692489555597}}</string>
 661 			<key>Class</key>
 662 			<string>ShapedGraphic</string>
 663 			<key>ID</key>
 664 			<integer>44</integer>
 665 			<key>Shape</key>
 666 			<string>Bezier</string>
 667 			<key>ShapeData</key>
 668 			<dict>
 669 				<key>UnitPoints</key>
 670 				<array>
 671 					<string>{0.5, -0.33713900000000002}</string>
 672 					<string>{0.5, -0.33713900000000002}</string>
 673 					<string>{-0.5, -0.5}</string>
 674 					<string>{-0.5, -0.5}</string>
 675 					<string>{-0.5, -0.5}</string>
 676 					<string>{-0.5, 0.5}</string>
 677 					<string>{-0.5, 0.5}</string>
 678 					<string>{-0.5, 0.5}</string>
 679 					<string>{0.33804699999999999, 0.27849200000000002}</string>
 680 					<string>{0.33804699999999999, 0.27849200000000002}</string>
 681 					<string>{0.33804699999999999, 0.27849200000000002}</string>
 682 					<string>{0.5, -0.33713900000000002}</string>
 683 				</array>
 684 			</dict>
 685 			<key>Style</key>
 686 			<dict>
 687 				<key>fill</key>
 688 				<dict>
 689 					<key>Color</key>
 690 					<dict>
 691 						<key>b</key>
 692 						<string>0.148209</string>
 693 						<key>g</key>
 694 						<string>0.110541</string>
 695 						<key>r</key>
 696 						<string>0.647591</string>
 697 					</dict>
 698 				</dict>
 699 				<key>shadow</key>
 700 				<dict>
 701 					<key>Draws</key>
 702 					<string>NO</string>
 703 				</dict>
 704 				<key>stroke</key>
 705 				<dict>
 706 					<key>Draws</key>
 707 					<string>NO</string>
 708 				</dict>
 709 			</dict>
 710 		</dict>
 711 		<dict>
 712 			<key>Bounds</key>
 713 			<string>{{151.57672119140636, 224.125}, {268.70574951171875, 284.64686308491594}}</string>
 714 			<key>Class</key>
 715 			<string>ShapedGraphic</string>
 716 			<key>ID</key>
 717 			<integer>43</integer>
 718 			<key>Shape</key>
 719 			<string>Bezier</string>
 720 			<key>ShapeData</key>
 721 			<dict>
 722 				<key>UnitPoints</key>
 723 				<array>
 724 					<string>{-0.0015987597885285254, -0.5}</string>
 725 					<string>{-0.0015987597885287474, -0.50000000000000011}</string>
 726 					<string>{-0.5, -0.3344244345296401}</string>
 727 					<string>{-0.5, -0.3344244345296401}</string>
 728 					<string>{-0.5, -0.3344244345296401}</string>
 729 					<string>{-0.42124300000000381, 0.28199536109606704}</string>
 730 					<string>{-0.42124300000000381, 0.28199536109606704}</string>
 731 					<string>{-0.42124300000000381, 0.28199536109606704}</string>
 732 					<string>{-0.0010708520179374403, 0.5}</string>
 733 					<string>{-0.0010708520179369962, 0.5}</string>
 734 					<string>{-0.0010708520179369962, 0.49999999999999778}</string>
 735 					<string>{0.42126899999999967, 0.2790407000241486}</string>
 736 					<string>{0.42126899999999967, 0.2790407000241486}</string>
 737 					<string>{0.42126899999999967, 0.2790407000241486}</string>
 738 					<string>{0.5, -0.33735406458603656}</string>
 739 					<string>{0.5, -0.33735406458603656}</string>
 740 					<string>{0.5, -0.33735406458603656}</string>
 741 					<string>{-0.0015987597885287474, -0.5}</string>
 742 				</array>
 743 			</dict>
 744 			<key>Style</key>
 745 			<dict>
 746 				<key>fill</key>
 747 				<dict>
 748 					<key>Color</key>
 749 					<dict>
 750 						<key>archive</key>
 751 						<data>
 752 						YnBsaXN0MDDUAQIDBAUGKSpYJHZl
 753 						cnNpb25YJG9iamVjdHNZJGFyY2hp
 754 						dmVyVCR0b3ASAAGGoKcHCBMXGyIm
 755 						VSRudWxs1QkKCwwNDg8QERJcTlND
 756 						b21wb25lbnRzXxASTlNDdXN0b21D
 757 						b2xvclNwYWNlViRjbGFzc1xOU0Nv
 758 						bG9yU3BhY2VVTlNSR0JPECgwLjcw
 759 						MjAwMDAyMTkgMC43MDIwMDAwMjE5
 760 						IDAuNzAyMDAwMDIxOSAxgAKABhAB
 761 						TxAnMC42NDIzODE2MDg1IDAuNjQy
 762 						MzYyMzU2MiAwLjY0MjM3MzI2MzgA
 763 						0gsUFRZVTlNJQ0OABYAD0gsYGRpX
 764 						TlMuZGF0YYAETxEMSAAADEhMaW5v
 765 						AhAAAG1udHJSR0IgWFlaIAfOAAIA
 766 						CQAGADEAAGFjc3BNU0ZUAAAAAElF
 767 						QyBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAD2
 768 						1gABAAAAANMtSFAgIB0/2i7bSomr
 769 						YKI8X3x9gd0AAAAAAAAAAAAAAAAA
 770 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEWNw
 771 						cnQAAAFQAAAAM2Rlc2MAAAGEAAAA
 772 						bHd0cHQAAAHwAAAAFGJrcHQAAAIE
 773 						AAAAFHJYWVoAAAIYAAAAFGdYWVoA
 774 						AAIsAAAAFGJYWVoAAAJAAAAAFGRt
 775 						bmQAAAJUAAAAcGRtZGQAAALEAAAA
 776 						iHZ1ZWQAAANMAAAAhnZpZXcAAAPU
 777 						AAAAJGx1bWkAAAP4AAAAFG1lYXMA
 778 						AAQMAAAAJHRlY2gAAAQwAAAADHJU
 779 						UkMAAAQ8AAAIDGdUUkMAAAQ8AAAI
 780 						DGJUUkMAAAQ8AAAIDHRleHQAAAAA
 781 						Q29weXJpZ2h0IChjKSAxOTk4IEhl
 782 						d2xldHQtUGFja2FyZCBDb21wYW55
 783 						AABkZXNjAAAAAAAAABJzUkdCIElF
 784 						QzYxOTY2LTIuMQAAAAAAAAAAAAAA
 785 						EnNSR0IgSUVDNjE5NjYtMi4xAAAA
 786 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 787 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 788 						AAAAAABYWVogAAAAAAAA81EAAQAA
 789 						AAEWzFhZWiAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 790 						AAAAWFlaIAAAAAAAAG+iAAA49QAA
 791 						A5BYWVogAAAAAAAAYpkAALeFAAAY
 792 						2lhZWiAAAAAAAAAkoAAAD4QAALbP
 793 						ZGVzYwAAAAAAAAAWSUVDIGh0dHA6
 794 						Ly93d3cuaWVjLmNoAAAAAAAAAAAA
 795 						AAAWSUVDIGh0dHA6Ly93d3cuaWVj
 796 						LmNoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 797 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 798 						AAAAAAAAAGRlc2MAAAAAAAAALklF
 799 						QyA2MTk2Ni0yLjEgRGVmYXVsdCBS
 800 						R0IgY29sb3VyIHNwYWNlIC0gc1JH
 801 						QgAAAAAAAAAAAAAALklFQyA2MTk2
 802 						Ni0yLjEgRGVmYXVsdCBSR0IgY29s
 803 						b3VyIHNwYWNlIC0gc1JHQgAAAAAA
 804 						AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABkZXNj
 805 						AAAAAAAAACxSZWZlcmVuY2UgVmll
 806 						d2luZyBDb25kaXRpb24gaW4gSUVD
 807 						NjE5NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAAs
 808 						UmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcgQ29u
 809 						ZGl0aW9uIGluIElFQzYxOTY2LTIu
 810 						MQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 811 						AAAAAAAAdmlldwAAAAAAE6T+ABRf
 812 						LgAQzxQAA+3MAAQTCwADXJ4AAAAB
 813 						WFlaIAAAAAAATAlWAFAAAABXH+dt
 814 						ZWFzAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAA
 815 						AAAAAAAAAAACjwAAAAJzaWcgAAAA
 816 						AENSVCBjdXJ2AAAAAAAABAAAAAAF
 817 						AAoADwAUABkAHgAjACgALQAyADcA
 818 						OwBAAEUASgBPAFQAWQBeAGMAaABt
 819 						AHIAdwB8AIEAhgCLAJAAlQCaAJ8A
 820 						pACpAK4AsgC3ALwAwQDGAMsA0ADV
 821 						ANsA4ADlAOsA8AD2APsBAQEHAQ0B
 822 						EwEZAR8BJQErATIBOAE+AUUBTAFS
 823 						AVkBYAFnAW4BdQF8AYMBiwGSAZoB
 824 						oQGpAbEBuQHBAckB0QHZAeEB6QHy
 825 						AfoCAwIMAhQCHQImAi8COAJBAksC
 826 						VAJdAmcCcQJ6AoQCjgKYAqICrAK2
 827 						AsECywLVAuAC6wL1AwADCwMWAyED
 828 						LQM4A0MDTwNaA2YDcgN+A4oDlgOi
 829 						A64DugPHA9MD4APsA/kEBgQTBCAE
 830 						LQQ7BEgEVQRjBHEEfgSMBJoEqAS2
 831 						BMQE0wThBPAE/gUNBRwFKwU6BUkF
 832 						WAVnBXcFhgWWBaYFtQXFBdUF5QX2
 833 						BgYGFgYnBjcGSAZZBmoGewaMBp0G
 834 						rwbABtEG4wb1BwcHGQcrBz0HTwdh
 835 						B3QHhgeZB6wHvwfSB+UH+AgLCB8I
 836 						MghGCFoIbgiCCJYIqgi+CNII5wj7
 837 						CRAJJQk6CU8JZAl5CY8JpAm6Cc8J
 838 						5Qn7ChEKJwo9ClQKagqBCpgKrgrF
 839 						CtwK8wsLCyILOQtRC2kLgAuYC7AL
 840 						yAvhC/kMEgwqDEMMXAx1DI4MpwzA
 841 						DNkM8w0NDSYNQA1aDXQNjg2pDcMN
 842 						3g34DhMOLg5JDmQOfw6bDrYO0g7u
 843 						DwkPJQ9BD14Peg+WD7MPzw/sEAkQ
 844 						JhBDEGEQfhCbELkQ1xD1ERMRMRFP
 845 						EW0RjBGqEckR6BIHEiYSRRJkEoQS
 846 						oxLDEuMTAxMjE0MTYxODE6QTxRPl
 847 						FAYUJxRJFGoUixStFM4U8BUSFTQV
 848 						VhV4FZsVvRXgFgMWJhZJFmwWjxay
 849 						FtYW+hcdF0EXZReJF64X0hf3GBsY
 850 						QBhlGIoYrxjVGPoZIBlFGWsZkRm3
 851 						Gd0aBBoqGlEadxqeGsUa7BsUGzsb
 852 						YxuKG7Ib2hwCHCocUhx7HKMczBz1
 853 						HR4dRx1wHZkdwx3sHhYeQB5qHpQe
 854 						vh7pHxMfPh9pH5Qfvx/qIBUgQSBs
 855 						IJggxCDwIRwhSCF1IaEhziH7Iici
 856 						VSKCIq8i3SMKIzgjZiOUI8Ij8CQf
 857 						JE0kfCSrJNolCSU4JWgllyXHJfcm
 858 						JyZXJocmtyboJxgnSSd6J6sn3CgN
 859 						KD8ocSiiKNQpBik4KWspnSnQKgIq
 860 						NSpoKpsqzysCKzYraSudK9EsBSw5
 861 						LG4soizXLQwtQS12Last4S4WLkwu
 862 						gi63Lu4vJC9aL5Evxy/+MDUwbDCk
 863 						MNsxEjFKMYIxujHyMioyYzKbMtQz
 864 						DTNGM38zuDPxNCs0ZTSeNNg1EzVN
 865 						NYc1wjX9Njc2cjauNuk3JDdgN5w3
 866 						1zgUOFA4jDjIOQU5Qjl/Obw5+To2
 867 						OnQ6sjrvOy07azuqO+g8JzxlPKQ8
 868 						4z0iPWE9oT3gPiA+YD6gPuA/IT9h
 869 						P6I/4kAjQGRApkDnQSlBakGsQe5C
 870 						MEJyQrVC90M6Q31DwEQDREdEikTO
 871 						RRJFVUWaRd5GIkZnRqtG8Ec1R3tH
 872 						wEgFSEtIkUjXSR1JY0mpSfBKN0p9
 873 						SsRLDEtTS5pL4kwqTHJMuk0CTUpN
 874 						k03cTiVObk63TwBPSU+TT91QJ1Bx
 875 						ULtRBlFQUZtR5lIxUnxSx1MTU19T
 876 						qlP2VEJUj1TbVShVdVXCVg9WXFap
 877 						VvdXRFeSV+BYL1h9WMtZGllpWbha
 878 						B1pWWqZa9VtFW5Vb5Vw1XIZc1l0n
 879 						XXhdyV4aXmxevV8PX2Ffs2AFYFdg
 880 						qmD8YU9homH1YklinGLwY0Njl2Pr
 881 						ZEBklGTpZT1lkmXnZj1mkmboZz1n
 882 						k2fpaD9olmjsaUNpmmnxakhqn2r3
 883 						a09rp2v/bFdsr20IbWBtuW4Sbmtu
 884 						xG8eb3hv0XArcIZw4HE6cZVx8HJL
 885 						cqZzAXNdc7h0FHRwdMx1KHWFdeF2
 886 						Pnabdvh3VnezeBF4bnjMeSp5iXnn
 887 						ekZ6pXsEe2N7wnwhfIF84X1BfaF+
 888 						AX5ifsJ/I3+Ef+WAR4CogQqBa4HN
 889 						gjCCkoL0g1eDuoQdhICE44VHhauG
 890 						DoZyhteHO4efiASIaYjOiTOJmYn+
 891 						imSKyoswi5aL/IxjjMqNMY2Yjf+O
 892 						Zo7OjzaPnpAGkG6Q1pE/kaiSEZJ6
 893 						kuOTTZO2lCCUipT0lV+VyZY0lp+X
 894 						Cpd1l+CYTJi4mSSZkJn8mmia1ZtC
 895 						m6+cHJyJnPedZJ3SnkCerp8dn4uf
 896 						+qBpoNihR6G2oiailqMGo3aj5qRW
 897 						pMelOKWpphqmi6b9p26n4KhSqMSp
 898 						N6mpqhyqj6sCq3Wr6axcrNCtRK24
 899 						ri2uoa8Wr4uwALB1sOqxYLHWskuy
 900 						wrM4s660JbSctRO1irYBtnm28Ldo
 901 						t+C4WbjRuUq5wro7urW7LrunvCG8
 902 						m70VvY++Cr6Evv+/er/1wHDA7MFn
 903 						wePCX8Lbw1jD1MRRxM7FS8XIxkbG
 904 						w8dBx7/IPci8yTrJuco4yrfLNsu2
 905 						zDXMtc01zbXONs62zzfPuNA50LrR
 906 						PNG+0j/SwdNE08bUSdTL1U7V0dZV
 907 						1tjXXNfg2GTY6Nls2fHadtr724Dc
 908 						BdyK3RDdlt4c3qLfKd+v4DbgveFE
 909 						4cziU+Lb42Pj6+Rz5PzlhOYN5pbn
 910 						H+ep6DLovOlG6dDqW+rl63Dr++yG
 911 						7RHtnO4o7rTvQO/M8Fjw5fFy8f/y
 912 						jPMZ86f0NPTC9VD13vZt9vv3ivgZ
 913 						+Kj5OPnH+lf65/t3/Af8mP0p/br+
 914 						S/7c/23//9IcHR4fWiRjbGFzc25h
 915 						bWVYJGNsYXNzZXNdTlNNdXRhYmxl
 916 						RGF0YaMeICFWTlNEYXRhWE5TT2Jq
 917 						ZWN00hwdIyRcTlNDb2xvclNwYWNl
 918 						oiUhXE5TQ29sb3JTcGFjZdIcHSco
 919 						V05TQ29sb3KiJyFfEA9OU0tleWVk
 920 						QXJjaGl2ZXLRKyxUcm9vdIABAAgA
 921 						EQAaACMALQAyADcAPwBFAFAAXQBy
 922 						AHkAhgCMALcAuQC7AL0A5wDsAPIA
 923 						9AD2APsBAwEFDVENVg1hDWoNeA18
 924 						DYMNjA2RDZ4NoQ2uDbMNuw2+DdAN
 925 						0w3YAAAAAAAAAgEAAAAAAAAALQAA
 926 						AAAAAAAAAAAAAAAADdo=
 927 						</data>
 928 						<key>b</key>
 929 						<string>0.642373</string>
 930 						<key>g</key>
 931 						<string>0.642362</string>
 932 						<key>r</key>
 933 						<string>0.642382</string>
 934 					</dict>
 935 				</dict>
 936 				<key>shadow</key>
 937 				<dict>
 938 					<key>Draws</key>
 939 					<string>NO</string>
 940 				</dict>
 941 				<key>stroke</key>
 942 				<dict>
 943 					<key>Draws</key>
 944 					<string>NO</string>
 945 				</dict>
 946 			</dict>
 947 		</dict>
 948 	</array>
 949 	<key>GridInfo</key>
 950 	<dict/>
 951 	<key>GuidesLocked</key>
 952 	<string>NO</string>
 953 	<key>GuidesVisible</key>
 954 	<string>YES</string>
 955 	<key>HPages</key>
 956 	<integer>1</integer>
 957 	<key>ImageCounter</key>
 958 	<integer>1</integer>
 959 	<key>KeepToScale</key>
 960 	<false/>
 961 	<key>Layers</key>
 962 	<array>
 963 		<dict>
 964 			<key>Lock</key>
 965 			<string>NO</string>
 966 			<key>Name</key>
 967 			<string>Layer 2</string>
 968 			<key>Print</key>
 969 			<string>YES</string>
 970 			<key>View</key>
 971 			<string>YES</string>
 972 		</dict>
 973 	</array>
 974 	<key>LayoutInfo</key>
 975 	<dict>
 976 		<key>Animate</key>
 977 		<string>NO</string>
 978 		<key>circoMinDist</key>
 979 		<real>18</real>
 980 		<key>circoSeparation</key>
 981 		<real>0.0</real>
 982 		<key>layoutEngine</key>
 983 		<string>dot</string>
 984 		<key>neatoSeparation</key>
 985 		<real>0.0</real>
 986 		<key>twopiSeparation</key>
 987 		<real>0.0</real>
 988 	</dict>
 989 	<key>LinksVisible</key>
 990 	<string>NO</string>
 991 	<key>MagnetsVisible</key>
 992 	<string>NO</string>
 993 	<key>MasterSheets</key>
 994 	<array/>
 995 	<key>ModificationDate</key>
 996 	<string>2012-06-15 23:51:34 +0000</string>
 997 	<key>Modifier</key>
 998 	<string>Igor Minar</string>
 999 	<key>NotesVisible</key>
 1000 	<string>NO</string>
 1001 	<key>Orientation</key>
 1002 	<integer>2</integer>
 1003 	<key>OriginVisible</key>
 1004 	<string>NO</string>
 1005 	<key>PageBreaks</key>
 1006 	<string>YES</string>
 1007 	<key>PrintInfo</key>
 1008 	<dict>
 1009 		<key>NSBottomMargin</key>
 1010 		<array>
 1011 			<string>float</string>
 1012 			<string>41</string>
 1013 		</array>
 1014 		<key>NSHorizonalPagination</key>
 1015 		<array>
 1016 			<string>coded</string>
 1017 			<string>BAtzdHJlYW10eXBlZIHoA4QBQISEhAhOU051bWJlcgCEhAdOU1ZhbHVlAISECE5TT2JqZWN0AIWEASqEhAFxlwCG</string>
 1018 		</array>
 1019 		<key>NSLeftMargin</key>
 1020 		<array>
 1021 			<string>float</string>
 1022 			<string>18</string>
 1023 		</array>
 1024 		<key>NSPaperSize</key>
 1025 		<array>
 1026 			<string>size</string>
 1027 			<string>{612, 792}</string>
 1028 		</array>
 1029 		<key>NSPrintReverseOrientation</key>
 1030 		<array>
 1031 			<string>int</string>
 1032 			<string>0</string>
 1033 		</array>
 1034 		<key>NSRightMargin</key>
 1035 		<array>
 1036 			<string>float</string>
 1037 			<string>18</string>
 1038 		</array>
 1039 		<key>NSTopMargin</key>
 1040 		<array>
 1041 			<string>float</string>
 1042 			<string>18</string>
 1043 		</array>
 1044 	</dict>
 1045 	<key>PrintOnePage</key>
 1046 	<false/>
 1047 	<key>ReadOnly</key>
 1048 	<string>NO</string>
 1049 	<key>RowAlign</key>
 1050 	<integer>1</integer>
 1051 	<key>RowSpacing</key>
 1052 	<real>36</real>
 1053 	<key>SheetTitle</key>
 1054 	<string>Canvas 1</string>
 1055 	<key>SmartAlignmentGuidesActive</key>
 1056 	<string>YES</string>
 1057 	<key>SmartDistanceGuidesActive</key>
 1058 	<string>YES</string>
 1059 	<key>UniqueID</key>
 1060 	<integer>1</integer>
 1061 	<key>UseEntirePage</key>
 1062 	<false/>
 1063 	<key>VPages</key>
 1064 	<integer>1</integer>
 1065 	<key>WindowInfo</key>
 1066 	<dict>
 1067 		<key>CurrentSheet</key>
 1068 		<integer>0</integer>
 1069 		<key>ExpandedCanvases</key>
 1070 		<array>
 1071 			<dict>
 1072 				<key>name</key>
 1073 				<string>Canvas 1</string>
 1074 			</dict>
 1075 		</array>
 1076 		<key>Frame</key>
 1077 		<string>{{258, 0}, {1286, 1028}}</string>
 1078 		<key>ListView</key>
 1079 		<true/>
 1080 		<key>OutlineWidth</key>
 1081 		<integer>142</integer>
 1082 		<key>RightSidebar</key>
 1083 		<false/>
 1084 		<key>ShowRuler</key>
 1085 		<true/>
 1086 		<key>Sidebar</key>
 1087 		<true/>
 1088 		<key>SidebarWidth</key>
 1089 		<integer>120</integer>
 1090 		<key>VisibleRegion</key>
 1091 		<string>{{80, 207.5}, {287.75, 222.25}}</string>
 1092 		<key>Zoom</key>
 1093 		<real>4</real>
 1094 		<key>ZoomValues</key>
 1095 		<array>
 1096 			<array>
 1097 				<string>Canvas 1</string>
 1098 				<real>4</real>
 1099 				<real>2</real>
 1100 			</array>
 1101 		</array>
 1102 	</dict>
 1103 </dict>
 1104 </plist>