"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "PrivateBin-1.3.1/i18n/no.json" (22 Sep 2019, 8841 Bytes) of package /linux/www/PrivateBin-1.3.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) JSON source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the latest Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "no.json": 1.3_vs_1.3.1.

  1 {
  2   "PrivateBin": "PrivateBin",
  3   "%s is a minimalist, open source online pastebin where the server has zero knowledge of pasted data. Data is encrypted/decrypted <i>in the browser</i> using 256 bits AES. More information on the <a href=\"https://privatebin.info/\">project page</a>.":
  4     "%s er en minimalistisk, åpen kildekode, elektronisk tilgjengelig pastebin hvor serveren ikke har kunnskap om dataene som limes inn. Dataene krypteres/dekrypteres <i>i nettleseren</i> ved hjelp av 256 bits AES. Mer informasjon om prosjektet på <a href=\"https://privatebin.info/\">prosjektsiden</a>.",
  5   "Because ignorance is bliss":
  6     "Fordi uvitenhet er lykke",
  7   "en": "no",
  8   "Paste does not exist, has expired or has been deleted.":
  9     "Innlegget eksisterer ikke, er utløpt eller har blitt slettet.",
  10   "%s requires php %s or above to work. Sorry.":
  11     "Beklager, %s krever php %s eller nyere for å kjøre.",
  12   "%s requires configuration section [%s] to be present in configuration file.":
  13     "%s krever konfigurasjonsdel [%s] å være til stede i konfigurasjonsfilen .",
  14   "Please wait %d seconds between each post.":
  15     "Vennligst vent %d sekunder mellom hvert innlegg.",
  16   "Paste is limited to %s of encrypted data.":
  17     "Innlegg er begrenset til %s av kryptert data.",
  18   "Invalid data.":
  19     "Ugyldige data.",
  20   "You are unlucky. Try again.":
  21     "Du er uheldig. Prøv igjen.",
  22   "Error saving comment. Sorry.":
  23     "Beklager, det oppstod en feil ved lagring kommentar.",
  24   "Error saving paste. Sorry.":
  25     "Beklager, det oppstod en feil ved lagring innlegg.",
  26   "Invalid paste ID.":
  27     "Feil innlegg ID.",
  28   "Paste is not of burn-after-reading type.":
  29     "Innlegg er ikke av typen slett etter lesing.",
  30   "Wrong deletion token. Paste was not deleted.":
  31     "Feil slettingsnøkkel. Innlegg ble ikke fjernet.",
  32   "Paste was properly deleted.":
  33     "Innlegget er slettet.",
  34   "JavaScript is required for %s to work.<br />Sorry for the inconvenience.":
  35     "Javascript kreves for at %s skal fungere<br />Beklager.",
  36   "%s requires a modern browser to work.":
  37     "%s krever en moderne nettleser for å fungere.",
  38   "New":
  39     "Ny",
  40   "Send":
  41     "Send",
  42   "Clone":
  43     "Kopier",
  44   "Raw text":
  45     "Ren tekst",
  46   "Expires":
  47     "Utgår",
  48   "Burn after reading":
  49     "Slett etter lesing",
  50   "Open discussion":
  51     "Åpen diskusjon",
  52   "Password (recommended)":
  53     "Passord (anbefalt)",
  54   "Discussion":
  55     "Diskusjon",
  56   "Toggle navigation":
  57     "Veksle navigasjon",
  58   "%d seconds": ["%d sekund", "%d sekunder"],
  59   "%d minutes": ["%d minutt", "%d minutter"],
  60   "%d hours": ["%d time", "%d timer"],
  61   "%d days": ["%d dag", "%d dager"],
  62   "%d weeks": ["%d uke", "%d uker"],
  63   "%d months": ["%d måned", "%d måneder"],
  64   "%d years": ["%d år", "%d år"],
  65   "Never":
  66     "Aldri",
  67   "Note: This is a test service: Data may be deleted anytime. Kittens will die if you abuse this service.":
  68     "Merk: Dette er en test tjeneste: Data kan slettes når som helst. Kattunger vil dø hvis du misbruker denne tjenesten.",
  69   "This document will expire in %d seconds.":
  70     ["Dette dokumentet vil utløpe om %d sekund.", "Dette dokumentet vil utløpe om %d sekunder."],
  71   "This document will expire in %d minutes.":
  72     ["Dette dokumentet vil utløpe om %d minutt.", "Dette dokumentet vil utløpe om %d minutter."],
  73   "This document will expire in %d hours.":
  74     ["Dette dokumentet vil utløpe om %d time.", "Dette dokumentet vil utløpe om %d timer."],
  75   "This document will expire in %d days.":
  76     ["Dette dokumentet vil utløpe om %d dag.", "Dette dokumentet vil utløpe om %d dager."],
  77   "This document will expire in %d months.":
  78     ["Dette dokumentet vil utløpe om %d måned.", "Dette dokumentet vil utløpe om %d måneder."],
  79   "Please enter the password for this paste:":
  80     "Vennligst skriv inn passordet for dette innlegget:",
  81   "Could not decrypt data (Wrong key?)":
  82     "Kunne ikke dekryptere data (Feil nøkkel?)",
  83   "Could not delete the paste, it was not stored in burn after reading mode.":
  84     "Kan ikke slette innlegget, det ble ikke lagret som 'slett etter les' type.",
  85   "FOR YOUR EYES ONLY. Don't close this window, this message can't be displayed again.":
  86     "KUN FOR DINE ØYNE. Ikke lukk dette vinduet, denne meldingen kan ikke bli vist igjen.",
  87   "Could not decrypt comment; Wrong key?":
  88     "Kan ikke dekryptere kommentar; Feil nøkkel?",
  89   "Reply":
  90     "Svar",
  91   "Anonymous":
  92     "Anonym",
  93   "Avatar generated from IP address":
  94     "Anonym avatar generert med data fra IP adressen)",
  95   "Add comment":
  96     "Legg til kommentar",
  97   "Optional nickname…":
  98     "Valgfritt kallenavn…",
  99   "Post comment":
 100     "Send kommentar",
 101   "Sending comment…":
 102     "Sender Kommentar…",
 103   "Comment posted.":
 104     "Kommentar sendt.",
 105   "Could not refresh display: %s":
 106     "Kunne ikke oppdatere bildet: %s",
 107   "unknown status":
 108     "ukjent status",
 109   "server error or not responding":
 110     "tjener feilet eller svarer ikke",
 111   "Could not post comment: %s":
 112     "Kunne ikke sende kommentar: %s",
 113   "Sending paste…":
 114     "Sender innlegg…",
 115   "Your paste is <a id=\"pasteurl\" href=\"%s\">%s</a> <span id=\"copyhint\">(Hit [Ctrl]+[c] to copy)</span>":
 116     "Ditt innlegg er <a id=\"pasteurl\" href=\"%s\">%s</a> <span id=\"copyhint\">(Trykk [Ctrl]+[c] for å kopiere)</span>",
 117   "Delete data":
 118     "Slett data",
 119   "Could not create paste: %s":
 120     "Kunne ikke opprette innlegg: %s",
 121   "Cannot decrypt paste: Decryption key missing in URL (Did you use a redirector or an URL shortener which strips part of the URL?)":
 122     "Kan ikke dekryptere innlegg: Dekrypteringsnøkkelen mangler i adressen (Har du bruket en redirector eller en URL forkorter som fjerner en del av addressen?)",
 123   "Format": "Format",
 124   "Plain Text": "Ren Tekst",
 125   "Source Code": "Kildekode",
 126   "Markdown": "Oppmerket",
 127   "Download attachment": "Last ned vedlegg",
 128   "Cloned: '%s'": "Kopiert: '%s'",
 129   "The cloned file '%s' was attached to this paste.": "The cloned file '%s' was attached to this paste.",
 130   "Attach a file": "Legg til fil",
 131   "alternatively drag & drop a file or paste an image from the clipboard": "alternatively drag & drop a file or paste an image from the clipboard",
 132   "File too large, to display a preview. Please download the attachment.": "File too large, to display a preview. Please download the attachment.",
 133   "Remove attachment": "Slett vedlegg",
 134   "Your browser does not support uploading encrypted files. Please use a newer browser.":
 135     "Nettleseren din støtter ikke å laste opp krypterte filer. Vennligst bruk en nyere nettleser.",
 136   "Invalid attachment.": "Ugyldig vedlegg.",
 137   "Options": "Alternativer",
 138   "Shorten URL": "Adresse forkorter",
 139   "Editor": "Rediger",
 140   "Preview": "Forhåndsvis",
 141   "%s requires the PATH to end in a \"%s\". Please update the PATH in your index.php.":
 142     "%s krever at PATH ender på \"%s\". Vennligst oppdater PATH i index.php.",
 143   "Decrypt":
 144     "Dekrypter",
 145   "Enter password":
 146     "Skriv inn passord",
 147   "Loading…": "Laster…",
 148   "Decrypting paste…": "Dekrypterer innlegg…",
 149   "Preparing new paste…": "Klargjør nytt innlegg…",
 150   "In case this message never disappears please have a look at <a href=\"%s\">this FAQ for information to troubleshoot</a>.":
 151     "Hvis denne meldingen ikke forsvinner kan du ta en titt på siden med <a href=\"%s\">ofte stilte spørsmål</a> for informasjon om feilsøking.",
 152   "+++ no paste text +++": "+++ ingen innleggstekst +++",
 153   "Could not get paste data: %s":
 154     "Kunne ikke hente utklippsdata: %s",
 155   "QR code": "QR kode",
 156   "This website is using an insecure HTTP connection! Please use it only for testing.":
 157     "Denne websiden bruker usikker HTTP tilkobling! Bruk den kun for testing.",
 158   "For more information <a href=\"%s\">see this FAQ entry</a>.":
 159     "For mer informasjon <a href=\"%s\">se ofte stilte spørsmål</a>.",
 160   "Your browser may require an HTTPS connection to support the WebCrypto API. Try <a href=\"%s\">switching to HTTPS</a>.":
 161     "Din nettleser har behov for HTTPS tilkobling for å støtte WebCrypto biblioteket. Prøv å <a href=\"%s\">bytt til HTTPS</a>.",
 162   "Your browser doesn't support WebAssembly, used for zlib compression. You can create uncompressed documents, but can't read compressed ones.":
 163     "Your browser doesn't support WebAssembly, used for zlib compression. You can create uncompressed documents, but can't read compressed ones."
 164 }