"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "doc/cs/FAQ.TXT" between
yudit-3.0.5.tar.gz and yudit-3.0.7.tar.gz

About: yudit is an Unicode plain-text editor that can do True Type font rendering, printing, transliterated keyboard input and handwriting recognition with no dependencies on external engines.

FAQ.TXT  (yudit-3.0.5):FAQ.TXT  (yudit-3.0.7)
skipping to change at line 36 skipping to change at line 36
PS = U+2029 - unikódový oddělovač odstavců PS = U+2029 - unikódový oddělovač odstavců
V Yuditu je můžete kombinovat - můžete například vytvořit soubor, který V Yuditu je můžete kombinovat - můžete například vytvořit soubor, který
má DOSové a Unixové konce řádků. Měli byste se však jejich kombinování má DOSové a Unixové konce řádků. Měli byste se však jejich kombinování
vyhnout, pokud je to možné. vyhnout, pokud je to možné.
Ot5: Jak získat seznam kódování (volby -e)? Ot5: Jak získat seznam kódování (volby -e)?
Od5: Napište `man uniconv' nebo `uniconv -h' v okně shellu. Od5: Napište `man uniconv' nebo `uniconv -h' v okně shellu.
Ot6: Jak lze přidat můj soubor klávesnicového vstupu? Ot6: Jak lze přidat můj soubor klávesnicového vstupu?
Od6: Soubor se již může vyskytovat v Od6: Soubor se již může vyskytovat v
/usr/share/yudit/data, /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/data,
v tom případě je třeba jej přidat do v tom případě je třeba jej přidat do
/usr/share/yudit/config/yudit.properties. /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/config/yudit.properties.
Pokud neexistuje, je třeba převést zdrojový soubor kmap do binárního formátu: Pokud neexistuje, je třeba převést zdrojový soubor kmap do binárního formátu:
mytool -type kmap -kmap Moje.kmap -rkmap Moje.kmap -write Moje.my. mytool -type kmap -kmap Moje.kmap -rkmap Moje.kmap -write Moje.my.
Pak je třeba zkopírovat Moje.my do ~/.yudit/data Pak je třeba zkopírovat Moje.my do ~/.yudit/data
cp Moje.my ~/.yudit/data. cp Moje.my ~/.yudit/data.
Prosím, pošlete mi váš soubor kmap (zdroj), abych jej zahrnul do další Prosím, pošlete mi váš soubor kmap (zdroj), abych jej zahrnul do další
distribuce. Pro více informací o souborech kmap se podívejte do distribuce. Pro více informací o souborech kmap se podívejte do
/usr/share/yudit/doc/keymap-format.txt. /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/doc/keymap-format.txt.
Zdrojový kód kmap distribuovaných s yuditem je v Zdrojový kód kmap distribuovaných s yuditem je v
/usr/share/yudit/src/. /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/src/.
Všimněte si, že soubory kmap mohou být také použity jako textové převodníky Všimněte si, že soubory kmap mohou být také použity jako textové převodníky
a mapy písma. a mapy písma.
Ot7: Jak lze lokalizovat zprávy do mého vlastního jazyka? Ot7: Jak lze lokalizovat zprávy do mého vlastního jazyka?
Od7: Stáhněte si zdrojový kód a přečtěte si README.TXT. Tam zjistíte, Od7: Stáhněte si zdrojový kód a přečtěte si README.TXT. Tam zjistíte,
jak to udělat. Prosím, pošlete mi překlady, abych je mohl zahrnout jak to udělat. Prosím, pošlete mi překlady, abych je mohl zahrnout
do dalších verzí. do dalších verzí.
Ot8: Jak lze přidat písmo TrueType? Ot8: Jak lze přidat písmo TrueType?
Od8: Umístěte soubor-písma.ttf a nějaký-další-soubor-písma.ttf do Od8: Umístěte soubor-písma.ttf a nějaký-další-soubor-písma.ttf do
/usr/share/yudit/fonts nebo ~/.yudit/fonts, /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/fonts nebo ~/.yudit/fonts ,
pak vložte do pak vložte do
/usr/share/yudit/config/yudit.properties /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/config/yudit.properties
nové virtuální písmo MojePismo nové virtuální písmo MojePismo
yudit.font.MojePismo=soubor-písma.ttf,nějaký-další-soubor-písma.ttf,.. yudit.font.MojePismo=soubor-písma.ttf,nějaký-další-soubor-písma.ttf,..
Nyní můžete toto písmo použít v okně editoru, pokud jej přidáte do Nyní můžete toto písmo použít v okně editoru, pokud jej přidáte do
yudit.editor.fonts=...,MojePismo,... yudit.editor.fonts=...,MojePismo,...
nebo v grafickém rozhraní, pokud jej přidáte do nebo v grafickém rozhraní, pokud jej přidáte do
yudit.fonts=...,MojePismo,... yudit.fonts=...,MojePismo,...
Ot9: Bude verze pro Windows? Ot9: Bude verze pro Windows?
Od9: Yudit má abstraktní grafickou knihovnu. Ta umožňuje Yudit přenést Od9: Yudit má abstraktní grafickou knihovnu. Ta umožňuje Yudit přenést
velice rychle, jako např. svgalib. velice rychle, jako např. svgalib.
Přenesl jsem jej pro svou manželku Yuko v prosinci 2001. To bylo poprvé Přenesl jsem jej pro svou manželku Yuko v prosinci 2001. To bylo poprvé
a naposledy, co jsem se dotkl Windows. a naposledy, co jsem se dotkl Windows.
Ot10: Jak dobrý unikódový editor je Yudit? Ot10: Jak dobrý unikódový editor je Yudit?
Od10: Pokusil jsem se implementovat unikódový standard všude, kde to Od10: Pokusil jsem se implementovat unikódový standard všude, kde to
mělo smysl. Jsou zde však některé zvláštností. Prosím, přečtěte si mělo smysl. Jsou zde však některé zvláštností. Prosím, přečtěte si
/usr/share/yudit/doc/HOWTO-bidi.txt, /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/doc/HOWTO-bidi.txt,
kde najdete informace, jak vyhovuje standardu obousměrnost. kde najdete informace, jak vyhovuje standardu obousměrnost.
Ot11: Na příkazové řádce jsem specifikoval 3 soubory a nyní vidím jen jeden. Ot11: Na příkazové řádce jsem specifikoval 3 soubory a nyní vidím jen jeden.
Od11: Jsou v paměti historie. Pokud přejdete do oblasti příkazového vstupu Od11: Jsou v paměti historie. Pokud přejdete do oblasti příkazového vstupu
a stisknete Šipka-nahoru (nebo Ctrl-k) nebo Šipka-dolů (nebo Ctrl-j), můžete a stisknete Šipka-nahoru (nebo Ctrl-k) nebo Šipka-dolů (nebo Ctrl-j), můžete
procházet historií souborů. procházet historií souborů.
Ot12: Co jsou klávesové zkratky? Ot12: Co jsou klávesové zkratky?
Od12: Většinu z nich můžete vidět - žlutá nápověda je zobrazuje Od12: Většinu z nich můžete vidět - žlutá nápověda je zobrazuje
podtržené. Většina z nich by měla pracovat s klávesami Ctrl a Alt. podtržené. Většina z nich by měla pracovat s klávesami Ctrl a Alt.
skipping to change at line 107 skipping to change at line 107
h - vlevo, h - vlevo,
l - vpravo, l - vpravo,
m - vymazat celý řádek, m - vymazat celý řádek,
x - vymazat výběr, x - vymazat výběr,
v - vložit poslední výběr. v - vložit poslední výběr.
Pokud je při pohybu kurzoru stisknuta klávesa Meta, bude text vybírán. Pokud je při pohybu kurzoru stisknuta klávesa Meta, bude text vybírán.
Dvojitý klik myší vybírá slovo, trojitý klik vybírá celou řádku. Dvojitý klik myší vybírá slovo, trojitý klik vybírá celou řádku.
Ot13: Jak si mohu prohlédnout obsah binárního souboru klávesové mapy? Ot13: Jak si mohu prohlédnout obsah binárního souboru klávesové mapy?
Od13: Můžete takto vytvořit výpis zdroje: Od13: Můžete takto vytvořit výpis zdroje:
mytool -my /usr/share/yudit/data/GreekBible.my \ mytool -my /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/data/GreekBible.m y \
-convert mys -write GreekBible.mys. -convert mys -write GreekBible.mys.
Ot14: Jak rychle vložím unikódový znak? Ot14: Jak rychle vložím unikódový znak?
Od14: Změňte vstup na [unicode], napište uxxxx nebo Uxxxxxxxx, kde x je Od14: Změňte vstup na [unicode], napište uxxxx nebo Uxxxxxxxx, kde x je
a šestnáctkové číslo. a šestnáctkové číslo.
Ot15: Má Yudit funkci nahradit? Ot15: Má Yudit funkci nahradit?
Od15: Je třeba, abyste v příkazové oblasti napsali Od15: Je třeba, abyste v příkazové oblasti napsali
replace starý-text nový-text replace starý-text nový-text
a stiskli klávesu enter při každém hledej/nahraď. a stiskli klávesu enter při každém hledej/nahraď.
 End of changes. 8 change blocks. 
8 lines changed or deleted 8 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)