"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "doc/bg/FAQ.TXT" between
yudit-3.0.5.tar.gz and yudit-3.0.7.tar.gz

About: yudit is an Unicode plain-text editor that can do True Type font rendering, printing, transliterated keyboard input and handwriting recognition with no dependencies on external engines.

FAQ.TXT  (yudit-3.0.5):FAQ.TXT  (yudit-3.0.7)
skipping to change at line 41 skipping to change at line 41
рамките на един файл. рамките на един файл.
В5: Как мога да получа списъка с поддържаните кодирания В5: Как мога да получа списъка с поддържаните кодирания
(опцията -e)? (опцията -e)?
O5: Въведете „man uniconv" или „uniconv -h" в прозорец на O5: Въведете „man uniconv" или „uniconv -h" в прозорец на
обвивката. обвивката.
В6: Как мога да добавя мой файл за начин за въвеждане от В6: Как мога да добавя мой файл за начин за въвеждане от
клавиатурата? клавиатурата?
О6: Подобен файл може вече да съществува в О6: Подобен файл може вече да съществува в
/usr/share/yudit /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit
В такъв случай просто трябва да го добавите в В такъв случай просто трябва да го добавите в
/usr/share/yudit/config/yudit.properties /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/config/yudit.properties
Ако го няма, трябва да прехвърлите входния файл kmap в Ако го няма, трябва да прехвърлите входния файл kmap в
двоичен формат: двоичен формат:
mytool -type kmap -kmap My.kmap -rkmap My.kmap -write My.my mytool -type kmap -kmap My.kmap -rkmap My.kmap -write My.my
След това трябва да копирате My.my в ~/.yudit/data След това трябва да копирате My.my в ~/.yudit/data
cp My.my ~/.yudit/data cp My.my ~/.yudit/data
Ако обичате, изпратете ми Вашия файл kmap (в изходен вид), за Ако обичате, изпратете ми Вашия файл kmap (в изходен вид), за
да го включа в следващата версия. За повече информация за да го включа в следващата версия. За повече информация за
файловете kmap, проверете в файловете kmap, проверете в
/usr/share/yudit/doc/keymap-format.txt /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/doc/keymap-format.txt
Изходният код на файловете kmap, които идват с yudit са в Изходният код на файловете kmap, които идват с yudit са в
/usr/share/yudit/src/ /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/src/
Забележете, че файловете kmap могат да се използват и като Забележете, че файловете kmap могат да се използват и като
конвертори за текстове и като карти на клавиши. конвертори за текстове и като карти на клавиши.
В7: Как мога да получавам съобщенията на собствения си език? В7: Как мога да получавам съобщенията на собствения си език?
О7: Изтеглете изходния код и прочетете файла README.TXT. В него О7: Изтеглете изходния код и прочетете файла README.TXT. В него
е описано какво да направите. Ако обичате, изпратете ми е описано какво да направите. Ако обичате, изпратете ми
превода си, за да го включа в следващите версии. превода си, за да го включа в следващите версии.
В8: Как мога да добавя шрифт във формат TrueType? В8: Как мога да добавя шрифт във формат TrueType?
О8: Сложете файла-на-шрифта.ttf и друг-файл-ако-искате.ttf в О8: Сложете файла-на-шрифта.ttf и друг-файл-ако-искате.ttf в
/usr/share/yudit/fonts или ~/.yudit/fonts /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/fonts или ~/.yudit/fonts
След това променете След това променете
/usr/share/yudit/config/yudit.properties /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/config/yudit.properties
като добавите нов виртуален шрифт MyFont като добавите нов виртуален шрифт MyFont
yudit.font.MyFont=файла-на-шрифта.ttf,друг-файл-ако-искате.ttf,.. yudit.font.MyFont=файла-на-шрифта.ttf,друг-файл-ако-искате.ttf,..
След това можете да използвате тези шрифтове в прозореца за След това можете да използвате тези шрифтове в прозореца за
редакция, ако го добавите в: редакция, ако го добавите в:
yudit.editor.fonts=...,MyFont,... yudit.editor.fonts=...,MyFont,...
или можете да го използвате в графичния интерфейс, ако го или можете да го използвате в графичния интерфейс, ако го
добавите в: добавите в:
yudit.fonts=...,MyFont,... yudit.fonts=...,MyFont,...
В9: Ще има ли версия за Уиндоус? В9: Ще има ли версия за Уиндоус?
О9: Юдит ползва комплект от абстрактни графични обекти. Това О9: Юдит ползва комплект от абстрактни графични обекти. Това
позволява много лесно да бъде пренасян към графични среди позволява много лесно да бъде пренасян към графични среди
като svgalib. Аз пренесох програмата за моята съпруга Юко като svgalib. Аз пренесох програмата за моята съпруга Юко
през декември 2001г. Това бе първият и последен път, през декември 2001г. Това бе първият и последен път,
когато се докоснах до Уиндоус. когато се докоснах до Уиндоус.
В10: Доколко добър редактор за Уникод е Юдит? В10: Доколко добър редактор за Уникод е Юдит?
О10: Опитах се да се придържам към стандарта Уникод, където това О10: Опитах се да се придържам към стандарта Уникод, където това
е смислено. е смислено.
Има някои особености, проверете файла: Има някои особености, проверете файла:
/usr/share/yudit/doc/HOWTO-bidi.txt /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/doc/HOWTO-bidi.txt
за информация относно придържането към правилата за двупосочно за информация относно придържането към правилата за двупосочно
писане. Поддържа се съставяне на символи, сега работя по писане. Поддържа се съставяне на символи, сега работя по
оформяне на символи. оформяне на символи.
В11: Посочих три файла на командния ред, а виждам само един. В11: Посочих три файла на командния ред, а виждам само един.
О11: Останалите са в историческия буфер. Ако отидете на О11: Останалите са в историческия буфер. Ако отидете на
командния ред в редактора и натиснете Стрелка_нагоре командния ред в редактора и натиснете Стрелка_нагоре
(или Ctrl-k) или Стрелка_надолу (или Ctrl-j), можете да (или Ctrl-k) или Стрелка_надолу (или Ctrl-j), можете да
преминете през историята на файловете. преминете през историята на файловете.
skipping to change at line 122 skipping to change at line 122
l - Надясно l - Надясно
m - Изтриване на целия ред m - Изтриване на целия ред
x - Изтриване на избрания текст x - Изтриване на избрания текст
v - Вмъкване на последно избрания текст v - Вмъкване на последно избрания текст
Ако е натиснат Shift (или Meta, или и двата) по време на Ако е натиснат Shift (или Meta, или и двата) по време на
движение на курсора, текстът се избира. движение на курсора, текстът се избира.
Двойно натискане с мишката избира дума, тройно - цял ред. Двойно натискане с мишката избира дума, тройно - цял ред.
В13: Как мога да разгледам съдържанието на двоичен файл keymap? В13: Как мога да разгледам съдържанието на двоичен файл keymap?
О13: Можете да го превърнете в изходен вид с командата: О13: Можете да го превърнете в изходен вид с командата:
mytool -my /usr/share/yudit/data/GreekBible.my \ mytool -my /Applications/Yudit.app/Contents/MacOS/share/yudit/data/GreekBib le.my \
-convert mys -write GreekBible.mys -convert mys -write GreekBible.mys
В14: Как мога бързо да въведа знак от Уникод? В14: Как мога бързо да въведа знак от Уникод?
О14: Сменете типа на въведените данни към [unicode], въведете О14: Сменете типа на въведените данни към [unicode], въведете
uxxxx или Uxxxxxxxx, където x е шестнадесетично число. uxxxx или Uxxxxxxxx, където x е шестнадесетично число.
В15: Има ли Юдит функция за търсене и заместване? В15: Има ли Юдит функция за търсене и заместване?
О15: В областта за команди напишете О15: В областта за команди напишете
replace стар-текст нов-текст replace стар-текст нов-текст
и натискайте Enter, за всяко намиране и заместване. и натискайте Enter, за всяко намиране и заместване.
 End of changes. 8 change blocks. 
8 lines changed or deleted 8 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)