"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "framework/messages/lv/yii.php" between
yii2-2.0.35.tar.gz and yii2-2.0.36.tar.gz

About: Yii 2 is a high-performance component-based PHP framework for developing large-scale Web applications (source).

yii.php  (yii2-2.0.35):yii.php  (yii2-2.0.36)
skipping to change at line 54 skipping to change at line 54
'{nFormatted} {n, plural, =1{pebibyte} other{pebibytes}}' => '{nFormatted} p ebi{n, plural, zero{baitu} one{baits} other{baiti}}', '{nFormatted} {n, plural, =1{pebibyte} other{pebibytes}}' => '{nFormatted} p ebi{n, plural, zero{baitu} one{baits} other{baiti}}',
'{nFormatted} {n, plural, =1{petabyte} other{petabytes}}' => '{nFormatted} p eta{n, plural, zero{baitu} one{baits} other{baiti}}', '{nFormatted} {n, plural, =1{petabyte} other{petabytes}}' => '{nFormatted} p eta{n, plural, zero{baitu} one{baits} other{baiti}}',
'{nFormatted} {n, plural, =1{tebibyte} other{tebibytes}}' => '{nFormatted} t ebi{n, plural, zero{baitu} one{baits} other{baiti}}', '{nFormatted} {n, plural, =1{tebibyte} other{tebibytes}}' => '{nFormatted} t ebi{n, plural, zero{baitu} one{baits} other{baiti}}',
'{nFormatted} {n, plural, =1{terabyte} other{terabytes}}' => '{nFormatted} t era{n, plural, zero{baitu} one{baits} other{baiti}}', '{nFormatted} {n, plural, =1{terabyte} other{terabytes}}' => '{nFormatted} t era{n, plural, zero{baitu} one{baits} other{baiti}}',
'(not set)' => '(nav uzstādīts)', '(not set)' => '(nav uzstādīts)',
'An internal server error occurred.' => 'Notika servera iekšējā kļūda.', 'An internal server error occurred.' => 'Notika servera iekšējā kļūda.',
'Are you sure you want to delete this item?' => 'Vai jūs esat pārliecināti, ka vēlaties dzēst šo vienumu?', 'Are you sure you want to delete this item?' => 'Vai jūs esat pārliecināti, ka vēlaties dzēst šo vienumu?',
'Delete' => 'Dzēst', 'Delete' => 'Dzēst',
'Error' => 'Kļūda', 'Error' => 'Kļūda',
'File upload failed.' => 'Neizdevās augšupielādēt datni.', 'File upload failed.' => 'Neizdevās augšupielādēt datni.',
'Home' => 'Galvenā', 'Home' => 'Sākums',
'Invalid data received for parameter "{param}".' => 'Tika saņemta nepareiza vērtība parametram "{param}".', 'Invalid data received for parameter "{param}".' => 'Tika saņemta nepareiza vērtība parametram "{param}".',
'Login Required' => 'Nepieciešama autorizācija.', 'Login Required' => 'Nepieciešama autorizācija',
'Missing required arguments: {params}' => 'Trūkst nepieciešamie argumenti: { params}', 'Missing required arguments: {params}' => 'Trūkst nepieciešamie argumenti: { params}',
'Missing required parameters: {params}' => 'Trūkst nepieciešamie parametri: {params}', 'Missing required parameters: {params}' => 'Trūkst nepieciešamie parametri: {params}',
'No' => 'Nē', 'No' => 'Nē',
'{delta, plural, =1{1 day} other{# days}}' => '{delta, plural, zero{# dienas } one{# diena} other{# dienas}}', '{delta, plural, =1{1 day} other{# days}}' => '{delta, plural, zero{# dienas } one{# diena} other{# dienas}}',
'{delta, plural, =1{1 hour} other{# hours}}' => '{delta, plural, zero{# stun das} one{# stunda} other{# stundas}}', '{delta, plural, =1{1 hour} other{# hours}}' => '{delta, plural, zero{# stun das} one{# stunda} other{# stundas}}',
'{delta, plural, =1{1 minute} other{# minutes}}' => '{delta, plural, zero{# minūtes} one{# minūte} other{# minūtes}}', '{delta, plural, =1{1 minute} other{# minutes}}' => '{delta, plural, zero{# minūtes} one{# minūte} other{# minūtes}}',
'{delta, plural, =1{1 month} other{# months}}' => '{delta, plural, zero{# mē neši} one{# mēnesis} other{# mēneši}}', '{delta, plural, =1{1 month} other{# months}}' => '{delta, plural, zero{# mē neši} one{# mēnesis} other{# mēneši}}',
'{delta, plural, =1{1 second} other{# seconds}}' => '{delta, plural, zero{# sekundes} one{# sekunde} other{# sekundes}}', '{delta, plural, =1{1 second} other{# seconds}}' => '{delta, plural, zero{# sekundes} one{# sekunde} other{# sekundes}}',
'{delta, plural, =1{1 year} other{# years}}' => '{delta, plural, zero{# gadi } one{# gads} other{# gadi}}', '{delta, plural, =1{1 year} other{# years}}' => '{delta, plural, zero{# gadi } one{# gads} other{# gadi}}',
'No results found.' => 'Nekas netika atrasts.', 'No results found.' => 'Nekas netika atrasts.',
'Only files with these MIME types are allowed: {mimeTypes}.' => 'Ir atļauts augšupielādēt datnes tikai ar šādiem MIME-tipiem: {mimeTypes}.', 'Only files with these MIME types are allowed: {mimeTypes}.' => 'Ir atļauts augšupielādēt datnes tikai ar šādiem MIME-tipiem: {mimeTypes}.',
'Only files with these extensions are allowed: {extensions}.' => 'Ir atļauts augšupielādēt datnes tikai ar šādiem paplašinājumiem: {extensions}.', 'Only files with these extensions are allowed: {extensions}.' => 'Ir atļauts augšupielādēt datnes tikai ar šādiem paplašinājumiem: {extensions}.',
'Page not found.' => 'Pieprasītā lapa netika atrasta.', 'Page not found.' => 'Pieprasītā lapa netika atrasta.',
'Please fix the following errors:' => 'Nepieciešams izlabot šādas kļūdas:', 'Please fix the following errors:' => 'Nepieciešams izlabot šādas kļūdas:',
'Please upload a file.' => 'Lūdzu, augšupielādēt datni.', 'Please upload a file.' => 'Lūdzu, augšupielādēt datni.',
'Showing <b>{begin, number}-{end, number}</b> of <b>{totalCount, number}</b> {totalCount, plural, one{item} other{items}}.' => 'Tiek rādīti ieraksti <b>{beg in, number}-{end, number}</b> no <b>{totalCount, number}</b>.', 'Showing <b>{begin, number}-{end, number}</b> of <b>{totalCount, number}</b> {totalCount, plural, one{item} other{items}}.' => 'Tiek rādīti ieraksti <b>{beg in, number}-{end, number}</b> no <b>{totalCount, number}</b>.',
'The file "{file}" is not an image.' => 'Saņemtā „{file}” datne nav attēls.' 'The file "{file}" is not an image.' => 'Saņemtā "{file}" datne nav attēls.'
, ,
'The file "{file}" is too big. Its size cannot exceed {formattedLimit}.' => 'The file "{file}" is too big. Its size cannot exceed {formattedLimit}.' =>
'Saņemtās „{file}” datnes izmērs pārsniedz pieļaujamo ierobežojumu {formattedLim 'Saņemtās "{file}" datnes izmērs pārsniedz pieļaujamo ierobežojumu {formattedLim
it} apmērā.', it} apmērā.',
'The file "{file}" is too small. Its size cannot be smaller than {formattedL 'The file "{file}" is too small. Its size cannot be smaller than {formattedL
imit}.' => 'Saņemtās „{file}” datnes izmērs ir pārāk maza, tai ir jābūt vismaz { imit}.' => 'Saņemtās "{file}" datnes izmērs ir pārāk maza, tai ir jābūt vismaz {
formattedLimit} apmērā.', formattedLimit} apmērā.',
'The format of {attribute} is invalid.' => '„{attribute}” vērtības formāts i 'The format of {attribute} is invalid.' => '{attribute} vērtības formāts ir
r nepareizs.', nepareizs.',
'The image "{file}" is too large. The height cannot be larger than {limit, n 'The image "{file}" is too large. The height cannot be larger than {limit, n
umber} {limit, plural, one{pixel} other{pixels}}.' => 'Attēls „{file}” ir pārāk umber} {limit, plural, one{pixel} other{pixels}}.' => 'Attēls "{file}" ir pārāk
liels. Augstumam ir jābūt mazākam par {limit, number} {limit, plural, one{piksel liels. Augstumam ir jābūt mazākam par {limit, number} {limit, plural, one{piksel
i} other{pikseļiem}}.', i} other{pikseļiem}}.',
'The image "{file}" is too large. The width cannot be larger than {limit, nu 'The image "{file}" is too large. The width cannot be larger than {limit, nu
mber} {limit, plural, one{pixel} other{pixels}}.' => 'Attēls „{file}” ir pārāk l mber} {limit, plural, one{pixel} other{pixels}}.' => 'Attēls "{file}" ir pārāk l
iels. Platumam ir jābūt mazākam par {limit, number} {limit, plural, one{pikseli} iels. Platumam ir jābūt mazākam par {limit, number} {limit, plural, one{pikseli}
other{pikseļiem}}.', other{pikseļiem}}.',
'The image "{file}" is too small. The height cannot be smaller than {limit, 'The image "{file}" is too small. The height cannot be smaller than {limit,
number} {limit, plural, one{pixel} other{pixels}}.' => 'Attēls „{file}” ir pārāk number} {limit, plural, one{pixel} other{pixels}}.' => 'Attēls "{file}" ir pārāk
mazs. Augstumam ir jābūt lielākam par {limit, number} {limit, plural, one{pikse mazs. Augstumam ir jābūt lielākam par {limit, number} {limit, plural, one{pikse
li} other{pikseļiem}}.', li} other{pikseļiem}}.',
'The image "{file}" is too small. The width cannot be smaller than {limit, n 'The image "{file}" is too small. The width cannot be smaller than {limit, n
umber} {limit, plural, one{pixel} other{pixels}}.' => 'Attēls „{file}” ir pārāk umber} {limit, plural, one{pixel} other{pixels}}.' => 'Attēls "{file}" ir pārāk
mazs. Platumam ir jābūt lielākam par {limit, number} {limit, plural, one{pikseli mazs. Platumam ir jābūt lielākam par {limit, number} {limit, plural, one{pikseli
} other{pikseļiem}}.', } other{pikseļiem}}.',
'The requested view "{name}" was not found.' => 'Pieprasītā skata datne „{na 'The requested view "{name}" was not found.' => 'Pieprasītā skata datne "{na
me}” netika atrasta.', me}" netika atrasta.',
'The verification code is incorrect.' => 'Nepareizs pārbaudes kods.', 'The verification code is incorrect.' => 'Cilvēktesta kods bija nepareizs.',
'Total <b>{count, number}</b> {count, plural, one{item} other{items}}.' => ' Kopā <b>{count, number}</b> {count, plural, zero{ierakstu} one{ieraksts} other{i eraksti}}.', 'Total <b>{count, number}</b> {count, plural, one{item} other{items}}.' => ' Kopā <b>{count, number}</b> {count, plural, zero{ierakstu} one{ieraksts} other{i eraksti}}.',
'Unable to verify your data submission.' => 'Neizdevās apstiprināt saņemtos datus.', 'Unable to verify your data submission.' => 'Neizdevās apstiprināt saņemtos datus.',
'Unknown option: --{name}' => 'Nezināma izvēle: --{name}', 'Unknown option: --{name}' => 'Nezināma iespēja: --{name}',
'Update' => 'Labot', 'Update' => 'Labot',
'View' => 'Apskatīt', 'View' => 'Apskatīt',
'Yes' => 'Jā', 'Yes' => 'Jā',
'You are not allowed to perform this action.' => 'Jūs neesat autorizēts veik t šo darbību.', 'You are not allowed to perform this action.' => 'Jūs neesat autorizēts veik t šo darbību.',
'You can upload at most {limit, number} {limit, plural, one{file} other{file s}}.' => 'Jūs nevarat augšupielādēt vairāk par {limit, number} {limit, plural, o ne{failu} other{failiem}}.', 'You can upload at most {limit, number} {limit, plural, one{file} other{file s}}.' => 'Jūs nevarat augšupielādēt vairāk par {limit, number} {limit, plural, o ne{failu} other{failiem}}.',
'in {delta, plural, =1{a day} other{# days}}' => 'pēc {delta, plural, =1{die nas} one{# dienas} other{# dienām}}', 'in {delta, plural, =1{a day} other{# days}}' => 'pēc {delta, plural, =1{die nas} one{# dienas} other{# dienām}}',
'in {delta, plural, =1{a minute} other{# minutes}}' => 'pēc {delta, plural, =1{minūtes} one{# minūtes} other{# minūtēm}}', 'in {delta, plural, =1{a minute} other{# minutes}}' => 'pēc {delta, plural, =1{minūtes} one{# minūtes} other{# minūtēm}}',
'in {delta, plural, =1{a month} other{# months}}' => 'pēc {delta, plural, =1 {mēneša} one{# mēneša} other{# mēnešiem}}', 'in {delta, plural, =1{a month} other{# months}}' => 'pēc {delta, plural, =1 {mēneša} one{# mēneša} other{# mēnešiem}}',
'in {delta, plural, =1{a second} other{# seconds}}' => 'pēc {delta, plural, =1{sekundes} one{# sekundes} other{# sekundēm}}', 'in {delta, plural, =1{a second} other{# seconds}}' => 'pēc {delta, plural, =1{sekundes} one{# sekundes} other{# sekundēm}}',
'in {delta, plural, =1{a year} other{# years}}' => 'pēc {delta, plural, =1{g ada} one{# gada} other{# gadiem}}', 'in {delta, plural, =1{a year} other{# years}}' => 'pēc {delta, plural, =1{g ada} one{# gada} other{# gadiem}}',
'in {delta, plural, =1{an hour} other{# hours}}' => 'pēc {delta, plural, =1{ stundas} one{# stundas} other{# stundām}}', 'in {delta, plural, =1{an hour} other{# hours}}' => 'pēc {delta, plural, =1{ stundas} one{# stundas} other{# stundām}}',
'the input value' => 'ievadītā vērtība', 'the input value' => 'ievadītā vērtība',
'{attribute} "{value}" has already been taken.' => '{attribute} „{value}” ja '{attribute} "{value}" has already been taken.' => '{attribute} "{value}" ja
u ir aizņemts.', u ir aizņemts.',
'{attribute} cannot be blank.' => 'Ir jāaizpilda „{attribute}”.', '{attribute} cannot be blank.' => 'Ir jāaizpilda {attribute}.',
'{attribute} is invalid.' => '„{attribute}” vērtība ir nepareiza.', '{attribute} is invalid.' => '{attribute} vērtība ir nepareiza.',
'{attribute} is not a valid URL.' => '„{attribute}” vērtība nav pareiza URL '{attribute} is not a valid URL.' => '{attribute} vērtība nav pareiza URL fo
formātā.', rmātā.',
'{attribute} is not a valid email address.' => '„{attribute}” vērtība nav pa '{attribute} is not a valid email address.' => '{attribute} vērtība nav pare
reizas e-pasta adreses formātā.', izas e-pasta adreses formātā.',
'{attribute} must be "{requiredValue}".' => '„{attribute}” vērtībai ir jābūt '{attribute} must be "{requiredValue}".' => '{attribute} vērtībai ir jābūt v
vienādai ar „{requiredValue}”.', ienādai ar "{requiredValue}".',
'{attribute} must be a number.' => '„{attribute}” vērtībai ir jābūt skaitlim '{attribute} must be a number.' => '{attribute} vērtībai ir jābūt skaitlim.'
.', ,
'{attribute} must be a string.' => '„{attribute}” vērtībai ir jābūt simbolu '{attribute} must be a string.' => '{attribute} vērtībai ir jābūt simbolu vi
virknei.', rknei.',
'{attribute} must be an integer.' => '„{attribute}” vērtībai ir jābūt vesela '{attribute} must be an integer.' => '{attribute} vērtībai ir jābūt veselam
m skaitlim.', skaitlim.',
'{attribute} must be either "{true}" or "{false}".' => '„{attribute}” vērtīb '{attribute} must be either "{true}" or "{false}".' => '{attribute} vērtībai
ai ir jābūt „{true}” vai „{false}”.', ir jābūt "{true}" vai "{false}".',
'{attribute} must be greater than "{compareValueOrAttribute}".' => '„{attrib '{attribute} must be greater than "{compareValueOrAttribute}".' => '{attribu
ute}” vērtībai ir jābūt lielākai par „{compareValueOrAttribute}” vērtību.', te} vērtībai ir jābūt lielākai par "{compareValueOrAttribute}" vērtību.',
'{attribute} must be greater than or equal to "{compareValueOrAttribute}".' '{attribute} must be greater than or equal to "{compareValueOrAttribute}".'
=> '„{attribute}” vērtībai ir jābūt lielākai vai vienādai ar „{compareValueOrAtt => '{attribute} vērtībai ir jābūt lielākai vai vienādai ar "{compareValueOrAttri
ribute}” vērtību.', bute}" vērtību.',
'{attribute} must be less than "{compareValueOrAttribute}".' => '„{attribute '{attribute} must be less than "{compareValueOrAttribute}".' => '{attribute}
}” vērtībai ir jābūt mazākai par „{compareValueOrAttribute}” vērtību.', vērtībai ir jābūt mazākai par "{compareValueOrAttribute}" vērtību.',
'{attribute} must be less than or equal to "{compareValueOrAttribute}".' => '{attribute} must be less than or equal to "{compareValueOrAttribute}".' =>
'„{attribute}” vērtībai ir jābūt mazākai vai vienādai ar „{compareValueOrAttribu '{attribute} vērtībai ir jābūt mazākai vai vienādai ar "{compareValueOrAttribute
te}” vērtību.', }" vērtību.',
'{attribute} must be no greater than {max}.' => '„{attribute}” vērtībai ir j '{attribute} must be no greater than {max}.' => '{attribute} vērtībai ir jāb
ābūt ne lielākai par {max}.', ūt ne lielākai par {max}.',
'{attribute} must be no less than {min}.' => '„{attribute}” vērtībai ir jābū '{attribute} must be no less than {min}.' => '{attribute} vērtībai ir jābūt
t ne mazākai par {min}.', ne mazākai par {min}.',
'{attribute} must be equal to "{compareValueOrAttribute}".' => '„{attribute} '{attribute} must be equal to "{compareValueOrAttribute}".' => '{attribute}
vērtībai ir jābūt vienādai ar „{compareValueOrAttribute}”.', vērtībai ir jābūt vienādai ar "{compareValueOrAttribute}".',
'{attribute} must not be equal to "{compareValueOrAttribute}".' => '„{attrib '{attribute} must not be equal to "{compareValueOrAttribute}".' => '{attribu
ute}” vērtība nedrīkst būt vienāda ar „{compareValueOrAttribute}” vērtību.', te} vērtība nedrīkst būt vienāda ar "{compareValueOrAttribute}" vērtību.',
'{attribute} should contain at least {min, number} {min, plural, one{charact '{attribute} should contain at least {min, number} {min, plural, one{charact
er} other{characters}}.' => '„{attribute}” vērtībai ir jābūt ne īsākai par {min, er} other{characters}}.' => '{attribute} vērtībai ir jābūt ne īsākai par {min, n
number} {min, plural, one{simbolu} other{simboliem}}.', umber} {min, plural, one{simbolu} other{simboliem}}.',
'{attribute} should contain at most {max, number} {max, plural, one{characte '{attribute} should contain at most {max, number} {max, plural, one{characte
r} other{characters}}.' => '„{attribute}” vērtībai ir jābūt ne garākai par {max, r} other{characters}}.' => '{attribute} vērtībai ir jābūt ne garākai par {max, n
number} {max, plural, one{simbolu} other{simboliem}}.', umber} {max, plural, one{simbolu} other{simboliem}}.',
'{attribute} should contain {length, number} {length, plural, one{character} '{attribute} should contain {length, number} {length, plural, one{character}
other{characters}}.' => '„{attribute}” vērtībai ir jāsastāv no {length, number} other{characters}}.' => '{attribute} vērtībai ir jāsastāv no {length, number} {
{length, plural, one{simbola} other{simboliem}}.', length, plural, one{simbola} other{simboliem}}.',
'{delta, plural, =1{a day} other{# days}} ago' => 'pirms {delta, plural, =1{ dienas} one{# dienas} other{# dienām}}', '{delta, plural, =1{a day} other{# days}} ago' => 'pirms {delta, plural, =1{ dienas} one{# dienas} other{# dienām}}',
'{delta, plural, =1{a minute} other{# minutes}} ago' => 'pirms {delta, plura l, =1{minūtes} one{# minūtes} other{# minūtēm}}', '{delta, plural, =1{a minute} other{# minutes}} ago' => 'pirms {delta, plura l, =1{minūtes} one{# minūtes} other{# minūtēm}}',
'{delta, plural, =1{a month} other{# months}} ago' => 'pirms {delta, plural, =1{mēneša} one{# mēneša} other{# mēnešiem}}', '{delta, plural, =1{a month} other{# months}} ago' => 'pirms {delta, plural, =1{mēneša} one{# mēneša} other{# mēnešiem}}',
'{delta, plural, =1{a second} other{# seconds}} ago' => 'pirms {delta, plura l, =1{sekundes} one{# sekundes} other{# sekundēm}}', '{delta, plural, =1{a second} other{# seconds}} ago' => 'pirms {delta, plura l, =1{sekundes} one{# sekundes} other{# sekundēm}}',
'{delta, plural, =1{a year} other{# years}} ago' => 'pirms {delta, plural, = 1{gada} one{# gada} other{# gadiem}}', '{delta, plural, =1{a year} other{# years}} ago' => 'pirms {delta, plural, = 1{gada} one{# gada} other{# gadiem}}',
'{delta, plural, =1{an hour} other{# hours}} ago' => 'pirms {delta, plural, =1{stundas} one{# stundas} other{# stundām}}', '{delta, plural, =1{an hour} other{# hours}} ago' => 'pirms {delta, plural, =1{stundas} one{# stundas} other{# stundām}}',
' and ' => ' un ', ' and ' => ' un ',
'"{attribute}" does not support operator "{operator}".' => '"{attribute}" ne atbalsta operātoru "{operator}".', '"{attribute}" does not support operator "{operator}".' => '"{attribute}" ne atbalsta operātoru "{operator}".',
'Action not found.' => 'Darbība nav atrasta', 'Action not found.' => 'Darbība nav atrasta',
'Aliases available: {aliases}' => 'Pieejamie pseidonīmi: {aliases}', 'Aliases available: {aliases}' => 'Pieejamie pseidonīmi: {aliases}',
'Condition for "{attribute}" should be either a value or valid operator spec ification.' => '"{attribute}" nosacījumam jābūt vai nu vērtībai, vai derīgai ope ratora specifikācijai.', 'Condition for "{attribute}" should be either a value or valid operator spec ification.' => '"{attribute}" nosacījumam jābūt vai nu vērtībai, vai derīgai ope ratora specifikācijai.',
'Operator "{operator}" must be used with a search attribute.' => 'Operātoru "{operator}" jāizmanto meklēšanas atribūtā', 'Operator "{operator}" must be used with a search attribute.' => 'Operātoru "{operator}" jāizmanto meklēšanas atribūtā',
'Operator "{operator}" requires multiple operands.' => 'Operātoram "{operato r}" nepieciešami vairāki operandi', 'Operator "{operator}" requires multiple operands.' => 'Operātoram "{operato r}" nepieciešami vairāki operandi',
'Options available: {options}' => 'Pieejamas opvijas: {options}', 'Options available: {options}' => 'Pieejamas opvijas: {options}',
'Powered by {yii}' => 'Darbojas ar {Yii}', 'Powered by {yii}' => 'Darbojas ar {yii}',
'The combination {values} of {attributes} has already been taken.' => 'Kombi nācija {values} priekš {attributes} ir jau aizņemta.', 'The combination {values} of {attributes} has already been taken.' => 'Kombi nācija {values} priekš {attributes} ir jau aizņemta.',
'The format of {filter} is invalid.' => '{filter} formāts ir kļūdains', 'The format of {filter} is invalid.' => '{filter} formāts ir kļūdains',
'Unknown alias: -{name}' => 'Neatpazīts preidonīms {name}', 'Unknown alias: -{name}' => 'Neatpazīts preidonīms {name}',
'Unknown filter attribute "{attribute}"' => 'Neatpazīts filtra attribūts "{a ttribute}"', 'Unknown filter attribute "{attribute}"' => 'Neatpazīts filtra attribūts "{a ttribute}"',
'Yii Framework' => 'Yii ietvars', 'Yii Framework' => 'Yii ietvars',
'You should upload at least {limit, number} {limit, plural, one{file} other{ files}}.' => 'Jums jāaugšupielādē vismaz {limit, number} {limit, mulural, one {f ile} other {files}}.', 'You should upload at least {limit, number} {limit, plural, one{file} other{ files}}.' => 'Jums jāaugšupielādē vismaz {limit, number} {limit, mulural, one {f ile} other {files}}.',
'just now' => 'tulīt', 'just now' => 'tikko',
'{attribute} contains wrong subnet mask.' => '{attribute} satur kļūdainu apa kštīklu.', '{attribute} contains wrong subnet mask.' => '{attribute} satur kļūdainu apa kštīklu.',
'{attribute} is not in the allowed range.' => '{attribute} nav atļautajā dia pazonā.', '{attribute} is not in the allowed range.' => '{attribute} nav atļautajā dia pazonā.',
'{attribute} must be a valid IP address.' => '{attribute} jābūt derīgai IP a dresei.', '{attribute} must be a valid IP address.' => '{attribute} jābūt derīgai IP a dresei.',
'{attribute} must be an IP address with specified subnet.' => '{attribute} j ābūt IP adresei ar norādīto apakštīklu.', '{attribute} must be an IP address with specified subnet.' => '{attribute} j ābūt IP adresei ar norādīto apakštīklu.',
'{attribute} must not be a subnet.' => '{attribute} nedrīkst būt apakštīkls. ', '{attribute} must not be a subnet.' => '{attribute} nedrīkst būt apakštīkls. ',
'{attribute} must not be an IPv4 address.' => '{attribute} nedrīkst būt IPv4 adrese.', '{attribute} must not be an IPv4 address.' => '{attribute} nedrīkst būt IPv4 adrese.',
'{attribute} must not be an IPv6 address.' => '{attribute} nedrīkst būt IPv6 adrese.', '{attribute} must not be an IPv6 address.' => '{attribute} nedrīkst būt IPv6 adrese.',
]; ];
 End of changes. 8 change blocks. 
80 lines changed or deleted 80 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)