"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "docs/guide-pl/start-forms.md" between
yii2-2.0.35.tar.gz and yii2-2.0.36.tar.gz

About: Yii 2 is a high-performance component-based PHP framework for developing large-scale Web applications (source).

start-forms.md  (yii2-2.0.35):start-forms.md  (yii2-2.0.36)
skipping to change at line 15 skipping to change at line 15
Strona będzie wyświetlała formularz z dwoma polami do uzupełnienia: `nazwa` oraz `email`. Strona będzie wyświetlała formularz z dwoma polami do uzupełnienia: `nazwa` oraz `email`.
Po otrzymaniu tych dwóch danych od użytkownika, wyświetlimy z powrotem wprowadzo ne wartości w celu ich potwierdzenia. Po otrzymaniu tych dwóch danych od użytkownika, wyświetlimy z powrotem wprowadzo ne wartości w celu ich potwierdzenia.
Aby to osiągnąć, oprócz utworzenia [akcji](structure-controllers.md) i dwóch [wi doków](structure-views.md), będziesz musiał utworzyć [model](structure-models.md ). Aby to osiągnąć, oprócz utworzenia [akcji](structure-controllers.md) i dwóch [wi doków](structure-views.md), będziesz musiał utworzyć [model](structure-models.md ).
W tym poradniku nauczysz się jak: W tym poradniku nauczysz się jak:
* utworzyć [model](structure-models.md) reprezentujący dane wprowadzone przez uż ytkownika przez formularz, * utworzyć [model](structure-models.md) reprezentujący dane wprowadzone przez uż ytkownika przez formularz,
* zadeklarować zasady do sprawdzenia wprowadzonych danych, * zadeklarować zasady do sprawdzenia wprowadzonych danych,
* zbudować formularz HTML w [widoku](structure-views.md). * zbudować formularz HTML w [widoku](structure-views.md).
* build an HTML form in a [view](structure-views.md).
Tworzenie modelu <span id="creating-model"></span> Tworzenie modelu <span id="creating-model"></span>
---------------- ----------------
Dane które pobierzemy od użytkownika będą reprezentowane przez klasę modelu `Ent ryForm`, która pokazana jest poniżej. Jest ona zapisana w pliku `models/EntryFor m.php`. Dane które pobierzemy od użytkownika będą reprezentowane przez klasę modelu `Ent ryForm`, która pokazana jest poniżej. Jest ona zapisana w pliku `models/EntryFor m.php`.
Po więcej szczegółów odnośnie konwencji nazewnictwa plików zajrzyj do sekcji[aut oładowania klas](concept-autoloading.md) Po więcej szczegółów odnośnie konwencji nazewnictwa plików zajrzyj do sekcji[aut oładowania klas](concept-autoloading.md)
```php ```php
<?php <?php
 End of changes. 1 change blocks. 
1 lines changed or deleted 0 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)