"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "docs/guide-pl/input-validation.md" between
yii2-2.0.35.tar.gz and yii2-2.0.36.tar.gz

About: Yii 2 is a high-performance component-based PHP framework for developing large-scale Web applications (source).

input-validation.md  (yii2-2.0.35):input-validation.md  (yii2-2.0.36)
skipping to change at line 315 skipping to change at line 315
### Walidatory wbudowane <span id="inline-validators"></span> ### Walidatory wbudowane <span id="inline-validators"></span>
Wbudowany walidator jest zdefiniowaną w modelu metodą lub funkcją anonimową. Jej definicja jest następująca: Wbudowany walidator jest zdefiniowaną w modelu metodą lub funkcją anonimową. Jej definicja jest następująca:
```php ```php
/** /**
* @param string $attribute atrybut podlegający walidacji * @param string $attribute atrybut podlegający walidacji
* @param mixed $params wartość parametru podanego w zasadzie walidacji * @param mixed $params wartość parametru podanego w zasadzie walidacji
* @param \yii\validators\InlineValidator $validator powiązana instancja InlineV alidator * @param \yii\validators\InlineValidator $validator powiązana instancja InlineV alidator
* Ten parametr jest dostępny od wersji 2.0.11. * Ten parametr jest dostępny od wersji 2.0.11.
* @param mixed $current aktualnie walidowana wartość atrybutu.
* Ten parametr jest dostępny od wersji 2.0.36.
*/ */
function ($attribute, $params, $validator) function ($attribute, $params, $validator, $current)
``` ```
Jeśli atrybut nie przejdzie walidacji, metoda/funkcja powinna wywołać metodę [[y ii\base\Model::addError()|addError()]] do zapisania wiadomości o błędzie w model u, Jeśli atrybut nie przejdzie walidacji, metoda/funkcja powinna wywołać metodę [[y ii\base\Model::addError()|addError()]] do zapisania wiadomości o błędzie w model u,
która może zostać później pobrana i zaprezentowana użytkownikowi. która może zostać później pobrana i zaprezentowana użytkownikowi.
Poniżej znajduje się kilka przykładów: Poniżej znajduje się kilka przykładów:
```php ```php
use yii\base\Model; use yii\base\Model;
 End of changes. 2 change blocks. 
1 lines changed or deleted 3 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)