"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "documentation/README.fi" between
wine-6.0.tar.xz and wine-6.0.1.tar.xz

About: Wine is an Open Source implementation of the MS Windows API on top of X, OpenGL, and Unix. Think of Wine as a compatibility layer for running Windows programs.

README.fi  (wine-6.0.tar.xz):README.fi  (wine-6.0.1.tar.xz)
skipping to change at line 71 skipping to change at line 71
Vähimmäisversiot ovat clang 3.8, MacOSX10.10.sdk ja mingw-w64 v8. Vähimmäisversiot ovat clang 3.8, MacOSX10.10.sdk ja mingw-w64 v8.
MacOSX10.14.sdk ja myöhemmät sopivat vain wine64:n kääntämiseen. MacOSX10.14.sdk ja myöhemmät sopivat vain wine64:n kääntämiseen.
Tuetut tiedostojärjestelmät: Tuetut tiedostojärjestelmät:
Wine toimii useimmilla tiedostojärjestelmillä, mutta Samban kanssa on Wine toimii useimmilla tiedostojärjestelmillä, mutta Samban kanssa on
ilmoitettu ilmenevän ongelmia. Myöskään NTFS ei tue kaikkia ominaisuuksia, ilmoitettu ilmenevän ongelmia. Myöskään NTFS ei tue kaikkia ominaisuuksia,
joita jotkin ohjelmat vaativat. Natiivin Unix-tiedostojärjestelmän käyttö joita jotkin ohjelmat vaativat. Natiivin Unix-tiedostojärjestelmän käyttö
on suotavaa. on suotavaa.
Perusvaatimukset: Perusvaatimukset:
Koneella täytyy olla X11:n kehitystiedostot (Debianissa xlib6g-dev, Koneella täytyy olla X11:n kehitystiedostot (Debianissa xorg-dev,
Red Hatissa XFree86-devel). Red Hatissa libX11-devel).
Luonnollisesti myös make (yleensä GNU make) on tarpeen. Luonnollisesti myös make (yleensä GNU make) on tarpeen.
Lisäksi tarvitaan flex 2.5.33 tai uudempi sekä bison. Lisäksi tarvitaan flex 2.5.33 tai uudempi sekä bison.
Valinnaisia tukikirjastoja: Valinnaisia tukikirjastoja:
configure-skripti näyttää varoituksia, kun valinnaisia kirjastoja puuttuu. configure-skripti näyttää varoituksia, kun valinnaisia kirjastoja puuttuu.
Osoitteessa https://wiki.winehq.org/Recommended_Packages on tietoa, mitkä Osoitteessa https://wiki.winehq.org/Recommended_Packages on tietoa, mitkä
paketit ovat hyödyksi. 64-bittisissä järjestelmissä täytyy varmistaa, että paketit ovat hyödyksi. 64-bittisissä järjestelmissä täytyy varmistaa, että
kirjastoista on asennettu 32-bittiset versiot. kirjastoista on asennettu 32-bittiset versiot.
 End of changes. 1 change blocks. 
2 lines changed or deleted 2 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)