"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/lang/wacko.pl.php" between
wacko.6.1.18.zip and wacko.6.1.19.zip

About: WackoWiki is a multilingual Wiki-engine that supports WYTIWYG-editing, page rights (ACLs), design themes (skins), file upload, email notification and much more.

wacko.pl.php  (wacko.6.1.18):wacko.pl.php  (wacko.6.1.19)
<?php <?php
if (!defined('IN_WACKO')) if (!defined('IN_WACKO'))
{ {
exit; exit;
} }
$wacko_translation = [ $wacko_translation = [
// language
'lang_scheme' => [
'name' => 'Polski',
'code' => 'pl',
'dir' => 'ltr',
'locale' => 'pl_PL.UTF-8',
],
// common // common
'CreateButton' => 'Utwórz', 'CreateButton' => 'Utwórz',
'SaveButton' => 'Zachowaj', 'SaveButton' => 'Zachowaj',
'UpdateButton' => 'Aktualizacja', 'UpdateButton' => 'Aktualizacja',
'CancelButton' => 'Anuluj', 'CancelButton' => 'Anuluj',
'ConvertButton' => 'Convert', 'ConvertButton' => 'Convert',
'SearchButton' => 'Znajdź', 'SearchButton' => 'Znajdź',
'SubmitButton' => 'Wyślij', 'SubmitButton' => 'Wyślij',
'AddButton' => 'Dodaj', 'AddButton' => 'Dodaj',
'RemoveButton' => 'Usuń', 'RemoveButton' => 'Usuń',
skipping to change at line 818 skipping to change at line 826
'UploadFiles' => 'Prześlij pliki', 'UploadFiles' => 'Prześlij pliki',
'UploadFor' => 'Plik wgrany:', 'UploadFor' => 'Plik wgrany:',
'UploadButton' => 'Kontynuuj', 'UploadButton' => 'Kontynuuj',
'UploadGlobalText' => 'do publicznego dostępu', 'UploadGlobalText' => 'do publicznego dostępu',
'UploadGlobal' => 'witryny', 'UploadGlobal' => 'witryny',
'UploadLocalText' => 'wyłącznie dla użytkowników ma jących prawo do oglądania bieżącej strony', 'UploadLocalText' => 'wyłącznie dla użytkowników ma jących prawo do oglądania bieżącej strony',
'UploadAsName' => 'Nazwa pliku (opcjonalnie):', 'UploadAsName' => 'Nazwa pliku (opcjonalnie):',
'UploadOverwrite' => 'Nadpisz istniejące pliki', 'UploadOverwrite' => 'Nadpisz istniejące pliki',
'FileDesc' => 'Opis:', 'FileDesc' => 'Opis:',
'UploadForbidden' => 'Nie masz prawa na wgrywanie t utaj plików.', 'UploadForbidden' => 'Nie masz prawa na wgrywanie t utaj plików.',
'UploadOverwriteDenied' => 'Tylko właściciel pliku lub administra tor może nadpisać plik %1.',
'UploadNoFile' => 'Z jakiegoś powodu nie było pl iku w formularzu.', 'UploadNoFile' => 'Z jakiegoś powodu nie było pl iku w formularzu.',
'UploadMaxSizeReached' => 'Rozmiar pliku wykracza poza dozwolony limit!', 'UploadMaxSizeReached' => 'Rozmiar pliku wykracza poza dozwolony limit!',
'UploadDirNotWritable' => 'Katalog plików nie nadaje się do zapi su!', 'UploadDirNotWritable' => 'Katalog plików nie nadaje się do zapi su!',
'UploadNotAPicture' => 'Można wgrywać jedynie zdjęcia , a ty co próbujesz wgrać?', 'UploadNotAPicture' => 'Można wgrywać jedynie zdjęcia , a ty co próbujesz wgrać?',
'UploadEmptyExtension' => 'Nazwa pliku, a także rozszerzenie nie mogą być puste.', 'UploadEmptyExtension' => 'Nazwa pliku, a także rozszerzenie nie mogą być puste.',
'FilenameTooLong' => 'Nazwy plików nie mogą być dłu
ższe niż 240 bajtów.',
'BannedFiletype' => '%1 nie jest dozwolonym typem
pliku.',
'PermittedFiletype' => 'Dopuszczalne formaty plików:
%1.',
'UploadMimeMismatch' => 'Rozszerzenie pliku %1 nie pasuje do w
ykrytego typu MIME $2.',
'UploadBadMime' => 'Przesyłanie plików z typem MI
ME %1 jest niedozwolone.',
'FileIsDuplicate' => 'Przesyłany plik jest identycz
ny z aktualną wersją.',
'FileHasDuplicate' => 'Ten plik jest kopią następują
cych plików:',
'UploadMaxFileQuota' => 'Osiągnąłeś swój limit wgrywania, ten plik nie może zostać wgrany', 'UploadMaxFileQuota' => 'Osiągnąłeś swój limit wgrywania, ten plik nie może zostać wgrany',
'UploadDone' => 'Plik wgrany pomyślnie', 'UploadDone' => 'Plik wgrany pomyślnie',
'UploadFileForbidden' => 'Dostęp do pliku zabroniony', 'UploadFileForbidden' => 'Dostęp do pliku zabroniony',
'UploadTitle' => 'Pliki dostępne z tej strony', 'UploadTitle' => 'Pliki dostępne z tej strony',
'UploadTitleGlobal' => 'Pliki dostępne skądkolwiek', 'UploadTitleGlobal' => 'Pliki dostępne skądkolwiek',
'UploadFile' => 'Kontynuuj', 'UploadFile' => 'Kontynuuj',
'UploadMax' => 'Nie więcej niż ', 'UploadMax' => 'Nie więcej niż ',
'UploadUsedStorage' => 'Storage in use ', 'UploadUsedStorage' => 'Storage in use ',
 End of changes. 3 change blocks. 
0 lines changed or deleted 24 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)