"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/lang/wacko.nl.php" between
wacko.6.1.18.zip and wacko.6.1.19.zip

About: WackoWiki is a multilingual Wiki-engine that supports WYTIWYG-editing, page rights (ACLs), design themes (skins), file upload, email notification and much more.

wacko.nl.php  (wacko.6.1.18):wacko.nl.php  (wacko.6.1.19)
<?php <?php
if (!defined('IN_WACKO')) if (!defined('IN_WACKO'))
{ {
exit; exit;
} }
$wacko_translation = [ $wacko_translation = [
// language
'lang_scheme' => [
'name' => 'Dutch',
'code' => 'nl',
'dir' => 'ltr',
'locale' => 'nl_NL.UTF-8',
],
// common // common
'CreateButton' => 'Maak', 'CreateButton' => 'Maak',
'SaveButton' => 'Bewaar', 'SaveButton' => 'Bewaar',
'UpdateButton' => 'Bijwerken', 'UpdateButton' => 'Bijwerken',
'CancelButton' => 'Annuleren', 'CancelButton' => 'Annuleren',
'ConvertButton' => 'Convert', 'ConvertButton' => 'Convert',
'SearchButton' => 'Zoeken', 'SearchButton' => 'Zoeken',
'SubmitButton' => 'Submit', 'SubmitButton' => 'Submit',
'AddButton' => 'Toevoegen', 'AddButton' => 'Toevoegen',
'RemoveButton' => 'Verwijderen', 'RemoveButton' => 'Verwijderen',
skipping to change at line 818 skipping to change at line 826
'UploadFiles' => 'Upload bestanden', 'UploadFiles' => 'Upload bestanden',
'UploadFor' => 'Upload bestand:', 'UploadFor' => 'Upload bestand:',
'UploadButton' => 'Doorgaan', 'UploadButton' => 'Doorgaan',
'UploadGlobalText' => 'voor alle gebruikers', 'UploadGlobalText' => 'voor alle gebruikers',
'UploadGlobal' => 'global', 'UploadGlobal' => 'global',
'UploadLocalText' => 'alleen voor gebruikers die de ze pagina mogen zien', 'UploadLocalText' => 'alleen voor gebruikers die de ze pagina mogen zien',
'UploadAsName' => 'Vul nieuwe naam in (optioneel ):', 'UploadAsName' => 'Vul nieuwe naam in (optioneel ):',
'UploadOverwrite' => 'Bestaande bestanden overschri jven', 'UploadOverwrite' => 'Bestaande bestanden overschri jven',
'FileDesc' => 'Beschrijving:', 'FileDesc' => 'Beschrijving:',
'UploadForbidden' => 'U mag geen bestanden uploaden op deze pagina.', 'UploadForbidden' => 'U mag geen bestanden uploaden op deze pagina.',
'UploadOverwriteDenied' => 'Alleen de bestandseigenaar of beheerd er kan het %1 bestand overschrijven.',
'UploadNoFile' => 'Het bestand dat u wilde uploa den is niet gevonden. Heeft u het juiste pad ingevuld?', 'UploadNoFile' => 'Het bestand dat u wilde uploa den is niet gevonden. Heeft u het juiste pad ingevuld?',
'UploadMaxSizeReached' => 'Het bestand is groter dan de maximum toegestane grootte.', 'UploadMaxSizeReached' => 'Het bestand is groter dan de maximum toegestane grootte.',
'UploadDirNotWritable' => 'Bestandsdirectory is niet beschrijfba ar!', 'UploadDirNotWritable' => 'Bestandsdirectory is niet beschrijfba ar!',
'UploadNotAPicture' => 'U mag hier alleen plaatjes up loaden, en dit is toch echt geen plaatje.', 'UploadNotAPicture' => 'U mag hier alleen plaatjes up loaden, en dit is toch echt geen plaatje.',
'UploadEmptyExtension' => 'De bestandsnaam en ook de extensie mo gen niet leeg zijn.', 'UploadEmptyExtension' => 'De bestandsnaam en ook de extensie mo gen niet leeg zijn.',
'FilenameTooLong' => 'Bestandsnamen mogen niet lang
er zijn dan 240 bytes.',
'BannedFiletype' => 'Het bestandstype %1 wordt nie
t toegelaten.',
'PermittedFiletype' => 'Toegelaten bestandstypes: %1.
',
'UploadMimeMismatch' => 'De bestandsextensie %1 hoort niet bij
het MIME-type van het bestand (%2).',
'UploadBadMime' => 'Het is niet toegestaan om bes
tanden van MIME-type %1 te uploaden.',
'FileIsDuplicate' => 'De upload is een exacte kopie
van de huidige versie.',
'FileHasDuplicate' => 'Dit bestand is identiek aan d
e volgende bestanden:',
'UploadMaxFileQuota' => 'Uw uploadlimit is bereikt. U kunt dit bestand niet meer uploaden.', 'UploadMaxFileQuota' => 'Uw uploadlimit is bereikt. U kunt dit bestand niet meer uploaden.',
'UploadDone' => 'Bestand succesvol geupload.', 'UploadDone' => 'Bestand succesvol geupload.',
'UploadFileForbidden' => 'Geen toegang tot bestand', 'UploadFileForbidden' => 'Geen toegang tot bestand',
'UploadTitle' => 'Bestanden die vanaf deze pagi na te bereiken zijn:', 'UploadTitle' => 'Bestanden die vanaf deze pagi na te bereiken zijn:',
'UploadTitleGlobal' => 'Bestanden die door iedereen t e bereiken zijn:', 'UploadTitleGlobal' => 'Bestanden die door iedereen t e bereiken zijn:',
'UploadFile' => 'Doorgaan', 'UploadFile' => 'Doorgaan',
'UploadMax' => 'Maximaal ', 'UploadMax' => 'Maximaal ',
'UploadUsedStorage' => 'Storage in use ', 'UploadUsedStorage' => 'Storage in use ',
 End of changes. 3 change blocks. 
0 lines changed or deleted 24 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)