"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/lang/wacko.et.php" between
wacko.6.1.18.zip and wacko.6.1.19.zip

About: WackoWiki is a multilingual Wiki-engine that supports WYTIWYG-editing, page rights (ACLs), design themes (skins), file upload, email notification and much more.

wacko.et.php  (wacko.6.1.18):wacko.et.php  (wacko.6.1.19)
<?php <?php
if (!defined('IN_WACKO')) if (!defined('IN_WACKO'))
{ {
exit; exit;
} }
$wacko_translation = [ $wacko_translation = [
// language
'lang_scheme' => [
'name' => 'Estonian',
'code' => 'et',
'dir' => 'ltr',
'locale' => 'et_EE.UTF-8',
],
// common // common
'CreateButton' => 'Loo', 'CreateButton' => 'Loo',
'SaveButton' => 'Salvesta', 'SaveButton' => 'Salvesta',
'UpdateButton' => 'Uuenda', 'UpdateButton' => 'Uuenda',
'CancelButton' => 'Loobun', 'CancelButton' => 'Loobun',
'ConvertButton' => 'Konverteeri', 'ConvertButton' => 'Konverteeri',
'SearchButton' => 'Otsi', 'SearchButton' => 'Otsi',
'SubmitButton' => 'Sisesta', 'SubmitButton' => 'Sisesta',
'AddButton' => 'Lisama', 'AddButton' => 'Lisama',
'RemoveButton' => 'Eemalda', 'RemoveButton' => 'Eemalda',
skipping to change at line 818 skipping to change at line 826
'UploadFiles' => 'Lae failid üles', 'UploadFiles' => 'Lae failid üles',
'UploadFor' => 'Faili üleslaadimine:' , 'UploadFor' => 'Faili üleslaadimine:' ,
'UploadButton' => 'Nõus', 'UploadButton' => 'Nõus',
'UploadGlobalText' => 'üldise juurdepääsuga', 'UploadGlobalText' => 'üldise juurdepääsuga',
'UploadGlobal' => 'globaalne', 'UploadGlobal' => 'globaalne',
'UploadLocalText' => 'ainult kasutajad tohivad seda lehte näha', 'UploadLocalText' => 'ainult kasutajad tohivad seda lehte näha',
'UploadAsName' => 'Siseta oma Wikinimi (soovitus lik):', 'UploadAsName' => 'Siseta oma Wikinimi (soovitus lik):',
'UploadOverwrite' => 'Asenda olemasolevad failid', 'UploadOverwrite' => 'Asenda olemasolevad failid',
'FileDesc' => 'Kirjeldus:', 'FileDesc' => 'Kirjeldus:',
'UploadForbidden' => 'Sul ei ole luba siia faili la adida.', 'UploadForbidden' => 'Sul ei ole luba siia faili la adida.',
'UploadOverwriteDenied' => 'Ainult faili omanik või administraato r saab faili %1 üle kirjutada.',
'UploadNoFile' => 'Mingil põhjusel ei olnud vorm il faili.', 'UploadNoFile' => 'Mingil põhjusel ei olnud vorm il faili.',
'UploadMaxSizeReached' => 'Faili suurus ületab lubatud piiri!', 'UploadMaxSizeReached' => 'Faili suurus ületab lubatud piiri!',
'UploadDirNotWritable' => 'Failide kataloog pole kirjutatav!', 'UploadDirNotWritable' => 'Failide kataloog pole kirjutatav!',
'UploadNotAPicture' => 'Ainult pilte on lubatud üles laadida. Ja mida sina üritad teha?', 'UploadNotAPicture' => 'Ainult pilte on lubatud üles laadida. Ja mida sina üritad teha?',
'UploadEmptyExtension' => 'Faili nimi ja ka laiend ei tohi olla tühi.', 'UploadEmptyExtension' => 'Faili nimi ja ka laiend ei tohi olla tühi.',
'FilenameTooLong' => 'Failinimed ei või olla pikema
d kui 240 baiti.',
'BannedFiletype' => '%1 pole lubatud failitüüp.',
'PermittedFiletype' => 'Lubatud failitüübid: %1.',
'UploadMimeMismatch' => 'Faililaiend %1 ei vasta faili (%2) MI
ME tüübile.',
'UploadBadMime' => 'MIME tüübiga %1 faile ei ole
lubatud üles laadida.',
'FileIsDuplicate' => 'Üleslaaditav fail on faili pr
aeguse versiooni üksühene duplikaat.',
'FileHasDuplicate' => 'See fail on järgmiste failide
duplikaat:',
'UploadMaxFileQuota' => 'Sa oled ületanud üleslaadimise piiri, seda faili enam kahjuks ei saa üles laadida', 'UploadMaxFileQuota' => 'Sa oled ületanud üleslaadimise piiri, seda faili enam kahjuks ei saa üles laadida',
'UploadDone' => 'Fail on edukalt üles laetud', 'UploadDone' => 'Fail on edukalt üles laetud',
'UploadFileForbidden' => 'Failile ligipääs keelatud', 'UploadFileForbidden' => 'Failile ligipääs keelatud',
'UploadTitle' => 'Failile on ligipääs siit lehe lt', 'UploadTitle' => 'Failile on ligipääs siit lehe lt',
'UploadTitleGlobal' => 'Failile on ligipääs ükskõik k ust mujalt', 'UploadTitleGlobal' => 'Failile on ligipääs ükskõik k ust mujalt',
'UploadFile' => 'Nõus', 'UploadFile' => 'Nõus',
'UploadMax' => 'Mitte rohkem kui ', 'UploadMax' => 'Mitte rohkem kui ',
'UploadUsedStorage' => 'Storage in use ', 'UploadUsedStorage' => 'Storage in use ',
 End of changes. 3 change blocks. 
0 lines changed or deleted 22 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)