"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/admin/lang/ap.nl.php" between
wacko.6.1.18.zip and wacko.6.1.19.zip

About: WackoWiki is a multilingual Wiki-engine that supports WYTIWYG-editing, page rights (ACLs), design themes (skins), file upload, email notification and much more.

ap.nl.php  (wacko.6.1.18):ap.nl.php  (wacko.6.1.19)
skipping to change at line 57 skipping to change at line 57
// Generic // Generic
'Cancel' => 'Annuleren', 'Cancel' => 'Annuleren',
'Add' => 'Toevoegen', 'Add' => 'Toevoegen',
'Edit' => 'Bewerk', 'Edit' => 'Bewerk',
'Remove' => 'Verwijderen', 'Remove' => 'Verwijderen',
'Enabled' => 'Inschakelen', 'Enabled' => 'Inschakelen',
'Disabled' => 'Uitschakelen', 'Disabled' => 'Uitschakelen',
'Mandatory' => 'Mandatory', 'Mandatory' => 'Mandatory',
'Admin' => 'Admin', 'Admin' => 'Admin',
'Min' => 'Min',
'Max' => 'Max',
'MiscellaneousSection' => 'Overige', 'MiscellaneousSection' => 'Overige',
'MainSection' => 'Basic Parameters', 'MainSection' => 'Basic Parameters',
'DirNotWritable' => 'The %1 directory is not writa ble.', 'DirNotWritable' => 'The %1 directory is not writa ble.',
/** /**
* AP MENU * AP MENU
* *
* 'module_name' => [ * 'module_name' => [
skipping to change at line 855 skipping to change at line 857
'SmtpServer' => 'SMTP-serveradres:', 'SmtpServer' => 'SMTP-serveradres:',
'SmtpServerInfo' => 'Let op dat je het gebruikte p rotocol ook opgeeft. Indien je SSL gebruikt, dan is dit <code>ssl://mail.example .com</code>', 'SmtpServerInfo' => 'Let op dat je het gebruikte p rotocol ook opgeeft. Indien je SSL gebruikt, dan is dit <code>ssl://mail.example .com</code>',
'SmtpUsername' => 'SMTP-gebruikersnaam:', 'SmtpUsername' => 'SMTP-gebruikersnaam:',
'SmtpUsernameInfo' => 'Voer alleen een gebruikersnaa m in als je SMTP-server dit vereist.', 'SmtpUsernameInfo' => 'Voer alleen een gebruikersnaa m in als je SMTP-server dit vereist.',
// Upload settings // Upload settings
'UploadSettingsInfo' => 'Hier kan je de hoofdinstellingen voor bijlagen en bijbehorende speciale categorieën instellen.', 'UploadSettingsInfo' => 'Hier kan je de hoofdinstellingen voor bijlagen en bijbehorende speciale categorieën instellen.',
'UploadSettingsUpdated' => 'Updated upload settings', 'UploadSettingsUpdated' => 'Updated upload settings',
'FileUploadsSection' => 'File uploads', 'FileUploadsSection' => 'File uploads',
'RegisteredUsers' => 'geregistreerde gebruikers',
'RightToUpload' => 'Right to the upload files:', 'RightToUpload' => 'Right to the upload files:',
'RightToUploadInfo' => '<code>admins</code> means tha t only users belonging to the admins group can upload files. <code>1</code> mea ns that uploading is opened to registered users. <code>0</code> means that uploa d disabled.', 'RightToUploadInfo' => '<code>admins</code> means tha t only users belonging to the admins group can upload files. <code>1</code> mea ns that uploading is opened to registered users. <code>0</code> means that uploa d disabled.',
'UploadOnlyImages' => 'Allow only upload of images:'
,
'UploadOnlyImagesInfo' => 'Allow only uploading of image files o
n the page.',
'UploadMaxFilesize' => 'Maximum bestandsgrootte:', 'UploadMaxFilesize' => 'Maximum bestandsgrootte:',
'UploadMaxFilesizeInfo' => 'Maximum grootte van elk bestand, met 0 als ongelimiteerd, bijgevoegd aan een privébericht.', 'UploadMaxFilesizeInfo' => 'Maximum grootte van elk bestand, met 0 als ongelimiteerd, bijgevoegd aan een privébericht.',
'UploadQuota' => 'Totaal bijlage quota:', 'UploadQuota' => 'Totaal bijlage quota:',
'UploadQuotaInfo' => 'Maximum schijfruimte beschikb aar voor bijlagen van het hele wiki, met <code>0</code> als ongelimiteerd.', 'UploadQuotaInfo' => 'Maximum schijfruimte beschikb aar voor bijlagen van het hele wiki, met <code>0</code> als ongelimiteerd.',
'UploadQuotaUser' => 'Storage quota per user:', 'UploadQuotaUser' => 'Storage quota per user:',
'UploadQuotaUserInfo' => 'Restriction on the quota of storage t hat can be uploaded by one user, with <code>0</code> being unlimited.', 'UploadQuotaUserInfo' => 'Restriction on the quota of storage t hat can be uploaded by one user, with <code>0</code> being unlimited.',
'FileTypes' => 'Bestandstypes',
'UploadOnlyImages' => 'Allow only upload of images:'
,
'UploadOnlyImagesInfo' => 'Allow only uploading of image files o
n the page.',
'AllowedUploadExts' => 'Toegelaten bestandstypes:',
'AllowedUploadExtsInfo' => 'Toegestane extensies voor het uploade
n van bestanden, door komma\'s gescheiden bv. <code>png, ogg, mp4</code>, anders
zijn alle niet verboden bestandsextensies toegestaan.',
'CheckMimetype' => 'Controleer bijlage bestanden: ', 'CheckMimetype' => 'Controleer bijlage bestanden: ',
'CheckMimetypeInfo' => 'Sommige browsers kunnen een i ncorrecte mimetype voor geüploade bestanden aannemen. Deze optie verzekerd je er van dat zulke bestanden die dit veroorzaken worden afgewezen.', 'CheckMimetypeInfo' => 'Sommige browsers kunnen een i ncorrecte mimetype voor geüploade bestanden aannemen. Deze optie verzekerd je er van dat zulke bestanden die dit veroorzaken worden afgewezen.',
'SvgSanitizer' => 'SVG Sanitizer:',
'SvgSanitizerInfo' => '',
'TranslitFileName' => 'Transliterate file names:', 'TranslitFileName' => 'Transliterate file names:',
'TranslitFileNameInfo' => 'Als het van toepassing is en er is ge en noodzaak om Unicode-tekens te gebruiken, is het sterk aanbevolen om alleen al fanumerieke tekens te accepteren.', 'TranslitFileNameInfo' => 'Als het van toepassing is en er is ge en noodzaak om Unicode-tekens te gebruiken, is het sterk aanbevolen om alleen al fanumerieke tekens te accepteren.',
'Thumbnails' => 'Thumbnails', 'Thumbnails' => 'Thumbnails',
'CreateThumbnail' => 'Miniatuur aanmaken:', 'CreateThumbnail' => 'Miniatuur aanmaken:',
'CreateThumbnailInfo' => 'Maakt een miniatuur aan in alle mogel ijke situaties.', 'CreateThumbnailInfo' => 'Maakt een miniatuur aan in alle mogel ijke situaties.',
'MaxThumbWidth' => 'Maximum miniatuur breedte in pixel:', 'MaxThumbWidth' => 'Maximum miniatuur breedte in pixel:',
'MaxThumbWidthInfo' => 'Een aangemaakte miniatuur zal de hier ingestelde breedte niet overschrijden.', 'MaxThumbWidthInfo' => 'Een aangemaakte miniatuur zal de hier ingestelde breedte niet overschrijden.',
'MinThumbFilesize' => 'Minimum miniatuur bestandsgro otte:', 'MinThumbFilesize' => 'Minimum miniatuur bestandsgro otte:',
'MinThumbFilesizeInfo' => 'Maakt geen miniatuur aan voor afbeeld ingen kleiner dan dit.', 'MinThumbFilesizeInfo' => 'Maakt geen miniatuur aan voor afbeeld ingen kleiner dan dit.',
 End of changes. 5 change blocks. 
4 lines changed or deleted 15 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)