"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/admin/lang/ap.hu.php" between
wacko.6.1.18.zip and wacko.6.1.19.zip

About: WackoWiki is a multilingual Wiki-engine that supports WYTIWYG-editing, page rights (ACLs), design themes (skins), file upload, email notification and much more.

ap.hu.php  (wacko.6.1.18):ap.hu.php  (wacko.6.1.19)
skipping to change at line 57 skipping to change at line 57
// Generic // Generic
'Cancel' => 'Mégse', 'Cancel' => 'Mégse',
'Add' => 'Hozzáadás', 'Add' => 'Hozzáadás',
'Edit' => 'Szerkesztés', 'Edit' => 'Szerkesztés',
'Remove' => 'Eltávolítás', 'Remove' => 'Eltávolítás',
'Enabled' => 'Engedélyezett', 'Enabled' => 'Engedélyezett',
'Disabled' => 'Tiltott', 'Disabled' => 'Tiltott',
'Mandatory' => 'Kötelező', 'Mandatory' => 'Kötelező',
'Admin' => 'Admin', 'Admin' => 'Admin',
'Min' => 'Min',
'Max' => 'Max',
'MiscellaneousSection' => 'Miscellaneous', 'MiscellaneousSection' => 'Miscellaneous',
'MainSection' => 'Basic Parameters', 'MainSection' => 'Basic Parameters',
'DirNotWritable' => 'The %1 directory is not writa ble.', 'DirNotWritable' => 'The %1 directory is not writa ble.',
/** /**
* AP MENU * AP MENU
* *
* 'module_name' => [ * 'module_name' => [
skipping to change at line 857 skipping to change at line 859
'SmtpServer' => 'SMTP szerver cím:', 'SmtpServer' => 'SMTP szerver cím:',
'SmtpServerInfo' => 'Note that you have to provide the protocol that your server uses. If you are using SSL, this has to be <code> ssl://mail.example.com</code>', 'SmtpServerInfo' => 'Note that you have to provide the protocol that your server uses. If you are using SSL, this has to be <code> ssl://mail.example.com</code>',
'SmtpUsername' => 'SMTP felhasználónév:', 'SmtpUsername' => 'SMTP felhasználónév:',
'SmtpUsernameInfo' => 'Csak akkor adj meg felhasznál ónevet, ha a használt SMTP szerver megköveteli.', 'SmtpUsernameInfo' => 'Csak akkor adj meg felhasznál ónevet, ha a használt SMTP szerver megköveteli.',
// Upload settings // Upload settings
'UploadSettingsInfo' => 'Itt a csatolmányok főbb beállításait adhatod meg, valamint a speciális kategóriák egyedi opcióit módosíthatod.', 'UploadSettingsInfo' => 'Itt a csatolmányok főbb beállításait adhatod meg, valamint a speciális kategóriák egyedi opcióit módosíthatod.',
'UploadSettingsUpdated' => 'Frissített feltöltési beállítások', 'UploadSettingsUpdated' => 'Frissített feltöltési beállítások',
'FileUploadsSection' => 'Fájl feltöltése', 'FileUploadsSection' => 'Fájl feltöltése',
'RegisteredUsers' => 'regisztrált felhasználók',
'RightToUpload' => 'Fájlok feltöltési joga:', 'RightToUpload' => 'Fájlok feltöltési joga:',
'RightToUploadInfo' => '<code>admins</code> means tha t only users belonging to the admins group can upload files. <code>1</code> mea ns that uploading is opened to registered users. <code>0</code> means that uploa d disabled.', 'RightToUploadInfo' => '<code>admins</code> means tha t only users belonging to the admins group can upload files. <code>1</code> mea ns that uploading is opened to registered users. <code>0</code> means that uploa d disabled.',
'UploadOnlyImages' => 'Csak képek feltöltését engedé
lyezze:',
'UploadOnlyImagesInfo' => 'Csak képfájlok feltöltését engedélyez
ze az oldalon.',
'UploadMaxFilesize' => 'Maximális állományméret:', 'UploadMaxFilesize' => 'Maximális állományméret:',
'UploadMaxFilesizeInfo' => 'Legfeljebb ekkorák lehetnek az állomá nyok. A 0 érték kikapcsolja a korlátozást.', 'UploadMaxFilesizeInfo' => 'Legfeljebb ekkorák lehetnek az állomá nyok. A 0 érték kikapcsolja a korlátozást.',
'UploadQuota' => 'Csatolmányok tárhelye:', 'UploadQuota' => 'Csatolmányok tárhelye:',
'UploadQuotaInfo' => 'Az egész fórumon a csatolmány ok legfeljebb ekkora helyet foglalhatnak el összesen. A <code>0</code> érték kik apcsolja a korlátozást.', 'UploadQuotaInfo' => 'Az egész fórumon a csatolmány ok legfeljebb ekkora helyet foglalhatnak el összesen. A <code>0</code> érték kik apcsolja a korlátozást.',
'UploadQuotaUser' => 'Tárolási kvóta felhasználónké nt:', 'UploadQuotaUser' => 'Tárolási kvóta felhasználónké nt:',
'UploadQuotaUserInfo' => 'Restriction on the quota of storage t hat can be uploaded by one user, with <code>0</code> being unlimited.', 'UploadQuotaUserInfo' => 'Restriction on the quota of storage t hat can be uploaded by one user, with <code>0</code> being unlimited.',
'FileTypes' => 'File types',
'UploadOnlyImages' => 'Csak képek feltöltését engedé
lyezze:',
'UploadOnlyImagesInfo' => 'Csak képfájlok feltöltését engedélyez
ze az oldalon.',
'AllowedUploadExts' => 'Engedélyezett fájltípusok:',
'AllowedUploadExtsInfo' => 'A fájlok feltöltéséhez engedélyezett
kiterjesztések, vesszővel elválasztva pl. <code>png, ogg, mp4</code>, egyébként
minden nem tiltott kiterjesztés engedélyezett.',
'CheckMimetype' => 'Csatolt állományok ellenőrzés e:', 'CheckMimetype' => 'Csatolt állományok ellenőrzés e:',
'CheckMimetypeInfo' => 'Néhány böngésző rávehető, hog y a feltöltött állományokhoz helytelen MIME típust állapítson meg. Ezzel a beáll ítással az ennek okozására hajlamos állományok visszautasításra kerülnek.', 'CheckMimetypeInfo' => 'Néhány böngésző rávehető, hog y a feltöltött állományokhoz helytelen MIME típust állapítson meg. Ezzel a beáll ítással az ennek okozására hajlamos állományok visszautasításra kerülnek.',
'SvgSanitizer' => 'SVG Sanitizer:',
'SvgSanitizerInfo' => '',
'TranslitFileName' => 'Transliterate file names:', 'TranslitFileName' => 'Transliterate file names:',
'TranslitFileNameInfo' => 'Ha alkalmazható, és nincs szükség Uni code karakterekre, akkor nagyon ajánlott csak alfa-numerikus karaktereket elfoga dni.', 'TranslitFileNameInfo' => 'Ha alkalmazható, és nincs szükség Uni code karakterekre, akkor nagyon ajánlott csak alfa-numerikus karaktereket elfoga dni.',
'Thumbnails' => 'Thumbnails', 'Thumbnails' => 'Thumbnails',
'CreateThumbnail' => 'Kiskép készítése:', 'CreateThumbnail' => 'Kiskép készítése:',
'CreateThumbnailInfo' => 'Minden lehetséges esetben készítsen k isképet.', 'CreateThumbnailInfo' => 'Minden lehetséges esetben készítsen k isképet.',
'MaxThumbWidth' => 'Maximális kiskép szélesség pi xelben:', 'MaxThumbWidth' => 'Maximális kiskép szélesség pi xelben:',
'MaxThumbWidthInfo' => 'A generált kiskép nem fogja t úllépni az itt megadott szélességet.', 'MaxThumbWidthInfo' => 'A generált kiskép nem fogja t úllépni az itt megadott szélességet.',
'MinThumbFilesize' => 'Maximális kiskép állománymére t:', 'MinThumbFilesize' => 'Maximális kiskép állománymére t:',
'MinThumbFilesizeInfo' => 'Ennél kisebb képeknél nem lesz kiskép készítve.', 'MinThumbFilesizeInfo' => 'Ennél kisebb képeknél nem lesz kiskép készítve.',
 End of changes. 5 change blocks. 
4 lines changed or deleted 15 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)