"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/admin/lang/ap.et.php" between
wacko.6.1.18.zip and wacko.6.1.19.zip

About: WackoWiki is a multilingual Wiki-engine that supports WYTIWYG-editing, page rights (ACLs), design themes (skins), file upload, email notification and much more.

ap.et.php  (wacko.6.1.18):ap.et.php  (wacko.6.1.19)
skipping to change at line 57 skipping to change at line 57
// Generic // Generic
'Cancel' => 'Loobun', 'Cancel' => 'Loobun',
'Add' => 'Lisama', 'Add' => 'Lisama',
'Edit' => 'Muuda', 'Edit' => 'Muuda',
'Remove' => 'Eemalda', 'Remove' => 'Eemalda',
'Enabled' => 'Lubatud', 'Enabled' => 'Lubatud',
'Disabled' => 'Keelatud', 'Disabled' => 'Keelatud',
'Mandatory' => 'Kohustuslik', 'Mandatory' => 'Kohustuslik',
'Admin' => 'Admin', 'Admin' => 'Admin',
'Min' => 'Min',
'Max' => 'Max',
'MiscellaneousSection' => 'Miscellaneous', 'MiscellaneousSection' => 'Miscellaneous',
'MainSection' => 'Basic Parameters', 'MainSection' => 'Basic Parameters',
'DirNotWritable' => 'The %1 directory is not writa ble.', 'DirNotWritable' => 'The %1 directory is not writa ble.',
/** /**
* AP MENU * AP MENU
* *
* 'module_name' => [ * 'module_name' => [
skipping to change at line 857 skipping to change at line 859
'SmtpServer' => 'SMTP serveri aadress:', 'SmtpServer' => 'SMTP serveri aadress:',
'SmtpServerInfo' => 'Pane tähele, et sa pead andma protokolli, mida kasutab sinu server. Kui kasutad SSL, siis see peab olema <cod e>ssl://mail.example.com</code>', 'SmtpServerInfo' => 'Pane tähele, et sa pead andma protokolli, mida kasutab sinu server. Kui kasutad SSL, siis see peab olema <cod e>ssl://mail.example.com</code>',
'SmtpUsername' => 'SMTP kasutajanimi:', 'SmtpUsername' => 'SMTP kasutajanimi:',
'SmtpUsernameInfo' => 'Sisesta kasutajanimi vaid sii s, kui server seda nõuab.', 'SmtpUsernameInfo' => 'Sisesta kasutajanimi vaid sii s, kui server seda nõuab.',
// Upload settings // Upload settings
'UploadSettingsInfo' => 'Siin saad sa muuta manuste põhiseadei d ja nendega seotud kategooriaid.', 'UploadSettingsInfo' => 'Siin saad sa muuta manuste põhiseadei d ja nendega seotud kategooriaid.',
'UploadSettingsUpdated' => 'Updated upload settings', 'UploadSettingsUpdated' => 'Updated upload settings',
'FileUploadsSection' => 'File uploads', 'FileUploadsSection' => 'File uploads',
'RegisteredUsers' => 'registreeritud kasutajad',
'RightToUpload' => 'Right to the upload files:', 'RightToUpload' => 'Right to the upload files:',
'RightToUploadInfo' => '<code>admins</code> means tha t only users belonging to the admins group can upload files. <code>1</code> mea ns that uploading is opened to registered users. <code>0</code> means that uploa d disabled.', 'RightToUploadInfo' => '<code>admins</code> means tha t only users belonging to the admins group can upload files. <code>1</code> mea ns that uploading is opened to registered users. <code>0</code> means that uploa d disabled.',
'UploadOnlyImages' => 'Allow only upload of images:'
,
'UploadOnlyImagesInfo' => 'Allow only uploading of image files o
n the page.',
'UploadMaxFilesize' => 'Maksimaalne failisuurus:', 'UploadMaxFilesize' => 'Maksimaalne failisuurus:',
'UploadMaxFilesizeInfo' => 'MMaksimaalne failisuurus igale failil e. 0 tähendab maksimumi puudumist.', 'UploadMaxFilesizeInfo' => 'MMaksimaalne failisuurus igale failil e. 0 tähendab maksimumi puudumist.',
'UploadQuota' => 'Manuseid lubatud:', 'UploadQuota' => 'Manuseid lubatud:',
'UploadQuotaInfo' => 'Maksimaalne kettaruum, mis on eraldatud terve foorumi manustele. <code>0</code> tähendab maksimumi puudumist. ', 'UploadQuotaInfo' => 'Maksimaalne kettaruum, mis on eraldatud terve foorumi manustele. <code>0</code> tähendab maksimumi puudumist. ',
'UploadQuotaUser' => 'Storage quota per user:', 'UploadQuotaUser' => 'Storage quota per user:',
'UploadQuotaUserInfo' => 'Restriction on the quota of storage t hat can be uploaded by one user, with <code>0</code> being unlimited.', 'UploadQuotaUserInfo' => 'Restriction on the quota of storage t hat can be uploaded by one user, with <code>0</code> being unlimited.',
'FileTypes' => 'Failitüübid',
'UploadOnlyImages' => 'Allow only upload of images:'
,
'UploadOnlyImagesInfo' => 'Allow only uploading of image files o
n the page.',
'AllowedUploadExts' => 'Lubatud failitüübid:',
'AllowedUploadExtsInfo' => 'Lubatud laiendused failide üleslaadim
iseks, komadega eraldatud nt <code>png, ogg, mp4</code>, muidu on lubatud kõik m
itte keelatud faililaiendid.',
'CheckMimetype' => 'Kontrolli manuseid:', 'CheckMimetype' => 'Kontrolli manuseid:',
'CheckMimetypeInfo' => 'Mõndasid veebilehitsejaid saa b petta, eeldades, et tegu on vale miimitüübiga. See valik kindlustab, et sellis ed failid keelatakse.', 'CheckMimetypeInfo' => 'Mõndasid veebilehitsejaid saa b petta, eeldades, et tegu on vale miimitüübiga. See valik kindlustab, et sellis ed failid keelatakse.',
'SvgSanitizer' => 'SVG Sanitizer:',
'SvgSanitizerInfo' => '',
'TranslitFileName' => 'Transliterate file names:', 'TranslitFileName' => 'Transliterate file names:',
'TranslitFileNameInfo' => 'If it is applicable and there is no n eed to have Unicode characters, it is highly recommended to only accept Alpha-Nu meric characters.', 'TranslitFileNameInfo' => 'If it is applicable and there is no n eed to have Unicode characters, it is highly recommended to only accept Alpha-Nu meric characters.',
'Thumbnails' => 'Thumbnails', 'Thumbnails' => 'Thumbnails',
'CreateThumbnail' => 'Loo pisipilt:', 'CreateThumbnail' => 'Loo pisipilt:',
'CreateThumbnailInfo' => 'Loo pisipilt igas võimalikus olukorra s.', 'CreateThumbnailInfo' => 'Loo pisipilt igas võimalikus olukorra s.',
'MaxThumbWidth' => 'Maksimaalne pisipildi laius p ikslites:', 'MaxThumbWidth' => 'Maksimaalne pisipildi laius p ikslites:',
'MaxThumbWidthInfo' => 'Loodud pisipilt ei ületa siin määratud laiust.', 'MaxThumbWidthInfo' => 'Loodud pisipilt ei ületa siin määratud laiust.',
'MinThumbFilesize' => 'Minimaalne pisipildi failisuu rus:', 'MinThumbFilesize' => 'Minimaalne pisipildi failisuu rus:',
'MinThumbFilesizeInfo' => 'Ära loo pisipilti piltidele, mis on s ellest väiksemad.', 'MinThumbFilesizeInfo' => 'Ära loo pisipilti piltidele, mis on s ellest väiksemad.',
 End of changes. 5 change blocks. 
4 lines changed or deleted 15 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)