"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/admin/lang/ap.da.php" between
wacko.6.1.18.zip and wacko.6.1.19.zip

About: WackoWiki is a multilingual Wiki-engine that supports WYTIWYG-editing, page rights (ACLs), design themes (skins), file upload, email notification and much more.

ap.da.php  (wacko.6.1.18):ap.da.php  (wacko.6.1.19)
skipping to change at line 57 skipping to change at line 57
// Generic // Generic
'Cancel' => 'Fortryd', 'Cancel' => 'Fortryd',
'Add' => 'Tilføj', 'Add' => 'Tilføj',
'Edit' => 'Rediger', 'Edit' => 'Rediger',
'Remove' => 'Fjern', 'Remove' => 'Fjern',
'Enabled' => 'Enabled', 'Enabled' => 'Enabled',
'Disabled' => 'Disabled', 'Disabled' => 'Disabled',
'Mandatory' => 'Mandatory', 'Mandatory' => 'Mandatory',
'Admin' => 'Admin', 'Admin' => 'Admin',
'Min' => 'Min',
'Max' => 'Max',
'MiscellaneousSection' => 'Miscellaneous', 'MiscellaneousSection' => 'Miscellaneous',
'MainSection' => 'Basic Parameters', 'MainSection' => 'Basic Parameters',
'DirNotWritable' => 'The %1 directory is not writa ble.', 'DirNotWritable' => 'The %1 directory is not writa ble.',
/** /**
* AP MENU * AP MENU
* *
* 'module_name' => [ * 'module_name' => [
skipping to change at line 855 skipping to change at line 857
'SmtpServer' => 'Adresse på SMTP-server:', 'SmtpServer' => 'Adresse på SMTP-server:',
'SmtpServerInfo' => 'Bemærk at du skal anføre den protokol din server anvender. Hvis der anvendes SSL, anføres <code>ssl://mail.ex ample.com</code>', 'SmtpServerInfo' => 'Bemærk at du skal anføre den protokol din server anvender. Hvis der anvendes SSL, anføres <code>ssl://mail.ex ample.com</code>',
'SmtpUsername' => 'SMTP-brugernavn:', 'SmtpUsername' => 'SMTP-brugernavn:',
'SmtpUsernameInfo' => 'Indtast kun et brugernavn, hv is din SMTP-server kræver det.', 'SmtpUsernameInfo' => 'Indtast kun et brugernavn, hv is din SMTP-server kræver det.',
// Upload settings // Upload settings
'UploadSettingsInfo' => 'Her kan du ændre og vedligeholde inds tillingerne for vedhæftede filer og tilknyttede specialkategorier.', 'UploadSettingsInfo' => 'Her kan du ændre og vedligeholde inds tillingerne for vedhæftede filer og tilknyttede specialkategorier.',
'UploadSettingsUpdated' => 'Updated upload settings', 'UploadSettingsUpdated' => 'Updated upload settings',
'FileUploadsSection' => 'File uploads', 'FileUploadsSection' => 'File uploads',
'RegisteredUsers' => 'registrerede brugere',
'RightToUpload' => 'Right to the upload files:', 'RightToUpload' => 'Right to the upload files:',
'RightToUploadInfo' => '<code>admins</code> means tha t only users belonging to the admins group can upload files. <code>1</code> mea ns that uploading is opened to registered users. <code>0</code> means that uploa d disabled.', 'RightToUploadInfo' => '<code>admins</code> means tha t only users belonging to the admins group can upload files. <code>1</code> mea ns that uploading is opened to registered users. <code>0</code> means that uploa d disabled.',
'UploadOnlyImages' => 'Allow only upload of images:'
,
'UploadOnlyImagesInfo' => 'Allow only uploading of image files o
n the page.',
'UploadMaxFilesize' => 'Maksimal filstørrelse:', 'UploadMaxFilesize' => 'Maksimal filstørrelse:',
'UploadMaxFilesizeInfo' => 'Er størrelsen sat til 0, er det alene din interne PHP-konfiguration, der begrænser filstørrelsen.', 'UploadMaxFilesizeInfo' => 'Er størrelsen sat til 0, er det alene din interne PHP-konfiguration, der begrænser filstørrelsen.',
'UploadQuota' => 'Den totale kvote for vedhæfte de filer:', 'UploadQuota' => 'Den totale kvote for vedhæfte de filer:',
'UploadQuotaInfo' => 'Maksimum drevplads tilgængeli g for vedhæftede filer på hele wiki, <code>0</code> betyder ubegrænset.', 'UploadQuotaInfo' => 'Maksimum drevplads tilgængeli g for vedhæftede filer på hele wiki, <code>0</code> betyder ubegrænset.',
'UploadQuotaUser' => 'Storage quota per user:', 'UploadQuotaUser' => 'Storage quota per user:',
'UploadQuotaUserInfo' => 'Restriction on the quota of storage t hat can be uploaded by one user, with <code>0</code> being unlimited.', 'UploadQuotaUserInfo' => 'Restriction on the quota of storage t hat can be uploaded by one user, with <code>0</code> being unlimited.',
'FileTypes' => 'Filtyper',
'UploadOnlyImages' => 'Allow only upload of images:'
,
'UploadOnlyImagesInfo' => 'Allow only uploading of image files o
n the page.',
'AllowedUploadExts' => 'Tilladte filtyper:',
'AllowedUploadExtsInfo' => 'Tilladte filtypenavne til upload af f
iler, kommasepareret, f.eks. <code>png, ogg, mp4</code>, ellers er alle ikke for
budte filtypenavne tilladt.',
'CheckMimetype' => 'Kontrol af vedhæftede filer:' , 'CheckMimetype' => 'Kontrol af vedhæftede filer:' ,
'CheckMimetypeInfo' => 'Nogle browsere kan snydes og medfører fejlfortolkning af uploadede filers mimetype. Denne kontrol sikrer afvi sning af filer der er årsag hertil.', 'CheckMimetypeInfo' => 'Nogle browsere kan snydes og medfører fejlfortolkning af uploadede filers mimetype. Denne kontrol sikrer afvi sning af filer der er årsag hertil.',
'SvgSanitizer' => 'SVG Sanitizer:',
'SvgSanitizerInfo' => '',
'TranslitFileName' => 'Transliterate file names:', 'TranslitFileName' => 'Transliterate file names:',
'TranslitFileNameInfo' => 'If it is applicable and there is no n eed to have Unicode characters, it is highly recommended to only accept Alpha-Nu meric characters.', 'TranslitFileNameInfo' => 'If it is applicable and there is no n eed to have Unicode characters, it is highly recommended to only accept Alpha-Nu meric characters.',
'Thumbnails' => 'Thumbnails', 'Thumbnails' => 'Thumbnails',
'CreateThumbnail' => 'Opret miniature:', 'CreateThumbnail' => 'Opret miniature:',
'CreateThumbnailInfo' => 'Der oprettes altid en miniature.', 'CreateThumbnailInfo' => 'Der oprettes altid en miniature.',
'MaxThumbWidth' => 'Maksimal bredde på miniature i pixels:', 'MaxThumbWidth' => 'Maksimal bredde på miniature i pixels:',
'MaxThumbWidthInfo' => 'Miniaturer vil ikke blive opr ettet bredere end værdien defineret her.', 'MaxThumbWidthInfo' => 'Miniaturer vil ikke blive opr ettet bredere end værdien defineret her.',
'MinThumbFilesize' => 'Grænse for oprettelse af mini ature:', 'MinThumbFilesize' => 'Grænse for oprettelse af mini ature:',
'MinThumbFilesizeInfo' => 'Opret ikke miniature for billeder der er mindre end.', 'MinThumbFilesizeInfo' => 'Opret ikke miniature for billeder der er mindre end.',
 End of changes. 5 change blocks. 
4 lines changed or deleted 15 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)