"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/lang/wacko.pl.php" between
wacko.6.1.14.zip and wacko.6.1.15.zip

About: WackoWiki is a multilingual Wiki-engine that supports WYTIWYG-editing, page rights (ACLs), design themes (skins), file upload, email notification and much more.

wacko.pl.php  (wacko.6.1.14):wacko.pl.php  (wacko.6.1.15)
skipping to change at line 146 skipping to change at line 146
'ActionDenied' => 'Ta czynność nie może zostać w ykonana.', 'ActionDenied' => 'Ta czynność nie może zostać w ykonana.',
'TocTitle' => 'Spis treści dokumentu : ', 'TocTitle' => 'Spis treści dokumentu : ',
'OuterLink2' => 'Odnośnik do zewnętrznej witry ny', 'OuterLink2' => 'Odnośnik do zewnętrznej witry ny',
'FileLink' => '', 'FileLink' => '',
'PDFLink' => 'PDF Document', 'PDFLink' => 'PDF Document',
'RDFLink' => 'RDF Document', 'RDFLink' => 'RDF Document',
'EmailLink' => 'Wyślij wiadomość', 'EmailLink' => 'Wyślij wiadomość',
'JabberLink' => 'Chat via XMPP (Jabber client launch)', 'JabberLink' => 'Chat via XMPP (Jabber client launch)',
'PermaLink' => 'Link do tej wersji', 'PermaLink' => 'Link do tej wersji',
'PermaLinkTip' => 'Stały link do tej wersji stro ny', 'PermaLinkTip' => 'Stały link do tej wersji stro ny',
'PermaLink0Tip' => 'Permanent link to this page',
'ShowTip' => 'Powróć do trybu podgl ądu', 'ShowTip' => 'Powróć do trybu podgl ądu',
'ShowText' => 'Podgląd', 'ShowText' => 'Podgląd',
'WikieditAutocomplete' => 'Complete wikilinks by Ctrl+Space', 'WikieditAutocomplete' => 'Complete wikilinks by Ctrl+Space',
'WikiEditInactiveJs' => 'Aby móc korzystać z WikiEdit, włącz J avaScript w swojej przeglądarce.', 'WikiEditInactiveJs' => 'Aby móc korzystać z WikiEdit, włącz J avaScript w swojej przeglądarce.',
'NumerateLinks' => 'Numerate links in print view' , 'NumerateLinks' => 'Numerate links in print view' ,
'Comment' => 'Komentarz', 'Comment' => 'Komentarz',
'Comments0' => 'Komentarze (0). ', 'Comments0' => 'Komentarze (0). ',
'Comments1' => 'Komentarze (1). ', 'Comments1' => 'Komentarze (1). ',
'CommentsN' => 'Komentarze (%1). ', 'CommentsN' => 'Komentarze (%1). ',
'Comments' => 'Komentarze', 'Comments' => 'Komentarze',
'CommentHint' => '<a href="%1">Zaloguj się</a> lub <a href="%2">twórz konto</a>, aby zamieścić komentarz.',
'CommentEdited' => 'edytowany', 'CommentEdited' => 'edytowany',
'Links' => 'Links', 'Links' => 'Links',
'Version' => 'Wersja', 'Version' => 'Wersja',
// details formatter // details formatter
'ShowHideDetails' => 'Szczegóły', 'ShowHideDetails' => 'Szczegóły',
'PrivacyPolicy' => 'Polityka ochrony prywatności' , 'PrivacyPolicy' => 'Polityka ochrony prywatności' ,
'TermsOfUse' => 'Warunki użytkowania', 'TermsOfUse' => 'Warunki użytkowania',
'AcceptTermsOfUse' => ' I accept', 'AcceptTermsOfUse' => ' I accept',
skipping to change at line 205 skipping to change at line 207
'DeleteTip' => 'Usuń bieżącą stronę.. .', 'DeleteTip' => 'Usuń bieżącą stronę.. .',
'DeleteCommentTip' => 'Kliknij tutaj, aby usunąć kom entarz.', 'DeleteCommentTip' => 'Kliknij tutaj, aby usunąć kom entarz.',
'DeleteText' => 'Usuń', 'DeleteText' => 'Usuń',
'AclText' => 'Prawa dostępu', 'AclText' => 'Prawa dostępu',
'AclTip' => 'Edytuj uprawnienia', 'AclTip' => 'Edytuj uprawnienia',
'PropertiesText' => 'Ustawienia', 'PropertiesText' => 'Ustawienia',
'PropertiesTip' => 'Edytuj właściwości strony', 'PropertiesTip' => 'Edytuj właściwości strony',
'EditTip' => 'Tę stronę możesz edyt ować.', 'EditTip' => 'Tę stronę możesz edyt ować.',
'EditText' => 'Edytuj stronę', 'EditText' => 'Edytuj stronę',
'EditSection' => 'Edytuj sekcję %1',
'EditSectionHint' => 'Section %1 of %2',
'SectionHeadline' => 'Sekcję',
'EditCommentTip' => 'Edytuj komentarz', 'EditCommentTip' => 'Edytuj komentarz',
'EditComment' => 'Edytuj ten komentarz', 'EditComment' => 'Edytuj ten komentarz',
'ReplyComment' => 'Odpowiedz', 'ReplyComment' => 'Odpowiedz',
'ReplyCommentTip' => 'Odpowiedz na komentarz', 'ReplyCommentTip' => 'Odpowiedz na komentarz',
'RevisionTip' => 'Historia zmian dokumentu...', 'RevisionTip' => 'Historia zmian dokumentu...',
'RevisionText' => 'Historia zmian', 'RevisionText' => 'Historia zmian',
'RevisionXMLTip' => 'Wyświetl najnowszą wersję str ony w formacie XML', 'RevisionXMLTip' => 'Wyświetl najnowszą wersję str ony w formacie XML',
'CommentsXMLTip' => 'Click to view recent comments in XML format.', 'CommentsXMLTip' => 'Click to view recent comments in XML format.',
'ChangesXMLTip' => 'Click to view recent changes in XML format.', 'ChangesXMLTip' => 'Click to view recent changes in XML format.',
'NewsXMLTip' => 'Click to view recent news in XML format.', 'NewsXMLTip' => 'Click to view recent news in XML format.',
'ReferrersTip' => 'Wyświetl listę stron odwołują cych się do tego dokumentu', 'ReferrersTip' => 'Wyświetl listę stron odwołują cych się do tego dokumentu',
'ReferrersText' => 'Odsyłacze', 'ReferrersText' => 'Odsyłacze',
'ModerateTip' => 'Moderacja tematów i postów na forum', 'ModerateTip' => 'Moderacja tematów i postów na forum',
'ModerateText' => 'Umiarkowany', 'ModerateText' => 'Umiarkowany',
'SearchText' => 'Znajdź: ', 'SearchText' => 'Znajdź: ',
'AclUpdated' => 'Zaktualizowano prawa dostępu' , 'AclUpdated' => 'Zaktualizowano prawa dostępu' ,
'AclGaveOwnership' => ' i przekaż autorstwo użytkown 'AclGaveOwnership' => ' i przekaż autorstwo użytkown
ikowi ', ikowi %1.',
'AclNoNewOwner' => ', but ownership is not transf 'AclNoNewOwner' => 'Page ownership is not transfe
erred, because the user %1 was not found.', rred, because the user %1 was not found.',
'NewPageOwnership' => 'Przeniesienie własności stron y', 'NewPageOwnership' => 'Przeniesienie własności stron y',
'YouAreNewOwner' => 'former owner %1 transferred o wnership ' . "\n" . 'of following page to you', 'YouAreNewOwner' => 'former owner %1 transferred o wnership ' . "\n" . 'of following page to you',
'PageOwnershipInfo' => '', 'PageOwnershipInfo' => '',
'AclRead' => 'Odczyt:', 'AclRead' => 'Odczyt:',
'AclWrite' => 'Zapis:', 'AclWrite' => 'Zapis:',
'AclComment' => 'Komentarze:', 'AclComment' => 'Komentarze:',
'AclCreate' => 'Utwórz:', 'AclCreate' => 'Utwórz:',
'AclUpload' => 'Upload:', 'AclUpload' => 'Upload:',
'AclFor' => 'Prawa dostępu do stro ny: %1', 'AclFor' => 'Prawa dostępu do stro ny: %1',
'SetOwner' => 'Zmień autora:', 'SetOwner' => 'Zmień autora:',
 End of changes. 4 change blocks. 
4 lines changed or deleted 9 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)