"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/translations/simplescreenrecorder_pl.ts" between
ssr-0.4.1.tar.gz and ssr-0.4.2.tar.gz

About: SimpleScreenRecorder is a screen (video-audio) recorder for Linux.

simplescreenrecorder_pl.ts  (ssr-0.4.1):simplescreenrecorder_pl.ts  (ssr-0.4.2)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS> <!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl_PL"> <TS version="2.0" language="pl_PL">
<context> <context>
<name>DialogAbout</name> <name>DialogAbout</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="98"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>O SimpleScreenRecorder</translation> <translation>O SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
<source>For more information:</source> <source>For more information:</source>
<translation>Więcej informacji:</translation> <translation>Więcej informacji:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
<source>The source code of this program can be found at:</source> <source>The source code of this program can be found at:</source>
<translation>Kod źródłowy aplikacji można znaleźć na:</translation> <translation>Kod źródłowy aplikacji można znaleźć na:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
<source>This program uses:</source> <source>This program uses:</source>
<translation>Aplikacja wykorzystuje:</translation> <translation>Aplikacja wykorzystuje:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="110"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
<source>%1 for the graphical user interface</source> <source>%1 for the graphical user interface</source>
<translation>%1 dla interfejsu graficznego</translation> <translation>%1 dla interfejsu graficznego</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
<source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source> <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source>
<translation>%1 lub %2 (zależy od dystrybucji) do kodowania wideo/audio< /translation> <translation>%1 lub %2 (zależy od dystrybucji) do kodowania wideo/audio< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
<source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source> <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
<translation>%1 do podpinania funkcji systemowych przy nagrywaniu OpenGL </translation> <translation>%1 do podpinania funkcji systemowych przy nagrywaniu OpenGL </translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogGLInject</name> <name>DialogGLInject</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="36"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
<source>OpenGL Settings</source> <source>OpenGL Settings</source>
<translation>Opcje OpenGL</translation> <translation>Opcje OpenGL</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="39"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
<source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source> &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Uwaga: nagrywanie OpenGL działa przez wstrzyknieci e biblioteki do nagrywanego programu. Ta biblioteka nadpisze niektóre funkcje sy stemowe w celu przechwycenia klatek zanim zostaną wyświetlone na ekranie. Jeśli usiłujesz nagrać grę, która wykrywa próby hakowania po stronie klienta, jest (te oretycznie) możliwe że gra uzna to za próbę hakowania. Może to doprowadzić do zb anowania twojego konta, dlatego dobrym pomysłem jest sprawdzenie czy aplikacja, którą planujesz nagrać nie zbanuje cię, zanim zaczniesz nagrywać. Zostałeś ostrz eżony :)&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Uwaga: nagrywanie OpenGL działa przez wstrzyknieci e biblioteki do nagrywanego programu. Ta biblioteka nadpisze niektóre funkcje sy stemowe w celu przechwycenia klatek zanim zostaną wyświetlone na ekranie. Jeśli usiłujesz nagrać grę, która wykrywa próby hakowania po stronie klienta, jest (te oretycznie) możliwe że gra uzna to za próbę hakowania. Może to doprowadzić do zb anowania twojego konta, dlatego dobrym pomysłem jest sprawdzenie czy aplikacja, którą planujesz nagrać nie zbanuje cię, zanim zaczniesz nagrywać. Zostałeś ostrz eżony :)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uwaga 2: nagrywanie OpenGL jest eksperymentalne i może nie działać a na wet doprowadzić do zatrzymania programu. Jeśli obawiasz się o utratę danych zrób kopie zapasową.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Uwaga 2: nagrywanie OpenGL jest eksperymentalne i może nie działać a na wet doprowadzić do zatrzymania programu. Jeśli obawiasz się o utratę danych zrób kopie zapasową.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jeśli chcesz nagrywać gry z platformy Steam zapoznaj się z tym: &lt;a h ref=&quot;http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/ &quot;&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation> &lt;p&gt;Jeśli chcesz nagrywać gry z platformy Steam zapoznaj się z tym: &lt;a h ref=&quot;http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/ &quot;&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="53"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
<source>Choose channel</source> <source>Choose channel</source>
<translation>Wybierz kanał</translation> <translation>Wybierz kanał</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="55"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
<source>Channel name:</source> <source>Channel name:</source>
<translation>Nazwa kanału:</translation> <translation>Nazwa kanału:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="57"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time. <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time.
If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source> If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
<translation type="unfinished">Nazwy kanałów są używane do identyfikacji aplikacji. Użyj tej opcji jeśli chcesz nagrać wiele aplikacji w tym samym czasi e. <translation type="unfinished">Nazwy kanałów są używane do identyfikacji aplikacji. Użyj tej opcji jeśli chcesz nagrać wiele aplikacji w tym samym czasi e.
Jeśli pozostawisz to pole pustym, domyślną nazwą bedzie &quot;kanał-TWOJANAZWAUŻ YTKOWNIKA&quot;.</translation> Jeśli pozostawisz to pole pustym, domyślną nazwą bedzie &quot;kanał-TWOJANAZWAUŻ YTKOWNIKA&quot;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
<source>Launch application</source> <source>Launch application</source>
<translation>Uruchom aplikację</translation> <translation>Uruchom aplikację</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="77"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
<source>Command:</source> <source>Command:</source>
<translation>Polecenie:</translation> <translation>Polecenie:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="79"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
<source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source> <source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source>
<translation>Polecenie uruchamiające aplikację, która ma być nagrywana.< /translation> <translation>Polecenie uruchamiające aplikację, która ma być nagrywana.< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="81"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
<source>Working directory:</source> <source>Working directory:</source>
<translation>Katalog roboczy:</translation> <translation>Katalog roboczy:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
<source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source> <source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
<translation>Polecenie zostanie wykonane w tym katalogu. Jeśli pozostawi sz to pole pustym, katalog roboczy nie będzie zmieniony.</translation> <translation>Polecenie zostanie wykonane w tym katalogu. Jeśli pozostawi sz to pole pustym, katalog roboczy nie będzie zmieniony.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
<source>Launch automatically</source> <source>Launch automatically</source>
<translation>Uruchom automatycznie</translation> <translation>Uruchom automatycznie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
<source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce> <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce>
<translation>Jeśli zaznaczone, aplikacja zostanie uruchomiona automatycz nie, gdy tylko przejdziesz do strony z nagrywaniem. Jeśli nie zaznaczone, nagryw anie będzie musiało zostać uruchomione ręcznie.</translation> <translation>Jeśli zaznaczone, aplikacja zostanie uruchomiona automatycz nie, gdy tylko przejdziesz do strony z nagrywaniem. Jeśli nie zaznaczone, nagryw anie będzie musiało zostać uruchomione ręcznie.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="88"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
<source>Launch now</source> <source>Launch now</source>
<translation>Uruchom teraz</translation> <translation>Uruchom teraz</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
<source>Stream settings</source> <source>Stream settings</source>
<translation>Opcje wideo</translation> <translation>Opcje wideo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Source:</source> <source>Source:</source>
<translation type="obsolete">Źródło:</translation> <translation type="obsolete">Źródło:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Start the OpenGL application automatically</source> <source>Start the OpenGL application automatically</source>
<translation type="obsolete">Uruchom aplikację OpenGL automatycznie</tra nslation> <translation type="obsolete">Uruchom aplikację OpenGL automatycznie</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, the above command will be executed automatically (co mbined with some environment variables). If not checked, <source>If checked, the above command will be executed automatically (co mbined with some environment variables). If not checked,
you have to start the OpenGL application yourself (the full command, including t he required environment variables, is shown in the log).</source> you have to start the OpenGL application yourself (the full command, including t he required environment variables, is shown in the log).</source>
<translation type="obsolete">Po zaznaczeniu powyższe polecenie (wraz z k ilkoma zmiennymi środowiskowymi) zostanie automatycznie uruchomione. <translation type="obsolete">Po zaznaczeniu powyższe polecenie (wraz z k ilkoma zmiennymi środowiskowymi) zostanie automatycznie uruchomione.
Jeśli nie zaznaczone, aplikacja OpenGL będzie musiała być uruchomiona oddzielnie (kompletne polecenie wraz z zmiennymi środowiskowymi można znaleźć w logu).</tra nslation> Jeśli nie zaznaczone, aplikacja OpenGL będzie musiała być uruchomiona oddzielnie (kompletne polecenie wraz z zmiennymi środowiskowymi można znaleźć w logu).</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
<source>Relax shared memory permissions (insecure)</source> <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
<translation>Złagodź uprawnienia do pamięci współdzielonej (potencjalnie ryzykowne)</translation> <translation>Złagodź uprawnienia do pamięci współdzielonej (potencjalnie ryzykowne)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="60"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
<source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am. <source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am.
This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication. This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source > This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source >
<translation>Po zaznaczeniu inni użytkownicy na tej samej maszynie będą mieli dostęp do pamięci współdzielonej wykorzystywanej do komunikacji z aplikacj ą OpenGL. <translation>Po zaznaczeniu inni użytkownicy na tej samej maszynie będą mieli dostęp do pamięci współdzielonej wykorzystywanej do komunikacji z aplikacj ą OpenGL.
To oznacza (teoretycznie) że inni użytkownicy mogą oglądać to co nagrywasz, mody fikować klatki, wstawiać własne klatki lub po prostu zakłócać komunikację. To oznacza (teoretycznie) że inni użytkownicy mogą oglądać to co nagrywasz, mody fikować klatki, wstawiać własne klatki lub po prostu zakłócać komunikację.
Dotyczy to również użytkowników zalogowanych zdalnie (ssh). Zaleca się jedynie w przypadku nagrywania jako inny użytkownik.</translation> Dotyczy to również użytkowników zalogowanych zdalnie (ssh). Zaleca się jedynie w przypadku nagrywania jako inny użytkownik.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Maximum image size (megapixels):</source> <source>Maximum image size (megapixels):</source>
<translation type="obsolete">Maksymalny rozmiar obrazu (w megapikselach) :</translation> <translation type="obsolete">Maksymalny rozmiar obrazu (w megapikselach) :</translation>
skipping to change at line 177 skipping to change at line 177
<source>Capture front buffer instead of back buffer</source> <source>Capture front buffer instead of back buffer</source>
<translation type="obsolete">Przechwytuj z przedniego bufora</translatio n> <translation type="obsolete">Przechwytuj z przedniego bufora</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, the injected library will read the front buffer (the frame that&apos;s currently on the screen) rather than the back buffer <source>If checked, the injected library will read the front buffer (the frame that&apos;s currently on the screen) rather than the back buffer
(the new frame). This may be useful for some special applications that draw dire ctly to the screen.</source> (the new frame). This may be useful for some special applications that draw dire ctly to the screen.</source>
<translation type="obsolete">Po zaznaczeniu wstrzyknięta biblioteka będz ie czytała z przedniego bufora (aktualnie wyświetlana klatka) zamiast tylnego bu fora <translation type="obsolete">Po zaznaczeniu wstrzyknięta biblioteka będz ie czytała z przedniego bufora (aktualnie wyświetlana klatka) zamiast tylnego bu fora
(następna klatka). Przydatne dla aplikacji rysujących bezpośrednio na ekranie.</ translation> (następna klatka). Przydatne dla aplikacji rysujących bezpośrednio na ekranie.</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
<source>Limit application frame rate</source> <source>Limit application frame rate</source>
<translation>Ograniczenie klatek na sekundę aplikacji</translation> <translation>Ograniczenie klatek na sekundę aplikacji</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
<source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate. <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video
(this depends on the application).</source> (this depends on the application).</source>
<translation>Po zaznaczeniu wstrzyknięta biblioteka spowolni aplikację d o prędkości nagrywania. Dzięki czemu aplikacja nie będzie marnowała <translation>Po zaznaczeniu wstrzyknięta biblioteka spowolni aplikację d o prędkości nagrywania. Dzięki czemu aplikacja nie będzie marnowała
zasobów na klatki które nie będą nagrane oraz może sprawić że nagranie będzie pł ynniejsze (zależy od aplikacji).</translation> zasobów na klatki które nie będą nagrane oraz może sprawić że nagranie będzie pł ynniejsze (zależy od aplikacji).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="121"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
<source>Close</source> <source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation> <translation>Zamknij</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogRecordSchedule</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
<source>Recording schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
<source>Time zone:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
<source>Local time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
<source>UTC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
<source>Current time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
<source>Move up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
<source>Move down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zamknij</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Logger</name> <name>Logger</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
<source>Error: Resample ratio is out of range!</source> <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
<translation>Błąd: współczynnik próbkowania poza skalą! </translation> <translation>Błąd: współczynnik próbkowania poza skalą! </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
<source>Error: Drift ratio is out of range!</source> <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
<translation>Błąd: współczynnik przesunięcia poza skalą! </translation> <translation>Błąd: współczynnik przesunięcia poza skalą! </translation>
skipping to change at line 256 skipping to change at line 309
<translation>Błąd: nie można przywrócić urządzenia po zdarzeniu overrun! </translation> <translation>Błąd: nie można przywrócić urządzenia po zdarzeniu overrun! </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
<translation>Błąd: bie można uruchomić urządzenia PCM po zdarzeniu overr un!</translation> <translation>Błąd: bie można uruchomić urządzenia PCM po zdarzeniu overr un!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="218"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
<source>Stopping input thread ...</source> <source>Stopping input thread ...</source>
<translation>Zatrzymywanie wejściowego wątku...</translation> <translation>Zatrzymywanie wejściowego wątku...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
<source>Generating source list ...</source> <source>Generating source list ...</source>
<translation>Generowanie listy źródeł...</translation> <translation>Generowanie listy źródeł...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 382 skipping to change at line 435
<source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source> <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
<translation>Błąd: Nie można ustawić parametrów urządzenia PCM!</transla tion> <translation>Błąd: Nie można ustawić parametrów urządzenia PCM!</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
<translation>Błąd: Nie można uruchomić urządzenia PCM!</translation> <translation>Błąd: Nie można uruchomić urządzenia PCM!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="181"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
<source>Input thread started.</source> <source>Input thread started.</source>
<translation>Uruchomiono wątek wejścia.</translation> <translation>Uruchomiono wątek wejścia.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Can&apos;t check whether samples are available!</source> <source>Error: Can&apos;t check whether samples are available!</source>
<translation type="obsolete">Błąd: Nie można sprawdzić czy próbki są dos tępne!</translation> <translation type="obsolete">Błąd: Nie można sprawdzić czy próbki są dos tępne!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
<source>Error: Can&apos;t read samples!</source> <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
<translation>Błąd: Nie można odczytać próbki!</translation> <translation>Błąd: Nie można odczytać próbki!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="543"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
<source>Input thread stopped.</source> <source>Input thread stopped.</source>
<translation>Zatrzymano wątek wejścia.</translation> <translation>Zatrzymano wątek wejścia.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="547"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
<source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source> <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
<translation>Wyjątek &apos;%1&apos; w wątku wejścia.</translation> <translation>Wyjątek &apos;%1&apos; w wątku wejścia.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="256"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="550"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
<source>Unknown exception in input thread.</source> <source>Unknown exception in input thread.</source>
<translation>Nieznany wyjątek w wątku wejścia.</translation> <translation>Nieznany wyjątek w wątku wejścia.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Image is too small!</source> <source>Error: Image is too small!</source>
<translation type="obsolete">Błąd: Obraz jest zbyt mały!</translation> <translation type="obsolete">Błąd: Obraz jest zbyt mały!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Image is too large!</source> <source>Error: Image is too large!</source>
<translation type="obsolete">Błąd: Obraz jest zbyt duży!</translation> <translation type="obsolete">Błąd: Obraz jest zbyt duży!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Image doesn&apos;t fit in memory!</source> <source>Error: Image doesn&apos;t fit in memory!</source>
<translation type="obsolete">Błąd: Obraz nie mieści się w pamięci!</tran slation> <translation type="obsolete">Błąd: Obraz nie mieści się w pamięci!</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="314"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
<source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
<translation>Błąd: Pamięć współdzielona jest nie osiągalna!</translation > <translation>Błąd: Pamięć współdzielona jest nie osiągalna!</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="319"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
<source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
<translation>Błąd: Nie można nawiązać połączenia z pamięcią współdzielon ą!</translation> <translation>Błąd: Nie można nawiązać połączenia z pamięcią współdzielon ą!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Can&apos;t get frame shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t get frame shared memory!</source>
<translation type="obsolete">Błąd: Nie ma dostępu do pamięci współdzielo nej klatki!</translation> <translation type="obsolete">Błąd: Nie ma dostępu do pamięci współdzielo nej klatki!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Can&apos;t attach to frame shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach to frame shared memory!</source>
<translation type="obsolete">Błąd: Nie można połączyć się z pamięcią wsp ółdzieloną klatki!</translation> <translation type="obsolete">Błąd: Nie można połączyć się z pamięcią wsp ółdzieloną klatki!</translation>
skipping to change at line 613 skipping to change at line 666
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="416"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="416"/>
<source>Warning: Audio source was suspended. The current segment will be stopped until the source is resumed.</source> <source>Warning: Audio source was suspended. The current segment will be stopped until the source is resumed.</source>
<translation type="unfinished">Uwaga: Źródło audio zostało wstrzymane. A ktualny segment zostanie zatrzymany do momentu wznowienia źródła.</translation> <translation type="unfinished">Uwaga: Źródło audio zostało wstrzymane. A ktualny segment zostanie zatrzymany do momentu wznowienia źródła.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="421"/>
<source>Warning: Stream was moved to a different source.</source> <source>Warning: Stream was moved to a different source.</source>
<translation type="unfinished">Uwaga: Strumień został przesunięty do inn ego źródła.</translation> <translation type="unfinished">Uwaga: Strumień został przesunięty do inn ego źródła.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="74"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
<source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source> <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Nie wspierany format pikseli X11 ob razu!</translation> <translation type="unfinished">Błąd: Nie wspierany format pikseli X11 ob razu!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
<source>Error: Width or height is zero!</source> <source>Error: Width or height is zero!</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Wysokość lub szerokość wynosi zero! </translation> <translation type="unfinished">Błąd: Wysokość lub szerokość wynosi zero! </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="201"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source> <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Szerokość lub wysokość jest zbyt du ża, maksymalna wysokość i szerokość wynosi %1!</translation> <translation type="unfinished">Błąd: Szerokość lub wysokość jest zbyt du ża, maksymalna wysokość i szerokość wynosi %1!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="118"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
<source>Error: Can&apos;t open X display!</source> <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
<translation type="unfinished">Błąd: Nie można otworzyć X display!</tran slation> <translation type="unfinished">Błąd: Nie można otworzyć X display!</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="262"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
<source>Using X11 shared memory.</source> <source>Using X11 shared memory.</source>
<translation type="unfinished">Korzystanie z pamięci współdzielonej X11. </translation> <translation type="unfinished">Korzystanie z pamięci współdzielonej X11. </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="309"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
<source>Error: Can&apos;t create shared image!</source> <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Nie można utworzyć współdzielonego obrazu!</translation> <translation type="unfinished">Błąd: Nie można utworzyć współdzielonego obrazu!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="264"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
<source>Not using X11 shared memory.</source> <source>Not using X11 shared memory.</source>
<translation type="unfinished">Nie użyto pamięci współdzielonej X11.</tr anslation> <translation type="unfinished">Nie użyto pamięci współdzielonej X11.</tr anslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="271"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
<source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Warning: XFixes is not supported by server, the cursor has been hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by server, the cursor has been hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation type="obsolete">Uwaga: XFixes nie jest wspierane przez serw er, kursor został schowany.</translation> <translation type="obsolete">Uwaga: XFixes nie jest wspierane przez serw er, kursor został schowany.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="392"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
<source>Error: Invalid screen bounding box!</source> <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Błędny zakres pola ekranu!</transla tion> <translation type="unfinished">Błąd: Błędny zakres pola ekranu!</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="324"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
<source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Nie można połączyć serwera z pamięc ią współdzieloną!</translation> <translation type="unfinished">Błąd: Nie można połączyć serwera z pamięc ią współdzieloną!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="367"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
<source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source> <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
<source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source> <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="494"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Nie otrzymano obrazu (wykorzystując pamięć współdzieloną)! <translation type="unfinished">Błąd: Nie otrzymano obrazu (wykorzystując pamięć współdzieloną)!
Zazwyczaj oznacza to że nagrywany obszar wkracza poza ekran. Czy zmieniono r ozdzielczość ekranu?</translation> Zazwyczaj oznacza to że nagrywany obszar wkracza poza ekran. Czy zmieniono r ozdzielczość ekranu?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Nie otrzymano obrazu (bez wykorzyst ywania pamięci współdzielonej)! <translation type="unfinished">Błąd: Nie otrzymano obrazu (bez wykorzyst ywania pamięci współdzielonej)!
Zazwyczaj oznacza to że nagrywany obszar wkracza poza ekran. Czy zmieniono r ozdzielczość ekranu?</translation> Zazwyczaj oznacza to że nagrywany obszar wkracza poza ekran. Czy zmieniono r ozdzielczość ekranu?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Sample rate it zero.</source> <source>Error: Sample rate it zero.</source>
<translation type="obsolete">Błąd: Częstotliwość próbkowania wynosi zero .</translation> <translation type="obsolete">Błąd: Częstotliwość próbkowania wynosi zero .</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 1059 skipping to change at line 1112
<location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/>
<source>Unknown exception in synth thread.</source> <source>Unknown exception in synth thread.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/> <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
<source>CPU features</source> <source>CPU features</source>
<translation type="unfinished">Opcje procesora</translation> <translation type="unfinished">Opcje procesora</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="124"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</sou
rce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source> <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source>
<translation type="unfinished">Błąd: Opcja &apos;%1&apos; wiersza polece ń nie przyjmuje wartości!</translation> <translation type="unfinished">Błąd: Opcja &apos;%1&apos; wiersza polece ń nie przyjmuje wartości!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="158"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
<source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Nieznana opcja wiersza poleceń: &ap os;%1&apos;!</translation> <translation type="unfinished">Błąd: Nieznana opcja wiersza poleceń: &ap os;%1&apos;!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="168"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
<source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Nieznany argument wiersza poleceń: &apos;%1&apos;!</translation> <translation type="unfinished">Błąd: Nieznany argument wiersza poleceń: &apos;%1&apos;!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="208"/> <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
<source>SSR started</source> <source>SSR started</source>
<translation type="unfinished">SSR wystartował</translation> <translation type="unfinished">SSR wystartował</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="239"/> <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
<source>SSR stopped</source> <source>SSR stopped</source>
<translation type="unfinished">SSR zatrzymany</translation> <translation type="unfinished">SSR zatrzymany</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="256"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
<source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source> <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
<translation type="unfinished">Błąd: Nie można utworzyć lokacji .ssr!</t ranslation> <translation type="unfinished">Błąd: Nie można utworzyć lokacji .ssr!</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="150"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
<source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source> <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="64"/>
<source>Created video stream reader.</source> <source>Created video stream reader.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="69"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="69"/>
skipping to change at line 1219 skipping to change at line 1277
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
<source>Removed stream %1.</source> <source>Removed stream %1.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
<source>Deleted abandoned stream %1.</source> <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="161"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
<source>The application could not be launched.</source> <source>The application could not be launched.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="164"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
<source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source> <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/>
<source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source> <source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 1288 skipping to change at line 1346
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
<source>Unknown exception in fragment thread.</source> <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MainWindow</name> <name>MainWindow</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
<source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is cu
rrently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely
not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xor
g session at the login screen, and then log back in.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
<source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you? <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source> You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>SimpleScreenRecorder wykrył że korzystasz z własnościowych sterowników NVIDIA z włączoną opcją &apos;flipping&apos; która powoduje błędy w trakcie nagrywania. Zalecane jest jej wyłączenie. Chcesz bym to za ciebie zrobił ? <translation>SimpleScreenRecorder wykrył że korzystasz z własnościowych sterowników NVIDIA z włączoną opcją &apos;flipping&apos; która powoduje błędy w trakcie nagrywania. Zalecane jest jej wyłączenie. Chcesz bym to za ciebie zrobił ?
Możesz zmienić tę opcję samodzielnie w panelu kontrolnym NVIDIA.</translation> Możesz zmienić tę opcję samodzielnie w panelu kontrolnym NVIDIA.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="93"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
<source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source> <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>Z nieznanych przyczyn nie mogłem wyłączyć opcji &apos;flipp ing&apos; - przykro mi! Spróbuj wyłączyć ją w panelu kontrolnym NVIDIA..</transl ation> <translation>Z nieznanych przyczyn nie mogłem wyłączyć opcji &apos;flipp ing&apos; - przykro mi! Spróbuj wyłączyć ją w panelu kontrolnym NVIDIA..</transl ation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageDone</name> <name>PageDone</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
<source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source> <source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source>
skipping to change at line 1320 skipping to change at line 1383
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
<source>Back to the start screen</source> <source>Back to the start screen</source>
<translation>Powrót do początkowego ekranu</translation> <translation>Powrót do początkowego ekranu</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageInput</name> <name>PageInput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="240"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
<source>Video input</source> <source>Video input</source>
<translation>Wejście wideo</translation> <translation>Wejście wideo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
<source>Record the entire screen</source> <source>Record the entire screen</source>
<translation>Nagrywaj cały ekran</translation> <translation>Nagrywaj cały ekran</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="244"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
<source>Record a fixed rectangle</source> <source>Record a fixed rectangle</source>
<translation>Nagrywaj wskazany obszar</translation> <translation>Nagrywaj wskazany obszar</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="245"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
<source>Follow the cursor</source> <source>Follow the cursor</source>
<translation>Śledź kursor</translation> <translation>Śledź kursor</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Record OpenGL (experimental)</source> <source>Record OpenGL (experimental)</source>
<translation type="obsolete">Nagrywanie OpenGL (eksperymentalne)</transl ation> <translation type="obsolete">Nagrywanie OpenGL (eksperymentalne)</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
<source>Input profile</source> <source>Input profile</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
<source>Record OpenGL</source> <source>Record OpenGL</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="256"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
<source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source> <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source>
<translation>Wybierz który monitor ma być nagrywany jeśli posiadasz więc ej niż jeden.</translation> <translation>Wybierz który monitor ma być nagrywany jeśli posiadasz więc ej niż jeden.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="257"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
<source>Record entire screen with cursor</source> <source>Record entire screen with cursor</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="258"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
<source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source> <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
<source>Select rectangle...</source> <source>Select rectangle...</source>
<translation>Wyznacz obszar...</translation> <translation>Wyznacz obszar...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
<source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source> <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
<translation>Wyznacz obszar do nagrywania przy pomocy myszki.</translati on> <translation>Wyznacz obszar do nagrywania przy pomocy myszki.</translati on>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
<source>Select window...</source> <source>Select window...</source>
<translation>Zaznacz okno...</translation> <translation>Zaznacz okno...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
<source>Use the mouse to select a window to record. <source>Use the mouse to select a window to record.
Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only
the client area of the window will be recorded.</source> the client area of the window will be recorded.</source>
<translation>Korzystając z myszy zaznacz obszar do nagrywania. <translation>Korzystając z myszy zaznacz obszar do nagrywania.
Podpowiedź: Jeżeli klikniesz obramowanie okna, wówczas całe okno zostanie zaznac zone(wraz z obramowaniem). Podpowiedź: Jeżeli klikniesz obramowanie okna, wówczas całe okno zostanie zaznac zone(wraz z obramowaniem).
W przeciwnym razie jedynie wnętrze okna będzie nagrywane.</translation> W przeciwnym razie jedynie wnętrze okna będzie nagrywane.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
<source>OpenGL settings...</source> <source>OpenGL settings...</source>
<translation>Opcje OpenGL...</translation> <translation>Opcje OpenGL...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="267"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
<source>Change the settings for OpenGL recording.</source> <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
<translation>Zmień ustawienia nagrywania OpenGL.</translation> <translation>Zmień ustawienia nagrywania OpenGL.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
<source>Left:</source> <source>Left:</source>
<translation>Lewo:</translation> <translation>Lewo:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="273"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
<source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Położenie X górnego-lewego rogu obszaru nagrywania. <translation>Położenie X górnego-lewego rogu obszaru nagrywania.
Podpowiedź: Możesz zmienić tę wartość przy pomocy kółka myszy lub strzałek góra/ dół.</translation> Podpowiedź: Możesz zmienić tę wartość przy pomocy kółka myszy lub strzałek góra/ dół.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
<source>Top:</source> <source>Top:</source>
<translation>Góra:</translation> <translation>Góra:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="279"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
<source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Położenie Y górnego-lewego rogu obszaru nagrywania. <translation>Położenie Y górnego-lewego rogu obszaru nagrywania.
Podpowiedź: Możesz zmienić tę wartość przy pomocy kółka myszy lub strzałek góra/ dół.</translation> Podpowiedź: Możesz zmienić tę wartość przy pomocy kółka myszy lub strzałek góra/ dół.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
<source>Width:</source> <source>Width:</source>
<translation>Szerokość:</translation> <translation>Szerokość:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="285"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
<source>The width of the recorded rectangle. <source>The width of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Szerokość obszaru nagrywania. <translation>Szerokość obszaru nagrywania.
Podpowiedź: Możesz zmienić tę wartość przy pomocy kółka myszy lub strzałek góra/ dół.</translation> Podpowiedź: Możesz zmienić tę wartość przy pomocy kółka myszy lub strzałek góra/ dół.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="287"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
<source>Height:</source> <source>Height:</source>
<translation>Wysokość:</translation> <translation>Wysokość:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="291"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
<source>The height of the recorded rectangle. <source>The height of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Wysokość obszaru nagrywania. <translation>Wysokość obszaru nagrywania.
Podpowiedź: Możesz zmienić tę wartość przy pomocy kółka myszy lub strzałek góra/ dół.</translation> Podpowiedź: Możesz zmienić tę wartość przy pomocy kółka myszy lub strzałek góra/ dół.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="293"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
<source>Frame rate:</source> <source>Frame rate:</source>
<translation>Liczba klatek na sekundę:</translation> <translation>Liczba klatek na sekundę:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="297"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
<source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source> <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
<translation>Liczba klatek na sekundę z jaką będzie nagrywany obraz. Wyż sze wartości wykorzystują bardziej CPU.</translation> <translation>Liczba klatek na sekundę z jaką będzie nagrywany obraz. Wyż sze wartości wykorzystują bardziej CPU.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
<source>Scale video</source> <source>Scale video</source>
<translation>Skaluj wideo</translation> <translation>Skaluj wideo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="299"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
<source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source> <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
<translation>Włącz lub wyłącz skalowanie nagrania. Skalowanie zwiększa w ykorzystanie procesora lecz może skrócić czas kodowania jeśli obraz jest mniejsz y.</translation> <translation>Włącz lub wyłącz skalowanie nagrania. Skalowanie zwiększa w ykorzystanie procesora lecz może skrócić czas kodowania jeśli obraz jest mniejsz y.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
<source>Scaled width:</source> <source>Scaled width:</source>
<translation>Przeskalowana szerokość:</translation> <translation>Przeskalowana szerokość:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="304"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
<source>Scaled height:</source> <source>Scaled height:</source>
<translation>Przeskalowana wysokość:</translation> <translation>Przeskalowana wysokość:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="308"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
<source>Record cursor</source> <source>Record cursor</source>
<translation>Nagraj kursor</translation> <translation>Nagraj kursor</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="390"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
<source>Audio input</source> <source>Audio input</source>
<translation>Wejście audio</translation> <translation>Wejście audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="392"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
<source>Record audio</source> <source>Record audio</source>
<translation>Nagrywaj audio</translation> <translation>Nagrywaj audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
<source>Backend:</source> <source>Backend:</source>
<translation>Podsystem:</translation> <translation>Podsystem:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
<source>The audio backend that will be used for recording.</source> <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The ALSA device that will be used for recording. Normally this s hould be &apos;default&apos;. <source>The ALSA device that will be used for recording. Normally this s hould be &apos;default&apos;.
You can change this to something like plughw:0,0 (which means sound card 0 input 0 with plugins enabled).</source> You can change this to something like plughw:0,0 (which means sound card 0 input 0 with plugins enabled).</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;default&apos; and &apos;plughw&apos; </comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;default&apos; and &apos;plughw&apos; </comment>
<translation type="obsolete">Urządzenie ALSA które będzie wykorzystywane do nagrywania. Wartość standardowa: &apos;default&apos;. <translation type="obsolete">Urządzenie ALSA które będzie wykorzystywane do nagrywania. Wartość standardowa: &apos;default&apos;.
Możesz zmienić tą wartość na np: plughw:0,0 (co oznacza Karta dźwiękowa 0 oraz w ejście 0 z włączonymi wtyczkami).</translation> Możesz zmienić tą wartość na np: plughw:0,0 (co oznacza Karta dźwiękowa 0 oraz w ejście 0 z włączonymi wtyczkami).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
<source>The PulseAudio source that will be used for recording. <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source> A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
<translation>Źródło PulseAudio które będzie wykorzystywane do nagrywania . <translation>Źródło PulseAudio które będzie wykorzystywane do nagrywania .
&apos;monitor&apos; jest źródłem które przechwytuje audio z innych aplikacji.</t ranslation> &apos;monitor&apos; jest źródłem które przechwytuje audio z innych aplikacji.</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="430"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source>
<translation>Jeśli zaznaczone, porty zostaną automatycznie podłączone do nagrywanych portów systemowych.</translation> <translation>Jeśli zaznaczone, porty zostaną automatycznie podłączone do nagrywanych portów systemowych.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source>
<translation>Jeśli zaznaczone, porty zostaną automatycznie podłączone do czegokolwiek, co łączy się systemowymi portami odtwarzania.</translation> <translation>Jeśli zaznaczone, porty zostaną automatycznie podłączone do czegokolwiek, co łączy się systemowymi portami odtwarzania.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="905"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
<source>All screens: %1x%2</source> <source>All screens: %1x%2</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Wszystkie ekrany: %1x%2</translation> <translation>Wszystkie ekrany: %1x%2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
<source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source> <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Ekran %1: %2x%3 poz. %4,%5</translation> <translation>Ekran %1: %2x%3 poz. %4,%5</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1121"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
<source>Screen %1</source> <source>Screen %1</source>
<comment>This appears in the screen labels</comment> <comment>This appears in the screen labels</comment>
<translation>Ekran %1</translation> <translation>Ekran %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>You did not enter a command to start the OpenGL application that you want to record. <source>You did not enter a command to start the OpenGL application that you want to record.
Click the &apos;OpenGL settings&apos; button and enter a command.</source> Click the &apos;OpenGL settings&apos; button and enter a command.</source>
<translation type="obsolete">Nie wprowadzono polecenia uruchamiającego a plikację OpenGL którą chcesz nagrać. <translation type="obsolete">Nie wprowadzono polecenia uruchamiającego a plikację OpenGL którą chcesz nagrać.
Kliknij &apos;Opcje OpenGL&apos; w celu wprowadzenia polecenia.</translation> Kliknij &apos;Opcje OpenGL&apos; w celu wprowadzenia polecenia.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="405"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
<source>The audio backend that will be used for recording. <source>The audio backend that will be used for recording.
The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source> The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
<translation>Podsystem audio który bedzie wykorzystywany do nagrywania. <translation>Podsystem audio który bedzie wykorzystywany do nagrywania.
Podsystem ALSA bęzie również działał na systemach które korzystają z PulseAudio, aczkolwiek sugerowane jest korzystanie z PulseAudio.</translation> Podsystem ALSA bęzie również działał na systemach które korzystają z PulseAudio, aczkolwiek sugerowane jest korzystanie z PulseAudio.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Device:</source> <source>Device:</source>
<translation type="obsolete">Urządzenie:</translation> <translation type="obsolete">Urządzenie:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
<source>Source:</source> <source>Source:</source>
<translation>Źródło:</translation> <translation>Źródło:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
<source>The ALSA source that will be used for recording. <source>The ALSA source that will be used for recording.
The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source> The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
<translation>Urządzenie ALSY, które zostanie wykorzystane do nagrywania. <translation>Urządzenie ALSY, które zostanie wykorzystane do nagrywania.
&apos;default&apos; na ogół jest w porządku. Urządzenia &apos;shared&apos; pozwa lają nagrywać kiulku programom naraz, ale mogą być bardziej zawodne.</translatio n> &apos;default&apos; na ogół jest w porządku. Urządzenia &apos;shared&apos; pozwa lają nagrywać kiulku programom naraz, ale mogą być bardziej zawodne.</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="416"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="425"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
<source>Refresh</source> <source>Refresh</source>
<translation>Odśwież</translation> <translation>Odśwież</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
<source>Refreshes the list of ALSA sources.</source> <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
<translation>Odśwież listę urządzeń ALSY.</translation> <translation>Odśwież listę urządzeń ALSY.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
<source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source> <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
<translation>Odśwież listę źródeł PulseAudio.</translation> <translation>Odśwież listę źródeł PulseAudio.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
<source>Record system microphone</source> <source>Record system microphone</source>
<translation>Nagrywaj systemowym mikrofonem</translation> <translation>Nagrywaj systemowym mikrofonem</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="431"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
<source>Record system speakers</source> <source>Record system speakers</source>
<translation>Nagrywaj systemowe głośniki</translation> <translation>Nagrywaj systemowe głośniki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="479"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Wstecz</translation> <translation>Wstecz</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="480"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Kontynuuj</translation> <translation>Kontynuuj</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageOutput</name> <name>PageOutput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="95"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="101"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
<source>Other...</source> <source>Other...</source>
<translation>Inny...</translation> <translation>Inny...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
<source>Uncompressed</source> <source>Uncompressed</source>
<translation>Nieskompresowany</translation> <translation>Nieskompresowany</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>files</source> <source>files</source>
<comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment> <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment>
<translation type="obsolete">pliki</translation> <translation type="obsolete">pliki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
<source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce> <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce>
<translation>Błąd: Nie znaleziono odpowiednich kontenerów w libavformat! </translation> <translation>Błąd: Nie znaleziono odpowiednich kontenerów w libavformat! </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
<source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Błąd: Nie znaleziono odpowiednich kodeków w libavformat!</t ranslation> <translation>Błąd: Nie znaleziono odpowiednich kodeków w libavformat!</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
<source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Błąd: Nie znaleziono odpowiednich kodeków audio w libavcode c!</translation> <translation>Błąd: Nie znaleziono odpowiednich kodeków audio w libavcode c!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="190"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
<source>Output profile</source> <source>Output profile</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="192"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
<source>File</source> <source>File</source>
<translation>Plik</translation> <translation>Plik</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="194"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
<source>Save as:</source> <source>Save as:</source>
<translation>Zapisz jako:</translation> <translation>Zapisz jako:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
<source>The recording will be saved to this location.</source> <source>The recording will be saved to this location.</source>
<translation>Nagranie zostanie zapisane w tej lokalizacji.</translation> <translation>Nagranie zostanie zapisane w tej lokalizacji.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
<source>Browse...</source> <source>Browse...</source>
<translation>Przeglądaj...</translation> <translation>Przeglądaj...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
<source>Separate file per segment</source> <source>Separate file per segment</source>
<translation type="unfinished">Oddzielne pliki na segment</translation> <translation type="unfinished">Oddzielne pliki na segment</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ... If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ...
File names that exist already will be skipped.</source> File names that exist already will be skipped.</source>
<translation type="obsolete">Po zaznaczeniu, oddzielny plik zostanie utw orzony przy każdym zatrzymaniu i wznowieniu nagrywania. <translation type="obsolete">Po zaznaczeniu, oddzielny plik zostanie utw orzony przy każdym zatrzymaniu i wznowieniu nagrywania.
Jeżeli oryginalna nazwa pliku brzmi &apos;test.mkv&apos;,segmenty zostaną zapisa ne jako &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ... Jeżeli oryginalna nazwa pliku brzmi &apos;test.mkv&apos;,segmenty zostaną zapisa ne jako &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ...
Nazwy plików które już istnieją zostaną pominięte.</translation> Nazwy plików które już istnieją zostaną pominięte.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="204"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
<source>Container:</source> <source>Container:</source>
<translation>Kontener:</translation> <translation>Kontener:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="209"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
<source>(not installed)</source> <source>(not installed)</source>
<translation>(nie zainstalowany)</translation> <translation>(nie zainstalowany)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="212"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
<source>The container (file format) that will be used to save the record ing. <source>The container (file format) that will be used to save the record ing.
Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats. Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
- Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known. - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
- MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video
(and many media players only support AAC audio). (and many media players only support AAC audio).
- WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google. - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google.
WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari. WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari.
It supports only VP8 and Vorbis. It supports only VP8 and Vorbis.
- OGG supports only Theora and Vorbis.</source> - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
<translation>Kontener (format pliku) jaki zostanie wykorzystany do zapis ania nagrania. <translation>Kontener (format pliku) jaki zostanie wykorzystany do zapis ania nagrania.
Miej na uwadze że nie wszystkie kodeki są wspierane przez wszystkie kontenery or az nie wszystkie odtwarzacze potrafią odczytać wszystkie formaty plików. Miej na uwadze że nie wszystkie kodeki są wspierane przez wszystkie kontenery or az nie wszystkie odtwarzacze potrafią odczytać wszystkie formaty plików.
- Matroska (MKV) wspiera wszystkie kodeki lecz jest mniej znany. - Matroska (MKV) wspiera wszystkie kodeki lecz jest mniej znany.
- MP4 jest najbardziej znanym formatem i może być odtwarzany na prawie wszystkic h współczesnych odtwarzaczach multimedialnych lecz wspiera wyłącznie - MP4 jest najbardziej znanym formatem i może być odtwarzany na prawie wszystkic h współczesnych odtwarzaczach multimedialnych lecz wspiera wyłącznie
kodowanie H.264 (oraz wiele odtwarzaczy wspiera wyłącznie kodowanie audio AAC). kodowanie H.264 (oraz wiele odtwarzaczy wspiera wyłącznie kodowanie audio AAC).
- WebM jest przeznaczone do filmów wbudowanych w strony internetowe(przy wykorzy staniu tagu HTML5 &lt;video&gt;). format został stworzony przez Google. - WebM jest przeznaczone do filmów wbudowanych w strony internetowe(przy wykorzy staniu tagu HTML5 &lt;video&gt;). format został stworzony przez Google.
WebM jest domyślnie wspierany przez Firefox, Chrome oraz Operę, są również dostę pne wtyczki do Internet Explorer oraz Safari. WebM jest domyślnie wspierany przez Firefox, Chrome oraz Operę, są również dostę pne wtyczki do Internet Explorer oraz Safari.
Wspiera wyłącznie VP8 i Vorbis. Wspiera wyłącznie VP8 i Vorbis.
- OGG wspiera wyłącznie Theorę i Vorbis.</translation> - OGG wspiera wyłącznie Theorę i Vorbis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="221"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
<source>Container name:</source> <source>Container name:</source>
<translation>Nazwa kontenera:</translation> <translation>Nazwa kontenera:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="227"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Dla zaawansowanych użytkowników. Można wykorzystać dowolny format libav/ffmpeg lecz mogą okazać się nie przydatne lub nie działać.</transla tion> <translation>Dla zaawansowanych użytkowników. Można wykorzystać dowolny format libav/ffmpeg lecz mogą okazać się nie przydatne lub nie działać.</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="248"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
<source>Video</source> <source>Video</source>
<translation>Wideo</translation> <translation>Wideo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="250"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="330"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
<source>Codec:</source> <source>Codec:</source>
<translation>Kodek:</translation> <translation>Kodek:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="255"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
<source>The codec that will be used to compress the video stream. <source>The codec that will be used to compress the video stream.
- H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast. - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
- VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow. - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
- Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source> - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source>
<translation>Kodek który zostanie wykorzystany do kompresji wideo. <translation>Kodek który zostanie wykorzystany do kompresji wideo.
- H.264 (libx264) jest to zdecydowanie najlepszy kodek - wysoka jakość oraz pręd kość. - H.264 (libx264) jest to zdecydowanie najlepszy kodek - wysoka jakość oraz pręd kość.
- VP8 (libvpx) jest stosunkowo dobry lecz dość wolny. - VP8 (libvpx) jest stosunkowo dobry lecz dość wolny.
- Theora (libtheora) nie jest zalecany ponieważ jakość nie jest zbyt dobra.</tra nslation> - Theora (libtheora) nie jest zalecany ponieważ jakość nie jest zbyt dobra.</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="343"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
<source>Codec name:</source> <source>Codec name:</source>
<translation>Nazwa kodeka:</translation> <translation>Nazwa kodeka:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Dla zaawansowanych użytkowników. Można wykorzystać dowolny format libav/ffmpeg lecz mogą okazać się nie przydatne lub nie działać.</transla tion> <translation>Dla zaawansowanych użytkowników. Można wykorzystać dowolny format libav/ffmpeg lecz mogą okazać się nie przydatne lub nie działać.</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Bit rate (in kbps):</source> <source>Bit rate (in kbps):</source>
<translation type="obsolete">Szybkość transmisji (w kb/s):</translation> <translation type="obsolete">Szybkość transmisji (w kb/s):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="268"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
<source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source> If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
<translation>Szybkość transmisji wideo (w kilobitach na sekundę). Wyższe wartości oznaczają wyższą jakość. <translation>Szybkość transmisji wideo (w kilobitach na sekundę). Wyższe wartości oznaczają wyższą jakość.
Jeżeli nie wiesz od jakiej wartości zacząć, spróbuj 5000 i zmieniaj w miarę potr zeb.</translation> Jeżeli nie wiesz od jakiej wartości zacząć, spróbuj 5000 i zmieniaj w miarę potr zeb.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
<source>Constant rate factor:</source> <source>Constant rate factor:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Constant rate factor:</translation> <translation>Constant rate factor:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
<source>Preset:</source> <source>Preset:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Preset:</translation> <translation>Preset:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="288"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
<source>CPU used:</source> <source>CPU used:</source>
<comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment> <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment>
<translation>CPU used:</translation> <translation>CPU used:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="290"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
<source>fastest</source> <source>fastest</source>
<translation>najszybsze</translation> <translation>najszybsze</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
<source>slowest</source> <source>slowest</source>
<translation>najwolniejsze</translation> <translation>najwolniejsze</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="296"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
<source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name
used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source> used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source>
<translation>Szybkość kodowania. Wyższa wartość oznacza *mniejsze* użyci e procesora (nazwa nie jest moim pomysłem <translation>Szybkość kodowania. Wyższa wartość oznacza *mniejsze* użyci e procesora (nazwa nie jest moim pomysłem
i jest wykorzystywana przez VP8). Wyższe wartości skutkują gorszą jakością chyba że zwiększysz Szybkość transmisji.</translation> i jest wykorzystywana przez VP8). Wyższe wartości skutkują gorszą jakością chyba że zwiększysz Szybkość transmisji.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
<source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality. <source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality.
The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source> The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
<translation>Zmiana wartości wpływa na jakość wideo. Niższa wartość ozna cza lepsza jakość. <translation>Zmiana wartości wpływa na jakość wideo. Niższa wartość ozna cza lepsza jakość.
Dopuszczalny przedział wartości: 0-51 (0 oznacza bezstratne, domyślnie 23).</tra nslation> Dopuszczalny przedział wartości: 0-51 (0 oznacza bezstratne, domyślnie 23).</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="89"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="92"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="134"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
<source>%1 files</source> <source>%1 files</source>
<comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment> <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment>
<translation>pliki %1</translation> <translation>pliki %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="obsolete">Jeśli zaznaczone, nowy plik wideo powstanie za każdym razem, gdy wstrzymasz i wznowisz nagrywanie. <translation type="obsolete">Jeśli zaznaczone, nowy plik wideo powstanie za każdym razem, gdy wstrzymasz i wznowisz nagrywanie.
Jeśli orignalna nazwa pliku to &quot;test.mkv&quot;, powstałe pliki zostaną zapi sane jako &quot;test-ROK-MIESIAC-DZIEN_GODZINA.MINUTA.SEKUNDA.mkv&quot;.</transl ation> Jeśli orignalna nazwa pliku to &quot;test.mkv&quot;, powstałe pliki zostaną zapi sane jako &quot;test-ROK-MIESIAC-DZIEN_GODZINA.MINUTA.SEKUNDA.mkv&quot;.</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="199"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source> <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
<source>Add timestamp</source> <source>Add timestamp</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="202"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
<source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically. <source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="350"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
<source>Bit rate (in kbit/s):</source> <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="286"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
<source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible), <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource> but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource>
<translation>Tempo kodowania. Wyższa wartość wykorzystuje procesor w mni ejszym stopniu (pozwalając na nagrywanie <translation>Tempo kodowania. Wyższa wartość wykorzystuje procesor w mni ejszym stopniu (pozwalając na nagrywanie
z większą ilością klatek na sekundę) lecz powoduje że plik końcowy będzie większ y. Jakość nie powinna ulec zmianie.</translation> z większą ilością klatek na sekundę) lecz powoduje że plik końcowy będzie większ y. Jakość nie powinna ulec zmianie.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
<source>Custom options:</source> <source>Custom options:</source>
<translation>Ustawienia niestandardowe:</translation> <translation>Ustawienia niestandardowe:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="355"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
<source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source> <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source>
<translation>Ustawienia niestandardowe kodeka oddzielone przecinkiem (np . opcja1=wartość1,opcja2=wartość2,opcja3=wartośc3)</translation> <translation>Ustawienia niestandardowe kodeka oddzielone przecinkiem (np . opcja1=wartość1,opcja2=wartość2,opcja3=wartośc3)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
<source>Allow frame skipping</source> <source>Allow frame skipping</source>
<translation>Zezwól na pomijanie klatek</translation> <translation>Zezwól na pomijanie klatek</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="302"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
<source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes. lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes.
This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases. This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases.
It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source> It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
<translation>Po zaznaczeniu koder będzie pomijał klatki jeżeli ilość kla tek na wejściu będzie niższa niż na wyjściu. <translation>Po zaznaczeniu koder będzie pomijał klatki jeżeli ilość kla tek na wejściu będzie niższa niż na wyjściu.
W przypadku nie zaznaczenia klatki będą dublowane by wypełnić luki. Zwiększy to rozmiar pliku W przypadku nie zaznaczenia klatki będą dublowane by wypełnić luki. Zwiększy to rozmiar pliku
oraz wykorzystanie procesora lecz zmniejsza opóźnienie w trakcie stremowania na żywo w niektórych przypadkach. oraz wykorzystanie procesora lecz zmniejsza opóźnienie w trakcie stremowania na żywo w niektórych przypadkach.
Nie powinno mieć wpływu na wygląd wideo.</translation> Nie powinno mieć wpływu na wygląd wideo.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="328"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
<source>Audio</source> <source>Audio</source>
<translation>Audio</translation> <translation>Audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="335"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
<source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about
this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data. this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data.
And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway. And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway.
- Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec. - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
- MP3 (libmp3lame) is reasonably good. - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
- AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder) - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder)
are pretty bad. Only use it if you have no other choice. are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
- Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source> - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
<translation>Kodek jaki zostanie wykorzystany do kompresji audio. Nie po winieneś się tym za bardzo przejmować <translation>Kodek jaki zostanie wykorzystany do kompresji audio. Nie po winieneś się tym za bardzo przejmować
ponieważ rozmiar danych audio jest mniej istotny w porównaniu do danych wideo. ponieważ rozmiar danych audio jest mniej istotny w porównaniu do danych wideo.
Jeżeli nagrywasz wyłącznie swój głos (bez muzyki) jakość nie będzie miała aż tak iego znaczenia. Jeżeli nagrywasz wyłącznie swój głos (bez muzyki) jakość nie będzie miała aż tak iego znaczenia.
- Vorbis (libvorbis) jest świetny. Jest to zalecany kodek.. - Vorbis (libvorbis) jest świetny. Jest to zalecany kodek..
- MP3 (libmp3lame) jest dość dobry.. - MP3 (libmp3lame) jest dość dobry..
- AAC jest dobrym kodekiem ale wykorzystana implementacja (libvo_aacenc lub eksp erymentalny koder fmpeg aac) - AAC jest dobrym kodekiem ale wykorzystana implementacja (libvo_aacenc lub eksp erymentalny koder fmpeg aac)
są słabe. Korzystaj wyłącznie przy braku innych opcji. są słabe. Korzystaj wyłącznie przy braku innych opcji.
- Nie kompresowane oznacza że dźwięk nie będzie kompresowany. Plik będzie duży l ecz nagrywanie będzie szybsze.</translation> - Nie kompresowane oznacza że dźwięk nie będzie kompresowany. Plik będzie duży l ecz nagrywanie będzie szybsze.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Dla zaawansowanych użytkowników. Można wykorzystać dowolny format libav/ffmpeg lecz mogą okazać się nie przydatne lub nie działać.</transla tion> <translation>Dla zaawansowanych użytkowników. Można wykorzystać dowolny format libav/ffmpeg lecz mogą okazać się nie przydatne lub nie działać.</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
<source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source> <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
<translation>Szybkość transmisji audio (w kilobitach na sekundę). Wyższe wartości oznaczają wyższą jakość. Standardową wartością jest 128.</translation> <translation>Szybkość transmisji audio (w kilobitach na sekundę). Wyższe wartości oznaczają wyższą jakość. Standardową wartością jest 128.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Wstecz</translation> <translation>Wstecz</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="378"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Kontynuuj</translation> <translation>Kontynuuj</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="632"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="640"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
<source>not installed</source> <source>not installed</source>
<translation>nie zainstalowano</translation> <translation>nie zainstalowano</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="634"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="642"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
<source>not supported by container</source> <source>not supported by container</source>
<translation>nie wspierane przez kontener</translation> <translation>nie wspierane przez kontener</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="685"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
<source>Save recording as</source> <source>Save recording as</source>
<translation>Zapisz nagranie jako</translation> <translation>Zapisz nagranie jako</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="526"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
<source>You did not select an output file!</source> <source>You did not select an output file!</source>
<translation>Nie wskazano pliku do zapisania!</translation> <translation>Nie wskazano pliku do zapisania!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source> <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source>
<translation type="obsolete">Plik &apos;%1&apos; już istnieje. Na pewno chcesz go nadpisać?</translation> <translation type="obsolete">Plik &apos;%1&apos; już istnieje. Na pewno chcesz go nadpisać?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageRecord</name> <name>PageRecord</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
<source>Recording</source> <source>Recording</source>
<translation>Nagranie</translation> <translation>Nagranie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
<source>Edit schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
<source>Enable recording hotkey</source> <source>Enable recording hotkey</source>
<translation>Zezwól na skrót klawiszowy</translation> <translation>Zezwól na skrót klawiszowy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
<source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be u
sed to start or pause the recording at any time,
even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can creat
e recordings without having the
SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
<source>Enable sound notifications</source> <source>Enable sound notifications</source>
<translation>Włącz powiadomienia dźwiękowe</translation> <translation>Włącz powiadomienia dźwiękowe</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
<source>When enabled, a sound will be played when the recording is start
ed or paused, or when an error occurs.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
<source>Hotkey:</source> <source>Hotkey:</source>
<translation>Skrót:</translation> <translation>Skrót:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
<source>Ctrl +</source> <source>Ctrl +</source>
<translation>Ctrl +</translation> <translation>Ctrl +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
<source>Shift +</source> <source>Shift +</source>
<translation>Shift +</translation> <translation>Shift +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
<source>Alt +</source> <source>Alt +</source>
<translation>Alt +</translation> <translation>Alt +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
<source>Super +</source> <source>Super +</source>
<translation>Super +</translation> <translation>Super +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
<source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording. <source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording.
The program that you are recording will not receive the key press.</source> The program that you are recording will not receive the key press.</source>
<translation>Klawisz (wraz z modyfikatorem) przy pomocy którego uruchomi sz/zatrzymasz nagrywanie. <translation>Klawisz (wraz z modyfikatorem) przy pomocy którego uruchomi sz/zatrzymasz nagrywanie.
Aplikacja którą nagrywasz nie przechwyci tych klawiszy.</translation> Aplikacja którą nagrywasz nie przechwyci tych klawiszy.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="226"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
<source>Information</source> <source>Information</source>
<translation>Informacje</translation> <translation>Informacje</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="228"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
<source>Total time:</source> <source>Total time:</source>
<translation>Czas całkowity:</translation> <translation>Czas całkowity:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="230"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
<source>FPS in:</source> <source>FPS in:</source>
<translation>Klatki/s (wejście):</translation> <translation>Klatki/s (wejście):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="232"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
<source>FPS out:</source> <source>FPS out:</source>
<translation>klatki/s (wyjście):</translation> <translation>klatki/s (wyjście):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="234"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
<source>Size in:</source> <source>Size in:</source>
<translation>Rozmiar (wejście):</translation> <translation>Rozmiar (wejście):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="236"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
<source>Size out:</source> <source>Size out:</source>
<translation>Rozmiar (wyjście):</translation> <translation>Rozmiar (wyjście):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
<source>File name:</source> <source>File name:</source>
<translation>Nazwa pliku:</translation> <translation>Nazwa pliku:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="241"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
<source>File size:</source> <source>File size:</source>
<translation>Rozmiar pliku:</translation> <translation>Rozmiar pliku:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
<source>Bit rate:</source> <source>Bit rate:</source>
<translation>Szybkość transmisji:</translation> <translation>Szybkość transmisji:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
<source>Preview</source> <source>Preview</source>
<translation>Podgląd</translation> <translation>Podgląd</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
<source>Preview frame rate:</source> <source>Preview frame rate:</source>
<translation>Klatki na sekundę podglądu:</translation> <translation>Klatki na sekundę podglądu:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="274"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
<source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source> <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source>
<translation>Uwaga: Podgląd wykorzystuje dodatkowo procesor (zwłaszcza p rzy dużej liczbie klatek na sekundę).</translation> <translation>Uwaga: Podgląd wykorzystuje dodatkowo procesor (zwłaszcza p rzy dużej liczbie klatek na sekundę).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="323"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
<source>Log</source> <source>Log</source>
<translation>Log</translation> <translation>Log</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="338"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="346"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
<source>Cancel recording</source> <source>Cancel recording</source>
<translation>Anuluj nagranie</translation> <translation>Anuluj nagranie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="339"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="348"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
<source>Save recording</source> <source>Save recording</source>
<translation>Zapisz nagranie</translation> <translation>Zapisz nagranie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
<source>Quit</source> <source>Quit</source>
<translation>Wyjście</translation> <translation>Wyjście</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="396"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
<source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost. <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
Are you sure that you want to quit?</source> Are you sure that you want to quit?</source>
<translation>Nie zapisano aktualnego nagrania. Jeżeli teraz wyjdziesz zo stanie ono utracone. <translation>Nie zapisano aktualnego nagrania. Jeżeli teraz wyjdziesz zo stanie ono utracone.
Czy na pewno chcesz wyjść?</translation> Czy na pewno chcesz wyjść?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
<source>Hide window</source> <source>Hide window</source>
<translation>Ukryj okno</translation> <translation>Ukryj okno</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="410"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
<source>Show window</source> <source>Show window</source>
<translation>Pokaż okno</translation> <translation>Pokaż okno</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="925"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
<source>Encoding remaining data ...</source> <source>Encoding remaining data ...</source>
<translation>Kończenie procesu kodowania...</translation> <translation>Kończenie procesu kodowania...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="706"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</s
ource>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
<source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
<source>Schedule: %1 in %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
<source>Schedule: (none)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
<source>Schedule: (inactive)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
<source>Standard input read error (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
<source>Standard input closed (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
<source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
<source>Unknown command.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
<source>Starting output ...</source> <source>Starting output ...</source>
<translation>Uruchamianie wyjścia ...</translation> <translation>Uruchamianie wyjścia ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
<translation>Błąd: Nie udało się uzyskać wymiarów okna aplikacji OpenGL ponieważ wejście GLInject nie zostało utworzone.</translation> <translation>Błąd: Nie udało się uzyskać wymiarów okna aplikacji OpenGL ponieważ wejście GLInject nie zostało utworzone.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="765"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
<source>Started output.</source> <source>Started output.</source>
<translation>Uruchomiono wyjście.</translation> <translation>Uruchomiono wyjście.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="785"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
<source>Stopping output ...</source> <source>Stopping output ...</source>
<translation>Zatrzymywanie wyjścia ...</translation> <translation>Zatrzymywanie wyjścia ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="803"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
<source>Stopped output.</source> <source>Stopped output.</source>
<translation>Zatrzymano wyjście.</translation> <translation>Zatrzymano wyjście.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="834"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
<source>Starting input ...</source> <source>Starting input ...</source>
<translation>Uruchamianie wejścia ...</translation> <translation>Uruchamianie wejścia ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="840"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
<source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source> <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source>
<translation>Błąd: Nie udało się uruchomić wejścia GLInject ponieważ nie zostało ono utworzone.</translation> <translation>Błąd: Nie udało się uruchomić wejścia GLInject ponieważ nie zostało ono utworzone.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="865"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
<source>Started input.</source> <source>Started input.</source>
<translation>Uruchomiono wejście.</translation> <translation>Uruchomiono wejście.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="894"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
<source>Stopping input ...</source> <source>Stopping input ...</source>
<translation>Zatrzymywanie wejścia ...</translation> <translation>Zatrzymywanie wejścia ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
<source>Stopped input.</source> <source>Stopped input.</source>
<translation>Zatrzymano wejście.</translation> <translation>Zatrzymano wejście.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="593"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
<source>Starting page ...</source> <source>Starting page ...</source>
<translation>Uruchamianie strony ...</translation> <translation>Uruchamianie strony ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Something went wrong during GLInject initialization.</sou rce> <source>Error: Something went wrong during GLInject initialization.</sou rce>
<translation type="obsolete">Błąd: Coś poszło nie tak przy inicjalizacji GLInject.</translation> <translation type="obsolete">Błąd: Coś poszło nie tak przy inicjalizacji GLInject.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="625"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
<source>Started page.</source> <source>Started page.</source>
<translation>Uruchomiono stronę.</translation> <translation>Uruchomiono stronę.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="651"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
<source>Stopping page ...</source> <source>Stopping page ...</source>
<translation>Zatrzymywanie strony ...</translation> <translation>Zatrzymywanie strony ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="678"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
<source>Stopped page.</source> <source>Stopped page.</source>
<translation>Zatrzymano stronę.</translation> <translation>Zatrzymano stronę.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because GLInject has not been started.</source> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because GLInject has not been started.</source>
<translation type="obsolete">Błąd: Nie udało się przechwycić rozmiaru ap likacji OpenGL ponieważ GLInject nie został uruchomiony.</translation> <translation type="obsolete">Błąd: Nie udało się przechwycić rozmiaru ap likacji OpenGL ponieważ GLInject nie został uruchomiony.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="726"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e>
<translation>Błąd: Nie udało się przechwycić rozmiaru aplikacji OpenGL. Aplikacja nie została prawidłowo uruchomiona lub aplikacja nie stworzyła jeszcze okna OpenGL. Jeżeli chcesz rozpocząć nagrywanie przed uruchomieniem aplikacji m usisz zezwolić na skalowanie oraz ręcznie wprowadzić rozmiar wideo.</translation > <translation>Błąd: Nie udało się przechwycić rozmiaru aplikacji OpenGL. Aplikacja nie została prawidłowo uruchomiona lub aplikacja nie stworzyła jeszcze okna OpenGL. Jeżeli chcesz rozpocząć nagrywanie przed uruchomieniem aplikacji m usisz zezwolić na skalowanie oraz ręcznie wprowadzić rozmiar wideo.</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="616"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="774"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="870"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
<source>Error: Something went wrong during initialization.</source> <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
<translation>Błąd: Coś poszło nie tak w trakcie inicjalizacji.</translat ion> <translation>Błąd: Coś poszło nie tak w trakcie inicjalizacji.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Could not create a GLInject input because GLInject has no t been started.</source> <source>Error: Could not create a GLInject input because GLInject has no t been started.</source>
<translation type="obsolete">Błąd: Nie udało się stworzyć wejścia GLInje ct ponieważ GLInject nie został uruchomiony.</translation> <translation type="obsolete">Błąd: Nie udało się stworzyć wejścia GLInje ct ponieważ GLInject nie został uruchomiony.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1018"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1028"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
<source>Pause recording</source> <source>Pause recording</source>
<translation>Wstrzymaj nagrywanie</translation> <translation>Wstrzymaj nagrywanie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1021"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1031"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
<source>Start recording</source> <source>Start recording</source>
<translation>Rozpocznij nagrywanie</translation> <translation>Rozpocznij nagrywanie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1039"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
<source>Deactivate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
<source>Activate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
<source>Stop preview</source> <source>Stop preview</source>
<translation>Zatrzymaj podgląd</translation> <translation>Zatrzymaj podgląd</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1042"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
<source>Start preview</source> <source>Start preview</source>
<translation>Rozpocznij podgląd</translation> <translation>Rozpocznij podgląd</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1072"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
<source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source> <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
<translation>Błąd: Coś poszło nie tak podczas tworzenia synth.</translat ion> <translation>Błąd: Coś poszło nie tak podczas tworzenia synth.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1115"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
<source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source> <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
<translation>Czy na pewno chcesz anulować to nagrywanie?</translation> <translation>Czy na pewno chcesz anulować to nagrywanie?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1130"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save. <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
The start button is at the top ;).</source> The start button is at the top ;).</source>
<translation>Jeszcze nic nie zostało nagrane, nie ma czego zapisać. <translation type="obsolete">Jeszcze nic nie zostało nagrane, nie ma cze go zapisać.
Przycisk start jest na górze ;).</translation> Przycisk start jest na górze ;).</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageWelcome</name> <name>PageWelcome</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="40"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
<source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt; &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</source> %1&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Witaj w SimpleScreenRecorder&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Witaj w SimpleScreenRecorder&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wbrew temu co może sugerować nazwa ta aplikacja posiada wiele możliwośc i. Nie obawiaj się jednak ponieważ są tylko dwie rzeczy jakie powinieneś wiedzie ć . Po pierwsze, domyślne wartości są zwykle wystarczające. Jeżeli nie wiesz do czego coś służy pozostaw wartość domyślną. Po drugie, prawie wszystkie opcje maj ą podpowiedzi. Wystarczy nakierować myszką na dany obiekt by dowiedzieć się do c zego służy.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Wbrew temu co może sugerować nazwa ta aplikacja posiada wiele możliwośc i. Nie obawiaj się jednak ponieważ są tylko dwie rzeczy jakie powinieneś wiedzie ć . Po pierwsze, domyślne wartości są zwykle wystarczające. Jeżeli nie wiesz do czego coś służy pozostaw wartość domyślną. Po drugie, prawie wszystkie opcje maj ą podpowiedzi. Wystarczy nakierować myszką na dany obiekt by dowiedzieć się do c zego służy.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dalsze informacje na:&lt;br&gt; &lt;p&gt;Dalsze informacje na:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</translation> %1&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="50"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>O SimpleScreenRecorder</translation> <translation>O SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="72"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
<source>Skip this page next time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
<source>Go directly to the input page when the program is started.</sour
ce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Kontynuuj</translation> <translation>Kontynuuj</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ProfileBox</name> <name>ProfileBox</name>
<message> <message>
<source>Profile</source> <source>Profile</source>
<translation type="obsolete">Profil</translation> <translation type="obsolete">Profil</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 2883 skipping to change at line 3029
<message> <message>
<source>SSR stopped</source> <source>SSR stopped</source>
<translation type="obsolete">SSR zatrzymany</translation> <translation type="obsolete">SSR zatrzymany</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source> <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
<translation type="obsolete">Błąd: Nie można utworzyć lokacji .ssr!</tra nslation> <translation type="obsolete">Błąd: Nie można utworzyć lokacji .ssr!</tra nslation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>RecordScheduleEntryWidget</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
<source>Pause</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
<source>Time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
<source>Action:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SyncDiagram</name> <name>SyncDiagram</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/> <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
<source>Video in</source> <source>Video in</source>
<translation>Wejscie wideo</translation> <translation>Wejscie wideo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="258"/> <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="258"/>
<source>Audio in</source> <source>Audio in</source>
<translation>Wejscie audio</translation> <translation>Wejscie audio</translation>
 End of changes. 220 change blocks. 
240 lines changed or deleted 418 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)