"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/translations/simplescreenrecorder_hu.ts" between
ssr-0.4.1.tar.gz and ssr-0.4.2.tar.gz

About: SimpleScreenRecorder is a screen (video-audio) recorder for Linux.

simplescreenrecorder_hu.ts  (ssr-0.4.1):simplescreenrecorder_hu.ts  (ssr-0.4.2)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS> <!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="hu"> <TS version="2.0" language="hu">
<context> <context>
<name>DialogAbout</name> <name>DialogAbout</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="98"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>A SimpleScreenRecorder névjegye</translation> <translation>A SimpleScreenRecorder névjegye</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
<source>For more information:</source> <source>For more information:</source>
<translation>További információk:</translation> <translation>További információk:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
<source>The source code of this program can be found at:</source> <source>The source code of this program can be found at:</source>
<translation>A program forráskódja megtalálható a következő helyen:</tra nslation> <translation>A program forráskódja megtalálható a következő helyen:</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
<source>This program uses:</source> <source>This program uses:</source>
<translation>A program a következőket használja:</translation> <translation>A program a következőket használja:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="110"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
<source>%1 for the graphical user interface</source> <source>%1 for the graphical user interface</source>
<translation>%1 a grafikus felhasználói felülethez</translation> <translation>%1 a grafikus felhasználói felülethez</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
<source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source> <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source>
<translation>%1 vagy %2 (a disztribúciótól függően) a videó- és hangkódo láshoz</translation> <translation>%1 vagy %2 (a disztribúciótól függően) a videó- és hangkódo láshoz</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
<source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source> <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
<translation>%1 a rendszerfüggvények kapcsolásához az OpenGL rögzítésnél </translation> <translation>%1 a rendszerfüggvények kapcsolásához az OpenGL rögzítésnél </translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogGLInject</name> <name>DialogGLInject</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="36"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
<source>OpenGL Settings</source> <source>OpenGL Settings</source>
<translation>OpenGL beállítások</translation> <translation>OpenGL beállítások</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="39"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
<source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source> &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Figyelmeztetés: az OpenGL alkalmazások felvétele e gy programkönyvtár beültetésével történik abba a programba, amely rögzítésre fog kerülni. Ez a programkönyvtár felül fog bírálni néhány rendszerfüggvényt annak érdekében, hogy a képkockákat a képernyőn való megjelenítésük előtt rögzítse. Ha olyan játékról szeretne felvételt készíteni, amely megpróbálja a kliens oldalon felismerni a csalási kísérleteket, akkor (elméletileg) lehetséges, hogy a játék ezt csalásnak fogja gondolni. Ez akár a kitiltásához is vezethet, ezért a rögzí tési kísérlet *előtt* jó ötlet lehet meggyőződni arról, hogy a rögzíteni kívánt program nem fogja kitiltani önt. Mi figyelmeztettük :).&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Figyelmeztetés: az OpenGL alkalmazások felvétele e gy programkönyvtár beültetésével történik abba a programba, amely rögzítésre fog kerülni. Ez a programkönyvtár felül fog bírálni néhány rendszerfüggvényt annak érdekében, hogy a képkockákat a képernyőn való megjelenítésük előtt rögzítse. Ha olyan játékról szeretne felvételt készíteni, amely megpróbálja a kliens oldalon felismerni a csalási kísérleteket, akkor (elméletileg) lehetséges, hogy a játék ezt csalásnak fogja gondolni. Ez akár a kitiltásához is vezethet, ezért a rögzí tési kísérlet *előtt* jó ötlet lehet meggyőződni arról, hogy a rögzíteni kívánt program nem fogja kitiltani önt. Mi figyelmeztettük :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Egy másik figyelmeztetés: az OpenGL rögzítés kísérleti funkció, előford ulhat, hogy nem működik, vagy akár az éppen rögzített programot összeomlásához i s vezethet. Ha aggódik a program adatainak elvesztésével kapcsolatban, akkor elő ször készítsen biztonsági mentést!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Egy másik figyelmeztetés: az OpenGL rögzítés kísérleti funkció, előford ulhat, hogy nem működik, vagy akár az éppen rögzített programot összeomlásához i s vezethet. Ha aggódik a program adatainak elvesztésével kapcsolatban, akkor elő ször készítsen biztonsági mentést!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ha Steam játékokat szeretne rögzíteni, akkor &lt;a href=&quot;http://ww w.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;először e zt olvassa el&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation> &lt;p&gt;Ha Steam játékokat szeretne rögzíteni, akkor &lt;a href=&quot;http://ww w.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;először e zt olvassa el&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="53"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
<source>Choose channel</source> <source>Choose channel</source>
<translation>Csatorna kiválasztása</translation> <translation>Csatorna kiválasztása</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="55"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
<source>Channel name:</source> <source>Channel name:</source>
<translation>Csatorna neve:</translation> <translation>Csatorna neve:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="57"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time. <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time.
If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source> If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
<translation>A csatornaneveket az alkalmazások azonosításához használják . Csak akkor kell ezt használnia, ha egyszerre több alkalmazást szeretne rögzíte ni. <translation>A csatornaneveket az alkalmazások azonosításához használják . Csak akkor kell ezt használnia, ha egyszerre több alkalmazást szeretne rögzíte ni.
Ha ezt üresen hagyja, akkor az alapértelmezett „channel-FELHASZNÁLÓNÉV” név lesz használva.</translation> Ha ezt üresen hagyja, akkor az alapértelmezett „channel-FELHASZNÁLÓNÉV” név lesz használva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
<source>Relax shared memory permissions (insecure)</source> <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
<translation>Osztott memória jogosultságok gyengítése (nem biztonságos)< /translation> <translation>Osztott memória jogosultságok gyengítése (nem biztonságos)< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="60"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
<source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am. <source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am.
This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication. This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source > This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source >
<translation>Ha be van jelölve, akkor az azonos rendszeren lévő egyéb fe lhasználók képesek lesznek hozzácsatolni ahhoz az osztott memóriához, amelyet az OpenGL programmal történő kommunikációhoz használnak. <translation>Ha be van jelölve, akkor az azonos rendszeren lévő egyéb fe lhasználók képesek lesznek hozzácsatolni ahhoz az osztott memóriához, amelyet az OpenGL programmal történő kommunikációhoz használnak.
Ez azt jelenti, hogy a többi felhasználó (elméletileg) láthatja, amit rögzít, mó dosíthatják a képkockákat, beültethetik a saját képkockáikat, vagy egyszerűen za varhatják a kommunikációt. Ez azt jelenti, hogy a többi felhasználó (elméletileg) láthatja, amit rögzít, mó dosíthatják a képkockákat, beültethetik a saját képkockáikat, vagy egyszerűen za varhatják a kommunikációt.
Ez még azokra a felhasználókra is alkalmazható, akik távolról jelentkeznek be (S SH). Csak akkor kell ezt engedélyeznie, ha egy olyan programot kell rögzítenie, amelyet eltérő felhasználóként futtat.</translation> Ez még azokra a felhasználókra is alkalmazható, akik távolról jelentkeznek be (S SH). Csak akkor kell ezt engedélyeznie, ha egy olyan programot kell rögzítenie, amelyet eltérő felhasználóként futtat.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
<source>Launch application</source> <source>Launch application</source>
<translation>Alkalmazás indítása</translation> <translation>Alkalmazás indítása</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="77"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
<source>Command:</source> <source>Command:</source>
<translation>Parancs:</translation> <translation>Parancs:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="79"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
<source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source> <source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source>
<translation>Ez a parancs lesz végrehajtva annak a programnak az indítás ához, amelyet rögzíteni kell.</translation> <translation>Ez a parancs lesz végrehajtva annak a programnak az indítás ához, amelyet rögzíteni kell.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="81"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
<source>Working directory:</source> <source>Working directory:</source>
<translation>Munkakönyvtár:</translation> <translation>Munkakönyvtár:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
<source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source> <source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
<translation>A parancs ebben a könyvtárban lesz végrehajtva. Ha ezt üres en hagyja, akkor a munkakönyvtár nem lesz megváltoztatva.</translation> <translation>A parancs ebben a könyvtárban lesz végrehajtva. Ha ezt üres en hagyja, akkor a munkakönyvtár nem lesz megváltoztatva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
<source>Launch automatically</source> <source>Launch automatically</source>
<translation>Automatikus indítás</translation> <translation>Automatikus indítás</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
<source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce> <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce>
<translation>Ha be van jelölve, akkor az alkalmazás automatikusan el les z indítva, amikor a rögzítő oldalra megy. Ha nincs bejelölve, akkor kézzel kell elindítania azt.</translation> <translation>Ha be van jelölve, akkor az alkalmazás automatikusan el les z indítva, amikor a rögzítő oldalra megy. Ha nincs bejelölve, akkor kézzel kell elindítania azt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="88"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
<source>Launch now</source> <source>Launch now</source>
<translation>Indítás most</translation> <translation>Indítás most</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
<source>Stream settings</source> <source>Stream settings</source>
<translation>Adatfolyam beállítások</translation> <translation>Adatfolyam beállítások</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
<source>Limit application frame rate</source> <source>Limit application frame rate</source>
<translation>Alkalmazás képkockasebességének korlátozása</translation> <translation>Alkalmazás képkockasebességének korlátozása</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
<source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate. <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video
(this depends on the application).</source> (this depends on the application).</source>
<translation>Ha be van jelölve, akkor a beültetett programkönyvtár le fo gja lassítani az alkalmazást, így a képkockasebesség nem lesz magasabb a rögzíté s képkockasebességénél. <translation>Ha be van jelölve, akkor a beültetett programkönyvtár le fo gja lassítani az alkalmazást, így a képkockasebesség nem lesz magasabb a rögzíté s képkockasebességénél.
Ez megakadályozza az alkalmazást a processzoridő pazarlásában azok képkockáknál, amelyek nem lesznek rögzítve, és ez néha simább videót eredményez (ez az alkalm azástól függ).</translation> Ez megakadályozza az alkalmazást a processzoridő pazarlásában azok képkockáknál, amelyek nem lesznek rögzítve, és ez néha simább videót eredményez (ez az alkalm azástól függ).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="121"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
<source>Close</source> <source>Close</source>
<translation>Bezárás</translation> <translation>Bezárás</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogRecordSchedule</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
<source>Recording schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
<source>Time zone:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
<source>Local time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
<source>UTC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
<source>Current time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
<source>Move up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
<source>Move down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Bezárás</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Logger</name> <name>Logger</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
<source>Error: Resample ratio is out of range!</source> <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
<translation>Hiba: az újramintavételezési arány kívül esik a tartományon !</translation> <translation>Hiba: az újramintavételezési arány kívül esik a tartományon !</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
<source>Error: Drift ratio is out of range!</source> <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
<translation>Hiba: az elcsúszási arány kívül esik a tartományon!</transl ation> <translation>Hiba: az elcsúszási arány kívül esik a tartományon!</transl ation>
skipping to change at line 218 skipping to change at line 271
<translation>Hiba: nem lehet visszaállítani az eszközt a túlfutás után!< /translation> <translation>Hiba: nem lehet visszaállítani az eszközt a túlfutás után!< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
<translation>Hiba: nem lehet elindítani a PCM-eszközt a túlfutás után!</ translation> <translation>Hiba: nem lehet elindítani a PCM-eszközt a túlfutás után!</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="218"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
<source>Stopping input thread ...</source> <source>Stopping input thread ...</source>
<translation>Bemeneti szál leállítása…</translation> <translation>Bemeneti szál leállítása…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
<source>Generating source list ...</source> <source>Generating source list ...</source>
<translation>Forráslista előállítása…</translation> <translation>Forráslista előállítása…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 344 skipping to change at line 397
<source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source> <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
<translation>Hiba: nem lehet alkalmazni a PCM-hardver paramétereit!</tra nslation> <translation>Hiba: nem lehet alkalmazni a PCM-hardver paramétereit!</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
<translation>Hiba: nem lehet elindítani a PCM-eszközt!</translation> <translation>Hiba: nem lehet elindítani a PCM-eszközt!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="181"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
<source>Input thread started.</source> <source>Input thread started.</source>
<translation>Bemeneti szál elindítva.</translation> <translation>Bemeneti szál elindítva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
<source>Error: Can&apos;t read samples!</source> <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
<translation>Hiba: nem lehet olvasni a mintákat!</translation> <translation>Hiba: nem lehet olvasni a mintákat!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="543"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
<source>Input thread stopped.</source> <source>Input thread stopped.</source>
<translation>Bemeneti szál leállítva.</translation> <translation>Bemeneti szál leállítva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="547"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
<source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source> <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
<translation>„%1” kivétel a bemeneti szálban.</translation> <translation>„%1” kivétel a bemeneti szálban.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="256"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="550"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
<source>Unknown exception in input thread.</source> <source>Unknown exception in input thread.</source>
<translation>Ismeretlen kivétel a bemeneti szálban.</translation> <translation>Ismeretlen kivétel a bemeneti szálban.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="150"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
<source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source> <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
<translation>Hiba: nem sikerült olvasni az adatfolyamot, ez általában az t jelenti, hogy az adatfolyam már elmúlt.</translation> <translation>Hiba: nem sikerült olvasni az adatfolyamot, ez általában az t jelenti, hogy az adatfolyam már elmúlt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/>
<source>Error: Could not connect to JACK!</source> <source>Error: Could not connect to JACK!</source>
<translation>Hiba: nem sikerült kapcsolódni a JACK kiszolgálóhoz!</trans lation> <translation>Hiba: nem sikerült kapcsolódni a JACK kiszolgálóhoz!</trans lation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/>
skipping to change at line 664 skipping to change at line 717
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
<source>Removed stream %1.</source> <source>Removed stream %1.</source>
<translation>%1 adatfolyam eltávolítva.</translation> <translation>%1 adatfolyam eltávolítva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
<source>Deleted abandoned stream %1.</source> <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
<translation>Elhagyott %1 adatfolyam törölve.</translation> <translation>Elhagyott %1 adatfolyam törölve.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="74"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
<source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source> <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
<translation>Hiba: nem támogatott X11-kép képpontformátum!</translation> <translation>Hiba: nem támogatott X11-kép képpontformátum!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
<source>Error: Width or height is zero!</source> <source>Error: Width or height is zero!</source>
<translation>Hiba: a szélesség vagy a magasság nulla!</translation> <translation>Hiba: a szélesség vagy a magasság nulla!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="201"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source> <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source>
<translation>Hiba: a szélesség vagy a magasság túl nagy, a legnagyobb sz élesség és magasság %1!</translation> <translation>Hiba: a szélesség vagy a magasság túl nagy, a legnagyobb sz élesség és magasság %1!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="118"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
<source>Error: Can&apos;t open X display!</source> <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
<translation>Hiba: nem lehet megnyitni az X-megjelenítőt!</translation> <translation>Hiba: nem lehet megnyitni az X-megjelenítőt!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="262"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
<source>Using X11 shared memory.</source> <source>Using X11 shared memory.</source>
<translation>Az X11 osztott memóriájának használata.</translation> <translation>Az X11 osztott memóriájának használata.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="309"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
<source>Error: Can&apos;t create shared image!</source> <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
<translation>Hiba: nem lehet létrehozni osztott képet!</translation> <translation>Hiba: nem lehet létrehozni osztott képet!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="314"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
<source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
<translation>Hiba: nem lehet lekérni az osztott memóriát!</translation> <translation>Hiba: nem lehet lekérni az osztott memóriát!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="319"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
<source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
<translation>Hiba: nem lehet hozzácsatolni az osztott memóriához!</trans lation> <translation>Hiba: nem lehet hozzácsatolni az osztott memóriához!</trans lation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="264"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
<source>Not using X11 shared memory.</source> <source>Not using X11 shared memory.</source>
<translation>Nem használja az X11 osztott memóriáját.</translation> <translation>Nem használja az X11 osztott memóriáját.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="271"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
<source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation>Figyelmeztetés: az XFixes-t nem támogatja az X-kiszolgáló, a kurzor rejtve lesz.</translation> <translation>Figyelmeztetés: az XFixes-t nem támogatja az X-kiszolgáló, a kurzor rejtve lesz.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="367"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
<source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source> <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
<translation>Figyelmeztetés: a Xinerama kiterjesztést nem támogatja az X -kiszolgáló, a többmonitoros támogatás esetleg nem működik megfelelően.</transla tion> <translation>Figyelmeztetés: a Xinerama kiterjesztést nem támogatja az X -kiszolgáló, a többmonitoros támogatás esetleg nem működik megfelelően.</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
<source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source> <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source>
<translation>Figyelmeztetés: nem észlelhetők monitorok, a többmonitoros támogatás esetleg nem működik megfelelően.</translation> <translation>Figyelmeztetés: nem észlelhetők monitorok, a többmonitoros támogatás esetleg nem működik megfelelően.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="392"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
<source>Error: Invalid screen bounding box!</source> <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
<translation>Hiba: érvénytelen képernyő határoló doboz!</translation> <translation>Hiba: érvénytelen képernyő határoló doboz!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="324"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
<source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
<translation>Hiba: nem lehet hozzácsatolni a kiszolgálót az osztott memó riához!</translation> <translation>Hiba: nem lehet hozzácsatolni a kiszolgálót az osztott memó riához!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="494"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation>Hiba: nem lehet lekérni a képet (osztott memória használata )! <translation>Hiba: nem lehet lekérni a képet (osztott memória használata )!
Általában ez azt jelenti, hogy a rögzítendő terület nincs teljesen a képerny őn belül. Vagy megváltoztatta a képernyőfelbontást?</translation> Általában ez azt jelenti, hogy a rögzítendő terület nincs teljesen a képerny őn belül. Vagy megváltoztatta a képernyőfelbontást?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation>Hiba: nem lehet lekérni a képet (nem használ osztott memóri át)! <translation>Hiba: nem lehet lekérni a képet (nem használ osztott memóri át)!
Általában ez azt jelenti, hogy a rögzítendő terület nincs teljesen a képerny őn belül. Vagy megváltoztatta a képernyőfelbontást?</translation> Általában ez azt jelenti, hogy a rögzítendő terület nincs teljesen a képerny őn belül. Vagy megváltoztatta a képernyőfelbontást?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Channel count is zero.</source> <source>Error: Channel count is zero.</source>
<translation>Hiba: a csatornaszám nulla.</translation> <translation>Hiba: a csatornaszám nulla.</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 1107 skipping to change at line 1160
<location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/>
<source>Unknown exception in synth thread.</source> <source>Unknown exception in synth thread.</source>
<translation>Ismeretlen kivétel a szintetizáló szálban.</translation> <translation>Ismeretlen kivétel a szintetizáló szálban.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/> <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
<source>CPU features</source> <source>CPU features</source>
<translation>Processzor szolgáltatásai</translation> <translation>Processzor szolgáltatásai</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="161"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
<source>The application could not be launched.</source> <source>The application could not be launched.</source>
<translation>Az alkalmazást nem sikerült elindítani.</translation> <translation>Az alkalmazást nem sikerült elindítani.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="164"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
<source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source> <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
<translation>Figyelmeztetés: az XInput2-t nem támogatja az X-kiszolgáló, a gyorsbillentyűk esetleg nem működnek néhány alkalmazásban.</translation> <translation>Figyelmeztetés: az XInput2-t nem támogatja az X-kiszolgáló, a gyorsbillentyűk esetleg nem működnek néhány alkalmazásban.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="124"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</sou
rce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source> <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source>
<translation>Hiba: a(z) „%1” parancssori kapcsoló nem vár értéket!</tran slation> <translation>Hiba: a(z) „%1” parancssori kapcsoló nem vár értéket!</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="158"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
<source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
<translation>Hiba: ismeretlen parancssori kapcsoló: „%1”!</translation> <translation>Hiba: ismeretlen parancssori kapcsoló: „%1”!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="168"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
<source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
<translation>Hiba: ismeretlen parancssori argumentum: „%1”!</translation > <translation>Hiba: ismeretlen parancssori argumentum: „%1”!</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="208"/> <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
<source>SSR started</source> <source>SSR started</source>
<translation>SSR elindítva</translation> <translation>SSR elindítva</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="239"/> <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
<source>SSR stopped</source> <source>SSR stopped</source>
<translation>SSR leállítva</translation> <translation>SSR leállítva</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="256"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
<source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source> <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
<translation>Hiba: nem lehet létrehozni a .ssr könyvtárat!</translation> <translation>Hiba: nem lehet létrehozni a .ssr könyvtárat!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/>
<source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source> <source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source>
<translation>BGRA %1 -&gt; BGRA %2 | SWScale %3 ha | Tartalék %4 ha (%5%) | SSSE3 %6 ha (%7%)</translation> <translation>BGRA %1 -&gt; BGRA %2 | SWScale %3 ha | Tartalék %4 ha (%5%) | SSSE3 %6 ha (%7%)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Benchmark.cpp" line="243"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="243"/>
skipping to change at line 1206 skipping to change at line 1264
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
<source>Unknown exception in fragment thread.</source> <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
<translation>Ismeretlen kivétel a töredékszálban.</translation> <translation>Ismeretlen kivétel a töredékszálban.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MainWindow</name> <name>MainWindow</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
<source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is cu
rrently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely
not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xor
g session at the login screen, and then log back in.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
<source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you? <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source> You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>A SimpleScreenRecorder azt észlelte, hogy a zárt NVIDIA ill esztőprogramot használja, és engedélyezve van a képernyő tükrözése. Ismert, hogy ez grafikai problémákhoz vezethet rögzítés közben. Ajánlott a tükrözés letiltás a. Szeretné, hogy ezt megtegyem önnek? <translation>A SimpleScreenRecorder azt észlelte, hogy a zárt NVIDIA ill esztőprogramot használja, és engedélyezve van a képernyő tükrözése. Ismert, hogy ez grafikai problémákhoz vezethet rögzítés közben. Ajánlott a tükrözés letiltás a. Szeretné, hogy ezt megtegyem önnek?
Ezt a beállítást kézzel is megváltoztathatja az NVIDIA vezérlőpultján.</translat ion> Ezt a beállítást kézzel is megváltoztathatja az NVIDIA vezérlőpultján.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="93"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
<source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source> <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>Nem tudtam letiltani a tükrözést valamilyen oknál fogva - e lnézést! Próbálja meg letiltani az NVIDIA vezérlőpultján.</translation> <translation>Nem tudtam letiltani a tükrözést valamilyen oknál fogva - e lnézést! Próbálja meg letiltani az NVIDIA vezérlőpultján.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageDone</name> <name>PageDone</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
<source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source> <source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source>
skipping to change at line 1238 skipping to change at line 1301
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
<source>Back to the start screen</source> <source>Back to the start screen</source>
<translation>Vissza a kezdő képernyőre</translation> <translation>Vissza a kezdő képernyőre</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageInput</name> <name>PageInput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="240"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
<source>Video input</source> <source>Video input</source>
<translation>Videobemenet</translation> <translation>Videobemenet</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
<source>Record the entire screen</source> <source>Record the entire screen</source>
<translation>A teljes képernyő rögzítése</translation> <translation>A teljes képernyő rögzítése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="244"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
<source>Record a fixed rectangle</source> <source>Record a fixed rectangle</source>
<translation>Egy adott terület rögzítése</translation> <translation>Egy adott terület rögzítése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="245"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
<source>Follow the cursor</source> <source>Follow the cursor</source>
<translation>A kurzor követése</translation> <translation>A kurzor követése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Record OpenGL (experimental)</source> <source>Record OpenGL (experimental)</source>
<translation type="obsolete">OpenGL rögzítése (kísérleti)</translation> <translation type="obsolete">OpenGL rögzítése (kísérleti)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
<source>Input profile</source> <source>Input profile</source>
<translation>Bemeneti profil</translation> <translation>Bemeneti profil</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
<source>Record OpenGL</source> <source>Record OpenGL</source>
<translation>OpenGL rögzítése</translation> <translation>OpenGL rögzítése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="256"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
<source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source> <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source>
<translation>Válassza ki, hogy mely monitort kell rögzíteni egy többmoni toros konfigurációnál.</translation> <translation>Válassza ki, hogy mely monitort kell rögzíteni egy többmoni toros konfigurációnál.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="257"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
<source>Record entire screen with cursor</source> <source>Record entire screen with cursor</source>
<translation>Teljes képernyő rögzítése kurzorral</translation> <translation>Teljes képernyő rögzítése kurzorral</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="258"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
<source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source> <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
<translation>A teljes képernyő rögzítése, amelyen a kurzor található, ah elyett hogy követné a kurzor pozícióját.</translation> <translation>A teljes képernyő rögzítése, amelyen a kurzor található, ah elyett hogy követné a kurzor pozícióját.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
<source>Select rectangle...</source> <source>Select rectangle...</source>
<translation>Terület kijelölése…</translation> <translation>Terület kijelölése…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
<source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source> <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
<translation>Használja az egeret a rögzítendő terület kijelöléséhez.</tr anslation> <translation>Használja az egeret a rögzítendő terület kijelöléséhez.</tr anslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
<source>Select window...</source> <source>Select window...</source>
<translation>Ablak kiválasztása…</translation> <translation>Ablak kiválasztása…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
<source>Use the mouse to select a window to record. <source>Use the mouse to select a window to record.
Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only
the client area of the window will be recorded.</source> the client area of the window will be recorded.</source>
<translation>Használja az egeret a rögzítendő ablak kiválasztásához. <translation>Használja az egeret a rögzítendő ablak kiválasztásához.
Tipp: ha rákattint egy ablak keretére, akkor a teljes ablak rögzítésre kerül (be leértve a kereteket is). Egyébként csak az ablak kliensterülete lesz rögzítve.</ translation> Tipp: ha rákattint egy ablak keretére, akkor a teljes ablak rögzítésre kerül (be leértve a kereteket is). Egyébként csak az ablak kliensterülete lesz rögzítve.</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
<source>OpenGL settings...</source> <source>OpenGL settings...</source>
<translation>OpenGL beállítások…</translation> <translation>OpenGL beállítások…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="267"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
<source>Change the settings for OpenGL recording.</source> <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
<translation>Beállítások megváltoztatása az OpenGL rögzítésnél.</transla tion> <translation>Beállítások megváltoztatása az OpenGL rögzítésnél.</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
<source>Left:</source> <source>Left:</source>
<translation>Balra:</translation> <translation>Balra:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="273"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
<source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>A rögzítendő terület bal felső sarkának X koordinátája. <translation>A rögzítendő terület bal felső sarkának X koordinátája.
Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatj a.</translation> Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatj a.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
<source>Top:</source> <source>Top:</source>
<translation>Fent:</translation> <translation>Fent:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="279"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
<source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>A rögzítendő terület bal felső sarkának Y koordinátája. <translation>A rögzítendő terület bal felső sarkának Y koordinátája.
Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatj a.</translation> Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatj a.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
<source>Width:</source> <source>Width:</source>
<translation>Szélesség:</translation> <translation>Szélesség:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="285"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
<source>The width of the recorded rectangle. <source>The width of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>A rögzítendő terület szélessége. <translation>A rögzítendő terület szélessége.
Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatj a.</translation> Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatj a.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="287"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
<source>Height:</source> <source>Height:</source>
<translation>Magasság:</translation> <translation>Magasság:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="291"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
<source>The height of the recorded rectangle. <source>The height of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>A rögzítendő terület magassága. <translation>A rögzítendő terület magassága.
Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatj a.</translation> Tipp: ezt az értéket az egérgörgővel vagy a fel/le nyilakkal is megváltoztathatj a.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="293"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
<source>Frame rate:</source> <source>Frame rate:</source>
<translation>Képkockasebesség:</translation> <translation>Képkockasebesség:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="297"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
<source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source> <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
<translation>A végső videóban lévő másodpercenkénti képkockák száma. A m agasabb képkockasebesség több processzoridőt használ.</translation> <translation>A végső videóban lévő másodpercenkénti képkockák száma. A m agasabb képkockasebesség több processzoridőt használ.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
<source>Scale video</source> <source>Scale video</source>
<translation>Videó méretezése</translation> <translation>Videó méretezése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="299"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
<source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source> <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
<translation>Méretezés engedélyezése vagy letiltása. A méretezés több pr ocesszoridőt használ, de ha a méretezett videó kisebb, akkor gyorsabbá teheti a kódolást.</translation> <translation>Méretezés engedélyezése vagy letiltása. A méretezés több pr ocesszoridőt használ, de ha a méretezett videó kisebb, akkor gyorsabbá teheti a kódolást.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
<source>Scaled width:</source> <source>Scaled width:</source>
<translation>Méretezett szélesség:</translation> <translation>Méretezett szélesség:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="304"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
<source>Scaled height:</source> <source>Scaled height:</source>
<translation>Méretezett magasság:</translation> <translation>Méretezett magasság:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="308"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
<source>Record cursor</source> <source>Record cursor</source>
<translation>Kurzor rögzítése</translation> <translation>Kurzor rögzítése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="390"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
<source>Audio input</source> <source>Audio input</source>
<translation>Hangbemenet</translation> <translation>Hangbemenet</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="392"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
<source>Record audio</source> <source>Record audio</source>
<translation>Hang rögzítése</translation> <translation>Hang rögzítése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
<source>Backend:</source> <source>Backend:</source>
<translation>Háttérprogram:</translation> <translation>Háttérprogram:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="405"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
<source>The audio backend that will be used for recording. <source>The audio backend that will be used for recording.
The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source> The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
<translation>A hang háttérprogram, amely használva lesz a rögzítésnél. <translation>A hang háttérprogram, amely használva lesz a rögzítésnél.
Az ALSA háttérprogram is működni fog azokon a rendszereken, amelyek PulseAudio h áttérprogramot használnak, de jobb közvetlenül a PulseAudio háttérprogram haszná lata.</translation> Az ALSA háttérprogram is működni fog azokon a rendszereken, amelyek PulseAudio h áttérprogramot használnak, de jobb közvetlenül a PulseAudio háttérprogram haszná lata.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
<source>The audio backend that will be used for recording.</source> <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
<translation>A hang háttérprogram, amely a rögzítéshez lesz használva.</ translation> <translation>A hang háttérprogram, amely a rögzítéshez lesz használva.</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
<source>Source:</source> <source>Source:</source>
<translation>Forrás:</translation> <translation>Forrás:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
<source>The ALSA source that will be used for recording. <source>The ALSA source that will be used for recording.
The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source> The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
<translation>Az ALSA forrás, amely használva lesz a rögzítésnél. <translation>Az ALSA forrás, amely használva lesz a rögzítésnél.
Az alapértelmezés általában megfelelő. Az „osztott” források lehetővé teszik töb b programnak is az egyidejű rögzítést, de ezek kevésbé megbízhatóak lehetnek.</t ranslation> Az alapértelmezés általában megfelelő. Az „osztott” források lehetővé teszik töb b programnak is az egyidejű rögzítést, de ezek kevésbé megbízhatóak lehetnek.</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="416"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="425"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
<source>Refresh</source> <source>Refresh</source>
<translation>Frissítés</translation> <translation>Frissítés</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
<source>Refreshes the list of ALSA sources.</source> <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
<translation>Frissíti az ALSA források listáját.</translation> <translation>Frissíti az ALSA források listáját.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
<source>The PulseAudio source that will be used for recording. <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source> A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
<translation>A PulseAudio forrás, amely használva lesz a rögzítésnél. <translation>A PulseAudio forrás, amely használva lesz a rögzítésnél.
A „monitor” egy olyan forrás, amely a más alkalmazások által lejátszott hangot r ögzíti.</translation> A „monitor” egy olyan forrás, amely a más alkalmazások által lejátszott hangot r ögzíti.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
<source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source> <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
<translation>Frissíti a PulseAudio források listáját.</translation> <translation>Frissíti a PulseAudio források listáját.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
<source>Record system microphone</source> <source>Record system microphone</source>
<translation>Rendszer mikrofon rögzítése</translation> <translation>Rendszer mikrofon rögzítése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="430"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source>
<translation>Ha be van jelölve, akkor a portok automatikusan csatlakozta tva lesznek a rendszer rögzítési portjaihoz.</translation> <translation>Ha be van jelölve, akkor a portok automatikusan csatlakozta tva lesznek a rendszer rögzítési portjaihoz.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="431"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
<source>Record system speakers</source> <source>Record system speakers</source>
<translation>Rendszer hangszórók rögzítése</translation> <translation>Rendszer hangszórók rögzítése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source>
<translation>Ha be van jelölve, akkor a portok automatikusan csatlakozta tva lesznek bármihez, ami a rendszer lejátszási portjaihoz kapcsolódik.</transla tion> <translation>Ha be van jelölve, akkor a portok automatikusan csatlakozta tva lesznek bármihez, ami a rendszer lejátszási portjaihoz kapcsolódik.</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="479"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Vissza</translation> <translation>Vissza</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="480"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Folytatás</translation> <translation>Folytatás</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="905"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
<source>All screens: %1x%2</source> <source>All screens: %1x%2</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Minden kijelző: %1x%2</translation> <translation>Minden kijelző: %1x%2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
<source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source> <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>%1. kijelző: %2x%3, kezdés: %4,%5</translation> <translation>%1. kijelző: %2x%3, kezdés: %4,%5</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1121"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
<source>Screen %1</source> <source>Screen %1</source>
<comment>This appears in the screen labels</comment> <comment>This appears in the screen labels</comment>
<translation>%1. kijelző</translation> <translation>%1. kijelző</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageOutput</name> <name>PageOutput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="89"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="92"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="134"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
<source>%1 files</source> <source>%1 files</source>
<comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment> <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment>
<translation>%1 fájlok</translation> <translation>%1 fájlok</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="95"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="101"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
<source>Other...</source> <source>Other...</source>
<translation>Egyéb…</translation> <translation>Egyéb…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
<source>Uncompressed</source> <source>Uncompressed</source>
<translation>Tömörítetlen</translation> <translation>Tömörítetlen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
<source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce> <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce>
<translation>Hiba: nem sikerült találni semmilyen alkalmas konténert a l ibavformat programkönyvtárban!</translation> <translation>Hiba: nem sikerült találni semmilyen alkalmas konténert a l ibavformat programkönyvtárban!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
<source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Hiba: nem sikerült találni semmilyen alkalmas videokodeket a libavcodec programkönyvtárban!</translation> <translation>Hiba: nem sikerült találni semmilyen alkalmas videokodeket a libavcodec programkönyvtárban!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
<source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Hiba: nem sikerült találni semmilyen alkalmas hangkodeket a libavcodec programkönyvtárban!</translation> <translation>Hiba: nem sikerült találni semmilyen alkalmas hangkodeket a libavcodec programkönyvtárban!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="190"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
<source>Output profile</source> <source>Output profile</source>
<translation>Kimeneti profil</translation> <translation>Kimeneti profil</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="192"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
<source>File</source> <source>File</source>
<translation>Fájl</translation> <translation>Fájl</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="194"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
<source>Save as:</source> <source>Save as:</source>
<translation>Mentés másként:</translation> <translation>Mentés másként:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
<source>The recording will be saved to this location.</source> <source>The recording will be saved to this location.</source>
<translation>A felvétel erre a helyre lesz elmentve.</translation> <translation>A felvétel erre a helyre lesz elmentve.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
<source>Browse...</source> <source>Browse...</source>
<translation>Tallózás…</translation> <translation>Tallózás…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
<source>Separate file per segment</source> <source>Separate file per segment</source>
<translation type="unfinished">Fájl szétválasztása szakaszonként</transl ation> <translation type="unfinished">Fájl szétválasztása szakaszonként</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="obsolete">Ha be van jelölve, akkor különálló videofáj l lesz létrehozva minden alkalommal, amikor szünetelteti és folytatja a rögzítés t. Ha az eredeti fájlnév „próba.mkv”, akkor a szakaszok „próba-ÉÉÉÉ-HH-NN_ÓÓ.PP. MM.mkv” néven lesznek elmentve.</translation> <translation type="obsolete">Ha be van jelölve, akkor különálló videofáj l lesz létrehozva minden alkalommal, amikor szünetelteti és folytatja a rögzítés t. Ha az eredeti fájlnév „próba.mkv”, akkor a szakaszok „próba-ÉÉÉÉ-HH-NN_ÓÓ.PP. MM.mkv” néven lesznek elmentve.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="204"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
<source>Container:</source> <source>Container:</source>
<translation>Konténer:</translation> <translation>Konténer:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="209"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
<source>(not installed)</source> <source>(not installed)</source>
<translation>(nincs telepítve)</translation> <translation>(nincs telepítve)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="212"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
<source>The container (file format) that will be used to save the record ing. <source>The container (file format) that will be used to save the record ing.
Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats. Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
- Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known. - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
- MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video
(and many media players only support AAC audio). (and many media players only support AAC audio).
- WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google. - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google.
WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari. WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari.
It supports only VP8 and Vorbis. It supports only VP8 and Vorbis.
- OGG supports only Theora and Vorbis.</source> - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
<translation>A konténer (fájlformátum), amely a felvétel mentéséhez lesz használva. <translation>A konténer (fájlformátum), amely a felvétel mentéséhez lesz használva.
Vegye figyelembe, hogy nem minden konténer támogat minden kodeket, és hogy nem m inden médialejátszó képes beolvasni minden fájlformátumot. Vegye figyelembe, hogy nem minden konténer támogat minden kodeket, és hogy nem m inden médialejátszó képes beolvasni minden fájlformátumot.
- Matroska (MKV): minden kodeket támogat, de kevésbé ismert. - Matroska (MKV): minden kodeket támogat, de kevésbé ismert.
- MP4: a legismertebb formátum és szinte minden modern médialejátszó le fogja já tszani, de csak H.264 videót támogat - MP4: a legismertebb formátum és szinte minden modern médialejátszó le fogja já tszani, de csak H.264 videót támogat
(és a legtöbb lejátszó csak az AAC hangot támogatja). (és a legtöbb lejátszó csak az AAC hangot támogatja).
- WebM: weboldalakba ágyazott videóhoz készítették (a HTML5-ös &lt;video&gt; cím kével). A formátumot a Google hozta létre. - WebM: weboldalakba ágyazott videóhoz készítették (a HTML5-ös &lt;video&gt; cím kével). A formátumot a Google hozta létre.
A WebM formátumot alapértelmezetten támogatja a Firefox, a Chrome és az Opera , illetve bővítmények érhetők el az Internet Explorer és a Safari böngészőkhöz. A WebM formátumot alapértelmezetten támogatja a Firefox, a Chrome és az Opera , illetve bővítmények érhetők el az Internet Explorer és a Safari böngészőkhöz.
Csak VP8 és Vorbis kodekeket támogat. Csak VP8 és Vorbis kodekeket támogat.
- OGG: csak Theora és Vorbis kodekeket támogat.</translation> - OGG: csak Theora és Vorbis kodekeket támogat.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="221"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
<source>Container name:</source> <source>Container name:</source>
<translation>Konténer neve:</translation> <translation>Konténer neve:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="227"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Tapasztalt felhasználóknak. Bármilyen libav/ffmpeg formátum ot használhat, de számos ezek közül nem hasznos, vagy esetleg nem működik.</tran slation> <translation>Tapasztalt felhasználóknak. Bármilyen libav/ffmpeg formátum ot használhat, de számos ezek közül nem hasznos, vagy esetleg nem működik.</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="248"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
<source>Video</source> <source>Video</source>
<translation>Videó</translation> <translation>Videó</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="250"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="330"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
<source>Codec:</source> <source>Codec:</source>
<translation>Kodek:</translation> <translation>Kodek:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="255"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
<source>The codec that will be used to compress the video stream. <source>The codec that will be used to compress the video stream.
- H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast. - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
- VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow. - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
- Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source> - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source>
<translation>A kodek, amely a videó adatfolyam tömörítéséhez lesz haszná lva. <translation>A kodek, amely a videó adatfolyam tömörítéséhez lesz haszná lva.
- H.264 (libx264): kiemelkedően a legjobb kodek - kiváló minőségű és nagyon gyor s. - H.264 (libx264): kiemelkedően a legjobb kodek - kiváló minőségű és nagyon gyor s.
- VP8 (libvpx): elég jó, de meglehetősen lassú. - VP8 (libvpx): elég jó, de meglehetősen lassú.
- Theora (libtheora): nem igazán ajánlott, mert a minősége nem túl jó.</translat ion> - Theora (libtheora): nem igazán ajánlott, mert a minősége nem túl jó.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="343"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
<source>Codec name:</source> <source>Codec name:</source>
<translation>Kodek neve:</translation> <translation>Kodek neve:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Tapasztalt felhasználóknak. Bármilyen libav/ffmpeg videokod eket használhat, de számos ezek közül nem hasznos, vagy esetleg nem működik.</tr anslation> <translation>Tapasztalt felhasználóknak. Bármilyen libav/ffmpeg videokod eket használhat, de számos ezek közül nem hasznos, vagy esetleg nem működik.</tr anslation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Bit rate (in kbps):</source> <source>Bit rate (in kbps):</source>
<translation type="obsolete">Bitsebesség (kbps):</translation> <translation type="obsolete">Bitsebesség (kbps):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="199"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source> <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source>
<translation>Ha be van jelölve, akkor különálló videofájl lesz létrehozv a minden alkalommal, amikor szünetelteti és folytatja a rögzítést. Ha nincs beje lölve, akkor az összes rögzített szakasz egy önálló videofájlba lesz egyesítve.< /translation> <translation>Ha be van jelölve, akkor különálló videofájl lesz létrehozv a minden alkalommal, amikor szünetelteti és folytatja a rögzítést. Ha nincs beje lölve, akkor az összes rögzített szakasz egy önálló videofájlba lesz egyesítve.< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
<source>Add timestamp</source> <source>Add timestamp</source>
<translation>Időbélyeg hozzáadása</translation> <translation>Időbélyeg hozzáadása</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="202"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
<source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically. <source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation>Ha be van jelölve, akkor a jelenlegi dátum és idő automatik usan hozzá lesz fűzve a fájlnévhez. Ha az eredeti fájlnév „próba.mkv”, akkor a v ideó „próba-ÉÉÉÉ-HH-NN_ÓÓ.PP.MM.mkv” néven lesz elmentve.</translation> <translation>Ha be van jelölve, akkor a jelenlegi dátum és idő automatik usan hozzá lesz fűzve a fájlnévhez. Ha az eredeti fájlnév „próba.mkv”, akkor a v ideó „próba-ÉÉÉÉ-HH-NN_ÓÓ.PP.MM.mkv” néven lesz elmentve.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="350"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
<source>Bit rate (in kbit/s):</source> <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
<translation>Bitsebesség (kbit/mp):</translation> <translation>Bitsebesség (kbit/mp):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="268"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
<source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source> If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
<translation>A videó bitsebessége (kilobit per másodpercben). A magasabb érték jobb minőséget jelent. <translation>A videó bitsebessége (kilobit per másodpercben). A magasabb érték jobb minőséget jelent.
Ha nincs ötlete, hogy merre induljon, akkor próbáljon meg 5000-et, és változtass a meg, ha szükséges.</translation> Ha nincs ötlete, hogy merre induljon, akkor próbáljon meg 5000-et, és változtass a meg, ha szükséges.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
<source>Constant rate factor:</source> <source>Constant rate factor:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Állandó sebességtényező:</translation> <translation>Állandó sebességtényező:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
<source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality. <source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality.
The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source> The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
<translation>Ez a beállítás megváltoztatja a videó minőségét. Az alacson yabb érték jobb minőséget jelent. <translation>Ez a beállítás megváltoztatja a videó minőségét. Az alacson yabb érték jobb minőséget jelent.
A megengedett tartomány 0-51 között van (a 0 jelenti a veszteségmentest, az alap értelmezett 23).</translation> A megengedett tartomány 0-51 között van (a 0 jelenti a veszteségmentest, az alap értelmezett 23).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
<source>Preset:</source> <source>Preset:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Alapbeállítás:</translation> <translation>Alapbeállítás:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="286"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
<source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible), <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource> but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource>
<translation>A kódolás sebessége. A nagyobb sebesség kevesebb processzor t használ (magasabb rögzítési képkockasebességeket lehetővé téve), de nagyobb fá jlokat eredményez. A minőséget nem érintheti túl nagy mértékben.</translation> <translation>A kódolás sebessége. A nagyobb sebesség kevesebb processzor t használ (magasabb rögzítési képkockasebességeket lehetővé téve), de nagyobb fá jlokat eredményez. A minőséget nem érintheti túl nagy mértékben.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="288"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
<source>CPU used:</source> <source>CPU used:</source>
<comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment> <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment>
<translation>Használt processzor:</translation> <translation>Használt processzor:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="290"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
<source>fastest</source> <source>fastest</source>
<translation>leggyorsabb</translation> <translation>leggyorsabb</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
<source>slowest</source> <source>slowest</source>
<translation>leglassabb</translation> <translation>leglassabb</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="296"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
<source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name
used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source> used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source>
<translation>A kódolás sebessége. A magasabb érték *kevesebb* processzor időt használ. (Nem én választottam ki a nevet, ez a VP8 kódoló által használt né v). A magasabb értékek alacsonyabb minőségű videót eredményeznek, hacsak nem növ eli meg a bitsebességet is.</translation> <translation>A kódolás sebessége. A magasabb érték *kevesebb* processzor időt használ. (Nem én választottam ki a nevet, ez a VP8 kódoló által használt né v). A magasabb értékek alacsonyabb minőségű videót eredményeznek, hacsak nem növ eli meg a bitsebességet is.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
<source>Custom options:</source> <source>Custom options:</source>
<translation>Egyéni beállítások:</translation> <translation>Egyéni beállítások:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="355"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
<source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source> <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source>
<translation>Egyéni kodekbeállítások vesszővel elválasztva (például beál lítás1=érték1,beállítás2=érték2,beállítás3=érték3).</translation> <translation>Egyéni kodekbeállítások vesszővel elválasztva (például beál lítás1=érték1,beállítás2=érték2,beállítás3=érték3).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
<source>Allow frame skipping</source> <source>Allow frame skipping</source>
<translation>Képkockák kihagyásának engedélyezése</translation> <translation>Képkockák kihagyásának engedélyezése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="302"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
<source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes. lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes.
This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases. This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases.
It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source> It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
<translation>Ha be van jelölve, akkor a videokódolónak engedélyezett les z a képkockák kihagyása, ha a bemenet képkockasebessége alacsonyabb a kimenet ké pkockasebességénél. Ha nincs bejelölve, akkor a bemeneti képkockák kettőzve lesz nek a lyukak kitöltéséhez. <translation>Ha be van jelölve, akkor a videokódolónak engedélyezett les z a képkockák kihagyása, ha a bemenet képkockasebessége alacsonyabb a kimenet ké pkockasebességénél. Ha nincs bejelölve, akkor a bemeneti képkockák kettőzve lesz nek a lyukak kitöltéséhez.
Ez növeli a fájlméretet és a processzorhasználatot, de néhány esetben csökkenti a késleltetést az élő adatfolyamoknál. Ez növeli a fájlméretet és a processzorhasználatot, de néhány esetben csökkenti a késleltetést az élő adatfolyamoknál.
Nem kellene érintenie a videó megjelenését.</translation> Nem kellene érintenie a videó megjelenését.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="328"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
<source>Audio</source> <source>Audio</source>
<translation>Hang</translation> <translation>Hang</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="335"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
<source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about
this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data. this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data.
And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway. And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway.
- Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec. - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
- MP3 (libmp3lame) is reasonably good. - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
- AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder) - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder)
are pretty bad. Only use it if you have no other choice. are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
- Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source> - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
<translation>A kodek, amely a hang adatfolyam tömörítéséhez lesz használ va. Nem kell túlságosan aggódnia emiatt, mert a hangadat mérete általában elhany agolható a videoadat méretéhez viszonyítva. <translation>A kodek, amely a hang adatfolyam tömörítéséhez lesz használ va. Nem kell túlságosan aggódnia emiatt, mert a hangadat mérete általában elhany agolható a videoadat méretéhez viszonyítva.
És ha csak a saját hangját rögzíti (azaz nem zenét), akkor a minőség nem igazán számít egyébként. És ha csak a saját hangját rögzíti (azaz nem zenét), akkor a minőség nem igazán számít egyébként.
- Vorbis (libvorbis): nagyszerű, ez az ajánlott kodek. - Vorbis (libvorbis): nagyszerű, ez az ajánlott kodek.
- MP3 (libmp3lame): meglehetősen jó. - MP3 (libmp3lame): meglehetősen jó.
- AAC: egy jó kodek, de az itt használt megvalósítása (libvo_aacenc vagy a kísér leti ffmpeg aac kódoló) - AAC: egy jó kodek, de az itt használt megvalósítása (libvo_aacenc vagy a kísér leti ffmpeg aac kódoló)
elég rossz. Csak akkor használja, ha nincs más választása. elég rossz. Csak akkor használja, ha nincs más választása.
- Tömörítetlen: egyszerűen tömörítés nélkül fogja tárolni a hangadatokat. A fájl meglehetősen nagy lesz, de nagyon gyors.</translation> - Tömörítetlen: egyszerűen tömörítés nélkül fogja tárolni a hangadatokat. A fájl meglehetősen nagy lesz, de nagyon gyors.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Tapasztalt felhasználóknak. Bármilyen libav/ffmpeg hangkode ket használhat, de számos ezek közül nem hasznos, vagy esetleg nem működik.</tra nslation> <translation>Tapasztalt felhasználóknak. Bármilyen libav/ffmpeg hangkode ket használhat, de számos ezek közül nem hasznos, vagy esetleg nem működik.</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
<source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source> <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
<translation>A hang bitsebessége (kilobit per másodpercben). A magasabb érték jobb minőséget jelent. A jellemző érték 128.</translation> <translation>A hang bitsebessége (kilobit per másodpercben). A magasabb érték jobb minőséget jelent. A jellemző érték 128.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Vissza</translation> <translation>Vissza</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="378"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Folytatás</translation> <translation>Folytatás</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="632"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="640"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
<source>not installed</source> <source>not installed</source>
<translation>nincs telepítve</translation> <translation>nincs telepítve</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="634"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="642"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
<source>not supported by container</source> <source>not supported by container</source>
<translation>nem támogatja a konténer</translation> <translation>nem támogatja a konténer</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="685"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
<source>Save recording as</source> <source>Save recording as</source>
<translation>Felvétel mentése másként</translation> <translation>Felvétel mentése másként</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="526"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
<source>You did not select an output file!</source> <source>You did not select an output file!</source>
<translation>Nem választott kimeneti fájlt!</translation> <translation>Nem választott kimeneti fájlt!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Create separate timestamped file for each segment</source> <source>Create separate timestamped file for each segment</source>
<translation type="obsolete">Különálló, időbélyeggel ellátott fájl létre hozása minden egyes szakaszhoz</translation> <translation type="obsolete">Különálló, időbélyeggel ellátott fájl létre hozása minden egyes szakaszhoz</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate timestamped video file will be created ev ery time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate timestamped video file will be created ev ery time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
skipping to change at line 1853 skipping to change at line 1916
Ha az eredeti fájlnév „próba.mkv”, akkor a szakaszok „próba-ÉÉÉÉ-HH-NN_ÓÓ.PP.MM. mkv” néven lesznek elmentve.</translation> Ha az eredeti fájlnév „próba.mkv”, akkor a szakaszok „próba-ÉÉÉÉ-HH-NN_ÓÓ.PP.MM. mkv” néven lesznek elmentve.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source> <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source>
<translation type="obsolete">A(z) „%1” fájl már létezik. Biztosan felül akarja írni?</translation> <translation type="obsolete">A(z) „%1” fájl már létezik. Biztosan felül akarja írni?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageRecord</name> <name>PageRecord</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
<source>Recording</source> <source>Recording</source>
<translation>Felvétel</translation> <translation>Felvétel</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
<source>Edit schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
<source>Enable recording hotkey</source> <source>Enable recording hotkey</source>
<translation>Felvétel gyorsbillentyű engedélyezése</translation> <translation>Felvétel gyorsbillentyű engedélyezése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
<source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be u
sed to start or pause the recording at any time,
even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can creat
e recordings without having the
SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
<source>Enable sound notifications</source> <source>Enable sound notifications</source>
<translation>Hangértesítések engedélyezése</translation> <translation>Hangértesítések engedélyezése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
<source>When enabled, a sound will be played when the recording is start
ed or paused, or when an error occurs.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
<source>Hotkey:</source> <source>Hotkey:</source>
<translation>Gyorsbillentyű:</translation> <translation>Gyorsbillentyű:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
<source>Ctrl +</source> <source>Ctrl +</source>
<translation>Ctrl +</translation> <translation>Ctrl +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
<source>Shift +</source> <source>Shift +</source>
<translation>Shift +</translation> <translation>Shift +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
<source>Alt +</source> <source>Alt +</source>
<translation>Alt +</translation> <translation>Alt +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
<source>Super +</source> <source>Super +</source>
<translation>Szuper +</translation> <translation>Szuper +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
<source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording. <source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording.
The program that you are recording will not receive the key press.</source> The program that you are recording will not receive the key press.</source>
<translation>Az a billentyű, amelyet meg kell nyomnia (a megadott módosí tókkal együtt) a felvétel indításához vagy szüneteltetéséhez. A program, amelyet éppen rögzít, nem fogja megkapni a billentyűlenyomást.</translation> <translation>Az a billentyű, amelyet meg kell nyomnia (a megadott módosí tókkal együtt) a felvétel indításához vagy szüneteltetéséhez. A program, amelyet éppen rögzít, nem fogja megkapni a billentyűlenyomást.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="226"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
<source>Information</source> <source>Information</source>
<translation>Információk</translation> <translation>Információk</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="228"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
<source>Total time:</source> <source>Total time:</source>
<translation>Teljes idő:</translation> <translation>Teljes idő:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="230"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
<source>FPS in:</source> <source>FPS in:</source>
<translation>FPS (be):</translation> <translation>FPS (be):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="232"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
<source>FPS out:</source> <source>FPS out:</source>
<translation>FPS (ki):</translation> <translation>FPS (ki):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="234"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
<source>Size in:</source> <source>Size in:</source>
<translation>Méret (be):</translation> <translation>Méret (be):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="236"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
<source>Size out:</source> <source>Size out:</source>
<translation>Méret (ki):</translation> <translation>Méret (ki):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
<source>File name:</source> <source>File name:</source>
<translation>Fájlnév:</translation> <translation>Fájlnév:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="241"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
<source>File size:</source> <source>File size:</source>
<translation>Fájlméret:</translation> <translation>Fájlméret:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
<source>Bit rate:</source> <source>Bit rate:</source>
<translation>Bitsebesség:</translation> <translation>Bitsebesség:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
<source>Preview</source> <source>Preview</source>
<translation>Előnézet</translation> <translation>Előnézet</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
<source>Preview frame rate:</source> <source>Preview frame rate:</source>
<translation>Előnézet képkockasebessége:</translation> <translation>Előnézet képkockasebessége:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="274"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
<source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source> <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source>
<translation>Megjegyzés: Az előnézet további processzoridőt igényel (kül önösen magas képkockasebességeknél).</translation> <translation>Megjegyzés: Az előnézet további processzoridőt igényel (kül önösen magas képkockasebességeknél).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="323"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
<source>Log</source> <source>Log</source>
<translation>Napló</translation> <translation>Napló</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="338"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="346"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
<source>Cancel recording</source> <source>Cancel recording</source>
<translation>Felvétel megszakítása</translation> <translation>Felvétel megszakítása</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="339"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="348"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
<source>Save recording</source> <source>Save recording</source>
<translation>Felvétel mentése</translation> <translation>Felvétel mentése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
<source>Quit</source> <source>Quit</source>
<translation>Kilépés</translation> <translation>Kilépés</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="396"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
<source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost. <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
Are you sure that you want to quit?</source> Are you sure that you want to quit?</source>
<translation>Még nem mentette el a jelenlegi felvételt. Ha most kilép, a kkor az el fog veszni. <translation>Még nem mentette el a jelenlegi felvételt. Ha most kilép, a kkor az el fog veszni.
Biztosan ki akar lépni?</translation> Biztosan ki akar lépni?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
<source>Hide window</source> <source>Hide window</source>
<translation>Ablak elrejtése</translation> <translation>Ablak elrejtése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="410"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
<source>Show window</source> <source>Show window</source>
<translation>Ablak megjelenítése</translation> <translation>Ablak megjelenítése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="593"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
<source>Starting page ...</source> <source>Starting page ...</source>
<translation>Oldal indítása…</translation> <translation>Oldal indítása…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="616"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="774"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="870"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
<source>Error: Something went wrong during initialization.</source> <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
<translation>Hiba: valami elromlott az előkészítés közben.</translation> <translation>Hiba: valami elromlott az előkészítés közben.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="625"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
<source>Started page.</source> <source>Started page.</source>
<translation>Oldal elindítva.</translation> <translation>Oldal elindítva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="651"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
<source>Stopping page ...</source> <source>Stopping page ...</source>
<translation>Oldal leállása…</translation> <translation>Oldal leállása…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="925"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
<source>Encoding remaining data ...</source> <source>Encoding remaining data ...</source>
<translation>Hátralévő adatok kódolása…</translation> <translation>Hátralévő adatok kódolása…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="678"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</s
ource>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
<source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
<source>Schedule: %1 in %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
<source>Schedule: (none)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
<source>Schedule: (inactive)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
<source>Standard input read error (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
<source>Standard input closed (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
<source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
<source>Unknown command.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
<source>Stopped page.</source> <source>Stopped page.</source>
<translation>Oldal leállítva.</translation> <translation>Oldal leállítva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="706"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
<source>Starting output ...</source> <source>Starting output ...</source>
<translation>Kimenet indítása…</translation> <translation>Kimenet indítása…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
<translation>Hiba: nem sikerült lekérni az OpenGL alkalmazás méretét, me rt a GLInject bemenet nem lett létrehozva.</translation> <translation>Hiba: nem sikerült lekérni az OpenGL alkalmazás méretét, me rt a GLInject bemenet nem lett létrehozva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="726"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e>
<translation>Hiba: nem sikerült lekérni az OpenGL alkalmazás méretét. Va gy az alkalmazás nem lett helyesen elindítva, vagy az alkalmazás még nem hozott létre OpenGL ablakot. Ha el szeretné indítani a rögzítést az alkalmazás indítása előtt, akkor engedélyeznie kell a méretezést, és kézzel kell megadnia a videó m éretét.</translation> <translation>Hiba: nem sikerült lekérni az OpenGL alkalmazás méretét. Va gy az alkalmazás nem lett helyesen elindítva, vagy az alkalmazás még nem hozott létre OpenGL ablakot. Ha el szeretné indítani a rögzítést az alkalmazás indítása előtt, akkor engedélyeznie kell a méretezést, és kézzel kell megadnia a videó m éretét.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="765"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
<source>Started output.</source> <source>Started output.</source>
<translation>Kimenet elindítva.</translation> <translation>Kimenet elindítva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="785"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
<source>Stopping output ...</source> <source>Stopping output ...</source>
<translation>Kimenet leállása…</translation> <translation>Kimenet leállása…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="803"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
<source>Stopped output.</source> <source>Stopped output.</source>
<translation>Kimenet leállítva.</translation> <translation>Kimenet leállítva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="834"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
<source>Starting input ...</source> <source>Starting input ...</source>
<translation>Bemenet indítása…</translation> <translation>Bemenet indítása…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="840"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
<source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source> <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source>
<translation>Hiba: nem sikerült elindítani a GLInject bemenetet, mert az nem lett létrehozva.</translation> <translation>Hiba: nem sikerült elindítani a GLInject bemenetet, mert az nem lett létrehozva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="865"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
<source>Started input.</source> <source>Started input.</source>
<translation>Bemenet elindítva.</translation> <translation>Bemenet elindítva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="894"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
<source>Stopping input ...</source> <source>Stopping input ...</source>
<translation>Bemenet leállítása…</translation> <translation>Bemenet leállítása…</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
<source>Stopped input.</source> <source>Stopped input.</source>
<translation>Bemenet leállítva.</translation> <translation>Bemenet leállítva.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1018"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1028"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
<source>Pause recording</source> <source>Pause recording</source>
<translation>Felvétel szüneteltetése</translation> <translation>Felvétel szüneteltetése</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1021"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1031"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
<source>Start recording</source> <source>Start recording</source>
<translation>Felvétel indítása</translation> <translation>Felvétel indítása</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1039"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
<source>Deactivate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
<source>Activate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
<source>Stop preview</source> <source>Stop preview</source>
<translation>Előnézet leállítása</translation> <translation>Előnézet leállítása</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1042"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
<source>Start preview</source> <source>Start preview</source>
<translation>Előnézet indítása</translation> <translation>Előnézet indítása</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1072"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
<source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source> <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
<translation>Hiba: valami elromlott a szintetizátor létrehozásakor.</tra nslation> <translation>Hiba: valami elromlott a szintetizátor létrehozásakor.</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1115"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
<source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source> <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
<translation>Biztosan meg akarja szakítani ezt a felvételt?</translation > <translation>Biztosan meg akarja szakítani ezt a felvételt?</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1130"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save. <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
The start button is at the top ;).</source> The start button is at the top ;).</source>
<translation>Nem rögzített semmit, nincs mit menteni. <translation type="obsolete">Nem rögzített semmit, nincs mit menteni.
A kezdés gomb felül van ;).</translation> A kezdés gomb felül van ;).</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageWelcome</name> <name>PageWelcome</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="40"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
<source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt; &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</source> %1&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Üdvözli a SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Üdvözli a SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Senkit se tévesszen meg az elnevezés, a program igenis sok beállítási l ehetőséggel rendelkezik. Ne aggódjon, csupán két dologra kell odafigyelnie. Elős zör is az alapértelmezett beállítások általában megfelelőek. Ha valamiről nem tu dja, hogy mire való, akkor egyszerűen csak használja az alapértelmezett beállítá sokat. Másodszor pedig a legtöbb beállításhoz tartozik súgóinformáció. Ezek megt ekintéséhez csak húzza az adott beállítás fölé az egérkurzort.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Senkit se tévesszen meg az elnevezés, a program igenis sok beállítási l ehetőséggel rendelkezik. Ne aggódjon, csupán két dologra kell odafigyelnie. Elős zör is az alapértelmezett beállítások általában megfelelőek. Ha valamiről nem tu dja, hogy mire való, akkor egyszerűen csak használja az alapértelmezett beállítá sokat. Másodszor pedig a legtöbb beállításhoz tartozik súgóinformáció. Ezek megt ekintéséhez csak húzza az adott beállítás fölé az egérkurzort.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;További információk:&lt;br&gt; &lt;p&gt;További információk:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</translation> %1&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="50"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>A SimpleScreenRecorder névjegye</translation> <translation>A SimpleScreenRecorder névjegye</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="72"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
<source>Skip this page next time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
<source>Go directly to the input page when the program is started.</sour
ce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Folytatás</translation> <translation>Folytatás</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ProfileBox</name> <name>ProfileBox</name>
<message> <message>
<source>Profile</source> <source>Profile</source>
<translation type="obsolete">Profil</translation> <translation type="obsolete">Profil</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 2284 skipping to change at line 2430
<message> <message>
<source>&amp;No</source> <source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nem</translation> <translation type="obsolete">&amp;Nem</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>No, never</source> <source>No, never</source>
<translation type="obsolete">Nem, soha</translation> <translation type="obsolete">Nem, soha</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>RecordScheduleEntryWidget</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
<source>Pause</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
<source>Time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
<source>Action:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SyncDiagram</name> <name>SyncDiagram</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/> <location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/>
<source>Synchronization Diagram</source> <source>Synchronization Diagram</source>
<translation>Szinkronizációs diagram</translation> <translation>Szinkronizációs diagram</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/> <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
<source>Video in</source> <source>Video in</source>
<translation>Videobemenet</translation> <translation>Videobemenet</translation>
 End of changes. 220 change blocks. 
240 lines changed or deleted 418 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)