"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "translations/shotcut_fi.ts" between
shotcut-20.09.01.tar.gz and shotcut-20.09.13.tar.gz

About: Shotcut is a cross-platform (Qt) advanced video editor.

shotcut_fi.ts  (shotcut-20.09.01):shotcut_fi.ts  (shotcut-20.09.13)
skipping to change at line 42 skipping to change at line 42
<translation>ALSA Audio</translation> <translation>ALSA Audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/alsawidget.ui" line="54"/> <location filename="../src/widgets/alsawidget.ui" line="54"/>
<source>Apply</source> <source>Apply</source>
<translation>Käytä</translation> <translation>Käytä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/alsawidget.ui" line="61"/> <location filename="../src/widgets/alsawidget.ui" line="61"/>
<source>PCM Device</source> <source>PCM Device</source>
<translation>PCM laite</translation> <translation>PCM-laite</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/alsawidget.ui" line="71"/> <location filename="../src/widgets/alsawidget.ui" line="71"/>
<source>default</source> <source>default</source>
<translation>oletus</translation> <translation>oletus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/alsawidget.ui" line="78"/> <location filename="../src/widgets/alsawidget.ui" line="78"/>
<source>Channels</source> <source>Channels</source>
<translation>Kanavat</translation> <translation>Kanavat</translation>
skipping to change at line 437 skipping to change at line 437
<translation>Aloita yhtenäisyyden tarkastustyö</translation> <translation>Aloita yhtenäisyyden tarkastustyö</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="886" /> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="886" />
<source>Convert to Edit-friendly...</source> <source>Convert to Edit-friendly...</source>
<translation>Muunna editointiystävälliseksi...</translation> <translation>Muunna editointiystävälliseksi...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="896" /> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="896" />
<source>Set Creation Time...</source> <source>Set Creation Time...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Aseta luontiaika...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="904" /> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="904" />
<source>Disable Proxy</source> <source>Disable Proxy</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="909" /> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="909" />
<source>Make Proxy</source> <source>Make Proxy</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 469 skipping to change at line 469
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="813" /> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="813" />
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="861 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="861 "/>
<source>Reverse...</source> <source>Reverse...</source>
<translation>Käännä takaperin...</translation> <translation>Käännä takaperin...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="891" /> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.ui" line="891" />
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="103 9"/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="103 9"/>
<source>Extract Sub-clip...</source> <source>Extract Sub-clip...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Pura alileike...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="347 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="347 "/>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="383 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="383 "/>
<source>None</source> <source>None</source>
<translation>Ei mitään</translation> <translation>Ei mitään</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="404 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="404 "/>
<source>All</source> <source>All</source>
skipping to change at line 531 skipping to change at line 531
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="857 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="857 "/>
<source>Choose an edit-friendly format below and then click OK to choose a file name. After choosing a file name, a job is created. When it is done, dou ble-click the job to open it. <source>Choose an edit-friendly format below and then click OK to choose a file name. After choosing a file name, a job is created. When it is done, dou ble-click the job to open it.
</source> </source>
<translation>Valitse editointiystävällinen muoto alta ja paina OK, jotta voit valita tiedostonimen. Sen jälkeen työ aloitetaan. Kun se on valmis, avaa s e kaksoisklikkaamalla. <translation>Valitse editointiystävällinen muoto alta ja paina OK, jotta voit valita tiedostonimen. Sen jälkeen työ aloitetaan. Kun se on valmis, avaa s e kaksoisklikkaamalla.
</translation> </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="770 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="770 "/>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="932 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="932 "/>
<source>MP4 (*.mp4);;All Files (*)</source> <source>MP4 (*.mp4);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>MP4 (*.mp4);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="782 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="782 "/>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="955 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="955 "/>
<source>MOV (*.mov);;All Files (*)</source> <source>MOV (*.mov);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>MOV (*.mov);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="788 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="788 "/>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="966 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="966 "/>
<source>MKV (*.mkv);;All Files (*)</source> <source>MKV (*.mkv);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>MKV (*.mkv);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="792 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="792 "/>
<source>Converted</source> <source>Converted</source>
<translation>Muunnettu</translation> <translation>Muunnettu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="811 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="811 "/>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="100 0"/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="100 0"/>
<source>Convert %1</source> <source>Convert %1</source>
skipping to change at line 569 skipping to change at line 569
<translation>Käännetty</translation> <translation>Käännetty</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="100 8"/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="100 8"/>
<source>Reverse %1</source> <source>Reverse %1</source>
<translation>Takaperin %1</translation> <translation>Takaperin %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="103 8"/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="103 8"/>
<source>Sub-clip</source> <source>Sub-clip</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Alileike</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="104 0"/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="104 0"/>
<source>%1 (*.%2);;All Files (*)</source> <source>%1 (*.%2);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>%1 (*.%2);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="107 8"/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="107 8"/>
<source>Extract sub-clip %1</source> <source>Extract sub-clip %1</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Pura alileike %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="118 8"/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="118 8"/>
<source>The hash code below is already copied to your clipboard: <source>The hash code below is already copied to your clipboard:
</source> </source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
skipping to change at line 652 skipping to change at line 652
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/blipproducerwidget.cpp" line="85"/> <location filename="../src/widgets/blipproducerwidget.cpp" line="85"/>
<source>Period: %1s</source> <source>Period: %1s</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>Clip</name> <name>Clip</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="629"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="643"/>
<source>Cut</source> <source>Cut</source>
<translation>Leikkaa</translation> <translation>Leikkaa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="641"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="655"/>
<source>Copy</source> <source>Copy</source>
<translation>Kopioi</translation> <translation>Kopioi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="648"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="662"/>
<source>Remove</source> <source>Remove</source>
<translation>Poista</translation> <translation>Poista</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="653"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="667"/>
<source>Lift</source> <source>Lift</source>
<translation>Nosta</translation> <translation>Nosta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="658"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="672"/>
<source>Replace</source> <source>Replace</source>
<translation>Korvaa</translation> <translation>Korvaa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="667"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="681"/>
<source>Split At Playhead (S)</source> <source>Split At Playhead (S)</source>
<translation>Jaa kahtia kohdistimen kohdalla (S)</translation> <translation>Jaa kahtia kohdistimen kohdalla (S)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="672"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="686"/>
<source>Merge with next clip</source> <source>Merge with next clip</source>
<translation>Yhdistä seuraavan leikkeen kanssa</translation> <translation>Yhdistä seuraavan leikkeen kanssa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="677"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="691"/>
<source>Detach Audio</source> <source>Detach Audio</source>
<translation>Irrota ääni</translation> <translation>Irrota ääni</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="682"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="696"/>
<source>Update Thumbnails</source> <source>Update Thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/keyframes/Clip.qml" line="489"/> <location filename="../src/qml/views/keyframes/Clip.qml" line="503"/>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="698"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="712"/>
<source>Rebuild Audio Waveform</source> <source>Rebuild Audio Waveform</source>
<translation>Rakenna äänen aaltomuoto uudelleen</translation> <translation>Rakenna äänen aaltomuoto uudelleen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="703"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/Clip.qml" line="717"/>
<source>Properties</source> <source>Properties</source>
<translation>Ominaisuudet</translation> <translation>Ominaisuudet</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ClockSpinner</name> <name>ClockSpinner</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/timer/ClockSpinner.qml" line="103 "/> <location filename="../src/qml/filters/timer/ClockSpinner.qml" line="103 "/>
<source>Decrement</source> <source>Decrement</source>
<translation>Vähennys</translation> <translation>Vähennys</translation>
skipping to change at line 1051 skipping to change at line 1051
<context> <context>
<name>Dialog</name> <name>Dialog</name>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/inserthtmldialog.ui" line="14"/> <location filename="../src/htmleditor/inserthtmldialog.ui" line="14"/>
<source>Insert HTML</source> <source>Insert HTML</source>
<translation>Lisää HTML</translation> <translation>Lisää HTML</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/inserthtmldialog.ui" line="20"/> <location filename="../src/htmleditor/inserthtmldialog.ui" line="20"/>
<source>HTML Code:</source> <source>HTML Code:</source>
<translation>HTML koodi:</translation> <translation>HTML-koodi:</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DirectShowVideoWidget</name> <name>DirectShowVideoWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/directshowvideowidget.ui" line="14"/> <location filename="../src/widgets/directshowvideowidget.ui" line="14"/>
<source>Form</source> <source>Form</source>
<translation>Muoto</translation> <translation>Muoto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 1262 skipping to change at line 1262
<translation>Bikubinen (parempi)</translation> <translation>Bikubinen (parempi)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/encodedock.ui" line="669"/> <location filename="../src/docks/encodedock.ui" line="669"/>
<source>Hyper/Lanczos (best)</source> <source>Hyper/Lanczos (best)</source>
<translation>Hyper/Lanczos (paras)</translation> <translation>Hyper/Lanczos (paras)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/encodedock.ui" line="765"/> <location filename="../src/docks/encodedock.ui" line="765"/>
<source>Use preview scaling</source> <source>Use preview scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Käytä esikatselun skaalausta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/encodedock.ui" line="772"/> <location filename="../src/docks/encodedock.ui" line="772"/>
<source>This enables multiple image processing threads. <source>This enables multiple image processing threads.
Sometimes, this can be a problem, and you can Sometimes, this can be a problem, and you can
test if turning this off helps. For example, some test if turning this off helps. For example, some
interlaced AVCHD in conjunction with the YADIF interlaced AVCHD in conjunction with the YADIF
deinterlacer has been reported as problematic deinterlacer has been reported as problematic
with parallel processing enabled.</source> with parallel processing enabled.</source>
<translation>Tällä sallitaan useampi prosessointisäie. <translation>Tällä sallitaan useampi prosessointisäie.
skipping to change at line 1594 skipping to change at line 1594
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1399"/> <location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1399"/>
<location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1830"/> <location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1830"/>
<source>Capture File</source> <source>Capture File</source>
<translation>Kaappaa tiedosto</translation> <translation>Kaappaa tiedosto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1402"/> <location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1402"/>
<source>%1 (*.%2);;All Files (*)</source> <source>%1 (*.%2);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>%1 (*.%2);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1404"/> <location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1404"/>
<source>Determined by Export (*)</source> <source>Determined by Export (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1423"/> <location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1423"/>
<source>The drive you chose only has %1 MiB of free space. <source>The drive you chose only has %1 MiB of free space.
Do you still want to continue?</source> Do you still want to continue?</source>
skipping to change at line 1689 skipping to change at line 1689
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1934"/> <location filename="../src/docks/encodedock.cpp" line="1934"/>
<source>Export Frames/sec</source> <source>Export Frames/sec</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>EncodeJob</name> <name>EncodeJob</name>
<message> <message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="38"/> <location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="40"/>
<source>Open</source> <source>Open</source>
<translation>Avaa</translation> <translation>Avaa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="39"/> <location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="41"/>
<source>Open the output file in the Shotcut player</source> <source>Open the output file in the Shotcut player</source>
<translation>Avaa valmis tiedosto Shotcutin soittimessa</translation> <translation>Avaa valmis tiedosto Shotcutin soittimessa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="43"/> <location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="45"/>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="44"/> <location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="46"/>
<source>Show In Folder</source> <source>Show In Folder</source>
<translation>Näytä kansiossa</translation> <translation>Näytä kansiossa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="48"/> <location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="50"/>
<source>Measure Video Quality...</source> <source>Measure Video Quality...</source>
<translation>Mittaa videon laatu</translation> <translation>Mittaa videon laatu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="57"/> <location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="54"/>
<source>Set Equirectangular...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="63"/>
<source>Video Quality Report</source> <source>Video Quality Report</source>
<translation>Videon laaturaportti</translation> <translation>Videon laaturaportti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="58"/> <location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="64"/>
<source>Text Documents (*.txt);;All Files (*)</source> <source>Text Documents (*.txt);;All Files (*)</source>
<translation>Tekstitiedostot (*.txt);;Kaikki tiedostot (*)</translation> <translation>Tekstitiedostot (*.txt);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="132"/> <location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="118"/>
<source>Set Equirectangular Projection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="127"/>
<source>Successfully wrote %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="129"/>
<source>An error occurred saving the projection.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/jobs/encodejob.cpp" line="157"/>
<source>Export job failed; trying again without Parallel processing.</so urce> <source>Export job failed; trying again without Parallel processing.</so urce>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>FfmpegJob</name> <name>FfmpegJob</name>
<message> <message>
<location filename="../src/jobs/ffmpegjob.cpp" line="37"/> <location filename="../src/jobs/ffmpegjob.cpp" line="37"/>
<source>Open</source> <source>Open</source>
<translation>Avaa</translation> <translation>Avaa</translation>
skipping to change at line 1761 skipping to change at line 1781
<context> <context>
<name>FileDateDialog</name> <name>FileDateDialog</name>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="43"/> <location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="43"/>
<source>%1 File Date</source> <source>%1 File Date</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="99"/> <location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="99"/>
<source>Current Value</source> <source>Current Value</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nykyinen arvo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="103"/> <location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="103"/>
<source>Now</source> <source>Now</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Nyt</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="109"/> <location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="109"/>
<source>System - Modified</source> <source>System - Modified</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="110"/> <location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="110"/>
<source>System - Created</source> <source>System - Created</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 1792 skipping to change at line 1812
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="124"/> <location filename="../src/dialogs/filedatedialog.cpp" line="124"/>
<source>Metadata - QuickTime date</source> <source>Metadata - QuickTime date</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>FilterController</name> <name>FilterController</name>
<message> <message>
<location filename="../src/controllers/filtercontroller.cpp" line="78"/> <location filename="../src/controllers/filtercontroller.cpp" line="83"/>
<source>(DEPRECATED)</source> <source>(DEPRECATED)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/controllers/filtercontroller.cpp" line="214"/ > <location filename="../src/controllers/filtercontroller.cpp" line="228"/ >
<source>Only one %1 filter is allowed.</source> <source>Only one %1 filter is allowed.</source>
<translation>Vain yksi %1 suodatin on sallittu.</translation> <translation>Vain yksi %1 suodatin on sallittu.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>FilterMenu</name> <name>FilterMenu</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/filter/FilterMenu.qml" line="60"/> <location filename="../src/qml/views/filter/FilterMenu.qml" line="60"/>
<source>search</source> <source>search</source>
<translation>etsi</translation> <translation>etsi</translation>
skipping to change at line 1964 skipping to change at line 1984
<translation>Virhe: <translation>Virhe:
Ohjelma tarvitsee OpenGL version 2.0 Ohjelma tarvitsee OpenGL version 2.0
ruudunpuskuroinnin laajennoksella</translation> ruudunpuskuroinnin laajennoksella</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>GradientControl</name> <name>GradientControl</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/GradientControl. qml" line="64"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/GradientControl. qml" line="64"/>
<source>Color #%1</source> <source>Color #%1</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Väri #%1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/GradientControl. qml" line="82"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/GradientControl. qml" line="82"/>
<source>Color: %1 <source>Color: %1
Click to change</source> Click to change</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Väri: %1
Napsauta vaihtaaksesi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/GradientControl. qml" line="190"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/GradientControl. qml" line="190"/>
<source> colors</source> <source> colors</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>HtmlEditor</name> <name>HtmlEditor</name>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.ui" line="14"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.ui" line="14"/>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="162"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="162"/>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="749"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="749"/>
<source>HTML Editor</source> <source>HTML Editor</source>
<translation>HTML muokkaus</translation> <translation>HTML-muokkaus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.ui" line="36"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.ui" line="36"/>
<source>&amp;Edit</source> <source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Muokkaa</translation> <translation>&amp;Muokkaa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.ui" line="52"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.ui" line="52"/>
<source>F&amp;ormat</source> <source>F&amp;ormat</source>
<translation>F&amp;ormatoi</translation> <translation>F&amp;ormatoi</translation>
skipping to change at line 2315 skipping to change at line 2336
<translation>Tekstin reunus...</translation> <translation>Tekstin reunus...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.ui" line="625"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.ui" line="625"/>
<source>Text Shadow...</source> <source>Text Shadow...</source>
<translation>Tekstin varjostus...</translation> <translation>Tekstin varjostus...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="66"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="66"/>
<source>WYSIWYG Editor</source> <source>WYSIWYG Editor</source>
<translation>WYSIWYG Editori</translation> <translation>WYSIWYG-editori</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="67"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="67"/>
<source>View Source</source> <source>View Source</source>
<translation>Näytä lähdekoodi</translation> <translation>Näytä lähdekoodi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="163"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="163"/>
<source>The document has been modified. <source>The document has been modified.
Do you want to save your changes?</source> Do you want to save your changes?</source>
skipping to change at line 2349 skipping to change at line 2370
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="211"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="211"/>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="235"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="235"/>
<source>Save as...</source> <source>Save as...</source>
<translation>Tallenna nimellä...</translation> <translation>Tallenna nimellä...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="250"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="250"/>
<source>Common Graphics (*.png *.jpg *.jpeg *.gif *.svg);;</source> <source>Common Graphics (*.png *.jpg *.jpeg *.gif *.svg);;</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Yleiset kuvatiedostot (*.png *.jpg *.jpeg *.gif *.svg);;</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="251"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="251"/>
<source>Portable Network Graphics (PNG) (*.png);;</source> <source>Portable Network Graphics (PNG) (*.png);;</source>
<translation>Portable Network Graphics (PNG) (*.png);;</translation> <translation>Portable Network Graphics (PNG) (*.png);;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="252"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="252"/>
<source>JPEG (*.jpg *.jpeg);;</source> <source>JPEG (*.jpg *.jpeg);;</source>
<translation>JPEG (*.jpg *.jpeg);;</translation> <translation>JPEG (*.jpg *.jpeg);;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="253"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="253"/>
<source>Graphics Interchange Format (*.gif);;</source> <source>Graphics Interchange Format (*.gif);;</source>
<translation>Graphics Interchange Format (*.gif);;</translation> <translation>Graphics Interchange Format (*.gif);;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="254"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="254"/>
<source>Scalable Vector Graphics (*.svg);;</source> <source>Scalable Vector Graphics (*.svg);;</source>
<translation type="unfinished">;</translation> <translation>Scalable Vector Graphics (*.svg);;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="255"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="255"/>
<source>All Files (*)</source> <source>All Files (*)</source>
<translation>Kaikki tiedostot (*)</translation> <translation>Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="257"/> <location filename="../src/htmleditor/htmleditor.cpp" line="257"/>
<source>Open image...</source> <source>Open image...</source>
<translation>Avaa kuva...</translation> <translation>Avaa kuva...</translation>
skipping to change at line 2512 skipping to change at line 2533
<translation>Kopioi täysi tiedoston polku</translation> <translation>Kopioi täysi tiedoston polku</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/imageproducerwidget.ui" line="308"/> <location filename="../src/widgets/imageproducerwidget.ui" line="308"/>
<source>Show in Folder</source> <source>Show in Folder</source>
<translation>Näytä kansiossa</translation> <translation>Näytä kansiossa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/imageproducerwidget.ui" line="313"/> <location filename="../src/widgets/imageproducerwidget.ui" line="313"/>
<source>Set Creation Time...</source> <source>Set Creation Time...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Aseta luontiaika...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/imageproducerwidget.ui" line="321"/> <location filename="../src/widgets/imageproducerwidget.ui" line="321"/>
<source>Disable Proxy</source> <source>Disable Proxy</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/imageproducerwidget.ui" line="326"/> <location filename="../src/widgets/imageproducerwidget.ui" line="326"/>
<source>Make Proxy</source> <source>Make Proxy</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 2588 skipping to change at line 2609
<context> <context>
<name>IsingWidget</name> <name>IsingWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/isingwidget.ui" line="14"/> <location filename="../src/widgets/isingwidget.ui" line="14"/>
<source>Form</source> <source>Form</source>
<translation>Muoto</translation> <translation>Muoto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/isingwidget.ui" line="26"/> <location filename="../src/widgets/isingwidget.ui" line="26"/>
<source>Ising Model</source> <source>Ising Model</source>
<translation>Ising Malli</translation> <translation>Ising-malli</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/isingwidget.ui" line="41"/> <location filename="../src/widgets/isingwidget.ui" line="41"/>
<source>Noise Temperature</source> <source>Noise Temperature</source>
<translation>Kohinan lämpötila</translation> <translation>Kohinan lämpötila</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/isingwidget.ui" line="106"/> <location filename="../src/widgets/isingwidget.ui" line="106"/>
<source>Border Growth</source> <source>Border Growth</source>
<translation>Reunan kasvu</translation> <translation>Reunan kasvu</translation>
skipping to change at line 2621 skipping to change at line 2642
<translation>Muoto</translation> <translation>Muoto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/jackproducerwidget.ui" line="26"/> <location filename="../src/widgets/jackproducerwidget.ui" line="26"/>
<source>JACK Audio</source> <source>JACK Audio</source>
<translation>JACK Audio</translation> <translation>JACK Audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/jackproducerwidget.ui" line="36"/> <location filename="../src/widgets/jackproducerwidget.ui" line="36"/>
<source>You need to manually connect the JACK input ports.</source> <source>You need to manually connect the JACK input ports.</source>
<translation>Sinun täytyy yhdistää JACK sisääntulot käsin.</translation> <translation>Sinun täytyy yhdistää JACK-sisääntulot käsin.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>JobQueue</name> <name>JobQueue</name>
<message> <message>
<location filename="../src/jobqueue.cpp" line="56"/> <location filename="../src/jobqueue.cpp" line="56"/>
<source>pending</source> <source>pending</source>
<translation>odottaa</translation> <translation>odottaa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 2727 skipping to change at line 2748
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/jobsdock.ui" line="180"/> <location filename="../src/docks/jobsdock.ui" line="180"/>
<source>Remove</source> <source>Remove</source>
<translation>Poista</translation> <translation>Poista</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/jobsdock.ui" line="185"/> <location filename="../src/docks/jobsdock.ui" line="185"/>
<location filename="../src/docks/jobsdock.ui" line="188"/> <location filename="../src/docks/jobsdock.ui" line="188"/>
<source>Remove Finished</source> <source>Remove Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Poista valmiit</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/jobsdock.cpp" line="141"/> <location filename="../src/docks/jobsdock.cpp" line="141"/>
<source>Job Log</source> <source>Job Log</source>
<translation>Työloki</translation> <translation>Työloki</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>Keyframe</name> <name>Keyframe</name>
<message> <message>
skipping to change at line 2836 skipping to change at line 2857
<source>Set the first simple keyframe</source> <source>Set the first simple keyframe</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/keyframes/KeyframesToolbar.qml" lin e="84"/> <location filename="../src/qml/views/keyframes/KeyframesToolbar.qml" lin e="84"/>
<source>Set the second simple keyframe</source> <source>Set the second simple keyframe</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/keyframes/KeyframesToolbar.qml" lin e="99"/> <location filename="../src/qml/views/keyframes/KeyframesToolbar.qml" lin e="99"/>
<source>Zoom timeline out (-)</source> <source>Zoom keyframes out (Alt+-)</source>
<translation>Zoomaa aikajanaa ulospäin (-)</translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/keyframes/KeyframesToolbar.qml" lin e="113"/> <location filename="../src/qml/views/keyframes/KeyframesToolbar.qml" lin e="113"/>
<source>Zoom timeline in (+)</source> <source>Zoom keyframes in (Alt++)</source>
<translation>Zoomaa aikajanaa sisään (+)</translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/views/keyframes/KeyframesToolbar.qml" lin
e="124"/>
<source>Zoom keyframes to fit (Alt+0)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>LissajousWidget</name> <name>LissajousWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/lissajouswidget.ui" line="14"/> <location filename="../src/widgets/lissajouswidget.ui" line="14"/>
<source>Form</source> <source>Form</source>
<translation>Muoto</translation> <translation>Muoto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/lissajouswidget.ui" line="26"/> <location filename="../src/widgets/lissajouswidget.ui" line="26"/>
<source>Lissajous</source> <source>Lissajous</source>
<translation>Lissajous</translation> <translation>Lissajous</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/lissajouswidget.ui" line="41"/> <location filename="../src/widgets/lissajouswidget.ui" line="41"/>
<source>X Ratio</source> <source>X Ratio</source>
<translation>X suhde</translation> <translation>X-suhde</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/lissajouswidget.ui" line="106"/> <location filename="../src/widgets/lissajouswidget.ui" line="106"/>
<source>Y Ratio</source> <source>Y Ratio</source>
<translation>Y suhde</translation> <translation>Y-suhde</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ListSelectionDialog</name> <name>ListSelectionDialog</name>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/listselectiondialog.ui" line="14"/> <location filename="../src/dialogs/listselectiondialog.ui" line="14"/>
<source>Dialog</source> <source>Dialog</source>
<translation>Dialogi</translation> <translation>Dialogi</translation>
</message> </message>
</context> </context>
skipping to change at line 3130 skipping to change at line 3156
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="66"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="66"/>
<source>&amp;View</source> <source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Näytä</translation> <translation>&amp;Näytä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="70"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="70"/>
<source>Layout</source> <source>Layout</source>
<translation>Layout</translation> <translation>Layout</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="90"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="95"/>
<source>&amp;Edit</source> <source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Muokkaa</translation> <translation>&amp;Muokkaa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="98"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="103"/>
<source>&amp;Help</source> <source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Apua</translation> <translation>&amp;Apua</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="112"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="117"/>
<source>Settings</source> <source>Settings</source>
<translation>Asetukset</translation> <translation>Asetukset</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="116"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="121"/>
<source>Audio Channels</source> <source>Audio Channels</source>
<translation>Äänikanavat</translation> <translation>Äänikanavat</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="124"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="129"/>
<source>Deinterlacer</source> <source>Deinterlacer</source>
<translation>Lomituksenpoistaja</translation> <translation>Lomituksenpoistaja</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="133"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="138"/>
<source>Interpolation</source> <source>Interpolation</source>
<translation>Interpolointi</translation> <translation>Interpolointi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="142"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="147"/>
<source>Video Mode</source> <source>Video Mode</source>
<translation>Videotila</translation> <translation>Videotila</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="148"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="153"/>
<source>External Monitor</source> <source>External Monitor</source>
<translation>Ulkoinen näyttö</translation> <translation>Ulkoinen näyttö</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="154"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="159"/>
<source>Language</source> <source>Language</source>
<translation>Kieli</translation> <translation>Kieli</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="159"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="164"/>
<source>Theme</source> <source>Theme</source>
<translation>Teema</translation> <translation>Teema</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="167"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="172"/>
<source>Gamma</source> <source>Gamma</source>
<translation>Gamma</translation> <translation>Gamma</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="174"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="179"/>
<source>Display Method</source> <source>Display Method</source>
<translation>Näyttötila</translation> <translation>Näyttötila</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="183"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="188"/>
<source>App Data Directory</source> <source>App Data Directory</source>
<translation>Ohjelman hakemisto</translation> <translation>Ohjelman hakemisto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="190"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="195"/>
<source>Preview Scaling</source> <source>Preview Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Esikatselun skaalaus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="199"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="204"/>
<source>Proxy</source> <source>Proxy</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="203"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="208"/>
<source>Storage</source> <source>Storage</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="248"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="253"/>
<source>Toolbar</source> <source>Toolbar</source>
<translation>Työkalupalkki</translation> <translation>Työkalupalkki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="294"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="305"/>
<source>&amp;Open File...</source> <source>&amp;Open File...</source>
<translation>Avaa tiedosto...</translation> <translation>Avaa tiedosto...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="297"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="308"/>
<source>Open a video, audio or image file</source> <source>Open a video, audio or image file</source>
<translation>Avaa video, ääni tai kuvatiedosto</translation> <translation>Avaa video, ääni tai kuvatiedosto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="300"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="311"/>
<source>Ctrl+O</source> <source>Ctrl+O</source>
<translation>Ctrl+O</translation> <translation>Ctrl+O</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="308"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="319"/>
<source>E&amp;xit</source> <source>E&amp;xit</source>
<translation>P&amp;oistu</translation> <translation>P&amp;oistu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="311"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="322"/>
<source>Quit the application</source> <source>Quit the application</source>
<translation>Poistu sovelluksesta</translation> <translation>Poistu sovelluksesta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="314"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="325"/>
<source>Ctrl+Q</source> <source>Ctrl+Q</source>
<translation>Ctrl+Q</translation> <translation>Ctrl+Q</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="319"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="330"/>
<source>&amp;About Shotcut</source> <source>&amp;About Shotcut</source>
<translation>Tietoja Shotcutista</translation> <translation>Tietoja Shotcutista</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="327"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="338"/>
<source>About Qt</source> <source>About Qt</source>
<translation>Tietoja Qt:sta</translation> <translation>Tietoja Qt:sta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="335"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="346"/>
<source>Open Other...</source> <source>Open Other...</source>
<translation>Avaa muu...</translation> <translation>Avaa muu...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="338"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="349"/>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1000"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1023"/>
<source>Open a device, stream or generator</source> <source>Open a device, stream or generator</source>
<translation>Avaa laiteyhteys, virta tai videogeneraattori</translation> <translation>Avaa laiteyhteys, virta tai videogeneraattori</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="341"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="352"/>
<source>Ctrl+Shift+O</source> <source>Ctrl+Shift+O</source>
<translation>Ctrl+Shift+O</translation> <translation>Ctrl+Shift+O</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="353"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="364"/>
<source>&amp;Save</source> <source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Tallenna</translation> <translation>&amp;Tallenna</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="356"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="367"/>
<source>Save project as a MLT XML file</source> <source>Save project as a MLT XML file</source>
<translation>Tallenna projekti MLT XML-tiedostona</translation> <translation>Tallenna projekti MLT XML -tiedostona</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="359"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="370"/>
<source>Ctrl+S</source> <source>Ctrl+S</source>
<translation>Ctrl+S</translation> <translation>Ctrl+S</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="367"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="378"/>
<source>Save &amp;As...</source> <source>Save &amp;As...</source>
<translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation> <translation>Tallenna &amp;nimellä...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="370"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="381"/>
<source>Save project to a different MLT XML file</source> <source>Save project to a different MLT XML file</source>
<translation>Tallenna projekti toiseen MLT XML-tiedostoon</translation> <translation>Tallenna projekti toiseen MLT XML -tiedostoon</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="373"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="384"/>
<source>Ctrl+Shift+S</source> <source>Ctrl+Shift+S</source>
<translation>Ctrl+Shift+S</translation> <translation>Ctrl+Shift+S</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="382"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="393"/>
<source>Export</source> <source>Export</source>
<translation>Vie</translation> <translation>Vie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="385"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="396"/>
<source>Show the Export panel</source> <source>Show the Export panel</source>
<translation>Näytä vientipaneeli</translation> <translation>Näytä vientipaneeli</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="394"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="405"/>
<source>&amp;Undo</source> <source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Peruuta</translation> <translation>&amp;Peruuta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="403"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="414"/>
<source>&amp;Redo</source> <source>&amp;Redo</source>
<translation>Tee uu&amp;delleen</translation> <translation>Tee uu&amp;delleen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="408"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="419"/>
<source>Forum...</source> <source>Forum...</source>
<translation>Keskustelupalsta...</translation> <translation>Keskustelupalsta...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="413"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="424"/>
<source>FAQ...</source> <source>FAQ...</source>
<translation>UKK...</translation> <translation>UKK...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="422"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="433"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3123"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3184"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3130"/>
<source>Enter Full Screen</source> <source>Enter Full Screen</source>
<translation>Koko näytön tilaan</translation> <translation>Koko näytön tilaan</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="425"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="436"/>
<source>Ctrl+Shift+F</source> <source>Ctrl+Shift+F</source>
<translation>Ctrl+Shift+F</translation> <translation>Ctrl+Shift+F</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="434"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="445"/>
<source>Peak Meter</source> <source>Peak Meter</source>
<translation>Piikkimittari</translation> <translation>Piikkimittari</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="437"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="448"/>
<source>Show or hide the audio peak meter</source> <source>Show or hide the audio peak meter</source>
<translation>Näytä tai piilota äänentason piikkimittari</translation> <translation>Näytä tai piilota äänentason piikkimittari</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="446"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="457"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="247"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="298"/>
<source>Properties</source> <source>Properties</source>
<translation>Ominaisuudet</translation> <translation>Ominaisuudet</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="455"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="466"/>
<source>Recent</source> <source>Recent</source>
<translation>Viimeaikaiset</translation> <translation>Viimeaikaiset</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="464"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="475"/>
<source>Playlist</source> <source>Playlist</source>
<translation>Tiedostolista</translation> <translation>Tiedostolista</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="473"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="484"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="373"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="418"/>
<source>History</source> <source>History</source>
<translation>Historia</translation> <translation>Historia</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="482"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="495"/>
<source>Full Screen</source>
<translation>Koko näyttö</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="485"/>
<source>F11</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="496"/>
<source>Realtime (frame dropping)</source> <source>Realtime (frame dropping)</source>
<translation>Reaaliaika (ruutujen pudotus)</translation> <translation>Reaaliaika (ruutujen pudotus)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="507"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="506"/>
<source>Progressive</source> <source>Progressive</source>
<translation>Progressiivinen</translation> <translation>Progressiivinen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="515"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="514"/>
<source>GPU Effects (unstable)</source> <source>GPU Effects (unstable)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>GPU-tehosteet (epävakaa)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="518"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="517"/>
<source>Use GPU filters</source> <source>Use GPU filters</source>
<translation>Käytä GPU suotimia</translation> <translation>Käytä GPU-suotimia</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="529"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="528"/>
<source>1 (mono)</source> <source>1 (mono)</source>
<translation>1 (mono)</translation> <translation>1 (mono)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="537"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="536"/>
<source>2 (stereo)</source> <source>2 (stereo)</source>
<translation>2 (stereo)</translation> <translation>2 (stereo)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="545"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="544"/>
<source>6 (5.1)</source> <source>6 (5.1)</source>
<translation>6 (5.1)</translation> <translation>6 (5.1)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="556"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="555"/>
<source>One Field (fast)</source> <source>One Field (fast)</source>
<translation>Yksi kenttä (nopea)</translation> <translation>Yksi kenttä (nopea)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="564"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="563"/>
<source>Linear Blend (fast)</source> <source>Linear Blend (fast)</source>
<translation>Lineaarinen sulautus (nopea)</translation> <translation>Lineaarinen sulautus (nopea)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="572"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="571"/>
<source>YADIF - temporal only (good)</source> <source>YADIF - temporal only (good)</source>
<translation>YADIF - vain temporaalinen (hyvä)</translation> <translation>YADIF - vain temporaalinen (hyvä)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="580"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="579"/>
<source>YADIF - temporal + spatial (best)</source> <source>YADIF - temporal + spatial (best)</source>
<translation>YADIF - temporaalinen ja spatiaalinen (paras)</translation> <translation>YADIF - temporaalinen ja spatiaalinen (paras)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="591"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="590"/>
<source>Nearest Neighbor (fast)</source> <source>Nearest Neighbor (fast)</source>
<translation>Lähin naapuri (nopea)</translation> <translation>Lähin naapuri (nopea)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="599"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="598"/>
<source>Bilinear (good)</source> <source>Bilinear (good)</source>
<translation>Bilineaarinen (hyvä)</translation> <translation>Bilineaarinen (hyvä)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="607"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="606"/>
<source>Bicubic (better)</source> <source>Bicubic (better)</source>
<translation>Bikubinen (parempi)</translation> <translation>Bikubinen (parempi)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="615"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="614"/>
<source>Hyper/Lanczos (best)</source> <source>Hyper/Lanczos (best)</source>
<translation>Hyper/Lanczos (paras)</translation> <translation>Hyper/Lanczos (paras)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="626"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="625"/>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="778"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="777"/>
<source>Automatic</source> <source>Automatic</source>
<translation>Automaattinen</translation> <translation>Automaattinen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="637"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="636"/>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1066"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1089"/>
<source>None</source> <source>None</source>
<translation>Ei mitään</translation> <translation>Ei mitään</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="645"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="644"/>
<source>Use JACK Audio</source> <source>Use JACK Audio</source>
<translation>Käytä JACK audiota</translation> <translation>Käytä JACK audiota</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="654"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="653"/>
<source>Filters</source> <source>Filters</source>
<translation>Suotimet</translation> <translation>Suotimet</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="657"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="656"/>
<source>Modify the video image or audio</source> <source>Modify the video image or audio</source>
<translation>Muokkaa videokuvaa tai ääntä</translation> <translation>Muokkaa videokuvaa tai ääntä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="662"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="661"/>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="978"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1001"/>
<source>Add...</source> <source>Add...</source>
<translation>Lisää...</translation> <translation>Lisää...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="670"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="669"/>
<source>System</source> <source>System</source>
<translation>Järjestelmä</translation> <translation>Järjestelmä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="673"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="672"/>
<source>Use the user or platform style, colors, and icons.</source> <source>Use the user or platform style, colors, and icons.</source>
<translation>Käytä käyttäjän valitsemia tyylejä, värejä ja ikoneita.</tr anslation> <translation>Käytä käyttäjän valitsemia tyylejä, värejä ja ikoneita.</tr anslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="681"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="680"/>
<source>Fusion Dark</source> <source>Fusion Dark</source>
<translation>Fusion tummempi</translation> <translation>Fusion tummempi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="689"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="688"/>
<source>Fusion Light</source> <source>Fusion Light</source>
<translation>Fusion vaaleampi</translation> <translation>Fusion vaaleampi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="694"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="693"/>
<source>Tutorials...</source> <source>Tutorials...</source>
<translation>Opastukset...</translation> <translation>Opastukset...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="703"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="702"/>
<source>Timeline</source> <source>Timeline</source>
<translation>Aikajana</translation> <translation>Aikajana</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="708"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="707"/>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="711"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="710"/>
<source>Restore Default Layout</source> <source>Restore Default Layout</source>
<translation>Palauta oletusasettelu</translation> <translation>Palauta oletusasettelu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="719"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="718"/>
<source>Show Title Bars</source> <source>Show Title Bars</source>
<translation>Näytä otsikkopalkit</translation> <translation>Näytä otsikkopalkit</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="727"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="726"/>
<source>Show Toolbar</source> <source>Show Toolbar</source>
<translation>Näytä työkalurivi</translation> <translation>Näytä työkalurivi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="732"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="731"/>
<source>Upgrade...</source> <source>Upgrade...</source>
<translation>Päivitä...</translation> <translation>Päivitä...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="737"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="736"/>
<source>Open MLT XML As Clip...</source> <source>Open MLT XML As Clip...</source>
<translation>Avaa MLT XML leikkeenä...</translation> <translation>Avaa MLT XML leikkeenä...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="740"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="739"/>
<source>Open a MLT XML project file as a virtual clip</source> <source>Open a MLT XML project file as a virtual clip</source>
<translation>Avaa MLT XML projektitiedosto virtuaalisena leikkeenä</tran slation> <translation>Avaa MLT XML -projektitiedosto virtuaalisena leikkeenä</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="751"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="750"/>
<source>sRGB (computer)</source> <source>sRGB (computer)</source>
<translation>sRGB (tietokone)</translation> <translation>sRGB (tietokone)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="759"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="758"/>
<source>Rec. 709 (TV)</source> <source>Rec. 709 (TV)</source>
<translation>Rec. 709 (TV)</translation> <translation>Rec. 709 (TV)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="767"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="766"/>
<source>Scrub Audio</source> <source>Scrub Audio</source>
<translation>Työstä ääntä</translation> <translation>Työstä ääntä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="802"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="801"/>
<source>Software (Mesa)</source> <source>Software (Mesa)</source>
<extracomment>Do not translate &quot;Mesa&quot;</extracomment> <extracomment>Do not translate &quot;Mesa&quot;</extracomment>
<translation>Ohjelmisto (Mesa)</translation> <translation>Ohjelmisto (Mesa)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="807"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="806"/>
<source>Application Log...</source> <source>Application Log...</source>
<translation>Ohjelman loki...</translation> <translation>Ohjelman loki...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="815"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="814"/>
<source>Project</source> <source>Project</source>
<translation>Projekti</translation> <translation>Projekti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="823"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="822"/>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="958"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1192"/>
<source>Player</source> <source>Player</source>
<translation>Soitin</translation> <translation>Soitin</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="831"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="830"/>
<source>User Interface</source> <source>User Interface</source>
<translation>Käyttöliittymä</translation> <translation>Käyttöliittymä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="840"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="839"/>
<source>Close</source> <source>Close</source>
<translation>Sulje</translation> <translation>Sulje</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="843"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="842"/>
<source>Ctrl+W</source> <source>Ctrl+W</source>
<translation>Ctrl+W</translation> <translation>Ctrl+W</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="858"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="857"/>
<source>Cu&amp;t</source> <source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Leikkaa</translation> <translation>&amp;Leikkaa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="861"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="860"/>
<source>Ctrl+X</source> <source>Ctrl+X</source>
<translation>Ctrl+X</translation> <translation>Ctrl+X</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="873"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="872"/>
<source>&amp;Copy</source> <source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopioi</translation> <translation>&amp;Kopioi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="876"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="875"/>
<source>Ctrl+C</source> <source>Ctrl+C</source>
<translation>Ctrl+C</translation> <translation>Ctrl+C</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="888"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="887"/>
<source>&amp;Paste</source> <source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Liitä</translation> <translation>&amp;Liitä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="891"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="890"/>
<source>Ctrl+V</source> <source>Ctrl+V</source>
<translation>Ctrl+V</translation> <translation>Ctrl+V</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="896"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="895"/>
<source>Export EDL...</source> <source>Export EDL...</source>
<translation>Vie EDL...</translation> <translation>Vie EDL...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="901"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="900"/>
<source>Export Frame...</source> <source>Export Frame...</source>
<translation>Vie ruutu...</translation> <translation>Vie ruutu...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="904"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="903"/>
<source>Ctrl+Shift+E</source> <source>Ctrl+Shift+E</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Ctrl+Shift+E</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="909"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="908"/>
<source>Export Video...</source> <source>Export Video...</source>
<translation>Vie video...</translation> <translation>Vie video...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="912"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="911"/>
<source>Ctrl+E</source> <source>Ctrl+E</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Ctrl+E</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="917"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="916"/>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1112"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1135"/>
<source>Set...</source> <source>Set...</source>
<translation>Aseta...</translation> <translation>Aseta...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="922"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="921"/>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1120"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1143"/>
<source>Show...</source> <source>Show...</source>
<translation>Näytä...</translation> <translation>Näytä...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="925"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="924"/>
<source>Show</source> <source>Show</source>
<translation>Näytä</translation> <translation>Näytä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="934"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="933"/>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="937"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="936"/>
<source>Keyframes</source> <source>Keyframes</source>
<translation>Avainruudut</translation> <translation>Avainruudut</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="942"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="941"/>
<source>New</source> <source>New</source>
<translation>Uusi</translation> <translation>Uusi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="945"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="944"/>
<source>Ctrl+N</source> <source>Ctrl+N</source>
<translation>Ctrl+N</translation> <translation>Ctrl+N</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="950"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="949"/>
<source>Keyboard Shortcuts...</source> <source>Keyboard Shortcuts...</source>
<translation>Pikanäppäimet...</translation> <translation>Pikanäppäimet...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="953"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="952"/>
<source>?</source> <source>?</source>
<translation>?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="960"/>
<source>Audio</source>
<translation>Ääni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="963"/>
<source>Switch to the audio layout</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1085"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="971"/>
<source>Topics</source> <source>Logging</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1088"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="974"/>
<source>F1</source> <source>Switch to the logging layout</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1093"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="982"/>
<source>Synchronization...</source> <source>Editing</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1096"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="985"/>
<source>Synchronization</source> <source>Switch to the editing layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="993"/>
<source>FX</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1104"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="996"/>
<source>Switch to the effects layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1108"/>
<source>Topics</source>
<translation>Aihealueet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1111"/>
<source>F1</source>
<translation>F1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1116"/>
<source>Synchronization...</source>
<translation>Synkronointi...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1119"/>
<source>Synchronization</source>
<translation>Synkronointi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1127"/>
<source>Use Proxy</source> <source>Use Proxy</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1107"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1130"/>
<source>F4</source> <source>F4</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>F4</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1115"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1138"/>
<source>Set the proxy storage folder</source> <source>Set the proxy storage folder</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1123"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1146"/>
<source>Show the proxy storage folder</source> <source>Show the proxy storage folder</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1134"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1157"/>
<source>Use Project Folder</source> <source>Use Project Folder</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Käytä projektikansiota</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1137"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1160"/>
<source>Store proxies in the project folder if defined</source> <source>Store proxies in the project folder if defined</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1145"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1168"/>
<source>Use Hardware Encoder</source> <source>Use Hardware Encoder</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Käytä laitteistoenkooderia</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1150"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1173"/>
<source>Configure Hardware Encoder...</source> <source>Configure Hardware Encoder...</source>
<translation>Määritä laitteistoenkooderi..</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1184"/>
<source>Switch to the color layout</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="963"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1195"/>
<source>Playlist Project</source> <source>Switch to the player only layout</source>
<translation>Soittolistaprojekti</translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="968"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1208"/>
<source>Timeline Project</source> <source>Playlist Project</source>
<translation>Aikajanaprojekti</translation> <translation>Soittolistaprojekti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="973"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1213"/>
<source>Clip-only Project</source> <source>Clip-only Project</source>
<translation>Vain klippi -projekti</translation> <translation>Vain klippi -projekti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="983"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1006"/>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="988"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1011"/>
<source>Remove...</source> <source>Remove...</source>
<translation>Poista...</translation> <translation>Poista...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="997"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1020"/>
<source>Open Other</source> <source>Open Other</source>
<translation>Avaa Muu</translation> <translation>Avaa Muu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1011"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1034"/>
<source>Clear Recent on Exit</source> <source>Clear Recent on Exit</source>
<translation>Tyhjennä viimeisimmät poistuessa</translation> <translation>Tyhjennä viimeisimmät poistuessa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1019"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1042"/>
<source>Show Text Under Icons</source> <source>Show Text Under Icons</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Näytä teksti kuvakkeiden alla</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1027"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1050"/>
<source>Show Small Icons</source> <source>Show Small Icons</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Näytä pienet kuvakkeet</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1036"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1059"/>
<source>Jobs</source> <source>Jobs</source>
<translation>Työt</translation> <translation>Työt</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1044"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1067"/>
<source>540p</source> <source>540p</source>
<translation type="unfinished">540p</translation> <translation>540p</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1047"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1070"/>
<source>F8</source> <source>F8</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>F8</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1055"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1078"/>
<source>720p</source> <source>720p</source>
<translation type="unfinished">720p</translation> <translation>720p</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1058"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1081"/>
<source>F9</source> <source>F9</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>F9</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1069"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1092"/>
<source>F6</source> <source>F6</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>F6</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1077"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1100"/>
<source>360p</source> <source>360p</source>
<translation type="unfinished">360p</translation> <translation>360p</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.ui" line="1080"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1103"/>
<source>F7</source> <source>F7</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>F7</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="131"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="133"/>
<source>Error: This program requires the JACK 1 library. <source>Error: This program requires the JACK 1 library.
Please install it using your package manager. It may be named libjack0, jack-aud io-connection-kit, jack, or similar.</source> Please install it using your package manager. It may be named libjack0, jack-aud io-connection-kit, jack, or similar.</source>
<translation>Virhe: Tämä ohjelma vaatii JACK 1 kirjaston. <translation>Virhe: Tämä ohjelma vaatii JACK 1 kirjaston.
Asenna se käyttämällä paketinhallintaa. Sen nimi on todennäköisesti libjack0, ja ck-audio-connection-kit, jack, tai vastaava.</translation> Asenna se käyttämällä paketinhallintaa. Sen nimi on todennäköisesti libjack0, ja ck-audio-connection-kit, jack, tai vastaava.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="139"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="141"/>
<source>Error: This program requires the SDL 2 library. <source>Error: This program requires the SDL 2 library.
Please install it using your package manager. It may be named libsdl2-2.0-0, SDL 2, or similar.</source> Please install it using your package manager. It may be named libsdl2-2.0-0, SDL 2, or similar.</source>
<translation>Virhe: Tämä ohjelma vaatii SDL 2 kirjaston. <translation>Virhe: Tämä ohjelma vaatii SDL 2 kirjaston.
Asenna se käyttämällä paketinhallintaa. Sen nimi on todennäköisesti libsdl2-2.0- 0, SDL2 tai vastaava.</translation> Asenna se käyttämällä paketinhallintaa. Sen nimi on todennäköisesti libsdl2-2.0- 0, SDL2 tai vastaava.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="199"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="208"/>
<source>Ctrl+Z</source> <source>Ctrl+Z</source>
<translation>Ctrl+Z</translation> <translation>Ctrl+Z</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="201"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="210"/>
<source>Ctrl+Y</source> <source>Ctrl+Y</source>
<translation>Ctrl+Y</translation> <translation>Ctrl+Y</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="203"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="212"/>
<source>Ctrl+Shift+Z</source> <source>Ctrl+Shift+Z</source>
<translation>Ctrl+Shift+Z</translation> <translation>Ctrl+Shift+Z</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="587"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="633"/>
<source>Screen %1 (%2 x %3 @ %4 Hz)</source> <source>Screen %1 (%2 x %3 @ %4 Hz)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Näyttö %1 (%2 x %3 @ %4 Hz)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="611"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="657"/>
<source>Off</source> <source>Off</source>
<translation>Pois</translation> <translation>Pois</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="614"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="660"/>
<source>Internal</source> <source>Internal</source>
<translation>Sisäinen</translation> <translation>Sisäinen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="617"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="663"/>
<source>External</source> <source>External</source>
<translation>Ulkoinen</translation> <translation>Ulkoinen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="631"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="677"/>
<source>DeckLink Keyer</source> <source>DeckLink Keyer</source>
<translation>DeckLink avaintaja</translation> <translation>DeckLink-avaintaja</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="863"/> <location filename="../src/mainwindow.ui" line="1181"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="909"/>
<source>Color</source> <source>Color</source>
<translation>Väri</translation> <translation>Väri</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="865"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="911"/>
<source>Text</source> <source>Text</source>
<translation>Teksti</translation> <translation>Teksti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="868"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="914"/>
<source>Noise</source> <source>Noise</source>
<translation>Kohina</translation> <translation>Kohina</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="870"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="916"/>
<source>Ising</source> <source>Ising</source>
<translation>Ising</translation> <translation>Ising</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="872"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="918"/>
<source>Lissajous</source> <source>Lissajous</source>
<translation>Lissajous</translation> <translation>Lissajous</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="874"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="920"/>
<source>Plasma</source> <source>Plasma</source>
<translation>Plasma</translation> <translation>Plasma</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="876"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="922"/>
<source>Color Bars</source> <source>Color Bars</source>
<translation>Väripalkit</translation> <translation>Väripalkit</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="878"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="924"/>
<source>Audio Tone</source> <source>Audio Tone</source>
<translation>Testiääni</translation> <translation>Testiääni</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="880"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="926"/>
<source>Count</source> <source>Count</source>
<translation>Määrä</translation> <translation>Määrä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="882"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="928"/>
<source>Blip Flash</source> <source>Blip Flash</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="885"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="931"/>
<source>Video4Linux</source> <source>Video4Linux</source>
<translation>Video4Linux</translation> <translation>Video4Linux</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="886"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="932"/>
<source>PulseAudio</source> <source>PulseAudio</source>
<translation>PulseAudio</translation> <translation>PulseAudio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="887"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="933"/>
<source>JACK Audio</source> <source>JACK Audio</source>
<translation>JACK Audio</translation> <translation>JACK Audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="888"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="934"/>
<source>ALSA Audio</source> <source>ALSA Audio</source>
<translation>ALSA Audio</translation> <translation>ALSA Audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="890"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="936"/>
<source>Audio/Video Device</source> <source>Audio/Video Device</source>
<translation>Ääni-/videolaite</translation> <translation>Ääni-/videolaite</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="893"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="939"/>
<source>SDI/HDMI</source> <source>SDI/HDMI</source>
<translation>SDI/HDMI</translation> <translation>SDI/HDMI</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="915"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="961"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="917"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="963"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1342"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1397"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3753"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3830"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4500"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4667"/>
<source>Failed to open </source> <source>Failed to open </source>
<translation>Avaaminen epäonnistui</translation> <translation>Avaaminen epäonnistui</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="943"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="989"/>
<source>The file you opened uses GPU effects, but GPU effects are not en abled. <source>The file you opened uses GPU effects, but GPU effects are not en abled.
GPU effects are EXPERIMENTAL, UNSTABLE and UNSUPPORTED! Unsupported means do not report bugs about it. GPU effects are EXPERIMENTAL, UNSTABLE and UNSUPPORTED! Unsupported means do not report bugs about it.
Do you want to enable GPU effects and restart?</source> Do you want to enable GPU effects and restart?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="964"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1010"/>
<source>The file you opened uses CPU effects that are incompatible with GPU effects, but GPU effects are enabled. <source>The file you opened uses CPU effects that are incompatible with GPU effects, but GPU effects are enabled.
Do you want to disable GPU effects and restart?</source> Do you want to disable GPU effects and restart?</source>
<translation>Avaamasi tiedosto käyttää CPU efektejä, jotka eivät ole yht eensopivia GPU efektien kanssa, mutta GPU efektit ovat kytketty päälle. <translation>Avaamasi tiedosto käyttää CPU efektejä, jotka eivät ole yht eensopivia GPU efektien kanssa, mutta GPU efektit ovat kytketty päälle.
Kytketäänkö GPU efektit pois päältä ja käynnistetään ohjelma uudelleen?</transla tion> Kytketäänkö GPU efektit pois päältä ja käynnistetään ohjelma uudelleen?</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="987"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1033"/>
<source>Repaired</source> <source>Repaired</source>
<translation>Korjattu</translation> <translation>Korjattu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1010"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1056"/>
<source>Repairing the project failed.</source> <source>Repairing the project failed.</source>
<translation>Projektin korjaus epäonnistui.</translation> <translation>Projektin korjaus epäonnistui.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1022"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1068"/>
<source>Shotcut noticed some problems in your project. <source>Shotcut noticed some problems in your project.
Do you want Shotcut to try to repair it? Do you want Shotcut to try to repair it?
If you choose Yes, Shotcut will create a copy of your project If you choose Yes, Shotcut will create a copy of your project
with &quot;- Repaired&quot; in the file name and open it.</source> with &quot;- Repaired&quot; in the file name and open it.</source>
<translation>Shotcut huomasi ongelmia projektissasi. <translation>Shotcut huomasi ongelmia projektissasi.
Yritetäänkö korjata ne? Yritetäänkö korjata ne?
Jos valitse Kyllä, Shotcut luo projektista kopion Jos valitse Kyllä, Shotcut luo projektista kopion
ja lisää tiedostonimeen &quot;- Korjattu&quot;.</translation> ja lisää tiedostonimeen &quot;- Korjattu&quot;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1058"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1104"/>
<source>Auto-saved files exist. Do you want to recover them now?</source > <source>Auto-saved files exist. Do you want to recover them now?</source >
<translation>Automaattisesti tallennettuja tiedostoja löytyi. Haluatko p alauttaa ne käyttöön?</translation> <translation>Automaattisesti tallennettuja tiedostoja löytyi. Haluatko p alauttaa ne käyttöön?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1136"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1182"/>
<source>You cannot add a project to itself!</source> <source>You cannot add a project to itself!</source>
<translation>Et voi lisätä projektia itseensä.</translation> <translation>Et voi lisätä projektia itseensä.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1171"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1218"/>
<source>There was an error saving. Please try again.</source> <source>There was an error saving. Please try again.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Tallentaessa tapahtui virhe. Yritä uudelleen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1266"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1321"/>
<source>Opening %1</source> <source>Opening %1</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Avataan %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1376"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1431"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3713"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3790"/>
<source>Open File</source> <source>Open File</source>
<translation>Avaa tiedosto</translation> <translation>Avaa tiedosto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1656"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1432"/>
<source>All Files (*);;MLT XML (*.mlt)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1712"/>
<source>Untitled</source> <source>Untitled</source>
<translation>Nimetön</translation> <translation>Nimetön</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1672"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1728"/>
<source>About Shotcut</source> <source>About Shotcut</source>
<translation>Tietoja Shotcutista</translation> <translation>Tietoja Shotcutista</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1673"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="1729"/>
<source>&lt;h1&gt;Shotcut version %1&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot ;https://www.shotcut.org/&quot;&gt;Shotcut&lt;/a&gt; is a free, open source, cro ss platform video editor.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;p&gt;Copyright &amp;copy; 20 11-2020 &lt;a href=&quot;https://www.meltytech.com/&quot;&gt;Meltytech&lt;/a&gt; , LLC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Licensed under the &lt;a href=&quot;https://www.gnu.org/ licenses/gpl.html&quot;&gt;GNU General Public License v3.0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&l t;p&gt;This program proudly uses the following projects:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt; a href=&quot;https://www.qt.io/&quot;&gt;Qt&lt;/a&gt; application and UI framewo rk&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.mltframework.org/&quot;&gt;M LT&lt;/a&gt; multimedia authoring framework&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot ;https://www.ffmpeg.org/&quot;&gt;FFmpeg&lt;/a&gt; multimedia format and codec l ibraries&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.videolan.org/developer s/x264.html&quot;&gt;x264&lt;/a&gt; H.264 encoder&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href =&quot;https://www.webmproject.org/&quot;&gt;WebM&lt;/a&gt; VP8 and VP9 encoders &lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://lame.sourceforge.net/&quot;&gt;LAME &lt;/a&gt; MP3 encoder&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.dyne.org /software/frei0r/&quot;&gt;Frei0r&lt;/a&gt; video plugins&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&l t;a href=&quot;https://www.ladspa.org/&quot;&gt;LADSPA&lt;/a&gt; audio plugins&l t;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.defaulticon.com/&quot;&gt;Default Icon&lt;/a&gt; icon collection by &lt;a href=&quot;http://www.interactivemania.c om/&quot;&gt;interactivemania&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;htt p://www.oxygen-icons.org/&quot;&gt;Oxygen&lt;/a&gt; icon collection&lt;/li&gt;&l t;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The source code used to build this program can be do wnloaded from &lt;a href=&quot;https://www.shotcut.org/&quot;&gt;shotcut.org&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.&lt;/small&gt;</source> <source>&lt;h1&gt;Shotcut version %1&lt;/h1&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot ;https://www.shotcut.org/&quot;&gt;Shotcut&lt;/a&gt; is a free, open source, cro ss platform video editor.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;p&gt;Copyright &amp;copy; 20 11-2020 &lt;a href=&quot;https://www.meltytech.com/&quot;&gt;Meltytech&lt;/a&gt; , LLC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Licensed under the &lt;a href=&quot;https://www.gnu.org/ licenses/gpl.html&quot;&gt;GNU General Public License v3.0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&l t;p&gt;This program proudly uses the following projects:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt; a href=&quot;https://www.qt.io/&quot;&gt;Qt&lt;/a&gt; application and UI framewo rk&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.mltframework.org/&quot;&gt;M LT&lt;/a&gt; multimedia authoring framework&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot ;https://www.ffmpeg.org/&quot;&gt;FFmpeg&lt;/a&gt; multimedia format and codec l ibraries&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.videolan.org/developer s/x264.html&quot;&gt;x264&lt;/a&gt; H.264 encoder&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href =&quot;https://www.webmproject.org/&quot;&gt;WebM&lt;/a&gt; VP8 and VP9 encoders &lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://lame.sourceforge.net/&quot;&gt;LAME &lt;/a&gt; MP3 encoder&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;https://www.dyne.org /software/frei0r/&quot;&gt;Frei0r&lt;/a&gt; video plugins&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&l t;a href=&quot;https://www.ladspa.org/&quot;&gt;LADSPA&lt;/a&gt; audio plugins&l t;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.defaulticon.com/&quot;&gt;Default Icon&lt;/a&gt; icon collection by &lt;a href=&quot;http://www.interactivemania.c om/&quot;&gt;interactivemania&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;htt p://www.oxygen-icons.org/&quot;&gt;Oxygen&lt;/a&gt; icon collection&lt;/li&gt;&l t;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The source code used to build this program can be do wnloaded from &lt;a href=&quot;https://www.shotcut.org/&quot;&gt;shotcut.org&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.&lt;/small&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2259"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2318"/>
<source>Non-Broadcast</source> <source>Non-Broadcast</source>
<translation>Ei-lähetysmuotoinen</translation> <translation>Ei-lähetysmuotoinen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2264"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2323"/>
<source>DVD Widescreen NTSC</source> <source>DVD Widescreen NTSC</source>
<translation>DVD laajakuja NTSC</translation> <translation>DVD laajakuja NTSC</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2265"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2324"/>
<source>DVD Widescreen PAL</source> <source>DVD Widescreen PAL</source>
<translation>DVD laajakuva PAL</translation> <translation>DVD laajakuva PAL</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2276"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2335"/>
<source>Square 1080p 30 fps</source> <source>Square 1080p 30 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2277"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2336"/>
<source>Square 1080p 60 fps</source> <source>Square 1080p 60 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2278"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2337"/>
<source>Vertical HD 30 fps</source> <source>Vertical HD 30 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2279"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2338"/>
<source>Vertical HD 60 fps</source> <source>Vertical HD 60 fps</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2280"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2339"/>
<source>Custom</source> <source>Custom</source>
<translation>Oma asetus</translation> <translation>Oma asetus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2310"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2369"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2574"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2633"/>
<source>Saved %1</source> <source>Saved %1</source>
<translation>Tallennettu %1</translation> <translation>Tallennettu %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2566"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2625"/>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2588"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2647"/>
<source>Save XML</source> <source>Save XML</source>
<translation>Tallenna XML</translation> <translation>Tallenna XML</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2589"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2648"/>
<source>MLT XML (*.mlt)</source> <source>MLT XML (*.mlt)</source>
<translation>MLT XML (*.mlt)</translation> <translation>MLT XML (*.mlt)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2608"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2667"/>
<source>The project has been modified. <source>The project has been modified.
Do you want to save your changes?</source> Do you want to save your changes?</source>
<translation>Projektia on muokattu. <translation>Projektia on muokattu.
Haluatko tallentaa muutokset?</translation> Haluatko tallentaa muutokset?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2637"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2696"/>
<source>There are incomplete jobs. <source>There are incomplete jobs.
Do you want to still want to exit?</source> Do you want to still want to exit?</source>
<translation>Töitä on vielä kesken. <translation>Töitä on vielä kesken.
Haluatko silti poistua?</translation> Haluatko silti poistua?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2650"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="2709"/>
<source>An export is in progress. <source>An export is in progress.
Do you want to still want to exit?</source> Do you want to still want to exit?</source>
<translation>Vienti on vielä kesken. <translation>Vienti on vielä kesken.
Haluatko silti poistua?</translation> Haluatko silti poistua?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4464"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3191"/>
<source>Exit Full Screen</source>
<translation>Poistu koko näytön tilasta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4631"/>
<source>Turn Proxy On</source> <source>Turn Proxy On</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4464"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4631"/>
<source>Turn Proxy Off</source> <source>Turn Proxy Off</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4468"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4635"/>
<source>Converting</source> <source>Converting</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4482"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4649"/>
<source>Do you want to create missing proxies for every file in this pro ject? <source>Do you want to create missing proxies for every file in this pro ject?
You must reopen your project after all proxy jobs are finished.</source> You must reopen your project after all proxy jobs are finished.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4517"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4684"/>
<source>Proxy Folder</source> <source>Proxy Folder</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4531"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4698"/>
<source>Do you want to move all files from the old folder to the new fol der?</source> <source>Do you want to move all files from the old folder to the new fol der?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4538"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4705"/>
<source>Moving Files</source> <source>Moving Files</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3143"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3204"/>
<source>GPU effects are not supported</source> <source>GPU effects are not supported</source>
<translation>GPU efektit eivät ole tuettu</translation> <translation>GPU-tehosteet eivät ole tuettu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3249"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="151"/>
<source>Error: Shotcut could not find the cairoblend frei0r plugin on yo
ur system.
Please install frei0r plugins.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3305"/>
<source>Click here to check for a new version of Shotcut.</source> <source>Click here to check for a new version of Shotcut.</source>
<translation>Tarkista tästä uusin Shotcutin versio.</translation> <translation>Tarkista tästä uusin Shotcutin versio.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3354"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3410"/>
<source>Open Files</source> <source>Open Files</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3394"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3450"/>
<source>You must restart Shotcut to switch to the new language. <source>You must restart Shotcut to switch to the new language.
Do you want to restart now?</source> Do you want to restart now?</source>
<translation>Shotcut täytyy käynnistää uudelleen, jotta kieli voidaan va ihtaa. <translation>Shotcut täytyy käynnistää uudelleen, jotta kieli voidaan va ihtaa.
Haluatko käynnistää uudelleen nyt?</translation> Haluatko käynnistää uudelleen nyt?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3435"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3491"/>
<source>Failed to connect to JACK. <source>Failed to connect to JACK.
Please verify that JACK is installed and running.</source> Please verify that JACK is installed and running.</source>
<translation>Yhteys JACKiin epäonnistui. <translation>Yhteys JACKiin epäonnistui.
Tarkista, että JACK on asennettu ja toiminnassa.</translation> Tarkista, että JACK on asennettu ja toiminnassa.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3444"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3500"/>
<source>GPU effects are experimental and may cause instability on some s ystems. Some CPU effects are incompatible with GPU effects and will be disabled. A project created with GPU effects can not be converted to a CPU only project l ater. <source>GPU effects are experimental and may cause instability on some s ystems. Some CPU effects are incompatible with GPU effects and will be disabled. A project created with GPU effects can not be converted to a CPU only project l ater.
Do you want to enable GPU effects and restart Shotcut?</source> Do you want to enable GPU effects and restart Shotcut?</source>
<translation>GPU efektit ovat kokeellisessa vaiheessa ja voivat aiheutta a epävakautta joissain järjestelmissä. Jotkin CPU efektit ovat yhteensopimattomi a GPU efektien kanssa ja ne poistetaan käytöstä. Projektia, joka on luotu GPU ef ektejä käyttäen, ei voi muuntaa myöhemmin CPU projektiksi. <translation>GPU efektit ovat kokeellisessa vaiheessa ja voivat aiheutta a epävakautta joissain järjestelmissä. Jotkin CPU efektit ovat yhteensopimattomi a GPU efektien kanssa ja ne poistetaan käytöstä. Projektia, joka on luotu GPU ef ektejä käyttäen, ei voi muuntaa myöhemmin CPU projektiksi.
Haluatko ottaa GPU efektit käyttöön ja käynnistää Shotcutin uudelleen?</translat ion> Haluatko ottaa GPU efektit käyttöön ja käynnistää Shotcutin uudelleen?</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3466"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3522"/>
<source>Shotcut must restart to disable GPU effects. <source>Shotcut must restart to disable GPU effects.
Disable GPU effects and restart?</source> Disable GPU effects and restart?</source>
<translation>Shotcut täytyy käynnistää uudelleen, jotta GPU efektit void aan ottaa pois käytöstä. <translation>Shotcut täytyy käynnistää uudelleen, jotta GPU efektit void aan ottaa pois käytöstä.
Poista GPU efektit käytöstä ja käynnistä uudelleen?</translation> Poista GPU efektit käytöstä ja käynnistä uudelleen?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3691"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3768"/>
<source>Do you want to automatically check for updates in the future?</s ource> <source>Do you want to automatically check for updates in the future?</s ource>
<translation>Haluatko tarkistaa päivitykset automaattisesti tulevaisuude ssa?</translation> <translation>Haluatko tarkistaa päivitykset automaattisesti tulevaisuude ssa?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3698"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3775"/>
<source>Do not show this anymore.</source> <source>Do not show this anymore.</source>
<comment>Automatic upgrade check dialog</comment> <comment>Automatic upgrade check dialog</comment>
<translation>Älä näytä tätä enää.</translation> <translation>Älä näytä tätä enää.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3714"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3791"/>
<source>MLT XML (*.mlt);;All Files (*)</source> <source>MLT XML (*.mlt);;All Files (*)</source>
<translation>MLT XML (*.mlt);;Kaikki tiedostot (*)</translation> <translation>MLT XML (*.mlt);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3731"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3808"/>
<source>The decimal point of the MLT XML file <source>The decimal point of the MLT XML file
you want to open is incompatible. you want to open is incompatible.
Do you want to continue to open this MLT XML file?</source> Do you want to continue to open this MLT XML file?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3794"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3871"/>
<source>You must restart Shotcut to change the display method. <source>You must restart Shotcut to change the display method.
Do you want to restart now?</source> Do you want to restart now?</source>
<translation>Shotcut täytyy käynnistää uudelleen, jotta näyttömetodia vo i vaihtaa. <translation>Shotcut täytyy käynnistää uudelleen, jotta näyttömetodia vo i vaihtaa.
Haluatko käynnistää uudelleen nyt?</translation> Haluatko käynnistää uudelleen nyt?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3816"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3893"/>
<source>Application Log</source> <source>Application Log</source>
<translation>Ohjelman loki</translation> <translation>Ohjelman loki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3856"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3934"/>
<source>Shotcut version %1 is available! Click here to get it.</source> <source>Shotcut version %1 is available! Click here to get it.</source>
<translation>Shotcut versio %1 on saatavilla! Lataa se tästä.</translati on> <translation>Shotcut versio %1 on saatavilla! Lataa se tästä.</translati on>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3862"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3940"/>
<source>You are running the latest version of Shotcut.</source> <source>You are running the latest version of Shotcut.</source>
<translation>Sinulla on uusin versio Shotcutista.</translation> <translation>Sinulla on uusin versio Shotcutista.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3872"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3950"/>
<source>Failed to read version.json when checking. Click here to go to t he Web site.</source> <source>Failed to read version.json when checking. Click here to go to t he Web site.</source>
<translation>Version tarkistus epäonnistui, koska version.json ei ole lu ettavissa. Klikkaa tästä nettisivuillemme.</translation> <translation>Version tarkistus epäonnistui, koska version.json ei ole lu ettavissa. Klikkaa tästä nettisivuillemme.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3921"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3999"/>
<source>Export EDL</source> <source>Export EDL</source>
<translation>Vie EDL</translation> <translation>Vie EDL</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3922"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4000"/>
<source>EDL (*.edl);;All Files (*)</source> <source>EDL (*.edl);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>EDL (*.edl);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3968"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4046"/>
<source>A JavaScript error occurred during export.</source> <source>A JavaScript error occurred during export.</source>
<translation>Viennin aikana tapahtui JavaScript-virhe.</translation> <translation>Viennin aikana tapahtui JavaScript-virhe.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3971"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4049"/>
<source>Failed to open export-edl.js</source> <source>Failed to open export-edl.js</source>
<translation>Avaaminen epäonnistui: export-edl.js</translation> <translation>Avaaminen epäonnistui: export-edl.js</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3999"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4077"/>
<source>Export Frame</source> <source>Export Frame</source>
<translation>Vie ruutu</translation> <translation>Vie ruutu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4000"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4078"/>
<source>PNG (*.png);;BMP (*.bmp);;JPEG (*.jpg *.jpeg);;PPM (*.ppm);;TIFF (*.tif *.tiff);;WebP (*.webp);;All Files (*)</source> <source>PNG (*.png);;BMP (*.bmp);;JPEG (*.jpg *.jpeg);;PPM (*.ppm);;TIFF (*.tif *.tiff);;WebP (*.webp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>PNG (*.png);;BMP (*.bmp);;JPEG (*.jpg *.jpeg);;PPM (*.ppm); ;TIFF (*.tif *.tiff);;WebP (*.webp);;Kaikki tiedostot (*)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4020"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4098"/>
<source>Unable to export frame.</source> <source>Unable to export frame.</source>
<translation>Ruudun vienti epäonnistui.</translation> <translation>Ruudun vienti epäonnistui.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4028"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4106"/>
<source>You must restart Shotcut to change the data directory. <source>You must restart Shotcut to change the data directory.
Do you want to continue?</source> Do you want to continue?</source>
<translation>Shotcut täytyy käynnistää uudelleen, jotta datakansiota voi vaihtaa. <translation>Shotcut täytyy käynnistää uudelleen, jotta datakansiota voi vaihtaa.
Haluatko jatkaa?</translation> Haluatko jatkaa?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4037"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4115"/>
<source>Data Directory</source> <source>Data Directory</source>
<translation>Hakemisto</translation> <translation>Hakemisto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4120"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4282"/>
<source>Add Custom Layout</source> <source>Add Custom Layout</source>
<translation>Aseta mukautettu ulkoasu</translation> <translation>Aseta mukautettu ulkoasu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4121"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4283"/>
<source>Name</source> <source>Name</source>
<translation>Nimi</translation> <translation>Nimi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4149"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4314"/>
<source>Remove Video Mode</source> <source>Remove Video Mode</source>
<translation>Poista videotila</translation> <translation>Poista videotila</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4163"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4328"/>
<source>Remove Layout</source> <source>Remove Layout</source>
<translation>Poista ulkoasu</translation> <translation>Poista ulkoasu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4283"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="4448"/>
<source>GPU effects are EXPERIMENTAL, UNSTABLE and UNSUPPORTED! Unsuppor ted means do not report bugs about it. <source>GPU effects are EXPERIMENTAL, UNSTABLE and UNSUPPORTED! Unsuppor ted means do not report bugs about it.
Do you want to disable GPU effects and restart Shotcut?</source> Do you want to disable GPU effects and restart Shotcut?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MeltJob</name> <name>MeltJob</name>
<message> <message>
<location filename="../src/jobs/meltjob.cpp" line="40"/> <location filename="../src/jobs/meltjob.cpp" line="40"/>
skipping to change at line 4418 skipping to change at line 4496
<translation>%1 KiB</translation> <translation>%1 KiB</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mvcp/meltedclipsmodel.cpp" line="99"/> <location filename="../src/mvcp/meltedclipsmodel.cpp" line="99"/>
<source>%1 B</source> <source>%1 B</source>
<translation>%1 B</translation> <translation>%1 B</translation>
</message> </message>
<message numerus="yes"> <message numerus="yes">
<location filename="../src/mvcp/meltedclipsmodel.cpp" line="102"/> <location filename="../src/mvcp/meltedclipsmodel.cpp" line="102"/>
<source>%n item(s)</source> <source>%n item(s)</source>
<translation type="unfinished"> <translation>
<numerusform></numerusform> <numerusform>%n tietue</numerusform>
<numerusform></numerusform> <numerusform>%n tietuetta</numerusform>
</translation> </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mvcp/meltedclipsmodel.cpp" line="117"/> <location filename="../src/mvcp/meltedclipsmodel.cpp" line="117"/>
<source>Clip</source> <source>Clip</source>
<translation>Leike</translation> <translation>Leike</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mvcp/meltedclipsmodel.cpp" line="117"/> <location filename="../src/mvcp/meltedclipsmodel.cpp" line="117"/>
<source>Size</source> <source>Size</source>
skipping to change at line 4726 skipping to change at line 4804
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mvcp/meltedunitsmodel.cpp" line="118"/> <location filename="../src/mvcp/meltedunitsmodel.cpp" line="118"/>
<source>disconnected</source> <source>disconnected</source>
<translation>ei yhdistetty</translation> <translation>ei yhdistetty</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>Mlt::GLWidget</name> <name>Mlt::GLWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/glwidget.cpp" line="507"/> <location filename="../src/glwidget.cpp" line="508"/>
<source>You cannot drag from Project.</source> <source>You cannot drag from Project.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/glwidget.cpp" line="510"/> <location filename="../src/glwidget.cpp" line="511"/>
<source>You cannot drag a non-seekable source</source> <source>You cannot drag a non-seekable source</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MultitrackModel</name> <name>MultitrackModel</name>
<message> <message>
<location filename="../src/models/multitrackmodel.cpp" line="112"/> <location filename="../src/models/multitrackmodel.cpp" line="112"/>
<source>(PROXY)</source> <source>(PROXY)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 4858 skipping to change at line 4936
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/newprojectfolder.ui" line="194"/> <location filename="../src/widgets/newprojectfolder.ui" line="194"/>
<source>This is the folder to contain Shotcut project folders. <source>This is the folder to contain Shotcut project folders.
A folder will be created in this folder for each project.</source> A folder will be created in this folder for each project.</source>
<translation>Tässä kansiossa pidetään Shotcut-projektikansiot. Kullekin projektille luodaan kansio tähän kansioon.</translation> <translation>Tässä kansiossa pidetään Shotcut-projektikansiot. Kullekin projektille luodaan kansio tähän kansioon.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/newprojectfolder.ui" line="308"/> <location filename="../src/widgets/newprojectfolder.ui" line="308"/>
<source>Automatic means the resolution and frame rate are based on the & lt;b&gt;first&lt;/b&gt; file you &lt;b&gt;add&lt;/b&gt; to your project. If the first file is not a video clip (for example, image or audio), then it will be 19 20x1080p 25 fps.</source> <source>Automatic means the resolution and frame rate are based on the & lt;b&gt;first&lt;/b&gt; file you &lt;b&gt;add&lt;/b&gt; to your project. If the first file is not a video clip (for example, image or audio), then it will be 19 20x1080p 25 fps.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Automaattinen tarkoittaa, että resoluuti ja ruutunopeus poh jautuvat &lt;b&gt;ensimmäiseen&lt;/b&gt; tiedostoon, jonka &lt;b&gt;lisäät&lt;/ b&gt; projektiisi. Jos ensimmäinen tiedosto ei ole videoleike (on esimerkiksi ku va- tai äänitiedosto), käytetään oletusta 1920x1080p 25 fps.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/newprojectfolder.ui" line="59"/> <location filename="../src/widgets/newprojectfolder.ui" line="59"/>
<source>Recent Projects</source> <source>Recent Projects</source>
<translation>Viimeaikaiset projektit</translation> <translation>Viimeaikaiset projektit</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/newprojectfolder.ui" line="136"/> <location filename="../src/widgets/newprojectfolder.ui" line="136"/>
<source>New Project</source> <source>New Project</source>
<translation>Uusi projekti</translation> <translation>Uusi projekti</translation>
skipping to change at line 4934 skipping to change at line 5012
<location filename="../src/widgets/noisewidget.ui" line="26"/> <location filename="../src/widgets/noisewidget.ui" line="26"/>
<source>Noise</source> <source>Noise</source>
<translation>Kohina</translation> <translation>Kohina</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OpenOtherDialog</name> <name>OpenOtherDialog</name>
<message> <message>
<location filename="../src/openotherdialog.ui" line="17"/> <location filename="../src/openotherdialog.ui" line="17"/>
<source>Open Other</source> <source>Open Other</source>
<translation>Avaa Muu</translation> <translation>Avaa muu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/openotherdialog.ui" line="55"/> <location filename="../src/openotherdialog.ui" line="55"/>
<source>1</source> <source>1</source>
<translation>1</translation> <translation>1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/openotherdialog.cpp" line="36"/> <location filename="../src/openotherdialog.cpp" line="36"/>
<location filename="../src/openotherdialog.cpp" line="150"/> <location filename="../src/openotherdialog.cpp" line="150"/>
<source>Network</source> <source>Network</source>
skipping to change at line 5517 skipping to change at line 5595
<translation>Korvaa</translation> <translation>Korvaa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="320"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="320"/>
<source>Remove</source> <source>Remove</source>
<translation>Poista</translation> <translation>Poista</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="328"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="328"/>
<source>Set Creation Time...</source> <source>Set Creation Time...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Aseta luontiaika...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="333"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="333"/>
<source>Goto</source> <source>Goto</source>
<translation>Mene</translation> <translation>Mene</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="265"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="265"/>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="268"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="268"/>
<source>Insert</source> <source>Insert</source>
<translation>Lisää</translation> <translation>Lisää</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="271"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="271"/>
<source>Shift+V</source> <source>Shift+V</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Shift+V</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="280"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="280"/>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="283"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="283"/>
<source>Append</source> <source>Append</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="286"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="286"/>
<source>Shift+A</source> <source>Shift+A</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Shift+A</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="304"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="304"/>
<source>Shift+B</source> <source>Shift+B</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Shift+B</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="309"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="309"/>
<source>Open </source> <source>Open </source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Avaa </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="312"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="312"/>
<source>Open the clip in the Source player</source> <source>Open the clip in the Source player</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="315"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="315"/>
<source>Return</source> <source>Return</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="323"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="323"/>
<source>Shift+X</source> <source>Shift+X</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Shift+X</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="336"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="336"/>
<source>Go to the start of this clip in the Project player</source> <source>Go to the start of this clip in the Project player</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="339"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="339"/>
<source>Shift+Return</source> <source>Shift+Return</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 5641 skipping to change at line 5719
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="470"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="470"/>
<source>Select All</source> <source>Select All</source>
<translation>Valitse kaikki</translation> <translation>Valitse kaikki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="473"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="473"/>
<source>Ctrl+Shift+A</source> <source>Ctrl+Shift+A</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Ctrl+Shift+A</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="478"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="478"/>
<source>Select None</source> <source>Select None</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="481"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="481"/>
<source>Ctrl+Shift+D</source> <source>Ctrl+Shift+D</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Ctrl+Shift+D</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="486"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="486"/>
<source>Update Thumbnails</source> <source>Update Thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="408"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="408"/>
<source>Sort By Name</source> <source>Sort By Name</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 5696 skipping to change at line 5774
<translation>Kopioi</translation> <translation>Kopioi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="454"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="454"/>
<source>Open a copy of the clip in the Source player</source> <source>Open a copy of the clip in the Source player</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="457"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.ui" line="457"/>
<source>Shift+C</source> <source>Shift+C</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Shift+C</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.cpp" line="254"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.cpp" line="254"/>
<source>Replace %1 playlist items</source> <source>Replace %1 playlist items</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/playlistdock.cpp" line="338"/> <location filename="../src/docks/playlistdock.cpp" line="338"/>
<source>Sort</source> <source>Sort</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 5789 skipping to change at line 5867
<translation>Kesto</translation> <translation>Kesto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/models/playlistmodel.cpp" line="385"/> <location filename="../src/models/playlistmodel.cpp" line="385"/>
<source>Start</source> <source>Start</source>
<translation>Aloita</translation> <translation>Aloita</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/models/playlistmodel.cpp" line="387"/> <location filename="../src/models/playlistmodel.cpp" line="387"/>
<source>Date</source> <source>Date</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Päiväys</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>Preset</name> <name>Preset</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/Preset.qml" line ="63"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/Preset.qml" line ="63"/>
<source>Save</source> <source>Save</source>
<translation>Tallenna</translation> <translation>Tallenna</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 6183 skipping to change at line 6261
<location filename="../src/commands/timelinecommands.cpp" line="1135"/> <location filename="../src/commands/timelinecommands.cpp" line="1135"/>
<source>Detach Audio</source> <source>Detach Audio</source>
<translation>Irrota ääni</translation> <translation>Irrota ääni</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/commands/timelinecommands.cpp" line="1230"/> <location filename="../src/commands/timelinecommands.cpp" line="1230"/>
<source>Replace timeline clip</source> <source>Replace timeline clip</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3369"/> <location filename="../src/mainwindow.cpp" line="3425"/>
<source>You cannot add a project to itself!</source> <source>You cannot add a project to itself!</source>
<translation>Et voi lisätä projektia itseensä.</translation> <translation>Et voi lisätä projektia itseensä.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mltxmlchecker.cpp" line="126"/> <location filename="../src/mltxmlchecker.cpp" line="126"/>
<source>The file is not a MLT XML file.</source> <source>The file is not a MLT XML file.</source>
<translation>Tämä ei ole MTL XML tiedosto.</translation> <translation>Tämä ei ole MTL XML tiedosto.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/util.cpp" line="115"/> <location filename="../src/util.cpp" line="116"/>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="797 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="797 "/>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="977 "/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="977 "/>
<location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="104 6"/> <location filename="../src/widgets/avformatproducerwidget.cpp" line="104 6"/>
<source>Unable to write file %1 <source>Unable to write file %1
Perhaps you do not have permission. Perhaps you do not have permission.
Try again with a different folder.</source> Try again with a different folder.</source>
<translation>Tiedostoon %1 ei voi kirjoittaa <translation>Tiedostoon %1 ei voi kirjoittaa
Saattaa olla, ettei sinulla ole tarvittavia oikeuksia. Saattaa olla, ettei sinulla ole tarvittavia oikeuksia.
Kokeile uudelleen jotain toista kansiota.</translation> Kokeile uudelleen jotain toista kansiota.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/util.cpp" line="133"/> <location filename="../src/util.cpp" line="132"/>
<source>Transition</source> <source>Transition</source>
<translation>Siirtymä</translation> <translation>Siirtymä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/util.cpp" line="135"/> <location filename="../src/util.cpp" line="134"/>
<source>Track: %1</source> <source>Track: %1</source>
<translation>Raita: %1</translation> <translation>Raita: %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/util.cpp" line="137"/> <location filename="../src/util.cpp" line="136"/>
<source>Output</source> <source>Output</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/util.cpp" line="292"/> <location filename="../src/util.cpp" line="291"/>
<source>The value you entered is very similar to the common, <source>The value you entered is very similar to the common,
more standard %1 = %2/1001. more standard %1 = %2/1001.
Do you want to use %1 = %2/1001 instead?</source> Do you want to use %1 = %2/1001 instead?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/colorproducerwidget.cpp" line="27"/> <location filename="../src/widgets/colorproducerwidget.cpp" line="27"/>
<location filename="../src/widgets/textproducerwidget.cpp" line="27"/> <location filename="../src/widgets/textproducerwidget.cpp" line="27"/>
<source>transparent</source> <source>transparent</source>
<comment>Open Other &gt; Color</comment> <comment>Open Other &gt; Color</comment>
<translation>läpinäkyvä</translation> <translation>läpinäkyvä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="38"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="38"/>
<source>You cannot add a non-seekable source.</source> <source>You cannot add a non-seekable source.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="1081"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="1095"/>
<source>Drop Files</source> <source>Drop Files</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="1097"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="1120"/>
<source>Not adding non-seekable file: </source> <source>Not adding non-seekable file: </source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mvcp/meltedplaylistdock.cpp" line="317"/> <location filename="../src/mvcp/meltedplaylistdock.cpp" line="317"/>
<source>Append %1</source> <source>Append %1</source>
<translation>Lisää perään %1</translation> <translation>Lisää perään %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/mvcp/meltedplaylistdock.cpp" line="343"/> <location filename="../src/mvcp/meltedplaylistdock.cpp" line="343"/>
skipping to change at line 6294 skipping to change at line 6372
<source>(defaults)</source> <source>(defaults)</source>
<translation>(oletukset)</translation> <translation>(oletukset)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qmltypes/qmlfilter.cpp" line="390"/> <location filename="../src/qmltypes/qmlfilter.cpp" line="390"/>
<source>Analyze %1</source> <source>Analyze %1</source>
<translation>Analysoi %1</translation> <translation>Analysoi %1</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>QmlRichText</name>
<message>
<location filename="../src/qmltypes/qmlrichtext.cpp" line="112"/>
<source>Cannot save: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qmltypes/qmlrichtext.cpp" line="140"/>
<source>Row</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qmltypes/qmlrichtext.cpp" line="142"/>
<source>Column</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RecentDock</name> <name>RecentDock</name>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/recentdock.ui" line="24"/> <location filename="../src/docks/recentdock.ui" line="24"/>
<source>Recent</source> <source>Recent</source>
<translation>Viimeaikaiset</translation> <translation>Viimeaikaiset</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/recentdock.ui" line="46"/> <location filename="../src/docks/recentdock.ui" line="46"/>
<source>Show only files with name matching text</source> <source>Show only files with name matching text</source>
<translation>Näytä vain tiedostot, joissa nimi vastaa tekstiä</translati on> <translation>Näytä vain tiedostot, joissa nimi vastaa tekstiä</translati on>
skipping to change at line 6392 skipping to change at line 6488
<name>SimplePropertyUI</name> <name>SimplePropertyUI</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/SimplePropertyUI .qml" line="14"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/SimplePropertyUI .qml" line="14"/>
<source>Custom Properties</source> <source>Custom Properties</source>
<translation>Kustomoidut ominaisuudet</translation> <translation>Kustomoidut ominaisuudet</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>SizePositionUI</name> <name>SizePositionUI</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="51"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="60"/>
<source>Bottom Left</source> <source>Bottom Left</source>
<translation>Alhaalla vasemmalla</translation> <translation>Alhaalla vasemmalla</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="56"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="65"/>
<source>Bottom Right</source> <source>Bottom Right</source>
<translation>Alhaalla oikealla</translation> <translation>Alhaalla oikealla</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="61"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="70"/>
<source>Top Left</source> <source>Top Left</source>
<translation>Ylhäällä vasemmalla</translation> <translation>Ylhäällä vasemmalla</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="66"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="75"/>
<source>Top Right</source> <source>Top Right</source>
<translation>Ylhäällä oikealla</translation> <translation>Ylhäällä oikealla</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="73"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="82"/>
<source>Slide In From Left</source> <source>Slide In From Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="75"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="84"/>
<source>Slide In From Right</source> <source>Slide In From Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="77"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="86"/>
<source>Slide In From Top</source> <source>Slide In From Top</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="79"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="88"/>
<source>Slide In From Bottom</source> <source>Slide In From Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="83"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="92"/>
<source>Slide Out Left</source> <source>Slide Out Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="85"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="94"/>
<source>Slide Out Right</source> <source>Slide Out Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="87"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="96"/>
<source>Slide Out Top</source> <source>Slide Out Top</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="89"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="98"/>
<source>Slide Out Bottom</source> <source>Slide Out Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="94"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="103"/>
<source>Slow Zoom In</source> <source>Slow Zoom In</source>
<translation>Hidas lähennys</translation> <translation>Hidas lähennys</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="96"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="105"/>
<source>Slow Zoom Out</source> <source>Slow Zoom Out</source>
<translation>Hidas loutonnus</translation> <translation>Hidas loutonnus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="98"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="107"/>
<source>Slow Pan Left</source> <source>Slow Pan Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="99"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="108"/>
<source>Slow Move Left</source> <source>Slow Move Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="101"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="110"/>
<source>Slow Pan Right</source> <source>Slow Pan Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="102"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="111"/>
<source>Slow Move Right</source> <source>Slow Move Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="104"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="113"/>
<source>Slow Pan Up</source> <source>Slow Pan Up</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="105"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="114"/>
<source>Slow Move Up</source> <source>Slow Move Up</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="107"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="116"/>
<source>Slow Pan Down</source> <source>Slow Pan Down</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="108"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="117"/>
<source>Slow Move Down</source> <source>Slow Move Down</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="110"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="119"/>
<source>Slow Zoom In, Pan Up Left</source> <source>Slow Zoom In, Pan Up Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="111"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="120"/>
<source>Slow Zoom In, Move Up Left</source> <source>Slow Zoom In, Move Up Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="113"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="122"/>
<source>Slow Zoom In, Pan Down Right</source> <source>Slow Zoom In, Pan Down Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="114"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="123"/>
<source>Slow Zoom In, Move Down Right</source> <source>Slow Zoom In, Move Down Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="116"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="125"/>
<source>Slow Zoom Out, Pan Up Right</source> <source>Slow Zoom Out, Pan Up Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="117"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="126"/>
<source>Slow Zoom Out, Move Up Right</source> <source>Slow Zoom Out, Move Up Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="119"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="128"/>
<source>Slow Zoom Out, Pan Down Left</source> <source>Slow Zoom Out, Pan Down Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="120"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="129"/>
<source>Slow Zoom Out, Move Down Left</source> <source>Slow Zoom Out, Move Down Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="122"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="131"/>
<source>Slow Zoom In, Hold Bottom</source> <source>Slow Zoom In, Hold Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="124"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="133"/>
<source>Slow Zoom In, Hold Top</source> <source>Slow Zoom In, Hold Top</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="126"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="135"/>
<source>Slow Zoom In, Hold Left</source> <source>Slow Zoom In, Hold Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="128"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="137"/>
<source>Slow Zoom In, Hold Right</source> <source>Slow Zoom In, Hold Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="130"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="139"/>
<source>Slow Zoom Out, Hold Bottom</source> <source>Slow Zoom Out, Hold Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="132"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="141"/>
<source>Slow Zoom Out, Hold Top</source> <source>Slow Zoom Out, Hold Top</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="134"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="143"/>
<source>Slow Zoom Out, Hold Left</source> <source>Slow Zoom Out, Hold Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="136"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="145"/>
<source>Slow Zoom Out, Hold Right</source> <source>Slow Zoom Out, Hold Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="303"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="399"/>
<source>Preset</source> <source>Preset</source>
<translation>Esiasetus</translation> <translation>Esiasetus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="328"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="430"/>
<source>Position</source> <source>Position</source>
<translation>Kohta</translation> <translation>Kohta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="375"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="493"/>
<source>Size</source> <source>Size</source>
<translation>Koko</translation> <translation>Koko</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml"
line="409"/> line="591"/>
<source>Zoom</source>
<translation>Zoomaus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml"
line="631"/>
<source>(Fill only)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml"
line="634"/>
<source>Size mode</source> <source>Size mode</source>
<translation>Kokomoodi</translation> <translation>Kokomoodi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="414"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="639"/>
<source>Fit</source> <source>Fit</source>
<translation>Sovita</translation> <translation>Sovita</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="423"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="648"/>
<source>Fill</source> <source>Fill</source>
<translation>Täytä</translation> <translation>Täytä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="432"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="657"/>
<source>Distort</source> <source>Distort</source>
<translation>Vääristä</translation> <translation>Vääristä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="449"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="674"/>
<source>Horizontal fit</source> <source>Horizontal fit</source>
<translation>Sovita vaakasuunnassa</translation> <translation>Sovita vaakasuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="454"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="679"/>
<source>Left</source> <source>Left</source>
<translation>Vasen</translation> <translation>Vasen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="461"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="685"/>
<source>Center</source> <source>Center</source>
<translation>Keskellä</translation> <translation>Keskellä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="468"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="691"/>
<source>Right</source> <source>Right</source>
<translation>Oikea</translation> <translation>Oikea</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="482"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="704"/>
<source>Vertical fit</source> <source>Vertical fit</source>
<translation>Sovita pystysuunnassa</translation> <translation>Sovita pystysuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="487"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="709"/>
<source>Top</source> <source>Top</source>
<translation>Ylhäällä</translation> <translation>Ylhäällä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="494"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="715"/>
<source>Middle</source> <source>Middle</source>
<comment>Size and Position video filter</comment> <comment>Size and Position video filter</comment>
<translation>Keskellä</translation> <translation>Keskellä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="501"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="721"/>
<source>Bottom</source> <source>Bottom</source>
<translation>Alhaalla</translation> <translation>Alhaalla</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml"
line="515"/> line="734"/>
<source>Background color</source> <source>Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Kääntö</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml"
line="150"/> line="745"/>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" <source> °</source>
line="169"/> <comment>degrees</comment>
<source>Shake 1 Second - Scaled</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml"
line="763"/>
<source>Background color</source>
<translation>Taustaväri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="159"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="159"/>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="178"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml" line="178"/>
<source>Shake 1 Second - Scaled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml"
line="168"/>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/SizePositionUI.qml"
line="187"/>
<source>Shake 1 Second - Unscaled</source> <source>Shake 1 Second - Unscaled</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>SlideshowGeneratorDialog</name> <name>SlideshowGeneratorDialog</name>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/slideshowgeneratordialog.cpp" line="3 3"/> <location filename="../src/dialogs/slideshowgeneratordialog.cpp" line="3 3"/>
<source>Slideshow Generator - %1 Clips</source> <source>Slideshow Generator - %1 Clips</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>SlideshowGeneratorWidget</name> <name>SlideshowGeneratorWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="5 5"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="5 3"/>
<source>Clip duration</source> <source>Clip duration</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="5 7"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="5 5"/>
<source>Set the duration of each clip in the slideshow.</source> <source>Set the duration of each clip in the slideshow.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="6 6"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="6 4"/>
<source>Aspect ratio conversion</source> <source>Aspect ratio conversion</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="6 8"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="6 6"/>
<source>Pad Black</source> <source>Pad Black</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="6 9"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="6 7"/>
<source>Crop Center</source> <source>Crop Center</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="7 0"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="6 8"/>
<source>Crop and Pan</source> <source>Crop and Pan</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="7 <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="7
1"/> 2"/>
<source>Pad Blur</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="7
5"/>
<source>Choose an aspect ratio conversion method.</source> <source>Choose an aspect ratio conversion method.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="7 6"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="8 0"/>
<source>Zoom effect</source> <source>Zoom effect</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="7 8"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="8 2"/>
<source>Set the percentage of the zoom-in effect. <source>Set the percentage of the zoom-in effect.
0% will result in no zoom effect.</source> 0% will result in no zoom effect.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="8 6"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="9 0"/>
<source>Transition duration</source> <source>Transition duration</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="8 8"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="9 2"/>
<source>Set the duration of the transition. <source>Set the duration of the transition.
May not be longer than half the duration of the clip. May not be longer than half the duration of the clip.
If the duration is 0, no transition will be created.</source> If the duration is 0, no transition will be created.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="9 7"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 01"/>
<source>Transition type</source> <source>Transition type</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="9 9"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 03"/>
<source>Random</source> <source>Random</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 00"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 04"/>
<source>Dissolve</source> <source>Dissolve</source>
<translation>Ristikuva</translation> <translation>Ristikuva</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 01"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 05"/>
<source>Bar Horizontal</source> <source>Bar Horizontal</source>
<translation>Vaakasuuntainen palkki</translation> <translation>Vaakasuuntainen palkki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 02"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 06"/>
<source>Bar Vertical</source> <source>Bar Vertical</source>
<translation>Pystysuuntainen palkki</translation> <translation>Pystysuuntainen palkki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 03"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 07"/>
<source>Barn Door Horizontal</source> <source>Barn Door Horizontal</source>
<translation>Ladon ovet vaakasuunnassa</translation> <translation>Ladon ovet vaakasuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 04"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 08"/>
<source>Barn Door Vertical</source> <source>Barn Door Vertical</source>
<translation>Ladon ovet pystysuunnassa</translation> <translation>Ladon ovet pystysuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 05"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 09"/>
<source>Barn Door Diagonal SW-NE</source> <source>Barn Door Diagonal SW-NE</source>
<translation>Ladon ovet vinottain oikea-ala, vasen-ylä</translation> <translation>Ladon ovet vinottain oikea-ala, vasen-ylä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 06"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 10"/>
<source>Barn Door Diagonal NW-SE</source> <source>Barn Door Diagonal NW-SE</source>
<translation>Ladon ovet vinottain vasen-ala, oikea ylä</translation> <translation>Ladon ovet vinottain vasen-ala, oikea ylä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 07"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 11"/>
<source>Diagonal Top Left</source> <source>Diagonal Top Left</source>
<translation>Viisto ylävasen</translation> <translation>Viisto ylävasen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 08"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 12"/>
<source>Diagonal Top Right</source> <source>Diagonal Top Right</source>
<translation>Viisto yläoikea</translation> <translation>Viisto yläoikea</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 09"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 13"/>
<source>Matrix Waterfall Horizontal</source> <source>Matrix Waterfall Horizontal</source>
<translation>Matrix vesiputous vaakasuunnassa</translation> <translation>Matrix vesiputous vaakasuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 10"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 14"/>
<source>Matrix Waterfall Vertical</source> <source>Matrix Waterfall Vertical</source>
<translation>Matrix vesiputous pystysuunnassa</translation> <translation>Matrix vesiputous pystysuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 11"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 15"/>
<source>Matrix Snake Horizontal</source> <source>Matrix Snake Horizontal</source>
<translation>Matrix käärme vaakasuunnassa</translation> <translation>Matrix käärme vaakasuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 12"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 16"/>
<source>Matrix Snake Parallel Horizontal</source> <source>Matrix Snake Parallel Horizontal</source>
<translation>Matrix käärme rinnakkain vaakasuunnassa</translation> <translation>Matrix käärme rinnakkain vaakasuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 13"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 17"/>
<source>Matrix Snake Vertical</source> <source>Matrix Snake Vertical</source>
<translation>Matrix käärme pystysuunnassa</translation> <translation>Matrix käärme pystysuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 14"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 18"/>
<source>Matrix Snake Parallel Vertical</source> <source>Matrix Snake Parallel Vertical</source>
<translation>Matrix käärme rinnakkain pystysuunnassa</translation> <translation>Matrix käärme rinnakkain pystysuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 15"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 19"/>
<source>Barn V Up</source> <source>Barn V Up</source>
<translation>Lato V ylös</translation> <translation>Lato V ylös</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 16"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 20"/>
<source>Iris Circle</source> <source>Iris Circle</source>
<translation>Iiris ympyrä</translation> <translation>Iiris ympyrä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 17"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 21"/>
<source>Double Iris</source> <source>Double Iris</source>
<translation>Kaksois-iiris</translation> <translation>Kaksois-iiris</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 18"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 22"/>
<source>Iris Box</source> <source>Iris Box</source>
<translation>Iiris laatikko</translation> <translation>Iiris laatikko</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 19"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 23"/>
<source>Box Bottom Right</source> <source>Box Bottom Right</source>
<translation>Laatikko alhaalla oikealta</translation> <translation>Laatikko alhaalla oikealta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 20"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 24"/>
<source>Box Bottom Left</source> <source>Box Bottom Left</source>
<translation>Laatikko alhaalta vasemmalta</translation> <translation>Laatikko alhaalta vasemmalta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 21"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 25"/>
<source>Box Right Center</source> <source>Box Right Center</source>
<translation>Laatikko oikealta keskeltä</translation> <translation>Laatikko oikealta keskeltä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 22"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 26"/>
<source>Clock Top</source> <source>Clock Top</source>
<translation>Kello ylhäältä</translation> <translation>Kello ylhäältä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 23"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 27"/>
<source>Choose a transition effect.</source> <source>Choose a transition effect.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 28"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 32"/>
<source>Transition softness</source> <source>Transition softness</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 30"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="1 34"/>
<source>Change the softness of the edge of the wipe.</source> <source>Change the softness of the edge of the wipe.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="3 92"/> <location filename="../src/widgets/slideshowgeneratorwidget.cpp" line="4 50"/>
<source>Generating Preview...</source> <source>Generating Preview...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>SystemSyncDialog</name> <name>SystemSyncDialog</name>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="14"/> <location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="14"/>
<source>Player Synchronization</source> <source>Player Synchronization</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Soittimen synkronointi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="20"/> <location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="20"/>
<source>Adjust your playback audio/video synchronization</source> <source>Adjust your playback audio/video synchronization</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Säädä toiston äänen ja videon synkronointia</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="48"/> <location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="48"/>
<source>Reset to default value 0</source> <source>Reset to default value 0</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="65"/> <location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="65"/>
<source>Video offset</source> <source>Video offset</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Videon siirtymä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="75"/> <location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="75"/>
<source>Apply</source> <source>Apply</source>
<translation>Käytä</translation> <translation>Käytä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="82"/> <location filename="../src/dialogs/systemsyncdialog.ui" line="82"/>
<source> ms</source> <source> ms</source>
<translation>ms</translation> <translation>ms</translation>
skipping to change at line 6935 skipping to change at line 7057
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="85"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="85"/>
<source>Bold</source> <source>Bold</source>
<translation>Lihavoi</translation> <translation>Lihavoi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="87"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="87"/>
<source>Italic</source> <source>Italic</source>
<translation>Kursiivi</translation> <translation>Kursiivi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="148"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="149"/>
<source>Font</source> <source>Font</source>
<translation>Fontti</translation> <translation>Fontti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="186"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="194"/>
<source>Use font size</source> <source>Use font size</source>
<translation>Käytä fonttikokoa</translation> <translation>Käytä fonttikokoa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="201"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="209"/>
<source>Outline</source> <source>Outline</source>
<translation>Reunus</translation> <translation>Reunus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="211"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="219"/>
<source>Thickness</source> <source>Thickness</source>
<translation>Paksuus</translation> <translation>Paksuus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="225"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="233"/>
<source>Background</source> <source>Background</source>
<translation>Tausta</translation> <translation>Tausta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="235"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="243"/>
<source>Padding</source> <source>Padding</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="249"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="257"/>
<source>Position</source> <source>Position</source>
<translation>Kohta</translation> <translation>Kohta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="296"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="304"/>
<source>Size</source> <source>Size</source>
<translation>Koko</translation> <translation>Koko</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="330"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="338"/>
<source>Horizontal fit</source> <source>Horizontal fit</source>
<translation>Sovita vaakasuunnassa</translation> <translation>Sovita vaakasuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="335"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="343"/>
<source>Left</source> <source>Left</source>
<translation>Vasen</translation> <translation>Vasen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="341"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="349"/>
<source>Center</source> <source>Center</source>
<translation>Keskellä</translation> <translation>Keskellä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="347"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="355"/>
<source>Right</source> <source>Right</source>
<translation>Oikea</translation> <translation>Oikea</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="360"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="368"/>
<source>Vertical fit</source> <source>Vertical fit</source>
<translation>Sovita pystysuunnassa</translation> <translation>Sovita pystysuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="365"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="373"/>
<source>Top</source> <source>Top</source>
<translation>Ylhäällä</translation> <translation>Ylhäällä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="371"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="379"/>
<source>Middle</source> <source>Middle</source>
<comment>Text video filter</comment> <comment>Text video filter</comment>
<translation>Keskellä</translation> <translation>Keskellä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="377"/> <location filename="../src/qml/modules/Shotcut/Controls/TextFilterUi.qml " line="385"/>
<source>Bottom</source> <source>Bottom</source>
<translation>Alhaalla</translation> <translation>Alhaalla</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>TextProducerWidget</name> <name>TextProducerWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/textproducerwidget.ui" line="14"/> <location filename="../src/widgets/textproducerwidget.ui" line="14"/>
<source>Form</source> <source>Form</source>
<translation>Muoto</translation> <translation>Muoto</translation>
skipping to change at line 7049 skipping to change at line 7171
<location filename="../src/widgets/textproducerwidget.ui" line="61"/> <location filename="../src/widgets/textproducerwidget.ui" line="61"/>
<source>#00000000</source> <source>#00000000</source>
<translation>#00000000</translation> <translation>#00000000</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/textproducerwidget.ui" line="86"/> <location filename="../src/widgets/textproducerwidget.ui" line="86"/>
<source>Text attributes are available in the &lt;b&gt;Filters&lt;/b&gt; panel after clicking &lt;b&gt;OK&lt;/b&gt;.</source> <source>Text attributes are available in the &lt;b&gt;Filters&lt;/b&gt; panel after clicking &lt;b&gt;OK&lt;/b&gt;.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/textproducerwidget.cpp" line="93"/> <location filename="../src/widgets/textproducerwidget.cpp" line="101"/>
<source>Edit your text using the Filters panel.</source> <source>Edit your text using the Filters panel.</source>
<translation>Muokkaa tekstiäsi käyttämällä Filtterit-paneelia.</translat ion> <translation>Muokkaa tekstiäsi käyttämällä Filtterit-paneelia.</translat ion>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>TextViewerDialog</name> <name>TextViewerDialog</name>
<message> <message>
<location filename="../src/dialogs/textviewerdialog.ui" line="17"/> <location filename="../src/dialogs/textviewerdialog.ui" line="17"/>
<source>Dialog</source> <source>Dialog</source>
<translation>Dialogi</translation> <translation>Dialogi</translation>
skipping to change at line 7111 skipping to change at line 7233
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>TimelineDock</name> <name>TimelineDock</name>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.ui" line="33"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.ui" line="33"/>
<source>Timeline</source> <source>Timeline</source>
<translation>Aikajana</translation> <translation>Aikajana</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="161"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="165"/>
<source>This track is locked</source> <source>This track is locked</source>
<translation>Tämä raita on lukittu</translation> <translation>Tämä raita on lukittu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="404"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="394"/>
<source>Failed to open </source> <source>Failed to open </source>
<translation>Avaaminen epäonnistui</translation> <translation>Avaaminen epäonnistui</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="407"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="397"/>
<source>You must save to Copy Timeline to Source.</source> <source>You must save to Copy Timeline to Source.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="620"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="616"/>
<source>Remove %1 from timeline</source> <source>Remove %1 from timeline</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="643"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="639"/>
<source>Lift %1 from timeline</source> <source>Lift %1 from timeline</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="862"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="858"/>
<source>There is nothing in the Source player.</source> <source>There is nothing in the Source player.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="877"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="873"/>
<source>You cannot replace a transition.</source> <source>You cannot replace a transition.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="1246"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="1263"/>
<source>You cannot split a transition.</source> <source>You cannot split a transition.</source>
<translation>Et voi jakaa siirtymää kahtia.</translation> <translation>Et voi jakaa siirtymää kahtia.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="1463"/> <location filename="../src/docks/timelinedock.cpp" line="1480"/>
<source>Replace %1 timeline clips</source> <source>Replace %1 timeline clips</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>TimelinePropertiesWidget</name> <name>TimelinePropertiesWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/timelinepropertieswidget.ui" line="14 "/> <location filename="../src/widgets/timelinepropertieswidget.ui" line="14 "/>
<source>Form</source> <source>Form</source>
<translation>Muoto</translation> <translation>Muoto</translation>
skipping to change at line 7241 skipping to change at line 7363
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "125"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "125"/>
<source>Ripple trim and drop</source> <source>Ripple trim and drop</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "135"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "135"/>
<source>Ripple edits across all tracks</source> <source>Ripple edits across all tracks</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "162"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "167"/>
<source>Display a menu of additional actions</source> <source>Display a menu of additional actions</source>
<translation>Näytä muiden toimintojen valikko</translation> <translation>Näytä muiden toimintojen valikko</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "170"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "175"/>
<source>Cut - Copy the current clip to the Source <source>Cut - Copy the current clip to the Source
player and ripple delete it</source> player and ripple delete it</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "179"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "184"/>
<source>Copy - Copy the current clip to the Source player (C)</source> <source>Copy - Copy the current clip to the Source player (C)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "188"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "193"/>
<source>Paste - Insert clip into the current track <source>Paste - Insert clip into the current track
shifting following clips to the right (V)</source> shifting following clips to the right (V)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "196"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "201"/>
<source>Append to the current track (A)</source> <source>Append to the current track (A)</source>
<translation>Lisää nykyisen raidan perään (A)</translation> <translation>Lisää nykyisen raidan perään (A)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "204"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "209"/>
<source>Ripple Delete - Remove current clip <source>Ripple Delete - Remove current clip
shifting following clips to the left (X)</source> shifting following clips to the left (X)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "212"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "217"/>
<source>Lift - Remove current clip without <source>Lift - Remove current clip without
affecting position of other clips (Z)</source> affecting position of other clips (Z)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "220"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "225"/>
<source>Overwrite clip onto the current track (B)</source> <source>Overwrite clip onto the current track (B)</source>
<translation>Ylikirjoita leike nykyiselle raidalle (B)</translation> <translation>Ylikirjoita leike nykyiselle raidalle (B)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "228"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "233"/>
<source>Split At Playhead (S)</source> <source>Split At Playhead (S)</source>
<translation>Jaa kahtia kohdistimen kohdalla (S)</translation> <translation>Jaa kahtia kohdistimen kohdalla (S)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "236"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "241"/>
<source>Zoom timeline out (-)</source> <source>Zoom timeline out (-)</source>
<translation>Zoomaa aikajanaa ulospäin (-)</translation> <translation>Zoomaa aikajanaa ulospäin (-)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "244"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line= "249"/>
<source>Zoom timeline in (+)</source> <source>Zoom timeline in (+)</source>
<translation>Zoomaa aikajanaa sisään (+)</translation> <translation>Zoomaa aikajanaa sisään (+)</translation>
</message> </message>
<message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/TimelineToolbar.qml" line=
"257"/>
<source>Zoom timeline to fit (0)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ToneProducerWidget</name> <name>ToneProducerWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/toneproducerwidget.ui" line="14"/> <location filename="../src/widgets/toneproducerwidget.ui" line="14"/>
<source>Form</source> <source>Form</source>
<translation>Muoto</translation> <translation>Muoto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/toneproducerwidget.ui" line="26"/> <location filename="../src/widgets/toneproducerwidget.ui" line="26"/>
skipping to change at line 7616 skipping to change at line 7743
<translation>Käytä</translation> <translation>Käytä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="43"/> <location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="43"/>
<source>Set the path to the video device file</source> <source>Set the path to the video device file</source>
<translation>Määritä polku videolaitetiedostoon</translation> <translation>Määritä polku videolaitetiedostoon</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="46"/> <location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="46"/>
<source>/dev/video0</source> <source>/dev/video0</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>/dev/video0</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="72"/> <location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="72"/>
<source>Video4Linux</source> <source>Video4Linux</source>
<translation type="unfinished">Video4Linux</translation> <translation>Video4Linux</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="82"/> <location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="82"/>
<source>fps</source> <source>fps</source>
<translation>fps</translation> <translation>fps</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="102"/> <location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="102"/>
<source>Height</source> <source>Height</source>
<translation>Korkeus</translation> <translation>Korkeus</translation>
skipping to change at line 7721 skipping to change at line 7848
<translation>Ei mitään</translation> <translation>Ei mitään</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="262"/> <location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="262"/>
<source>PulseAudio</source> <source>PulseAudio</source>
<translation>PulseAudio</translation> <translation>PulseAudio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="267"/> <location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="267"/>
<source>JACK</source> <source>JACK</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>JACK</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="272"/> <location filename="../src/widgets/video4linuxwidget.ui" line="272"/>
<source>ALSA</source> <source>ALSA</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>ALSA</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>VideoHistogramScopeWidget</name> <name>VideoHistogramScopeWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videohistogramscopewidget.cpp" line="102"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videohistogramscopewidget.cpp" line="102"/>
<source>Luma</source> <source>Luma</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 7806 skipping to change at line 7933
<location filename="../src/jobs/videoqualityjob.cpp" line="88"/> <location filename="../src/jobs/videoqualityjob.cpp" line="88"/>
<source>Video Quality Measurement</source> <source>Video Quality Measurement</source>
<translation>Videolaatumittaus</translation> <translation>Videolaatumittaus</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>VideoRgbParadeScopeWidget</name> <name>VideoRgbParadeScopeWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="131"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="131"/>
<source>255</source> <source>255</source>
<translation type="unfinished">255</translation> <translation>255</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="135"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="135"/>
<source>191</source> <source>191</source>
<translation type="unfinished">191</translation> <translation>191</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="139"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="139"/>
<source>127</source> <source>127</source>
<translation type="unfinished">127</translation> <translation>127</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="143"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="143"/>
<source>64</source> <source>64</source>
<translation type="unfinished">64</translation> <translation>64</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="147"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="147"/>
<source>0</source> <source>0</source>
<translation>0</translation> <translation>0</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="157"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="157"/>
<source>Red</source> <source>Red</source>
<translation>Punainen</translation> <translation>Punainen</translation>
skipping to change at line 7867 skipping to change at line 7994
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="184"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbparadescopewidget.cpp" line="184"/>
<source>Video RGB Parade</source> <source>Video RGB Parade</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>VideoRgbWaveformScopeWidget</name> <name>VideoRgbWaveformScopeWidget</name>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="127"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="127"/>
<source>255</source> <source>255</source>
<translation type="unfinished">255</translation> <translation>255</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="131"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="131"/>
<source>191</source> <source>191</source>
<translation type="unfinished">191</translation> <translation>191</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="135"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="135"/>
<source>127</source> <source>127</source>
<translation type="unfinished">127</translation> <translation>127</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="139"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="139"/>
<source>64</source> <source>64</source>
<translation type="unfinished">64</translation> <translation>64</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="143"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="143"/>
<source>0</source> <source>0</source>
<translation>0</translation> <translation>0</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="159"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videorgbwaveformscopewidget.cp p" line="159"/>
<source>Pixel: %1 <source>Pixel: %1
Value: %2</source> Value: %2</source>
skipping to change at line 8005 skipping to change at line 8132
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videozoomscopewidget.cpp" line ="156"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videozoomscopewidget.cpp" line ="156"/>
<source>Lock/Unlock the selected pixel</source> <source>Lock/Unlock the selected pixel</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videozoomscopewidget.cpp" line ="248"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videozoomscopewidget.cpp" line ="248"/>
<source>%1x</source> <source>%1x</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>%1x</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/scopes/videozoomscopewidget.cpp" line ="296"/> <location filename="../src/widgets/scopes/videozoomscopewidget.cpp" line ="296"/>
<source>Video Zoom</source> <source>Video Zoom</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>WebvfxProducer</name> <name>WebvfxProducer</name>
<message> <message>
skipping to change at line 8143 skipping to change at line 8270
<translation>Ei mitään</translation> <translation>Ei mitään</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/x11grabwidget.ui" line="181"/> <location filename="../src/widgets/x11grabwidget.ui" line="181"/>
<source>PulseAudio</source> <source>PulseAudio</source>
<translation>PulseAudio</translation> <translation>PulseAudio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/x11grabwidget.ui" line="186"/> <location filename="../src/widgets/x11grabwidget.ui" line="186"/>
<source>JACK</source> <source>JACK</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>JACK</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/x11grabwidget.ui" line="191"/> <location filename="../src/widgets/x11grabwidget.ui" line="191"/>
<source>ALSA</source> <source>ALSA</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>ALSA</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/x11grabwidget.ui" line="206"/> <location filename="../src/widgets/x11grabwidget.ui" line="206"/>
<source>Draw the mouse cursor</source> <source>Draw the mouse cursor</source>
<translation>Piirrä hiiren kohdistin</translation> <translation>Piirrä hiiren kohdistin</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/widgets/x11grabwidget.ui" line="216"/> <location filename="../src/widgets/x11grabwidget.ui" line="216"/>
<source>Y</source> <source>Y</source>
<translation>Y</translation> <translation>Y</translation>
skipping to change at line 8245 skipping to change at line 8372
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/filter/filterview.qml" line="167"/> <location filename="../src/qml/views/filter/filterview.qml" line="167"/>
<source>Paste filters</source> <source>Paste filters</source>
<translation>Liitä filtterit</translation> <translation>Liitä filtterit</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>keyframes</name> <name>keyframes</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/keyframes/keyframes.qml" line="435" /> <location filename="../src/qml/views/keyframes/keyframes.qml" line="439" />
<source>Show Audio Waveforms</source> <source>Show Audio Waveforms</source>
<translation>Näytä ääniaaltomuodot</translation> <translation>Näytä ääniaaltomuodot</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/keyframes/keyframes.qml" line="453" /> <location filename="../src/qml/views/keyframes/keyframes.qml" line="457" />
<source>Show Video Thumbnails</source> <source>Show Video Thumbnails</source>
<translation>Näytä videon esikatselukuvat</translation> <translation>Näytä videon esikatselukuvat</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/keyframes/keyframes.qml" line="459" /> <location filename="../src/qml/views/keyframes/keyframes.qml" line="463" />
<source>Center the Playhead</source> <source>Center the Playhead</source>
<translation>Keskitä toistopää</translation> <translation>Keskitä toistopää</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/keyframes/keyframes.qml" line="466" /> <location filename="../src/qml/views/keyframes/keyframes.qml" line="470" />
<source>Reload</source> <source>Reload</source>
<translation>Lataa uudelleen</translation> <translation>Lataa uudelleen</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>main</name> <name>main</name>
<message> <message>
<location filename="../src/main.cpp" line="141"/> <location filename="../src/main.cpp" line="141"/>
<source>Fill the screen with the Shotcut window.</source> <source>Fill the screen with the Shotcut window.</source>
<translation>Täytä näyttö Shotcut-ikkunalla.</translation> <translation>Täytä näyttö Shotcut-ikkunalla.</translation>
skipping to change at line 8507 skipping to change at line 8634
<location filename="../src/qml/filters/dust/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/dust/meta.qml" line="6"/>
<source>Old Film: Dust</source> <source>Old Film: Dust</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/meta.qml" line="7"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/meta.qml" line="7"/>
<source>Text: Simple</source> <source>Text: Simple</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/crop_rectangle/meta.qml" line="17 "/>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/meta.qml" line="18"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/meta.qml" line="18"/>
<location filename="../src/qml/filters/pillar_echo/meta.qml" line="17"/>
<location filename="../src/qml/filters/rectangle/meta.qml" line="18"/> <location filename="../src/qml/filters/rectangle/meta.qml" line="18"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/meta.qml" line="19"/>
<location filename="../src/qml/filters/spot_remover/meta.qml" line="17"/ > <location filename="../src/qml/filters/spot_remover/meta.qml" line="17"/ >
<location filename="../src/qml/filters/timer/meta.qml" line="18"/> <location filename="../src/qml/filters/timer/meta.qml" line="18"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/meta.qml" line="17"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/meta.qml" line="19"/>
<source>Position / Size</source> <source>Position / Size</source>
<translation>Sijainta / Koko</translation> <translation>Sijainta / Koko</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/fadein_brightness/meta.qml" line= "7"/> <location filename="../src/qml/filters/fadein_brightness/meta.qml" line= "7"/>
<location filename="../src/qml/filters/fadein_movit/meta.qml" line="7"/> <location filename="../src/qml/filters/fadein_movit/meta.qml" line="7"/>
<source>Fade In Video</source> <source>Fade In Video</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 8653 skipping to change at line 8783
<location filename="../src/qml/filters/opacity/meta.qml" line="7"/> <location filename="../src/qml/filters/opacity/meta.qml" line="7"/>
<source>Opacity</source> <source>Opacity</source>
<translation>Läpinäkymättömyys</translation> <translation>Läpinäkymättömyys</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/rotate/meta.qml" line="7"/> <location filename="../src/qml/filters/rotate/meta.qml" line="7"/>
<source>Rotate and Scale</source> <source>Rotate and Scale</source>
<translation>Käännä ja skaalaa</translation> <translation>Käännä ja skaalaa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/rotate/meta.qml" line="18"/> <location filename="../src/qml/filters/rotate/meta.qml" line="19"/>
<source>Rotation</source> <source>Rotation</source>
<translation>Kääntö</translation> <translation>Kääntö</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/rotate/meta.qml" line="26"/> <location filename="../src/qml/filters/rotate/meta.qml" line="27"/>
<source>Scale</source> <source>Scale</source>
<translation>Skaalaus</translation> <translation>Skaalaus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/rotate/meta.qml" line="35"/> <location filename="../src/qml/filters/rotate/meta.qml" line="36"/>
<source>X offset</source> <source>X offset</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/rotate/meta.qml" line="39"/> <location filename="../src/qml/filters/rotate/meta.qml" line="40"/>
<source>Y offset</source> <source>Y offset</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/select0r/meta.qml" line="24"/> <location filename="../src/qml/filters/select0r/meta.qml" line="24"/>
<source>Chroma Key: Advanced</source> <source>Chroma Key: Advanced</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/sepia/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/sepia/meta.qml" line="6"/>
skipping to change at line 8713 skipping to change at line 8843
<location filename="../src/qml/filters/unpremultiply/meta.qml" line="23" /> <location filename="../src/qml/filters/unpremultiply/meta.qml" line="23" />
<source>Unpremultiply Alpha</source> <source>Unpremultiply Alpha</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/wave/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/wave/meta.qml" line="6"/>
<source>Wave</source> <source>Wave</source>
<translation>Aalto</translation> <translation>Aalto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/crop_circle/meta.qml" line="7"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_circular_frame/meta.qml" l ine="7"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_circular_frame/meta.qml" l ine="7"/>
<source>Crop: Circle</source> <source>Crop: Circle</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/halftone/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/halftone/meta.qml" line="6"/>
<source>Halftone</source> <source>Halftone</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="7"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="7"/>
<source>360: Hemispherical to Equirectangular</source> <source>360: Hemispherical to Equirectangular</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="49"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="49"/>
<location filename="../src/qml/filters/crop_circle/meta.qml" line="16"/>
<location filename="../src/qml/filters/halftone/meta.qml" line="16"/> <location filename="../src/qml/filters/halftone/meta.qml" line="16"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_circular_frame/meta.qml" l ine="16"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_circular_frame/meta.qml" l ine="18"/>
<source>Radius</source> <source>Radius</source>
<translation>Säde</translation> <translation>Säde</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="57"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="57"/>
<source>Front X</source> <source>Front X</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="65"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="65"/>
skipping to change at line 8801 skipping to change at line 8933
<source>Spot Remover</source> <source>Spot Remover</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/timer/meta.qml" line="7"/> <location filename="../src/qml/filters/timer/meta.qml" line="7"/>
<source>Timer</source> <source>Timer</source>
<translation>Ajastin</translation> <translation>Ajastin</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/levels/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/levels/meta.qml" line="6"/>
<location filename="../src/qml/filters/posterize/meta.qml" line="16"/>
<source>Levels</source> <source>Levels</source>
<comment>Levels video filter</comment>
<translation>Tasot</translation> <translation>Tasot</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/levels/meta.qml" line="15"/> <location filename="../src/qml/filters/levels/meta.qml" line="15"/>
<source>Input Black</source> <source>Input Black</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/levels/meta.qml" line="23"/> <location filename="../src/qml/filters/levels/meta.qml" line="23"/>
<source>Input White</source> <source>Input White</source>
skipping to change at line 9022 skipping to change at line 9154
<location filename="../src/qml/filters/smartblur/meta.qml" line="24"/> <location filename="../src/qml/filters/smartblur/meta.qml" line="24"/>
<source>Reduce Noise: Smart Blur</source> <source>Reduce Noise: Smart Blur</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx/meta.qml" line="6"/>
<source>Text: HTML</source> <source>Text: HTML</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/crop_rectangle/meta.qml" line="7" />
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/meta.qml" line="7"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/meta.qml" line="7"/>
<source>Crop: Rectangle</source> <source>Crop: Rectangle</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/rectangle/meta.qml" line="7"/> <location filename="../src/qml/filters/rectangle/meta.qml" line="7"/>
<source>Rectangle</source> <source>Rectangle</source>
<translation>Suorakulmio</translation> <translation>Suorakulmio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/crop_rectangle/meta.qml" line="23 "/>
<location filename="../src/qml/filters/rectangle/meta.qml" line="24"/> <location filename="../src/qml/filters/rectangle/meta.qml" line="24"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/meta.qml" line="23"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/meta.qml" line="25"/>
<source>Corner radius</source> <source>Corner radius</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_swirl/meta.qml" line="7"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_swirl/meta.qml" line="7"/>
<source>Swirl</source> <source>Swirl</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/meta.qml" lin e="7"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/meta.qml" lin e="7"/>
skipping to change at line 9088 skipping to change at line 9222
<location filename="../src/qml/filters/elastic_scale/meta.qml" line="57" /> <location filename="../src/qml/filters/elastic_scale/meta.qml" line="57" />
<source>Non-Linear scale factor</source> <source>Non-Linear scale factor</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/posterize/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/posterize/meta.qml" line="6"/>
<source>Posterize</source> <source>Posterize</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/posterize/meta.qml" line="16"/>
<source>Levels</source>
<comment>Posterize filter</comment>
<translation>Tasot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/nervous/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/nervous/meta.qml" line="6"/>
<source>Nervous</source> <source>Nervous</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/nosync/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/nosync/meta.qml" line="6"/>
<source>No Sync</source> <source>No Sync</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Ei synkronointia</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/nosync/meta.qml" line="16"/> <location filename="../src/qml/filters/nosync/meta.qml" line="16"/>
<source>Offset</source> <source>Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/trails/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/trails/meta.qml" line="6"/>
<source>Trails</source> <source>Trails</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 9123 skipping to change at line 9263
<location filename="../src/qml/filters/vertigo/meta.qml" line="33"/> <location filename="../src/qml/filters/vertigo/meta.qml" line="33"/>
<source>Speed</source> <source>Speed</source>
<translation>Nopeus</translation> <translation>Nopeus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/vertigo/meta.qml" line="41"/> <location filename="../src/qml/filters/vertigo/meta.qml" line="41"/>
<source>Zoom</source> <source>Zoom</source>
<translation>Zoomaus</translation> <translation>Zoomaus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/choppy/meta.qml" line="6"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_choppy/meta.qml" line="7"/ > <location filename="../src/qml/filters/webvfx_choppy/meta.qml" line="7"/ >
<source>Choppy</source> <source>Choppy</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_choppy/meta.qml" line="16" <location filename="../src/qml/filters/choppy/meta.qml" line="15"/>
/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_choppy/meta.qml" line="18"
/>
<source>Repeat</source> <source>Repeat</source>
<translation>Toista</translation> <translation>Toista</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/gradient/meta.qml" line="7"/> <location filename="../src/qml/filters/gradient/meta.qml" line="7"/>
<source>Gradient</source> <source>Gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/scanlines/meta.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/scanlines/meta.qml" line="6"/>
<source>Scan Lines</source> <source>Scan Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/audio_pitch/meta.qml" line="7"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_pitch/meta.qml" line="7"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_pitch/meta.qml" line="17"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_pitch/meta.qml" line="17"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/meta.qml" line ="26"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/meta.qml" line ="26"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="25"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="25"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_transform_360/meta.qml" l ine="25"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_transform_360/meta.qml" l ine="26"/>
<source>Pitch</source> <source>Pitch</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_mask/meta.qml" line="7 "/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_mask/meta.qml" line="7 "/>
<source>360: Equirectangular Mask</source> <source>360: Equirectangular Mask</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_mask/meta.qml" line="1 7"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_mask/meta.qml" line="1 7"/>
skipping to change at line 9184 skipping to change at line 9326
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/meta.qml" line ="7"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/meta.qml" line ="7"/>
<source>360: Equirectangular to Rectilinear</source> <source>360: Equirectangular to Rectilinear</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/meta.qml" line ="18"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/meta.qml" line ="18"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="17"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="17"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_transform_360/meta.qml" l ine="17"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_transform_360/meta.qml" l ine="18"/>
<source>Yaw</source> <source>Yaw</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/meta.qml" line ="34"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/meta.qml" line ="34"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="33"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="33"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_transform_360/meta.qml" l ine="33"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_transform_360/meta.qml" l ine="34"/>
<source>Roll</source> <source>Roll</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/meta.qml" line ="42"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/meta.qml" line ="42"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="41"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/meta.qml" line ="41"/>
<source>FOV</source> <source>FOV</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 9246 skipping to change at line 9388
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_transform_360/meta.qml" l ine="7"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_transform_360/meta.qml" l ine="7"/>
<source>360: Transform</source> <source>360: Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/meta.qml" line="26" /> <location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/meta.qml" line="26" />
<source>Reduce Noise: Wavelet</source> <source>Reduce Noise: Wavelet</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/meta.qml" line="7"/>
<source>Text: Rich</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/pillar_echo/meta.qml" line="7"/>
<source>Blur: Pad</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>meta_affine</name> <name>meta_affine</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/meta_affine.qml" li ne="7"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/meta_affine.qml" li ne="7"/>
<source>Size and Position</source> <source>Size, Position &amp; Rotate</source>
<translation>Koko ja sijainti</translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/meta_affine.qml" li ne="19"/> <location filename="../src/qml/filters/size_position/meta_affine.qml" li ne="19"/>
<source>Position / Size</source> <source>Size &amp; Position</source>
<translation>Sijainta / Koko</translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/size_position/meta_affine.qml" li
ne="25"/>
<source>Rotation</source>
<translation>Kääntö</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>meta_boxblur</name> <name>meta_boxblur</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/blur/meta_boxblur.qml" line="6"/> <location filename="../src/qml/filters/blur/meta_boxblur.qml" line="6"/>
<source>Blur: Box</source> <source>Blur: Box</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 9632 skipping to change at line 9789
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/htmleditor/text_shadow.qml" line="143"/> <location filename="../src/qml/htmleditor/text_shadow.qml" line="143"/>
<source>Please choose a color</source> <source>Please choose a color</source>
<translation>Valitse väri</translation> <translation>Valitse väri</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>timeline</name> <name>timeline</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="153"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="157"/>
<source>Output</source> <source>Output</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="169"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="183"/>
<source>Filters</source> <source>Filters</source>
<translation>Filtterit</translation> <translation>Filtterit</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="380"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="389"/>
<source>Insert</source> <source>Insert</source>
<translation>Lisää</translation> <translation>Lisää</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="380"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="389"/>
<source>Overwrite</source> <source>Overwrite</source>
<translation>Päällekirjoitus</translation> <translation>Päällekirjoitus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="444"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="453"/>
<source>Add Audio Track</source> <source>Add Audio Track</source>
<translation>Lisää ääniraita</translation> <translation>Lisää ääniraita</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="449"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="458"/>
<source>Add Video Track</source> <source>Add Video Track</source>
<translation>Lisää videoraita</translation> <translation>Lisää videoraita</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="454"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="463"/>
<source>Insert Track</source> <source>Insert Track</source>
<translation>Lisää raita</translation> <translation>Lisää raita</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="459"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="468"/>
<source>Remove Track</source> <source>Remove Track</source>
<translation>Poista raita</translation> <translation>Poista raita</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="465"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="474"/>
<source>Select All</source> <source>Select All</source>
<translation>Valitse kaikki</translation> <translation>Valitse kaikki</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="470"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="479"/>
<source>Select None</source> <source>Select None</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="479"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="488"/>
<source>Ripple All Tracks</source> <source>Ripple All Tracks</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="486"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="495"/>
<source>Copy Timeline to Source</source> <source>Copy Timeline to Source</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="493"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="502"/>
<source>Make Tracks Shorter</source> <source>Make Tracks Shorter</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="498"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="507"/>
<source>Make Tracks Taller</source> <source>Make Tracks Taller</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="507"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="516"/>
<source>Show Audio Waveforms</source> <source>Show Audio Waveforms</source>
<translation>Näytä ääniaaltomuodot</translation> <translation>Näytä ääniaaltomuodot</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="527"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="536"/>
<source>Show Video Thumbnails</source> <source>Show Video Thumbnails</source>
<translation>Näytä videon esikatselukuvat</translation> <translation>Näytä videon esikatselukuvat</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="533"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="542"/>
<source>Center the Playhead</source> <source>Center the Playhead</source>
<translation>Keskitä toistopää</translation> <translation>Keskitä toistopää</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="542"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="551"/>
<source>Properties</source> <source>Properties</source>
<translation>Ominaisuudet</translation> <translation>Ominaisuudet</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="546"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="555"/>
<source>Reload</source> <source>Reload</source>
<translation>Lataa uudelleen</translation> <translation>Lataa uudelleen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="503"/> <location filename="../src/qml/views/timeline/timeline.qml" line="512"/>
<source>Reset Track Height</source> <source>Reset Track Height</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>two_column_scroll_ui</name> <name>two_column_scroll_ui</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx/templates/webvfx/Basic/Two Column Scroll/two_column_scroll_ui.qml" line="40"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx/templates/webvfx/Basic/Two Column Scroll/two_column_scroll_ui.qml" line="40"/>
<source>Direction</source> <source>Direction</source>
<translation>Suunta</translation> <translation>Suunta</translation>
skipping to change at line 9811 skipping to change at line 9968
<location filename="../src/qml/filters/audio_expander/ui.qml" line="125" /> <location filename="../src/qml/filters/audio_expander/ui.qml" line="125" />
<location filename="../src/qml/filters/audio_noisegate/ui.qml" line="174 "/> <location filename="../src/qml/filters/audio_noisegate/ui.qml" line="174 "/>
<location filename="../src/qml/filters/mask_shape/ui.qml" line="313"/> <location filename="../src/qml/filters/mask_shape/ui.qml" line="313"/>
<location filename="../src/qml/filters/smartblur/ui.qml" line="106"/> <location filename="../src/qml/filters/smartblur/ui.qml" line="106"/>
<location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="169"/ > <location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="169"/ >
<source>Threshold</source> <source>Threshold</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/alpha_adjust/ui.qml" line="69"/> <location filename="../src/qml/filters/alpha_adjust/ui.qml" line="69"/>
<location filename="../src/qml/filters/pillar_echo/ui.qml" line="236"/>
<source>Blur</source> <source>Blur</source>
<translation>Sumenna</translation> <translation>Sumenna</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/alpha_adjust/ui.qml" line="80"/> <location filename="../src/qml/filters/alpha_adjust/ui.qml" line="80"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="329"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="329"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="389"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="389"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="449"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="449"/>
<location filename="../src/qml/filters/blur_exponential/ui.qml" line="86 "/> <location filename="../src/qml/filters/blur_exponential/ui.qml" line="86 "/>
<location filename="../src/qml/filters/blur_gaussian/ui.qml" line="86"/> <location filename="../src/qml/filters/blur_gaussian/ui.qml" line="86"/>
skipping to change at line 9880 skipping to change at line 10038
<location filename="../src/qml/filters/alpha_view/ui.qml" line="59"/> <location filename="../src/qml/filters/alpha_view/ui.qml" line="59"/>
<source>White Background</source> <source>White Background</source>
<translation>Valkoinen tausta</translation> <translation>Valkoinen tausta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/audio_balance/ui.qml" line="122"/ > <location filename="../src/qml/filters/audio_balance/ui.qml" line="122"/ >
<location filename="../src/qml/filters/audio_channelcopy/ui.qml" line="5 8"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_channelcopy/ui.qml" line="5 8"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_pan/ui.qml" line="132"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_pan/ui.qml" line="132"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_pan/ui.qml" line="137"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_pan/ui.qml" line="137"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_swapchannels/ui.qml" line=" 59"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_swapchannels/ui.qml" line=" 59"/>
<location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="171"/> <location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="185"/>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="537"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="545"/>
<source>Left</source> <source>Left</source>
<translation>Vasen</translation> <translation>Vasen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/audio_balance/ui.qml" line="129"/ > <location filename="../src/qml/filters/audio_balance/ui.qml" line="129"/ >
<location filename="../src/qml/filters/audio_channelcopy/ui.qml" line="5 8"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_channelcopy/ui.qml" line="5 8"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_pan/ui.qml" line="132"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_pan/ui.qml" line="132"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_pan/ui.qml" line="144"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_pan/ui.qml" line="144"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_swapchannels/ui.qml" line=" 59"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_swapchannels/ui.qml" line=" 59"/>
<location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="187"/> <location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="201"/>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="549"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="557"/>
<source>Right</source> <source>Right</source>
<translation>Oikea</translation> <translation>Oikea</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="73"/> <location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="65"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_balance/ui.qml" line="101"/ > <location filename="../src/qml/filters/audio_balance/ui.qml" line="101"/ >
<location filename="../src/qml/filters/audio_bandpass/ui.qml" line="52"/ > <location filename="../src/qml/filters/audio_bandpass/ui.qml" line="52"/ >
<location filename="../src/qml/filters/audio_basstreble/ui.qml" line="16 9"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_basstreble/ui.qml" line="16 9"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_compressor/ui.qml" line="70 "/> <location filename="../src/qml/filters/audio_compressor/ui.qml" line="70 "/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_delay/ui.qml" line="50"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_delay/ui.qml" line="50"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_expander/ui.qml" line="57"/ > <location filename="../src/qml/filters/audio_expander/ui.qml" line="57"/ >
<location filename="../src/qml/filters/audio_gain/ui.qml" line="127"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_gain/ui.qml" line="127"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_highpass/ui.qml" line="50"/ > <location filename="../src/qml/filters/audio_highpass/ui.qml" line="50"/ >
<location filename="../src/qml/filters/audio_limiter/ui.qml" line="62"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_limiter/ui.qml" line="62"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_lowpass/ui.qml" line="52"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_lowpass/ui.qml" line="52"/>
skipping to change at line 9925 skipping to change at line 10083
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/ui.qml" line=" 71"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_eq_to_rect/ui.qml" line=" 71"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/ui.qml" line=" 134"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/ui.qml" line=" 134"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_rect_to_eq/ui.qml" line=" 56"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_rect_to_eq/ui.qml" line=" 56"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="153"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="153"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_transform_360/ui.qml" lin e="61"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_transform_360/ui.qml" lin e="61"/>
<location filename="../src/qml/filters/bluescreen0r/ui.qml" line="50"/> <location filename="../src/qml/filters/bluescreen0r/ui.qml" line="50"/>
<location filename="../src/qml/filters/blur_exponential/ui.qml" line="68 "/> <location filename="../src/qml/filters/blur_exponential/ui.qml" line="68 "/>
<location filename="../src/qml/filters/blur_gaussian/ui.qml" line="68"/> <location filename="../src/qml/filters/blur_gaussian/ui.qml" line="68"/>
<location filename="../src/qml/filters/blur_lowpass/ui.qml" line="68"/> <location filename="../src/qml/filters/blur_lowpass/ui.qml" line="68"/>
<location filename="../src/qml/filters/brightness/ui.qml" line="119"/> <location filename="../src/qml/filters/brightness/ui.qml" line="119"/>
<location filename="../src/qml/filters/choppy/ui.qml" line="64"/>
<location filename="../src/qml/filters/chromahold/ui.qml" line="50"/> <location filename="../src/qml/filters/chromahold/ui.qml" line="50"/>
<location filename="../src/qml/filters/color/ui.qml" line="121"/> <location filename="../src/qml/filters/color/ui.qml" line="121"/>
<location filename="../src/qml/filters/contrast/ui.qml" line="144"/> <location filename="../src/qml/filters/contrast/ui.qml" line="144"/>
<location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="258"/> <location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="258"/>
<location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="87"/> <location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="101"/>
<location filename="../src/qml/filters/crop_rectangle/ui.qml" line="177"
/>
<location filename="../src/qml/filters/distort/ui.qml" line="78"/> <location filename="../src/qml/filters/distort/ui.qml" line="78"/>
<location filename="../src/qml/filters/dither/ui.qml" line="69"/> <location filename="../src/qml/filters/dither/ui.qml" line="69"/>
<location filename="../src/qml/filters/dust/ui.qml" line="48"/> <location filename="../src/qml/filters/dust/ui.qml" line="48"/>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="269"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="270"/>
<location filename="../src/qml/filters/elastic_scale/ui.qml" line="81"/> <location filename="../src/qml/filters/elastic_scale/ui.qml" line="81"/>
<location filename="../src/qml/filters/glitch/ui.qml" line="81"/> <location filename="../src/qml/filters/glitch/ui.qml" line="81"/>
<location filename="../src/qml/filters/gradient/ui.qml" line="200"/> <location filename="../src/qml/filters/gradient/ui.qml" line="200"/>
<location filename="../src/qml/filters/grain/ui.qml" line="49"/> <location filename="../src/qml/filters/grain/ui.qml" line="49"/>
<location filename="../src/qml/filters/grid/ui.qml" line="138"/> <location filename="../src/qml/filters/grid/ui.qml" line="138"/>
<location filename="../src/qml/filters/halftone/ui.qml" line="81"/> <location filename="../src/qml/filters/halftone/ui.qml" line="81"/>
<location filename="../src/qml/filters/hqdn3d/ui.qml" line="70"/> <location filename="../src/qml/filters/hqdn3d/ui.qml" line="70"/>
<location filename="../src/qml/filters/hue_lightness_saturation/ui.qml" line="54"/> <location filename="../src/qml/filters/hue_lightness_saturation/ui.qml" line="54"/>
<location filename="../src/qml/filters/keyspillm0pup/ui.qml" line="98"/> <location filename="../src/qml/filters/keyspillm0pup/ui.qml" line="98"/>
<location filename="../src/qml/filters/lenscorrection/ui.qml" line="81"/ > <location filename="../src/qml/filters/lenscorrection/ui.qml" line="81"/ >
skipping to change at line 9956 skipping to change at line 10116
<location filename="../src/qml/filters/mask/ui.qml" line="157"/> <location filename="../src/qml/filters/mask/ui.qml" line="157"/>
<location filename="../src/qml/filters/mask_alphaspot/ui.qml" line="158" /> <location filename="../src/qml/filters/mask_alphaspot/ui.qml" line="158" />
<location filename="../src/qml/filters/mask_shape/ui.qml" line="194"/> <location filename="../src/qml/filters/mask_shape/ui.qml" line="194"/>
<location filename="../src/qml/filters/mosaic/ui.qml" line="71"/> <location filename="../src/qml/filters/mosaic/ui.qml" line="71"/>
<location filename="../src/qml/filters/nervous/ui.qml" line="43"/> <location filename="../src/qml/filters/nervous/ui.qml" line="43"/>
<location filename="../src/qml/filters/noise_fast/ui.qml" line="49"/> <location filename="../src/qml/filters/noise_fast/ui.qml" line="49"/>
<location filename="../src/qml/filters/noise_keyframes/ui.qml" line="66" /> <location filename="../src/qml/filters/noise_keyframes/ui.qml" line="66" />
<location filename="../src/qml/filters/nosync/ui.qml" line="65"/> <location filename="../src/qml/filters/nosync/ui.qml" line="65"/>
<location filename="../src/qml/filters/oldfilm/ui.qml" line="60"/> <location filename="../src/qml/filters/oldfilm/ui.qml" line="60"/>
<location filename="../src/qml/filters/opacity/ui.qml" line="107"/> <location filename="../src/qml/filters/opacity/ui.qml" line="107"/>
<location filename="../src/qml/filters/pillar_echo/ui.qml" line="132"/>
<location filename="../src/qml/filters/posterize/ui.qml" line="65"/> <location filename="../src/qml/filters/posterize/ui.qml" line="65"/>
<location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="184"/> <location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="184"/>
<location filename="../src/qml/filters/rgbsplit0r/ui.qml" line="70"/> <location filename="../src/qml/filters/rgbsplit0r/ui.qml" line="70"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="209"/>
<location filename="../src/qml/filters/rotate/ui.qml" line="137"/> <location filename="../src/qml/filters/rotate/ui.qml" line="137"/>
<location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="109"/> <location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="109"/>
<location filename="../src/qml/filters/sepia/ui.qml" line="38"/> <location filename="../src/qml/filters/sepia/ui.qml" line="38"/>
<location filename="../src/qml/filters/sketch/ui.qml" line="53"/> <location filename="../src/qml/filters/sketch/ui.qml" line="53"/>
<location filename="../src/qml/filters/smartblur/ui.qml" line="57"/> <location filename="../src/qml/filters/smartblur/ui.qml" line="57"/>
<location filename="../src/qml/filters/spot_remover/ui.qml" line="117"/> <location filename="../src/qml/filters/spot_remover/ui.qml" line="117"/>
<location filename="../src/qml/filters/tcolor/ui.qml" line="48"/> <location filename="../src/qml/filters/tcolor/ui.qml" line="48"/>
<location filename="../src/qml/filters/threshold/ui.qml" line="71"/> <location filename="../src/qml/filters/threshold/ui.qml" line="71"/>
<location filename="../src/qml/filters/timer/ui.qml" line="113"/> <location filename="../src/qml/filters/timer/ui.qml" line="113"/>
<location filename="../src/qml/filters/trails/ui.qml" line="51"/> <location filename="../src/qml/filters/trails/ui.qml" line="51"/>
skipping to change at line 10050 skipping to change at line 10212
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/audio_channelcopy/ui.qml" line="3 3"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_channelcopy/ui.qml" line="3 3"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_swapchannels/ui.qml" line=" 33"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_swapchannels/ui.qml" line=" 33"/>
<source>Front right</source> <source>Front right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/audio_channelcopy/ui.qml" line="3 4"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_channelcopy/ui.qml" line="3 4"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_swapchannels/ui.qml" line=" 34"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_swapchannels/ui.qml" line=" 34"/>
<location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="101"/> <location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="115"/>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="543"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="551"/>
<location filename="../src/qml/filters/elastic_scale/ui.qml" line="101"/ > <location filename="../src/qml/filters/elastic_scale/ui.qml" line="101"/ >
<source>Center</source> <source>Center</source>
<translation>Keskellä</translation> <translation>Keskellä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/audio_channelcopy/ui.qml" line="3 5"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_channelcopy/ui.qml" line="3 5"/>
<location filename="../src/qml/filters/audio_swapchannels/ui.qml" line=" 35"/> <location filename="../src/qml/filters/audio_swapchannels/ui.qml" line=" 35"/>
<source>Low frequency</source> <source>Low frequency</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
skipping to change at line 10491 skipping to change at line 10653
<location filename="../src/qml/filters/color/ui.qml" line="174"/> <location filename="../src/qml/filters/color/ui.qml" line="174"/>
<source>Midtones (Gamma)</source> <source>Midtones (Gamma)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/color/ui.qml" line="204"/> <location filename="../src/qml/filters/color/ui.qml" line="204"/>
<source>Highlights (Gain)</source> <source>Highlights (Gain)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="123"/> <location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="137"/>
<source>Center bias</source> <source>Center bias</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="139"/> <location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="153"/>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="567"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="575"/>
<source>Top</source> <source>Top</source>
<translation>Ylhäällä</translation> <translation>Ylhäällä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="155"/> <location filename="../src/qml/filters/crop/ui.qml" line="169"/>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="579"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="587"/>
<source>Bottom</source> <source>Bottom</source>
<translation>Alhaalla</translation> <translation>Alhaalla</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/crop_rectangle/ui.qml" line="258" />
<location filename="../src/qml/filters/dust/ui.qml" line="59"/> <location filename="../src/qml/filters/dust/ui.qml" line="59"/>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="498"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="506"/>
<location filename="../src/qml/filters/gradient/ui.qml" line="336"/> <location filename="../src/qml/filters/gradient/ui.qml" line="336"/>
<location filename="../src/qml/filters/pillar_echo/ui.qml" line="204"/>
<location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="268"/> <location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="268"/>
<location filename="../src/qml/filters/spot_remover/ui.qml" line="189"/> <location filename="../src/qml/filters/spot_remover/ui.qml" line="189"/>
<location filename="../src/qml/filters/waveform/ui.qml" line="158"/> <location filename="../src/qml/filters/waveform/ui.qml" line="158"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/ui.qml" line="261"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/ui.qml" line="261"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/ui.qml" line= "152"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/ui.qml" line= "152"/>
<source>Size</source> <source>Size</source>
<translation>Koko</translation> <translation>Koko</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="63"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="63"/>
skipping to change at line 10552 skipping to change at line 10716
<source>Top Right</source> <source>Top Right</source>
<translation>Ylhäällä oikealla</translation> <translation>Ylhäällä oikealla</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="83"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="83"/>
<source>Lower Third</source> <source>Lower Third</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="88"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="88"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="65"/>
<source>Slide In From Left</source> <source>Slide In From Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="90"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="90"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="67"/>
<source>Slide In From Right</source> <source>Slide In From Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="92"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="92"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="69"/>
<source>Slide In From Top</source> <source>Slide In From Top</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="94"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="94"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="71"/>
<source>Slide In From Bottom</source> <source>Slide In From Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="98"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="98"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="75"/>
<source>Slide Out Left</source> <source>Slide Out Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="100"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="100"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="77"/>
<source>Slide Out Right</source> <source>Slide Out Right</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="102"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="102"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="79"/>
<source>Slide Out Top</source> <source>Slide Out Top</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="104"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="104"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="81"/>
<source>Slide Out Bottom</source> <source>Slide Out Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="108"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="108"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="85"/>
<source>Slow Zoom In</source> <source>Slow Zoom In</source>
<translation>Hidas lähennys</translation> <translation>Hidas lähennys</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="110"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="110"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="87"/>
<source>Slow Zoom Out</source> <source>Slow Zoom Out</source>
<translation>Hidas loutonnus</translation> <translation>Hidas loutonnus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="112"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="112"/>
<source>Slow Pan Left</source> <source>Slow Pan Left</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="113"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="113"/>
skipping to change at line 10692 skipping to change at line 10866
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/ui.qml" line= "118"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/ui.qml" line= "118"/>
<source>Bold</source> <source>Bold</source>
<translation>Lihavoitu</translation> <translation>Lihavoitu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="204"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="204"/>
<source>Italic</source> <source>Italic</source>
<translation>Kursiivi</translation> <translation>Kursiivi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="295"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="296"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/ui.qml" line= "80"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/ui.qml" line= "80"/>
<source>Text</source> <source>Text</source>
<translation>Teksti</translation> <translation>Teksti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="322"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="323"/>
<source>Insert field</source> <source>Insert field</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="328"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="329"/>
<source># (Hash sign)</source> <source># (Hash sign)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="332"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="333"/>
<source>Timecode</source> <source>Timecode</source>
<translation>Aikakoodi</translation> <translation>Aikakoodi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="336"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="337"/>
<source>Frame #</source> <source>Frame #</source>
<comment>Frame number</comment> <comment>Frame number</comment>
<translation>Ruutu #</translation> <translation>Ruutu #</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="340"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="341"/>
<source>File date</source> <source>File date</source>
<translation>Tiedoston päivämäärä</translation> <translation>Tiedoston päivämäärä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="344"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="345"/>
<source>File name</source> <source>File name</source>
<translation>Tiedoston nimi</translation> <translation>Tiedoston nimi</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="350"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="351"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/ui.qml" line= "93"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/ui.qml" line= "93"/>
<source>Font</source> <source>Font</source>
<translation>Fontti</translation> <translation>Fontti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="388"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="396"/>
<source>Use font size</source> <source>Use font size</source>
<translation>Käytä fonttikokoa</translation> <translation>Käytä fonttikokoa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="403"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="411"/>
<location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="347"/> <location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="347"/>
<source>Outline</source> <source>Outline</source>
<translation>Reunus</translation> <translation>Reunus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="413"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="421"/>
<location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="360"/> <location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="360"/>
<location filename="../src/qml/filters/waveform/ui.qml" line="120"/> <location filename="../src/qml/filters/waveform/ui.qml" line="120"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_ruttetraizer/ui.qml" line= "88"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_ruttetraizer/ui.qml" line= "88"/>
<source>Thickness</source> <source>Thickness</source>
<translation>Paksuus</translation> <translation>Paksuus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="427"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="435"/>
<source>Background</source> <source>Background</source>
<translation>Tausta</translation> <translation>Tausta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="437"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="445"/>
<source>Padding</source> <source>Padding</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="451"/> <location filename="../src/qml/filters/crop_rectangle/ui.qml" line="210"
/>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="459"/>
<location filename="../src/qml/filters/gradient/ui.qml" line="303"/> <location filename="../src/qml/filters/gradient/ui.qml" line="303"/>
<location filename="../src/qml/filters/pillar_echo/ui.qml" line="157"/>
<location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="220"/> <location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="220"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="236"/>
<location filename="../src/qml/filters/spot_remover/ui.qml" line="142"/> <location filename="../src/qml/filters/spot_remover/ui.qml" line="142"/>
<location filename="../src/qml/filters/waveform/ui.qml" line="137"/> <location filename="../src/qml/filters/waveform/ui.qml" line="137"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/ui.qml" line="213"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/ui.qml" line="213"/>
<source>Position</source> <source>Position</source>
<translation>Kohta</translation> <translation>Kohta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="532"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="540"/>
<source>Horizontal fit</source> <source>Horizontal fit</source>
<translation>Sovita vaakasuunnassa</translation> <translation>Sovita vaakasuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="562"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="570"/>
<source>Vertical fit</source> <source>Vertical fit</source>
<translation>Sovita pystysuunnassa</translation> <translation>Sovita pystysuunnassa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="573"/> <location filename="../src/qml/filters/dynamictext/ui.qml" line="581"/>
<source>Middle</source> <source>Middle</source>
<comment>Text video filter</comment> <comment>Text video filter</comment>
<translation>Keskellä</translation> <translation>Keskellä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/fadein_brightness/ui.qml" line="8 2"/> <location filename="../src/qml/filters/fadein_brightness/ui.qml" line="8 2"/>
<location filename="../src/qml/filters/fadein_movit/ui.qml" line="76"/> <location filename="../src/qml/filters/fadein_movit/ui.qml" line="76"/>
<location filename="../src/qml/filters/fadeout_brightness/ui.qml" line=" 82"/> <location filename="../src/qml/filters/fadeout_brightness/ui.qml" line=" 82"/>
<location filename="../src/qml/filters/fadeout_movit/ui.qml" line="79"/> <location filename="../src/qml/filters/fadeout_movit/ui.qml" line="79"/>
<source>Adjust opacity instead of fade with black</source> <source>Adjust opacity instead of fade with black</source>
skipping to change at line 11220 skipping to change at line 11397
<location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="573"/> <location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="573"/>
<source>Spline 4x4</source> <source>Spline 4x4</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="573"/> <location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="573"/>
<source>Spline 6x6</source> <source>Spline 6x6</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="573"/>
<source>Lanzcos</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="586"/> <location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="586"/>
<source>Alpha Operation</source> <source>Alpha Operation</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="592"/> <location filename="../src/qml/filters/corners/ui.qml" line="592"/>
<location filename="../src/qml/filters/mask/ui.qml" line="182"/> <location filename="../src/qml/filters/mask/ui.qml" line="182"/>
<location filename="../src/qml/filters/mask_alphaspot/ui.qml" line="183" /> <location filename="../src/qml/filters/mask_alphaspot/ui.qml" line="183" />
<location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="283"/> <location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="283"/>
<source>Maximum</source> <source>Maximum</source>
skipping to change at line 11406 skipping to change at line 11578
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/ui.qml" line=" 259"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/ui.qml" line=" 259"/>
<source>Projection</source> <source>Projection</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/ui.qml" line=" 295"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/ui.qml" line=" 295"/>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/ui.qml" line=" 446"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/ui.qml" line=" 446"/>
<location filename="../src/qml/filters/crop_circle/ui.qml" line="100"/>
<location filename="../src/qml/filters/halftone/ui.qml" line="101"/> <location filename="../src/qml/filters/halftone/ui.qml" line="101"/>
<location filename="../src/qml/filters/movit_diffusion/ui.qml" line="34" /> <location filename="../src/qml/filters/movit_diffusion/ui.qml" line="34" />
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_circular_frame/ui.qml" lin e="102"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_circular_frame/ui.qml" lin e="102"/>
<source>Radius</source> <source>Radius</source>
<translation>Säde</translation> <translation>Säde</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/ui.qml" line=" 315"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_hemi_to_eq/ui.qml" line=" 315"/>
<source>Front</source> <source>Front</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 11527 skipping to change at line 11700
<location filename="../src/qml/filters/rotate/ui.qml" line="225"/> <location filename="../src/qml/filters/rotate/ui.qml" line="225"/>
<source>X offset</source> <source>X offset</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/rotate/ui.qml" line="257"/> <location filename="../src/qml/filters/rotate/ui.qml" line="257"/>
<source>Y offset</source> <source>Y offset</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="54"/>
<source>Scroll Down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="56"/>
<source>Scroll Up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="58"/>
<source>Scroll Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="60"/>
<source>Scroll Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="297"/>
<source>Background size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="345"/>
<source>Text size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/ui.qml" line="367"/>
<location filename="../src/qml/filters/rotate/ui.qml" line="289"/> <location filename="../src/qml/filters/rotate/ui.qml" line="289"/>
<source>Background color</source> <source>Background color</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Taustaväri</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="143"/> <location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="143"/>
<source>Color space</source> <source>Color space</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="150"/> <location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="150"/>
<source>Red-Green-Blue</source> <source>Red-Green-Blue</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 11593 skipping to change at line 11797
<source>Ellipsoid</source> <source>Ellipsoid</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="236"/> <location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="236"/>
<source>Edge</source> <source>Edge</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="244"/> <location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="244"/>
<location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="143"/ >
<source>Hard</source> <source>Hard</source>
<comment>Chroma Key Advanced filter</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="245"/> <location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="245"/>
<source>Fat</source> <source>Fat</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="246"/> <location filename="../src/qml/filters/select0r/ui.qml" line="246"/>
<source>Normal</source> <source>Normal</source>
skipping to change at line 11639 skipping to change at line 11843
<source>Line Height</source> <source>Line Height</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/sketch/ui.qml" line="98"/> <location filename="../src/qml/filters/sketch/ui.qml" line="98"/>
<source>Contrast</source> <source>Contrast</source>
<translation>Kontrasti</translation> <translation>Kontrasti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/chromahold/ui.qml" line="64"/> <location filename="../src/qml/filters/chromahold/ui.qml" line="64"/>
<location filename="../src/qml/filters/crop_circle/ui.qml" line="133"/>
<location filename="../src/qml/filters/sketch/ui.qml" line="116"/> <location filename="../src/qml/filters/sketch/ui.qml" line="116"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_circular_frame/ui.qml" lin e="135"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_circular_frame/ui.qml" lin e="135"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/ui.qml" line= "130"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_threejs_text/ui.qml" line= "130"/>
<source>Color</source> <source>Color</source>
<translation>Väri</translation> <translation>Väri</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/smartblur/ui.qml" line="68"/> <location filename="../src/qml/filters/smartblur/ui.qml" line="68"/>
<source>Blur Radius</source> <source>Blur Radius</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 11671 skipping to change at line 11876
<location filename="../src/qml/filters/smartblur/ui.qml" line="89"/> <location filename="../src/qml/filters/smartblur/ui.qml" line="89"/>
<source>The strength of the gaussian blur.</source> <source>The strength of the gaussian blur.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/smartblur/ui.qml" line="108"/> <location filename="../src/qml/filters/smartblur/ui.qml" line="108"/>
<source>If the difference between the original pixel and the blurred pix el is less than threshold, the pixel will be replaced with the blurred pixel.</s ource> <source>If the difference between the original pixel and the blurred pix el is less than threshold, the pixel will be replaced with the blurred pixel.</s ource>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="86"/> <location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="78"/>
<source>Fade</source> <source>Fade</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="103"/> <location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="95"/>
<source>Fade period</source> <source>Fade period</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="125"/> <location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="117"/>
<source>Lighter</source> <source>Lighter</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="133"/> <location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="142"/>
<source>Plans fade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="167"/>
<location filename="../src/qml/filters/levels/ui.qml" line="178"/> <location filename="../src/qml/filters/levels/ui.qml" line="178"/>
<location filename="../src/qml/filters/spillsuppress/ui.qml" line="46"/> <location filename="../src/qml/filters/spillsuppress/ui.qml" line="46"/>
<location filename="../src/qml/filters/tcolor/ui.qml" line="59"/> <location filename="../src/qml/filters/tcolor/ui.qml" line="59"/>
<source>Green</source> <source>Green</source>
<translation>Vihreä</translation> <translation>Vihreä</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="183"/> <location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="158"/>
<location filename="../src/qml/filters/levels/ui.qml" line="178"/> <location filename="../src/qml/filters/levels/ui.qml" line="178"/>
<location filename="../src/qml/filters/spillsuppress/ui.qml" line="52"/> <location filename="../src/qml/filters/spillsuppress/ui.qml" line="52"/>
<location filename="../src/qml/filters/tcolor/ui.qml" line="83"/> <location filename="../src/qml/filters/tcolor/ui.qml" line="83"/>
<source>Blue</source> <source>Blue</source>
<translation>Sininen</translation> <translation>Sininen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="199"/> <location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="125"/>
<source>Comparison</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/aech0r/ui.qml" line="150"/>
<location filename="../src/qml/filters/levels/ui.qml" line="178"/> <location filename="../src/qml/filters/levels/ui.qml" line="178"/>
<source>Red</source> <source>Red</source>
<translation>Punainen</translation> <translation>Punainen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/levels/ui.qml" line="178"/> <location filename="../src/qml/filters/levels/ui.qml" line="178"/>
<source>Value</source> <source>Value</source>
<translation>Arvo</translation> <translation>Arvo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 11796 skipping to change at line 11991
<translation>Zoomaus</translation> <translation>Zoomaus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="189"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="189"/>
<source></source> <source></source>
<translation></translation> <translation></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="222"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="222"/>
<source>Browse...</source> <source>Browse...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Selaa...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="246"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="246"/>
<source>Analysis</source> <source>Analysis</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="252"/> <location filename="../src/qml/filters/bigsh0t_stabilize_360/ui.qml" lin e="252"/>
<source>Sample Radius</source> <source>Sample Radius</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 11925 skipping to change at line 12120
<translation>Avaa HTML-tiedosto</translation> <translation>Avaa HTML-tiedosto</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx/ui.qml" line="155"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx/ui.qml" line="155"/>
<source>Templates</source> <source>Templates</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx/ui.qml" line="170"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx/ui.qml" line="170"/>
<source>Choose a Folder for HTML</source> <source>Choose a Folder for HTML</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Valitse kansio HTML:lle</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx/ui.qml" line="202"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx/ui.qml" line="202"/>
<source>Load an existing HTML file.</source> <source>Load an existing HTML file.</source>
<translation>Lataa olemassa oleva HTML-tiedosto.</translation> <translation>Lataa olemassa oleva HTML-tiedosto.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx/ui.qml" line="175"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx/ui.qml" line="175"/>
<source>Save HTML File</source> <source>Save HTML File</source>
<translation>Tallenna HTML-tiedosto</translation> <translation>Tallenna HTML-tiedosto</translation>
skipping to change at line 11991 skipping to change at line 12186
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/white/ui.qml" line="79"/> <location filename="../src/qml/filters/white/ui.qml" line="79"/>
<source>Neutral color</source> <source>Neutral color</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/white/ui.qml" line="103"/> <location filename="../src/qml/filters/white/ui.qml" line="103"/>
<source>Color temperature</source> <source>Color temperature</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation>Värilämpötila</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/timer/ui.qml" line="135"/> <location filename="../src/qml/filters/timer/ui.qml" line="135"/>
<source>Format</source> <source>Format</source>
<translation>Formaatti</translation> <translation>Formaatti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/timer/ui.qml" line="141"/> <location filename="../src/qml/filters/timer/ui.qml" line="141"/>
<source>HH:MM:SS</source> <source>HH:MM:SS</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 12261 skipping to change at line 12456
<source>Combine all channels into one waveform.</source> <source>Combine all channels into one waveform.</source>
<translation>Yhdistä kaikki kanavat yhteen aaltomuotoon.</translation> <translation>Yhdistä kaikki kanavat yhteen aaltomuotoon.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/waveform/ui.qml" line="201"/> <location filename="../src/qml/filters/waveform/ui.qml" line="201"/>
<source>Window</source> <source>Window</source>
<translation>Ikkuna</translation> <translation>Ikkuna</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/grid/ui.qml" line="166"/> <location filename="../src/qml/filters/grid/ui.qml" line="166"/>
<source>Rows</source>
<translation>Rivit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/grid/ui.qml" line="202"/> <location filename="../src/qml/filters/grid/ui.qml" line="202"/>
<source>Columns</source> <source>Columns</source>
<translation>Sarakkeet</translation> <translation>Sarakkeet</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_swirl/ui.qml" line="42"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_swirl/ui.qml" line="42"/>
<source>Swirl amount</source> <source>Swirl amount</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 12296 skipping to change at line 12495
<location filename="../src/qml/filters/hqdn3d/ui.qml" line="88"/> <location filename="../src/qml/filters/hqdn3d/ui.qml" line="88"/>
<source>Spatial</source> <source>Spatial</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/hqdn3d/ui.qml" line="113"/> <location filename="../src/qml/filters/hqdn3d/ui.qml" line="113"/>
<source>Temporal</source> <source>Temporal</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/crop_rectangle/ui.qml" line="291" />
<location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="301"/> <location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="301"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/ui.qml" line="294"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/ui.qml" line="294"/>
<source>Corner radius</source> <source>Corner radius</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="333"/> <location filename="../src/qml/filters/rectangle/ui.qml" line="333"/>
<source>Fill color</source> <source>Fill color</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/crop_rectangle/ui.qml" line="323" />
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/ui.qml" line="326"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_clip/ui.qml" line="326"/>
<source>Padding color</source> <source>Padding color</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dither/ui.qml" line="86"/> <location filename="../src/qml/filters/dither/ui.qml" line="86"/>
<location filename="../src/qml/filters/posterize/ui.qml" line="82"/>
<source>Levels</source> <source>Levels</source>
<comment>Dither video filter</comment>
<translation>Tasot</translation> <translation>Tasot</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dither/ui.qml" line="111"/> <location filename="../src/qml/filters/dither/ui.qml" line="111"/>
<source>Matrix</source> <source>Matrix</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/dither/ui.qml" line="117"/> <location filename="../src/qml/filters/dither/ui.qml" line="117"/>
<source>2x2 Magic Square</source> <source>2x2 Magic Square</source>
skipping to change at line 12413 skipping to change at line 12614
<location filename="../src/qml/filters/elastic_scale/ui.qml" line="181"/ > <location filename="../src/qml/filters/elastic_scale/ui.qml" line="181"/ >
<source>Amount the outer left and outer right areas are scaled non linea rly.</source> <source>Amount the outer left and outer right areas are scaled non linea rly.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/threshold/ui.qml" line="126"/> <location filename="../src/qml/filters/threshold/ui.qml" line="126"/>
<source>Compare with alpha channel</source> <source>Compare with alpha channel</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/choppy/ui.qml" line="90"/>
<location filename="../src/qml/filters/nervous/ui.qml" line="62"/> <location filename="../src/qml/filters/nervous/ui.qml" line="62"/>
<location filename="../src/qml/filters/trails/ui.qml" line="70"/> <location filename="../src/qml/filters/trails/ui.qml" line="70"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_choppy/ui.qml" line="91"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_choppy/ui.qml" line="91"/>
<source> frames</source> <source> frames</source>
<translation>ruutua</translation> <translation>ruutua</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/choppy/ui.qml" line="82"/>
<location filename="../src/qml/filters/webvfx_choppy/ui.qml" line="83"/> <location filename="../src/qml/filters/webvfx_choppy/ui.qml" line="83"/>
<source>Repeat</source> <source>Repeat</source>
<translation>Toista</translation> <translation>Toista</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/audio_noisegate/ui.qml" line="116 "/> <location filename="../src/qml/filters/audio_noisegate/ui.qml" line="116 "/>
<source>Key Filter: Low Frequency</source> <source>Key Filter: Low Frequency</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 12505 skipping to change at line 12708
<location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="143"/ > <location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="143"/ >
<source>Soft</source> <source>Soft</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="143"/ > <location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="143"/ >
<source>Garrote</source> <source>Garrote</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="143"/
>
<source>Hard</source>
<comment>Remove Noise Wavelet filter</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="153"/ > <location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="153"/ >
<source>Decompose</source> <source>Decompose</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="185"/ > <location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="185"/ >
<source>Percent</source> <source>Percent</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="202"/ > <location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="202"/ >
<source>Max decompositions for the current video mode</source> <source>Max decompositions for the current video mode</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="210"/ > <location filename="../src/qml/filters/vaguedenoiser/ui.qml" line="210"/ >
<source>More information</source> <source>More information</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/posterize/ui.qml" line="82"/>
<source>Levels</source>
<comment>Posterize filter</comment>
<translation>Tasot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/crop_circle/ui.qml" line="154"/>
<location filename="../src/qml/filters/crop_rectangle/ui.qml" line="344"
/>
<source>Transparent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ui_boxblur</name> <name>ui_boxblur</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/blur/ui_boxblur.qml" line="139"/> <location filename="../src/qml/filters/blur/ui_boxblur.qml" line="139"/>
<source>Preset</source> <source>Preset</source>
<translation>Esiasetus</translation> <translation>Esiasetus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/blur/ui_boxblur.qml" line="167"/> <location filename="../src/qml/filters/blur/ui_boxblur.qml" line="167"/>
skipping to change at line 13019 skipping to change at line 13240
<context> <context>
<name>vui</name> <name>vui</name>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/corners/vui.qml" line="267"/> <location filename="../src/qml/filters/corners/vui.qml" line="267"/>
<source>1</source> <source>1</source>
<translation>1</translation> <translation>1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/corners/vui.qml" line="292"/> <location filename="../src/qml/filters/corners/vui.qml" line="292"/>
<source>2</source> <source>2</source>
<translation type="unfinished">2</translation> <translation>2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/corners/vui.qml" line="317"/> <location filename="../src/qml/filters/corners/vui.qml" line="317"/>
<source>3</source> <source>3</source>
<translation type="unfinished">3</translation> <translation>3</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/qml/filters/corners/vui.qml" line="342"/> <location filename="../src/qml/filters/corners/vui.qml" line="342"/>
<source>4</source> <source>4</source>
<translation type="unfinished">4</translation> <translation>4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="205"/>
<source>Text size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="220"/>
<source>Text color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="305"/>
<source>Open</source>
<translation>Avaa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="315"/>
<source>Save As…</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="325"/>
<source>Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="332"/>
<source>Undo</source>
<translation>Peru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="340"/>
<source>Redo</source>
<translation>Tee sittenkin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="348"/>
<source>Cut</source>
<translation>Leikkaa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="356"/>
<source>Copy</source>
<translation>Kopioi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="364"/>
<source>Paste</source>
<translation>Liitä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="372"/>
<source>Select All</source>
<translation>Valitse kaikki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="379"/>
<source>Left</source>
<translation>Vasen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="388"/>
<source>Center</source>
<translation>Keskellä</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="397"/>
<source>Right</source>
<translation>Oikea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="406"/>
<source>Justify</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="415"/>
<source>Bold</source>
<translation>Lihavoi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="424"/>
<source>Italic</source>
<translation>Kursiivi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="433"/>
<source>Underline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="442"/>
<source>Font</source>
<translation>Fontti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="453"/>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="505"/>
<source>Insert Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="460"/>
<source>Decrease Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="467"/>
<source>Insert Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="515"/>
<source>Rows</source>
<translation>Rivit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="527"/>
<source>Columns</source>
<translation>Sarakkeet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/qml/filters/richtext/vui.qml" line="538"/>
<source>Border</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
</TS> </TS>
 End of changes. 606 change blocks. 
635 lines changed or deleted 995 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)