"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "config/locales/cs.yml" between
redmine-4.1.0.tar.gz and redmine-4.1.1.tar.gz

About: Redmine is a flexible project management and bug-tracking web application (using the Ruby on Rails framework). It supports also project wikis and forums, documents management, and multiple version control systems.

cs.yml  (redmine-4.1.0):cs.yml  (redmine-4.1.1)
skipping to change at line 140 skipping to change at line 140
less_than_or_equal_to: "musí být méně nebo rovno %{count}" less_than_or_equal_to: "musí být méně nebo rovno %{count}"
odd: "musí být liché" odd: "musí být liché"
even: "musí být sudé" even: "musí být sudé"
greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum" greater_than_start_date: "musí být větší než počáteční datum"
not_same_project: "nepatří stejnému projektu" not_same_project: "nepatří stejnému projektu"
circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost" circular_dependency: "Tento vztah by vytvořil cyklickou závislost"
cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů" cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Úkol nemůže být spojen s jedním z jeho dílčích úkolů"
earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli pře dřazeným úkolům" earlier_than_minimum_start_date: "nemůže být dříve než %{date} kvůli pře dřazeným úkolům"
not_a_regexp: "není platný regulární výraz" not_a_regexp: "není platný regulární výraz"
open_issue_with_closed_parent: "Otevřený úkol nemůže být přiřazen pod uz avřený rodičovský úkol" open_issue_with_closed_parent: "Otevřený úkol nemůže být přiřazen pod uz avřený rodičovský úkol"
must_contain_uppercase: "must contain uppercase letters (A-Z)" must_contain_uppercase: "musí obsahovat velká písmena (A-Z)"
must_contain_lowercase: "must contain lowercase letters (a-z)" must_contain_lowercase: "musí obsahovat malá písmena (a-z)"
must_contain_digits: "must contain digits (0-9)" must_contain_digits: "musí obsahovat čísla (0-9)"
must_contain_special_chars: "must contain special characters (!, $, %, . must_contain_special_chars: "musí obsahovat speciální znaky (!, $, %, ..
..)" .)"
actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte actionview_instancetag_blank_option: Prosím vyberte
general_text_No: 'Ne' general_text_No: 'Ne'
general_text_Yes: 'Ano' general_text_Yes: 'Ano'
general_text_no: 'ne' general_text_no: 'ne'
general_text_yes: 'ano' general_text_yes: 'ano'
general_lang_name: 'Czech (Čeština)' general_lang_name: 'Czech (Čeština)'
general_csv_separator: ',' general_csv_separator: ','
general_csv_decimal_separator: '.' general_csv_decimal_separator: '.'
 End of changes. 1 change blocks. 
5 lines changed or deleted 5 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)