"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "translations/client_pl.ts" between
ownCloud-2.7.5.3180.tar.xz and ownCloud-2.7.6.3261.tar.xz

About: ownCloud Client (formerly "mirall") is a tool to synchronize files from ownCloud Server with your desktop client. It uses OCSync as its syncing backend.

client_pl.ts  (ownCloud-2.7.5.3180.tar.xz):client_pl.ts  (ownCloud-2.7.6.3261.tar.xz)
skipping to change at line 756 skipping to change at line 756
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/gui/authenticationdialog.cpp" line="38"/> <location filename="../src/gui/authenticationdialog.cpp" line="38"/>
<source>&amp;Password:</source> <source>&amp;Password:</source>
<translation>&amp;Hasło</translation> <translation>&amp;Hasło</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OCC::CleanupPollsJob</name> <name>OCC::CleanupPollsJob</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/owncloudpropagator.cpp" line="1142"/> <location filename="../src/libsync/owncloudpropagator.cpp" line="1143"/>
<source>Error writing metadata to the database</source> <source>Error writing metadata to the database</source>
<translation>Błąd podczas zapisu metadanych do bazy</translation> <translation>Błąd podczas zapisu metadanych do bazy</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OCC::ConnectionValidator</name> <name>OCC::ConnectionValidator</name>
<message> <message>
<location filename="../src/gui/connectionvalidator.cpp" line="46"/> <location filename="../src/gui/connectionvalidator.cpp" line="46"/>
<source>No ownCloud account configured</source> <source>No ownCloud account configured</source>
<translation>Nie skonfigurowano konta ownCloud</translation> <translation>Nie skonfigurowano konta ownCloud</translation>
skipping to change at line 797 skipping to change at line 797
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/gui/connectionvalidator.cpp" line="192"/> <location filename="../src/gui/connectionvalidator.cpp" line="192"/>
<source>The provided credentials are not correct</source> <source>The provided credentials are not correct</source>
<translation>Podane dane logowania są nieprawidłowe</translation> <translation>Podane dane logowania są nieprawidłowe</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OCC::DiscoverySingleDirectoryJob</name> <name>OCC::DiscoverySingleDirectoryJob</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/discoveryphase.cpp" line="480"/> <location filename="../src/libsync/discoveryphase.cpp" line="474"/>
<location filename="../src/libsync/discoveryphase.cpp" line="501"/> <location filename="../src/libsync/discoveryphase.cpp" line="495"/>
<source>Server error: PROPFIND reply is not XML formatted!</source> <source>Server error: PROPFIND reply is not XML formatted!</source>
<translation>Błąd serwera: Odpowiedź PROPFIND nie jest sformatowana w fo rmacie XML!</translation> <translation>Błąd serwera: Odpowiedź PROPFIND nie jest sformatowana w fo rmacie XML!</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OCC::DiscoverySingleLocalDirectoryJob</name> <name>OCC::DiscoverySingleLocalDirectoryJob</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/discoveryphase.cpp" line="259"/> <location filename="../src/libsync/discoveryphase.cpp" line="259"/>
<source>Error while opening directory %1</source> <source>Error while opening directory %1</source>
<translation>Błąd podczas otwierania katalogu %1</translation> <translation>Błąd podczas otwierania katalogu %1</translation>
skipping to change at line 2606 skipping to change at line 2606
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/discovery.cpp" line="1427"/> <location filename="../src/libsync/discovery.cpp" line="1427"/>
<source>Server replied with an error while reading directory &apos;%1&ap os; : %2</source> <source>Server replied with an error while reading directory &apos;%1&ap os; : %2</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OCC::PropagateDirectory</name> <name>OCC::PropagateDirectory</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/owncloudpropagator.cpp" line="1008"/> <location filename="../src/libsync/owncloudpropagator.cpp" line="1009"/>
<source>Error writing metadata to the database</source> <source>Error writing metadata to the database</source>
<translation>Błąd podczas zapisu metadanych do bazy</translation> <translation>Błąd podczas zapisu metadanych do bazy</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OCC::PropagateDownloadFile</name> <name>OCC::PropagateDownloadFile</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="453"/> <location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="386"/>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="458"/>
<source>File %1 can not be downloaded because of a local file name clash !</source> <source>File %1 can not be downloaded because of a local file name clash !</source>
<translation>Nie można pobrać pliku %1 ze względu na konflikt nazwy plik u lokalnego!</translation> <translation>Nie można pobrać pliku %1 ze względu na konflikt nazwy plik u lokalnego!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="504"/> <location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="509"/>
<source>The download would reduce free local disk space below the limit< /source> <source>The download would reduce free local disk space below the limit< /source>
<translation>Ściągnięcie danych spowoduje, że wolna przestrzeń dyskowa s padnie poniżej limitu.</translation> <translation>Ściągnięcie danych spowoduje, że wolna przestrzeń dyskowa s padnie poniżej limitu.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="508"/> <location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="513"/>
<source>Free space on disk is less than %1</source> <source>Free space on disk is less than %1</source>
<translation>Wolne miejsce na dysku jest mniejsze niż %1</translation> <translation>Wolne miejsce na dysku jest mniejsze niż %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="631"/> <location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="636"/>
<source>File was deleted from server</source> <source>File was deleted from server</source>
<translation>Plik został usunięty z serwera</translation> <translation>Plik został usunięty z serwera</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="698"/> <location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="703"/>
<source>The file could not be downloaded completely.</source> <source>The file could not be downloaded completely.</source>
<translation>Ten plik nie mógł być całkowicie pobrany.</translation> <translation>Ten plik nie mógł być całkowicie pobrany.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="705"/> <location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="710"/>
<source>The downloaded file is empty despite the server announced it sho uld have been %1.</source> <source>The downloaded file is empty despite the server announced it sho uld have been %1.</source>
<translation>Pobrany plik jest pusty pomimo tego, że według zapowiedzi s erwera powinien mieć %1.</translation> <translation>Pobrany plik jest pusty pomimo tego, że według zapowiedzi s erwera powinien mieć %1.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="885"/> <location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="890"/>
<source>File %1 cannot be saved because of a local file name clash!</sou rce> <source>File %1 cannot be saved because of a local file name clash!</sou rce>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="364"/> <location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="364"/>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="934"/> <location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="939"/>
<source>File has changed since discovery</source> <source>File has changed since discovery</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="1000"/> <location filename="../src/libsync/propagatedownload.cpp" line="1005"/>
<source>Error writing metadata to the database</source> <source>Error writing metadata to the database</source>
<translation>Błąd podczas zapisu metadanych do bazy</translation> <translation>Błąd podczas zapisu metadanych do bazy</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OCC::PropagateItemJob</name> <name>OCC::PropagateItemJob</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/owncloudpropagator.cpp" line="235"/> <location filename="../src/libsync/owncloudpropagator.cpp" line="235"/>
<source>; Restoration Failed: %1</source> <source>; Restoration Failed: %1</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
skipping to change at line 3811 skipping to change at line 3812
<name>OCC::Systray</name> <name>OCC::Systray</name>
<message> <message>
<location filename="../src/gui/systray.cpp" line="59"/> <location filename="../src/gui/systray.cpp" line="59"/>
<source>%1: %2</source> <source>%1: %2</source>
<translation>%1: %2</translation> <translation>%1: %2</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OCC::Theme</name> <name>OCC::Theme</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="387"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="432"/>
<source>&lt;p&gt;Version %1. For more information visit &lt;a href=&quot ;%2&quot;&gt;https://%3&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For known issues and help, p lease visit: &lt;a href=&quot;https://central.owncloud.org/c/desktop-client&quot ;&gt;https://central.owncloud.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;By Kl aas Freitag, Daniel Molkentin, Olivier Goffart, Markus Götz, Jan-Christoph Borc hardt, Thomas Müller, Dominik Schmidt, Michael Stingl, Hannah von Reth, and othe rs.&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright ownCloud GmbH&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Di stributed by %4 and licensed under the GNU General Public License (GPL) Version 2.0.&lt;br/&gt;%5 and the %5 logo are registered trademarks of %4 in the United States, other countries, or both.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;%6&lt;/small&gt ;&lt;/p&gt;</source> <source>&lt;p&gt;Version %1. For more information visit &lt;a href=&quot ;%2&quot;&gt;https://%3&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For known issues and help, p lease visit: &lt;a href=&quot;https://central.owncloud.org/c/desktop-client&quot ;&gt;https://central.owncloud.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;By Kl aas Freitag, Daniel Molkentin, Olivier Goffart, Markus Götz, Jan-Christoph Borc hardt, Thomas Müller, Dominik Schmidt, Michael Stingl, Hannah von Reth, and othe rs.&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Copyright ownCloud GmbH&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Di stributed by %4 and licensed under the GNU General Public License (GPL) Version 2.0.&lt;br/&gt;%5 and the %5 logo are registered trademarks of %4 in the United States, other countries, or both.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;%6&lt;/small&gt ;&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OCC::ValidateChecksumHeader</name> <name>OCC::ValidateChecksumHeader</name>
<message> <message>
<location filename="../src/common/checksums.cpp" line="330"/> <location filename="../src/common/checksums.cpp" line="339"/>
<source>The checksum header is malformed.</source> <source>The checksum header is malformed.</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/common/checksums.cpp" line="357"/> <location filename="../src/common/checksums.cpp" line="366"/>
<source>The checksum header contained an unknown checksum type &apos;%1& apos;</source> <source>The checksum header contained an unknown checksum type &apos;%1& apos;</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/common/checksums.cpp" line="361"/> <location filename="../src/common/checksums.cpp" line="370"/>
<source>The downloaded file does not match the checksum, it will be resu med. &apos;%1&apos; != &apos;%2&apos;</source> <source>The downloaded file does not match the checksum, it will be resu med. &apos;%1&apos; != &apos;%2&apos;</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>OCC::Vfs</name> <name>OCC::Vfs</name>
<message> <message>
<location filename="../src/common/vfs.cpp" line="72"/> <location filename="../src/common/vfs.cpp" line="72"/>
<source>The Virtual filesystem feature requires a NTFS file system, %1 i s using %2</source> <source>The Virtual filesystem feature requires a NTFS file system, %1 i s using %2</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
skipping to change at line 4387 skipping to change at line 4388
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/gui/main.cpp" line="39"/> <location filename="../src/gui/main.cpp" line="39"/>
<source>%1 requires on a working system tray. If you are running XFCE, p lease follow &lt;a href=&quot;http://docs.xfce.org/xfce/xfce4-panel/systray&quot ;&gt;these instructions&lt;/a&gt;. Otherwise, please install a system tray appli cation such as &apos;trayer&apos; and try again.</source> <source>%1 requires on a working system tray. If you are running XFCE, p lease follow &lt;a href=&quot;http://docs.xfce.org/xfce/xfce4-panel/systray&quot ;&gt;these instructions&lt;/a&gt;. Otherwise, please install a system tray appli cation such as &apos;trayer&apos; and try again.</source>
<translation>%1 potrzebuje na pracującej tacce systemu. Jeżeli używasz X FCE, proszę dostosować się &lt;a href=&quot;http://docs.xfce.org/xfce/xfce4-pane l/systray&quot;&gt;do tych instrukcji&lt;/a&gt;. Alternatywnie, proszę zainstalo wać program tacki systemu jak np. &apos;trayer&apos; i spróbować ponownie.</tran slation> <translation>%1 potrzebuje na pracującej tacce systemu. Jeżeli używasz X FCE, proszę dostosować się &lt;a href=&quot;http://docs.xfce.org/xfce/xfce4-pane l/systray&quot;&gt;do tych instrukcji&lt;/a&gt;. Alternatywnie, proszę zainstalo wać program tacki systemu jak np. &apos;trayer&apos; i spróbować ponownie.</tran slation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ownCloudTheme::aboutVersions()</name> <name>ownCloudTheme::aboutVersions()</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="365"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="410"/>
<source>%1 %2 %3 %4%8%9Libraries Qt %5, %6%8Using virtual files plugin: %7%8</source> <source>%1 %2 %3 %4%8%9Libraries Qt %5, %6%8Using virtual files plugin: %7%8</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ownCloudTheme::qtVer</name> <name>ownCloudTheme::qtVer</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="355"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="400"/>
<source>%1 (Built against Qt %1)</source> <source>%1 (Built against Qt %1)</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ownCloudTheme::versionWithSha</name> <name>ownCloudTheme::versionWithSha</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="360"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="405"/>
<source>%1 %2</source> <source>%1 %2</source>
<translation>%1 %2</translation> <translation>%1 %2</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>progress</name> <name>progress</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/progressdispatcher.cpp" line="33"/> <location filename="../src/libsync/progressdispatcher.cpp" line="33"/>
<source>Virtual file created</source> <source>Virtual file created</source>
<translation type="unfinished"/> <translation type="unfinished"/>
skipping to change at line 4511 skipping to change at line 4512
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/progressdispatcher.cpp" line="87"/> <location filename="../src/libsync/progressdispatcher.cpp" line="87"/>
<source>updating local metadata</source> <source>updating local metadata</source>
<translation>aktualizacja lokalnych metadanych</translation> <translation>aktualizacja lokalnych metadanych</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>theme</name> <name>theme</name>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="75"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="104"/>
<source>Status undefined</source> <source>Status undefined</source>
<translation>Stan niezdefiniowany</translation> <translation>Stan niezdefiniowany</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="78"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="107"/>
<source>Waiting to start sync</source> <source>Waiting to start sync</source>
<translation>Trwa oczekiwanie na uruchomienie synchronizacji</translatio n> <translation>Trwa oczekiwanie na uruchomienie synchronizacji</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="81"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="110"/>
<source>Sync is running</source> <source>Sync is running</source>
<translation>Synchronizacja uruchomiona</translation> <translation>Synchronizacja uruchomiona</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="84"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="113"/>
<source>Sync Success</source> <source>Sync Success</source>
<translation>Udana synchronizacja</translation> <translation>Udana synchronizacja</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="87"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="116"/>
<source>Sync Success, some files were ignored.</source> <source>Sync Success, some files were ignored.</source>
<translation>Synchronizacja ukończona, niektóre pliki zostały zignorowan e.</translation> <translation>Synchronizacja ukończona, niektóre pliki zostały zignorowan e.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="90"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="119"/>
<source>Sync Error</source> <source>Sync Error</source>
<translation>Błąd synchronizacji</translation> <translation>Błąd synchronizacji</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="93"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="122"/>
<source>Setup Error</source> <source>Setup Error</source>
<translation>Błąd ustawień</translation> <translation>Błąd ustawień</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="96"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="125"/>
<source>Preparing to sync</source> <source>Preparing to sync</source>
<translation>Przygotowuję do synchronizacji</translation> <translation>Przygotowuję do synchronizacji</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="99"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="128"/>
<source>Aborting...</source> <source>Aborting...</source>
<translation>Anuluję...</translation> <translation>Anuluję...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="102"/> <location filename="../src/libsync/theme.cpp" line="131"/>
<source>Sync is paused</source> <source>Sync is paused</source>
<translation>Synchronizacja wstrzymana</translation> <translation>Synchronizacja wstrzymana</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>utility</name> <name>utility</name>
<message> <message>
<location filename="../src/gui/guiutility.cpp" line="39"/> <location filename="../src/gui/guiutility.cpp" line="39"/>
<source>Could not open browser</source> <source>Could not open browser</source>
<translation>Nie można otworzyć przeglądarki</translation> <translation>Nie można otworzyć przeglądarki</translation>
 End of changes. 29 change blocks. 
30 lines changed or deleted 31 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)