"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "Kernel/Language/hu.pm" between
otrs-5.0.39.tar.bz2 and otrs-5.0.40.tar.bz2

About: OTRS (formerly "Open Ticket Request System" now "Open Technology – Real Service") is a web-based ticketing systems used for Customer Service, Help Desk, IT Service Management. 5.x release ("Community Edition").

hu.pm  (otrs-5.0.39.tar.bz2):hu.pm  (otrs-5.0.40.tar.bz2)
skipping to change at line 526 skipping to change at line 526
'Lock' => 'Zárolás', 'Lock' => 'Zárolás',
'Unlock' => 'Feloldás', 'Unlock' => 'Feloldás',
'History' => 'Előzmények', 'History' => 'Előzmények',
'Zoom' => 'Részletek', 'Zoom' => 'Részletek',
'Age' => 'Életkor', 'Age' => 'Életkor',
'Bounce' => 'Átirányítás', 'Bounce' => 'Átirányítás',
'Forward' => 'Továbbítás', 'Forward' => 'Továbbítás',
'From' => 'Feladó', 'From' => 'Feladó',
'To' => 'Címzett', 'To' => 'Címzett',
'Cc' => 'Másolat', 'Cc' => 'Másolat',
'Bcc' => 'Titkos másolat', 'Bcc' => 'Rejtett másolat',
'Subject' => 'Tárgy', 'Subject' => 'Tárgy',
'Move' => 'Áthelyezés', 'Move' => 'Áthelyezés',
'Queue' => 'Várólista', 'Queue' => 'Várólista',
'Queues' => 'Várólisták', 'Queues' => 'Várólisták',
'Priority' => 'Prioritás', 'Priority' => 'Prioritás',
'Priorities' => 'Prioritások', 'Priorities' => 'Prioritások',
'Priority Update' => 'Prioritás frissítése', 'Priority Update' => 'Prioritás frissítése',
'Priority added!' => 'Prioritás hozzáadva!', 'Priority added!' => 'Prioritás hozzáadva!',
'Priority updated!' => 'Prioritás frissítve!', 'Priority updated!' => 'Prioritás frissítve!',
'Signature added!' => 'Aláírás hozzáadva!', 'Signature added!' => 'Aláírás hozzáadva!',
skipping to change at line 811 skipping to change at line 811
'To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.' => 'To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.' =>
'Egy új ACL létrehozásához importálhat másik rendszerből exportált A CL-eket, vagy létrehozhat egy teljesen újat.', 'Egy új ACL létrehozásához importálhat másik rendszerből exportált A CL-eket, vagy létrehozhat egy teljesen újat.',
'Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made chang es will be written to the configuration.' => 'Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made chang es will be written to the configuration.' =>
'Az ACL-eken itt elvégzett változások csak akkor lesznek hatással a rendszer viselkedésére, ha azután üzembe állítja az ACL adatokat. Az ACL adatok üzembe állításával az újonnan elvégzett módosítások be lesznek írva a beállításo kba.', 'Az ACL-eken itt elvégzett változások csak akkor lesznek hatással a rendszer viselkedésére, ha azután üzembe állítja az ACL adatokat. Az ACL adatok üzembe állításával az újonnan elvégzett módosítások be lesznek írva a beállításo kba.',
'ACLs' => 'ACL-ek', 'ACLs' => 'ACL-ek',
'Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.' => 'Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.' =>
'Ne feledje: Ez a táblázat az ACL-ek végrehajtási sorrendjét tünteti fel. Ha módosítani kell az ACL-ek végrehajtási sorrendjén, változtassa meg az é rintett ACL-ek neveit.', 'Ne feledje: Ez a táblázat az ACL-ek végrehajtási sorrendjét tünteti fel. Ha módosítani kell az ACL-ek végrehajtási sorrendjén, változtassa meg az é rintett ACL-ek neveit.',
'ACL name' => 'ACL név', 'ACL name' => 'ACL név',
'Validity' => 'Érvényesség', 'Validity' => 'Érvényesség',
'Copy' => 'Másolás', 'Copy' => 'Másolás',
'No data found.' => 'Nem található adat', 'No data found.' => 'Nem található adat.',
# Template: AdminACLEdit # Template: AdminACLEdit
'Edit ACL %s' => '%s ACL szerkesztése', 'Edit ACL %s' => '%s ACL szerkesztése',
'Go to overview' => 'Ugrás az áttekintőhöz', 'Go to overview' => 'Ugrás az áttekintőhöz',
'Delete ACL' => 'ACL törlése', 'Delete ACL' => 'ACL törlése',
'Delete Invalid ACL' => 'Érvénytelen ACL törlése', 'Delete Invalid ACL' => 'Érvénytelen ACL törlése',
'Match settings' => 'Illesztési beállítások', 'Match settings' => 'Illesztési beállítások',
'Set up matching criteria for this ACL. Use \'Properties\' to match the current screen or \'PropertiesDatabase\' to match attributes of the current tick et that are in the database.' => 'Set up matching criteria for this ACL. Use \'Properties\' to match the current screen or \'PropertiesDatabase\' to match attributes of the current tick et that are in the database.' =>
'Illesztési feltétel beállítása ehhez az ACL-hez. Használja a „Prope rties” értéket a jelenlegi képernyő megfeleltetéséhez, vagy a „PropertiesDatabas e” értéket az adatbázisban lévő jelenlegi jegy megfeleltetéséhez.', 'Illesztési feltétel beállítása ehhez az ACL-hez. Használja a „Prope rties” értéket a jelenlegi képernyő megfeleltetéséhez, vagy a „PropertiesDatabas e” értéket az adatbázisban lévő jelenlegi jegy megfeleltetéséhez.',
'Change settings' => 'Változtatási beállítások', 'Change settings' => 'Változtatási beállítások',
skipping to change at line 963 skipping to change at line 963
'If nothing is selected, then there are no permissions in this group (ti ckets will not be available for the customer).' => 'If nothing is selected, then there are no permissions in this group (ti ckets will not be available for the customer).' =>
'Ha semmi sincs kiválasztva, akkor ebben a csoportban nincsenek jogo sultságok (a jegyek nem lesznek elérhetők az ügyfeleknek).', 'Ha semmi sincs kiválasztva, akkor ebben a csoportban nincsenek jogo sultságok (a jegyek nem lesznek elérhetők az ügyfeleknek).',
'Search Results' => 'Keresési eredmények', 'Search Results' => 'Keresési eredmények',
'Customers' => 'Ügyfelek', 'Customers' => 'Ügyfelek',
'No matches found.' => 'Nincs találat.', 'No matches found.' => 'Nincs találat.',
'Groups' => 'Csoportok', 'Groups' => 'Csoportok',
'Change Group Relations for Customer' => 'Csoportkapcsolatok megváltozta tása egy ügyfélnél', 'Change Group Relations for Customer' => 'Csoportkapcsolatok megváltozta tása egy ügyfélnél',
'Change Customer Relations for Group' => 'Ügyfélkapcsolatok megváltoztat ása egy csoportnál', 'Change Customer Relations for Group' => 'Ügyfélkapcsolatok megváltoztat ása egy csoportnál',
'Toggle %s Permission for all' => 'A(z) %s jogosultság ki- vagy bekapcso lása mindenkinek', 'Toggle %s Permission for all' => 'A(z) %s jogosultság ki- vagy bekapcso lása mindenkinek',
'Toggle %s permission for %s' => 'A(z) %s jogosultság ki- vagy bekapcsol ása ehhez: %s', 'Toggle %s permission for %s' => 'A(z) %s jogosultság ki- vagy bekapcsol ása ehhez: %s',
'Customer Default Groups:' => 'Alapértelmezett ügyfélcsoportok', 'Customer Default Groups:' => 'Alapértelmezett ügyfélcsoportok:',
'No changes can be made to these groups.' => 'Nem lehet változtatni ezek en a csoportokon.', 'No changes can be made to these groups.' => 'Nem lehet változtatni ezek en a csoportokon.',
'ro' => 'csak olvasás', 'ro' => 'csak olvasás',
'Read only access to the ticket in this group/queue.' => 'Csak olvasható hozzáférés ebben a csoportban/várólistában lévő jegyekhez.', 'Read only access to the ticket in this group/queue.' => 'Csak olvasható hozzáférés ebben a csoportban/várólistában lévő jegyekhez.',
'rw' => 'írás, olvasás', 'rw' => 'írás, olvasás',
'Full read and write access to the tickets in this group/queue.' => 'Full read and write access to the tickets in this group/queue.' =>
'Teljes írási és olvasási hozzáférés ebben a csoportban/várólistában lévő jegyekhez.', 'Teljes írási és olvasási hozzáférés ebben a csoportban/várólistában lévő jegyekhez.',
# Template: AdminCustomerUserService # Template: AdminCustomerUserService
'Manage Customer-Services Relations' => 'Ügyfél–Szolgáltatás kapcsolatok kezelése', 'Manage Customer-Services Relations' => 'Ügyfél–Szolgáltatás kapcsolatok kezelése',
'Edit default services' => 'Alapértelmezett szolgáltatások szerkesztése' , 'Edit default services' => 'Alapértelmezett szolgáltatások szerkesztése' ,
skipping to change at line 1112 skipping to change at line 1112
'Automatic execution (multiple tickets)' => 'Automatikus végrehajtás (tö bb jegy)', 'Automatic execution (multiple tickets)' => 'Automatikus végrehajtás (tö bb jegy)',
'Execution Schedule' => 'Végrehajtás-ütemezés', 'Execution Schedule' => 'Végrehajtás-ütemezés',
'Schedule minutes' => 'Perc ütemezése', 'Schedule minutes' => 'Perc ütemezése',
'Schedule hours' => 'Óra ütemezése', 'Schedule hours' => 'Óra ütemezése',
'Schedule days' => 'Nap ütemezése', 'Schedule days' => 'Nap ütemezése',
'Currently this generic agent job will not run automatically.' => 'Currently this generic agent job will not run automatically.' =>
'Jelenleg ez az általános ügyintéző feladat nem fut le automatikusan .', 'Jelenleg ez az általános ügyintéző feladat nem fut le automatikusan .',
'To enable automatic execution select at least one value from minutes, h ours and days!' => 'To enable automatic execution select at least one value from minutes, h ours and days!' =>
'Az automatikus végrehajtás engedélyezéséhez válasszon legalább egy értéket a perc, óra és nap közül!', 'Az automatikus végrehajtás engedélyezéséhez válasszon legalább egy értéket a perc, óra és nap közül!',
'Event based execution (single ticket)' => 'Eseményalapú végrehajtás (eg yetlen jegy)', 'Event based execution (single ticket)' => 'Eseményalapú végrehajtás (eg yetlen jegy)',
'Event Triggers' => 'Esemény-aktiválók', 'Event Triggers' => 'Eseményaktiválók',
'List of all configured events' => 'Az összes beállított esemény listája ', 'List of all configured events' => 'Az összes beállított esemény listája ',
'Delete this event' => 'Esemény törlése', 'Delete this event' => 'Esemény törlése',
'Additionally or alternatively to a periodic execution, you can define t icket events that will trigger this job.' => 'Additionally or alternatively to a periodic execution, you can define t icket events that will trigger this job.' =>
'Egy időszakos végrehajtás mellett vagy helyett meghatározhat olyan jegyeseményeket, amelyek aktiválni fogják ezt a feladatot.', 'Egy időszakos végrehajtás mellett vagy helyett meghatározhat olyan jegyeseményeket, amelyek aktiválni fogják ezt a feladatot.',
'If a ticket event is fired, the ticket filter will be applied to check if the ticket matches. Only then the job is run on that ticket.' => 'If a ticket event is fired, the ticket filter will be applied to check if the ticket matches. Only then the job is run on that ticket.' =>
'Ha egy jegyesemény elsül, a jegy szűrő alkalmazásával kerül ellenőr zésre, hogy a jegy illeszkedik-e.', 'Ha egy jegyesemény elsül, a jegy szűrő alkalmazásával kerül ellenőr zésre, hogy a jegy illeszkedik-e.',
'Do you really want to delete this event trigger?' => 'Valóban törölni s 'Do you really want to delete this event trigger?' => 'Valóban törölni s
zeretné ezt az esemény-aktiválót?', zeretné ezt az eseményaktiválót?',
'Add Event Trigger' => 'Esemény-aktiváló hozzáadása', 'Add Event Trigger' => 'Eseményaktiváló hozzáadása',
'Add Event' => 'Esemény hozzáadása', 'Add Event' => 'Esemény hozzáadása',
'To add a new event select the event object and event name and click on the "+" button' => 'To add a new event select the event object and event name and click on the "+" button' =>
'Egy új esemény hozzáadásához válassza ki az eseményobjektumot és az eseménynevet, majd kattintson a „+” gombra.', 'Egy új esemény hozzáadásához válassza ki az eseményobjektumot és az eseménynevet, majd kattintson a „+” gombra',
'Duplicate event.' => 'Esemény kettőzése.', 'Duplicate event.' => 'Esemény kettőzése.',
'This event is already attached to the job, Please use a different one.' => 'This event is already attached to the job, Please use a different one.' =>
'Ez az esemény már csatolva van a feladathoz, használjon egy másikat .', 'Ez az esemény már csatolva van a feladathoz, használjon egy másikat .',
'Delete this Event Trigger' => 'Esemény-aktiváló törlése', 'Delete this Event Trigger' => 'Eseményaktiváló törlése',
'Remove selection' => 'Kijelölés eltávolítása', 'Remove selection' => 'Kijelölés eltávolítása',
'Select Tickets' => 'Jegyek kijelölése', 'Select Tickets' => 'Jegyek kijelölése',
'(e. g. 10*5155 or 105658*)' => '(például 10*5155 vagy 105658*)', '(e. g. 10*5155 or 105658*)' => '(például 10*5155 vagy 105658*)',
'(e. g. 234321)' => '(például 234321)', '(e. g. 234321)' => '(például 234321)',
'Customer user' => 'Ügyfél-felhasználó', 'Customer user' => 'Ügyfél-felhasználó',
'(e. g. U5150)' => '(például U5150)', '(e. g. U5150)' => '(például U5150)',
'Fulltext-search in article (e. g. "Mar*in" or "Baue*").' => 'Szabad-sza vas keresés a bejegyzésben (például „Mar*in” vagy „Baue*”).', 'Fulltext-search in article (e. g. "Mar*in" or "Baue*").' => 'Szabad-sza vas keresés a bejegyzésben (például „Mar*in” vagy „Baue*”).',
'Agent' => 'Ügyintéző', 'Agent' => 'Ügyintéző',
'Ticket lock' => 'Jegyzár', 'Ticket lock' => 'Jegyzár',
'Create times' => 'Létrehozási idők', 'Create times' => 'Létrehozási idők',
skipping to change at line 1200 skipping to change at line 1200
'Time units' => 'Időegységek', 'Time units' => 'Időegységek',
'Execute Ticket Commands' => 'Jegyparancsok végrehajtása', 'Execute Ticket Commands' => 'Jegyparancsok végrehajtása',
'Send agent/customer notifications on changes' => 'Ügyintéző/ügyfél érte sítések küldése módosításkor', 'Send agent/customer notifications on changes' => 'Ügyintéző/ügyfél érte sítések küldése módosításkor',
'CMD' => 'PARANCS', 'CMD' => 'PARANCS',
'This command will be executed. ARG[0] will be the ticket number. ARG[1] the ticket id.' => 'This command will be executed. ARG[0] will be the ticket number. ARG[1] the ticket id.' =>
'Ez a parancs lesz végrehajtva. Az ARG[0] lesz a jegy száma. Az ARG[ 1] lesz a jegy azonosítója.', 'Ez a parancs lesz végrehajtva. Az ARG[0] lesz a jegy száma. Az ARG[ 1] lesz a jegy azonosítója.',
'Delete tickets' => 'Jegyek törlése', 'Delete tickets' => 'Jegyek törlése',
'Warning: All affected tickets will be removed from the database and can not be restored!' => 'Warning: All affected tickets will be removed from the database and can not be restored!' =>
'Figyelem: Minden érintett jegy el lesz távolítva az adatbázisból, é s nem lehet visszaállítani!', 'Figyelem: Minden érintett jegy el lesz távolítva az adatbázisból, é s nem lehet visszaállítani!',
'Execute Custom Module' => 'Egyéni modul végrehajtása', 'Execute Custom Module' => 'Egyéni modul végrehajtása',
'Param %s key' => '%s paraméter kulcs', 'Param %s key' => '%s. paraméter kulcsa',
'Param %s value' => '%s paraméter érték', 'Param %s value' => '%s. paraméter értéke',
'Save Changes' => 'Változtatások mentése', 'Save Changes' => 'Változtatások mentése',
'Results' => 'Eredmények', 'Results' => 'Eredmények',
'%s Tickets affected! What do you want to do?' => '%s jegy érintett! Mit szeretne tenni?', '%s Tickets affected! What do you want to do?' => '%s jegy érintett! Mit szeretne tenni?',
'Warning: You used the DELETE option. All deleted tickets will be lost!' => 'Warning: You used the DELETE option. All deleted tickets will be lost!' =>
'Figyelem: A TÖRLÉS lehetőséget használta. Minden törölt jegy el fog veszni!', 'Figyelem: A TÖRLÉS lehetőséget használta. Minden törölt jegy el fog veszni!',
'Warning: There are %s tickets affected but only %s may be modified duri ng one job execution!' => 'Warning: There are %s tickets affected but only %s may be modified duri ng one job execution!' =>
'Figyelem: %s jegy érintett, de csak %s módosítható egy feladat-végr ehajtás során!', 'Figyelem: %s jegy érintett, de csak %s módosítható egy feladat-végr ehajtás során!',
'Edit job' => 'Feladat szerkesztése', 'Edit job' => 'Feladat szerkesztése',
'Run job' => 'Feladat futtatása', 'Run job' => 'Feladat futtatása',
'Affected Tickets' => 'Érintett jegyek', 'Affected Tickets' => 'Érintett jegyek',
skipping to change at line 1262 skipping to change at line 1262
'Mapping for outgoing request data' => 'Leképezés a kimenő kérés adataih oz', 'Mapping for outgoing request data' => 'Leképezés a kimenő kérés adataih oz',
'Configure' => 'Beállítás', 'Configure' => 'Beállítás',
'The data from the invoker of OTRS will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data the remote system expects.' => 'The data from the invoker of OTRS will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data the remote system expects.' =>
'Ez a leképezés fogja feldolgozni az OTRS meghívójából származó adat okat olyan formára alakítva át azokat, ahogy a távoli rendszer várja.', 'Ez a leképezés fogja feldolgozni az OTRS meghívójából származó adat okat olyan formára alakítva át azokat, ahogy a távoli rendszer várja.',
'Mapping for incoming response data' => 'Leképezés a bejövő válasz adata ihoz', 'Mapping for incoming response data' => 'Leképezés a bejövő válasz adata ihoz',
'The response data will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data the invoker of OTRS expects.' => 'The response data will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data the invoker of OTRS expects.' =>
'Ez a leképezés fogja a válasz adatait feldolgozni olyan formára ala kítva át azokat, ahogy az OTRS meghívója várja.', 'Ez a leképezés fogja a válasz adatait feldolgozni olyan formára ala kítva át azokat, ahogy az OTRS meghívója várja.',
'Asynchronous' => 'Aszinkron', 'Asynchronous' => 'Aszinkron',
'This invoker will be triggered by the configured events.' => 'Ezt a meg hívót a beállított események fogják aktiválni.', 'This invoker will be triggered by the configured events.' => 'Ezt a meg hívót a beállított események fogják aktiválni.',
'Asynchronous event triggers are handled by the OTRS Scheduler Daemon in background (recommended).' => 'Asynchronous event triggers are handled by the OTRS Scheduler Daemon in background (recommended).' =>
'Az aszinkron esemény-aktiválókat az OTRS ütemeződémon kezeli a hátt érben (javasolt).', 'Az aszinkron eseményaktiválókat az OTRS ütemeződémon kezeli a hátté rben (javasolt).',
'Synchronous event triggers would be processed directly during the web r equest.' => 'Synchronous event triggers would be processed directly during the web r equest.' =>
'A szinkron esemény-aktiválók közvetlenül legyenek feldolgozva a web kérések alatt.', 'A szinkron eseményaktiválók közvetlenül lehetnek feldolgozva a webk érések közben.',
'Save and continue' => 'Mentés és folytatás', 'Save and continue' => 'Mentés és folytatás',
'Delete this Invoker' => 'Meghívó törlése', 'Delete this Invoker' => 'Meghívó törlése',
'It is not possible to add a new event trigger because the event is not set.' => 'It is not possible to add a new event trigger because the event is not set.' =>
'Nem lehetséges új eseményaktiváló hozzáadása, mert az esemény nincs beállítva.', 'Nem lehetséges új eseményaktiváló hozzáadása, mert az esemény nincs beállítva.',
# Template: AdminGenericInterfaceMappingSimple # Template: AdminGenericInterfaceMappingSimple
'GenericInterface Mapping Simple for Web Service %s' => 'Általános felül et egyszerű leképező a(z) %s webszolgáltatáshoz', 'GenericInterface Mapping Simple for Web Service %s' => 'Általános felül et egyszerű leképező a(z) %s webszolgáltatáshoz',
'Go back to' => 'Vissza ide', 'Go back to' => 'Vissza ide',
'Mapping Simple' => 'Egyszerű leképezés', 'Mapping Simple' => 'Egyszerű leképezés',
'Default rule for unmapped keys' => 'Alapértelmezett szabály a nem lekép ezett kulcsokhoz', 'Default rule for unmapped keys' => 'Alapértelmezett szabály a nem lekép ezett kulcsokhoz',
skipping to change at line 1315 skipping to change at line 1315
'Add new operation' => 'Új művelet hozzáadása', 'Add new operation' => 'Új művelet hozzáadása',
'Change operation %s' => '%s művelet módosítása', 'Change operation %s' => '%s művelet módosítása',
'Do you really want to delete this operation?' => 'Valóban törölni szere tné ezt a műveletet?', 'Do you really want to delete this operation?' => 'Valóban törölni szere tné ezt a műveletet?',
'Operation Details' => 'Művelet részletei', 'Operation Details' => 'Művelet részletei',
'The name is typically used to call up this web service operation from a remote system.' => 'The name is typically used to call up this web service operation from a remote system.' =>
'A név tipikusan ennek a webszolgáltatás műveletnek a meghívásához h asználható egy távoli rendszerből.', 'A név tipikusan ennek a webszolgáltatás műveletnek a meghívásához h asználható egy távoli rendszerből.',
'Please provide a unique name for this web service.' => 'Adjon meg egy e gyedi nevet ehhez a webszolgáltatáshoz.', 'Please provide a unique name for this web service.' => 'Adjon meg egy e gyedi nevet ehhez a webszolgáltatáshoz.',
'Mapping for incoming request data' => 'Leképezés a bejövő kérés adataih oz', 'Mapping for incoming request data' => 'Leképezés a bejövő kérés adataih oz',
'The request data will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data OTRS expects.' => 'The request data will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data OTRS expects.' =>
'Ez a leképezés fogja a kérés adatait feldolgozni olyan formára alak ítva át azokat, ahogy az OTRS várja.', 'Ez a leképezés fogja a kérés adatait feldolgozni olyan formára alak ítva át azokat, ahogy az OTRS várja.',
'Operation backend' => 'Műveleti háttérprogram.', 'Operation backend' => 'Műveleti háttérprogram',
'This OTRS operation backend module will be called internally to process the request, generating data for the response.' => 'This OTRS operation backend module will be called internally to process the request, generating data for the response.' =>
'Ez az OTRS műveleti háttérprogram modul lesz belsőleg meghívva a ké rés feldolgozásához, és az adat előállításához a válasz számára.', 'Ez az OTRS műveleti háttérprogram modul lesz belsőleg meghívva a ké rés feldolgozásához, és az adat előállításához a válasz számára.',
'Mapping for outgoing response data' => 'Leképezés a kimenő válasz adata ihoz', 'Mapping for outgoing response data' => 'Leképezés a kimenő válasz adata ihoz',
'The response data will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data the remote system expects.' => 'The response data will be processed by this mapping, to transform it to the kind of data the remote system expects.' =>
'Ez a leképezés fogja a válasz adatait feldolgozni olyan formára ala kítva át azokat, ahogy a távoli rendszer várja.', 'Ez a leképezés fogja a válasz adatait feldolgozni olyan formára ala kítva át azokat, ahogy a távoli rendszer várja.',
'Delete this Operation' => 'Művelet törlése', 'Delete this Operation' => 'Művelet törlése',
# Template: AdminGenericInterfaceTransportHTTPREST # Template: AdminGenericInterfaceTransportHTTPREST
'GenericInterface Transport HTTP::REST for Web Service %s' => 'Általános felület HTTP::REST átvitel a(z) %s webszolgáltatáshoz', 'GenericInterface Transport HTTP::REST for Web Service %s' => 'Általános felület HTTP::REST átvitel a(z) %s webszolgáltatáshoz',
'Network transport' => 'Hálózati átvitel', 'Network transport' => 'Hálózati átvitel',
skipping to change at line 1508 skipping to change at line 1508
'Restore' => 'Visszaállítás', 'Restore' => 'Visszaállítás',
# Template: AdminGroup # Template: AdminGroup
'WARNING: When you change the name of the group \'admin\', before making the appropriate changes in the SysConfig, you will be locked out of the adminis trations panel! If this happens, please rename the group back to admin per SQL s tatement.' => 'WARNING: When you change the name of the group \'admin\', before making the appropriate changes in the SysConfig, you will be locked out of the adminis trations panel! If this happens, please rename the group back to admin per SQL s tatement.' =>
'FIGYELEM: Ha az „admin” csoport nevét megváltoztatja a megfelelő Sy sConfig beállítások előtt, úgy ki lesz zárva az adminisztrációs felületről! Ha e z megtörtént, akkor nevezze vissza a csoportot „admin” névre egy SQL utasítás se gítségével.', 'FIGYELEM: Ha az „admin” csoport nevét megváltoztatja a megfelelő Sy sConfig beállítások előtt, úgy ki lesz zárva az adminisztrációs felületről! Ha e z megtörtént, akkor nevezze vissza a csoportot „admin” névre egy SQL utasítás se gítségével.',
'Group Management' => 'Csoportkezelés', 'Group Management' => 'Csoportkezelés',
'Add Group' => 'Csoport hozzáadása', 'Add Group' => 'Csoport hozzáadása',
'The admin group is to get in the admin area and the stats group to get stats area.' => 'The admin group is to get in the admin area and the stats group to get stats area.' =>
'Az admin csoport az adminisztrációs területre, a stats csoport a st atisztika területre való bejutáshoz van.', 'Az admin csoport az adminisztrációs területre, a stats csoport a st atisztika területre való bejutáshoz van.',
'Create new groups to handle access permissions for different groups of agent (e. g. purchasing department, support department, sales department, ...). ' => 'Create new groups to handle access permissions for different groups of agent (e. g. purchasing department, support department, sales department, ...). ' =>
'Új csoportok létrehozása a hozzáférési jogosultságok kezeléséhez az ügyintézők különböző csoportjainál (például beszerzési részleg, támogató részle g, értékesítési részleg, …).', 'Új csoportok létrehozása a hozzáférési jogosultságok kezeléséhez az ügyintézők különböző csoportjainál (például beszerzési részleg, támogató részle g, értékesítési részleg, …). ',
'It\'s useful for ASP solutions. ' => 'Ez ASP megoldásoknál hasznos. ', 'It\'s useful for ASP solutions. ' => 'Ez ASP megoldásoknál hasznos. ',
'total' => 'összesen', 'total' => 'összesen',
'Edit Group' => 'Csoport szerkesztése', 'Edit Group' => 'Csoport szerkesztése',
# Template: AdminLog # Template: AdminLog
'System Log' => 'Rendszernapló', 'System Log' => 'Rendszernapló',
'Here you will find log information about your system.' => 'Itt napló in formációkat fog találni a rendszeréről.', 'Here you will find log information about your system.' => 'Itt napló in formációkat fog találni a rendszeréről.',
'Hide this message' => 'Üzenet elrejtése', 'Hide this message' => 'Üzenet elrejtése',
'Recent Log Entries' => 'Legutóbbi naplóbejegyzések', 'Recent Log Entries' => 'Legutóbbi naplóbejegyzések',
skipping to change at line 1785 skipping to change at line 1785
'Install' => 'Telepítés', 'Install' => 'Telepítés',
'Install Package' => 'Csomag telepítése', 'Install Package' => 'Csomag telepítése',
'Update repository information' => 'Tároló-információk frissítése', 'Update repository information' => 'Tároló-információk frissítése',
'Cloud services are currently disabled.' => 'A felhőszolgáltatások jelen leg le vannak tiltva.', 'Cloud services are currently disabled.' => 'A felhőszolgáltatások jelen leg le vannak tiltva.',
'OTRS Verify™ can not continue!' => 'Az OTRS Verify™ nem folytatható!', 'OTRS Verify™ can not continue!' => 'Az OTRS Verify™ nem folytatható!',
'Enable cloud services' => 'Felhőszolgáltatások engedélyezése', 'Enable cloud services' => 'Felhőszolgáltatások engedélyezése',
'Online Repository' => 'Online tároló', 'Online Repository' => 'Online tároló',
'Module documentation' => 'Modul-dokumentáció', 'Module documentation' => 'Modul-dokumentáció',
'Upgrade' => 'Frissítés', 'Upgrade' => 'Frissítés',
'Local Repository' => 'Helyi tároló', 'Local Repository' => 'Helyi tároló',
'This package is verified by OTRSverify (tm)' => 'Ezt a csomagot az OTRS verify (tm) ellenőrizte.', 'This package is verified by OTRSverify (tm)' => 'Ezt a csomagot az OTRS verify (tm) ellenőrizte',
'Uninstall' => 'Eltávolítás', 'Uninstall' => 'Eltávolítás',
'Reinstall' => 'Újratelepítés', 'Reinstall' => 'Újratelepítés',
'Features for %s customers only' => 'Kizárólag %s ügyfelek számára elérh ető funkciók', 'Features for %s customers only' => 'Kizárólag %s ügyfelek számára elérh ető funkciók',
'With %s, you can benefit from the following optional features. Please m ake contact with %s if you need more information.' => 'With %s, you can benefit from the following optional features. Please m ake contact with %s if you need more information.' =>
'Az %s használatával a következő opcionális szolgáltatások előnyeit élvezheti. Ha további információkra van szüksége, akkor vegye fel a kapcsolatot a következővel: %s.', 'Az %s használatával a következő opcionális szolgáltatások előnyeit élvezheti. Ha további információkra van szüksége, akkor vegye fel a kapcsolatot a következővel: %s.',
'Download package' => 'Csomag letöltése', 'Download package' => 'Csomag letöltése',
'Rebuild package' => 'Csomag újraépítése', 'Rebuild package' => 'Csomag újraépítése',
'Metadata' => 'Metaadatok', 'Metadata' => 'Metaadatok',
'Change Log' => 'Változásnapló', 'Change Log' => 'Változásnapló',
'Date' => 'Dátum', 'Date' => 'Dátum',
skipping to change at line 2363 skipping to change at line 2363
'Was not possible to send Support Data information.' => 'Nem volt lehets éges a támogatási adatok információinak küldése.', 'Was not possible to send Support Data information.' => 'Nem volt lehets éges a támogatási adatok információinak küldése.',
'Update Result' => 'Eredmény frissítése', 'Update Result' => 'Eredmény frissítése',
'Currently this data is only shown in this system.' => 'Jelenleg ezek az adatok csak ezen a rendszeren jelennek meg.', 'Currently this data is only shown in this system.' => 'Jelenleg ezek az adatok csak ezen a rendszeren jelennek meg.',
'A support bundle (including: system registration information, support d ata, a list of installed packages and all locally modified source code files) ca n be generated by pressing this button:' => 'A support bundle (including: system registration information, support d ata, a list of installed packages and all locally modified source code files) ca n be generated by pressing this button:' =>
'A támogatási csomag (tartalmazza: rendszer regisztrációs információ k, támogatási adatok, telepített csomagok listája és minden helyileg módosított forráskód fájl) előállítható a gomb megnyomásával:', 'A támogatási csomag (tartalmazza: rendszer regisztrációs információ k, támogatási adatok, telepített csomagok listája és minden helyileg módosított forráskód fájl) előállítható a gomb megnyomásával:',
'Generate Support Bundle' => 'Támogatási csomag előállítása', 'Generate Support Bundle' => 'Támogatási csomag előállítása',
'Generating...' => 'Előállítás…', 'Generating...' => 'Előállítás…',
'It was not possible to generate the Support Bundle.' => 'Nem volt lehet séges a támogatási csomag előállítása.', 'It was not possible to generate the Support Bundle.' => 'Nem volt lehet séges a támogatási csomag előállítása.',
'Generate Result' => 'Előállítás eredménye', 'Generate Result' => 'Előállítás eredménye',
'Support Bundle' => 'Támogatási csomag', 'Support Bundle' => 'Támogatási csomag',
'The mail could not be sent' => 'A levelet nem sikerült elküldeni.', 'The mail could not be sent' => 'A levelet nem sikerült elküldeni',
'The support bundle has been generated.' => 'A támogatási csomag előállí tva.', 'The support bundle has been generated.' => 'A támogatási csomag előállí tva.',
'Please choose one of the following options.' => 'Válassza a következő l ehetőségek egyikét.', 'Please choose one of the following options.' => 'Válassza a következő l ehetőségek egyikét.',
'Send by Email' => 'Küldés e-mailben', 'Send by Email' => 'Küldés e-mailben',
'The support bundle is too large to send it by email, this option has be en disabled.' => 'The support bundle is too large to send it by email, this option has be en disabled.' =>
'A támogatási csomag túl nagy az e-mailben történő küldéshez, ez a l ehetőség le lett tiltva.', 'A támogatási csomag túl nagy az e-mailben történő küldéshez, ez a l ehetőség le lett tiltva.',
'The email address for this user is invalid, this option has been disabl ed.' => 'The email address for this user is invalid, this option has been disabl ed.' =>
'Ennek a felhasználónak az e-mail címe érvénytelen, ez a lehetőség l e lett tiltva.', 'Ennek a felhasználónak az e-mail címe érvénytelen, ez a lehetőség l e lett tiltva.',
'Sending' => 'Küldés', 'Sending' => 'Küldés',
'The support bundle will be sent to OTRS Group via email automatically.' => 'The support bundle will be sent to OTRS Group via email automatically.' =>
'A támogatási csomag automatikusan el lesz küldve e-mailben az OTRS csoportnak.', 'A támogatási csomag automatikusan el lesz küldve e-mailben az OTRS csoportnak.',
skipping to change at line 2768 skipping to change at line 2768
# Template: AgentTicketCompose # Template: AgentTicketCompose
'Compose Answer for %s%s%s' => 'Válasz írása erre: %s%s%s', 'Compose Answer for %s%s%s' => 'Válasz írása erre: %s%s%s',
'This address is registered as system address and cannot be used: %s' => 'This address is registered as system address and cannot be used: %s' =>
'Ez a cím rendszercímként van regisztrálva és nem használható: %s', 'Ez a cím rendszercímként van regisztrálva és nem használható: %s',
'Please include at least one recipient' => 'Vegyen fel legalább egy címz ettet', 'Please include at least one recipient' => 'Vegyen fel legalább egy címz ettet',
'Remove Ticket Customer' => 'Jegy ügyfél eltávolítása', 'Remove Ticket Customer' => 'Jegy ügyfél eltávolítása',
'Please remove this entry and enter a new one with the correct value.' = > 'Please remove this entry and enter a new one with the correct value.' = >
'Távolítsa el ezt a bejegyzést, és adjon meg egy újat a helyes érték kel.', 'Távolítsa el ezt a bejegyzést, és adjon meg egy újat a helyes érték kel.',
'Remove Cc' => 'Másolat eltávolítása', 'Remove Cc' => 'Másolat eltávolítása',
'Remove Bcc' => 'Titkos másolat eltávolítása', 'Remove Bcc' => 'Rejtett másolat eltávolítása',
'Address book' => 'Címjegyzék', 'Address book' => 'Címjegyzék',
'Date Invalid!' => 'Érvénytelen dátum!', 'Date Invalid!' => 'Érvénytelen dátum!',
# Template: AgentTicketCustomer # Template: AgentTicketCustomer
'Change Customer of %s%s%s' => '%s%s%s ügyfelének módosítása', 'Change Customer of %s%s%s' => '%s%s%s ügyfelének módosítása',
# Template: AgentTicketEmail # Template: AgentTicketEmail
'Create New Email Ticket' => 'Új e-mail jegy létrehozása', 'Create New Email Ticket' => 'Új e-mail jegy létrehozása',
'Example Template' => 'Példa sablon', 'Example Template' => 'Példa sablon',
'From queue' => 'Várólistából', 'From queue' => 'Várólistából',
skipping to change at line 2828 skipping to change at line 2828
'Open / Close ticket action menu' => 'Jegyművelet menü megnyitása vagy b ezárása', 'Open / Close ticket action menu' => 'Jegyművelet menü megnyitása vagy b ezárása',
'Select this ticket' => 'Jegy kijelölése', 'Select this ticket' => 'Jegy kijelölése',
'First Response Time' => 'Első válaszidő', 'First Response Time' => 'Első válaszidő',
'Update Time' => 'Frissítés ideje', 'Update Time' => 'Frissítés ideje',
'Solution Time' => 'Megoldás ideje', 'Solution Time' => 'Megoldás ideje',
'Move ticket to a different queue' => 'Jegy áthelyezése egy másik váróli stába', 'Move ticket to a different queue' => 'Jegy áthelyezése egy másik váróli stába',
'Change queue' => 'Várólista módosítása', 'Change queue' => 'Várólista módosítása',
# Template: AgentTicketOverviewNavBar # Template: AgentTicketOverviewNavBar
'Change search options' => 'Keresési beállítások módosítása', 'Change search options' => 'Keresési beállítások módosítása',
'Remove active filters for this screen.' => 'Aktív szűrők eltávolítása e nnél a képernyőnél', 'Remove active filters for this screen.' => 'Aktív szűrők eltávolítása e nnél a képernyőnél.',
'Tickets per page' => 'Jegyek oldalanként', 'Tickets per page' => 'Jegyek oldalanként',
# Template: AgentTicketOverviewSmall # Template: AgentTicketOverviewSmall
'Reset overview' => 'Áttekintő visszaállítása', 'Reset overview' => 'Áttekintő visszaállítása',
'Column Filters Form' => 'Oszlopszűrők űrlap', 'Column Filters Form' => 'Oszlopszűrők űrlap',
# Template: AgentTicketPhone # Template: AgentTicketPhone
'Split Into New Phone Ticket' => 'Felosztás új telefonos jegybe', 'Split Into New Phone Ticket' => 'Felosztás új telefonos jegybe',
'Save Chat Into New Phone Ticket' => 'Csevegés mentése egy új telefonos jegybe', 'Save Chat Into New Phone Ticket' => 'Csevegés mentése egy új telefonos jegybe',
'Create New Phone Ticket' => 'Új telefonos jegy létrehozása', 'Create New Phone Ticket' => 'Új telefonos jegy létrehozása',
'Please include at least one customer for the ticket.' => 'Vegyen fel le galább egy ügyfelet a jegyhez!', 'Please include at least one customer for the ticket.' => 'Vegyen fel le galább egy ügyfelet a jegyhez.',
'To queue' => 'Várólistába', 'To queue' => 'Várólistába',
'Chat protocol' => 'Csevegés protokoll', 'Chat protocol' => 'Csevegés protokoll',
'The chat will be appended as a separate article.' => 'A csevegés elkülö nített bejegyzésként lesz hozzáfűzve.', 'The chat will be appended as a separate article.' => 'A csevegés elkülö nített bejegyzésként lesz hozzáfűzve.',
# Template: AgentTicketPhoneCommon # Template: AgentTicketPhoneCommon
'Phone Call for %s%s%s' => 'Telefonhívás ehhez: %s%s%s', 'Phone Call for %s%s%s' => 'Telefonhívás ehhez: %s%s%s',
# Template: AgentTicketPlain # Template: AgentTicketPlain
'View Email Plain Text for %s%s%s' => 'Egyszerű szöveges e-mail megtekin tése ennél: %s%s%s', 'View Email Plain Text for %s%s%s' => 'Egyszerű szöveges e-mail megtekin tése ennél: %s%s%s',
'Plain' => 'Egyszerű', 'Plain' => 'Egyszerű',
skipping to change at line 4530 skipping to change at line 4530
# Perl Module: Kernel/System/SupportDataCollector/PluginAsynchronous/OTR S/ConcurrentUsers.pm # Perl Module: Kernel/System/SupportDataCollector/PluginAsynchronous/OTR S/ConcurrentUsers.pm
'Concurrent Users Details' => 'Egyidejű felhasználók részletei', 'Concurrent Users Details' => 'Egyidejű felhasználók részletei',
'Concurrent Users' => 'Egyidejű felhasználók', 'Concurrent Users' => 'Egyidejű felhasználók',
# Perl Module: Kernel/System/SupportDataCollector/PluginBase.pm # Perl Module: Kernel/System/SupportDataCollector/PluginBase.pm
'Unknown' => 'Ismeretlen', 'Unknown' => 'Ismeretlen',
'OK' => 'OK', 'OK' => 'OK',
'Problem' => 'Probléma', 'Problem' => 'Probléma',
# Perl Module: Kernel/System/Ticket.pm # Perl Module: Kernel/System/Ticket.pm
'Reset of unlock time.' => 'Feloldási idő visszaállítása.', 'Reset of unlock time.' => 'Feloldás idejének átállítása.',
# Perl Module: Kernel/System/Ticket/Event/NotificationEvent/Transport/Em ail.pm # Perl Module: Kernel/System/Ticket/Event/NotificationEvent/Transport/Em ail.pm
'PGP sign only' => 'Csak PGP aláírás', 'PGP sign only' => 'Csak PGP aláírás',
'PGP encrypt only' => 'Csak PGP titkosítás', 'PGP encrypt only' => 'Csak PGP titkosítás',
'PGP sign and encrypt' => 'PGP aláírás és titkosítás', 'PGP sign and encrypt' => 'PGP aláírás és titkosítás',
'SMIME sign only' => 'Csak S/MIME aláírás', 'SMIME sign only' => 'Csak S/MIME aláírás',
'SMIME encrypt only' => 'Csak S/MIME titkosítás', 'SMIME encrypt only' => 'Csak S/MIME titkosítás',
'SMIME sign and encrypt' => 'S/MIME aláírás és titkosítás', 'SMIME sign and encrypt' => 'S/MIME aláírás és titkosítás',
'PGP and SMIME not enabled.' => 'A PGP és az S/MIME nincs engedélyezve.' , 'PGP and SMIME not enabled.' => 'A PGP és az S/MIME nincs engedélyezve.' ,
'Skip notification delivery' => 'Értesítés-kézbesítés kihagyása', 'Skip notification delivery' => 'Értesítés-kézbesítés kihagyása',
skipping to change at line 5023 skipping to change at line 5023
'Default data to use on attribute for ticket search screen. Example: "Ti cketCreateTimePointFormat=year;TicketCreateTimePointStart=Last;TicketCreateTimeP oint=2;".' => 'Default data to use on attribute for ticket search screen. Example: "Ti cketCreateTimePointFormat=year;TicketCreateTimePointStart=Last;TicketCreateTimeP oint=2;".' =>
'A jegykeresés képernyő jellemzőinél használt alapértelmezett adatok . Például: „TicketCreateTimePointFormat=year;TicketCreateTimePointStart=Last;Tic ketCreateTimePoint=2;”.', 'A jegykeresés képernyő jellemzőinél használt alapértelmezett adatok . Például: „TicketCreateTimePointFormat=year;TicketCreateTimePointStart=Last;Tic ketCreateTimePoint=2;”.',
'Default data to use on attribute for ticket search screen. Example: "Ti cketCreateTimeStartYear=2010;TicketCreateTimeStartMonth=10;TicketCreateTimeStart Day=4;TicketCreateTimeStopYear=2010;TicketCreateTimeStopMonth=11;TicketCreateTim eStopDay=3;".' => 'Default data to use on attribute for ticket search screen. Example: "Ti cketCreateTimeStartYear=2010;TicketCreateTimeStartMonth=10;TicketCreateTimeStart Day=4;TicketCreateTimeStopYear=2010;TicketCreateTimeStopMonth=11;TicketCreateTim eStopDay=3;".' =>
'A jegykeresés képernyő jellemzőinél használt alapértelmezett adatok . Például: „TicketCreateTimeStartYear=2010;TicketCreateTimeStartMonth=10;TicketC reateTimeStartDay=4;TicketCreateTimeStopYear=2010;TicketCreateTimeStopMonth=11;T icketCreateTimeStopDay=3;”.', 'A jegykeresés képernyő jellemzőinél használt alapértelmezett adatok . Például: „TicketCreateTimeStartYear=2010;TicketCreateTimeStartMonth=10;TicketC reateTimeStartDay=4;TicketCreateTimeStopYear=2010;TicketCreateTimeStopMonth=11;T icketCreateTimeStopDay=3;”.',
'Default display type for recipient (To,Cc) names in AgentTicketZoom and CustomerTicketZoom.' => 'Default display type for recipient (To,Cc) names in AgentTicketZoom and CustomerTicketZoom.' =>
'Alapértelmezett megjelenítési típus a címzett (címzett, másolat) ne veihez az ügyintézői jegynagyítás és az ügyfél jegynagyítás képernyőkön.', 'Alapértelmezett megjelenítési típus a címzett (címzett, másolat) ne veihez az ügyintézői jegynagyítás és az ügyfél jegynagyítás képernyőkön.',
'Default display type for sender (From) names in AgentTicketZoom and Cus tomerTicketZoom.' => 'Default display type for sender (From) names in AgentTicketZoom and Cus tomerTicketZoom.' =>
'Alapértelmezett megjelenítési típus a küldő (feladó) neveihez az üg yintézői jegynagyítás és az ügyfél jegynagyítás képernyőkön.', 'Alapértelmezett megjelenítési típus a küldő (feladó) neveihez az üg yintézői jegynagyítás és az ügyfél jegynagyítás képernyőkön.',
'Default loop protection module.' => 'Alapértelmezett hurokvédelem modul .', 'Default loop protection module.' => 'Alapértelmezett hurokvédelem modul .',
'Default queue ID used by the system in the agent interface.' => 'A rend szer által alapértelmezetten használt várólista azonosító az ügyintézői felülete n.', 'Default queue ID used by the system in the agent interface.' => 'A rend szer által alapértelmezetten használt várólista azonosító az ügyintézői felülete n.',
'Default skin for the agent interface (slim version).' => 'Alapértelmeze tt felszín az ügyintézői felülethez (karcsú változat)', 'Default skin for the agent interface (slim version).' => 'Alapértelmeze tt felszín az ügyintézői felülethez (karcsú változat).',
'Default skin for the agent interface.' => 'Alapértelmezett felszín az ü gyintézői felülethez.', 'Default skin for the agent interface.' => 'Alapértelmezett felszín az ü gyintézői felülethez.',
'Default skin for the customer interface.' => 'Alapértelmezett felszín a z ügyfélfelülethez.', 'Default skin for the customer interface.' => 'Alapértelmezett felszín a z ügyfélfelülethez.',
'Default ticket ID used by the system in the agent interface.' => 'Default ticket ID used by the system in the agent interface.' =>
'A rendszer által alapértelmezetten használt jegyazonosító az ügyint ézői felületen.', 'A rendszer által alapértelmezetten használt jegyazonosító az ügyint ézői felületen.',
'Default ticket ID used by the system in the customer interface.' => 'Default ticket ID used by the system in the customer interface.' =>
'A rendszer által alapértelmezetten használt jegyazonosító az ügyfél felületen.', 'A rendszer által alapértelmezetten használt jegyazonosító az ügyfél felületen.',
'Default value for NameX' => 'A NameX alapértelmezett értéke', 'Default value for NameX' => 'A NameX alapértelmezett értéke',
'Define Actions where a settings button is available in the linked objec ts widget (LinkObject::ViewMode = "complex"). Please note that these Actions mus t have registered the following JS and CSS files: Core.AllocationList.css, Core. UI.AllocationList.js, Core.UI.Table.Sort.js, Core.Agent.TableFilters.js.' => 'Define Actions where a settings button is available in the linked objec ts widget (LinkObject::ViewMode = "complex"). Please note that these Actions mus t have registered the following JS and CSS files: Core.AllocationList.css, Core. UI.AllocationList.js, Core.UI.Table.Sort.js, Core.Agent.TableFilters.js.' =>
'Műveletek meghatározása, ahol egy beállítások gomb érhető el a kapc solt objektumok felületi elemen (LinkObject::ViewMode = „összetett”). Ne feledje , hogy ezeknek a műveleteknek rendelkezniük kell a következő JS és CSS fájlok re gisztrálásával: Core.AllocationList.css, Core.UI.AllocationList.js, Core.UI.Tabl e.Sort.js, Core.Agent.TableFilters.js.', 'Műveletek meghatározása, ahol egy beállítások gomb érhető el a kapc solt objektumok felületi elemen (LinkObject::ViewMode = „összetett”). Ne feledje , hogy ezeknek a műveleteknek rendelkezniük kell a következő JS és CSS fájlok re gisztrálásával: Core.AllocationList.css, Core.UI.AllocationList.js, Core.UI.Tabl e.Sort.js, Core.Agent.TableFilters.js.',
'Define a filter for html output to add links behind a defined string. T he element Image allows two input kinds. At once the name of an image (e.g. faq. png). In this case the OTRS image path will be used. The second possiblity is to insert the link to the image.' => 'Define a filter for html output to add links behind a defined string. T he element Image allows two input kinds. At once the name of an image (e.g. faq. png). In this case the OTRS image path will be used. The second possiblity is to insert the link to the image.' =>
skipping to change at line 5564 skipping to change at line 5564
'Meghatározza egy jegy következő állapotát egy jegyzet hozzáadása ut án egy nagyított jegynek a várakozó jegy képernyőjén az ügyintézői felületen.', 'Meghatározza egy jegy következő állapotát egy jegyzet hozzáadása ut án egy nagyított jegynek a várakozó jegy képernyőjén az ügyintézői felületen.',
'Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket p riority screen of a zoomed ticket in the agent interface.' => 'Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket p riority screen of a zoomed ticket in the agent interface.' =>
'Meghatározza egy jegy következő állapotát egy jegyzet hozzáadása ut án egy nagyított jegynek a jegyprioritás képernyőjén az ügyintézői felületen.', 'Meghatározza egy jegy következő állapotát egy jegyzet hozzáadása ut án egy nagyított jegynek a jegyprioritás képernyőjén az ügyintézői felületen.',
'Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket r esponsible screen of the agent interface.' => 'Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket r esponsible screen of the agent interface.' =>
'Meghatározza egy jegy következő állapotát egy jegyzet hozzáadása ut án az ügyintézői felület jegyfelelős képernyőjén.', 'Meghatározza egy jegy következő állapotát egy jegyzet hozzáadása ut án az ügyintézői felület jegyfelelős képernyőjén.',
'Defines the next state of a ticket after being bounced, in the ticket b ounce screen of the agent interface.' => 'Defines the next state of a ticket after being bounced, in the ticket b ounce screen of the agent interface.' =>
'Meghatározza egy jegy következő állapotát az átirányítása után az ü gyintézői felület jegyátirányítás képernyőjén.', 'Meghatározza egy jegy következő állapotát az átirányítása után az ü gyintézői felület jegyátirányítás képernyőjén.',
'Defines the next state of a ticket after being moved to another queue, in the move ticket screen of the agent interface.' => 'Defines the next state of a ticket after being moved to another queue, in the move ticket screen of the agent interface.' =>
'Meghatározza egy jegy következő állapotát egy másik várólistába hel yezése után az ügyintézői felület jegyáthelyezés képernyőjén.', 'Meghatározza egy jegy következő állapotát egy másik várólistába hel yezése után az ügyintézői felület jegyáthelyezés képernyőjén.',
'Defines the number of character per line used in case an HTML article p review replacement on TemplateGenerator for EventNotifications.' => 'Defines the number of character per line used in case an HTML article p review replacement on TemplateGenerator for EventNotifications.' =>
'Meghatározza a soronkénti karakterek számát, amelyet egy sablon-elő állítón lévő HTML-bejegyzés előnézet cseréje esetén használnak az esemény-értesí tésekhez.', 'Meghatározza a soronkénti karakterek számát, amelyet egy sablon-elő állítón lévő HTML-bejegyzés előnézet cseréje esetén használnak az eseményértesít ésekhez.',
'Defines the number of days to keep the daemon log files.' => 'Meghatáro zza a napok számát a démon naplófájljainak megtartásához.', 'Defines the number of days to keep the daemon log files.' => 'Meghatáro zza a napok számát a démon naplófájljainak megtartásához.',
'Defines the number of header fields in frontend modules for add and upd ate postmaster filters. It can be up to 99 fields.' => 'Defines the number of header fields in frontend modules for add and upd ate postmaster filters. It can be up to 99 fields.' =>
'Meghatározza az előtétprogram-modulokban lévő fejlécmezők számát a levelezési szűrők hozzáadásánál és frissítésénél. Akár 99 mező is lehet.', 'Meghatározza az előtétprogram-modulokban lévő fejlécmezők számát a levelezési szűrők hozzáadásánál és frissítésénél. Akár 99 mező is lehet.',
'Defines the parameters for the customer preferences table.' => 'Meghatá rozza az ügyfélbeállítások tábla paramétereit.', 'Defines the parameters for the customer preferences table.' => 'Meghatá rozza az ügyfélbeállítások tábla paramétereit.',
'Defines the parameters for the dashboard backend. "Cmd" is used to spec ify command with parameters. "Group" is used to restrict access to the plugin (e . g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTL" indicates the cache expiration period in minutes for the plugin.' => 'Defines the parameters for the dashboard backend. "Cmd" is used to spec ify command with parameters. "Group" is used to restrict access to the plugin (e . g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indicates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTL" indicates the cache expiration period in minutes for the plugin.' =>
'Meghatározza a vezérlőpult háttérprogram paramétereit. A „Cmd” egy paraméterekkel ellátott parancs megadásához használható. A „Group” használható a hozzáférés korlátozásához a bővítményre (például Group: admin;csoport1;csoport2 ;). A „Default” jelzi, ha a bővítmény alapértelmezetten engedélyezve van, vagy h a a felhasználónak kézzel kell engedélyeznie azt. A „CacheTTL” a bővítmény gyors ítótár lejárati időtartamát jelzi percben.', 'Meghatározza a vezérlőpult háttérprogram paramétereit. A „Cmd” egy paraméterekkel ellátott parancs megadásához használható. A „Group” használható a hozzáférés korlátozásához a bővítményre (például Group: admin;csoport1;csoport2 ;). A „Default” jelzi, ha a bővítmény alapértelmezetten engedélyezve van, vagy h a a felhasználónak kézzel kell engedélyeznie azt. A „CacheTTL” a bővítmény gyors ítótár lejárati időtartamát jelzi percben.',
'Defines the parameters for the dashboard backend. "Group" is used to re strict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indic ates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manua lly. "CacheTTL" indicates the cache expiration period in minutes for the plugin. ' => 'Defines the parameters for the dashboard backend. "Group" is used to re strict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indic ates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manua lly. "CacheTTL" indicates the cache expiration period in minutes for the plugin. ' =>
'Meghatározza a vezérlőpult háttérprogram paramétereit. A „Group” ha sználható a hozzáférés korlátozásához a bővítményre (például Group: admin;csopor t1;csoport2;). A „Default” jelzi, ha a bővítmény alapértelmezetten engedélyezve van, vagy ha a felhasználónak kézzel kell engedélyeznie azt. A „CacheTTL” a bőví tmény gyorsítótár lejárati időtartamát jelzi percben.', 'Meghatározza a vezérlőpult háttérprogram paramétereit. A „Group” ha sználható a hozzáférés korlátozásához a bővítményre (például Group: admin;csopor t1;csoport2;). A „Default” jelzi, ha a bővítmény alapértelmezetten engedélyezve van, vagy ha a felhasználónak kézzel kell engedélyeznie azt. A „CacheTTL” a bőví tmény gyorsítótár lejárati időtartamát jelzi percben.',
'Defines the parameters for the dashboard backend. "Group" is used to re strict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indic ates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manua lly. "CacheTTLLocal" defines the cache expiration period in minutes for the plug in.' => 'Defines the parameters for the dashboard backend. "Group" is used to re strict access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" indic ates if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manua lly. "CacheTTLLocal" defines the cache expiration period in minutes for the plug in.' =>
'Meghatározza a vezérlőpult háttérprogram paramétereit. A „Group” ha sználható a hozzáférés korlátozásához a bővítményre (például Group: admin;csopor t1;csoport2;). A „Default” jelzi, ha a bővítmény alapértelmezetten engedélyezve van, vagy ha a felhasználónak kézzel kell engedélyeznie azt. A „CacheTTLLocal” a bővítmény gyorsítótár lejárati időtartamát jelzi percben.', 'Meghatározza a vezérlőpult háttérprogram paramétereit. A „Group” ha sználható a hozzáférés korlátozásához a bővítményre (például Group: admin;csopor t1;csoport2;). A „Default” jelzi, ha a bővítmény alapértelmezetten engedélyezve van, vagy ha a felhasználónak kézzel kell engedélyeznie azt. A „CacheTTLLocal” a bővítmény gyorsítótár lejárati időtartamát jelzi percben.',
skipping to change at line 5911 skipping to change at line 5911
'Csomagokat kér le proxy-n keresztül. Felülírja a „WebUserAgent::Pro xy” beállítást.', 'Csomagokat kér le proxy-n keresztül. Felülírja a „WebUserAgent::Pro xy” beállítást.',
'File that is displayed in the Kernel::Modules::AgentInfo module, if loc ated under Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/AgentInfo.tt.' => 'File that is displayed in the Kernel::Modules::AgentInfo module, if loc ated under Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/AgentInfo.tt.' =>
'Egy fájl, amely a Kernel::Modules::AgentInfo modulban van megjelení tve, ha a Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/AgentInfo.tt alatt található.', 'Egy fájl, amely a Kernel::Modules::AgentInfo modulban van megjelení tve, ha a Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/AgentInfo.tt alatt található.',
'Filter for debugging ACLs. Note: More ticket attributes can be added in the format <OTRS_TICKET_Attribute> e.g. <OTRS_TICKET_Priority>.' => 'Filter for debugging ACLs. Note: More ticket attributes can be added in the format <OTRS_TICKET_Attribute> e.g. <OTRS_TICKET_Priority>.' =>
'Szűrő az ACL-ek hibakereséséhez. Megjegyzés: több jegyattribútum is hozzáadható <OTRS_TICKET_Attribútum> formátumban, például <OTRS_TICKET_Priority >.', 'Szűrő az ACL-ek hibakereséséhez. Megjegyzés: több jegyattribútum is hozzáadható <OTRS_TICKET_Attribútum> formátumban, például <OTRS_TICKET_Priority >.',
'Filter for debugging Transitions. Note: More filters can be added in th e format <OTRS_TICKET_Attribute> e.g. <OTRS_TICKET_Priority>.' => 'Filter for debugging Transitions. Note: More filters can be added in th e format <OTRS_TICKET_Attribute> e.g. <OTRS_TICKET_Priority>.' =>
'Szűrő az átmenetek hibakereséséhez. Megjegyzés: több szűrő is hozzá adható <OTRS_TICKET_Attribútum> formátumban, például <OTRS_TICKET_Priority>.', 'Szűrő az átmenetek hibakereséséhez. Megjegyzés: több szűrő is hozzá adható <OTRS_TICKET_Attribútum> formátumban, például <OTRS_TICKET_Priority>.',
'Filter incoming emails.' => 'Bejövő e-mailek szűrése.', 'Filter incoming emails.' => 'Bejövő e-mailek szűrése.',
'Finnish' => 'Finn', 'Finnish' => 'Finn',
'First Queue' => 'Első várólista', 'First Queue' => 'Első várólista',
'FirstLock' => 'FirstLock', 'FirstLock' => 'Első zárolás',
'FirstResponse' => 'FirstResponse', 'FirstResponse' => 'Első válasz',
'FirstResponseDiffInMin' => 'FirstResponseDiffInMin', 'FirstResponseDiffInMin' => 'Első válasz különbsége percben',
'FirstResponseInMin' => 'FirstResponseInMin', 'FirstResponseInMin' => 'Első válasz percben',
'Firstname Lastname' => 'Keresztnév Vezetéknév', 'Firstname Lastname' => 'Keresztnév Vezetéknév',
'Firstname Lastname (UserLogin)' => 'Keresztnév Vezetéknév (Felhasználón év)', 'Firstname Lastname (UserLogin)' => 'Keresztnév Vezetéknév (Felhasználón év)',
'FollowUp for [%s]. %s' => 'Követő ehhez: [%s]. %s', 'FollowUp for [%s]. %s' => 'Követő ehhez: [%s]. %s',
'Forces encoding of outgoing emails (7bit|8bit|quoted-printable|base64). ' => 'Forces encoding of outgoing emails (7bit|8bit|quoted-printable|base64). ' =>
'A kimenő e-mailek kódolását kényszeríti (7bit|8bit|quoted-printable |base64).', 'A kimenő e-mailek kódolását kényszeríti (7bit|8bit|quoted-printable |base64).',
'Forces to choose a different ticket state (from current) after lock act ion. Define the current state as key, and the next state after lock action as co ntent.' => 'Forces to choose a different ticket state (from current) after lock act ion. Define the current state as key, and the next state after lock action as co ntent.' =>
'Egy másik jegyállapot (az aktuálisból) kiválasztását kényszeríti a zárolás művelet után. Az aktuális állapotot kulcsként határozza meg, és a zárolá s művelet utáni következő állapotot tartalomként.', 'Egy másik jegyállapot (az aktuálisból) kiválasztását kényszeríti a zárolás művelet után. Az aktuális állapotot kulcsként határozza meg, és a zárolá s művelet utáni következő állapotot tartalomként.',
'Forces to unlock tickets after being moved to another queue.' => 'Forces to unlock tickets after being moved to another queue.' =>
'Kényszeríti a jegyek feloldását, miután át lettek helyezve egy mási k várólistába.', 'Kényszeríti a jegyek feloldását, miután át lettek helyezve egy mási k várólistába.',
'Forwarded to "%s".' => 'Továbbítva ide: „%s”.', 'Forwarded to "%s".' => 'Továbbítva ide: „%s”.',
skipping to change at line 6493 skipping to change at line 6493
'Selects the module to handle uploads via the web interface. "DB" stores all uploads in the database, "FS" uses the file system.' => 'Selects the module to handle uploads via the web interface. "DB" stores all uploads in the database, "FS" uses the file system.' =>
'Kiválasztja a modult a webes felületen keresztüli feltöltések kezel éséhez. A „DB” minden feltöltést adatbázisban tárol, az „FS” a fájlrendszert has ználja.', 'Kiválasztja a modult a webes felületen keresztüli feltöltések kezel éséhez. A „DB” minden feltöltést adatbázisban tárol, az „FS” a fájlrendszert has ználja.',
'Selects the ticket number generator module. "AutoIncrement" increments the ticket number, the SystemID and the counter are used with SystemID.counter f ormat (e.g. 1010138, 1010139). With "Date" the ticket numbers will be generated by the current date, the SystemID and the counter. The format looks like Year.Mo nth.Day.SystemID.counter (e.g. 200206231010138, 200206231010139). With "DateChec ksum" the counter will be appended as checksum to the string of date and System ID. The checksum will be rotated on a daily basis. The format looks like Year.Mo nth.Day.SystemID.Counter.CheckSum (e.g. 2002070110101520, 2002070110101535). "Ra ndom" generates randomized ticket numbers in the format "SystemID.Random" (e.g. 100057866352, 103745394596).' => 'Selects the ticket number generator module. "AutoIncrement" increments the ticket number, the SystemID and the counter are used with SystemID.counter f ormat (e.g. 1010138, 1010139). With "Date" the ticket numbers will be generated by the current date, the SystemID and the counter. The format looks like Year.Mo nth.Day.SystemID.counter (e.g. 200206231010138, 200206231010139). With "DateChec ksum" the counter will be appended as checksum to the string of date and System ID. The checksum will be rotated on a daily basis. The format looks like Year.Mo nth.Day.SystemID.Counter.CheckSum (e.g. 2002070110101520, 2002070110101535). "Ra ndom" generates randomized ticket numbers in the format "SystemID.Random" (e.g. 100057866352, 103745394596).' =>
'Kiválasztja a jegyszám előállító modult. Az „AutoIncrement” növeli a jegyszámot, a rendszer azonosító és a számláló rendszerazonosító.számláló form átumban lesz használva (például 1010138, 1010139). A „Date” választásával a jegy számok az aktuális dátum, a rendszer azonosító és a számláló alapján lesznek elő állítva. A formátum év.hónap.nap.rendszerazonosító.számláló kinézetű lesz (példá ul 200206231010138, 200206231010139). A „DateChecksum” választásával a számláló ellenőrzőösszegként lesz hozzáfűzve a dátum és a rendszer azonosító karakterlánc ához. Az ellenőrzőösszeg forgatva lesz minden nap. A formátum év.hónap.nap.rends zerazonosító.számláló.ellenőrzőösszeg kinézetű lesz (például 2002070110101520, 2 002070110101535). A „Random” véletlenszerű jegyszámokat állít elő „rendszerazono sító.véletlen” formátumban (például 100057866352, 103745394596).', 'Kiválasztja a jegyszám előállító modult. Az „AutoIncrement” növeli a jegyszámot, a rendszer azonosító és a számláló rendszerazonosító.számláló form átumban lesz használva (például 1010138, 1010139). A „Date” választásával a jegy számok az aktuális dátum, a rendszer azonosító és a számláló alapján lesznek elő állítva. A formátum év.hónap.nap.rendszerazonosító.számláló kinézetű lesz (példá ul 200206231010138, 200206231010139). A „DateChecksum” választásával a számláló ellenőrzőösszegként lesz hozzáfűzve a dátum és a rendszer azonosító karakterlánc ához. Az ellenőrzőösszeg forgatva lesz minden nap. A formátum év.hónap.nap.rends zerazonosító.számláló.ellenőrzőösszeg kinézetű lesz (például 2002070110101520, 2 002070110101535). A „Random” véletlenszerű jegyszámokat állít elő „rendszerazono sító.véletlen” formátumban (például 100057866352, 103745394596).',
'Send new outgoing mail from this ticket' => 'Új kimenő levél küldése eb ből a jegyből', 'Send new outgoing mail from this ticket' => 'Új kimenő levél küldése eb ből a jegyből',
'Send notifications to users.' => 'Értesítések küldése a felhasználóknak .', 'Send notifications to users.' => 'Értesítések küldése a felhasználóknak .',
'Sender type for new tickets from the customer inteface.' => 'Az új jegy ek küldőtípusa az ügyfélfelületről.', 'Sender type for new tickets from the customer inteface.' => 'Az új jegy ek küldőtípusa az ügyfélfelületről.',
'Sends agent follow-up notification only to the owner, if a ticket is un locked (the default is to send the notification to all agents).' => 'Sends agent follow-up notification only to the owner, if a ticket is un locked (the default is to send the notification to all agents).' =>
'Csak a tulajdonosnak küld ügyintéző követő értesítést, ha a jegy fe l van oldva (az alapértelmezett, hogy minden ügyintézőnek elküldi az értesítést) .', 'Csak a tulajdonosnak küld ügyintéző követő értesítést, ha a jegy fe l van oldva (az alapértelmezett, hogy minden ügyintézőnek elküldi az értesítést) .',
'Sends all outgoing email via bcc to the specified address. Please use t his only for backup reasons.' => 'Sends all outgoing email via bcc to the specified address. Please use t his only for backup reasons.' =>
'Elküld minden kimenő e-mailt titkos másolatként egy megadott címre. Ezt csak biztonsági mentés céljából használja.', 'Elküld minden kimenő e-mailt rejtett másolatként egy megadott címre . Ezt csak biztonsági mentés céljából használja.',
'Sends customer notifications just to the mapped customer.' => 'Az ügyfé l értesítéseket csak a leképezett ügyfélnek küldi el.', 'Sends customer notifications just to the mapped customer.' => 'Az ügyfé l értesítéseket csak a leképezett ügyfélnek küldi el.',
'Sends registration information to OTRS group.' => 'Regisztrációs inform ációkat küld az OTRS csoportnak.', 'Sends registration information to OTRS group.' => 'Regisztrációs inform ációkat küld az OTRS csoportnak.',
'Sends reminder notifications of unlocked ticket after reaching the remi nder date (only sent to ticket owner).' => 'Sends reminder notifications of unlocked ticket after reaching the remi nder date (only sent to ticket owner).' =>
'Elküldi a feloldott jegy emlékeztető értesítéseit az emlékeztető dá tum elérése után (csak a jegy tulajdonosának küldi).', 'Elküldi a feloldott jegy emlékeztető értesítéseit az emlékeztető dá tum elérése után (csak a jegy tulajdonosának küldi).',
'Sends the notifications which are configured in the admin interface und er "Ticket Notifications".' => 'Sends the notifications which are configured in the admin interface und er "Ticket Notifications".' =>
'Elküldi azokat az értesítéseket, amelyek az adminisztrációs felület en a „Jegyértesítések” alatt vannak beállítva.', 'Elküldi azokat az értesítéseket, amelyek az adminisztrációs felület en a „Jegyértesítések” alatt vannak beállítva.',
'Serbian Cyrillic' => 'Szerb (cirill)', 'Serbian Cyrillic' => 'Szerb (cirill)',
'Serbian Latin' => 'Szerb (latin)', 'Serbian Latin' => 'Szerb (latin)',
'Service view' => 'Szolgáltatás nézet', 'Service view' => 'Szolgáltatás nézet',
'ServiceView' => 'Szolgáltatás nézet', 'ServiceView' => 'Szolgáltatás nézet',
skipping to change at line 6912 skipping to change at line 6912
'Megjeleníti a cím mezőket az ügyintézői felület jegyfelelős képerny őjén.', 'Megjeleníti a cím mezőket az ügyintézői felület jegyfelelős képerny őjén.',
'Shows time in long format (days, hours, minutes), if set to "Yes"; or i n short format (days, hours), if set to "No".' => 'Shows time in long format (days, hours, minutes), if set to "Yes"; or i n short format (days, hours), if set to "No".' =>
'Hosszú formátumban jeleníti meg az időt (nap, óra, perc), ha „Igen” értékre van állítva, vagy rövid formátumban (nap, óra), ha „Nem” értékű.', 'Hosszú formátumban jeleníti meg az időt (nap, óra, perc), ha „Igen” értékre van állítva, vagy rövid formátumban (nap, óra), ha „Nem” értékű.',
'Shows time use complete description (days, hours, minutes), if set to " Yes"; or just first letter (d, h, m), if set to "No".' => 'Shows time use complete description (days, hours, minutes), if set to " Yes"; or just first letter (d, h, m), if set to "No".' =>
'A teljes leírás használatával jeleníti meg az időt (nap, óra, perc) , ha „Igen” értékre van állítva, vagy csak az első betűt (n, ó, p), ha „Nem” ért ékre van állítva.', 'A teljes leírás használatával jeleníti meg az időt (nap, óra, perc) , ha „Igen” értékre van állítva, vagy csak az első betűt (n, ó, p), ha „Nem” ért ékre van állítva.',
'Simple' => 'Egyszerű', 'Simple' => 'Egyszerű',
'Skin' => 'Felszín', 'Skin' => 'Felszín',
'Slovak' => 'Szlovák', 'Slovak' => 'Szlovák',
'Slovenian' => 'Szlovén', 'Slovenian' => 'Szlovén',
'Software Package Manager.' => 'Szoftvercsomag-kezelő.', 'Software Package Manager.' => 'Szoftvercsomag-kezelő.',
'SolutionDiffInMin' => 'SolutionDiffInMin', 'SolutionDiffInMin' => 'Megoldás különbsége percben',
'SolutionInMin' => 'SolutionInMin', 'SolutionInMin' => 'Megoldás percben',
'Some description!' => 'Egy kis leírás!', 'Some description!' => 'Egy kis leírás!',
'Some picture description!' => 'Egy kis képleírás!', 'Some picture description!' => 'Egy kis képleírás!',
'Sorts the tickets (ascendingly or descendingly) when a single queue is selected in the queue view and after the tickets are sorted by priority. Values: 0 = ascending (oldest on top, default), 1 = descending (youngest on top). Use t he QueueID for the key and 0 or 1 for value.' => 'Sorts the tickets (ascendingly or descendingly) when a single queue is selected in the queue view and after the tickets are sorted by priority. Values: 0 = ascending (oldest on top, default), 1 = descending (youngest on top). Use t he QueueID for the key and 0 or 1 for value.' =>
'Rendezi a jegyeket (növekvően vagy csökkenően), ha egyedüli várólis ta van kiválasztva a várólista nézetben, és miután a jegyek prioritás szerint le ttek rendezve. Értékek: 0 = növekvő (legrégebbi felül, alapértelmezett), 1 = csö kkenő (legfiatalabb felül). Használja a várólista-azonosítót a kulcshoz és a 0 v agy az 1 számjegyeket az értékhez.', 'Rendezi a jegyeket (növekvően vagy csökkenően), ha egyedüli várólis ta van kiválasztva a várólista nézetben, és miután a jegyek prioritás szerint le ttek rendezve. Értékek: 0 = növekvő (legrégebbi felül, alapértelmezett), 1 = csö kkenő (legfiatalabb felül). Használja a várólista-azonosítót a kulcshoz és a 0 v agy az 1 számjegyeket az értékhez.',
'Sorts the tickets (ascendingly or descendingly) when a single queue is selected in the service view and after the tickets are sorted by priority. Value s: 0 = ascending (oldest on top, default), 1 = descending (youngest on top). Use the ServiceID for the key and 0 or 1 for value.' => 'Sorts the tickets (ascendingly or descendingly) when a single queue is selected in the service view and after the tickets are sorted by priority. Value s: 0 = ascending (oldest on top, default), 1 = descending (youngest on top). Use the ServiceID for the key and 0 or 1 for value.' =>
'Rendezi a jegyeket (növekvően vagy csökkenően), ha egyedüli várólis ta van kiválasztva a szolgáltatás nézetben, és miután a jegyek prioritás szerint lettek rendezve. Értékek: 0 = növekvő (legrégebbi felül, alapértelmezett), 1 = csökkenő (legfiatalabb felül). Használja a szolgáltatás-azonosítót a kulcshoz és a 0 vagy az 1 számjegyeket az értékhez.', 'Rendezi a jegyeket (növekvően vagy csökkenően), ha egyedüli várólis ta van kiválasztva a szolgáltatás nézetben, és miután a jegyek prioritás szerint lettek rendezve. Értékek: 0 = növekvő (legrégebbi felül, alapértelmezett), 1 = csökkenő (legfiatalabb felül). Használja a szolgáltatás-azonosítót a kulcshoz és a 0 vagy az 1 számjegyeket az értékhez.',
'Spam' => 'Levélszemét', 'Spam' => 'Levélszemét',
'Spam Assassin example setup. Ignores emails that are marked with SpamAs sassin.' => 'Spam Assassin example setup. Ignores emails that are marked with SpamAs sassin.' =>
'Spam Assassin példa beállítás. Mellőzi azokat az e-maileket, amelye ket a SpamAssassin megjelölt.', 'Spam Assassin példa beállítás. Mellőzi azokat az e-maileket, amelye ket a SpamAssassin megjelölt.',
'Spam Assassin example setup. Moves marked mails to spam queue.' => 'Spam Assassin example setup. Moves marked mails to spam queue.' =>
skipping to change at line 7145 skipping to change at line 7145
'Updated: %s=%s;%s=%s;%s=%s;' => 'Frissítve: %s=%s;%s=%s;%s=%s;', 'Updated: %s=%s;%s=%s;%s=%s;' => 'Frissítve: %s=%s;%s=%s;%s=%s;',
'Updates the ticket escalation index after a ticket attribute got update d.' => 'Updates the ticket escalation index after a ticket attribute got update d.' =>
'Frissíti a jegyeszkalációs indexet, miután egy jegyjellemző frissít ve lett.', 'Frissíti a jegyeszkalációs indexet, miután egy jegyjellemző frissít ve lett.',
'Updates the ticket index accelerator.' => 'Frissíti a jegyindex gyorsít ót.', 'Updates the ticket index accelerator.' => 'Frissíti a jegyindex gyorsít ót.',
'Upload your PGP key.' => 'A PGP kulcsának feltöltése.', 'Upload your PGP key.' => 'A PGP kulcsának feltöltése.',
'Upload your S/MIME certificate.' => 'Az S/MIME tanúsítványának feltölté se.', 'Upload your S/MIME certificate.' => 'Az S/MIME tanúsítványának feltölté se.',
'Use new type of select and autocomplete fields in agent interface, wher e applicable (InputFields).' => 'Use new type of select and autocomplete fields in agent interface, wher e applicable (InputFields).' =>
'A választó és automatikusan kiegészítő mezők új típusának használat a az ügyintézői felületen, ahol alkalmazható (beviteli mezők).', 'A választó és automatikusan kiegészítő mezők új típusának használat a az ügyintézői felületen, ahol alkalmazható (beviteli mezők).',
'Use new type of select and autocomplete fields in customer interface, w here applicable (InputFields).' => 'Use new type of select and autocomplete fields in customer interface, w here applicable (InputFields).' =>
'A választó és automatikusan kiegészítő mezők új típusának használat a az ügyfélfelületen, ahol alkalmazható (beviteli mezők).', 'A választó és automatikusan kiegészítő mezők új típusának használat a az ügyfélfelületen, ahol alkalmazható (beviteli mezők).',
'UserFirstname' => 'UserFirstname', 'UserFirstname' => 'Felhasználó keresztneve',
'UserLastname' => 'UserLastname', 'UserLastname' => 'Felhasználó vezetékneve',
'Uses Cc recipients in reply Cc list on compose an email answer in the t icket compose screen of the agent interface.' => 'Uses Cc recipients in reply Cc list on compose an email answer in the t icket compose screen of the agent interface.' =>
'Másolati címzetteket használ a válaszlistán egy e-mailre történő vá lasz írásakor az ügyintézői felület jegyválasz képernyőjén.', 'Másolati címzetteket használ a válaszlistán egy e-mailre történő vá lasz írásakor az ügyintézői felület jegyválasz képernyőjén.',
'Uses richtext for viewing and editing ticket notification.' => 'RichTex t szöveget használ a jegyértesítések megtekintésénél és szerkesztésénél.', 'Uses richtext for viewing and editing ticket notification.' => 'RichTex t szöveget használ a jegyértesítések megtekintésénél és szerkesztésénél.',
'Uses richtext for viewing and editing: articles, salutations, signature s, standard templates, auto responses and notifications.' => 'Uses richtext for viewing and editing: articles, salutations, signature s, standard templates, auto responses and notifications.' =>
'RichText szöveget használ a megtekintésnél és szerkesztésnél: bejeg yzések, megszólítások, aláírások, szabványos sablonok, automatikus válaszok és é rtesítések.', 'RichText szöveget használ a megtekintésnél és szerkesztésnél: bejeg yzések, megszólítások, aláírások, szabványos sablonok, automatikus válaszok és é rtesítések.',
'Vietnam' => 'Vietnami', 'Vietnam' => 'Vietnami',
'View performance benchmark results.' => 'Teljesítményteszt eredményeine k megtekintése.', 'View performance benchmark results.' => 'Teljesítményteszt eredményeine k megtekintése.',
'Watch this ticket' => 'Jegy megfigyelése', 'Watch this ticket' => 'Jegy megfigyelése',
'Watched Tickets.' => 'Megfigyelt jegyek.', 'Watched Tickets.' => 'Megfigyelt jegyek.',
'We are performing scheduled maintenance.' => 'Ütemezett karbantartást v égzünk.', 'We are performing scheduled maintenance.' => 'Ütemezett karbantartást v égzünk.',
 End of changes. 24 change blocks. 
32 lines changed or deleted 32 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)