"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "apps/activity/l10n/cs.js" between
nextcloud-15.0.3.tar.bz2 and nextcloud-15.0.4.tar.bz2

About: Nextcloud (a fork of "ownCloud") is a software suite that provides a location-independent (cloud) storage area for data. Requires PHP and a SQLite, MySQL or PostgreSQL database.

cs.js  (nextcloud-15.0.3.tar.bz2):cs.js  (nextcloud-15.0.4.tar.bz2)
skipping to change at line 27 skipping to change at line 27
"Today" : "Dnes", "Today" : "Dnes",
"Yesterday" : "Včera", "Yesterday" : "Včera",
"Open file" : "Otevřít soubor", "Open file" : "Otevřít soubor",
"Personal activity feed for %s" : "Přehled aktivit uživatele %s", "Personal activity feed for %s" : "Přehled aktivit uživatele %s",
"Your feed URL is invalid" : "URL adresa kanálu není platná", "Your feed URL is invalid" : "URL adresa kanálu není platná",
"Your settings have been updated." : "Vaše nastavení bylo aktualizováno.", "Your settings have been updated." : "Vaše nastavení bylo aktualizováno.",
"Settings have been updated." : "Nastavení byla uložena.", "Settings have been updated." : "Nastavení byla uložena.",
"All activities" : "Všechny aktivity", "All activities" : "Všechny aktivity",
"By others" : "Ostatními", "By others" : "Ostatními",
"By you" : "Vámi", "By you" : "Vámi",
"\"remote user\"" : "„uživatel na protějšku“",
"Activity notification for %s" : "Oznámení aktivit pro %s", "Activity notification for %s" : "Oznámení aktivit pro %s",
"Hello %s" : "Ahoj %s", "Hello %s" : "Ahoj %s",
"Hello %s," : "Vítejte %s,", "Hello %s," : "Vítejte %s,",
"There was some activity at %s" : "Na %s došlo k následující aktivitě", "There was some activity at %s" : "Na %s došlo k následující aktivitě",
"_and %n more _::_and %n more _" : ["a %n další","a %n další","a %n další"," a %n další"], "_and %n more _::_and %n more _" : ["a %n další","a %n další","a %n další"," a %n další"],
", " : ", ",
"%s and %s" : "%s a %s",
"Mail" : "Pošta", "Mail" : "Pošta",
"Stream" : "Proud", "Stream" : "Proud",
"This application enables users to view actions related to their files in Ne xtcloud." : "Tato aplikace umožňuje uživatelům prohlížet aktivity vztahující se k jejich souborům v Nextcloudu.", "This application enables users to view actions related to their files in Ne xtcloud." : "Tato aplikace umožňuje uživatelům prohlížet aktivity vztahující se k jejich souborům v Nextcloudu.",
"This application enables users to view actions related to their files in Ne xtcloud.\n\t\tOnce enabled, users will see a new icon “Activity” in their apps m enu.\n\t\tWhen clicked, a new page appears for users to track the activity relat ed to files – from new files, to deleted files, move, rename, updates and shared activity.\n\t\tThe user can configure their individual activity settings in the ir personal menu.\n\t\tThis sets the type of activity to record, as well as whet her to the user sees their own activities,\n\t\twhether these are only available online, and whether they get an email digest on a regular basis.\n\t\tMore info rmation is available in the Activity documentation." : "Tato aplikace umožní uži vatelům sledovat události související s jejich soubory v Nextcloudu.\n\t\tJakmil e je tato aplikace povolená, zobrazí se v menu nová ikona „Aktivita“\n\t\tPo kli knutí na ikonu se zobrazí nová stránka. Na této stránce uživatelé uvidí veškeré aktivity týkající se jejich souborů – např. přidání a smazání, přesun, přejmeno vání, aktualizace, či sdílení.\n\t\tUživatel může nakonfigurovat aplikaci podle individuálních potřeb v osobním nastavení\n\t\tZde může zvolit, které jednotlivé události chce sledovat, zda chce sledovat vlastní aktivitu, nebo zda chce dostá vat emaily o zmíněných aktivitách\n\t\tVíce informací je dostupných v dokumentac i aplikace „Aktivita“", "This application enables users to view actions related to their files in Ne xtcloud.\n\t\tOnce enabled, users will see a new icon “Activity” in their apps m enu.\n\t\tWhen clicked, a new page appears for users to track the activity relat ed to files – from new files, to deleted files, move, rename, updates and shared activity.\n\t\tThe user can configure their individual activity settings in the ir personal menu.\n\t\tThis sets the type of activity to record, as well as whet her to the user sees their own activities,\n\t\twhether these are only available online, and whether they get an email digest on a regular basis.\n\t\tMore info rmation is available in the Activity documentation." : "Tato aplikace umožní uži vatelům sledovat události související s jejich soubory v Nextcloudu.\n\t\tJakmil e je tato aplikace povolená, zobrazí se v menu nová ikona „Aktivita“\n\t\tPo kli knutí na ikonu se zobrazí nová stránka. Na této stránce uživatelé uvidí veškeré aktivity týkající se jejich souborů – např. přidání a smazání, přesun, přejmeno vání, aktualizace, či sdílení.\n\t\tUživatel může nakonfigurovat aplikaci podle individuálních potřeb v osobním nastavení\n\t\tZde může zvolit, které jednotlivé události chce sledovat, zda chce sledovat vlastní aktivitu, nebo zda chce dostá vat emaily o zmíněných aktivitách\n\t\tVíce informací je dostupných v dokumentac i aplikace „Aktivita“",
"Activity feed" : "Přehled aktivit", "Activity feed" : "Přehled aktivit",
"Send activity emails" : "Posílat emaily o aktivitě", "Send activity emails" : "Posílat emaily o aktivitě",
"Default settings" : "Výchozí nastavení", "Default settings" : "Výchozí nastavení",
"Configure the default activity settings for new users." : "Nastavte výchozí nastavení aktivit pro nové uživatele.", "Configure the default activity settings for new users." : "Nastavte výchozí nastavení aktivit pro nové uživatele.",
"List your own actions in the stream" : "Zobrazit vlastní akce v proudu", "List your own actions in the stream" : "Zobrazit vlastní akce v proudu",
"Notify about your own actions via email" : "Posílat oznámení o vašich činno stech emailem", "Notify about your own actions via email" : "Posílat oznámení o vašich činno stech emailem",
skipping to change at line 57 skipping to change at line 54
"As soon as possible" : "Co nejdříve", "As soon as possible" : "Co nejdříve",
"Hourly" : "Každou hodinu", "Hourly" : "Každou hodinu",
"Daily" : "Denně", "Daily" : "Denně",
"Weekly" : "Týdně", "Weekly" : "Týdně",
"Choose for which activities you want to get an email notification, and whic h should show up in the activity app stream." : "Zvolte, o kterých aktivitách bu dete upozorněn(a) emailem a které se zobrazí v proudu aktivit v aplikaci.", "Choose for which activities you want to get an email notification, and whic h should show up in the activity app stream." : "Zvolte, o kterých aktivitách bu dete upozorněn(a) emailem a které se zobrazí v proudu aktivit v aplikaci.",
"Choose which activities you want to see in your stream." : "Zvolte, které a ktivity chcete vidět ve vašem streamu.", "Choose which activities you want to see in your stream." : "Zvolte, které a ktivity chcete vidět ve vašem streamu.",
"Settings" : "Nastavení", "Settings" : "Nastavení",
"Enable RSS feed" : "Povolit RSS kanál", "Enable RSS feed" : "Povolit RSS kanál",
"RSS feed" : "RSS kanál", "RSS feed" : "RSS kanál",
"No more events to load" : "Žádné další události k načtení", "No more events to load" : "Žádné další události k načtení",
"Files" : "Soubory",
"Activities" : "Aktivity", "Activities" : "Aktivity",
"Home" : "Domů", "Home" : "Domů",
"Activity notification" : "Upozornění na aktivity" "\"remote user\"" : "„uživatel na protějšku“",
"Activity notification" : "Upozornění na aktivity",
", " : ", ",
"%s and %s" : "%s a %s",
"Files" : "Soubory"
}, },
"nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0 ) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;"); "nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0 ) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;");
 End of changes. 4 change blocks. 
5 lines changed or deleted 5 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)