"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "Neos.Neos/Resources/Private/Translations/tr/Modules.xlf" between
neos-development-collection-7.0.0.tar.gz and neos-development-collection-7.0.1.tar.gz

About: TYPO3 Neos is a Content Application Platform with a CMS and an application framework at its core (based on the PHP web application platform "FLOW3").

Modules.xlf  (neos-development-collection-7.0.0):Modules.xlf  (neos-development-collection-7.0.1)
skipping to change at line 26 skipping to change at line 26
<source>Contains multiple modules related to mana gement of content</source> <source>Contains multiple modules related to mana gement of content</source>
<target state="translated">İçeriğin yönetimi ile ilgili b irçok modül içerir</target></trans-unit> <target state="translated">İçeriğin yönetimi ile ilgili b irçok modül içerir</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.label" xml:space="preserve">
<source>Workspaces</source> <source>Workspaces</source>
<target state="translated">Çalışma alanları</target></tra ns-unit> <target state="translated">Çalışma alanları</target></tra ns-unit>
<trans-unit id="workspaces.detailsForWorkspace" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.detailsForWorkspace" xml:space="preserve">
<source>Details for "{0}"</source> <source>Details for "{0}"</source>
<target state="translated">"{0}" için ayrıntılar</target> </trans-unit> <target state="translated">"{0}" için ayrıntılar</target> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.createNewWorkspace" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.createNewWorkspace" xml:space="preserve">
<source>Create new workspace</source> <source>Create new workspace</source>
<target state="translated">Yeni çalışma alanı oluşturma</ target></trans-unit> <target state="translated">Yeni çalışma alanı oluştur</ta rget></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.createWorkspace" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.createWorkspace" xml:space="preserve">
<source>Create workspace</source> <source>Create workspace</source>
<target state="translated">Çalışma alanı yarat</target></ trans-unit> <target state="translated">Çalışma alanı oluştur</target> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.deleteWorkspace" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.deleteWorkspace" xml:space="preserve">
<source>Delete workspace</source> <source>Delete workspace</source>
<target state="translated">Çalışma alanını sil</target></ trans-unit> <target state="translated">Çalışma alanını sil</target></ trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.editWorkspace" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.editWorkspace" xml:space="preserve">
<source>Edit workspace</source> <source>Edit workspace</source>
<target state="translated">Çalışma alanını düzenle</targe t></trans-unit> <target state="translated">Çalışma alanını düzenle</targe t></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.yesDeleteWorkspace" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.yesDeleteWorkspace" xml:space="preserve">
<source>Yes, delete the workspace</source> <source>Yes, delete the workspace</source>
<target state="translated">Evet, çalışma alanını sil</tar get></trans-unit> <target state="translated">Evet, çalışma alanını sil</tar get></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.editWorkspace" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.editWorkspace" xml:space="preserve">
skipping to change at line 74 skipping to change at line 74
<source>Owner</source> <source>Owner</source>
<target state="translated">Sahibi</target></trans-unit> <target state="translated">Sahibi</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.workspace.visibility" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.workspace.visibility" xml:space="preserve">
<source>Visibility</source> <source>Visibility</source>
<target state="translated">Netlik</target></trans-unit> <target state="translated">Netlik</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.workspace.visibility.private" xml:space="preser ve"> <trans-unit id="workspaces.workspace.visibility.private" xml:space="preser ve">
<source>Private</source> <source>Private</source>
<target state="translated">Özel</target></trans-unit> <target state="translated">Özel</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.workspace.visibility.private.help" xml:space="p reserve"> <trans-unit id="workspaces.workspace.visibility.private.help" xml:space="p reserve">
<source>Only reviewers and administrators can acc ess and modify this workspace</source> <source>Only reviewers and administrators can acc ess and modify this workspace</source>
<target state="translated">Bu çalışma alanına sadece ince leyici ve yöneticiler erişebilir ve çalışma alanını değiştirebilirler</target></ trans-unit> <target state="translated">Bu çalışma alanına yalnızca in celeyiciler ve yöneticiler erişebilir ve değiştirebilir</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.workspace.visibility.internal" xml:space="prese rve"> <trans-unit id="workspaces.workspace.visibility.internal" xml:space="prese rve">
<source>Internal</source> <source>Internal</source>
<target state="translated">Dahili</target></trans-unit> <target state="translated">Dahili</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.workspace.visibility.internal.help" xml:space=" preserve"> <trans-unit id="workspaces.workspace.visibility.internal.help" xml:space=" preserve">
<source>Any logged in editor can see and modify t his workspace.</source> <source>Any logged in editor can see and modify t his workspace.</source>
<target state="translated">Bu çalışma alanını bütün giriş yapmış editör değiştirebilir.</target></trans-unit> <target state="translated">Oturum açmış herhangi bir düze nleyici bu çalışma alanını görebilir ve değiştirebilir.</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.workspace.changes" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.workspace.changes" xml:space="preserve">
<source>Changes</source> <source>Changes</source>
<target state="translated">Değişiklikler</target></trans- unit> <target state="translated">Değişiklikler</target></trans- unit>
<trans-unit id="workspaces.openPageInWorkspace" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.openPageInWorkspace" xml:space="preserve">
<source>Open page in "{0}" workspace</source> <source>Open page in "{0}" workspace</source>
<target state="translated">Sayfayı "{0}" çalışma alanında aç</target></trans-unit> <target state="translated">Sayfayı "{0}" çalışma alanında açın</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.help.cantDeletePersonalWorkspace" xml:space="pr eserve"> <trans-unit id="workspaces.help.cantDeletePersonalWorkspace" xml:space="pr eserve">
<source>This is your personal workspace which you can't delete.</source> <source>This is your personal workspace which you can't delete.</source>
<target state="translated">Bu sizin silemeyeceğiniz kişis el çalışma alanınızdır.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu sizin silemeyeceğiniz kişis el çalışma alanınızdır.</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.help.workspaceContainsChanges" xml:space="prese rve"> <trans-unit id="workspaces.help.workspaceContainsChanges" xml:space="prese rve">
<source>The workspace contains changes. To delete , discard the changes first.</source> <source>The workspace contains changes. To delete , discard the changes first.</source>
<target state="translated">Çalışma alanı değişiklikler iç eriyor. Silmek için önce değişiklikleri iptal etmelisiniz.</target></trans-unit> <target state="translated">Çalışma alanı değişiklikler iç eriyor. Silmek için önce değişiklikleri iptal etmelisiniz.</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.help.cantRebaseWorkspaceContainsChanges" xml:sp ace="preserve"> <trans-unit id="workspaces.help.cantRebaseWorkspaceContainsChanges" xml:sp ace="preserve">
<source>Workspace can't be rebased on a different workspace because it still contains changes.</source> <source>Workspace can't be rebased on a different workspace because it still contains changes.</source>
<target state="translated">Çalışma alanı, hala değişiklik ler içerdiği için bir başka çalışma alanının üzerine yeniden kurulamaz.</target> </trans-unit> <target state="translated">Çalışma alanı, hâlâ değişiklik ler içerdiği için bir başka çalışma alanının üzerine yeniden kurulamaz.</target> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.help.cantDeleteWorkspaceHasDependencies" xml:sp ace="preserve"> <trans-unit id="workspaces.help.cantDeleteWorkspaceHasDependencies" xml:sp ace="preserve">
<source>The workspace cannot be deleted because o ther workspaces depend on it.</source> <source>The workspace cannot be deleted because o ther workspaces depend on it.</source>
<target state="translated">Diğer çalışma alanları bu çalı şma alanına bağlı olduklarından çalışma alanı silinemez.</target></trans-unit> <target state="translated">Diğer çalışma alanları bu çalı şma alanına bağlı olduklarından çalışma alanı silinemez.</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.help.cantDeleteNoPermission" xml:space="preserv e"> <trans-unit id="workspaces.help.cantDeleteNoPermission" xml:space="preserv e">
<source>You don't have the permissions for deleti ng this workspace.</source> <source>You don't have the permissions for deleti ng this workspace.</source>
<target state="translated">Bu çalışma alanını silmek için izniniz bulunmamakta.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu çalışma alanını silmek için izniniz bulunmamakta.</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.dialog.confirmWorkspaceDeletion" xml:space="pre serve"> <trans-unit id="workspaces.dialog.confirmWorkspaceDeletion" xml:space="pre serve">
<source>Do you really want to delete the workspac e "{0}"?</source> <source>Do you really want to delete the workspac e "{0}"?</source>
<target state="translated">"{0}" çalışma alanını silmek i stediğinizden emin misiniz?</target></trans-unit> <target state="translated">"{0}" çalışma alanını silmek i stediğinizden emin misiniz?</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.dialog.thisWillDeleteTheWorkspace" xml:space="p reserve"> <trans-unit id="workspaces.dialog.thisWillDeleteTheWorkspace" xml:space="p reserve">
<source>This will delete the workspace including all unpublished content. This operation cannot be undone.</source> <source>This will delete the workspace including all unpublished content. This operation cannot be undone.</source>
<target state="translated">Bu, çalışma alanını, yayımlanm amış bütün içerikler de dahil olmak üzere silecektir. Bu işlem geri alınamaz.</t arget></trans-unit> <target state="translated">Bu, çalışma alanını, yayımlanm amış bütün içerikler de dahil olmak üzere silecektir. Bu işlem geri alınamaz.</t arget></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.description" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.description" xml:space="preserve">
<source>This module contains the overview of all elements within the current workspace and it enables to continue the review and publishing workflow for them.</source> <source>This module contains the overview of all elements within the current workspace and it enables to continue the review and publishing workflow for them.</source>
<target state="translated">Bu modül geçerli çalışma alanı içerisindeki bütün öğelerin genel görünümünü içerir ve onların incelemeye devam etme ve yayınlama iş akışlarını etkinleştirir.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu modül geçerli çalışma alanı içerisindeki bütün öğelerin genel görünümünü içerir ve onların incelemeye devam etme ve yayımlama iş akışlarını etkinleştirir.</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.unpublishedChanges" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.unpublishedChanges" xml:space="preserve">
<source>Unpublished changes in workspace "{0}"</s ource> <source>Unpublished changes in workspace "{0}"</s ource>
<target state="translated">{0} çalışma alanındaki yayımla nmamış değişiklikler</target></trans-unit> <target state="translated">{0} çalışma alanındaki yayımla nmamış değişiklikler</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.changesCounts" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.changesCounts" xml:space="preserve">
<source>additions: {new}, changes: {changed}, rem ovals: {removed}</source> <source>additions: {new}, changes: {changed}, rem ovals: {removed}</source>
<target state="translated">eklemeler: {new}, değişiklikle r: {changed}, kaldırmalar: {removed}</target></trans-unit> <target state="translated">eklemeler: {new}, değişiklikle r: {changed}, kaldırmalar: {removed}</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.review" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.review" xml:space="preserve">
<source>Review</source> <source>Review</source>
<target state="translated">Değerlendirme</target></trans- unit> <target state="translated">İncele</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.discardSelectedChanges" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.discardSelectedChanges" xml:space="preserve">
<source>Discard selected changes</source> <source>Discard selected changes</source>
<target state="translated">Seçili değişiklikleri iptal et </target></trans-unit> <target state="translated">Seçili değişiklikleri iptal et </target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.publishSelectedChanges" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.publishSelectedChanges" xml:space="preserve">
<source>Publish selected changes</source> <source>Publish selected changes</source>
<target state="translated">Seçili değişiklikleri yayımla< /target></trans-unit> <target state="translated">Seçili değişiklikleri yayımla< /target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.discardAllChanges" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.discardAllChanges" xml:space="preserve">
<source>Discard all changes</source> <source>Discard all changes</source>
<target state="translated">Bütün değişiklikleri iptal et< /target></trans-unit> <target state="translated">Bütün değişiklikleri iptal et< /target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.publishAllChanges" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.publishAllChanges" xml:space="preserve">
<source>Publish all changes</source> <source>Publish all changes</source>
<target state="translated">Tüm değişiklikleri yayımla</ta rget></trans-unit> <target state="translated">Tüm değişiklikleri yayımla</ta rget></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.publishAllChangesTo" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.publishAllChangesTo" xml:space="preserve">
<source>Publish all changes to {0}</source> <source>Publish all changes to {0}</source>
<target state="translated">Bütün değişiklikleri {0}'a yay ımla</target></trans-unit> <target state="translated">Bütün değişiklikleri {0} üzeri ne yayımla</target></trans-unit>
<trans-unit id="changedContentCaption" xml:space="preserve"> <trans-unit id="changedContentCaption" xml:space="preserve">
<source>Changed Content</source> <source>Changed Content</source>
<target state="translated">Değiştirilmiş içerik</target>< /trans-unit> <target state="translated">Değiştirilmiş İçerik</target>< /trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.legend.deleted" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.legend.deleted" xml:space="preserve">
<source>deleted</source> <source>deleted</source>
<target state="translated">silinmiş</target></trans-unit> <target state="translated">silindi</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.legend.created" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.legend.created" xml:space="preserve">
<source>created</source> <source>created</source>
<target state="translated">oluşturulmuş</target></trans-u nit> <target state="translated">oluşturuldu</target></trans-un it>
<trans-unit id="workspaces.legend.moved" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.legend.moved" xml:space="preserve">
<source>moved</source> <source>moved</source>
<target state="translated">taşınmış</target></trans-unit> <target state="translated">taşın</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.legend.hidden" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.legend.hidden" xml:space="preserve">
<source>hidden</source> <source>hidden</source>
<target state="translated">gizli</target></trans-unit> <target state="translated">gizli</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.legend.edited" xml:space="preserve"> <trans-unit id="workspaces.legend.edited" xml:space="preserve">
<source>edited</source> <source>edited</source>
<target state="translated">düzenlenmiş</target></trans-un it> <target state="translated">düzenlendi</target></trans-uni t>
<trans-unit id="workspaces.thereAreNoUnpublishedChanges" xml:space="preser ve"> <trans-unit id="workspaces.thereAreNoUnpublishedChanges" xml:space="preser ve">
<source>There are no unpublished changes in this workspace.</source> <source>There are no unpublished changes in this workspace.</source>
<target state="translated">Bu çalışma alanında hiç yayınl anmamış değişiklik bulunmamakta.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu çalışma alanında yayımlanma mış değişiklik yok.</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.discardAllChangesInWorkspaceConfirmation" xml:s pace="preserve"> <trans-unit id="workspaces.discardAllChangesInWorkspaceConfirmation" xml:s pace="preserve">
<source>Do you really want to discard all changes in the "{0}" workspace?</source> <source>Do you really want to discard all changes in the "{0}" workspace?</source>
<target state="translated">"{0}" çalışma alanındaki bütün değişiklikleri iptal etmek istediğinizden emin misiniz?</target></trans-unit> <target state="translated">"{0}" çalışma alanındaki bütün değişiklikleri iptal etmek istediğinizden emin misiniz?</target></trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.workspaceWithThisTitleAlreadyExists"> <trans-unit id="workspaces.workspaceWithThisTitleAlreadyExists">
<source>A workspace with this title already exists.</source> <source>A workspace with this title already exists.</source>
<target state="translated">Bu ada sahip bir çalışma alanı zaten bulunmak ta.</target> <target state="translated">Bu başlığa sahip bir çalışma alanı zaten var. </target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.workspaceHasBeenUpdated"> <trans-unit id="workspaces.workspaceHasBeenUpdated">
<source>The workspace "{0}" has been updated.</source> <source>The workspace "{0}" has been updated.</source>
<target state="translated">{0} çalışma alanı güncellendi.</target> <target state="translated">"{0}" çalışma alanı güncellendi.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.workspaceCannotBeDeletedBecauseOfDependencies"> <trans-unit id="workspaces.workspaceCannotBeDeletedBecauseOfDependencies">
<source>Workspace "{0}" cannot be deleted because the following workspac es are based on it: {1}</source> <source>Workspace "{0}" cannot be deleted because the following workspac es are based on it: {1}</source>
<target state="translated">{1} çalışma alanı onun üzerine kurulu olduğu için {0} çalışma alanı silinemiyor</target> <target state="translated">Aşağıdaki çalışma alanları buna dayandığından "{0}" çalışma alanı silinemez: {1}</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.notDeletedErrorWhileFetchingUnpublishedNodes"> <trans-unit id="workspaces.notDeletedErrorWhileFetchingUnpublishedNodes">
<source>An error occurred while fetching unpublished nodes from workspac e "{0}", nothing was deleted.</source> <source>An error occurred while fetching unpublished nodes from workspac e "{0}", nothing was deleted.</source>
<target state="translated">"{0}" çalışma alanından yayımlanmamış düğümle r yakalanırken bir hata oluştu, herhangi bir şey silinmedi.</target> <target state="translated">"{0}" çalışma alanından yayımlanmamış düğümle r yakalanırken bir hata oluştu, herhangi bir şey silinmedi.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.cantEditBecauseWorkspaceContainsChanges"> <trans-unit id="workspaces.cantEditBecauseWorkspaceContainsChanges">
<source>Your personal workspace contains changes, please publish or disc ard them first.</source> <source>Your personal workspace contains changes, please publish or disc ard them first.</source>
<target state="translated">Kişisel çalışma alanınızda değişiklikler var, lütfen önce bunları yayınlayın veya yok edin.</target> <target state="translated">Kişisel çalışma alanınızda değişiklikler var, lütfen önce bunları yayımlayın veya iptal edin.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<group id="workspaces.workspaceCannotBeDeletedBecauseOfUnpublishedNodes" r estype="x-gettext-plurals"> <group id="workspaces.workspaceCannotBeDeletedBecauseOfUnpublishedNodes" r estype="x-gettext-plurals">
<trans-unit id="workspaces.workspaceCannotBeDeletedBecauseOfUnpublishedN odes[0]"> <trans-unit id="workspaces.workspaceCannotBeDeletedBecauseOfUnpublishedN odes[0]">
<source>Did not delete workspace "{0}" because it currently contains { 1} node.</source> <source>Did not delete workspace "{0}" because it currently contains { 1} node.</source>
<target state="translated">Şu anda {1} düğümü içerdiğinden "{0}" çalış ma alanını silmedim.</target> <target state="translated">Şu anda {1} düğüm içerdiği için "{0}" çalış ma alanı silinmedi.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.workspaceCannotBeDeletedBecauseOfUnpublishedN odes[1]"> <trans-unit id="workspaces.workspaceCannotBeDeletedBecauseOfUnpublishedN odes[1]">
<source>Did not delete workspace "{0}" because it currently contains { 1} nodes.</source> <source>Did not delete workspace "{0}" because it currently contains { 1} nodes.</source>
<target state="translated">Şu anda {1} düğümü içerdiğinden "{0}" çalış ma alanını silmedim.</target> <target state="translated">Şu anda {1} düğüm içerdiği için "{0}" çalış ma alanı silinmedi.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
</group> </group>
<trans-unit id="workspaces.workspaceHasBeenRemoved"> <trans-unit id="workspaces.workspaceHasBeenRemoved">
<source>The workspace "{0}" has been removed.</source> <source>The workspace "{0}" has been removed.</source>
<target state="translated">"{0}" çalışma alanı kaldırıldı.</target> <target state="translated">"{0}" çalışma alanı kaldırıldı.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.selectedChangeHasBeenPublished"> <trans-unit id="workspaces.selectedChangeHasBeenPublished">
<source>The selected change has been published.</source> <source>The selected change has been published.</source>
<target state="translated">Seçilen değişiklik yayınlandı.</target> <target state="translated">Seçilen değişiklik yayımlandı.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.selectedChangeHasBeenDiscarded"> <trans-unit id="workspaces.selectedChangeHasBeenDiscarded">
<source>The selected change has been discarded.</source> <source>The selected change has been discarded.</source>
<target state="translated">Seçilen değişiklik atıldı.</target> <target state="translated">Seçilen değişiklik iptal edildi.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.selectedChangesHaveBeenPublished"> <trans-unit id="workspaces.selectedChangesHaveBeenPublished">
<source>The selected changes have been published.</source> <source>The selected changes have been published.</source>
<target state="translated">Seçilen değişiklikler yayınlandı.</target> <target state="translated">Seçilen değişiklikler yayımlandı.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.selectedChangesHaveBeenDiscarded"> <trans-unit id="workspaces.selectedChangesHaveBeenDiscarded">
<source>The selected changes have been discarded.</source> <source>The selected changes have been discarded.</source>
<target state="translated">Seçilen değişiklikler yok edildi.</target> <target state="translated">Seçilen değişiklikler iptal edildi.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.allChangesInWorkspaceHaveBeenPublished"> <trans-unit id="workspaces.allChangesInWorkspaceHaveBeenPublished">
<source>All changes from workspace "{0}" have been published to {1}.</so urce> <source>All changes from workspace "{0}" have been published to {1}.</so urce>
<target state="translated">Çalışma alanı "{0}" daki tüm değişiklikler {1 } tarihinde yayınlandı.</target> <target state="translated">"{0}" çalışma alanındaki tüm değişiklikler {1 } üzerinde yayımlandı.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="workspaces.allChangesInWorkspaceHaveBeenDiscarded"> <trans-unit id="workspaces.allChangesInWorkspaceHaveBeenDiscarded">
<source>All changes from workspace "{0}" have been discarded.</source> <source>All changes from workspace "{0}" have been discarded.</source>
<target state="translated">"{0}" çalışma alanındaki tüm değişiklikler si lindi.</target> <target state="translated">"{0}" çalışma alanındaki tüm değişiklikler ip tal edildi.</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="history.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="history.label" xml:space="preserve">
<source>History</source> <source>History</source>
<target state="translated">Tarihçe</target></trans-unit> <target state="translated">Geçmiş</target></trans-unit>
<trans-unit id="history.description" xml:space="preserve"> <trans-unit id="history.description" xml:space="preserve">
<source>This module provides an overview of all r elevant events affecting this Neos installation.</source> <source>This module provides an overview of all r elevant events affecting this Neos installation.</source>
<target state="translated">Bu modül bu Neos kurulumunu et kileyen tüm ilgili olaylara genel bir bakış sağlar.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu modül bu Neos kurulumunu et kileyen tüm ilgili olaylara genel bir bakış sağlar.</target></trans-unit>
<trans-unit id="history.messages.hereIsWhatHappenedRecentlyInNeos" xml:spa ce="preserve"> <trans-unit id="history.messages.hereIsWhatHappenedRecentlyInNeos" xml:spa ce="preserve">
<source>Here's what happened recently in Neos</so urce> <source>Here's what happened recently in Neos</so urce>
<target state="translated">İşte son zamanlarda Neos'da ol anlar</target></trans-unit> <target state="translated">İşte son zamanlarda Neos'da ol anlar</target></trans-unit>
<trans-unit id="history.messages.emptyHistory" xml:space="preserve"> <trans-unit id="history.messages.emptyHistory" xml:space="preserve">
<source>There have not been recorded any events y et which could be displayed in this history.</source> <source>There have not been recorded any events y et which could be displayed in this history.</source>
<target state="translated">Henüz bu geçmişte gösterilebil ecek herhangi bir olay kaydedildi.</target></trans-unit> <target state="translated">Henüz bu geçmişte gösterilebil ecek herhangi bir olay kaydedildi.</target></trans-unit>
<trans-unit id="history.eventDescription.node.added" xml:space="preserve"> <trans-unit id="history.eventDescription.node.added" xml:space="preserve">
skipping to change at line 255 skipping to change at line 255
<source>{0} copied the {1} "{2}".</source> <source>{0} copied the {1} "{2}".</source>
<target state="translated">{0}, {1} "{2}" kopyaladı.</tar get></trans-unit> <target state="translated">{0}, {1} "{2}" kopyaladı.</tar get></trans-unit>
<trans-unit id="history.eventDescription.node.renamed" xml:space="preserve "> <trans-unit id="history.eventDescription.node.renamed" xml:space="preserve ">
<source>{0} renamed the {1} "{2}" to "{3}".</sour ce> <source>{0} renamed the {1} "{2}" to "{3}".</sour ce>
<target state="translated">{0}, {1} "{2}" dan "{3}" olara k yeniden adlandırıldı.</target></trans-unit> <target state="translated">{0}, {1} "{2}" dan "{3}" olara k yeniden adlandırıldı.</target></trans-unit>
<trans-unit id="history.eventDescription.node.changedContent" xml:space="p reserve"> <trans-unit id="history.eventDescription.node.changedContent" xml:space="p reserve">
<source>{0} modified content on the {1} "{2}".</s ource> <source>{0} modified content on the {1} "{2}".</s ource>
<target state="translated">{0}, {1} "{2}" içeriği değişti rdi.</target></trans-unit> <target state="translated">{0}, {1} "{2}" içeriği değişti rdi.</target></trans-unit>
<trans-unit id="history.eventDescription.account.created" xml:space="prese rve"> <trans-unit id="history.eventDescription.account.created" xml:space="prese rve">
<source>{0} created a new user "{1}" for {2}.</so urce> <source>{0} created a new user "{1}" for {2}.</so urce>
<target state="translated">{0}, {2} için "{1}" adlı yeni bir kullanıcı yarattı.</target></trans-unit> <target state="translated">{0}, {2} için "{1}" adlı yeni bir kullanıcı oluşturdu.</target></trans-unit>
<trans-unit id="history.eventDescription.account.deleted" xml:space="prese rve"> <trans-unit id="history.eventDescription.account.deleted" xml:space="prese rve">
<source>{0} deleted the account "{1}" of {2}.</so urce> <source>{0} deleted the account "{1}" of {2}.</so urce>
<target state="translated">{0}, {2} hesabının "{1}" hesab ını sildi.</target></trans-unit> <target state="translated">{0}, {2} hesabının "{1}" hesab ını sildi.</target></trans-unit>
<trans-unit id="history.loadMore.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="history.loadMore.label" xml:space="preserve">
<source>Load More</source> <source>Load More</source>
<target state="translated">Daha fazla yükle</target></tra ns-unit> <target state="translated">Daha Fazla Yükle</target></tra ns-unit>
<trans-unit id="history.nodeRemovedInMeantime" xml:space="preserve"> <trans-unit id="history.nodeRemovedInMeantime" xml:space="preserve">
<source>This node has been removed in the meantim e</source> <source>This node has been removed in the meantim e</source>
<target state="translated">Bu düğüm bu arada kaldırıldı</ target></trans-unit> <target state="translated">Bu düğüm bu arada kaldırıldı</ target></trans-unit>
<!-- Administration --> <!-- Administration -->
<trans-unit id="administration.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="administration.label" xml:space="preserve">
<source>Administration</source> <source>Administration</source>
<target state="translated">Yönetim</target></trans-unit> <target state="translated">Yönetim</target></trans-unit>
<trans-unit id="administration.description" xml:space="preserve"> <trans-unit id="administration.description" xml:space="preserve">
<source>Contains multiple modules related to admi nistration</source> <source>Contains multiple modules related to admi nistration</source>
<target state="translated">Yönetim ile ilgili birçok modü l içerir</target></trans-unit> <target state="translated">Yönetimle ilgili birden fazla modül içerir</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.label" xml:space="preserve">
<source>User Management</source> <source>User Management</source>
<target state="translated">Kullanıcı yönetimi</target></t rans-unit> <target state="translated">Kullanıcı Yönetimi</target></t rans-unit>
<trans-unit id="users.description" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.description" xml:space="preserve">
<source>The User Management module provides you w ith an overview of all backend users. You can group them by their properties so you are able to monitor their permissions, filemounts, member groups etc.. This module is an indispensable tool in order to make sure the users are correctly co nfigured.</source> <source>The User Management module provides you w ith an overview of all backend users. You can group them by their properties so you are able to monitor their permissions, filemounts, member groups etc.. This module is an indispensable tool in order to make sure the users are correctly co nfigured.</source>
<target state="translated">Kullanıcı Yönetimi modülü, tüm arka uç kullanıcılarına genel bir bakış sağlar. Onların özelliklerine göre grup layarak izinlerini, filemount'larını, üye gruplarını vb. Izleyebilirsiniz. Bu mo dül, kullanıcıların doğru şekilde yapılandırılmasını sağlamak için vazgeçilmez b ir araçtır.</target></trans-unit> <target state="translated">Kullanıcı Yönetimi modülü, tüm arka uç kullanıcılarına genel bir bakış sağlar. Bunları özelliklerine göre grup layabilirsiniz, böylece izinlerini, dosya bağlantılarını, üye gruplarını vb. izl eyebilirsiniz. Bu modül, kullanıcıların doğru şekilde yapılandırıldığından emin olmak için vazgeçilmez bir araçtır.</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.action.index" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.action.index" xml:space="preserve">
<source>Overview</source> <source>Overview</source>
<target state="translated">Genel bakış</target></trans-un it> <target state="translated">Genel bakış</target></trans-un it>
<trans-unit id="users.action.show" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.action.show" xml:space="preserve">
<source>Show</source> <source>Show</source>
<target state="translated">Göster</target></trans-unit> <target state="translated">Göster</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.action.new" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.action.new" xml:space="preserve">
<source>New</source> <source>New</source>
<target state="translated">Yeni</target></trans-unit> <target state="translated">Yeni</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.action.edit" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.action.edit" xml:space="preserve">
<source>Edit</source> <source>Edit</source>
<target state="translated">Düzenle</target></trans-unit> <target state="translated">Düzenle</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.action.editAccount" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.action.editAccount" xml:space="preserve">
<source>Edit account</source> <source>Edit account</source>
<target state="translated">Hesabı düzenlemek</target></tr ans-unit> <target state="translated">Hesabı düzenle</target></trans -unit>
<trans-unit id="users.action.newElectronicAddress" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.action.newElectronicAddress" xml:space="preserve">
<source>New electronic address</source> <source>New electronic address</source>
<target state="translated">Yeni elektronik adres</target> </trans-unit> <target state="translated">Yeni elektronik adresi</target ></trans-unit>
<trans-unit id="user.preferences.useDefaultInterfaceLanguage" xml:space="p reserve"> <trans-unit id="user.preferences.useDefaultInterfaceLanguage" xml:space="p reserve">
<source>Use system default</source> <source>Use system default</source>
<target state="translated">Sistem varsayılanını kullan</t arget></trans-unit> <target state="translated">Sistem varsayılanı kullan</tar get></trans-unit>
<trans-unit id="users.actions.new.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.actions.new.label" xml:space="preserve">
<source>Create user</source> <source>Create user</source>
<target state="translated">Kullanıcı yarat</target></tran s-unit> <target state="translated">Kullanıcı oluştur</target></tr ans-unit>
<trans-unit id="users.actions.new.title" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.actions.new.title" xml:space="preserve">
<source>Create a new user</source> <source>Create a new user</source>
<target state="translated">Yeni kullanıcı yarat</target>< /trans-unit> <target state="translated">Yeni bir kullanıcı oluştur</ta rget></trans-unit>
<trans-unit id="users.new.userData" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.userData" xml:space="preserve">
<source>User Data</source> <source>User Data</source>
<target state="translated">Kullanıcı bilgisi</target></tr ans-unit> <target state="translated">Kullanıcı Verisi</target></tra ns-unit>
<trans-unit id="users.new.userData.username" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.userData.username" xml:space="preserve">
<source>Username</source> <source>Username</source>
<target state="translated">Kullanıcı adı</target></trans- unit> <target state="translated">Kullanıcı adı</target></trans- unit>
<trans-unit id="users.new.userData.password" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.userData.password" xml:space="preserve">
<source>Password</source> <source>Password</source>
<target state="translated">Şifre</target></trans-unit> <target state="translated">Şifre</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.new.userData.repeatPassword" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.userData.repeatPassword" xml:space="preserve">
<source>Repeat password</source> <source>Repeat password</source>
<target state="translated">Şifreyi tekrar girin</target>< /trans-unit> <target state="translated">Şifreyi tekrar girin</target>< /trans-unit>
<trans-unit id="users.new.userData.roles" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.userData.roles" xml:space="preserve">
<source>Role(s)</source> <source>Role(s)</source>
<target state="translated">Roller</target></trans-unit> <target state="translated">Rol(ler)</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.new.userData.authenticationProviderName" xml:space=" preserve"> <trans-unit id="users.new.userData.authenticationProviderName" xml:space=" preserve">
<source>Authentication Provider</source> <source>Authentication Provider</source>
<target state="translated">Kimlik Doğrulama Sağlayıcı</ta rget></trans-unit> <target state="translated">Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı</ target></trans-unit>
<trans-unit id="users.new.userData.authenticationProviderName.useDefault" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.userData.authenticationProviderName.useDefault" xml:space="preserve">
<source>Use system default</source> <source>Use system default</source>
<target state="translated">Sistem varsayılanını kullan</t arget></trans-unit> <target state="translated">Sistem varsayılanı kullan</tar get></trans-unit>
<trans-unit id="users.new.personalData" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.personalData" xml:space="preserve">
<source>Personal Data</source> <source>Personal Data</source>
<target state="translated">Kişisel bilgi</target></trans- unit> <target state="translated">Kişisel Verisi</target></trans -unit>
<trans-unit id="users.new.personalData.firstName" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.personalData.firstName" xml:space="preserve">
<source>First Name</source> <source>First Name</source>
<target state="translated">Ad</target></trans-unit> <target state="translated">Ad</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.new.personalData.lastName" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.personalData.lastName" xml:space="preserve">
<source>Last Name</source> <source>Last Name</source>
<target state="translated">Soyad</target></trans-unit> <target state="translated">Soyad</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.new.userPreferences" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.userPreferences" xml:space="preserve">
<source>User Preferences</source> <source>User Preferences</source>
<target state="translated">Kullanıcı tercihleri</target>< /trans-unit> <target state="translated">Kullanıcı Tercihleri</target>< /trans-unit>
<trans-unit id="users.new.userPreferences.interfaceLanguage" xml:space="pr eserve"> <trans-unit id="users.new.userPreferences.interfaceLanguage" xml:space="pr eserve">
<source>Interface Language</source> <source>Interface Language</source>
<target state="translated">Arayüz dili</target></trans-un it> <target state="translated">Arayüz Dili</target></trans-un it>
<trans-unit id="users.new.createButton" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.new.createButton" xml:space="preserve">
<source>Create user</source> <source>Create user</source>
<target state="translated">Kullanıcı yarat</target></tran s-unit> <target state="translated">Kullanıcı oluştur</target></tr ans-unit>
<trans-unit id="users.show.subtitle" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.subtitle" xml:space="preserve">
<source>Details for user</source> <source>Details for user</source>
<target state="translated">Kullanıcı için ayrıntılar</tar get></trans-unit> <target state="translated">Kullanıcı için ayrıntılar</tar get></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.personalData" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.personalData" xml:space="preserve">
<source>Personal Data</source> <source>Personal Data</source>
<target state="translated">Kişisel bilgi</target></trans- unit> <target state="translated">Kişisel Verisi</target></trans -unit>
<trans-unit id="users.show.personalData.title" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.personalData.title" xml:space="preserve">
<source>Title</source> <source>Title</source>
<target state="translated">Başlık</target></trans-unit> <target state="translated">Başlık</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.personalData.firstName" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.personalData.firstName" xml:space="preserve">
<source>First Name</source> <source>First Name</source>
<target state="translated">Ad</target></trans-unit> <target state="translated">Ad</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.personalData.middleName" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.personalData.middleName" xml:space="preserve">
<source>Middle Name</source> <source>Middle Name</source>
<target state="translated">Ikinci adınız varsa yazınız</t arget></trans-unit> <target state="translated">İkinci Ad</target></trans-unit >
<trans-unit id="users.show.personalData.lastName" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.personalData.lastName" xml:space="preserve">
<source>Last Name</source> <source>Last Name</source>
<target state="translated">Soyad</target></trans-unit> <target state="translated">Soyad</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.personalData.otherName" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.personalData.otherName" xml:space="preserve">
<source>Other Name</source> <source>Other Name</source>
<target state="translated">Diğer İsminiz</target></trans- unit> <target state="translated">Diğer Ad</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.accounts" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.accounts" xml:space="preserve">
<source>Accounts</source> <source>Accounts</source>
<target state="translated">Hesaplar</target></trans-unit> <target state="translated">Hesaplar</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.username" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.username" xml:space="preserve">
<source>Username</source> <source>Username</source>
<target state="translated">Kullanıcı adı</target></trans- unit> <target state="translated">Kullanıcı adı</target></trans- unit>
<trans-unit id="users.show.roles" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.roles" xml:space="preserve">
<source>Roles</source> <source>Roles</source>
<target state="translated">Roller</target></trans-unit> <target state="translated">Roller</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.electronicAddresses" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.electronicAddresses" xml:space="preserve">
<source>Electronic Addresses</source> <source>Electronic Addresses</source>
<target state="translated">Elektronik adresler</target></ trans-unit> <target state="translated">Elektronik Adresleri</target>< /trans-unit>
<trans-unit id="users.show.electronicAddresses.primary" xml:space="preserv e"> <trans-unit id="users.show.electronicAddresses.primary" xml:space="preserv e">
<source>Primary</source> <source>Primary</source>
<target state="translated">Birincil</target></trans-unit> <target state="translated">Birincil</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.electronicAddresses.notAvailable" xml:space="pr eserve"> <trans-unit id="users.show.electronicAddresses.notAvailable" xml:space="pr eserve">
<source>N/A</source> <source>N/A</source>
<target state="translated">N/A</target></trans-unit> <target state="translated">Bilinmiyor</target></trans-uni t>
<trans-unit id="users.show.deleteUser" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.deleteUser" xml:space="preserve">
<source>Delete User</source> <source>Delete User</source>
<target state="translated">Kullanıcıyı sil</target></tran s-unit> <target state="translated">Kullanıcıyı Sil</target></tran s-unit>
<trans-unit id="users.show.editUser" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.editUser" xml:space="preserve">
<source>Edit User</source> <source>Edit User</source>
<target state="translated">Kullanıcıyı düzenle</target></ trans-unit> <target state="translated">Kullanıcıyı Düzenle</target></ trans-unit>
<trans-unit id="users.show.cannotDeleteYourself" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.cannotDeleteYourself" xml:space="preserve">
<source>You are logged in as this user and you ca nnot delete yourself.</source> <source>You are logged in as this user and you ca nnot delete yourself.</source>
<target state="translated">Bu kullanıcı olarak giriş yapt ınız ve kendiniz silemezsiniz.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu kullanıcı olarak oturum açt ınız ve kendiniz silemezsiniz.</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.clickToDeleteUser" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.clickToDeleteUser" xml:space="preserve">
<source>Click here to delete this user</source> <source>Click here to delete this user</source>
<target state="translated">Bu kullanıcıyı silmek için bur ayı tıklayın</target></trans-unit> <target state="translated">Bu kullanıcıyı silmek için bur aya tıklayın</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.buttonDelete" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.buttonDelete" xml:space="preserve">
<source>Do you really want to delete the user "{0 }"?</source> <source>Do you really want to delete the user "{0 }"?</source>
<target state="translated">"{0}" kullanıcısını gerçekten silmek istiyor musunuz?</target></trans-unit> <target state="translated">"{0}" kullanıcısını gerçekten silmek istiyor musunuz?</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.confirmDeleteButton" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.confirmDeleteButton" xml:space="preserve">
<source>Yes, delete the user</source> <source>Yes, delete the user</source>
<target state="translated">Evet, kullanıcıyı sil</target> </trans-unit> <target state="translated">Evet, kullanıcıyı sil</target> </trans-unit>
<trans-unit id="users.show.confirmDeleteWarning" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.confirmDeleteWarning" xml:space="preserve">
<source>This will delete the user, the related ac counts and his personal workspace, including all unpublished content.</source> <source>This will delete the user, the related ac counts and his personal workspace, including all unpublished content.</source>
<target state="translated">Bu, yayınlanmamış tüm içerik d e dahil olmak üzere kullanıcıyı, ilgili hesapları ve kişisel çalışma alanını sil ecek.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu, yayımlanmamış tüm içerik d e dahil olmak üzere kullanıcıyı, ilgili hesapları ve kişisel çalışma alanını sil ecek.</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.show.operationCannotBeUndone" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.show.operationCannotBeUndone" xml:space="preserve">
<source>This operation cannot be undone</source> <source>This operation cannot be undone</source>
<target state="translated">Bu işlem geri alınamaz</target ></trans-unit> <target state="translated">Bu işlem geri alınamaz</target ></trans-unit>
<trans-unit id="users.editAccount.title" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.editAccount.title" xml:space="preserve">
<source>Edit account "{accountIdentifier}"</sourc e> <source>Edit account "{accountIdentifier}"</sourc e>
<target state="translated">Hesabı düzenle "{accountIdenti fier}"</target></trans-unit> <target state="translated">"{accountIdentifier}" hesabını düzenle</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.account" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.account" xml:space="preserve">
<source>Account</source> <source>Account</source>
<target state="translated">Hesap</target></trans-unit> <target state="translated">Hesap</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.username" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.username" xml:space="preserve">
<source>Username</source> <source>Username</source>
<target state="translated">Kullanıcı adı</target></trans- unit> <target state="translated">Kullanıcı adı</target></trans- unit>
<trans-unit id="users.usernameCannotBeChanged" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.usernameCannotBeChanged" xml:space="preserve">
<source>The username can't be changed via the use r interface</source> <source>The username can't be changed via the use r interface</source>
<target state="translated">Kullanıcı adı kullanıcı arabir imi aracılığıyla değiştirilemez</target></trans-unit> <target state="translated">Kullanıcı adı kullanıcı arabir imi aracılığıyla değiştirilemez</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.saveAccount" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.saveAccount" xml:space="preserve">
<source>Save account</source> <source>Save account</source>
<target state="translated">Hesabı kaydet</target></trans- unit> <target state="translated">Hesabı kaydet</target></trans- unit>
<trans-unit id="users.repeatPassword" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.repeatPassword" xml:space="preserve">
<source>Repeat password</source> <source>Repeat password</source>
<target state="translated">Şifreyi tekrar girin</target>< /trans-unit> <target state="translated">Şifreyi tekrar girin</target>< /trans-unit>
<trans-unit id="users.roles" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.roles" xml:space="preserve">
<source>Roles</source> <source>Roles</source>
<target state="translated">Roller</target></trans-unit> <target state="translated">Roller</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.name" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.name" xml:space="preserve">
<source>Name</source> <source>Name</source>
<target state="translated">İsim</target></trans-unit> <target state="translated">Ad</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.accountsAndRoles" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.accountsAndRoles" xml:space="preserve">
<source>Accounts and Roles</source> <source>Accounts and Roles</source>
<target state="translated">Hesaplar ve roller</target></t rans-unit> <target state="translated">Hesaplar ve Roller</target></t rans-unit>
<trans-unit id="users.tooltip.view" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.tooltip.view" xml:space="preserve">
<source>View user</source> <source>View user</source>
<target state="translated">Kullanıcıyı göster</target></t rans-unit> <target state="translated">Kullanıcıyı gör</target></tran s-unit>
<trans-unit id="users.tooltip.edit" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.tooltip.edit" xml:space="preserve">
<source>Edit user</source> <source>Edit user</source>
<target state="translated">Kullanıcıyı düzenle</target></ trans-unit> <target state="translated">Kullanıcıyı düzenle</target></ trans-unit>
<trans-unit id="users.tooltip.editDisallowed" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.tooltip.editDisallowed" xml:space="preserve">
<source>Not enough privileges to edit this user</ source> <source>Not enough privileges to edit this user</ source>
<target state="needs-translation">Not enough privileges t o edit this user</target></trans-unit> <target state="needs-translation">Not enough privileges t o edit this user</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.tooltip.deleteDisallowed" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.tooltip.deleteDisallowed" xml:space="preserve">
<source>Not enough privileges to delete this user </source> <source>Not enough privileges to delete this user </source>
<target state="needs-translation">Not enough privileges t o delete this user</target></trans-unit> <target state="needs-translation">Not enough privileges t o delete this user</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.tooltip.delete" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.tooltip.delete" xml:space="preserve">
<source>Delete user</source> <source>Delete user</source>
<target state="translated">Kullanıcıyı sil</target></tran s-unit> <target state="translated">Kullanıcıyı sil</target></tran s-unit>
<trans-unit id="users.tooltip.cannotDeleteYourself" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.tooltip.cannotDeleteYourself" xml:space="preserve">
<source>You are logged in as this user and you ca nnot delete yourself.</source> <source>You are logged in as this user and you ca nnot delete yourself.</source>
<target state="translated">Bu kullanıcı olarak giriş yapt ınız ve kendiniz silemezsiniz.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu kullanıcı olarak oturum açt ınız ve kendiniz silemezsiniz.</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.message.reallyDelete" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.message.reallyDelete" xml:space="preserve">
<source>Do you really want to delete the user "{0 }"?</source> <source>Do you really want to delete the user "{0 }"?</source>
<target state="translated">"{0}" kullanıcısını gerçekten silmek istiyor musunuz?</target></trans-unit> <target state="translated">"{0}" kullanıcısını gerçekten silmek istiyor musunuz?</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.message.willBeDeleted" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.message.willBeDeleted" xml:space="preserve">
<source>This will delete the user, the related ac counts and his personal workspace, including all unpublished content.</source> <source>This will delete the user, the related ac counts and his personal workspace, including all unpublished content.</source>
<target state="translated">Bu, yayınlanmamış tüm içerik d e dahil olmak üzere kullanıcıyı, ilgili hesapları ve kişisel çalışma alanını sil ecek.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu, yayımlanmamış tüm içerik d e dahil olmak üzere kullanıcıyı, ilgili hesapları ve kişisel çalışma alanını sil ecek.</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.message.confirmDelete" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.message.confirmDelete" xml:space="preserve">
<source>Yes, delete the user</source> <source>Yes, delete the user</source>
<target state="translated">Evet, kullanıcıyı sil</target> </trans-unit> <target state="translated">Evet, kullanıcıyı sil</target> </trans-unit>
<trans-unit id="users.editUser" xml:space="preserve"> <trans-unit id="users.editUser" xml:space="preserve">
<source>Edit user "{0}"</source> <source>Edit user "{0}"</source>
<target state="translated">"{0}" kullanıcısını düzenle</t arget></trans-unit> <target state="translated">"{0}" kullanıcısını düzenle</t arget></trans-unit>
<trans-unit id="users.electronicAddress.usage.type.Home" xml:space="preser ve"> <trans-unit id="users.electronicAddress.usage.type.Home" xml:space="preser ve">
<source>Home</source> <source>Home</source>
<target state="translated">Ana ekran</target></trans-unit > <target state="translated">Ana</target></trans-unit>
<trans-unit id="users.electronicAddress.usage.type.Work" xml:space="preser ve"> <trans-unit id="users.electronicAddress.usage.type.Work" xml:space="preser ve">
<source>Work</source> <source>Work</source>
<target state="translated">Iş</target></trans-unit> <target state="translated">İş</target></trans-unit>
<trans-unit id="packages.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.label" xml:space="preserve">
<source>Package Management</source> <source>Package Management</source>
<target state="translated">Paket Yönetimi</target></trans -unit> <target state="translated">Paket Yönetimi</target></trans -unit>
<trans-unit id="packages.description" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.description" xml:space="preserve">
<source>The Package Management module provides yo u with an overview of all packages. You can activate and deactivate individual p ackages, import new packages and delete existing packages. It also provides you with the ability to freeze and unfreeze packages in development context.</source > <source>The Package Management module provides yo u with an overview of all packages. You can activate and deactivate individual p ackages, import new packages and delete existing packages. It also provides you with the ability to freeze and unfreeze packages in development context.</source >
<target state="translated">Paket Yönetimi modülü, tüm pak etlere genel bir bakış sağlar. Tek tek paketleri etkinleştirebilir veya devre dı şı bırakabilir, yeni paketleri içe aktarabilir ve mevcut paketleri silebilirsini z. Aynı zamanda geliştirme bağlamında paketleri dondurma ve paketten çıkarma ola nağı da sağlar.</target></trans-unit> <target state="translated">Paket Yönetimi modülü, tüm pak etlere genel bir bakış sağlar. Tek tek paketleri etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir, yeni paketleri içe aktarabilir ve mevcut paketleri silebilirsiniz. Ayrıca geliştirme bağlamında paketleri dondurma ve çözme yeteneği de sağlar.</t arget></trans-unit>
<trans-unit id="packages.index.legend" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.index.legend" xml:space="preserve">
<source>Available packages</source> <source>Available packages</source>
<target state="translated">Mevcut paketler</target></tran s-unit> <target state="translated">Mevcut paketler</target></tran s-unit>
<trans-unit id="packages.name" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.name" xml:space="preserve">
<source>Package Name</source> <source>Package Name</source>
<target state="translated">Paket adı</target></trans-unit > <target state="translated">Paket Adı</target></trans-unit >
<trans-unit id="packages.key" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.key" xml:space="preserve">
<source>Package Key</source> <source>Package Key</source>
<target state="translated">Paket anahtarı</target></trans -unit> <target state="translated">Paket Anahtarı</target></trans -unit>
<trans-unit id="packages.type" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.type" xml:space="preserve">
<source>Package Type</source> <source>Package Type</source>
<target state="translated">Paket türü</target></trans-uni t> <target state="translated">Paket Türü</target></trans-uni t>
<trans-unit id="packages.deactivated" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.deactivated" xml:space="preserve">
<source>Deactivated</source> <source>Deactivated</source>
<target state="translated">Devre dışı</target></trans-uni t> <target state="translated">Devre dışı bırakıldı</target>< /trans-unit>
<trans-unit id="packages.tooltip.unfreeze" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.tooltip.unfreeze" xml:space="preserve">
<source>This package is currently frozen. Click t o unfreeze it.</source> <source>This package is currently frozen. Click t o unfreeze it.</source>
<target state="translated">Bu paket şu anda dondurulmuş d urumda. Yenilemek için tıklayın.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu paket şu anda donmuş durumd a. Etkinleştirmek için tıklayın.</target></trans-unit>
<trans-unit id="packages.tooltip.freeze" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.tooltip.freeze" xml:space="preserve">
<source>Freeze the package in order to speed up y our website.</source> <source>Freeze the package in order to speed up y our website.</source>
<target state="translated">Web sitenizi hızlandırmak için paketi dondunuz.</target></trans-unit> <target state="translated">Web sitenizi hızlandırmak için paketi dondurun.</target></trans-unit>
<trans-unit id="packages.tooltip.noDeactivate" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.tooltip.noDeactivate" xml:space="preserve">
<source>This package is protected and cannot be d eactivated.</source> <source>This package is protected and cannot be d eactivated.</source>
<target state="translated">Bu paket korunuyor ve devre dı şı bırakılamaz.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu paket korumada ve devre dış ı bırakılamaz.</target></trans-unit>
<trans-unit id="packages.tooltip.deactivate" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.tooltip.deactivate" xml:space="preserve">
<source>Deactivate Package</source> <source>Deactivate Package</source>
<target state="translated">Paketi Kapatın</target></trans -unit> <target state="translated">Paketi Devre Dışı Bırak </targ et></trans-unit>
<trans-unit id="packages.tooltip.activate" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.tooltip.activate" xml:space="preserve">
<source>Activate Package</source> <source>Activate Package</source>
<target state="translated">Paketi etkinleştir</target></t rans-unit> <target state="translated">Paketi Etkinleştir</target></t rans-unit>
<trans-unit id="packages.tooltip.noDelete" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.tooltip.noDelete" xml:space="preserve">
<source>This package is protected and cannot be d eleted.</source> <source>This package is protected and cannot be d eleted.</source>
<target state="translated">Bu paket korunuyor ve silinemi yor.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu paket korundu ve silinemiyo r.</target></trans-unit>
<trans-unit id="packages.tooltip.delete" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.tooltip.delete" xml:space="preserve">
<source>Delete Package</source> <source>Delete Package</source>
<target state="translated">Paketi Sil</target></trans-uni t> <target state="translated">Paketi Sil</target></trans-uni t>
<trans-unit id="packages.message.reallyDelete" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.message.reallyDelete" xml:space="preserve">
<source>Do you really want to delete "{0}"?</sour ce> <source>Do you really want to delete "{0}"?</sour ce>
<target state="translated">"{0}" nı gerçekten silmek isti yor musun?</target></trans-unit> <target state="translated">"{0}" gerçekten silmek istiyor musunuz?</target></trans-unit>
<trans-unit id="packages.message.confirmDelete" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.message.confirmDelete" xml:space="preserve">
<source>Yes, delete the package</source> <source>Yes, delete the package</source>
<target state="translated">Evet, paketi sil</target></tra ns-unit> <target state="translated">Evet, paketi sil</target></tra ns-unit>
<trans-unit id="packages.message.confirmDeletes" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.message.confirmDeletes" xml:space="preserve">
<source>Yes, delete the packages</source> <source>Yes, delete the packages</source>
<target state="translated">Evet, paketleri sil</target></ trans-unit> <target state="translated">Evet, paketleri sil</target></ trans-unit>
<trans-unit id="packages.message.selected.reallyDelete" xml:space="preserv e"> <trans-unit id="packages.message.selected.reallyDelete" xml:space="preserv e">
<source>Do you really want to delete the selected packages?</source> <source>Do you really want to delete the selected packages?</source>
<target state="translated">Seçilen paketleri gerçekten si lmek istiyor musunuz?</target></trans-unit> <target state="translated">Seçilen paketleri gerçekten si lmek istiyor musunuz?</target></trans-unit>
<trans-unit id="packages.selected.freeze" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.selected.freeze" xml:space="preserve">
<source>Freeze selected packages</source> <source>Freeze selected packages</source>
<target state="translated">Seçilen paketleri dondur</targ et></trans-unit> <target state="translated">Seçilen paketleri dondur</targ et></trans-unit>
<trans-unit id="packages.selected.unfreeze" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.selected.unfreeze" xml:space="preserve">
<source>Unfreeze selected packages</source> <source>Unfreeze selected packages</source>
<target state="translated">Seçili paketleri yenilemek</ta rget></trans-unit> <target state="translated">Seçili paketleri etkinleştir</ target></trans-unit>
<trans-unit id="packages.selected.delete" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.selected.delete" xml:space="preserve">
<source>Delete selected packages</source> <source>Delete selected packages</source>
<target state="translated">Seçilen paketleri sil</target> </trans-unit> <target state="translated">Seçilen paketleri sil</target> </trans-unit>
<trans-unit id="packages.selected.deactivate" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.selected.deactivate" xml:space="preserve">
<source>Deactivate selected packages</source> <source>Deactivate selected packages</source>
<target state="translated">Seçilen paketleri devre dışı b ırak</target></trans-unit> <target state="translated">Seçilen paketleri devre dışı b ırak</target></trans-unit>
<trans-unit id="packages.selected.activate" xml:space="preserve"> <trans-unit id="packages.selected.activate" xml:space="preserve">
<source>Activate selected packages</source> <source>Activate selected packages</source>
<target state="translated">Seçilen paketleri etkinleştirm e</target></trans-unit> <target state="translated">Seçilen paketleri etkinleştir< /target></trans-unit>
<trans-unit id="sites.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.label" xml:space="preserve">
<source>Sites Management</source> <source>Sites Management</source>
<target state="translated">Siteler Yönetimi</target></tra ns-unit> <target state="translated">Siteler Yönetimi</target></tra ns-unit>
<trans-unit id="sites.description" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.description" xml:space="preserve">
<source>The Sites Management module provides you with an overview of all sites. You can edit, add and delete information about yo ur sites, such as adding a new domain.</source> <source>The Sites Management module provides you with an overview of all sites. You can edit, add and delete information about yo ur sites, such as adding a new domain.</source>
<target state="translated">Siteler Yönetimi modülü, tüm s itelere genel bir bakış sağlar. Siteleriniz hakkında yeni bir etki alanı ekleme gibi bilgileri düzenleyebilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.</target></trans-un it> <target state="translated">Siteler Yönetimi modülü, tüm s itelere genel bir bakış sağlar. Siteleriniz hakkında yeni bir etki alanı ekleme gibi bilgileri düzenleyebilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.</target></trans-un it>
<trans-unit id="sites.add" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.add" xml:space="preserve">
<source>Add new site</source> <source>Add new site</source>
<target state="translated">Yeni bir site ekle</target></t rans-unit> <target state="translated">Yeni bir site ekle</target></t rans-unit>
<trans-unit id="sites.actions.newSite.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.actions.newSite.label" xml:space="preserve">
<source>Create site</source> <source>Create site</source>
<target state="translated">Site oluştur</target></trans-u nit> <target state="translated">Site oluştur</target></trans-u nit>
<trans-unit id="sites.actions.newSite.title" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.actions.newSite.title" xml:space="preserve">
<source>Create a new site</source> <source>Create a new site</source>
<target state="translated">Yeni site oluştur</target></tr ans-unit> <target state="translated">Yeni bir site oluştur</target> </trans-unit>
<trans-unit id="sites.rootNodeName" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.rootNodeName" xml:space="preserve">
<source>Root node name</source> <source>Root node name</source>
<target state="translated">Kök düğüm adı</target></trans- unit> <target state="translated">Kök düğüm adı</target></trans- unit>
<trans-unit id="sites.domains" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.domains" xml:space="preserve">
<source>Domains</source> <source>Domains</source>
<target state="translated">Alan adları</target></trans-un it> <target state="translated">Alan adları</target></trans-un it>
<trans-unit id="sites" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites" xml:space="preserve">
<source>Site</source> <source>Site</source>
<target state="translated">Site</target></trans-unit> <target state="translated">Site</target></trans-unit>
<trans-unit id="site.name" xml:space="preserve"> <trans-unit id="site.name" xml:space="preserve">
<source>Name</source> <source>Name</source>
<target state="translated">İsim</target></trans-unit> <target state="translated">Ad</target></trans-unit>
<trans-unit id="sites.defaultAssetCollection" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.defaultAssetCollection" xml:space="preserve">
<source>Default asset collection</source> <source>Default asset collection</source>
<target state="translated">Varsayılan varlık koleksiyonu< /target></trans-unit> <target state="translated">Varsayılan varlık koleksiyonu< /target></trans-unit>
<trans-unit id="sites.sitePackage" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.sitePackage" xml:space="preserve">
<source>Site package</source> <source>Site package</source>
<target state="translated">Site paketi</target></trans-un it> <target state="translated">Site paketi</target></trans-un it>
<trans-unit id="sites.delete" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.delete" xml:space="preserve">
<source>Delete this site</source> <source>Delete this site</source>
<target state="translated">Bu siteyi sil</target></trans- unit> <target state="translated">Bu siteyi sil</target></trans- unit>
<trans-unit id="sites.deactivate" xml:space="preserve"> <trans-unit id="sites.deactivate" xml:space="preserve">
skipping to change at line 687 skipping to change at line 687
<target state="translated">Boyutlararası</target></trans- unit> <target state="translated">Boyutlararası</target></trans- unit>
<trans-unit id="dimensions.intraDimension.description" xml:space="preserve "> <trans-unit id="dimensions.intraDimension.description" xml:space="preserve ">
<source>The intra dimensional fallback graph disp lays fallbacks within each content dimension.</source> <source>The intra dimensional fallback graph disp lays fallbacks within each content dimension.</source>
<target state="translated">İç boyutsal geri dönüşüm grafi ği her içerik boyutu içinde geri düşümü görüntüler.</target></trans-unit> <target state="translated">İç boyutsal geri dönüşüm grafi ği her içerik boyutu içinde geri düşümü görüntüler.</target></trans-unit>
<!-- User --> <!-- User -->
<trans-unit id="user.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="user.label" xml:space="preserve">
<source>User</source> <source>User</source>
<target state="translated">Kullanıcı</target></trans-unit > <target state="translated">Kullanıcı</target></trans-unit >
<trans-unit id="userSettings.label" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.label" xml:space="preserve">
<source>User Settings</source> <source>User Settings</source>
<target state="translated">Kullanıcı ayarları</target></t rans-unit> <target state="translated">Kullanıcı Ayarları</target></t rans-unit>
<trans-unit id="userSettings.description" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.description" xml:space="preserve">
<source>This module allows you to customize your backend user profile. Here you can change your active system language, name and email address. You may also configure other general features in the system.</sou rce> <source>This module allows you to customize your backend user profile. Here you can change your active system language, name and email address. You may also configure other general features in the system.</sou rce>
<target state="translated">Bu modül, arka uç kullanıcı pr ofilinizi özelleştirmenizi sağlar. Burada aktif sistem dilinizi, adınızı ve e-po sta adresinizi değiştirebilirsiniz. Sistemde diğer genel özellikleri yapılandıra bilirsiniz.</target></trans-unit> <target state="translated">Bu modül, arka uç kullanıcı pr ofilinizi özelleştirmenize olanak tanır. Burada aktif sistem dilinizi, adınızı v e e-posta adresinizi değiştirebilirsiniz. Ayrıca sistemdeki diğer genel özellikl eri de yapılandırabilirsiniz.</target></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.action.index" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.action.index" xml:space="preserve">
<source>Edit</source> <source>Edit</source>
<target state="translated">Düzenle</target></trans-unit> <target state="translated">Düzenle</target></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.action.edit" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.action.edit" xml:space="preserve">
<source>Edit</source> <source>Edit</source>
<target state="translated">Düzenle</target></trans-unit> <target state="translated">Düzenle</target></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.action.newElectronicAddress" xml:space="prese rve"> <trans-unit id="userSettings.action.newElectronicAddress" xml:space="prese rve">
<source>New electronic address</source> <source>New electronic address</source>
<target state="translated">Yeni elektronik adres</target> </trans-unit> <target state="translated">Yeni elektronik adresi</target ></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.action.editAccount" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.action.editAccount" xml:space="preserve">
<source>Edit account</source> <source>Edit account</source>
<target state="translated">Hesabı düzenlemek</target></tr ans-unit> <target state="translated">Hesabı düzenle</target></trans -unit>
<trans-unit id="userSettings.personalData" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.personalData" xml:space="preserve">
<source>Personal Data</source> <source>Personal Data</source>
<target state="translated">Kişisel bilgi</target></trans- unit> <target state="translated">Kişisel Verisi</target></trans -unit>
<trans-unit id="userSettings.userData" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.userData" xml:space="preserve">
<source>User Data</source> <source>User Data</source>
<target state="translated">Kullanıcı bilgisi</target></tr ans-unit> <target state="translated">Kullanıcı Verisi</target></tra ns-unit>
<trans-unit id="userSettings.usermenu" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.usermenu" xml:space="preserve">
<source>User Menu</source> <source>User Menu</source>
<target state="translated">Kullanıcı menüsü</target></tra ns-unit> <target state="translated">Kullanıcı Menüsü</target></tra ns-unit>
<trans-unit id="userSettings.preferences" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.preferences" xml:space="preserve">
<source>User Preferences</source> <source>User Preferences</source>
<target state="translated">Kullanıcı tercihleri</target>< /trans-unit> <target state="translated">Kullanıcı Tercihleri</target>< /trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.preferences.interfaceLanguage" xml:space="pre serve"> <trans-unit id="userSettings.preferences.interfaceLanguage" xml:space="pre serve">
<source>Interface Language</source> <source>Interface Language</source>
<target state="translated">Arayüz dili</target></trans-un it> <target state="translated">Arayüz Dili</target></trans-un it>
<trans-unit id="userSettings.preferences.useDefaultInterfaceLanguage" xml: space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.preferences.useDefaultInterfaceLanguage" xml: space="preserve">
<source>Use system default</source> <source>Use system default</source>
<target state="translated">Sistem varsayılanını kullan</t arget></trans-unit> <target state="translated">Sistem varsayılanı kullan</tar get></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.accounts" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.accounts" xml:space="preserve">
<source>Accounts</source> <source>Accounts</source>
<target state="translated">Hesaplar</target></trans-unit> <target state="translated">Hesaplar</target></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.accounts.username" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.accounts.username" xml:space="preserve">
<source>Username</source> <source>Username</source>
<target state="translated">Kullanıcı adı</target></trans- unit> <target state="translated">Kullanıcı adı</target></trans- unit>
<trans-unit id="userSettings.accounts.roles" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.accounts.roles" xml:space="preserve">
<source>Roles</source> <source>Roles</source>
<target state="translated">Roller</target></trans-unit> <target state="translated">Roller</target></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.accounts.authenticationProvider" xml:space="p reserve"> <trans-unit id="userSettings.accounts.authenticationProvider" xml:space="p reserve">
<source>Authentication Provider</source> <source>Authentication Provider</source>
<target state="translated">Kimlik Doğrulama Sağlayıcı</ta rget></trans-unit> <target state="translated">Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı</ target></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.electronicAddresses" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.electronicAddresses" xml:space="preserve">
<source>Electronic addresses</source> <source>Electronic addresses</source>
<target state="translated">Elektronik adresler</target></ trans-unit> <target state="translated">Elektronik adresleri</target>< /trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.electronicAddresses.buttonDelete" xml:space=" preserve"> <trans-unit id="userSettings.electronicAddresses.buttonDelete" xml:space=" preserve">
<source>Do you really want to delete</source> <source>Do you really want to delete</source>
<target state="translated">Gerçekten silmek istiyor musun uz</target></trans-unit> <target state="translated">Gerçekten silmek istiyor musun uz</target></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.electronicAddresses.buttonDelete.confirmation " xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.electronicAddresses.buttonDelete.confirmation " xml:space="preserve">
<source>Yes, delete electronic address</source> <source>Yes, delete electronic address</source>
<target state="translated">Evet, elektronik adresini sil< /target></trans-unit> <target state="translated">Evet, elektronik adresini sil< /target></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.electronicAddresses.clickAddElectronicAddress " xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.electronicAddresses.clickAddElectronicAddress " xml:space="preserve">
<source>Click to add a new Electronic address</so urce> <source>Click to add a new Electronic address</so urce>
<target state="translated">Yeni bir Elektronik adres ekle mek için tıklayın</target></trans-unit> <target state="translated">Yeni bir Elektronik adresi ekl emek için tıklayın</target></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.electronicAddresses.addElectronicAddress" xml :space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.electronicAddresses.addElectronicAddress" xml :space="preserve">
<source>Add electronic address</source> <source>Add electronic address</source>
<target state="translated">Elektronik adres ekle</target> </trans-unit> <target state="translated">Elektronik adresi ekle</target ></trans-unit>
<trans-unit id="userSettings.saveUser" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.saveUser" xml:space="preserve">
<source>Save User</source> <source>Save User</source>
<target state="translated">Kullanıcıyı kaydet</target></t rans-unit> <target state="translated">Kullanıcıyı Kaydet</target></t rans-unit>
<trans-unit id="userSettings.editUser" xml:space="preserve"> <trans-unit id="userSettings.editUser" xml:space="preserve">
<source>Edit User</source> <source>Edit User</source>
<target state="translated">Kullanıcıyı düzenle</target></ trans-unit> <target state="translated">Kullanıcıyı Düzenle</target></ trans-unit>
</body> </body>
</file> </file>
</xliff> </xliff>
 End of changes. 96 change blocks. 
96 lines changed or deleted 96 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)