"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "mrbs-1.9.4/web/lib/PHPMailer/language/phpmailer.lang-sl.php" between
mrbs-1.9.4.tar.gz and mrbs-1.10.0.tar.gz

About: MRBS is a web application for booking meeting rooms or other resources (using PHP and MySQL/pgsql).

phpmailer.lang-sl.php  (mrbs-1.9.4):phpmailer.lang-sl.php  (mrbs-1.10.0)
skipping to change at line 12 skipping to change at line 12
/** /**
* Slovene PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list * Slovene PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
* @package PHPMailer * @package PHPMailer
* @author Klemen Tušar <techouse@gmail.com> * @author Klemen Tušar <techouse@gmail.com>
* @author Filip Š <projects@filips.si> * @author Filip Š <projects@filips.si>
* @author Blaž Oražem <blaz@orazem.si> * @author Blaž Oražem <blaz@orazem.si>
*/ */
$PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'SMTP napaka: Avtentikacija ni uspela. '; $PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'SMTP napaka: Avtentikacija ni uspela. ';
$PHPMAILER_LANG['buggy_php'] = 'Na vašo PHP različico vpliva napaka, ki lahko povzroči poškodovana sporočila. Če želite težavo odpraviti, preklopite na pošiljanje prek SMTP, onemogočite možnost mail.add_x_header v vaši php.ini da toteki, preklopite na MacOS ali Linux, ali nadgradite vašo PHP zaličico na 7.0.1 7+ ali 7.1.3+.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'SMTP napaka: Vzpostavljanje povezave s SMTP gostiteljem ni uspelo.'; $PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'SMTP napaka: Vzpostavljanje povezave s SMTP gostiteljem ni uspelo.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'SMTP napaka: Strežnik zavrača podatke .'; $PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'SMTP napaka: Strežnik zavrača podatke .';
$PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'E-poštno sporočilo nima vsebine.'; $PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'E-poštno sporočilo nima vsebine.';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Nepoznan tip kodiranja: '; $PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Nepoznan tip kodiranja: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Operacija ni uspela: '; $PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Operacija ni uspela: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Manjkajoča razširitev: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Nimam dostopa do datoteke: '; $PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Nimam dostopa do datoteke: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Ne morem odpreti datoteke: '; $PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Ne morem odpreti datoteke: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Neveljaven e-naslov pošiljatelja: '; $PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Neveljaven e-naslov pošiljatelja: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Ne morem inicializirati mail funkcije .'; $PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Ne morem inicializirati mail funkcije .';
$PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'E-poštno sporočilo ni bilo poslano. E -naslov je neveljaven: '; $PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'E-poštno sporočilo ni bilo poslano. E -naslov je neveljaven: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_header'] = 'Neveljavno ime ali vrednost glave';
$PHPMAILER_LANG['invalid_hostentry'] = 'Neveljaven vnos gostitelja: '; $PHPMAILER_LANG['invalid_hostentry'] = 'Neveljaven vnos gostitelja: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_host'] = 'Neveljaven gostitelj: '; $PHPMAILER_LANG['invalid_host'] = 'Neveljaven gostitelj: ';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer ni podprt.'; $PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer ni podprt.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Prosimo, vnesite vsaj enega naslovnik a.'; $PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Prosimo, vnesite vsaj enega naslovnik a.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'SMTP napaka: Sledeči naslovniki so ne veljavni: '; $PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'SMTP napaka: Sledeči naslovniki so ne veljavni: ';
$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Napaka pri podpisovanju: '; $PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Napaka pri podpisovanju: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_code'] = 'SMTP koda: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_code_ex'] = 'Dodatne informacije o SMTP: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'Ne morem vzpostaviti povezave s SMTP strežnikom.'; $PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'Ne morem vzpostaviti povezave s SMTP strežnikom.';
$PHPMAILER_LANG['smtp_detail'] = 'Podrobnosti: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'Napaka SMTP strežnika: '; $PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'Napaka SMTP strežnika: ';
$PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Ne morem nastaviti oz. ponastaviti sp remenljivke: '; $PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Ne morem nastaviti oz. ponastaviti sp remenljivke: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Manjkajoča razširitev: ';
 End of changes. 6 change blocks. 
0 lines changed or deleted 6 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)