"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "mrbs-1.9.4/web/lib/PHPMailer/language/phpmailer.lang-ro.php" between
mrbs-1.9.4.tar.gz and mrbs-1.10.0.tar.gz

About: MRBS is a web application for booking meeting rooms or other resources (using PHP and MySQL/pgsql).

phpmailer.lang-ro.php  (mrbs-1.9.4):phpmailer.lang-ro.php  (mrbs-1.10.0)
<?php <?php
/** /**
* Romanian PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list * Romanian PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
* @package PHPMailer * @package PHPMailer
* @author Alex Florea <alecz.fia@gmail.com>
*/ */
$PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'Eroare SMTP: Autentificarea a eșuat.' ; $PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'Eroare SMTP: Autentificarea a eșuat.' ;
$PHPMAILER_LANG['buggy_php'] = 'Versiunea instalată de PHP este afect ată de o problemă care poate duce la coruperea mesajelor Pentru a preveni aceast ă problemă, folosiți SMTP, dezactivați opțiunea mail.add_x_header din php.ini, f olosiți MacOS/Linux sau actualizați versiunea de PHP la 7.0.17+ sau 7.1.3+.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'Eroare SMTP: Conectarea la serverul S MTP a eșuat.'; $PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'Eroare SMTP: Conectarea la serverul S MTP a eșuat.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'Eroare SMTP: Datele nu au fost accept ate.'; $PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'Eroare SMTP: Datele nu au fost accept ate.';
$PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Mesajul este gol.'; $PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Mesajul este gol.';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Encodare necunoscută: '; $PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Encodare necunoscută: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Nu se poate executa următoarea comand ă: '; $PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Nu se poate executa următoarea comand ă: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Lipsește extensia: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Nu se poate accesa următorul fișier: '; $PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Nu se poate accesa următorul fișier: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Eroare fișier: Nu se poate deschide u rmătorul fișier: '; $PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Eroare fișier: Nu se poate deschide u rmătorul fișier: ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Următoarele adrese From au dat eroare : '; $PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Următoarele adrese From au dat eroare : ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Funcția mail nu a putut fi inițializa tă.'; $PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Funcția mail nu a putut fi inițializa tă.';
$PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Adresa de email nu este validă: '; $PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Adresa de email nu este validă: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_header'] = 'Numele sau valoarea header-ului nu es
te validă: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_hostentry'] = 'Hostentry invalid: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_host'] = 'Host invalid: ';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer nu este suportat.'; $PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer nu este suportat.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Trebuie să adăugați cel puțin o adres ă de email.'; $PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Trebuie să adăugați cel puțin o adres ă de email.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'Eroare SMTP: Următoarele adrese de em ail au eșuat: '; $PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'Eroare SMTP: Următoarele adrese de em ail au eșuat: ';
$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'A aparut o problemă la semnarea email ului. '; $PHPMAILER_LANG['signing'] = 'A aparut o problemă la semnarea email ului. ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_code'] = 'Cod SMTP: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_code_ex'] = 'Informații SMTP adiționale: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'Conectarea la serverul SMTP a eșuat.' ; $PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'Conectarea la serverul SMTP a eșuat.' ;
$PHPMAILER_LANG['smtp_detail'] = 'Detalii SMTP: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'Eroare server SMTP: '; $PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'Eroare server SMTP: ';
$PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Nu se poate seta/reseta variabila. '; $PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Nu se poate seta/reseta variabila. ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Lipsește extensia: ';
 End of changes. 7 change blocks. 
1 lines changed or deleted 9 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)