"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "mrbs-1.9.4/web/lib/PHPMailer/language/phpmailer.lang-nl.php" between
mrbs-1.9.4.tar.gz and mrbs-1.10.0.tar.gz

About: MRBS is a web application for booking meeting rooms or other resources (using PHP and MySQL/pgsql).

phpmailer.lang-nl.php  (mrbs-1.9.4):phpmailer.lang-nl.php  (mrbs-1.10.0)
<?php <?php
/** /**
* Dutch PHPMailer language file: refer to PHPMailer.php for definitive list. * Dutch PHPMailer language file: refer to PHPMailer.php for definitive list.
* @package PHPMailer * @package PHPMailer
* @author Tuxion <team@tuxion.nl> * @author Tuxion <team@tuxion.nl>
*/ */
$PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'SMTP-fout: authenticatie mislukt.'; $PHPMAILER_LANG['authenticate'] = 'SMTP-fout: authenticatie mislukt.';
$PHPMAILER_LANG['buggy_php'] = 'PHP versie gededecteerd die onderhavi g is aan een bug die kan resulteren in gecorrumpeerde berichten. Om dit te voork omen, gebruik SMTP voor het verzenden van berichten, zet de mail.add_x_header op tie in uw php.ini file uit, gebruik MacOS of Linux, of pas de gebruikte PHP vers ie aan naar versie 7.0.17+ or 7.1.3+.';
$PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'SMTP-fout: kon niet verbinden met SMT P-host.'; $PHPMAILER_LANG['connect_host'] = 'SMTP-fout: kon niet verbinden met SMT P-host.';
$PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'SMTP-fout: data niet geaccepteerd.'; $PHPMAILER_LANG['data_not_accepted'] = 'SMTP-fout: data niet geaccepteerd.';
$PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Berichttekst is leeg'; $PHPMAILER_LANG['empty_message'] = 'Berichttekst is leeg';
$PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Onbekende codering: '; $PHPMAILER_LANG['encoding'] = 'Onbekende codering: ';
$PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Kon niet uitvoeren: '; $PHPMAILER_LANG['execute'] = 'Kon niet uitvoeren: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Extensie afwezig: ';
$PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Kreeg geen toegang tot bestand: '; $PHPMAILER_LANG['file_access'] = 'Kreeg geen toegang tot bestand: ';
$PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Bestandsfout: kon bestand niet openen : '; $PHPMAILER_LANG['file_open'] = 'Bestandsfout: kon bestand niet openen : ';
$PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Het volgende afzendersadres is misluk t: '; $PHPMAILER_LANG['from_failed'] = 'Het volgende afzendersadres is misluk t: ';
$PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Kon mailfunctie niet initialiseren.'; $PHPMAILER_LANG['instantiate'] = 'Kon mailfunctie niet initialiseren.';
$PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Ongeldig adres: '; $PHPMAILER_LANG['invalid_address'] = 'Ongeldig adres: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_header'] = 'Ongeldige header naam of waarde';
$PHPMAILER_LANG['invalid_hostentry'] = 'Ongeldige hostentry: '; $PHPMAILER_LANG['invalid_hostentry'] = 'Ongeldige hostentry: ';
$PHPMAILER_LANG['invalid_host'] = 'Ongeldige host: '; $PHPMAILER_LANG['invalid_host'] = 'Ongeldige host: ';
$PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer wordt niet ondersteund.'; $PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' mailer wordt niet ondersteund.';
$PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Er moet minstens één ontvanger worden opgegeven.'; $PHPMAILER_LANG['provide_address'] = 'Er moet minstens één ontvanger worden opgegeven.';
$PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'SMTP-fout: de volgende ontvangers zij n mislukt: '; $PHPMAILER_LANG['recipients_failed'] = 'SMTP-fout: de volgende ontvangers zij n mislukt: ';
$PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Signeerfout: '; $PHPMAILER_LANG['signing'] = 'Signeerfout: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_code'] = 'SMTP code: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_code_ex'] = 'Aanvullende SMTP informatie: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Verbinding mislukt.'; $PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP Verbinding mislukt.';
$PHPMAILER_LANG['smtp_detail'] = 'Detail: ';
$PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'SMTP-serverfout: '; $PHPMAILER_LANG['smtp_error'] = 'SMTP-serverfout: ';
$PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Kan de volgende variabele niet instel len of resetten: '; $PHPMAILER_LANG['variable_set'] = 'Kan de volgende variabele niet instel len of resetten: ';
$PHPMAILER_LANG['extension_missing'] = 'Extensie afwezig: ';
 End of changes. 6 change blocks. 
0 lines changed or deleted 6 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)