"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "includes/api/i18n/nl.json" between
mediawiki-1.31.1.tar.gz and mediawiki-1.32.0.tar.gz

About: MediaWiki is a wiki engine (the collaborative editing software that runs for e.g. Wikipedia, the free encyclopedia).

nl.json  (mediawiki-1.31.1):nl.json  (mediawiki-1.32.0)
skipping to change at line 34 skipping to change at line 34
"apihelp-main-param-format": "De opmaak van de uitvoer.", "apihelp-main-param-format": "De opmaak van de uitvoer.",
"apihelp-main-param-maxlag": "De maximale vertraging kan gebruikt worden als MediaWiki is geïnstalleerd op een databasecluster die gebruik maakt van repl icatie. Om te voorkomen dat handelingen nog meer databasereplicatievertraging ve roorzaken, kan deze parameter ervoor zorgen dat de client wacht totdat de replic atievertraging lager is dan de aangegeven waarde. In geval van buitensporige ver traging wordt de foutcode <samp>maxlag</samp> teruggegeven met een bericht als < samp>Waiting for $host: $lag seconds lagged</samp>.<br />Zie [[mw:Special:MyLang uage/Manual:Maxlag_parameter|Handleiding:Maxlag parameter]] voor meer informatie .", "apihelp-main-param-maxlag": "De maximale vertraging kan gebruikt worden als MediaWiki is geïnstalleerd op een databasecluster die gebruik maakt van repl icatie. Om te voorkomen dat handelingen nog meer databasereplicatievertraging ve roorzaken, kan deze parameter ervoor zorgen dat de client wacht totdat de replic atievertraging lager is dan de aangegeven waarde. In geval van buitensporige ver traging wordt de foutcode <samp>maxlag</samp> teruggegeven met een bericht als < samp>Waiting for $host: $lag seconds lagged</samp>.<br />Zie [[mw:Special:MyLang uage/Manual:Maxlag_parameter|Handleiding:Maxlag parameter]] voor meer informatie .",
"apihelp-main-param-smaxage": "Stelt de <code>s-maxage</code> HTTP cache controle header in op het aangegeven aantal seconden. Foutmeldingen komen nooit in de cache.", "apihelp-main-param-smaxage": "Stelt de <code>s-maxage</code> HTTP cache controle header in op het aangegeven aantal seconden. Foutmeldingen komen nooit in de cache.",
"apihelp-main-param-maxage": "Stelt de <code>max-age</code> HTTP cache co ntrole header in op het aangegeven aantal seconden. Foutmeldingen komen nooit in de cache.", "apihelp-main-param-maxage": "Stelt de <code>max-age</code> HTTP cache co ntrole header in op het aangegeven aantal seconden. Foutmeldingen komen nooit in de cache.",
"apihelp-main-param-assert": "Controleer of de gebruiker is aangemeld ind ien <kbd>assert=user</kbd>, of het botgebruikersrecht heeft indien <kbd>assert=b ot</kbd>.", "apihelp-main-param-assert": "Controleer of de gebruiker is aangemeld ind ien <kbd>assert=user</kbd>, of het botgebruikersrecht heeft indien <kbd>assert=b ot</kbd>.",
"apihelp-main-param-assertuser": "Controleer of de huidige gebruiker de g enoemde gebruiker is.", "apihelp-main-param-assertuser": "Controleer of de huidige gebruiker de g enoemde gebruiker is.",
"apihelp-main-param-requestid": "Elke waarde die hier gegeven wordt, word t aan het antwoord toegevoegd. Dit kan gebruikt worden om verzoeken te ondersche iden.", "apihelp-main-param-requestid": "Elke waarde die hier gegeven wordt, word t aan het antwoord toegevoegd. Dit kan gebruikt worden om verzoeken te ondersche iden.",
"apihelp-main-param-servedby": "De hostnaam van de server die de aanvraag heeft afgehandeld aan de resultaten toevoegen.", "apihelp-main-param-servedby": "De hostnaam van de server die de aanvraag heeft afgehandeld aan de resultaten toevoegen.",
"apihelp-main-param-curtimestamp": "Huidige tijd aan de resultaten toevoe gen.", "apihelp-main-param-curtimestamp": "Huidige tijd aan de resultaten toevoe gen.",
"apihelp-main-param-responselanginfo": "De voor <var>uselang</var> en <va r>errorlang</var> gebruikte talen aan de resultaten toevoegen.", "apihelp-main-param-responselanginfo": "De voor <var>uselang</var> en <va r>errorlang</var> gebruikte talen aan de resultaten toevoegen.",
"apihelp-main-param-uselang": "Taal om te gebruiken voor berichtvertaling en. <kbd>[[Special:ApiHelp/query+siteinfo|action=query&meta=siteinfo]]</kbd> gec ombineerd met <kbd>siprop=languages</kbd> toont een lijst met taalcodes. De waar de <kbd>user</kbd> gebruikt de taal die door de huidige gebruiker als voorkeur i s ingesteld. De waarde <kbd>content</kbd> gebruikt de taal die de inhoud op de w iki heeft.",
"apihelp-main-param-errorlang": "De voor waarschuwingen en fouten te gebr uiken taal. <kbd>[[Special:ApiHelp/query+siteinfo|action=query&meta=siteinfo]]</ kbd> met <kbd>siprop=languages</kbd> geeft een lijst van taalcodes, of stel <kbd >content</kbd> in om de taal van de inhoud van deze wiki te gebruiken, of stel < kbd>uselang</kbd> in om dezelfde waarde als de parameter <var>uselang</var> te g ebruiken.", "apihelp-main-param-errorlang": "De voor waarschuwingen en fouten te gebr uiken taal. <kbd>[[Special:ApiHelp/query+siteinfo|action=query&meta=siteinfo]]</ kbd> met <kbd>siprop=languages</kbd> geeft een lijst van taalcodes, of stel <kbd >content</kbd> in om de taal van de inhoud van deze wiki te gebruiken, of stel < kbd>uselang</kbd> in om dezelfde waarde als de parameter <var>uselang</var> te g ebruiken.",
"apihelp-main-param-errorsuselocal": "Indien ingesteld maken foutmeldinge n gebruik van lokaal-aangepaste berichten in de {{ns:MediaWiki}}-naamruimte.", "apihelp-main-param-errorsuselocal": "Indien ingesteld maken foutmeldinge n gebruik van lokaal-aangepaste berichten in de {{ns:MediaWiki}}-naamruimte.",
"apihelp-block-summary": "Gebruiker blokkeren.", "apihelp-block-summary": "Gebruiker blokkeren.",
"apihelp-block-param-user": "Te blokkeren gebruikersnaam, IP-adres of IP- range. Kan niet in combinatie met <var>$1userid</var> gebruikt worden.", "apihelp-block-param-user": "Te blokkeren gebruikersnaam, IP-adres of IP- range. Kan niet in combinatie met <var>$1userid</var> gebruikt worden.",
"apihelp-block-param-userid": "Te blokkeren gebruikers-ID. Kan niet in co mbinatie met <var>$1user</var> gebruikt worden.", "apihelp-block-param-userid": "Te blokkeren gebruikers-ID. Kan niet in co mbinatie met <var>$1user</var> gebruikt worden.",
"apihelp-block-param-expiry": "Vervaldatum. Kan relatief zijn (bijv. <kbd >5 months</kbd> of <kbd>2 weeks</kbd>) of absoluut (bijv. <kbd>2014-09-18T12:34: 56Z</kbd>). Indien ingesteld op <kbd>infinite</kbd>, <kbd>indefinite</kbd> of <k bd>never</kbd> zal de blokkade nooit verlopen.", "apihelp-block-param-expiry": "Vervaldatum. Kan relatief zijn (bijv. <kbd >5 months</kbd> of <kbd>2 weeks</kbd>) of absoluut (bijv. <kbd>2014-09-18T12:34: 56Z</kbd>). Indien ingesteld op <kbd>infinite</kbd>, <kbd>indefinite</kbd> of <k bd>never</kbd> zal de blokkade nooit verlopen.",
"apihelp-block-param-reason": "Reden voor blokkade.", "apihelp-block-param-reason": "Reden voor blokkade.",
"apihelp-block-param-anononly": "Alleen anonieme gebruikers blokkeren (d. w.z. anonieme bewerkingen via dit IP-adres uitschakelen).", "apihelp-block-param-anononly": "Alleen anonieme gebruikers blokkeren (d. w.z. anonieme bewerkingen via dit IP-adres uitschakelen).",
"apihelp-block-param-nocreate": "Het aanmaken van accounts verhinderen.", "apihelp-block-param-nocreate": "Het aanmaken van accounts verhinderen.",
"apihelp-block-param-autoblock": "Automatisch het laatst gebruikte IP-adr es blokkeren, en tevens ieder volgend IP-adres waarvanaf de gebruiker probeert a an te melden.", "apihelp-block-param-autoblock": "Automatisch het laatst gebruikte IP-adr es blokkeren, en tevens ieder volgend IP-adres waarvanaf de gebruiker probeert a an te melden.",
skipping to change at line 191 skipping to change at line 192
"apihelp-managetags-param-tag": "Aan te maken, te verwijderen, te activer en of te deactiveren label. Voor het aanmaken mag het label nog niet bestaan. Vo or het verwijderen moet het label bestaan. Voor het activeren moet het label bes taan en mag het niet door een uitbreiding gebruikt worden. Voor het deactiveren moet het label gebruikt worden en handmatig gedefinieerd zijn.", "apihelp-managetags-param-tag": "Aan te maken, te verwijderen, te activer en of te deactiveren label. Voor het aanmaken mag het label nog niet bestaan. Vo or het verwijderen moet het label bestaan. Voor het activeren moet het label bes taan en mag het niet door een uitbreiding gebruikt worden. Voor het deactiveren moet het label gebruikt worden en handmatig gedefinieerd zijn.",
"apihelp-managetags-example-create": "Maak een label met de naam <kbd>spa m</kbd> aan met als reden <kbd>For use in edit patrolling</kbd>", "apihelp-managetags-example-create": "Maak een label met de naam <kbd>spa m</kbd> aan met als reden <kbd>For use in edit patrolling</kbd>",
"apihelp-managetags-example-delete": "Verwijder het label <kbd>vandlaism< /kbd> met als reden <kbd>Misspelt</kbd>", "apihelp-managetags-example-delete": "Verwijder het label <kbd>vandlaism< /kbd> met als reden <kbd>Misspelt</kbd>",
"apihelp-mergehistory-summary": "Geschiedenissen van pagina's samenvoegen .", "apihelp-mergehistory-summary": "Geschiedenissen van pagina's samenvoegen .",
"apihelp-mergehistory-param-reason": "Reden voor de samenvoeging van de g eschiedenissen.", "apihelp-mergehistory-param-reason": "Reden voor de samenvoeging van de g eschiedenissen.",
"apihelp-mergehistory-example-merge": "Voeg de hele geschiedenis van <kbd >Oldpage</kbd> samen in <kbd>Newpage</kbd>.", "apihelp-mergehistory-example-merge": "Voeg de hele geschiedenis van <kbd >Oldpage</kbd> samen in <kbd>Newpage</kbd>.",
"apihelp-move-summary": "Pagina hernoemen.", "apihelp-move-summary": "Pagina hernoemen.",
"apihelp-move-param-to": "Nieuwe paginanaam.", "apihelp-move-param-to": "Nieuwe paginanaam.",
"apihelp-move-param-reason": "Reden voor de naamswijziging.", "apihelp-move-param-reason": "Reden voor de naamswijziging.",
"apihelp-move-param-movetalk": "Hernoem de overlegpagina, indien deze bes taat.", "apihelp-move-param-movetalk": "Hernoem de overlegpagina, indien deze bes taat.",
"apihelp-move-param-movesubpages": "Hernoem ook deelpagina's, indien van toepassing.",
"apihelp-move-param-noredirect": "Geen doorverwijzing achterlaten.", "apihelp-move-param-noredirect": "Geen doorverwijzing achterlaten.",
"apihelp-move-param-watch": "Voeg de pagina en de doorverwijzing toe aan de volglijst van de huidige gebruiker.", "apihelp-move-param-watch": "Voeg de pagina en de doorverwijzing toe aan de volglijst van de huidige gebruiker.",
"apihelp-move-param-unwatch": "Verwijder de pagina en de doorverwijzing v an de volglijst van de huidige gebruiker.", "apihelp-move-param-unwatch": "Verwijder de pagina en de doorverwijzing v an de volglijst van de huidige gebruiker.",
"apihelp-move-param-watchlist": "De pagina onvoorwaardelijk toevoegen aan of verwijderen van de volglijst van de huidige gebruiker, gebruik voorkeuren of wijzig het volgen niet.", "apihelp-move-param-watchlist": "De pagina onvoorwaardelijk toevoegen aan of verwijderen van de volglijst van de huidige gebruiker, gebruik voorkeuren of wijzig het volgen niet.",
"apihelp-move-param-ignorewarnings": "Eventuele waarschuwingen negeren.", "apihelp-move-param-ignorewarnings": "Eventuele waarschuwingen negeren.",
"apihelp-move-example-move": "Hernoem <kbd>Badtitle</kbd> naar <kbd>Goodt itle</kbd> zonder een doorverwijzing achter te laten.", "apihelp-move-example-move": "Hernoem <kbd>Badtitle</kbd> naar <kbd>Goodt itle</kbd> zonder een doorverwijzing achter te laten.",
"apihelp-opensearch-summary": "In de wiki zoeken met behulp het OpenSearc hprotocol.", "apihelp-opensearch-summary": "In de wiki zoeken met behulp het OpenSearc hprotocol.",
"apihelp-opensearch-param-search": "Zoektekst.", "apihelp-opensearch-param-search": "Zoektekst.",
"apihelp-opensearch-param-limit": "Het maximale aantal weer te geven resu ltaten.", "apihelp-opensearch-param-limit": "Het maximale aantal weer te geven resu ltaten.",
"apihelp-opensearch-param-namespace": "Te doorzoeken naamruimten.", "apihelp-opensearch-param-namespace": "Te doorzoeken naamruimten. Wordt g enegeerd indien <var>$1search</var> met een geldige naamruimte voorvoegsel begin t.",
"apihelp-opensearch-param-suggest": "Niets doen als <var>[[mw:Special:MyL anguage/Manual:$wgEnableOpenSearchSuggest|$wgEnableOpenSearchSuggest]]</var> onw aar is.", "apihelp-opensearch-param-suggest": "Niets doen als <var>[[mw:Special:MyL anguage/Manual:$wgEnableOpenSearchSuggest|$wgEnableOpenSearchSuggest]]</var> onw aar is.",
"apihelp-opensearch-param-redirects": "Hoe om te gaan met doorverwijzinge n:\n;return:Retourneer de doorverwijzing.\n;resolve:Retourneer de doelpagina. Re tourneert mogelijk minder dan $1limit resultaten.\nOm historische redenen is \"r eturn\" de standaardinstelling voor <code>$1format=json</code>, en \"resolve\" v oor andere formaten.", "apihelp-opensearch-param-redirects": "Hoe om te gaan met doorverwijzinge n:\n;return:Retourneer de doorverwijzing.\n;resolve:Retourneer de doelpagina. Re tourneert mogelijk minder dan $1limit resultaten.\nOm historische redenen is \"r eturn\" de standaardinstelling voor <code>$1format=json</code>, en \"resolve\" v oor andere formaten.",
"apihelp-opensearch-param-format": "Het uitvoerformaat.", "apihelp-opensearch-param-format": "Het uitvoerformaat.",
"apihelp-opensearch-param-warningsaserror": "Als er waarschuwingen zijn m et <kbd>format=json</kbd>, geef dan een API-fout terug in plaats van deze te neg eren.", "apihelp-opensearch-param-warningsaserror": "Als er waarschuwingen zijn m et <kbd>format=json</kbd>, geef dan een API-fout terug in plaats van deze te neg eren.",
"apihelp-opensearch-example-te": "Vind pagina's die beginnen met <kbd>Te< /kbd>.", "apihelp-opensearch-example-te": "Vind pagina's die beginnen met <kbd>Te< /kbd>.",
"apihelp-options-summary": "Voorkeuren van de huidige gebruiker wijzigen. ", "apihelp-options-summary": "Voorkeuren van de huidige gebruiker wijzigen. ",
"apihelp-options-extended-description": "Alleen opties die zijn geregistr eerd in core of in een van de geïnstalleerde uitbreidingen, of opties met sleute ls die beginnen met <code>userjs-</code> (bedoeld om door gebruikersscripts gebr uikt te worden), kunnen worden ingesteld.", "apihelp-options-extended-description": "Alleen opties die zijn geregistr eerd in core of in een van de geïnstalleerde uitbreidingen, of opties met sleute ls die beginnen met <code>userjs-</code> (bedoeld om door gebruikersscripts gebr uikt te worden), kunnen worden ingesteld.",
"apihelp-options-param-reset": "Reset voorkeuren naar de standaard van de website.", "apihelp-options-param-reset": "Reset voorkeuren naar de standaard van de website.",
"apihelp-options-param-resetkinds": "Lijst van types van te resetten opti es wanneer de optie <var>$1reset</var> is ingesteld.", "apihelp-options-param-resetkinds": "Lijst van types van te resetten opti es wanneer de optie <var>$1reset</var> is ingesteld.",
"apihelp-options-param-change": "Lijst van wijzigingen, opgemaakt als <kb d>naam=waarde</kbd> (bijv. <kbd>skin=vector</kbd>). Als er geen waarde wordt opg egeven (zelfs niet een isgelijkteken), bijvoorbeeld <kbd>optienaam|andereoptie|. ..</kbd>, dan wordt de optie ingesteld op de standaardwaarde. Als een opgegeven waarde een sluisteken bevat (<kbd>|</kbd>), gebruik dan het [[Special:ApiHelp/ma in#main/datatypes|alternatieve scheidingsteken tussen meerdere waardes]] voor ee n juiste werking.", "apihelp-options-param-change": "Lijst van wijzigingen, opgemaakt als <kb d>naam=waarde</kbd> (bijv. <kbd>skin=vector</kbd>). Als er geen waarde wordt opg egeven (zelfs niet een isgelijkteken), bijvoorbeeld <kbd>optienaam|andereoptie|. ..</kbd>, dan wordt de optie ingesteld op de standaardwaarde. Als een opgegeven waarde een sluisteken bevat (<kbd>|</kbd>), gebruik dan het [[Special:ApiHelp/ma in#main/datatypes|alternatieve scheidingsteken tussen meerdere waardes]] voor ee n juiste werking.",
skipping to change at line 228 skipping to change at line 230
"apihelp-parse-example-text": "Wikitekst verwerken.", "apihelp-parse-example-text": "Wikitekst verwerken.",
"apihelp-parse-example-texttitle": "Wikitekst verwerken, waarbij de pagin atitel opgeven is.", "apihelp-parse-example-texttitle": "Wikitekst verwerken, waarbij de pagin atitel opgeven is.",
"apihelp-parse-example-summary": "Een samenvatting verwerken.", "apihelp-parse-example-summary": "Een samenvatting verwerken.",
"apihelp-patrol-summary": "Een pagina of revisie als gecontroleerd marker en.", "apihelp-patrol-summary": "Een pagina of revisie als gecontroleerd marker en.",
"apihelp-patrol-example-rcid": "Een recente wijziging als gecontroleerd m arkeren.", "apihelp-patrol-example-rcid": "Een recente wijziging als gecontroleerd m arkeren.",
"apihelp-patrol-example-revid": "Een revisie als gecontroleerd markeren." , "apihelp-patrol-example-revid": "Een revisie als gecontroleerd markeren." ,
"apihelp-protect-param-reason": "Reden voor instellen of opheffen van de beveiliging.", "apihelp-protect-param-reason": "Reden voor instellen of opheffen van de beveiliging.",
"apihelp-protect-example-protect": "Een pagina beveiligen.", "apihelp-protect-example-protect": "Een pagina beveiligen.",
"apihelp-purge-param-forcelinkupdate": "Werk de koppelingstabellen bij.", "apihelp-purge-param-forcelinkupdate": "Werk de koppelingstabellen bij.",
"apihelp-purge-param-forcerecursivelinkupdate": "Werk de koppelingentabel bij, en werk de koppelingstabellen bij voor alle pagina's die deze pagina als s jabloon gebruiken.", "apihelp-purge-param-forcerecursivelinkupdate": "Werk de koppelingentabel bij, en werk de koppelingstabellen bij voor alle pagina's die deze pagina als s jabloon gebruiken.",
"apihelp-query+allcategories-summary": "Alle categorieën doorlopen.",
"apihelp-query+allcategories-param-dir": "Richting om in te sorteren.", "apihelp-query+allcategories-param-dir": "Richting om in te sorteren.",
"apihelp-query+allcategories-param-limit": "Hoeveel categorieën te tonen. ", "apihelp-query+allcategories-param-limit": "Hoeveel categorieën te tonen. ",
"apihelp-query+allcategories-paramvalue-prop-size": "Voegt het aantal pag ina's in de categorie toe.", "apihelp-query+allcategories-paramvalue-prop-size": "Voegt het aantal pag ina's in de categorie toe.",
"apihelp-query+allcategories-paramvalue-prop-hidden": "Markeert categorie ën die verborgen zijn met <code>_&#95;HIDDENCAT_&#95;</code>.", "apihelp-query+allcategories-paramvalue-prop-hidden": "Markeert categorie ën die verborgen zijn met <code>_&#95;HIDDENCAT_&#95;</code>.",
"apihelp-query+alldeletedrevisions-param-tag": "Alleen versies met dit la bel weergeven.", "apihelp-query+alldeletedrevisions-param-tag": "Alleen versies met dit la bel weergeven.",
"apihelp-query+alldeletedrevisions-param-excludeuser": "Geen revisies doo r deze gebruiker weergeven.", "apihelp-query+alldeletedrevisions-param-excludeuser": "Geen revisies doo r deze gebruiker weergeven.",
"apihelp-query+alldeletedrevisions-param-namespace": "Alleen pagina's in deze naamruimte weergeven.", "apihelp-query+alldeletedrevisions-param-namespace": "Alleen pagina's in deze naamruimte weergeven.",
"apihelp-query+alldeletedrevisions-example-user": "Toon de laatste 50 ver
wijderde bijdragen van gebruiker <kbd>Example</kbd>.",
"apihelp-query+alldeletedrevisions-example-ns-main": "Toon de eerse 50 ve
rwijderde versies in de hoofdnaamruimte.",
"apihelp-query+allfileusages-paramvalue-prop-title": "Voegt de titel van het bestand toe.", "apihelp-query+allfileusages-paramvalue-prop-title": "Voegt de titel van het bestand toe.",
"apihelp-query+allfileusages-param-limit": "Hoeveel items er in totaal mo eten worden getoond.", "apihelp-query+allfileusages-param-limit": "Hoeveel items er in totaal mo eten worden getoond.",
"apihelp-query+allimages-example-recent": "Toon een lijst van recentelijk geüploade bestanden, vergelijkbaar met [[Special:NewFiles]].", "apihelp-query+allimages-example-recent": "Toon een lijst van recentelijk geüploade bestanden, vergelijkbaar met [[Special:NewFiles]].",
"apihelp-query+alllinks-param-namespace": "De door te lopen naamruimte.", "apihelp-query+alllinks-param-namespace": "De door te lopen naamruimte.",
"apihelp-query+alllinks-param-limit": "Hoeveel items er in totaal moeten worden getoond.", "apihelp-query+alllinks-param-limit": "Hoeveel items er in totaal moeten worden getoond.",
"apihelp-query+allmessages-param-prop": "Welke eigenschappen op te vragen .",
"apihelp-query+allmessages-param-enableparser": "Stel in om de parser in te schakelen, zorgt voor het voorverwerken van de wikitekst van een bericht (ver vangen van magische woorden, afhandelen van sjablonen, enz.).", "apihelp-query+allmessages-param-enableparser": "Stel in om de parser in te schakelen, zorgt voor het voorverwerken van de wikitekst van een bericht (ver vangen van magische woorden, afhandelen van sjablonen, enz.).",
"apihelp-query+allmessages-param-lang": "Toon berichten in deze taal.", "apihelp-query+allmessages-param-lang": "Toon berichten in deze taal.",
"apihelp-query+allmessages-param-from": "Toon berichten vanaf dit bericht .", "apihelp-query+allmessages-param-from": "Toon berichten vanaf dit bericht .",
"apihelp-query+allmessages-param-to": "Toon berichten tot aan dit bericht .", "apihelp-query+allmessages-param-to": "Toon berichten tot aan dit bericht .",
"apihelp-query+allmessages-param-prefix": "Toon berichten met dit voorvoe
gsel.",
"apihelp-query+allpages-param-limit": "Het totaal aantal pagina's dat get
oont moeten worden.",
"apihelp-query+allredirects-summary": "Toon alle doorverwijzingen naar ee n naamruimte.", "apihelp-query+allredirects-summary": "Toon alle doorverwijzingen naar ee n naamruimte.",
"apihelp-query+allredirects-paramvalue-prop-title": "Voegt de titel van d
e doorverwijzing toe.",
"apihelp-query+allredirects-param-limit": "Hoeveel items er in totaal moe
ten worden getoond.",
"apihelp-query+allrevisions-summary": "Toon alle versies.",
"apihelp-query+allrevisions-param-namespace": "Alleen pagina's in deze na
amruimte weergeven.",
"apihelp-query+allrevisions-example-user": "Toon de laatste 50 bijdragen van gebruiker <kbd>Example</kbd>.", "apihelp-query+allrevisions-example-user": "Toon de laatste 50 bijdragen van gebruiker <kbd>Example</kbd>.",
"apihelp-query+mystashedfiles-paramvalue-prop-type": "Vraag het MIME- en mediatype van het bestand op.", "apihelp-query+mystashedfiles-paramvalue-prop-type": "Vraag het MIME- en mediatype van het bestand op.",
"apihelp-query+mystashedfiles-param-limit": "Hoeveel bestanden te tonen." , "apihelp-query+mystashedfiles-param-limit": "Hoeveel bestanden te tonen." ,
"apihelp-query+alltransclusions-param-namespace": "De door te lopen naamr
uimte.",
"apihelp-query+alltransclusions-param-limit": "Hoeveel items er in totaal
moeten worden getoond.",
"apihelp-query+allusers-param-dir": "Richting om in te sorteren.",
"apihelp-query+allusers-param-excludegroup": "Sluit gebruikers in de gege ven groepen uit.", "apihelp-query+allusers-param-excludegroup": "Sluit gebruikers in de gege ven groepen uit.",
"apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-blockinfo": "Voegt informatie ove r een actuele blokkade van de gebruiker toe.", "apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-blockinfo": "Voegt informatie ove r een actuele blokkade van de gebruiker toe.",
"apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-groups": "Toont de groepen waar d e gebruiker in zit. Dit gebruikt meer serverbronnen en retourneert mogelijk mind er resultaten dan de opgegeven limiet.", "apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-groups": "Toont de groepen waar d e gebruiker in zit. Dit gebruikt meer serverbronnen en retourneert mogelijk mind er resultaten dan de opgegeven limiet.",
"apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-implicitgroups": "Toont alle groe pen waar de gebruiker automatisch in zit.", "apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-implicitgroups": "Toont alle groe pen waar de gebruiker automatisch in zit.",
"apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-rights": "Toont de rechten die de gebruiker heeft.", "apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-rights": "Toont de rechten die de gebruiker heeft.",
"apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-editcount": "Voegt het aantal bew erkingen van de gebruiker toe.", "apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-editcount": "Voegt het aantal bew erkingen van de gebruiker toe.",
"apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-registration": "Voegt de registra tiedatum van de gebruiker toe, indien beschikbaar (kan leeg zijn).", "apihelp-query+allusers-paramvalue-prop-registration": "Voegt de registra tiedatum van de gebruiker toe, indien beschikbaar (kan leeg zijn).",
"apihelp-query+allusers-param-limit": "Het totaal aantal aan gebruikersna men dat getoont moet worden.",
"apihelp-query+allusers-param-witheditsonly": "Toon alleen gebruikers die bewerkingen hebben gemaakt.", "apihelp-query+allusers-param-witheditsonly": "Toon alleen gebruikers die bewerkingen hebben gemaakt.",
"apihelp-query+allusers-param-activeusers": "Toon alleen gebruikers die a ctief zijn geweest in de laatste {{PLURAL:$1|dag|$1 dagen}}.", "apihelp-query+allusers-param-activeusers": "Toon alleen gebruikers die a ctief zijn geweest in de laatste {{PLURAL:$1|dag|$1 dagen}}.",
"apihelp-query+allusers-example-Y": "Toon gebruikers vanaf <kbd>Y</kbd>." , "apihelp-query+allusers-example-Y": "Toon gebruikers vanaf <kbd>Y</kbd>." ,
"apihelp-query+authmanagerinfo-summary": "Haal informatie op over de huid ige authentificatiestatus.", "apihelp-query+authmanagerinfo-summary": "Haal informatie op over de huid ige authentificatiestatus.",
"apihelp-query+backlinks-summary": "Vind alle pagina's die verwijzen naar de gegeven pagina.", "apihelp-query+backlinks-summary": "Vind alle pagina's die verwijzen naar de gegeven pagina.",
"apihelp-query+backlinks-param-title": "Te onderzoeken titel. Kan niet in combinatie met <var>$1pageid</var> gebruikt worden.", "apihelp-query+backlinks-param-title": "Te onderzoeken titel. Kan niet in combinatie met <var>$1pageid</var> gebruikt worden.",
"apihelp-query+backlinks-param-pageid": "Te onderzoeken pagina-ID. Kan ni et in combinatie met <var>$1title</var> gebruikt worden.", "apihelp-query+backlinks-param-pageid": "Te onderzoeken pagina-ID. Kan ni et in combinatie met <var>$1title</var> gebruikt worden.",
"apihelp-query+backlinks-param-namespace": "De door te lopen naamruimte." , "apihelp-query+backlinks-param-namespace": "De door te lopen naamruimte." ,
"apihelp-query+backlinks-example-simple": "Toon verwijzingen naar <kbd>Ma in page</kbd>.", "apihelp-query+backlinks-example-simple": "Toon verwijzingen naar <kbd>Ma in page</kbd>.",
"apihelp-query+blocks-summary": "Toon alle geblokkeerde gebruikers en IP- adressen.", "apihelp-query+blocks-summary": "Toon alle geblokkeerde gebruikers en IP- adressen.",
skipping to change at line 276 skipping to change at line 292
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-id": "Voegt de blokkade-ID toe.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-id": "Voegt de blokkade-ID toe.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-user": "Voegt de gebruikersnaam van de geblokkeerde gebruiker toe.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-user": "Voegt de gebruikersnaam van de geblokkeerde gebruiker toe.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-userid": "Voegt de gebruikers-ID va n de geblokkeerde gebruiker toe.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-userid": "Voegt de gebruikers-ID va n de geblokkeerde gebruiker toe.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-flags": "Labelt de blokkade met (au tomatische blokkade, alleen anoniem, enzovoort).", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-flags": "Labelt de blokkade met (au tomatische blokkade, alleen anoniem, enzovoort).",
"apihelp-query+blocks-example-simple": "Toon blokkades.", "apihelp-query+blocks-example-simple": "Toon blokkades.",
"apihelp-query+blocks-example-users": "Toon blokkades van gebruikers <kbd >Alice</kbd> en <kbd>Bob</kbd>.", "apihelp-query+blocks-example-users": "Toon blokkades van gebruikers <kbd >Alice</kbd> en <kbd>Bob</kbd>.",
"apihelp-query+categories-summary": "Toon alle categorieën waar de pagina 's in zitten.", "apihelp-query+categories-summary": "Toon alle categorieën waar de pagina 's in zitten.",
"apihelp-query+categories-paramvalue-prop-hidden": "Markeert categorieën die verborgen zijn met <code>_&#95;HIDDENCAT_&#95;</code>", "apihelp-query+categories-paramvalue-prop-hidden": "Markeert categorieën die verborgen zijn met <code>_&#95;HIDDENCAT_&#95;</code>",
"apihelp-query+categories-param-show": "Welke soort categorieën te tonen. ", "apihelp-query+categories-param-show": "Welke soort categorieën te tonen. ",
"apihelp-query+categories-param-limit": "Hoeveel categorieën te tonen.", "apihelp-query+categories-param-limit": "Hoeveel categorieën te tonen.",
"apihelp-query+categories-example-simple": "Toon de lijst waarin de pagin
a <kbd>Albert Einstein</kbd> zich bevind.",
"apihelp-query+categorymembers-summary": "Toon alle pagina's in de opgege
ven categorie.",
"apihelp-query+categorymembers-paramvalue-prop-ids": "Voegt de pagina-ID toe.", "apihelp-query+categorymembers-paramvalue-prop-ids": "Voegt de pagina-ID toe.",
"apihelp-query+categorymembers-paramvalue-prop-title": "Voegt de titel en de naamruimte-ID van de pagina toe.", "apihelp-query+categorymembers-paramvalue-prop-title": "Voegt de titel en de naamruimte-ID van de pagina toe.",
"apihelp-query+categorymembers-param-limit": "Het maximale aantal weer te geven pagina's.",
"apihelp-query+categorymembers-param-dir": "Richting om in te sorteren.", "apihelp-query+categorymembers-param-dir": "Richting om in te sorteren.",
"apihelp-query+categorymembers-example-simple": "Toon de eerste 10 pagina 's in <kbd>Category:Physics</kbd>.",
"apihelp-query+deletedrevisions-param-tag": "Alleen revisies met dit labe l weergeven.", "apihelp-query+deletedrevisions-param-tag": "Alleen revisies met dit labe l weergeven.",
"apihelp-query+deletedrevs-paraminfo-modes": "{{PLURAL:$1|Modus|Modi}}: $ 2",
"apihelp-query+deletedrevs-param-tag": "Alleen revisies met dit label wee rgeven.", "apihelp-query+deletedrevs-param-tag": "Alleen revisies met dit label wee rgeven.",
"apihelp-query+embeddedin-param-namespace": "De door te lopen naamruimte. ", "apihelp-query+embeddedin-param-namespace": "De door te lopen naamruimte. ",
"apihelp-query+filearchive-example-simple": "Toon een lijst met alle verw ijderde bestanden.",
"apihelp-query+fileusage-paramvalue-prop-pageid": "Pagina-ID van elke pag ina.", "apihelp-query+fileusage-paramvalue-prop-pageid": "Pagina-ID van elke pag ina.",
"apihelp-query+fileusage-paramvalue-prop-title": "Titel van elke pagina." , "apihelp-query+fileusage-paramvalue-prop-title": "Titel van elke pagina." ,
"apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-mediatype": "Voegt het mediatype van het bestand toe.",
"apihelp-query+imageusage-param-namespace": "De door te lopen naamruimte. ", "apihelp-query+imageusage-param-namespace": "De door te lopen naamruimte. ",
"apihelp-query+imageusage-example-simple": "Toon pagina's die [[:File:Alb ert Einstein Head.jpg]] gebruiken.", "apihelp-query+imageusage-example-simple": "Toon pagina's die [[:File:Alb ert Einstein Head.jpg]] gebruiken.",
"apihelp-query+imageusage-example-generator": "Toon informatie over pagin a's die [[:File:Albert Einstein Head.jpg]] gebruiken.", "apihelp-query+imageusage-example-generator": "Toon informatie over pagin a's die [[:File:Albert Einstein Head.jpg]] gebruiken.",
"apihelp-query+iwbacklinks-param-prefix": "Voorvoegsel voor de interwiki. ", "apihelp-query+iwbacklinks-param-prefix": "Voorvoegsel voor de interwiki. ",
"apihelp-query+iwlinks-paramvalue-prop-url": "Voegt de volledige URL toe.
",
"apihelp-query+langbacklinks-example-simple": "Toon de pagina's die verwi
jzen naar [[:fr:Test]].",
"apihelp-query+langlinks-paramvalue-prop-url": "Voegt de volledige URL to
e.",
"apihelp-query+linkshere-paramvalue-prop-pageid": "Pagina-ID van elke pag
ina.",
"apihelp-query+linkshere-paramvalue-prop-title": "Titel van elke pagina."
,
"apihelp-query+linkshere-param-namespace": "Toon alleen pagina's in deze
naamruimten.",
"apihelp-query+linkshere-example-simple": "Toon een lijst van pagina's di
e naar [[Main Page]] verwijzen.",
"apihelp-query+logevents-param-type": "Logboekregels alleen voor dit type filteren.", "apihelp-query+logevents-param-type": "Logboekregels alleen voor dit type filteren.",
"apihelp-query+logevents-param-tag": "Alleen logboekregels met dit label weergeven.", "apihelp-query+logevents-param-tag": "Alleen logboekregels met dit label weergeven.",
"apihelp-query+logevents-example-simple": "Recente logboekregels weergeve n.", "apihelp-query+logevents-example-simple": "Recente logboekregels weergeve n.",
"apihelp-query+pageswithprop-paramvalue-prop-ids": "Voegt de pagina-ID to
e.",
"apihelp-query+prefixsearch-param-offset": "Aantal resultaten dat overges
lagen moeten worden.",
"apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-level": "Voegt het beveili gingsniveau toe.", "apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-level": "Voegt het beveili gingsniveau toe.",
"apihelp-query+protectedtitles-example-simple": "Toon beveiligde titels." , "apihelp-query+protectedtitles-example-simple": "Toon beveiligde titels." ,
"apihelp-query+querypage-param-limit": "Aantal te tonen resultaten.", "apihelp-query+querypage-param-limit": "Aantal te tonen resultaten.",
"apihelp-query+querypage-example-ancientpages": "Toon resultaten van [[Sp ecial:Ancientpages]].", "apihelp-query+querypage-example-ancientpages": "Toon resultaten van [[Sp ecial:Ancientpages]].",
"apihelp-query+random-param-namespace": "Toon alleen pagina's in deze naa mruimten.", "apihelp-query+random-param-namespace": "Toon alleen pagina's in deze naa mruimten.",
"apihelp-query+random-param-limit": "Beperk hoeveel willekeurige pagina's worden getoond.", "apihelp-query+random-param-limit": "Beperk hoeveel willekeurige pagina's worden getoond.",
"apihelp-query+random-param-redirect": "Gebruik in plaats daarvan <kbd>$1 filterredir=redirects</kbd>.",
"apihelp-query+random-example-simple": "Toon twee willekeurige pagina's u it de hoofdnaamruimte.", "apihelp-query+random-example-simple": "Toon twee willekeurige pagina's u it de hoofdnaamruimte.",
"apihelp-query+random-example-generator": "Toon pagina-informatie over tw ee willekeurige pagina's uit de hoofdnaamruimte.", "apihelp-query+random-example-generator": "Toon pagina-informatie over tw ee willekeurige pagina's uit de hoofdnaamruimte.",
"apihelp-query+recentchanges-param-user": "Toon alleen wijzigingen door d eze gebruiker.", "apihelp-query+recentchanges-param-user": "Toon alleen wijzigingen door d eze gebruiker.",
"apihelp-query+recentchanges-param-excludeuser": "Toon geen wijzigingen d oor deze gebruiker.", "apihelp-query+recentchanges-param-excludeuser": "Toon geen wijzigingen d oor deze gebruiker.",
"apihelp-query+recentchanges-param-tag": "Toon alleen wijzigingen met dit label.", "apihelp-query+recentchanges-param-tag": "Toon alleen wijzigingen met dit label.",
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-comment": "Voegt de bewerkin gssamenvatting voor de bewerking toe.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-comment": "Voegt de bewerkin gssamenvatting voor de bewerking toe.",
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-loginfo": "Voegt logboekgege vens (logboek-ID, logboektype, enz.) aan logboekregels toe.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-loginfo": "Voegt logboekgege vens (logboek-ID, logboektype, enz.) aan logboekregels toe.",
"apihelp-query+recentchanges-example-simple": "Toon recente wijzigingen." , "apihelp-query+recentchanges-example-simple": "Toon recente wijzigingen." ,
"apihelp-query+redirects-paramvalue-prop-pageid": "Pagina-ID van elke doo rverwijzing.", "apihelp-query+redirects-paramvalue-prop-pageid": "Pagina-ID van elke doo rverwijzing.",
"apihelp-query+redirects-paramvalue-prop-title": "Titel van elke doorverw ijzing.", "apihelp-query+redirects-paramvalue-prop-title": "Titel van elke doorverw ijzing.",
"apihelp-query+redirects-param-namespace": "Toon alleen pagina's in deze naamruimten.", "apihelp-query+redirects-param-namespace": "Toon alleen pagina's in deze naamruimten.",
"apihelp-query+redirects-param-limit": "Hoeveel doorverwijzingen te tonen .", "apihelp-query+redirects-param-limit": "Hoeveel doorverwijzingen te tonen .",
"apihelp-query+redirects-example-simple": "Een lijst van doorverwijzingen naar [[Main Page]] ophalen.", "apihelp-query+redirects-example-simple": "Een lijst van doorverwijzingen naar [[Main Page]] ophalen.",
"apihelp-query+redirects-example-generator": "Informatie over alle doorve rwijzingen naar [[Main Page]] ophalen.", "apihelp-query+redirects-example-generator": "Informatie over alle doorve rwijzingen naar [[Main Page]] ophalen.",
"apihelp-query+revisions-param-tag": "Alleen revisies met dit label weerg even.", "apihelp-query+revisions-param-tag": "Alleen revisies met dit label weerg even.",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-content": "Tekst van de rev isie.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-content": "Tekst van de rev isie.",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-tags": "Labels voor de vers ie.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-tags": "Labels voor de vers ie.",
"apihelp-query+revisions+base-param-difftotextpst": "Gebruik in plaats hi ervan [[Special:ApiHelp/compare|action=compare]]. Een \"pre-save\"-transformatie uitvoeren op de tekst alvorens de verschillen te bepalen. Alleen geldig indien gebruikt met <var>$1difftotext</var>.", "apihelp-query+revisions+base-param-difftotextpst": "Gebruik in plaats hi ervan [[Special:ApiHelp/compare|action=compare]]. Een \"pre-save\"-transformatie uitvoeren op de tekst alvorens de verschillen te bepalen. Alleen geldig indien gebruikt met <var>$1difftotext</var>.",
"apihelp-query+search-summary": "Voer een zoekopdracht in de volledige te kst uit.", "apihelp-query+search-summary": "Voer een zoekopdracht in de volledige te kst uit.",
"apihelp-query+search-paramvalue-prop-score": "Genegeerd.",
"apihelp-query+search-paramvalue-prop-hasrelated": "Genegeerd.",
"apihelp-query+search-param-limit": "Hoeveel pagina's te tonen.", "apihelp-query+search-param-limit": "Hoeveel pagina's te tonen.",
"apihelp-query+search-example-simple": "Zoeken naar <kbd>meaning</kbd>.", "apihelp-query+search-example-simple": "Zoeken naar <kbd>meaning</kbd>.",
"apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-namespacealiases": "Lijst van ger egistreerde naamruimte-aliassen.", "apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-namespacealiases": "Lijst van ger egistreerde naamruimte-aliassen.",
"apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-specialpagealiases": "Lijst van a liassen voor speciale pagina's.", "apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-specialpagealiases": "Lijst van a liassen voor speciale pagina's.",
"apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-magicwords": "Lijst van magische woorden en hun aliassen.", "apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-magicwords": "Lijst van magische woorden en hun aliassen.",
"apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-statistics": "Site-statistieken." , "apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-statistics": "Site-statistieken." ,
"apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-libraries": "Bibliotheken die op de wiki zijn geïnstalleerd.", "apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-libraries": "Bibliotheken die op de wiki zijn geïnstalleerd.",
"apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-extensions": "Uitbreidingen die o p de wiki zijn geïnstalleerd.", "apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-extensions": "Uitbreidingen die o p de wiki zijn geïnstalleerd.",
"apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-fileextensions": "Lijst van besta ndsextensies (bestandstypen) die geüpload mogen worden.", "apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-fileextensions": "Lijst van besta ndsextensies (bestandstypen) die geüpload mogen worden.",
"apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-rightsinfo": "Informatie over wik irechten (licentie-informatie) indien beschikbaar.", "apihelp-query+siteinfo-paramvalue-prop-rightsinfo": "Informatie over wik irechten (licentie-informatie) indien beschikbaar.",
skipping to change at line 344 skipping to change at line 379
"apihelp-query+templates-param-limit": "Hoeveel sjablonen te retourneren. ", "apihelp-query+templates-param-limit": "Hoeveel sjablonen te retourneren. ",
"apihelp-query+transcludedin-paramvalue-prop-pageid": "Pagina-ID van elke pagina.", "apihelp-query+transcludedin-paramvalue-prop-pageid": "Pagina-ID van elke pagina.",
"apihelp-query+transcludedin-paramvalue-prop-title": "Titel van elke pagi na.", "apihelp-query+transcludedin-paramvalue-prop-title": "Titel van elke pagi na.",
"apihelp-query+usercontribs-summary": "Alle bewerkingen door een gebruike r opvragen.", "apihelp-query+usercontribs-summary": "Alle bewerkingen door een gebruike r opvragen.",
"apihelp-query+usercontribs-param-limit": "Het maximale aantal te tonen b ijdragen.", "apihelp-query+usercontribs-param-limit": "Het maximale aantal te tonen b ijdragen.",
"apihelp-query+usercontribs-param-namespace": "Alleen bijdragen in deze n aamruimten weergeven.", "apihelp-query+usercontribs-param-namespace": "Alleen bijdragen in deze n aamruimten weergeven.",
"apihelp-query+usercontribs-param-tag": "Alleen revisies met dit label we ergeven.", "apihelp-query+usercontribs-param-tag": "Alleen revisies met dit label we ergeven.",
"apihelp-query+usercontribs-example-ipprefix": "Bijdragen van alle IP-adr essen met het voorvoegsel <kbd>192.0.2.</kbd> weergeven.", "apihelp-query+usercontribs-example-ipprefix": "Bijdragen van alle IP-adr essen met het voorvoegsel <kbd>192.0.2.</kbd> weergeven.",
"apihelp-query+userinfo-summary": "Informatie over de huidige gebruiker o pvragen.", "apihelp-query+userinfo-summary": "Informatie over de huidige gebruiker o pvragen.",
"apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-realname": "Voegt de echte naam v an de gebruiker toe.", "apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-realname": "Voegt de echte naam v an de gebruiker toe.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-title": "Voegt de titel van de p agina toe.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-loginfo": "Voegt logboekgegevens toe waar van toepassing.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-loginfo": "Voegt logboekgegevens toe waar van toepassing.",
"apihelp-query+watchlist-param-type": "Welke typen wijzigingen weer te ge ven:", "apihelp-query+watchlist-param-type": "Welke typen wijzigingen weer te ge ven:",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-edit": "Gewone paginabewerkingen .", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-edit": "Gewone paginabewerkingen .",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-external": "Externe wijzigingen. ", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-external": "Externe wijzigingen. ",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-new": "Nieuwe pagina's.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-new": "Nieuwe pagina's.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-log": "Logboekregels.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-log": "Logboekregels.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-categorize": "Wijzigingen in cat egorielidmaatschap.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-categorize": "Wijzigingen in cat egorielidmaatschap.",
"apihelp-setpagelanguage-summary": "Wijzig de taal van een pagina.",
"apihelp-stashedit-param-sectiontitle": "De titel van een nieuw kopje.",
"apihelp-stashedit-param-text": "Pagina-inhoud.", "apihelp-stashedit-param-text": "Pagina-inhoud.",
"apihelp-unblock-summary": "Gebruikers deblokkeren.",
"apihelp-unblock-param-user": "Te deblokkeren gebruikersnaam, IP-adres of IP-range. Kan niet in combinatie met <var>$1id</var> of <var>$1userid</var> geb ruikt worden.", "apihelp-unblock-param-user": "Te deblokkeren gebruikersnaam, IP-adres of IP-range. Kan niet in combinatie met <var>$1id</var> of <var>$1userid</var> geb ruikt worden.",
"apihelp-unblock-param-userid": "Te deblokkeren gebruikers-ID. Kan niet i n combinatie met <var>$1id</var> of <var>$1user</var> gebruikt worden.", "apihelp-unblock-param-userid": "Te deblokkeren gebruikers-ID. Kan niet i n combinatie met <var>$1id</var> of <var>$1user</var> gebruikt worden.",
"apihelp-unblock-param-reason": "Reden voor de deblokkade.",
"apihelp-upload-param-watch": "De pagina volgen.",
"apihelp-upload-param-ignorewarnings": "Eventuele waarschuwingen negeren.
",
"apihelp-upload-param-file": "Bestandsinhoud.",
"apihelp-upload-param-filesize": "Bestandsgroote van de hele upload.",
"apihelp-userrights-param-user": "Gebruikersnaam.",
"apihelp-userrights-param-userid": "Gebruikers-ID.",
"apihelp-userrights-param-remove": "Verwijder de gebruiker uit deze groep
en.",
"apihelp-userrights-param-reason": "Reden voor de wijziging.",
"apihelp-json-param-formatversion": "Uitvoeropmaak:\n;1:Achterwaarts-comp atibele opmaak (booleans in XML-stijl, <samp>*</samp>-sleutels voor contentnodes , enz.).\n;2:Experimentele moderne opmaak. Details kunnen wijzigen!\n;latest:Geb ruik de meest recente opmaak (op het moment <kbd>2</kbd>), kan zonder waarschuwi ng wijzigen.", "apihelp-json-param-formatversion": "Uitvoeropmaak:\n;1:Achterwaarts-comp atibele opmaak (booleans in XML-stijl, <samp>*</samp>-sleutels voor contentnodes , enz.).\n;2:Experimentele moderne opmaak. Details kunnen wijzigen!\n;latest:Geb ruik de meest recente opmaak (op het moment <kbd>2</kbd>), kan zonder waarschuwi ng wijzigen.",
"apihelp-jsonfm-summary": "Toon de data in het JSON formaat (opgemaakt in
HTML).",
"apihelp-none-summary": "Toon niets.",
"apihelp-php-summary": "Toon de data in geserialiseerde PHP.",
"apihelp-php-param-formatversion": "Uitvoeropmaak:\n;1:Achterwaarts-compa tibele opmaak (booleans in XML-stijl, <samp>*</samp>-sleutels voor contentnodes, enz.).\n;2:Experimentele moderne opmaak. Details kunnen wijzigen!\n;latest:Gebr uik de meest recente opmaak (op het moment <kbd>2</kbd>), kan zonder waarschuwin g wijzigen.", "apihelp-php-param-formatversion": "Uitvoeropmaak:\n;1:Achterwaarts-compa tibele opmaak (booleans in XML-stijl, <samp>*</samp>-sleutels voor contentnodes, enz.).\n;2:Experimentele moderne opmaak. Details kunnen wijzigen!\n;latest:Gebr uik de meest recente opmaak (op het moment <kbd>2</kbd>), kan zonder waarschuwin g wijzigen.",
"apihelp-phpfm-summary": "Toon de data in geserialiseerde PHP (opgemaakt in HTML).",
"apihelp-rawfm-summary": "Gegevens, inclusief debugelementen, in JSON-for maat (nette opmaak in HTML) uitvoeren.", "apihelp-rawfm-summary": "Gegevens, inclusief debugelementen, in JSON-for maat (nette opmaak in HTML) uitvoeren.",
"apihelp-xml-summary": "Toon de data in het XML formaat.",
"apihelp-xmlfm-summary": "Toon de data in het XML formaat (opgemaakt in H
TML).",
"api-format-title": "MediaWiki API resultaat.",
"api-format-prettyprint-header-hyperlinked": "Dit is de HTML uitvoer van
het $1 formaat. HTML is geschikt voor het debuggen, maar ongeschikt voor applica
tiegebruik.\n\nGeef de parameter <var>format</var> mee om het uitvoerformaat te
wijzigen. Geef [$3 <kbd>format=$2</kbd>] mee om de niet-HTML uitvoer van het $1
formaat te zien.\n\nBekijk de [[mw:API|volledige documentatie]], of de [[Special
:ApiHelp/main|API hulp]] voor meer informatie.",
"api-help-title": "MediaWiki API hulp",
"api-help-undocumented-module": "Er is geen documentatie voor de module $
1.",
"api-help-flag-internal": "<strong>Deze module is voor intern gebruik of
nog niet stabiel.</strong> De functionaliteit kan zonder enige voorafgaande meld
ing wijzigen.",
"api-help-flag-readrights": "Voor deze module zijn leesrechten nodig.", "api-help-flag-readrights": "Voor deze module zijn leesrechten nodig.",
"api-help-flag-writerights": "Voor deze module zijn schrijfrechten nodig. ", "api-help-flag-writerights": "Voor deze module zijn schrijfrechten nodig. ",
"api-help-source": "Bron: $1",
"api-help-source-unknown": "Bron: <span class=\"apihelp-unknown\">onbeken
d</span>",
"api-help-license": "Licentie: [[$1|$2]]",
"api-help-license-noname": "Licentie: [[$1|Zie koppeling]]",
"api-help-license-unknown": "Licentie: <span class=\"apihelp-unknown\">on
bekend</span>",
"api-help-parameters": "{{PLURAL:$1|Parameter|Parameters}}:", "api-help-parameters": "{{PLURAL:$1|Parameter|Parameters}}:",
"api-help-param-deprecated": "Verouderd.", "api-help-param-deprecated": "Verouderd.",
"api-help-param-required": "Deze parameter is verplicht.",
"api-help-datatypes-header": "Gegevenstypen", "api-help-datatypes-header": "Gegevenstypen",
"api-help-param-type-limit": "Type: geheel getal of <kbd>max</kbd>",
"api-help-param-type-integer": "Type: {{PLURAL:$1|1=geheel getal|2=lijst
met gehele getallen}}",
"api-help-param-type-user": "Type: {{PLURAL:$1|1=gebruikersnaam|2=lijst m
et gebruikersnamen}}",
"api-help-param-list": "{{PLURAL:$1|1=Een van de volgende waarden|2=Waard
en (gescheiden met <kbd>{{!}}</kbd> of [[Special:ApiHelp/main#main/datatypes|alt
ernatief]])}}: $2",
"api-help-param-list-can-be-empty": "{{PLURAL:$1|0=Moet leeg zijn|Moet le
eg of $2 zijn}}",
"api-help-param-limit": "Niet meer dan $1 toegestaan.",
"api-help-param-limit2": "Niet meer dan $1 ($2 voor bots) toegestaan.",
"api-help-param-integer-min": "De {{PLURAL:$1|1=waarde|2=waardes}} mogen
niet minder dan $2 zijn.",
"api-help-param-integer-max": "De {{PLURAL:$1|1=waarde|2=waardes}} mogen
niet meer dan $3 zijn.",
"api-help-param-integer-minmax": "De {{PLURAL:$1|1=waarde|2=waardes}} moe
ten zich tussen $2 en $3 bevinden.",
"api-help-param-multi-max": "Het maximaal aantal waarden is {{PLURAL:$1|$
1}} ({{PLURAL:$2|$2}} voor bots).",
"api-help-param-multi-max-simple": "Het maximaal aantal waarden is {{PLUR
AL:$1|$1}}.",
"api-help-param-multi-all": "Gebruik <kbd>$1</kbd> om alle waarden op te
geven.",
"api-help-param-default": "Standaard: $1", "api-help-param-default": "Standaard: $1",
"api-help-param-maxbytes": "Mag niet langer zijn dan $1 {{PLURAL:$1|byte|
bytes}}.",
"api-help-param-maxchars": "Mag niet langer zijn dan $1 {{PLURAL:$1|teken
|tekens}}.",
"api-help-examples": "{{PLURAL:$1|Voorbeeld|Voorbeelden}}:", "api-help-examples": "{{PLURAL:$1|Voorbeeld|Voorbeelden}}:",
"api-help-open-in-apisandbox": "<small>[open in de zandbak]</small>",
"apierror-autoblocked": "Uw IP-adres is automatisch geblokkeerd, omdat he t gebruikt werd door een geblokkeerde gebruiker.", "apierror-autoblocked": "Uw IP-adres is automatisch geblokkeerd, omdat he t gebruikt werd door een geblokkeerde gebruiker.",
"apierror-badmd5": "De opgegeven MD5 hash is onjuist.",
"apierror-badmodule-badsubmodule": "De module <kbd>$1</kbd> heeft geen de
elmodule \"$2\".",
"apierror-badmodule-nosubmodules": "De module <kbd>$1</kbd> heeft geen su bmodules.", "apierror-badmodule-nosubmodules": "De module <kbd>$1</kbd> heeft geen su bmodules.",
"apierror-badparameter": "Ongeldige waarde voor parameter <var>$1</var>." ,
"apierror-blockedfrommail": "Het versturen van e-mail is voor u geblokkee rd.", "apierror-blockedfrommail": "Het versturen van e-mail is voor u geblokkee rd.",
"apierror-blocked": "Het bewerken is voor u geblokkeerd.", "apierror-blocked": "Het bewerken is voor u geblokkeerd.",
"apierror-cannotviewtitle": "U hebt geen toestemming om $1 te bekijken.",
"apierror-cantblock": "U hebt geen rechten om gebruikers te blokkeren.",
"apierror-cantchangecontentmodel": "U hebt geen rechten om het inhoudsmod
el van een pagina te wijzigen.",
"apierror-canthide": "U hebt geen rechten om gebruikersnamen van het blok
keerlogboek te verbergen.",
"apierror-cantimport-upload": "U hebt geen rechten om geuploade pagina's
te importeren.",
"apierror-cantimport": "U hebt geen rechten om pagina's te importeren.",
"apierror-filedoesnotexist": "Bestand bestaat niet.", "apierror-filedoesnotexist": "Bestand bestaat niet.",
"apierror-filetypecannotberotated": "Dit bestandstype kan niet geroteerd
worden.",
"apierror-import-unknownerror": "Onbekende fout trad op tijdens het impor
teren: $1.",
"apierror-integeroutofrange-belowminimum": "<var>$1</var> mag niet minder zijn dan $2 (ingesteld op $3).", "apierror-integeroutofrange-belowminimum": "<var>$1</var> mag niet minder zijn dan $2 (ingesteld op $3).",
"apierror-invalidcategory": "De opgegeven categorienaam is niet geldig.", "apierror-invalidcategory": "De opgegeven categorienaam is niet geldig.",
"apierror-invalidtitle": "Ongeldige titel \"$1\".",
"apierror-invaliduser": "Ongeldige gebruikersnaam \"$1\".", "apierror-invaliduser": "Ongeldige gebruikersnaam \"$1\".",
"apierror-invaliduserid": "Gebruikers-ID <var>$1</var> is ongeldig.",
"apierror-maxbytes": "Parameter <var>$1</var> mag niet langer dan $2 {{PL
URAL:$2|byte|bytes}} zijn",
"apierror-maxchars": "Parameter <var>$1</var> mag niet langer dan $2 {{PL
URAL:$2|teken|tekens}} zijn",
"apierror-maxlag-generic": "Wachten op een databaseserver: $1 {{PLURAL:$1 |seconde|seconden}} vertraging.", "apierror-maxlag-generic": "Wachten op een databaseserver: $1 {{PLURAL:$1 |seconde|seconden}} vertraging.",
"apierror-maxlag": "Wachten op $2: $1 {{PLURAL:$1|seconde|seconden}} vert raging.", "apierror-maxlag": "Wachten op $2: $1 {{PLURAL:$1|seconde|seconden}} vert raging.",
"apierror-missingparam-one-of": "{{PLURAL:$2|De parameter|Een van de para
meters}} $1 is verplicht.",
"apierror-missingparam": "De parameter <var>$1</var> moet opgegeven zijn.
",
"apierror-missingtitle-createonly": "Ontbrekende titels kunnen alleen bev
eiligd worden met <kbd>create</kbd>.",
"apierror-missingtitle": "De opgegeven pagina bestaat niet.", "apierror-missingtitle": "De opgegeven pagina bestaat niet.",
"apierror-missingtitle-byname": "De pagina $1 bestaat niet.", "apierror-missingtitle-byname": "De pagina $1 bestaat niet.",
"apierror-moduledisabled": "De module <kbd>$1</kbd> is uitgeschakeld.",
"apierror-multival-only-one-of": "{{PLURAL:$3|Alleen|Alleen een uit}} $2
is toegestaan voor de parameter <var>$1</var>.",
"apierror-mustbeloggedin-generic": "U moet ingelogd zijn.", "apierror-mustbeloggedin-generic": "U moet ingelogd zijn.",
"apierror-mustbeloggedin": "U moet ingelogd zijn om $1.",
"apierror-noedit": "U hebt geen rechten om pagina's te bewerken.",
"apierror-noimageredirect-anon": "Anonieme gebruikers kunnen geen afbeeld
ingdoorverwijzingen aanmaken.",
"apierror-noimageredirect": "U hebt geen rechten om afbeeldingdoorverwijz
ingen aan te maken.",
"apierror-nosuchlogid": "Er is geen logboekregel met de ID $1.",
"apierror-nosuchpageid": "Er is geen pagina met de ID $1.",
"apierror-nosuchrcid": "Er is geen recente wijziging met de ID $1.",
"apierror-nosuchrevid": "Er is geen versie met de ID $1.",
"apierror-nosuchsection": "Er is geen kopje $1.",
"apierror-nosuchsection-what": "Er is geen kopje $1 in $2.",
"apierror-nosuchuserid": "Er is geen gebruiker met ID $1.", "apierror-nosuchuserid": "Er is geen gebruiker met ID $1.",
"apierror-notarget": "U hebt geen geldig doel opgegeven voor deze handeli
ng.",
"apierror-notpatrollable": "De versie r$1 kan niet gemarkeerd worden omda
t deze te oud is.",
"apierror-opensearch-json-warnings": "Waarschuwingen kunnen niet worden g
etoond in het OpenSearch JSON formaat.",
"apierror-pagelang-disabled": "Het wijzigen van de taal van een pagina is
niet toegestaan op deze pagina.",
"apierror-paramempty": "De parameter <var>$1</var> mag niet leeg zijn.",
"apierror-pastexpiry": "Vervaldatum \"$1\" is in het verleden.",
"apierror-permissiondenied": "U hebt geen toestemming om $1.", "apierror-permissiondenied": "U hebt geen toestemming om $1.",
"apierror-permissiondenied-generic": "Toegang geweigerd.", "apierror-permissiondenied-generic": "Toegang geweigerd.",
"apierror-protect-invalidaction": "Ongeldig beveiligingstype \"$1\".",
"apierror-readapidenied": "U hebt leesrechten nodig om deze module te kun
nen gebruiken.",
"apierror-readonly": "De wiki is momenteel in alleen-lezen modus.", "apierror-readonly": "De wiki is momenteel in alleen-lezen modus.",
"apierror-searchdisabled": "<var>$1</var> zoeken is uitgeschakeld.",
"apierror-sectionsnotsupported": "Kopjes worden niet ondersteund door inh
oudsmodel $1.",
"apierror-sectionsnotsupported-what": "Kopjes worden niet ondersteund doo
r $1.",
"apierror-stashwrongowner": "Onjuiste eigenaar: $1",
"apierror-systemblocked": "U bent automatisch geblokkeerd door MediaWiki. ", "apierror-systemblocked": "U bent automatisch geblokkeerd door MediaWiki. ",
"apierror-timeout": "De server heeft niet binnen de verwachte tijd geantw oord.", "apierror-timeout": "De server heeft niet binnen de verwachte tijd geantw oord.",
"apierror-unknownerror-nocode": "Onbekende fout.", "apierror-unknownerror-nocode": "Onbekende fout.",
"apierror-unknownerror": "Onbekende fout: \"$1\".", "apierror-unknownerror": "Onbekende fout: \"$1\".",
"apierror-unrecognizedparams": "Niet-herkende {{PLURAL:$2|parameter|param eters}}: $1.", "apierror-unrecognizedparams": "Niet-herkende {{PLURAL:$2|parameter|param eters}}: $1.",
"apiwarn-compare-nocontentmodel": "Het inhoudsmodel kon niet worden bepaa ld. $1 wordt aangenomen.",
"apiwarn-invalidcategory": "\"$1\" is geen categorie.", "apiwarn-invalidcategory": "\"$1\" is geen categorie.",
"apiwarn-invalidtitle": "\"$1\" is geen geldige titel.", "apiwarn-invalidtitle": "\"$1\" is geen geldige titel.",
"apiwarn-invalidxmlstylesheetext": "Stijlblad moet de bestandsextensie <c
ode>.xsl</code> hebben.",
"apiwarn-invalidxmlstylesheet": "Ongeldig of niet-bestaand stijlblad opge
geven.",
"apiwarn-invalidxmlstylesheetns": "Het stijlblad moet zich in de {{ns:Med
iaWiki}} naamruimte bevinden.",
"apiwarn-notfile": "\"$1\" is geen bestand.", "apiwarn-notfile": "\"$1\" is geen bestand.",
"apiwarn-parse-nocontentmodel": "Er is geen <var>title</var> of <var>cont
entmodel</var> opgegeven, $1 wordt aangenomen.",
"apiwarn-unrecognizedvalues": "Onbekende {{PLURAL:$3|waarde|waardes}} voo
r parameter <var>$1</var>: $2.",
"apiwarn-validationfailed-badpref": "geen geldige voorkeur.", "apiwarn-validationfailed-badpref": "geen geldige voorkeur.",
"api-feed-error-title": "Fout ($1)", "api-feed-error-title": "Fout ($1)",
"api-usage-docref": "Zie $1 voor API-gebruik.", "api-usage-docref": "Zie $1 voor API-gebruik.",
"api-exception-trace": "$1 in $2($3)\n$4",
"api-credits-header": "Vermeldingen", "api-credits-header": "Vermeldingen",
"api-credits": "API-ontwikkelaars:\n* Yuri Astrakhan (oorspronkelijke ont wikkelaar, hoofdontwikkelaar september 2006 – september 2007)\n* Roan Kattouw (h oofdontwikkelaar september 2007–2009)\n* Victor Vasiliev\n* Bryan Tong Minh\n* S am Reed\n* Brad Jorsch (hoofdontwikkelaar 2013–heden)\n\nStuur uw opmerkingen, s uggesties en vragen naar mediawiki-api@lists.wikimedia.org\nof maak een bugrappo rt aan op https://phabricator.wikimedia.org/." "api-credits": "API-ontwikkelaars:\n* Yuri Astrakhan (oorspronkelijke ont wikkelaar, hoofdontwikkelaar september 2006 – september 2007)\n* Roan Kattouw (h oofdontwikkelaar september 2007–2009)\n* Victor Vasiliev\n* Bryan Tong Minh\n* S am Reed\n* Brad Jorsch (hoofdontwikkelaar 2013–heden)\n\nStuur uw opmerkingen, s uggesties en vragen naar mediawiki-api@lists.wikimedia.org\nof maak een bugrappo rt aan op https://phabricator.wikimedia.org/."
} }
 End of changes. 48 change blocks. 
1 lines changed or deleted 204 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)