"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "extensions/WikiEditor/i18n/cs.json" between
mediawiki-1.31.1.tar.gz and mediawiki-1.32.0.tar.gz

About: MediaWiki is a wiki engine (the collaborative editing software that runs for e.g. Wikipedia, the free encyclopedia).

cs.json  (mediawiki-1.31.1):cs.json  (mediawiki-1.32.0)
{ {
"@metadata": { "@metadata": {
"authors": [ "authors": [
"Jkjk", "Jkjk",
"Kuvaly", "Kuvaly",
"Littledogboy", "Littledogboy",
"Mormegil", "Mormegil",
"Macofe", "Macofe",
"Dvorapa", "Dvorapa",
"Matěj Suchánek" "Matěj Suchánek",
"Patriccck"
] ]
}, },
"wikieditor": "Vylepšené rozhraní pro editaci wikitextu", "wikieditor": "Vylepšené rozhraní pro editaci wikitextu",
"wikieditor-desc": "Poskytuje pokročilé, rozšiřitelné rozhraní pro editac i wikitextu", "wikieditor-desc": "Poskytuje pokročilé, rozšiřitelné rozhraní pro editac i wikitextu",
"wikieditor-wikitext-tab": "Wikitext", "wikieditor-wikitext-tab": "Wikitext",
"wikieditor-loading": "Načítá se", "wikieditor-loading": "Načítání...",
"wikieditor-toolbar": "Editační panel nástrojů", "wikieditor-toolbar": "Editační panel nástrojů",
"wikieditor-toolbar-desc": "Editační panel nástrojů s vylepšenou použitel ností", "wikieditor-toolbar-desc": "Editační panel nástrojů s vylepšenou použitel ností",
"wikieditor-toolbar-preference": "Zapnout vylepšený panel nástrojů", "wikieditor-toolbar-preference": "Zapnout vylepšený panel nástrojů",
"wikieditor-toolbar-loading": "Načítá se…", "wikieditor-toolbar-loading": "Načítání...",
"wikieditor-toolbar-tool-bold": "Tučně", "wikieditor-toolbar-tool-bold": "Tučně",
"wikieditor-toolbar-tool-bold-example": "Tučný text", "wikieditor-toolbar-tool-bold-example": "Tučný text",
"wikieditor-toolbar-tool-italic": "Kurzíva", "wikieditor-toolbar-tool-italic": "Kurzíva",
"wikieditor-toolbar-tool-italic-example": "Text kurzívou", "wikieditor-toolbar-tool-italic-example": "Text kurzívou",
"wikieditor-toolbar-tool-ilink": "Vnitřní odkaz", "wikieditor-toolbar-tool-ilink": "Vnitřní odkaz",
"wikieditor-toolbar-tool-ilink-example": "Název odkazu", "wikieditor-toolbar-tool-ilink-example": "Název odkazu",
"wikieditor-toolbar-tool-xlink": "Externí odkaz (nezapomeňte na předponu http://)", "wikieditor-toolbar-tool-xlink": "Externí odkaz (nezapomeňte na předponu http://)",
"wikieditor-toolbar-tool-xlink-example": "http://www.example.com Titulek odkazu", "wikieditor-toolbar-tool-xlink-example": "http://www.example.com Titulek odkazu",
"wikieditor-toolbar-tool-link": "Odkaz", "wikieditor-toolbar-tool-link": "Odkaz",
"wikieditor-toolbar-tool-link-title": "Vložit odkaz", "wikieditor-toolbar-tool-link-title": "Vložit odkaz",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int": "Na wiki stránku", "wikieditor-toolbar-tool-link-int": "Na wiki stránku",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target": "Cílová stránka nebo URL:", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target": "Cílová stránka nebo URL:",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-tooltip": "Název stránky nebo UR L", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-tooltip": "Název stránky nebo UR L",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-text": "Zobrazovaný text:", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-text": "Zobrazovaný text:",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-text-tooltip": "Text, který se má zobra zit", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-text-tooltip": "Text, který se má zobra zit",
"wikieditor-toolbar-tool-link-ext": "Na externí webovou stránku", "wikieditor-toolbar-tool-link-ext": "Na externí webovou stránku",
"wikieditor-toolbar-tool-link-ext-target": "Cíl odkazu:", "wikieditor-toolbar-tool-link-ext-target": "Odkazované URL:",
"wikieditor-toolbar-tool-link-ext-text": "Text odkazu:", "wikieditor-toolbar-tool-link-ext-text": "Text odkazu:",
"wikieditor-toolbar-tool-link-insert": "Vložit odkaz", "wikieditor-toolbar-tool-link-insert": "Vložit odkaz",
"wikieditor-toolbar-tool-link-cancel": "Storno", "wikieditor-toolbar-tool-link-cancel": "Storno",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-exists": "Stránka existuj e", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-exists": "Stránka existuj e",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-notexists": "Stránka neex istuje", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-notexists": "Stránka neex istuje",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-invalid": "Neplatný název ", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-invalid": "Neplatný název ",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-external": "Externí odkaz ", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-external": "Externí odkaz ",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-loading": "Zjišťování exi stence stránky…", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-loading": "Zjišťování exi stence stránky…",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-disambig": "Rozcestník", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-target-status-disambig": "Rozcestník",
"wikieditor-toolbar-tool-link-int-invalid": "Zadaný název je neplatný.", "wikieditor-toolbar-tool-link-int-invalid": "Zadaný název je neplatný.",
"wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal": "Uvedené URL vypadá jak o odkaz na jinou stránku této wiki.\nChcete z něj tedy udělat vnitřní odkaz?", "wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal": "Uvedené URL vypadá jak o odkaz na jinou stránku této wiki.\nChcete z něj tedy udělat vnitřní odkaz?",
"wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal-int": "Vnitřní odkaz", "wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal-int": "Vnitřní odkaz",
"wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal-ext": "Externí odkaz", "wikieditor-toolbar-tool-link-lookslikeinternal-ext": "Externí odkaz",
"wikieditor-toolbar-tool-link-empty": "Musíte uvést cíl odkazu.", "wikieditor-toolbar-tool-link-empty": "Musíte uvést cíl odkazu.",
"wikieditor-toolbar-tool-file": "Soubor", "wikieditor-toolbar-tool-file": "Vložený soubor",
"wikieditor-toolbar-tool-file-example": "Příklad.jpg", "wikieditor-toolbar-tool-file-example": "Příklad.jpg",
"wikieditor-toolbar-tool-file-title": "Vložit soubor", "wikieditor-toolbar-tool-file-title": "Vložit soubor",
"wikieditor-toolbar-file-target": "Název souboru:", "wikieditor-toolbar-file-target": "Název souboru:",
"wikieditor-toolbar-file-caption": "Popisek:", "wikieditor-toolbar-file-caption": "Popisek:",
"wikieditor-toolbar-file-size": "Velikost:", "wikieditor-toolbar-file-size": "Velikost:",
"wikieditor-toolbar-file-float": "Zarovnání:", "wikieditor-toolbar-file-float": "Zarovnání:",
"wikieditor-toolbar-file-default": "(výchozí)", "wikieditor-toolbar-file-default": "(výchozí)",
"wikieditor-toolbar-file-format": "Formát:", "wikieditor-toolbar-file-format": "Formát:",
"wikieditor-toolbar-file-format-none": "žádný", "wikieditor-toolbar-file-format-none": "žádný",
"wikieditor-toolbar-tool-file-insert": "Vložit", "wikieditor-toolbar-tool-file-insert": "Vložit",
"wikieditor-toolbar-tool-file-cancel": "Storno", "wikieditor-toolbar-tool-file-cancel": "Storno",
"wikieditor-toolbar-tool-file-upload": "Načíst", "wikieditor-toolbar-tool-file-upload": "Nahrát",
"wikieditor-toolbar-tool-reference": "Reference", "wikieditor-toolbar-tool-reference": "Reference",
"wikieditor-toolbar-tool-reference-example": "Sem uveďte text poznámky", "wikieditor-toolbar-tool-reference-example": "Sem uveďte text poznámky",
"wikieditor-toolbar-tool-reference-cancel": "Storno", "wikieditor-toolbar-tool-reference-cancel": "Storno",
"wikieditor-toolbar-tool-reference-title": "Vložit referenci", "wikieditor-toolbar-tool-reference-title": "Vložit referenci",
"wikieditor-toolbar-tool-reference-insert": "Vložit", "wikieditor-toolbar-tool-reference-insert": "Vložit",
"wikieditor-toolbar-tool-reference-text": "Text reference", "wikieditor-toolbar-tool-reference-text": "Text reference",
"wikieditor-toolbar-tool-signature": "Podpis a datum", "wikieditor-toolbar-tool-signature": "Podpis a datum",
"wikieditor-toolbar-section-advanced": "Další", "wikieditor-toolbar-section-advanced": "Pokročilé",
"wikieditor-toolbar-tool-heading": "Nadpis", "wikieditor-toolbar-tool-heading": "Nadpis",
"wikieditor-toolbar-tool-heading-1": "Úroveň 1", "wikieditor-toolbar-tool-heading-1": "Úroveň 1",
"wikieditor-toolbar-tool-heading-2": "Úroveň 2", "wikieditor-toolbar-tool-heading-2": "Úroveň 2",
"wikieditor-toolbar-tool-heading-3": "Úroveň 3", "wikieditor-toolbar-tool-heading-3": "Úroveň 3",
"wikieditor-toolbar-tool-heading-4": "Úroveň 4", "wikieditor-toolbar-tool-heading-4": "Úroveň 4",
"wikieditor-toolbar-tool-heading-5": "Úroveň 5", "wikieditor-toolbar-tool-heading-5": "Úroveň 5",
"wikieditor-toolbar-tool-heading-example": "Text nadpisu", "wikieditor-toolbar-tool-heading-example": "Text nadpisu",
"wikieditor-toolbar-group-format": "Formát", "wikieditor-toolbar-group-format": "Formát",
"wikieditor-toolbar-tool-ulist": "Seznam s odrážkami", "wikieditor-toolbar-tool-ulist": "Seznam s odrážkami",
"wikieditor-toolbar-tool-ulist-example": "Položka odrážkového seznamu", "wikieditor-toolbar-tool-ulist-example": "Položka odrážkového seznamu",
"wikieditor-toolbar-tool-olist": "Číslovaný seznam", "wikieditor-toolbar-tool-olist": "Číslovaný seznam",
"wikieditor-toolbar-tool-olist-example": "Položka číslovaného seznamu", "wikieditor-toolbar-tool-olist-example": "Položka číslovaného seznamu",
"wikieditor-toolbar-tool-nowiki": "Bez formátování wiki", "wikieditor-toolbar-tool-nowiki": "Bez formátování wiki",
"wikieditor-toolbar-tool-nowiki-example": "Sem vložte neformátovaný text" , "wikieditor-toolbar-tool-nowiki-example": "Sem vložte neformátovaný text" ,
"wikieditor-toolbar-tool-redirect": "Přesměrování", "wikieditor-toolbar-tool-redirect": "Přesměrování",
"wikieditor-toolbar-tool-redirect-example": "Název cílové stránky", "wikieditor-toolbar-tool-redirect-example": "Název cílové stránky",
"wikieditor-toolbar-tool-big": "Větší", "wikieditor-toolbar-tool-big": "Velké",
"wikieditor-toolbar-tool-big-example": "Zvětšený text", "wikieditor-toolbar-tool-big-example": "Zvětšený text",
"wikieditor-toolbar-tool-small": "Menší", "wikieditor-toolbar-tool-small": "Malé",
"wikieditor-toolbar-tool-small-example": "Zmenšený text", "wikieditor-toolbar-tool-small-example": "Zmenšený text",
"wikieditor-toolbar-tool-superscript": "Horní index", "wikieditor-toolbar-tool-superscript": "Horní index",
"wikieditor-toolbar-tool-superscript-example": "Text v horním indexu", "wikieditor-toolbar-tool-superscript-example": "Text v horním indexu",
"wikieditor-toolbar-tool-subscript": "Dolní index", "wikieditor-toolbar-tool-subscript": "Dolní index",
"wikieditor-toolbar-tool-subscript-example": "Text v dolním indexu", "wikieditor-toolbar-tool-subscript-example": "Text v dolním indexu",
"wikieditor-toolbar-group-insert": "Vložit", "wikieditor-toolbar-group-insert": "Vložit",
"wikieditor-toolbar-tool-gallery": "Galerie obrázků", "wikieditor-toolbar-tool-gallery": "Galerie obrázků",
"wikieditor-toolbar-tool-gallery-example": "Příklad.jpg|Titulek 1\nPříkla d.jpg|Titulek 2", "wikieditor-toolbar-tool-gallery-example": "Příklad.jpg|Titulek 1\nPříkla d.jpg|Titulek 2",
"wikieditor-toolbar-tool-newline": "Nový řádek", "wikieditor-toolbar-tool-newline": "Nový řádek",
"wikieditor-toolbar-tool-table": "Tabulka", "wikieditor-toolbar-tool-table": "Tabulka",
skipping to change at line 135 skipping to change at line 136
"wikieditor-toolbar-tool-replace-button-replace": "Nahradit", "wikieditor-toolbar-tool-replace-button-replace": "Nahradit",
"wikieditor-toolbar-tool-replace-button-replaceall": "Nahradit vše", "wikieditor-toolbar-tool-replace-button-replaceall": "Nahradit vše",
"wikieditor-toolbar-tool-replace-close": "Zavřít", "wikieditor-toolbar-tool-replace-close": "Zavřít",
"wikieditor-toolbar-tool-replace-nomatch": "Zadanému hledání nic neodpoví dá.", "wikieditor-toolbar-tool-replace-nomatch": "Zadanému hledání nic neodpoví dá.",
"wikieditor-toolbar-tool-replace-success": "{{PLURAL:$1|Provedeno|Provede na|Provedeno}} $1 nahrazení.", "wikieditor-toolbar-tool-replace-success": "{{PLURAL:$1|Provedeno|Provede na|Provedeno}} $1 nahrazení.",
"wikieditor-toolbar-tool-replace-emptysearch": "Musíte uvést, co se má hl edat.", "wikieditor-toolbar-tool-replace-emptysearch": "Musíte uvést, co se má hl edat.",
"wikieditor-toolbar-tool-replace-invalidregex": "Zadaný regulární výraz j e neplatný: $1", "wikieditor-toolbar-tool-replace-invalidregex": "Zadaný regulární výraz j e neplatný: $1",
"wikieditor-toolbar-section-characters": "Zvláštní znaky", "wikieditor-toolbar-section-characters": "Zvláštní znaky",
"wikieditor-toolbar-section-help": "Nápověda", "wikieditor-toolbar-section-help": "Nápověda",
"wikieditor-toolbar-help-heading-description": "Popis", "wikieditor-toolbar-help-heading-description": "Popis",
"wikieditor-toolbar-help-heading-syntax": "Napíšete", "wikieditor-toolbar-help-heading-syntax": "Co píšete",
"wikieditor-toolbar-help-heading-result": "Výsledek", "wikieditor-toolbar-help-heading-result": "Co získáte",
"wikieditor-toolbar-help-page-format": "Formátování", "wikieditor-toolbar-help-page-format": "Formátování",
"wikieditor-toolbar-help-page-link": "Odkazy", "wikieditor-toolbar-help-page-link": "Odkazy",
"wikieditor-toolbar-help-page-heading": "Nadpisy", "wikieditor-toolbar-help-page-heading": "Nadpisy",
"wikieditor-toolbar-help-page-list": "Seznamy", "wikieditor-toolbar-help-page-list": "Seznamy",
"wikieditor-toolbar-help-page-file": "Soubory", "wikieditor-toolbar-help-page-file": "Soubory",
"wikieditor-toolbar-help-page-reference": "Reference", "wikieditor-toolbar-help-page-reference": "Reference",
"wikieditor-toolbar-help-page-discussion": "Diskuse", "wikieditor-toolbar-help-page-discussion": "Diskuse",
"wikieditor-toolbar-help-content-italic-description": "Kurzíva", "wikieditor-toolbar-help-content-italic-description": "Kurzíva",
"wikieditor-toolbar-help-content-italic-syntax": "''Text kurzívou''", "wikieditor-toolbar-help-content-italic-syntax": "''Text kurzívou''",
"wikieditor-toolbar-help-content-italic-result": "<em>Text kurzívou</em>" , "wikieditor-toolbar-help-content-italic-result": "<em>Text kurzívou</em>" ,
 End of changes. 10 change blocks. 
11 lines changed or deleted 12 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)