"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "extensions/TitleBlacklist/i18n/bg.json" between
mediawiki-1.31.1.tar.gz and mediawiki-1.32.0.tar.gz

About: MediaWiki is a wiki engine (the collaborative editing software that runs for e.g. Wikipedia, the free encyclopedia).

bg.json  (mediawiki-1.31.1):bg.json  (mediawiki-1.32.0)
{ {
"@metadata": { "@metadata": {
"authors": [ "authors": [
"Borislav", "Borislav",
"DCLXVI", "DCLXVI",
"Spiritia", "Spiritia",
"Termininja", "Termininja",
"ShockD", "ShockD",
"StanProg" "StanProg",
"Vlad5250"
] ]
}, },
"log-name-titleblacklist": "Дневник на черния списък на заглавията", "log-name-titleblacklist": "Дневник на черния списък на заглавията",
"log-description-titleblacklist": "Тези събития следят съвпаденията с чер ния списък на заглавия.", "log-description-titleblacklist": "Тези събития следят съвпаденията с чер ния списък на заглавия.",
"logentry-titleblacklist-hit-username": "$1 {{GENDER:$2|предизвика}} съвп адение с черния списък на заглавията, опитвайки се да създаде сметка $3, съвпада ща с $4.", "logentry-titleblacklist-hit-username": "$1 {{GENDER:$2|предизвика}} съвп адение с черния списък на заглавията, опитвайки се да създаде сметка $3, съвпада ща с $4.",
"titleblacklist-desc": "Позволява на администраторите да забраняват създа ването на страници и потребителски сметки чрез [[MediaWiki:Titleblacklist|черен] ] и [[MediaWiki:Titlewhitelist|бял списък]].", "titleblacklist-desc": "Позволява на администраторите да забраняват създа ването на страници и потребителски сметки чрез [[MediaWiki:Titleblacklist|черен] ] и [[MediaWiki:Titlewhitelist|бял списък]].",
"titleblacklist": "# Страницата съдържа черен списък за заглавия на стран ици\n# Страници и потребители, чиито имена съответстват с регулярните изрази в с писъка, не могат да бъдат създавани.\n# За коментари се използва символът „#“.", "titleblacklist": "# Страницата съдържа черен списък за заглавия на стран ици\n# Страници и потребители, чиито имена съответстват с регулярните изрази в с писъка, не могат да бъдат създавани.\n# За коментари се използва символът „#“.",
"titlewhitelist": "# Това е бял списък на заглавията. Използвайте \"#\" з а въвеждане на коментари.\n# По подразбиране списъкът е нечувствителен на малки и главни букви", "titlewhitelist": "# Това е бял списък на заглавията. Използвайте \"#\" з а въвеждане на коментари.\n# По подразбиране списъкът е нечувствителен на малки и главни букви",
"titleblacklist-forbidden-edit": "Страницата „$2“ не може да бъде създаде на, тъй като съвпада със запис от черния списък: <code>$1</code>", "titleblacklist-forbidden-edit": "Страницата „$2“ не може да бъде създаде на, тъй като съвпада със запис от черния списък: <code>$1</code>",
"titleblacklist-forbidden-move": "Страницата „$2“ не може да бъде премест ена като „$3“, тъй като съвпада със запис от черния списък: <code>$1</code>", "titleblacklist-forbidden-move": "Страницата „$2“ не може да бъде премест ена като „$3“, тъй като съвпада със запис от черния списък: <code>$1</code>",
"titleblacklist-forbidden-upload": "Файлът „$2“ не може да бъде качен, тъ й като съвпада със запис от черния списък: <code>$1</code>", "titleblacklist-forbidden-upload": "Файлът „$2“ не може да бъде качен, тъ й като съвпада със запис от черния списък: <code>$1</code>",
"titleblacklist-forbidden-new-account": "Забранено е създаването на потре бителско име „$2“.\nТо отговаря на следния запис от черния списък: <code>$1</cod e>", "titleblacklist-forbidden-new-account": "Забранено е създаването на потре бителско име „$2“.\nТо отговаря на следния запис от черния списък: <code>$1</cod e>",
"titleblacklist-invalid": "{{PLURAL:$1|Следният ред|Следните редове}} от черния списък на заглавията {{PLURAL:$1|е невалиден|са невалидни}} и трябва да { {PLURAL:$1|бъде коригиран|бъдат коригирани}} преди съхранение:", "titleblacklist-invalid": "{{PLURAL:$1|Следният ред|Следните редове}} от черния списък на заглавията {{PLURAL:$1|е невалиден|са невалидни}} и трябва да { {PLURAL:$1|бъде коригиран|бъдат коригирани}} преди съхранение:",
"titleblacklist-override": "Игнорирай черния списък", "titleblacklist-override": "Игнорирай черния списък",
"titleblacklist-warning": "<strong>Внимание: Тази страница може да бъде р едактирана само от администратори и други потребители с <code>tboverride</code> права защото съвпада със следния запис от „черния списък“:</strong><br /><code>$ 1</code>", "titleblacklist-warning": "<strong>Внимание: Тази страница може да бъде р едактирана само от администратори и други потребители с <code>tboverride</code> права защото съвпада със следния запис от „черния списък“:</strong><br /><code>$ 1</code>",
"right-tboverride": "Игнориране на черния списък на страници и участници" "right-tboverride": "Игнориране на черния списък на страници или потребит
ели",
"right-tboverride-account": "Игнориране на черния списък с потребителски
имена"
} }
 End of changes. 2 change blocks. 
2 lines changed or deleted 6 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)