"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "extensions/Nuke/i18n/bg.json" between
mediawiki-1.31.1.tar.gz and mediawiki-1.32.0.tar.gz

About: MediaWiki is a wiki engine (the collaborative editing software that runs for e.g. Wikipedia, the free encyclopedia).

bg.json  (mediawiki-1.31.1):bg.json  (mediawiki-1.32.0)
{ {
"@metadata": { "@metadata": {
"authors": [ "authors": [
"Borislav", "Borislav",
"DCLXVI", "DCLXVI",
"Spiritia", "Spiritia",
"Termininja", "Termininja",
"ShockD" "ShockD",
"StanProg"
] ]
}, },
"nuke": "Масово изтриване", "nuke": "Масово изтриване",
"nuke-desc": "Предоставя на администраторите възможност за [[Special:Nuke |масово изтриване]] на страници", "nuke-desc": "Предоставя на администраторите възможност за [[Special:Nuke |масово изтриване]] на страници",
"nuke-nopages": "Сред последните промени не съществуват нови страници, съ "nuke-nopages": "Сред последните промени не съществуват нови страници, съ
здадени от [[Special:Contributions/$1|$1]].", здадени от [[Special:Contributions/$1|{{GENDER:$1|$1}}]].",
"nuke-list": "Следните страници са били наскоро създадени от [[Special:Co "nuke-list": "Следните страници са били наскоро създадени от [[Special:Co
ntributions/$1|$1]]. Напишете коментар и щракнете бутона, за да ги изтриете.", ntributions/$1|{{GENDER:$1|$1}}]]. Напишете коментар и щракнете бутона, за да ги
"nuke-defaultreason": "Масово изтриване на страници, създадени от $1", изтриете.",
"nuke-defaultreason": "Масово изтриване на страници, създадени от [[Speci
al:Contributions/$1|{{GENDER:$1|$1}}]]",
"nuke-tools": "Този инструмент позволява масовото изтриване на страници, създадени от даден регистриран или анонимен потребител. Въведете потребителско и ме или IP, за да получите списъка от страници за изтриване:", "nuke-tools": "Този инструмент позволява масовото изтриване на страници, създадени от даден регистриран или анонимен потребител. Въведете потребителско и ме или IP, за да получите списъка от страници за изтриване:",
"nuke-submit-user": "Отваряне", "nuke-submit-user": "Отваряне",
"nuke-submit-delete": "Изтриване на избраните", "nuke-submit-delete": "Изтриване на избраните",
"right-nuke": "Масово изтриване на страници", "right-nuke": "Масово изтриване на страници",
"nuke-select": "Избиране: $1", "nuke-select": "Избиране: $1",
"nuke-userorip": "Потребителско име, IP адрес или празно:", "nuke-userorip": "Потребителско име, IP адрес или празно:",
"nuke-maxpages": "Максимален брой страници:", "nuke-maxpages": "Максимален брой страници:",
"nuke-deleted": "Страницата '''$1''' е изтрита.", "nuke-deleted": "Страницата '''$1''' е изтрита.",
"nuke-delete-more": "[[Special:Nuke|Изтриване на още страници]]", "nuke-delete-more": "[[Special:Nuke|Изтриване на още страници]]",
"nuke-pattern": "Обща част (pattern) в заглавията:", "nuke-pattern": "Обща част (pattern) в заглавията:",
"nuke-viewchanges": "преглед на промените",
"nuke-namespace": "Ограничение по именно пространство:", "nuke-namespace": "Ограничение по именно пространство:",
"nuke-linkoncontribs": "масово изтриване", "nuke-linkoncontribs": "масово изтриване",
"nuke-linkoncontribs-text": "Масово изтриване на страници, на които потре бителят е единствен автор" "nuke-linkoncontribs-text": "Масово изтриване на страници, на които {{GEN DER:$1|потребителят}} е единствен автор"
} }
 End of changes. 4 change blocks. 
7 lines changed or deleted 11 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)