"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "extensions/ConfirmEdit/FancyCaptcha/i18n/jv.json" between
mediawiki-1.31.1.tar.gz and mediawiki-1.32.0.tar.gz

About: MediaWiki is a wiki engine (the collaborative editing software that runs for e.g. Wikipedia, the free encyclopedia).

jv.json  (mediawiki-1.31.1):jv.json  (mediawiki-1.32.0)
skipping to change at line 15 skipping to change at line 15
"Meursault2004", "Meursault2004",
"NoiX180" "NoiX180"
] ]
}, },
"fancycaptcha-addurl": "Besutané panjenengan kalebu pranala njaba anyar. \nSaperlu ngreksa wiki tumrap spam otomatis, kita aturi panjenengan ngisèkaké te mbung sing katon ing ngisor nyang kothaké ([[Special:Captcha/help|katerangan liy ané]]):", "fancycaptcha-addurl": "Besutané panjenengan kalebu pranala njaba anyar. \nSaperlu ngreksa wiki tumrap spam otomatis, kita aturi panjenengan ngisèkaké te mbung sing katon ing ngisor nyang kothaké ([[Special:Captcha/help|katerangan liy ané]]):",
"fancycaptcha-badlogin": "Kanggo ngreksa lawan parengkahan tembung sandhi otomatis, tulung lebokna ukara ing ngisor iki menyang sajroning kothak sing wis sumedya ([[Special:Captcha/help|info sabanjuré]]):", "fancycaptcha-badlogin": "Kanggo ngreksa lawan parengkahan tembung sandhi otomatis, tulung lebokna ukara ing ngisor iki menyang sajroning kothak sing wis sumedya ([[Special:Captcha/help|info sabanjuré]]):",
"fancycaptcha-captcha": "Pamriksa kamanan", "fancycaptcha-captcha": "Pamriksa kamanan",
"fancycaptcha-accountcreate": "Kanggo ngreksa wiki saka panggawé akun oto matis, tulung tembung sing katon ana ngisor iki panjenengan tulisaké ing kothak ngisor iki ([[Special:Captcha/help|katerangan candhaké]]):", "fancycaptcha-accountcreate": "Kanggo ngreksa wiki saka panggawé akun oto matis, tulung tembung sing katon ana ngisor iki panjenengan tulisaké ing kothak ngisor iki ([[Special:Captcha/help|katerangan candhaké]]):",
"fancycaptcha-create": "Suntingan panjenengan ngandhut pranala jaba anyar . Kanggo nggawé kaca iki, mangga isèkna tembung-tembung sing ana ing kothak iki ([[Special:Captcha/help|info jangkep]]):", "fancycaptcha-create": "Suntingan panjenengan ngandhut pranala jaba anyar . Kanggo nggawé kaca iki, mangga isèkna tembung-tembung sing ana ing kothak iki ([[Special:Captcha/help|info jangkep]]):",
"fancycaptcha-edit": "Suntingan panjenengan ngandhut pranala jaba anyar. Kanggo nyunting kaca iki, mangga isèkna tembung-tembung sing ana ing kothak iki ([[Special:Captcha/help|info jangkep]]):", "fancycaptcha-edit": "Suntingan panjenengan ngandhut pranala jaba anyar. Kanggo nyunting kaca iki, mangga isèkna tembung-tembung sing ana ing kothak iki ([[Special:Captcha/help|info jangkep]]):",
"fancycaptcha-imgcaptcha-ph": "Isi tèks sing panjenengan deleng ing gamba r", "fancycaptcha-imgcaptcha-ph": "Lebokaké tulisan kang panjenengan deleng i ng gambar",
"fancycaptcha-sendemail": "Kanggo ngreksa lawan spam otomatis, tulung leb okna ukara ing ngisor iki menyang sajroning kothak sing wis sumedya ([[Special:C aptcha/help|info sabanjuré]]):", "fancycaptcha-sendemail": "Kanggo ngreksa lawan spam otomatis, tulung leb okna ukara ing ngisor iki menyang sajroning kothak sing wis sumedya ([[Special:C aptcha/help|info sabanjuré]]):",
"fancycaptcha-reload-text": "Anyarana", "fancycaptcha-reload-text": "Anyarana",
"apihelp-fancycaptchareload-description": "Golèk FancyCaptcha anyar.", "apihelp-fancycaptchareload-description": "Golèk FancyCaptcha anyar.",
"apihelp-fancycaptchareload-example-1": "Golèk FancyCaptcha anyar" "apihelp-fancycaptchareload-example-1": "Golèk FancyCaptcha anyar"
} }
 End of changes. 1 change blocks. 
1 lines changed or deleted 1 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)