"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "extensions/Cite/i18n/ca.json" between
mediawiki-1.31.1.tar.gz and mediawiki-1.32.0.tar.gz

About: MediaWiki is a wiki engine (the collaborative editing software that runs for e.g. Wikipedia, the free encyclopedia).

ca.json  (mediawiki-1.31.1):ca.json  (mediawiki-1.32.0)
{ {
"@metadata": { "@metadata": {
"authors": [ "authors": [
"Davidpar", "Davidpar",
"Jordi Roqué", "Jordi Roqué",
"SMP", "SMP",
"Vriullop", "Vriullop",
"Pere prlpz" "Pere prlpz"
] ]
}, },
"cite-desc": "Afegeix les etiquetes <nowiki><ref[ name=id]></nowiki> i <n owiki><references/></nowiki>, per a cites", "cite-desc": "Afegeix les etiquetes <code><nowiki><ref[ name=id]></nowiki ></code> i <code><nowiki><references/></nowiki></code>, per a cites",
"cite_error": "Error de citació: $1", "cite_error": "Error de citació: $1",
"cite_error_ref_numeric_key": "Etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code> no vàlid a;\nel nom no pot ser un nombre. Empreu una paraula o un títol descriptiu", "cite_error_ref_numeric_key": "Etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code> no vàlid a;\nel nom no pot ser un nombre. Empreu una paraula o un títol descriptiu",
"cite_error_ref_no_key": "Etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code> no vàlida;\nl es refs sense contingut han de tenir nom", "cite_error_ref_no_key": "Etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code> no vàlida;\nl es refs sense contingut han de tenir nom",
"cite_error_ref_too_many_keys": "Etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code> no vàl ida;\nempreu l'estructura <code>&lt;ref name=\"Nom\"&gt;</code>", "cite_error_ref_too_many_keys": "Etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code> no vàl ida;\nempreu l'estructura <code>&lt;ref name=\"Nom\"&gt;</code>",
"cite_error_ref_no_input": "Etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code> no vàlida; \nles referències sense nom han de tenir contingut", "cite_error_ref_no_input": "Etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code> no vàlida; \nles referències sense nom han de tenir contingut",
"cite_error_references_invalid_parameters": "Etiqueta <code>&lt;reference s&gt;</code> no vàlida; \nno es permeten paràmetres. \nUseu <code>&lt;references /&gt;</code>", "cite_error_references_invalid_parameters": "Etiqueta <code>&lt;reference s&gt;</code> no vàlida; \nno es permeten paràmetres. \nUseu <code>&lt;references /&gt;</code>",
"cite_error_references_no_backlink_label": "Hi ha massa etiquetes persona litzades.\nSe'n poden definir més a <nowiki>[[MediaWiki:Cite references link man y format backlink labels]]</nowiki>", "cite_error_references_no_backlink_label": "Hi ha massa etiquetes persona litzades.\nSe'n poden definir més a <nowiki>[[MediaWiki:Cite references link man y format backlink labels]]</nowiki>",
"cite_error_no_link_label_group": "No hi ha etiquetes vincle personalitza t per al grup \"$1\".\nDefineix més al missatge <nowiki>[[MediaWiki:$2]]</nowiki >.", "cite_error_no_link_label_group": "No hi ha etiquetes vincle personalitza t per al grup \"$1\".\nDefineix més al missatge <nowiki>[[MediaWiki:$2]]</nowiki >.",
"cite_error_references_no_text": "Etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code> no và lida;\nno s'ha proporcionat text per les refs amb l'etiqueta <code>$1</code>", "cite_error_references_no_text": "Etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code> no và lida;\nno s'ha proporcionat text per les refs amb l'etiqueta <code>$1</code>",
"cite_error_included_ref": "Es tanca el <code>&lt;/ref&gt;</code> que man ca per una etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code>", "cite_error_included_ref": "Es tanca el <code>&lt;/ref&gt;</code> que man ca per una etiqueta <code>&lt;ref&gt;</code>",
 End of changes. 1 change blocks. 
1 lines changed or deleted 1 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)