"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Widgetize/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"Widgetize": { "Widgetize": {
"OpenInNewWindow": "Öppna i ett nytt fönster", "OpenInNewWindow": "Öppna i ett nytt fönster",
"PluginDescription": "Visa alla Matomo rapporter på din webbplats eller app med hjälp av enkel kod (en HTML-tagg).", "PluginDescription": "Visa alla Matomo rapporter på din webbplats eller app med hjälp av enkel kod (en HTML-tagg).",
"ViewAccessRequired": "Den här användaren har åtminstone lite skrivåtkom st. Endast tokens för användare som bara har visningsåtkomst kan användas. Se %1 $s för mer information.",
"TopLinkTooltip": "Exportera rapporter från Matomo som Widgets och bädda in instrumentpanelen i din app som en iframe." "TopLinkTooltip": "Exportera rapporter från Matomo som Widgets och bädda in instrumentpanelen i din app som en iframe."
} }
} }
 End of changes. 1 change blocks. 
0 lines changed or deleted 1 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)