"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/UserCountry/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 17 skipping to change at line 17
"Continents": "Kontinenter", "Continents": "Kontinenter",
"Country": "Land", "Country": "Land",
"CountryCode": "Landskod", "CountryCode": "Landskod",
"country_a1": "Anonym proxy", "country_a1": "Anonym proxy",
"country_a2": "Satellitleverantör", "country_a2": "Satellitleverantör",
"country_cat": "Katalanska språkgemenskaperna", "country_cat": "Katalanska språkgemenskaperna",
"country_o1": "Annat land", "country_o1": "Annat land",
"VisitLocation": "Besök plats", "VisitLocation": "Besök plats",
"CurrentLocationIntro": "Enligt denna leverantör är din aktuella plats", "CurrentLocationIntro": "Enligt denna leverantör är din aktuella plats",
"DefaultLocationProviderDesc1": "Som standard gissar sig platstjänsten t ill besökarens plats baserat på vilket språk som används.", "DefaultLocationProviderDesc1": "Som standard gissar sig platstjänsten t ill besökarens plats baserat på vilket språk som används.",
"DefaultLocationProviderDesc2": "Detta är inte särskilt exakt, så %1$svi rekommenderar att du installerar och använder %2$sen geolokaliseringsdatabas%3$ s.%4$s",
"DefaultLocationProviderExplanation": "Du använder den standardiserade p latsleverantören, det innebär att Matomo kommer räkna ut besökarens geografiska position baserat på språket de använder. %1$sLäs det här%2$s för att lära dig me r om hur du får en mer exakt lokalisering av dina besökare.", "DefaultLocationProviderExplanation": "Du använder den standardiserade p latsleverantören, det innebär att Matomo kommer räkna ut besökarens geografiska position baserat på språket de använder. %1$sLäs det här%2$s för att lära dig me r om hur du får en mer exakt lokalisering av dina besökare.",
"DistinctCountries": "%s distinkta länder", "DistinctCountries": "%s distinkta länder",
"FromDifferentCities": "Olika städer", "FromDifferentCities": "Olika städer",
"GeoIPDocumentationSuffix": "För att se data i den här rapporten måste d u ställa in GeoIP i inställningarna, under fliken Geolocation. Dom kommersiella versionerna av GeoIP-databaserna från %1$sMaxmind%2$s är mer exakta än dom som ä r gratis. Klicka %3$shär%4$s för att se hur exakta dom är.", "GeoIPDocumentationSuffix": "För att se data i den här rapporten måste d u ställa in GeoIP i inställningarna, under fliken Geolocation. Dom kommersiella versionerna av GeoIP-databaserna från %1$sMaxmind%2$s är mer exakta än dom som ä r gratis. Klicka %3$shär%4$s för att se hur exakta dom är.",
"Geolocation": "Geolocation", "Geolocation": "Geolocation",
"GeolocationPageDesc": "På den här sidan kan du ändra hur Matomo avgör b esökarnas platser.", "GeolocationPageDesc": "På den här sidan kan du ändra hur Matomo avgör b esökarnas platser.",
"getCityDocumentation": "Den här rapporten visar vilka städer dina besök are var i när dom besökte webbplatsen.", "getCityDocumentation": "Den här rapporten visar vilka städer dina besök are var i när dom besökte webbplatsen.",
"getContinentDocumentation": "Den här rapporten visar vilka kontinenter dina besökare var på när dom besökte webbplatsen.", "getContinentDocumentation": "Den här rapporten visar vilka kontinenter dina besökare var på när dom besökte webbplatsen.",
"getCountryDocumentation": "Den här rapporten visar vilka länder dina be sökare var i när dom besökte webbplatsen.", "getCountryDocumentation": "Den här rapporten visar vilka länder dina be sökare var i när dom besökte webbplatsen.",
"getRegionDocumentation": "Den här rapporten visar vilka regioner dina b esökare var i när dom besökte webbplatsen.", "getRegionDocumentation": "Den här rapporten visar vilka regioner dina b esökare var i när dom besökte webbplatsen.",
"HowToInstallGeoIPDatabases": "Hur får jag geolokaliseringsdatabaser?",
"Latitude": "Latitud", "Latitude": "Latitud",
"Latitudes": "Latituder", "Latitudes": "Latituder",
"Location": "Plats", "Location": "Plats",
"LocationProvider": "Platstjänst", "LocationProvider": "Platstjänst",
"Longitude": "Longitud", "Longitude": "Longitud",
"Longitudes": "Longituder", "Longitudes": "Longituder",
"NoDataForGeoIPReport1": "Det finns ingen data för den här rapporten. An tingen finns det ingen platsdata tillgänglig, eller så kan inte besökarnas IP-ad resser lokaliseras.", "NoDataForGeoIPReport1": "Det finns ingen data för den här rapporten. An tingen finns det ingen platsdata tillgänglig, eller så kan inte besökarnas IP-ad resser lokaliseras.",
"NoDataForGeoIPReport2": "Ändra inställningarna %1$shär%2$s och använd e n %3$sdatabas på stadsnivå%4$s om du vill aktivera Geolocation.", "NoDataForGeoIPReport2": "Ändra inställningarna %1$shär%2$s och använd e n %3$sdatabas på stadsnivå%4$s om du vill aktivera Geolocation.",
"PluginDescription": "Geografiska rapporter för dina besökare: land, reg ion, stad och geografiska koordinater (latitud\/longitud).", "PluginDescription": "Geografiska rapporter för dina besökare: land, reg ion, stad och geografiska koordinater (latitud\/longitud).",
"Region": "Region", "Region": "Region",
"SubmenuLocations": "Platser", "SubmenuLocations": "Platser",
"TestIPLocatorFailed": "Matomo försökte kontrollera platsen för en känd IP-adress (%1$s), men din server returnerade ingen information. Den här leverant ören kanske inte är konfigurerad korrekt (geolokaliseringsdatabasen kan exempelv is ha felaktig namngivning eller finnas i fel katalog).",
"ToGeolocateOldVisits": "Används skriptet som beskrivs %1$shär%2$s för a tt få platsdata för gamla besök.", "ToGeolocateOldVisits": "Används skriptet som beskrivs %1$shär%2$s för a tt få platsdata för gamla besök.",
"WidgetLocation": "Besökares plats" "WidgetLocation": "Besökares plats",
"GeoIpDbIpAccuracyNote": "Obs: DBIP-databaserna är gratis och kan laddas
ner automatiskt, men geolokaliseringsresultat (särskilt stadsresultat) är inte
lika exakta som MaxMinds. MaxMind kräver dock att du skapar ett konto även för d
en kostnadsfria databasen. Om du vill använda MaxMinds geolokaliseringsdatabas k
an du starta processen %1$shär%2$s",
"MaxMindLinkExplanation": "Om du använder MaxMinds geolokaliseringsdatab
aser och du inte redan vet hur du skapar din nedladdnings-URL, %1$sklicka här fö
r att lära dig hur du gör det%2$s."
} }
} }
 End of changes. 4 change blocks. 
1 lines changed or deleted 12 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)