"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Transitions/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 12 skipping to change at line 12
"Transitions": { "Transitions": {
"BouncesInline": "%s avvisningar", "BouncesInline": "%s avvisningar",
"DirectEntries": "Direktträffar", "DirectEntries": "Direktträffar",
"Transitions": "Övergångar", "Transitions": "Övergångar",
"ErrorBack": "Gå tillbaka till föregående åtgärd", "ErrorBack": "Gå tillbaka till föregående åtgärd",
"ExitsInline": "%s utgångar", "ExitsInline": "%s utgångar",
"NumPageviews": "%s sidvisningar", "NumPageviews": "%s sidvisningar",
"NumDownloads": "%s nerladdningar", "NumDownloads": "%s nerladdningar",
"NumOutlinks": "%s utlänkar", "NumOutlinks": "%s utlänkar",
"TopX": "%s främsta etiketterna", "TopX": "%s främsta etiketterna",
"FeatureDescription": "Transitions ger dig en rapport som visar de saker som dina besökare gjorde direkt före och efter visning av en viss sida. Den här sidan kommer att förklara hur du får åtkomst till, förstår och använder den kra ftfulla Transitions-rapporten.",
"AvailableInOtherReports": "Visste du att övergångar även finns som en r adåtgärd i följande rapporter?", "AvailableInOtherReports": "Visste du att övergångar även finns som en r adåtgärd i följande rapporter?",
"AvailableInOtherReports2": "För bara muspekaren över en rad i någon av dessa rapporter och klicka på övergångsikonen %s för att starta den.",
"FromCampaigns": "Från kampanjer", "FromCampaigns": "Från kampanjer",
"FromPreviousPages": "Från interna sidor", "FromPreviousPages": "Från interna sidor",
"FromPreviousPagesInline": "%s från interna sidor", "FromPreviousPagesInline": "%s från interna sidor",
"FromPreviousSiteSearches": "Från Intern Sök.", "FromPreviousSiteSearches": "Från Intern Sök.",
"FromPreviousSiteSearchesInline": "%s från interna sökningar", "FromPreviousSiteSearchesInline": "%s från interna sökningar",
"FromSearchEngines": "Från sökmotorer", "FromSearchEngines": "Från sökmotorer",
"FromSocialNetworks": "Från sociala nätverk", "FromSocialNetworks": "Från sociala nätverk",
"FromWebsites": "Från webbplatser", "FromWebsites": "Från webbplatser",
"IncomingTraffic": "Inkommande trafik", "IncomingTraffic": "Inkommande trafik",
"LoopsInline": "%s siduppdateringar", "LoopsInline": "%s siduppdateringar",
skipping to change at line 34 skipping to change at line 36
"NoDataForActionDetails": "Antingen har händelsen inte haft några sidvis ningar under perioden %s eller så är den ogiltig.", "NoDataForActionDetails": "Antingen har händelsen inte haft några sidvis ningar under perioden %s eller så är den ogiltig.",
"OutgoingTraffic": "Utgående trafik", "OutgoingTraffic": "Utgående trafik",
"PluginDescription": "Tidigare Rapporter och följande åtgärder för varje sida URL i en ny Övergångsrapport, som finns i Händelserapporter via en ny ikon .", "PluginDescription": "Tidigare Rapporter och följande åtgärder för varje sida URL i en ny Övergångsrapport, som finns i Händelserapporter via en ny ikon .",
"ShareOfAllPageviews": "Den här sidan hade %1$s sidvisningar (%2$s av al la sidvisningar)", "ShareOfAllPageviews": "Den här sidan hade %1$s sidvisningar (%2$s av al la sidvisningar)",
"ToFollowingPages": "Till interna sidor", "ToFollowingPages": "Till interna sidor",
"ToFollowingPagesInline": "%s till interna sidor", "ToFollowingPagesInline": "%s till interna sidor",
"ToFollowingSiteSearches": "Interna Sökningar", "ToFollowingSiteSearches": "Interna Sökningar",
"ToFollowingSiteSearchesInline": "%s interna sökningar", "ToFollowingSiteSearchesInline": "%s interna sökningar",
"XOfAllPageviews": "%s av alla sidvisningar", "XOfAllPageviews": "%s av alla sidvisningar",
"XOutOfYVisits": "%1$s (av %2$s)", "XOutOfYVisits": "%1$s (av %2$s)",
"PageURLTransitions": "Sidans URL-övergångar",
"TransitionsSubcategoryHelp1": "Transitions ger dig en rapport som visar
de saker som dina besökare gjorde direkt före och efter visning av en viss sida
. Den här sidan kommer att förklara hur du får åtkomst till, förstår och använde
r den kraftfulla Transitions-rapporten.",
"TransitionsSubcategoryHelp2": "Mer detaljer" "TransitionsSubcategoryHelp2": "Mer detaljer"
} }
} }
 End of changes. 3 change blocks. 
0 lines changed or deleted 7 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)