"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Tour/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"Tour": { "Tour": {
"PluginDescription": "Bli Matomo-expert på nolltid genom att slutföra ut
maningar som gör dig bekant med Matomo.",
"Tour": "Rundtur",
"Engagement": "Engagemang", "Engagement": "Engagemang",
"UploadLogo": "Ladda upp logotyp", "UploadLogo": "Ladda upp logotyp",
"AddUser": "Lägg till användare", "AddUser": "Lägg till användare",
"AddWebsite": "Lägg till webbplats", "AddWebsite": "Lägg till webbplats",
"AddReport": "Lägg till en schemalagd rapport",
"AddSegment": "Lägg till segment", "AddSegment": "Lägg till segment",
"AddAnnotation": "Lägg till anteckning", "AddAnnotation": "Lägg till anteckning",
"BrowseMarketplace": "Utforska marknadsplatsen", "BrowseMarketplace": "Utforska marknadsplatsen",
"PreviousChallenges": "Tidigare utmaningar",
"ViewX": "Visa %s", "ViewX": "Visa %s",
"SelectDateRange": "Välj datumintervall", "SelectDateRange": "Välj datumintervall",
"CompletionTitle": "Bra gjort!" "SelectDateRangeDescription": "Välj ett datumintervall i kalendern.",
"ChangeVisualisation": "Ändra en visualisering",
"ChangeVisualisationDescription": "Visa en rapport och välj visualiserin
gsikonen längst ner i en rapport för att visa samma rapport i en annan visualise
ring.",
"FlattenActionsDescription": "Gå till Beteende => Sidor och klicka längs
t ner i rapporten på kugghjulsikonen för att platta ut rapporten. En platt rappo
rt ändrar hierarkin från en grupperad rapport till en lista.",
"ViewVisitsLogDescription": "Besöksloggen visar alla individuella besök
och åtgärder varje besökare gjorde på din webbplats.",
"ViewVisitorProfileDescription": "Besöksloggen hjälper dig att förstå di
na besökares individuella beteende genom att sammanfatta och lista dina besökare
s besök.",
"ShareAllChallengesCompleted": "Låste precis upp %1$s insatsen genom att
slutföra alla Matomo-utmaningar.",
"BecomeMatomoExpert": "Bli en Matomo-expert",
"YouCanCallYourselfExpert": "Du kan nu kalla dig en sann %1$sMatomo-expe
rt%2$s.",
"ConfigureGeolocationDescription": "Se till att dina besökares position
upptäcks korrekt.",
"ShareYourAchievementOn": "Dela din prestation på %1$s.",
"MatomoBeginner": "Matomo nybörjare",
"MatomoIntermediate": "Matomo Intermediate",
"MatomoProfessional": "Matomo Professional",
"MatomoExpert": "Matomo Expert",
"ConfigureGeolocation": "Konfigurera geolokalisering",
"CustomiseDashboard": "Anpassa instrumentpanel",
"CustomiseDashboardDescription": "Du kan lägga till nya widgetar till di
n instrumentpanel för att säkerställa att den rapporterar om alla dina viktigast
e mätvärden.",
"DefineGoal": "Lägg till ett mål",
"EmbedTrackingCode": "Bädda in spårningskod",
"CompletionTitle": "Bra gjort!",
"CompletionMessage": "Du har slutfört alla utmaningar. Ge dig själv en k
lapp på axeln.",
"Part1Title": "Välkommen till Matomo %1$s. Denna widget hjälper dig att
bli Matomo-expert på nolltid.",
"Part4Title": "Stora framsteg %1$s! Bara några fler utmaningar att slutf
öra.",
"OnlyVisibleToSuperUser": "Endast du som %1$ssuperanvändare%2$s kan se d
en här widgeten."
} }
} }
 End of changes. 4 change blocks. 
1 lines changed or deleted 46 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)