"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/SitesManager/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 31 skipping to change at line 31
"ExceptionInvalidIPFormat": "IP-adresser som ska exkluderas \"%1$s\" har inte ett giltig format (t.ex. %2$s).", "ExceptionInvalidIPFormat": "IP-adresser som ska exkluderas \"%1$s\" har inte ett giltig format (t.ex. %2$s).",
"ExceptionInvalidTimezone": "Tidszonen \"%s\" är inte giltig. Vänligen a nge en giltig tidszon.", "ExceptionInvalidTimezone": "Tidszonen \"%s\" är inte giltig. Vänligen a nge en giltig tidszon.",
"ExceptionInvalidUrl": "Den angivna URL'n är inte giltig: '%s'.", "ExceptionInvalidUrl": "Den angivna URL'n är inte giltig: '%s'.",
"ExceptionNoUrl": "Du måste åtminstone specifiera en URL för denna webbp lats.", "ExceptionNoUrl": "Du måste åtminstone specifiera en URL för denna webbp lats.",
"ExcludedIps": "Exkluderade IP-adresser", "ExcludedIps": "Exkluderade IP-adresser",
"ExcludedParameters": "Exkluderade parametrar", "ExcludedParameters": "Exkluderade parametrar",
"ExcludedUserAgents": "Uteslutna användaragenter", "ExcludedUserAgents": "Uteslutna användaragenter",
"Format_Utc": "UTC%s", "Format_Utc": "UTC%s",
"GlobalExcludedUserAgentHelp1": "Ange en lista med användaragenter som s ka uteslutas från spårning av Matomo.", "GlobalExcludedUserAgentHelp1": "Ange en lista med användaragenter som s ka uteslutas från spårning av Matomo.",
"GlobalExcludedUserAgentHelp2": "Det här kan användas för att utesluta v issa bottar från att blir spårade som besök.", "GlobalExcludedUserAgentHelp2": "Det här kan användas för att utesluta v issa bottar från att blir spårade som besök.",
"GlobalExcludedUserAgentHelp3": "Regelbundna uttryck som %s stöds.",
"GlobalListExcludedIps": "Global lista över exkluderade IP-adresser", "GlobalListExcludedIps": "Global lista över exkluderade IP-adresser",
"GlobalListExcludedQueryParameters": "Global lista över URL-parametrar a tt utesluta", "GlobalListExcludedQueryParameters": "Global lista över URL-parametrar a tt utesluta",
"GlobalListExcludedUserAgents": "Global lista med användaragenter som sk a uteslutas", "GlobalListExcludedUserAgents": "Global lista med användaragenter som sk a uteslutas",
"GlobalListExcludedUserAgents_Desc": "Om besökarens användaragent innehå ller något av det du anger, så kommer besöket exkluderas från Matomo.", "GlobalListExcludedUserAgents_Desc": "Om besökarens användaragent innehå ller något av det du anger, så kommer besöket exkluderas från Matomo.",
"GlobalSettings": "Globala inställningar", "GlobalSettings": "Globala inställningar",
"GlobalWebsitesSettings": "Globala inställningar för webbplatser", "GlobalWebsitesSettings": "Globala inställningar för webbplatser",
"InstallationGuides": "Installationsguider",
"ExtraInformationNeeded": "För att ställa in Matomo på ditt system kan d
u behöva följande information:",
"Integrations": "Integrationer", "Integrations": "Integrationer",
"HelpExcludedIpAddresses": "Ange listan över IP-adresser, en per rad, so m du önskar exkludera från spårningen av Matomo. Du kan använda CIDR notation t. ex. %1$s eller wildcards, t.ex. %2$s eller %3$s", "HelpExcludedIpAddresses": "Ange listan över IP-adresser, en per rad, so m du önskar exkludera från spårningen av Matomo. Du kan använda CIDR notation t. ex. %1$s eller wildcards, t.ex. %2$s eller %3$s",
"JsTrackingTagHelp": "Här är JavaScript-spårningskoden att inkludera på alla dina sidor", "JsTrackingTagHelp": "Här är JavaScript-spårningskoden att inkludera på alla dina sidor",
"KeepURLFragments": "Sidans URL fragment spåras", "KeepURLFragments": "Sidans URL fragment spåras",
"KeepURLFragmentsHelp": "Om rutan som ska kryssas i här under är okryssa d, kommer sidans URL fragment (allt efter den %1$s) att bli flyttad under spårni ngen: %2$s kommer att spåras som %3$s.", "KeepURLFragmentsHelp": "Om rutan som ska kryssas i här under är okryssa d, kommer sidans URL fragment (allt efter den %1$s) att bli flyttad under spårni ngen: %2$s kommer att spåras som %3$s.",
"KeepURLFragmentsHelp2": "Du kan också hoppa över den här inställningen för en egna webbsidor ovan.", "KeepURLFragmentsHelp2": "Du kan också hoppa över den här inställningen för en egna webbsidor ovan.",
"KeepURLFragmentsLong": "Behåll sidans URL fragment när du spårar sidans URL.", "KeepURLFragmentsLong": "Behåll sidans URL fragment när du spårar sidans URL.",
"ListOfIpsToBeExcludedOnAllWebsites": "IP-adresserna som är listade neda n kommer att bli exkluderade från spårning på samtliga webbplatser.", "ListOfIpsToBeExcludedOnAllWebsites": "IP-adresserna som är listade neda n kommer att bli exkluderade från spårning på samtliga webbplatser.",
"ListOfQueryParametersToBeExcludedOnAllWebsites": "Webbadressernas param etrar nedan kommer att uteslutas från webbadresser på alla webbplatser.", "ListOfQueryParametersToBeExcludedOnAllWebsites": "Webbadressernas param etrar nedan kommer att uteslutas från webbadresser på alla webbplatser.",
"ListOfQueryParametersToExclude": "Ange listan över URL-fråge-parametrar , en per rad, för att exkludera från sid-URL-rapporter. Regelbundna uttryck som exempelvis %s stöds.",
"LogAnalytics": "Loggfilsanalys", "LogAnalytics": "Loggfilsanalys",
"LogAnalyticsDescription": "Om Javascript-spårning inte är möjlig kan du %1$s använda loggfilsanalys %2$s som en alternativ metod för att spåra webbplat sens användare.", "LogAnalyticsDescription": "Om Javascript-spårning inte är möjlig kan du %1$s använda loggfilsanalys %2$s som en alternativ metod för att spåra webbplat sens användare.",
"MainDescription": "Dina rapporter kräver att du har webbplatser upplagd a! Lägg till, uppdatera, ta bort webbplatser, och visa JavaScript spårningskoden för att inkludera den på din webbplats.", "MainDescription": "Dina rapporter kräver att du har webbplatser upplagd a! Lägg till, uppdatera, ta bort webbplatser, och visa JavaScript spårningskoden för att inkludera den på din webbplats.",
"MenuManage": "Hantera", "MenuManage": "Hantera",
"MobileAppsAndSDKs": "Mobilappar och SDKs", "MobileAppsAndSDKs": "Mobilappar och SDKs",
"MobileAppsAndSDKsDescription": "Är det inte en webbplats du vill analys era? Du kan även spåra mobilappar eller någon annan typ av applikation med en av de %1$stillgängliga SDK: erna%2$s.", "MobileAppsAndSDKsDescription": "Är det inte en webbplats du vill analys era? Du kan även spåra mobilappar eller någon annan typ av applikation med en av de %1$stillgängliga SDK: erna%2$s.",
"NotAnEcommerceSite": "Inte en e-handelswebbplats", "NotAnEcommerceSite": "Inte en e-handelswebbplats",
"NotFound": "Inga webbplatser funna", "NotFound": "Inga webbplatser funna",
"NoWebsites": "Du har inga webbplatser att administrera.", "NoWebsites": "Du har inga webbplatser att administrera.",
"OnlyOneSiteAtTime": "Du kan endast redigera en webbplats åt gången. Vän ligen spara eller avbryt dina ändringar för denna webbplats (%s).", "OnlyOneSiteAtTime": "Du kan endast redigera en webbplats åt gången. Vän ligen spara eller avbryt dina ändringar för denna webbplats (%s).",
skipping to change at line 73 skipping to change at line 77
"SearchKeywordParametersDesc": "Ange en kommaseparerad lista med alla pa rameternamn som innehåller webbplatssökningens nyckelord.", "SearchKeywordParametersDesc": "Ange en kommaseparerad lista med alla pa rameternamn som innehåller webbplatssökningens nyckelord.",
"SearchParametersNote": "Notera: Parametrar för frågor och kategori komm er endast användas för webbplatser som har webbplatssökning aktiverat men lämnad e dessa parametrar tomma.", "SearchParametersNote": "Notera: Parametrar för frågor och kategori komm er endast användas för webbplatser som har webbplatssökning aktiverat men lämnad e dessa parametrar tomma.",
"SearchParametersNote2": "Lämna dom här två fälten tomma för att avaktiv era webbplatssökning för nya webbplatser.", "SearchParametersNote2": "Lämna dom här två fälten tomma för att avaktiv era webbplatssökning för nya webbplatser.",
"SearchUseDefault": "Använd %1$sstandardparametrar%2$s för webbplatssökn ing", "SearchUseDefault": "Använd %1$sstandardparametrar%2$s för webbplatssökn ing",
"SelectACity": "Välj en stad", "SelectACity": "Välj en stad",
"SelectDefaultCurrency": "Du kan välja standardvaluta för nya webbplatse r.", "SelectDefaultCurrency": "Du kan välja standardvaluta för nya webbplatse r.",
"SelectDefaultTimezone": "Du kan välja standard tidszon för nya webbplat ser.", "SelectDefaultTimezone": "Du kan välja standard tidszon för nya webbplat ser.",
"ShowTrackingTag": "Visa spårningskod", "ShowTrackingTag": "Visa spårningskod",
"Sites": "Webbsidor", "Sites": "Webbsidor",
"SiteSearchUse": "Du kan använda Matomo för att spåra och rapportera om vad besökarna söker efter med din webbplats interna sökmotor.", "SiteSearchUse": "Du kan använda Matomo för att spåra och rapportera om vad besökarna söker efter med din webbplats interna sökmotor.",
"SiteWithoutDataTitle": "Ingen data har registrerats ännu, ställ in neda n",
"SiteWithoutDataDescription": "Inga data har samlats in för denna webbpl ats än.", "SiteWithoutDataDescription": "Inga data har samlats in för denna webbpl ats än.",
"SiteWithoutDataSetupTracking": "Vänligen lägg till %1$sspårningskoden%2 $s nedan i din webbplats eller mobilapp om du inte redan har gjort det.", "SiteWithoutDataSetupTracking": "Vänligen lägg till %1$sspårningskoden%2 $s nedan i din webbplats eller mobilapp om du inte redan har gjort det.",
"SiteWithoutDataMessageDisappears": "Detta meddelande kommer visas tills data samlats in för denna webbsida.", "SiteWithoutDataMessageDisappears": "Detta meddelande kommer visas tills data samlats in för denna webbsida.",
"SiteWithoutDataIgnoreMessage": "Visa inte detta meddelande under nästa timme.", "SiteWithoutDataIgnoreMessage": "Visa inte detta meddelande under nästa timme.",
"SuperUserAccessCan": "En användare med Superbehörighet kan också %1$s s pecificera globala inställningar%2$s för nya webbsidor.", "SuperUserAccessCan": "En användare med Superbehörighet kan också %1$s s pecificera globala inställningar%2$s för nya webbsidor.",
"Timezone": "Tidszon", "Timezone": "Tidszon",
"TrackingSiteSearch": "Spåra webbplatsens interna sökfunktion", "TrackingSiteSearch": "Spåra webbplatsens interna sökfunktion",
"TrackingTags": "Spårningskod för %s", "TrackingTags": "Spårningskod för %s",
"Urls": "URLer", "Urls": "URLer",
"Type": "Typ", "Type": "Typ",
"UTCTimeIs": "Aktuell tid (UTC) är %s.", "UTCTimeIs": "Aktuell tid (UTC) är %s.",
"OnlyMatchedUrlsAllowed": "Spåra endast besök och händelser när en hände lse-URL börjar med någon av ovan URL'er.", "OnlyMatchedUrlsAllowed": "Spåra endast besök och händelser när en hände lse-URL börjar med någon av ovan URL'er.",
"OnlyMatchedUrlsAllowedHelp": "När aktiverat så kommer Matomo endast spå ra interna händelser när sid-URL'en är någon av de kända URL'er för din webbplat s. Detta förhindrar folk från att spamma din statistik med URL'er för andra webb platser.", "OnlyMatchedUrlsAllowedHelp": "När aktiverat så kommer Matomo endast spå ra interna händelser när sid-URL'en är någon av de kända URL'er för din webbplat s. Detta förhindrar folk från att spamma din statistik med URL'er för andra webb platser.",
"OnlyMatchedUrlsAllowedHelpExamples": "Domänen och sökvägen måste stämma överens exakt och varje giltig underdomän måste anges separat. Till exempel när de kända webbadresserna är 'http:\/\/example.com\/path' och 'http:\/\/good.exam ple.com', så ignoreras spårningsförfrågningar för 'http:\/\/example.com\/otherpa th' eller 'http:\/\/bad.example.com '.",
"WebsitesManagement": "Hantera webbplatser", "WebsitesManagement": "Hantera webbplatser",
"XManagement": "Hantera %s", "XManagement": "Hantera %s",
"ChooseMeasurableTypeHeadline": "Vad vill du mäta?", "ChooseMeasurableTypeHeadline": "Vad vill du mäta?",
"YouCurrentlyHaveAccessToNWebsites": "Du har tillgång till %s webbplats( er).", "YouCurrentlyHaveAccessToNWebsites": "Du har tillgång till %s webbplats( er).",
"YourCurrentIpAddressIs": "Din aktuella IP-adress är %s", "YourCurrentIpAddressIs": "Din aktuella IP-adress är %s",
"DeleteSiteExplanation": "Genom att ta bort en webbplats så kommer all d ata som har sparats för den tas bort. Denna åtgärd är permanent och kan inte ång ras.", "DeleteSiteExplanation": "Genom att ta bort en webbplats så kommer all d ata som har sparats för den tas bort. Denna åtgärd är permanent och kan inte ång ras.",
"EmailInstructionsButton": "Skicka instruktionerna med e-post", "EmailInstructionsButton": "Skicka instruktionerna med e-post",
"EmailInstructionsSubject": "Matomo Analytics spårningskod" "EmailInstructionsSubject": "Matomo Analytics spårningskod"
} }
} }
 End of changes. 5 change blocks. 
0 lines changed or deleted 7 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)