"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/SegmentEditor/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"SegmentEditor": { "SegmentEditor": {
"PluginDescription": "Ett segment är en uppsättning kriterier som använd s för att bara välja en del av samtliga besök. Med hjälp av segment kan du föra in godtycklig kontext i dina rapporter.",
"AddANDorORCondition": "Lägg till %s villkor", "AddANDorORCondition": "Lägg till %s villkor",
"AddNewSegment": "Lägg till nytt segment", "AddNewSegment": "Lägg till nytt segment",
"AreYouSureDeleteSegment": "Vill du verkligen radera detta segment?", "AreYouSureDeleteSegment": "Vill du verkligen radera detta segment?",
"AutoArchivePreProcessed": "Segmenterade rapporter processas i förväg (f ör att det ska gå fortare krävs archive.php data)", "AutoArchivePreProcessed": "Segmenterade rapporter processas i förväg (f ör att det ska gå fortare krävs archive.php data)",
"AutoArchiveRealTime": "Segmenterade rapporter processas i realtid", "AutoArchiveRealTime": "Segmenterade rapporter processas i realtid",
"ChangingSegmentDefinitionConfirmationNotProcessedOnRequest": "Du håller på att ändra segmentdefinitionen. Dina analysrapporter för det här nya segmente t är inte tillgängliga förrän rapporterna omprocessas. Det kan ta några timmar f ör rapporteringsdata att bli klart att visas för det här segmentet. Vill du fort sätta ändå?", "ChangingSegmentDefinitionConfirmationNotProcessedOnRequest": "Du håller på att ändra segmentdefinitionen. Dina analysrapporter för det här nya segmente t är inte tillgängliga förrän rapporterna omprocessas. Det kan ta några timmar f ör rapporteringsdata att bli klart att visas för det här segmentet. Vill du fort sätta ändå?",
"ChangingSegmentDefinitionConfirmationProcessedOnRequest": "Du håller på att ändra segmentdefinitionen. Dina analysrapporter för det här nya segmentet k ommer att omprocessas nästa gång du skall ta ut dem. Det kan ta några minuter in nan dina rapporter visas. Vill du fortsätta ändå?", "ChangingSegmentDefinitionConfirmationProcessedOnRequest": "Du håller på att ändra segmentdefinitionen. Dina analysrapporter för det här nya segmentet k ommer att omprocessas nästa gång du skall ta ut dem. Det kan ta några minuter in nan dina rapporter visas. Vill du fortsätta ändå?",
"ChooseASegment": "Välj ett segment", "ChooseASegment": "Välj ett segment",
"CurrentlySelectedSegment": "Valt segment: %s", "CurrentlySelectedSegment": "Valt segment: %s",
"DataAvailableAtLaterDate": "Dina segmenterade analysrapporter kommer at t finnas tillgänglig senare. Vi ber om ursäkt för besväret.", "DataAvailableAtLaterDate": "Dina segmenterade analysrapporter kommer at t finnas tillgänglig senare. Vi ber om ursäkt för besväret.",
skipping to change at line 49 skipping to change at line 50
"UnprocessedSegmentNoData1": "Dessa rapporter saknar data eftersom Segme ntet som du valde %1$s inte har bearbetats av systemet.", "UnprocessedSegmentNoData1": "Dessa rapporter saknar data eftersom Segme ntet som du valde %1$s inte har bearbetats av systemet.",
"UnprocessedSegmentNoData2": "Data för detta Segment bör vara tillgängli g inom några timmar när bearbetningen slutförts. (Om så inte är fallet, kan det ha uppstått ett problem.)", "UnprocessedSegmentNoData2": "Data för detta Segment bör vara tillgängli g inom några timmar när bearbetningen slutförts. (Om så inte är fallet, kan det ha uppstått ett problem.)",
"UnprocessedSegmentInVisitorLog1": "%1$sUnder tiden kan du använda Besök sloggen%2$s för att testa om ditt segment kommer matcha dina användare korrekt g enom att använda det där.", "UnprocessedSegmentInVisitorLog1": "%1$sUnder tiden kan du använda Besök sloggen%2$s för att testa om ditt segment kommer matcha dina användare korrekt g enom att använda det där.",
"UnprocessedSegmentInVisitorLog2": "När du tillämpar detta kan du omedel bart se vilka besök och åtgärder som matchades av ditt segment.", "UnprocessedSegmentInVisitorLog2": "När du tillämpar detta kan du omedel bart se vilka besök och åtgärder som matchades av ditt segment.",
"UnprocessedSegmentInVisitorLog3": "Det här kan hjälpa dig att bekräfta att ditt Segment matchar användarna och åtgärderna du förväntade dig.", "UnprocessedSegmentInVisitorLog3": "Det här kan hjälpa dig att bekräfta att ditt Segment matchar användarna och åtgärderna du förväntade dig.",
"UnprocessedSegmentApiError1": "Segmentet '%1$s' är satt till '%2$s' men Matomo är för närvarande inte konfigurerad att bearbeta segmenterade rapporter via API-förfrågningar.", "UnprocessedSegmentApiError1": "Segmentet '%1$s' är satt till '%2$s' men Matomo är för närvarande inte konfigurerad att bearbeta segmenterade rapporter via API-förfrågningar.",
"UnprocessedSegmentApiError2": "För att se data för denna rapport i fram tiden måste du redigera ditt segment och välja det alternativ som är märkt '%s'. ", "UnprocessedSegmentApiError2": "För att se data för denna rapport i fram tiden måste du redigera ditt segment och välja det alternativ som är märkt '%s'. ",
"UnprocessedSegmentApiError3": "Efter några timmar ska dina segmentdata bli tillgängliga via API: n. (Om det inte gör det kan det vara ett fel ha uppstå tt.)", "UnprocessedSegmentApiError3": "Efter några timmar ska dina segmentdata bli tillgängliga via API: n. (Om det inte gör det kan det vara ett fel ha uppstå tt.)",
"CustomUnprocessedSegmentApiError1": "Segmentet du begärde har ännu inte skapats i Segmentredigeraren och därför har inte rapportdata bearbetats.", "CustomUnprocessedSegmentApiError1": "Segmentet du begärde har ännu inte skapats i Segmentredigeraren och därför har inte rapportdata bearbetats.",
"CustomUnprocessedSegmentApiError2": "Om du vill se data för det här seg mentet måste du gå till Matomo och skapa det här segmentet manuellt i Segmentred igeraren.", "CustomUnprocessedSegmentApiError2": "Om du vill se data för det här seg mentet måste du gå till Matomo och skapa det här segmentet manuellt i Segmentred igeraren.",
"CustomUnprocessedSegmentApiError3": "(Alternativt kan du skapa ett nytt segment programmatiskt med API-metoden SegmentEditor.add).",
"CustomUnprocessedSegmentApiError4": "När du skapat segmentet i redigera ren (eller via API), kommer detta felmeddelande att försvinna och inom några tim mar ser du din segmenterade rapportdata efter segmentdata har bearbetats. (Om de t inte gör det kan ett fel ha uppstått.)", "CustomUnprocessedSegmentApiError4": "När du skapat segmentet i redigera ren (eller via API), kommer detta felmeddelande att försvinna och inom några tim mar ser du din segmenterade rapportdata efter segmentdata har bearbetats. (Om de t inte gör det kan ett fel ha uppstått.)",
"CustomUnprocessedSegmentApiError5": "Observera att du kan testa om ditt segment kommer fungera utan att behöva vänta på att det ska behandlas med hjälp av Live.getLastVisitsDetails API.", "CustomUnprocessedSegmentApiError5": "Observera att du kan testa om ditt segment kommer fungera utan att behöva vänta på att det ska behandlas med hjälp av Live.getLastVisitsDetails API.",
"CustomUnprocessedSegmentApiError6": "När du använder den här API-metode n ser du vilka användare och åtgärder som matchades av din &segment=parameter.", "CustomUnprocessedSegmentApiError6": "När du använder den här API-metode n ser du vilka användare och åtgärder som matchades av din &segment=parameter.",
"CustomUnprocessedSegmentNoData": "Om du vill se data för det här segmen tet måste du skapa det här segmentet manuellt i Segmentredigeraren och därefter vänta ett par timmar innan bearbetningen har slutförts.", "CustomUnprocessedSegmentNoData": "Om du vill se data för det här segmen tet måste du skapa det här segmentet manuellt i Segmentredigeraren och därefter vänta ett par timmar innan bearbetningen har slutförts.",
"AddThisToMatomo": "Lägg till detta segment i Matomo",
"Test": "Test" "Test": "Test"
} }
} }
 End of changes. 3 change blocks. 
0 lines changed or deleted 3 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)