"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/ScheduledReports/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 58 skipping to change at line 58
"TopOfReport": "Tillbaka till toppen", "TopOfReport": "Tillbaka till toppen",
"UpdateReport": "Uppdatera rapport", "UpdateReport": "Uppdatera rapport",
"WeeklyScheduleHelp": "Veckans schema: rapporten kommer att skickas ut d en första måndagen i varje vecka.", "WeeklyScheduleHelp": "Veckans schema: rapporten kommer att skickas ut d en första måndagen i varje vecka.",
"Unsubscribe": "Avprenumerera", "Unsubscribe": "Avprenumerera",
"ReportUnsubscribe": "Avsluta prenumeration på en rapport", "ReportUnsubscribe": "Avsluta prenumeration på en rapport",
"UnsubscribeReportConfirmation": "Är du säker på att du vill avsluta pre numerationen från rapporten %1$s?", "UnsubscribeReportConfirmation": "Är du säker på att du vill avsluta pre numerationen från rapporten %1$s?",
"SuccessfullyUnsubscribed": "Du har nu avslutat prenumerationen från rap porten %1$s.", "SuccessfullyUnsubscribed": "Du har nu avslutat prenumerationen från rap porten %1$s.",
"UnsubscribeFooter": "För att avsluta prenumerationen från denna rapport vänligen följ denna länk: %1$s", "UnsubscribeFooter": "För att avsluta prenumerationen från denna rapport vänligen följ denna länk: %1$s",
"NoTokenProvided": "Ingen token skickades med i webbadressen", "NoTokenProvided": "Ingen token skickades med i webbadressen",
"NoSubscriptionFound": "Ingen prenumeration hittades. Kanske var prenume rationen redan avslutad eller rapporten borttagen.", "NoSubscriptionFound": "Ingen prenumeration hittades. Kanske var prenume rationen redan avslutad eller rapporten borttagen.",
"ReportPeriod": "Rapportperiod" "EvolutionGraphsShowForEachInPeriod": "Evolutionsdiagram visar utvecklin
gen för %1$svarje dag%2$s under den sista %3$s",
"EvolutionGraphsShowForPreviousN": "Evolutionskurvor visar utvecklingen
jämfört med den tidigare N %s",
"ReportPeriod": "Rapportperiod",
"ReportPeriodHelp": "Den period av data som omfattas av denna rapport. S
om standard är det samma som e-postschemat, så om rapporten skickas varje vecka
kommer den att innehålla information om den senaste veckan.",
"ReportPeriodHelp2": "Du kan dock ändra detta om du vill se annan inform
ation och ändå behålla e-postschemat. Till exempel, om e-postschemat är veckovis
och rapportperioden är \"dag\" får du information för den sista dagen, varje ve
cka."
} }
} }
 End of changes. 1 change blocks. 
1 lines changed or deleted 12 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)