"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Referrers/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"Referrers": { "Referrers": {
"AllReferrersReportDocumentation": "Den här rapporten visar all din hänv isningstrafik i en sammanslagen rapport, den listar alla webbsidor, nyckelord oc h kampanjer som dina besökare har använt sig av för att hitta din webbsida.", "AllReferrersReportDocumentation": "Den här rapporten visar all din hänv isningstrafik i en sammanslagen rapport, den listar alla webbsidor, nyckelord oc h kampanjer som dina besökare har använt sig av för att hitta din webbsida.",
"Campaigns": "Kampanjer", "Campaigns": "Kampanjer",
"CampaignsDocumentation": "Besökare som kom till din webbplats som resul terades av en kampanj. %1$s Se rapporten %2$s för mer information.", "CampaignsDocumentation": "Besökare som kom till din webbplats som resul terades av en kampanj. %1$s Se rapporten %2$s för mer information.",
"CampaignsReportDocumentation": "Denna rapport visar vilka kampanjer som ledde besökare till din webbplats.",
"ColumnCampaign": "Kampanj", "ColumnCampaign": "Kampanj",
"CampaignPageUrlHelp": "Webbadressen till sidan som den här kampanjen gå
r till, till exempel 'http:\/\/example.org\/offer.html'.",
"CampaignNameHelp": "Välj ett namn som beskriver vad kampanjen är skapad
för och som skiljer din kampanj från dina andra kampanjer. Till exempel 'Email-
SummerDeals' eller 'PaidAds-SummerDeals'.",
"CampaignKeywordHelp": "Om du har flera kampanjer med samma namn kan du
skilja mellan dessa kampanjer genom att ange ett nyckelord eller en underkategor
i.",
"CampaignSource": "Kampanjkälla", "CampaignSource": "Kampanjkälla",
"CampaignSourceHelp": "Används för att spåra källan till kampanjen, till exempel \"nyhetsbrev\" för din e-postmarknadsföring, \"affiliate\" eller namnet på webbplatsen som visar dina annonser.",
"CampaignContent": "Kampanjinnehåll", "CampaignContent": "Kampanjinnehåll",
"CampaignContentHelp": "Denna parameter används ofta när du testar flera annonser och innehåller namnet på varje annons för att se vilken som var mest e ffektiv för att driva trafik.",
"CampaignMedium": "Kampanjkälla - Medium", "CampaignMedium": "Kampanjkälla - Medium",
"CampaignMediumHelp": "Används för att beskriva marknadsföringsaktivitet en, till exempel 'PPC' för en betala-per-dag-klick-kampanj, eller 'SEM' för beta lda sökannonser eller 'recension' för att spåra en produktrecension på en affili ate-webbplats.",
"CampaignGroup": "Kampanjgrupp", "CampaignGroup": "Kampanjgrupp",
"ColumnSearchEngine": "Sökmotor", "ColumnSearchEngine": "Sökmotor",
"ColumnSocial": "Sociala nätverk", "ColumnSocial": "Sociala nätverk",
"ColumnWebsite": "Webbplats", "ColumnWebsite": "Webbplats",
"ColumnWebsitePage": "Webbplatsens sida", "ColumnWebsitePage": "Webbplatsens sida",
"DirectEntry": "Direkttrafik", "DirectEntry": "Direkttrafik",
"DirectEntryDocumentation": "En besökare har angett URL:en i sin webbläs are och besökt din webbplats - det är ett direktbesök.", "DirectEntryDocumentation": "En besökare har angett URL:en i sin webbläs are och besökt din webbplats - det är ett direktbesök.",
"DistinctCampaigns": "distinkta kampanjer", "DistinctCampaigns": "distinkta kampanjer",
"DistinctKeywords": "distinkta nyckelord", "DistinctKeywords": "distinkta nyckelord",
"DistinctSearchEngines": "distinkta sökmotorer", "DistinctSearchEngines": "distinkta sökmotorer",
"DistinctSocialNetworks": "distinkta sociala nätverk", "DistinctSocialNetworks": "distinkta sociala nätverk",
"DistinctWebsites": "distinkta webbplatser", "DistinctWebsites": "distinkta webbplatser",
"EvolutionDocumentation": "Detta är en översikt av hänvisningsadresserna som ledde besökarna till din webbplats.", "EvolutionDocumentation": "Detta är en översikt av hänvisningsadresserna som ledde besökarna till din webbplats.",
"EvolutionDocumentationMoreInfo": "För mer information om de olika kanal typerna, se dokumentationen i %s tabellen.",
"Keywords": "Nyckelord", "Keywords": "Nyckelord",
"KeywordsReportDocumentation": "Rapporten visar vilka nyckelord som anvä ndarna sökte efter innan de hänvisades till din webbplats. %s Genom att klicka p å en rad i tabellen kan du se fördelningen av sökmotorer som användes för nyckel ordet.", "KeywordsReportDocumentation": "Rapporten visar vilka nyckelord som anvä ndarna sökte efter innan de hänvisades till din webbplats. %s Genom att klicka p å en rad i tabellen kan du se fördelningen av sökmotorer som användes för nyckel ordet.",
"KeywordsReportDocumentationNote": "OBS! I den här rapporten anges de fl esta sökord som 'not defined', eftersom de flesta sökmotorer inte skickar det ex akta sökordet som användes på sökmotorn.", "KeywordsReportDocumentationNote": "OBS! I den här rapporten anges de fl esta sökord som 'not defined', eftersom de flesta sökmotorer inte skickar det ex akta sökordet som användes på sökmotorn.",
"PluginDescription": "Visar hänvisningsdata: sökmotorer, nyckelord, webb platser, kampanjer, sociala medier, direktbesök.", "PluginDescription": "Visar hänvisningsdata: sökmotorer, nyckelord, webb platser, kampanjer, sociala medier, direktbesök.",
"Referrer": "Hänvisningar", "Referrer": "Hänvisningar",
"ReferrerName": "Hänvisningsadress Namn", "ReferrerName": "Hänvisningsadress Namn",
"ReferrerNames": "Hänvisningsnamn", "ReferrerNames": "Hänvisningsnamn",
"Referrers": "Hänvisningar", "Referrers": "Hänvisningar",
"ReferrersOverview": "Översikt för hänvisningar", "ReferrersOverview": "Översikt för hänvisningar",
"ReferrersOverviewDocumentation": "Denna rapport visar vilka förvärvskan
aler dina besökare använde för att komma till din webbplats och antalet besök so
m varje kanaltyp ansvarar för.",
"ReferrerTypes": "Kanaltyper",
"ReferrerURLs": "Hänvisningsadresser", "ReferrerURLs": "Hänvisningsadresser",
"SearchEngines": "Sökmotorer", "SearchEngines": "Sökmotorer",
"SearchEnginesDocumentation": "En besökare hänvisades till din webbplats genom en sökmotor. %1$s se %2$s rapport för mer detaljer.", "SearchEnginesDocumentation": "En besökare hänvisades till din webbplats genom en sökmotor. %1$s se %2$s rapport för mer detaljer.",
"SearchEnginesReportDocumentation": "Rapporten visar vilka sökmotorer so m hänvisat användare till din webbplats. %s Genom att klicka på en rad i tabelle n så kan du se vad användarna sökte på, på en specifik sökmotor.", "SearchEnginesReportDocumentation": "Rapporten visar vilka sökmotorer so m hänvisat användare till din webbplats. %s Genom att klicka på en rad i tabelle n så kan du se vad användarna sökte på, på en specifik sökmotor.",
"Socials": "Sociala Nätverk", "Socials": "Sociala Nätverk",
"SocialsReportDocumentation": "Den här rapporten visar vilka sociala nät verk som tagit besökare till din webbplatser.<br \/>Genom att klicka på en rad i tabellen kan du se vilken sida på det sociala nätverket besökarna kom ifrån.", "SocialsReportDocumentation": "Den här rapporten visar vilka sociala nät verk som tagit besökare till din webbplatser.<br \/>Genom att klicka på en rad i tabellen kan du se vilken sida på det sociala nätverket besökarna kom ifrån.",
"SubmenuSearchEngines": "Sökmotorer och nyckelord", "SubmenuSearchEngines": "Sökmotorer och nyckelord",
"SubmenuWebsitesOnly": "Webbsidor", "SubmenuWebsitesOnly": "Webbsidor",
"Type": "Kanaltyp",
"TypeCampaigns": "%s från kampanjer", "TypeCampaigns": "%s från kampanjer",
"TypeDirectEntries": "%s direkttrafik", "TypeDirectEntries": "%s direkttrafik",
"TypeReportDocumentation": "Denna tabell innehåller information om distr ibutionen av kanaltyperna.",
"TypeSearchEngines": "%s från sökmotorer", "TypeSearchEngines": "%s från sökmotorer",
"TypeSocialNetworks": "%s från sociala nätverk", "TypeSocialNetworks": "%s från sociala nätverk",
"TypeWebsites": "%s från webbplatser", "TypeWebsites": "%s från webbplatser",
"UsingNDistinctUrls": "(använder %s distinkta urler)", "UsingNDistinctUrls": "(använder %s distinkta urler)",
"GenerateUrl": "Skapa URL", "GenerateUrl": "Skapa URL",
"URLCampaignBuilder": "Kampanj-URL-byggare",
"URLCampaignBuilderIntro": "Med %1$sverktyget URL-skapare%2$s kan du ska
pa webbadresser som är redo att användas för spårningskampanjer i Matomo. Se dok
umentationen om %3$s kampanjspårning%4$s för mer information.",
"URLCampaignBuilderResult": "Genererad URL som du kan kopiera och klistr a in i dina kampanjer, nyhetsbrev, Facebook annonser eller tweets:", "URLCampaignBuilderResult": "Genererad URL som du kan kopiera och klistr a in i dina kampanjer, nyhetsbrev, Facebook annonser eller tweets:",
"ViewAllReferrers": "Visa alla hänvisningar", "ViewAllReferrers": "Visa alla hänvisningar",
"ViewReferrersBy": "Visa hänvisningar efter %s", "ViewReferrersBy": "Visa hänvisningar efter %s",
"Websites": "Webbsidor", "Websites": "Webbsidor",
"WebsitesDocumentation": "Besökaren följde en länk på en annan webbplats som länkade till din webbplats. %1$s Se rapporten %2$s för mer information.", "WebsitesDocumentation": "Besökaren följde en länk på en annan webbplats som länkade till din webbplats. %1$s Se rapporten %2$s för mer information.",
"WebsitesReportDocumentation": "I denna tabell kan du se vilka webbplats er som hänvisade besökare till din webbplats. %s Genom att klicka på en rad i ta bellen så kan du se vilka webbadresser som länkarna till din webbplats var på.", "WebsitesReportDocumentation": "I denna tabell kan du se vilka webbplats er som hänvisade besökare till din webbplats. %s Genom att klicka på en rad i ta bellen så kan du se vilka webbadresser som länkarna till din webbplats var på.",
"WidgetExternalWebsites": "Lista på externa webbsidor", "WidgetExternalWebsites": "Lista på externa webbsidor",
"WidgetGetAll": "Alla kanaler",
"WidgetSocials": "Lista över sociala nätverk", "WidgetSocials": "Lista över sociala nätverk",
"WidgetTopKeywordsForPages": "Toppnyckelord för sid-URL", "WidgetTopKeywordsForPages": "Toppnyckelord för sid-URL",
"XPercentOfVisits": "%s av besökare", "XPercentOfVisits": "%s av besökare",
"Acquisition": "Förvärv", "Acquisition": "Förvärv",
"VisitorsFromSearchEngines": "Besökare från sökmotorer", "VisitorsFromSearchEngines": "Besökare från sökmotorer",
"PercentOfX": "Procent av %s", "PercentOfX": "Procent av %s",
"VisitorsFromSocialNetworks": "Besökare från sociala nätverk", "VisitorsFromSocialNetworks": "Besökare från sociala nätverk",
"VisitorsFromDirectEntry": "Direkttrafik", "VisitorsFromDirectEntry": "Direkttrafik",
"VisitorsFromWebsites": "Besökare från webbplatser", "VisitorsFromWebsites": "Besökare från webbplatser",
"VisitorsFromCampaigns": "Besökare från kampanjer" "VisitorsFromCampaigns": "Besökare från kampanjer",
"EcommerceLogSubcategoryHelp1": "E-handelsloggen innehåller detaljerad s
essionsnivåinformation så att du kan titta på hela sessionen för varje användare
som antingen gjorde ett köp eller övergav sin kundvagn. Detta kan hjälpa dig at
t förstå vad användare gör före och efter inköp för att upptäcka optimeringsmöjl
igheter.",
"EcommerceLogSubcategoryHelp2": "Data på den här sidan uppdateras i real
tid.",
"ProductSubcategoryHelp": "Produktvyn kan hjälpa dig att identifiera pro
dukter och kategorier som är överpresterande eller underpresterande för att avsl
öja trender och möjligheter relaterade till ditt produktval och butiksidor."
} }
} }
 End of changes. 12 change blocks. 
1 lines changed or deleted 35 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)