"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/PagePerformance/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"PagePerformance": { "PagePerformance": {
"ColumnAveragePageLoadTime": "Genomsnitt sidladdningstid",
"ColumnAverageTimeNetwork": "Genomsnitt nätverkstid",
"ColumnAverageTimeTransferDocumentation": "Genomsnittlig tid (i sekunder
) det tar webbläsaren att ladda ner svaret från servern. Detta är tiden från mot
tagandet av den första byten till svaret är klart.",
"ColumnViewsWithTimeNetwork": "Sidvisningar med nätverkstid",
"ColumnViewsWithTimeTransfer": "Sidvisningar med överföringstid",
"ColumnViewsWithTimeDomProcessing": "Sidvisningar med DOM-bearbetningsti
d",
"ColumnViewsWithTimeOnLoad": "Sidvisningar med laddningstid",
"ColumnTimeNetwork": "Nätverkstid",
"ColumnTimeServer": "Servertid", "ColumnTimeServer": "Servertid",
"Performance": "Resultat" "PerformanceTable": "Tabell med prestandamätvärden",
"Overview": "Prestandaöversikt",
"OverviewDocumentation": "Denna rapport ger en översikt över hur snabbt
dina webbsidor blir synliga för dina besökare. Detta inkluderar både hur lång ti
d det tar för webbläsare att ladda ner dina webbsidor och hur lång tid det tar f
ör webbläsare att visa dem.",
"Performance": "Resultat",
"RowActionTitle": "Öppna sidans resultatrapport",
"RowActionDescription": "Visa sidprestationsrapport för den här raden",
"PagePerformanceTitle": "Sidprestanda för sida med %1$s \"%2$s\""
} }
} }
 End of changes. 2 change blocks. 
1 lines changed or deleted 21 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)