"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/MobileMessaging/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 24 skipping to change at line 24
"Settings_CredentialNotProvidedByAdmin": "Innan du kan skapa och hantera telefonnummer, var snäll och fråga din administratör om han eller hon kan koppl a Matomo till ett SMS konto", "Settings_CredentialNotProvidedByAdmin": "Innan du kan skapa och hantera telefonnummer, var snäll och fråga din administratör om han eller hon kan koppl a Matomo till ett SMS konto",
"Settings_CredentialProvided": "Dina %s SMS API konton är korrekt konfig urerade!", "Settings_CredentialProvided": "Dina %s SMS API konton är korrekt konfig urerade!",
"Settings_CredentialInvalid": "Ditt %1$s SMS API-konto har konfigurerats , men ett fel uppstod när du försökte kontrollera de tillgängliga krediterna.", "Settings_CredentialInvalid": "Ditt %1$s SMS API-konto har konfigurerats , men ett fel uppstod när du försökte kontrollera de tillgängliga krediterna.",
"Settings_DeleteAccountConfirm": "Är du säker på att du vill radera dett a SMS-konto?", "Settings_DeleteAccountConfirm": "Är du säker på att du vill radera dett a SMS-konto?",
"Settings_DelegatedSmsProviderOnlyAppliesToYou": "Den konfigurerade SMS- leverantören kommer endast av dig och inte av någon annan användare.", "Settings_DelegatedSmsProviderOnlyAppliesToYou": "Den konfigurerade SMS- leverantören kommer endast av dig och inte av någon annan användare.",
"Settings_DelegatedPhoneNumbersOnlyUsedByYou": "De konfigurerade telefon numren kan bara ses och användas av dig och inte av någon annan användare.", "Settings_DelegatedPhoneNumbersOnlyUsedByYou": "De konfigurerade telefon numren kan bara ses och användas av dig och inte av någon annan användare.",
"Settings_EnterActivationCode": "Ange aktiveringskod", "Settings_EnterActivationCode": "Ange aktiveringskod",
"Settings_InvalidActivationCode": "Koden var inte giltig, var god försök igen.", "Settings_InvalidActivationCode": "Koden var inte giltig, var god försök igen.",
"Settings_LetUsersManageAPICredential": "Tillåt användare att hantera si na egna SMS API referenser", "Settings_LetUsersManageAPICredential": "Tillåt användare att hantera si na egna SMS API referenser",
"Settings_LetUsersManageAPICredential_No_Help": "Alla användare har möjl ighet att ta emot SMS rapporter och kommer kunna använda ditt kontos krediter.", "Settings_LetUsersManageAPICredential_No_Help": "Alla användare har möjl ighet att ta emot SMS rapporter och kommer kunna använda ditt kontos krediter.",
"Settings_LetUsersManageAPICredential_Yes_Help": "Varje användare kommer att kunna skapa sitt eget SMS API-konto och kommer inte att använda din kredit. ",
"Settings_ManagePhoneNumbers": "Hantera telefonnummer", "Settings_ManagePhoneNumbers": "Hantera telefonnummer",
"Settings_PhoneActivated": "Telefonnumret är validerat! Du kan nu få SMS med din statistik.", "Settings_PhoneActivated": "Telefonnumret är validerat! Du kan nu få SMS med din statistik.",
"Settings_PhoneNumber": "Telefonnummer", "Settings_PhoneNumber": "Telefonnummer",
"Settings_PhoneNumbers_Add": "Lägg till ett nytt telefonnummer", "Settings_PhoneNumbers_Add": "Lägg till ett nytt telefonnummer",
"Settings_PhoneNumbers_CountryCode_Help": "Om du inte vet din telefons l andskod, titta efter ditt land här.", "Settings_PhoneNumbers_CountryCode_Help": "Om du inte vet din telefons l andskod, titta efter ditt land här.",
"Settings_PhoneNumbers_Help": "Innan du får ett SMS (textmeddelande) rap porter i din telefon, behöver du skriva in ditt nummer här under.", "Settings_PhoneNumbers_Help": "Innan du får ett SMS (textmeddelande) rap porter i din telefon, behöver du skriva in ditt nummer här under.",
"Settings_PhoneNumbers_HelpAdd": "När du klickar på \"Lägg till\" skicka s ett SMS som innehåller en kod till telefonen. Användaren som tar emot koden sk a sedan logga in på Matomo, klicka på Inställningar och sedan klicka på Mobilmed delanden. Efter att ha angett koden kommer användaren att kunna ta emot textrapp orter på sin telefon.",
"Settings_PleaseSignUp": "För att skapa SMS rapporter och få korta medde landen med uppdateringar från din webbsidas mobiltelefon, var snäll att anmäl di g med hjälp av SMS API och skriv in informationen nedan.", "Settings_PleaseSignUp": "För att skapa SMS rapporter och få korta medde landen med uppdateringar från din webbsidas mobiltelefon, var snäll att anmäl di g med hjälp av SMS API och skriv in informationen nedan.",
"Settings_SMSAPIAccount": "Hantera SMS API konton", "Settings_SMSAPIAccount": "Hantera SMS API konton",
"Settings_SMSProvider": "SMS Leverantör", "Settings_SMSProvider": "SMS Leverantör",
"Settings_SuperAdmin": "Administratörsinställningar", "Settings_SuperAdmin": "Administratörsinställningar",
"Settings_SuspiciousPhoneNumber": "Om du inte får något meddelande, pröv a att ta bort första nollan i numret %s", "Settings_SuspiciousPhoneNumber": "Om du inte får något meddelande, pröv a att ta bort första nollan i numret %s",
"Settings_UpdateOrDeleteAccount": "Du kan också %1$suppdatera%2$s eller %3$sradera%4$s det här kontot.", "Settings_UpdateOrDeleteAccount": "Du kan också %1$suppdatera%2$s eller %3$sradera%4$s det här kontot.",
"Settings_ValidatePhoneNumber": "Bekräfta", "Settings_ValidatePhoneNumber": "Bekräfta",
"Settings_VerificationCodeJustSent": "Vi skickade precis ett SMS till de t här numret med en kod: ange den här koden ovan och klicka på \"Validera\".",
"SettingsMenu": "Mobila meddelanden", "SettingsMenu": "Mobila meddelanden",
"SMS_Content_Too_Long": "[för långt]", "SMS_Content_Too_Long": "[för långt]",
"Available_Credits": "Tillgängliga krediter: %1$s", "Available_Credits": "Tillgängliga krediter: %1$s",
"TopLinkTooltip": "Få Webb Analysrapporter levererade till din mail inko rg eller din mobiltelefon", "TopLinkTooltip": "Få Webb Analysrapporter levererade till din mail inko rg eller din mobiltelefon",
"TopMenu": "E-post och SMS-rapporter", "TopMenu": "E-post och SMS-rapporter",
"UserKey": "Användarnyckel", "UserKey": "Användarnyckel",
"VerificationText": "Koden är %1$s. För att verifiera ditt telefonnummer och få Matomos SMS rapporter ber vi dig kopiera den här koden i formuläret för åtkomlighet via Matomo > %2$s > %3$s." "VerificationText": "Koden är %1$s. För att verifiera ditt telefonnummer och få Matomos SMS rapporter ber vi dig kopiera den här koden i formuläret för åtkomlighet via Matomo > %2$s > %3$s."
} }
} }
 End of changes. 3 change blocks. 
0 lines changed or deleted 3 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)