"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Marketplace/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"Marketplace": { "Marketplace": {
"ActivateLicenseKey": "Aktivera", "ActivateLicenseKey": "Aktivera",
"ActionActivatePlugin": "Aktivera plugin", "ActionActivatePlugin": "Aktivera plugin",
"ActionActivateTheme": "Aktivt tema", "ActionActivateTheme": "Aktivt tema",
"ActionInstall": "Installera", "ActionInstall": "Installera",
"AddToCart": "Lägg i varukorg", "AddToCart": "Lägg i varukorg",
"AllowedUploadFormats": "På den här sidan kan du ladda upp ett plugin el ler ett tema via .zipformat.", "AllowedUploadFormats": "På den här sidan kan du ladda upp ett plugin el ler ett tema via .zipformat.",
"Authors": "Upphovsman", "Authors": "Upphovsman",
"SupportMatomoThankYou": "Alla inköp hjälper till att finansiera framtid en för Matomo-projektet med öppen källkod. Tack för ditt stöd!",
"BackToMarketplace": "Tillbaka till butiken", "BackToMarketplace": "Tillbaka till butiken",
"BrowseMarketplace": "Utforska marknadsplatsen", "BrowseMarketplace": "Utforska marknadsplatsen",
"ByXDevelopers": "av %s utvecklare", "ByXDevelopers": "av %s utvecklare",
"CannotInstall": "Går ej att installera", "CannotInstall": "Går ej att installera",
"CannotUpdate": "Går ej att uppdatera", "CannotUpdate": "Går ej att uppdatera",
"ClickToCompletePurchase": "Klicka här för att slutföra köpet", "ClickToCompletePurchase": "Klicka här för att slutföra köpet",
"CurrentNumPiwikUsers": "Din Matomo installation har för närvarande %1$s registrerade användare.", "CurrentNumPiwikUsers": "Din Matomo installation har för närvarande %1$s registrerade användare.",
"ConfirmRemoveLicense": "Är du säker på att du vill ta bort din licensny ckel? Du kommer då inte att få fler uppdateringar för några av dina köpta plugin s.", "ConfirmRemoveLicense": "Är du säker på att du vill ta bort din licensny ckel? Du kommer då inte att få fler uppdateringar för några av dina köpta plugin s.",
"Developer": "Utvecklare", "Developer": "Utvecklare",
"DevelopersLearnHowToDevelopPlugins": "Utvecklare: Lär känna hur du kan bredda eller anpassa Matomo geonom %1$sutveckling av plugin eller teman%2$s", "DevelopersLearnHowToDevelopPlugins": "Utvecklare: Lär känna hur du kan bredda eller anpassa Matomo geonom %1$sutveckling av plugin eller teman%2$s",
skipping to change at line 68 skipping to change at line 69
"NoThemesFound": "Inga teman kunde hittas", "NoThemesFound": "Inga teman kunde hittas",
"NoSubscriptionsFound": "Ingen prenumeration hittades", "NoSubscriptionsFound": "Ingen prenumeration hittades",
"NumDownloadsLatestVersion": "Sista versionen: %s Nedladdningar", "NumDownloadsLatestVersion": "Sista versionen: %s Nedladdningar",
"OverviewPluginSubscriptions": "Översikt av dina plugin-prenumerationer" , "OverviewPluginSubscriptions": "Översikt av dina plugin-prenumerationer" ,
"OverviewPluginSubscriptionsMissingLicense": "Du har inga aktiverade lic ensnycklar. Om du har köpt en prenumeration, gå till %1$s Marknadsplatsen %2$s o ch lägg till din licensnyckel.", "OverviewPluginSubscriptionsMissingLicense": "Du har inga aktiverade lic ensnycklar. Om du har köpt en prenumeration, gå till %1$s Marknadsplatsen %2$s o ch lägg till din licensnyckel.",
"OverviewPluginSubscriptionsAllDetails": "För att se alla detaljer eller för att ändra din prenumeration, logga in med ditt användarkonto.", "OverviewPluginSubscriptionsAllDetails": "För att se alla detaljer eller för att ändra din prenumeration, logga in med ditt användarkonto.",
"OverviewPluginSubscriptionsMissingInfo": "Det är möjligt att en prenume ration saknas, tillexempel kan det bero på att en betalning inte lyckats \/ geno mförts. Du kan antingen vänta några timmar på att betalningen skall registreras eller så kontaktar du Matomo teamet.", "OverviewPluginSubscriptionsMissingInfo": "Det är möjligt att en prenume ration saknas, tillexempel kan det bero på att en betalning inte lyckats \/ geno mförts. Du kan antingen vänta några timmar på att betalningen skall registreras eller så kontaktar du Matomo teamet.",
"NoValidSubscriptionNoUpdates": "När en prenumeration är utgången får du inte längre några uppdateringar till denna plugin.", "NoValidSubscriptionNoUpdates": "När en prenumeration är utgången får du inte längre några uppdateringar till denna plugin.",
"PluginSubscriptionsList": "Detta är en lista på prenumerationer kopplad e till din licensnyckel.", "PluginSubscriptionsList": "Detta är en lista på prenumerationer kopplad e till din licensnyckel.",
"PaidPluginsNoLicenseKeyIntro": "Om du har köpt en %1$s premium plugin % 2$s, så lägger du in den nedan.", "PaidPluginsNoLicenseKeyIntro": "Om du har köpt en %1$s premium plugin % 2$s, så lägger du in den nedan.",
"PaidPluginsWithLicenseKeyIntro": "En giltig licensnyckel har ställts in . Av säkerhetsskäl visar vi inte licensnyckeln här. Om du har tappat bort din li censnyckel, vänligen kontakta Matomo-teamet.",
"PaidPluginsNoLicenseKeyIntroNoSuperUserAccess": "Om du köpt ett %1$spre mium plugin %2$s på marknadsplatsen behöver du be en användare med Administratör s rättigheter om att lägga till licensnyckeln.", "PaidPluginsNoLicenseKeyIntroNoSuperUserAccess": "Om du köpt ett %1$spre mium plugin %2$s på marknadsplatsen behöver du be en användare med Administratör s rättigheter om att lägga till licensnyckeln.",
"PluginDescription": "Utöka och expandera Matomos funktionalitet genom a tt ladda ned Theman och Plugins på Marknadsplatsen.", "PluginDescription": "Utöka och expandera Matomos funktionalitet genom a tt ladda ned Theman och Plugins på Marknadsplatsen.",
"PluginKeywords": "Nyckelord", "PluginKeywords": "Nyckelord",
"PluginUpdateAvailable": "Du använder version %1$s och en ny version %2$ s finns tillgänglig.", "PluginUpdateAvailable": "Du använder version %1$s och en ny version %2$ s finns tillgänglig.",
"PluginVersionInfo": "%1$s från %2$s", "PluginVersionInfo": "%1$s från %2$s",
"PluginWebsite": "Plugin sida", "PluginWebsite": "Plugin sida",
"PriceExclTax": "%1$s %2$s ex. moms.", "PriceExclTax": "%1$s %2$s ex. moms.",
"PriceFromPerPeriod": "Från %1$s\/%2$s", "PriceFromPerPeriod": "Från %1$s\/%2$s",
"Reviews": "Betyg", "Reviews": "Betyg",
"ShownPriceIsExclTax": "Priserna är ex. moms.", "ShownPriceIsExclTax": "Priserna är ex. moms.",
skipping to change at line 108 skipping to change at line 110
"SubscriptionExpiresSoon": "Denna prenumeration är nära att passera sitt utgångsdatum", "SubscriptionExpiresSoon": "Denna prenumeration är nära att passera sitt utgångsdatum",
"Support": "Support", "Support": "Support",
"TeaserExtendPiwikByUpload": "Utöka Matomo genom att ladda upp en ZIP fi l", "TeaserExtendPiwikByUpload": "Utöka Matomo genom att ladda upp en ZIP fi l",
"LicenseExceededPossibleCause": "Denna licens har överskridits. Det finn s troligen fler användare i Matomo installationen än de som ingår i prenumeratio nen.", "LicenseExceededPossibleCause": "Denna licens har överskridits. Det finn s troligen fler användare i Matomo installationen än de som ingår i prenumeratio nen.",
"Updated": "Uppdaterad", "Updated": "Uppdaterad",
"UpdatingPlugin": "Uppdaterar %1$s", "UpdatingPlugin": "Uppdaterar %1$s",
"UploadZipFile": "Uppladdad ZIP file", "UploadZipFile": "Uppladdad ZIP file",
"PluginUploadDisabled": "Manuell plugin uppladdning är inaktiverad i kon figurationsfilen. För att tillåta detta behöver konfigurationsfilen uppdateras m ed rätt inställningar av en administratör för systemet.", "PluginUploadDisabled": "Manuell plugin uppladdning är inaktiverad i kon figurationsfilen. För att tillåta detta behöver konfigurationsfilen uppdateras m ed rätt inställningar av en administratör för systemet.",
"LicenseKeyExpiresSoon": "Licensnyckeln går snart ut, kontakta %1$s", "LicenseKeyExpiresSoon": "Licensnyckeln går snart ut, kontakta %1$s",
"LicenseKeyIsExpired": "Licensnyckeln är utgången, kontakta %1$s", "LicenseKeyIsExpired": "Licensnyckeln är utgången, kontakta %1$s",
"MultiServerEnvironmentWarning": "Du kan inte installera eller uppdatera plugin direkt eftersom du använder Matomo på flera servrar. Plugin skulle bara installeras på en server. Ladda istället ned pluginet och distribuera det manuel lt till alla dina servrar.",
"AutoUpdateDisabledWarning": "Du kan inte installera eller uppdatera den na plugin direkt eftersom automatiska uppdateringar är inaktiverade i konfigurat ionsfilen. För att tillåta automatiska uppdateringar ändra %1$s i %2$s.", "AutoUpdateDisabledWarning": "Du kan inte installera eller uppdatera den na plugin direkt eftersom automatiska uppdateringar är inaktiverade i konfigurat ionsfilen. För att tillåta automatiska uppdateringar ändra %1$s i %2$s.",
"ViewRepositoryChangelog": "Se ändringar" "ViewRepositoryChangelog": "Se ändringar"
} }
} }
 End of changes. 3 change blocks. 
0 lines changed or deleted 3 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)