"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Login/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 19 skipping to change at line 19
"InvalidNonceSSLMisconfigured": "Du kan även %1$s kräva att Matomo använ der en säker anslutning%2$s: för att göra detta konfigurerar du din konfiguratio nsfil %3$s med %4$s nedan sektioner%5$s", "InvalidNonceSSLMisconfigured": "Du kan även %1$s kräva att Matomo använ der en säker anslutning%2$s: för att göra detta konfigurerar du din konfiguratio nsfil %3$s med %4$s nedan sektioner%5$s",
"InvalidOrExpiredToken": "Lösenordsbevis är felaktigt eller har utgått." , "InvalidOrExpiredToken": "Lösenordsbevis är felaktigt eller har utgått." ,
"InvalidUsernameEmail": "Felaktigt användarnamn och\/eller e-postadress" , "InvalidUsernameEmail": "Felaktigt användarnamn och\/eller e-postadress" ,
"LogIn": "Logga in", "LogIn": "Logga in",
"LoginOrEmail": "Användarnamn eller e-postadress", "LoginOrEmail": "Användarnamn eller e-postadress",
"HelpIpRange": "Ange en IP-adress eller ett adresspann per rad. Du kan a nvända CIDR-notation (till exempel %1$s) eller jokertecken (som %2$s eller %3$s) .", "HelpIpRange": "Ange en IP-adress eller ett adresspann per rad. Du kan a nvända CIDR-notation (till exempel %1$s) eller jokertecken (som %2$s eller %3$s) .",
"SettingBruteForceEnable": "Aktivera totalsöknings-detektion", "SettingBruteForceEnable": "Aktivera totalsöknings-detektion",
"SettingBruteForceEnableHelp": "Totalsöknings-detektion är en viktig säk erhetsfunktion som skyddar dina data från obehörig åtkomst. Istället för att til låta vilken användare som helst att försöka tusentals eller flera miljoner tänkb ara lösenord i snabb följd, kommer den endast tillåta ett visst antal misslyckad e inloggningsförsök under en viss tid. Om för många inloggningsförsök misslyckas under det tidsspannet kommer användaren inte kunna logga in tills en viss tid p asserat. Observera att om en IP-adress blockeras, kommer samtliga användare med den IP-adressen nekas inloggning.", "SettingBruteForceEnableHelp": "Totalsöknings-detektion är en viktig säk erhetsfunktion som skyddar dina data från obehörig åtkomst. Istället för att til låta vilken användare som helst att försöka tusentals eller flera miljoner tänkb ara lösenord i snabb följd, kommer den endast tillåta ett visst antal misslyckad e inloggningsförsök under en viss tid. Om för många inloggningsförsök misslyckas under det tidsspannet kommer användaren inte kunna logga in tills en viss tid p asserat. Observera att om en IP-adress blockeras, kommer samtliga användare med den IP-adressen nekas inloggning.",
"SettingBruteForceWhitelistIp": "Tillåt alltid följande IP-adresser att logga in", "SettingBruteForceWhitelistIp": "Tillåt alltid följande IP-adresser att logga in",
"SettingBruteForceBlacklistIp": "Tillåt aldrig följande IP-adresser att logga in", "SettingBruteForceBlacklistIp": "Tillåt aldrig följande IP-adresser att logga in",
"NotAllowListTakesPrecendence": "Om en IP matchar både blockeringslistan och aldrig-blockeringslistan, har blockeringslistan företräde och IP skulle int e tillåtas.",
"SettingBruteForceMaxFailedLogins": "Antal tillåtna inloggningsförsök in om tidsspannet", "SettingBruteForceMaxFailedLogins": "Antal tillåtna inloggningsförsök in om tidsspannet",
"SettingBruteForceMaxFailedLoginsHelp": "IP-adressen blockeras om fler ä n detta antal inloggningsförsök misslyckas inom tidsspannet nedan.", "SettingBruteForceMaxFailedLoginsHelp": "IP-adressen blockeras om fler ä n detta antal inloggningsförsök misslyckas inom tidsspannet nedan.",
"SettingBruteForceTimeRange": "Räkna antal inloggningsförsök inom detta tidsspannet (i minuter)", "SettingBruteForceTimeRange": "Räkna antal inloggningsförsök inom detta tidsspannet (i minuter)",
"SettingBruteForceTimeRangeHelp": "Ange en tid i minuter.", "SettingBruteForceTimeRangeHelp": "Ange en tid i minuter.",
"ConfirmPasswordReset": "Bekräfta återställning av lösenord",
"ConfirmPasswordResetIntro": "För att bekräfta att det verkligen är du s
om begärde denna lösenordsändring, skriv ditt nya lösenord igen.",
"ConfirmPasswordResetWrongPassword": "Det angivna lösenordet matchar int
e ditt nya lösenord. Om du inte kommer ihåg ditt nyligen valda lösenord kan du å
terställa ditt lösenord igen. Om du inte begärde lösenordsändringen, så gör du h
elt enkelt ingenting och ditt lösenord kommer inte att ändras.",
"LoginNotAllowedBecauseBlocked": "Du har inte behörighet att logga in fö r närvarande eftersom du har för många misslyckade inloggningsförsök, försök ige n senare.", "LoginNotAllowedBecauseBlocked": "Du har inte behörighet att logga in fö r närvarande eftersom du har för många misslyckade inloggningsförsök, försök ige n senare.",
"CurrentlyBlockedIPs": "IP-adresser som blockeras just nu", "CurrentlyBlockedIPs": "IP-adresser som blockeras just nu",
"IPsAlwaysBlocked": "Följande IP-adresser blockeras alltid", "IPsAlwaysBlocked": "Följande IP-adresser blockeras alltid",
"UnblockAllIPs": "Avblockera samtliga IP-adresser som är blockerade just nu", "UnblockAllIPs": "Avblockera samtliga IP-adresser som är blockerade just nu",
"CurrentlyBlockedIPsUnblockInfo": "Du kan avblockera de IP-adresser som nu är blockerade så att de åter kan logga in, om de var falsklarm och behöver ku nna logga in igen.", "CurrentlyBlockedIPsUnblockInfo": "Du kan avblockera de IP-adresser som nu är blockerade så att de åter kan logga in, om de var falsklarm och behöver ku nna logga in igen.",
"CurrentlyBlockedIPsUnblockConfirm": "Är du säker på att du vill avblock era samtliga nu blockerade IP-adresser?", "CurrentlyBlockedIPsUnblockConfirm": "Är du säker på att du vill avblock era samtliga nu blockerade IP-adresser?",
"LoginPasswordNotCorrect": "Användarnamn & Lösenord är inte korrekta", "LoginPasswordNotCorrect": "Användarnamn & Lösenord är inte korrekta",
"LostYourPassword": "Glömt ditt lösenord?", "LostYourPassword": "Glömt ditt lösenord?",
"ChangeYourPassword": "Ändra ditt lösenord", "ChangeYourPassword": "Ändra ditt lösenord",
"MailPasswordChangeBody2": "Hej %1$s,\n\nEn begäran om lösenordsåterstäl lning togs emot från %2$s. Kopiera följande länk och klistra in den i din webblä sare för att bekräfta lösenordsändringen, så att du kan logga in med dina nya up pgifter:\n\n%3$s\n\nObservera att den här länken kommer bli ogiltig efter 24 tim mar.\n\nTack för att du använder Matomo!", "MailPasswordChangeBody2": "Hej %1$s,\n\nEn begäran om lösenordsåterstäl lning togs emot från %2$s. Kopiera följande länk och klistra in den i din webblä sare för att bekräfta lösenordsändringen, så att du kan logga in med dina nya up pgifter:\n\n%3$s\n\nObservera att den här länken kommer bli ogiltig efter 24 tim mar.\n\nTack för att du använder Matomo!",
 End of changes. 2 change blocks. 
0 lines changed or deleted 8 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)