"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Live/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 15 skipping to change at line 15
"ClickToViewMoreAboutVisit": "Klicka för mer information om det här besö ket", "ClickToViewMoreAboutVisit": "Klicka för mer information om det här besö ket",
"ClickToViewAllActions": "Klicka för att se alla åtgärder i denna grupp i detalj", "ClickToViewAllActions": "Klicka för att se alla åtgärder i denna grupp i detalj",
"ConvertedNGoals": "Konverteringar %s Mål", "ConvertedNGoals": "Konverteringar %s Mål",
"FirstVisit": "Första besöket", "FirstVisit": "Första besöket",
"GoalType": "Sort", "GoalType": "Sort",
"HideMap": "Dölj karta", "HideMap": "Dölj karta",
"KeywordRankedOnSearchResultForThisVisitor": "Nyckelordet %1$s rankades %2$s på %3$s i sökresultatet för besökaren", "KeywordRankedOnSearchResultForThisVisitor": "Nyckelordet %1$s rankades %2$s på %3$s i sökresultatet för besökaren",
"LastHours": "Senaste %s timmarna", "LastHours": "Senaste %s timmarna",
"LastMinutes": "Senaste %s minuterna", "LastMinutes": "Senaste %s minuterna",
"LastVisit": "Senaste besöket", "LastVisit": "Senaste besöket",
"LinkVisitorLog": "Visa detaljerad besökslogg",
"LoadMoreVisits": "Ladda fler besökare", "LoadMoreVisits": "Ladda fler besökare",
"LimitedSummary": "Informationen i den här profilen sammanfattar de sena ste %1$s besöken. Den här användaren hade mer besök totalt.", "LimitedSummary": "Informationen i den här profilen sammanfattar de sena ste %1$s besöken. Den här användaren hade mer besök totalt.",
"LimitedVisitsShown": "Endast de senaste %1$sbesöken visas. Den här anvä ndaren hade mer besök totalt.", "LimitedVisitsShown": "Endast de senaste %1$sbesöken visas. Den här anvä ndaren hade mer besök totalt.",
"MorePagesNotDisplayed": "fler sidor av den här besökaren visas inte", "MorePagesNotDisplayed": "fler sidor av den här besökaren visas inte",
"NbVisitor": "1 besökare", "NbVisitor": "1 besökare",
"NbVisitors": "%s besökare", "NbVisitors": "%s besökare",
"NextVisitor": "Nästa besökare", "NextVisitor": "Nästa besökare",
"NoMoreVisits": "Det finns inga fler besök för den här besökaren.", "NoMoreVisits": "Det finns inga fler besök för den här besökaren.",
"PageRefreshed": "Antal gånger denna sida har besökts \/ uppdateras i ra d.", "PageRefreshed": "Antal gånger denna sida har besökts \/ uppdateras i ra d.",
"PluginDescription": "Ger tillgång till Besöksloggen i realtid och låter dig hålla koll på dina besökare live i realtids instrumentpanelen. Tillägget lå ter dig också se en Besöksprofil för valfri användare.", "PluginDescription": "Ger tillgång till Besöksloggen i realtid och låter dig hålla koll på dina besökare live i realtids instrumentpanelen. Tillägget lå ter dig också se en Besöksprofil för valfri användare.",
"PreviousVisitor": "Förgående besökare", "PreviousVisitor": "Förgående besökare",
"RealTimeVisitors": "Besök i realtid", "RealTimeVisitors": "Besök i realtid",
"RealTimeVisitorCount": "Besöksräknare i realtid", "RealTimeVisitorCount": "Besöksräknare i realtid",
"Referrer_URL": "Hänvisningsadress", "Referrer_URL": "Hänvisningsadress",
"ShowMap": "Visa karta", "ShowMap": "Visa karta",
"ActionsAndDuration": "%1$s åtgärder i %2$s", "ActionsAndDuration": "%1$s åtgärder i %2$s",
"SimpleRealTimeWidget_Message": "%1$s och %2$s dom senaste %3$s.", "SimpleRealTimeWidget_Message": "%1$s och %2$s dom senaste %3$s.",
"ViewVisitorProfile": "Visa besöksprofil", "ViewVisitorProfile": "Visa besöksprofil",
"DisableVisitorProfile": "Inaktivera endast besökarprofil",
"DisableVisitorProfileDescription": "Här kan du inaktivera besöksprofilf
unktionen. Alla besöksloggrelaterade funktioner kommer att fortsätta att fungera
.",
"VisitedPages": "Besökta sidor", "VisitedPages": "Besökta sidor",
"RevisitedPages": "Sidor visade fler än en gång", "RevisitedPages": "Sidor visade fler än en gång",
"ToggleActions": "Växla synlighet för alla åtgärder", "ToggleActions": "Växla synlighet för alla åtgärder",
"TopVisitedPages": "Mest besökta sidorna", "TopVisitedPages": "Mest besökta sidorna",
"VisitsLog": "Besökslogg", "VisitsLog": "Besökslogg",
"DisableVisitsLogAndProfile": "Inaktivera besökslogg & besökarprofil",
"DisableVisitsLogAndProfileDescription": "Här kan du inaktivera besökslo
ggen och besöksprofilfunktionen. Detta inaktiverar också funktioner som beror på
sådana som e-handelsloggen, den segmenterade besöksloggen, realtidskartan eller
realtidswidgeten. Detta kan krävas för att följa dina lokala sekretesslagar\/ri
ktlinjer.",
"QueryMaxExecutionTimeExceeded": "Frågan tog för lång tid att utföra.",
"QueryMaxExecutionTimeExceededReasonDateRange": "Detta kan hända om det
valda datumintervallet är för stort. Försök att välja ett mindre datumintervall.
",
"QueryMaxExecutionTimeExceededReasonSegment": "Detta kan hända om det va
lda segmentet inte matchar något besök. Försök att kontrollera ditt valda segmen
t.",
"QueryMaxExecutionTimeExceededReasonUnknown": "Var god försök igen. Om d
et händer flera gånger, kontakta administratören eller supporten.",
"VisitorLog": "Besökslogg", "VisitorLog": "Besökslogg",
"VisitorLogDocumentation": "Denna tabell visar de senaste besök inom det valda datumintervallet. %1$s Om datumet inkluderar idag kan du se dina besökare i realtid! %2$s data som visas här är alltid live, oavsett om och hur ofta du a nvänder cron-jobb för arkivering.", "VisitorLogDocumentation": "Denna tabell visar de senaste besök inom det valda datumintervallet. %1$s Om datumet inkluderar idag kan du se dina besökare i realtid! %2$s data som visas här är alltid live, oavsett om och hur ofta du a nvänder cron-jobb för arkivering.",
"VisitorLogNoDataMessagePurged": "Sannolikt har data rensats eftersom re gelbunden radering av gammal rådata är aktiverad och datumet för denna rapport ä r mer än %s dagar gammalt. En superanvändare kan ändra den här inställningen gen om att gå till Administration => Sekretess.",
"VisitorProfile": "Besöksprofil", "VisitorProfile": "Besöksprofil",
"VisitorsInRealTime": "Besök i realtid", "VisitorsInRealTime": "Besök i realtid",
"VisitorsLastVisit": "Denna besökares senaste besök var %s dagar sedan." , "VisitorsLastVisit": "Denna besökares senaste besök var %s dagar sedan." ,
"VisitsFrom": "%1$s%2$s besökta %3$s från", "VisitsFrom": "%1$s%2$s besökta %3$s från",
"VisitSummary": "Spenderade totalt %1$s%2$s på webbplatsen%3$s och kolla de på %4$s sidor%5$s under %6$s besök%7$s.", "VisitSummary": "Spenderade totalt %1$s%2$s på webbplatsen%3$s och kolla de på %4$s sidor%5$s under %6$s besök%7$s.",
"VisitSummaryWithActionDetails": "Spenderade totalt %1$s%2$s på webbplat sen%3$s och genomförde %4$s händelser%5$s (%6$s) under %7$s besök%8$s.", "VisitSummaryWithActionDetails": "Spenderade totalt %1$s%2$s på webbplat sen%3$s och genomförde %4$s händelser%5$s (%6$s) under %7$s besök%8$s.",
"RowActionTooltipDefault": "Visa besökslogg segmenterad efter denna rad"
,
"RowActionTooltipWithDimension": "Visa besökslogg segmenterad efter dett
a %s",
"SegmentedVisitorLogTitle": "Besökslogg som visar besök var %1$s \"%2$s\
"",
"OnClickPause": "%s är startad. Klicka för att pausa.", "OnClickPause": "%s är startad. Klicka för att pausa.",
"OnClickStart": "%s är stoppad. Klicka för att starta." "OnClickStart": "%s är stoppad. Klicka för att starta.",
"ClickToSeeAllContents": "Klicka för att se varje innehållsinteraktion\/
intryck"
} }
} }
 End of changes. 6 change blocks. 
1 lines changed or deleted 30 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)