"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Installation/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 25 skipping to change at line 25
"DatabaseSetupLogin": "inloggning", "DatabaseSetupLogin": "inloggning",
"DatabaseSetupServer": "databasserver", "DatabaseSetupServer": "databasserver",
"DatabaseSetupTablePrefix": "tabellprefix", "DatabaseSetupTablePrefix": "tabellprefix",
"Email": "E-post", "Email": "E-post",
"Extension": "tillägg", "Extension": "tillägg",
"Filesystem": "Filsystem", "Filesystem": "Filsystem",
"GetInvolved": "Om du tycker om det du ser, kan du %1$sinvolvera%2$s.", "GetInvolved": "Om du tycker om det du ser, kan du %1$sinvolvera%2$s.",
"GoBackAndDefinePrefix": "Gå tillbaka och definiera ett Prefix för Matom o's tabeller", "GoBackAndDefinePrefix": "Gå tillbaka och definiera ett Prefix för Matom o's tabeller",
"HappyAnalysing": "Glad analys!", "HappyAnalysing": "Glad analys!",
"Installation": "Installation", "Installation": "Installation",
"InformationalResults": "Informationsresultat",
"CopyBelowInfoForSupport": "Kopiera eller ladda ner informationen nedan
om vårt supportteam ber dig om denna information.",
"CopySystemCheck": "Kopiera systemkontroll",
"DownloadSystemCheck": "Ladda ner systemkontroll",
"InstallationStatus": "Installationsstatus", "InstallationStatus": "Installationsstatus",
"InsufficientPrivilegesHelp": "Du kan lägga till dessa behörigheter geno m att använda ett verktyg som tex phpMyAdmin eller genom att köra rätt SQL-frågo r. Om du inte vet hur man gör dessa saker, vänd dig till din systemadministratör för hjälp med dessa behörigheter.", "InsufficientPrivilegesHelp": "Du kan lägga till dessa behörigheter geno m att använda ett verktyg som tex phpMyAdmin eller genom att köra rätt SQL-frågo r. Om du inte vet hur man gör dessa saker, vänd dig till din systemadministratör för hjälp med dessa behörigheter.",
"InsufficientPrivilegesMain": "Antingen existerar inte databasen (och ka n inte skapas), eller också har den unika användaren inte tillräcklig åtkomst. D atabasens användare måste ha följande åtkomst: %s", "InsufficientPrivilegesMain": "Antingen existerar inte databasen (och ka n inte skapas), eller också har den unika användaren inte tillräcklig åtkomst. D atabasens användare måste ha följande åtkomst: %s",
"InvalidStateError": "Fel: Matomo har redan installerats. %1$s Återvänd %2$s till Matomo%3$s.", "InvalidStateError": "Fel: Matomo har redan installerats. %1$s Återvänd %2$s till Matomo%3$s.",
"JsTagArchivingHelp1": "För medium och högtraffikerade webbsidor finns d et specifika optimeringar som bör göras för att hjälpa Matomo att bli snabbare ( exempel på sådana är %1$sinställningar och automatisk-akrivering%2$s).", "JsTagArchivingHelp1": "För medium och högtraffikerade webbsidor finns d et specifika optimeringar som bör göras för att hjälpa Matomo att bli snabbare ( exempel på sådana är %1$sinställningar och automatisk-akrivering%2$s).",
"JSTracking_EndNote": "Observera: Efter installationen, kommer du kunna skräddarsy din spårningskod i %1$sSpårnings Kod%2$s admin delen.", "JSTracking_EndNote": "Observera: Efter installationen, kommer du kunna skräddarsy din spårningskod i %1$sSpårnings Kod%2$s admin delen.",
"JSTracking_Intro": "För att spåra din trafik med hjälp av Matomo behöve r du lägga till extrakod på var och en av dina webbsidor.", "JSTracking_Intro": "För att spåra din trafik med hjälp av Matomo behöve r du lägga till extrakod på var och en av dina webbsidor.",
"LargePiwikInstances": "Hjälp för stora Matomo-instanser", "LargePiwikInstances": "Hjälp för stora Matomo-instanser",
"Legend": "Legend", "Legend": "Legend",
"LoadDataInfileRecommended": "Om din Matomo-server spårar webbplatser me d mycket trafik (omkring 100 000 sidor per månad eller mer), rekommenderar vi di g att åtgärda det här problemet.", "LoadDataInfileRecommended": "Om din Matomo-server spårar webbplatser me d mycket trafik (omkring 100 000 sidor per månad eller mer), rekommenderar vi di g att åtgärda det här problemet.",
skipping to change at line 94 skipping to change at line 98
"SystemCheckFileIntegrity": "Filintegritet", "SystemCheckFileIntegrity": "Filintegritet",
"SystemCheckFunctions": "Funktioner som krävs", "SystemCheckFunctions": "Funktioner som krävs",
"SystemCheckFunctionHelp": "Du måste aktivera denna inbyggda funktion.", "SystemCheckFunctionHelp": "Du måste aktivera denna inbyggda funktion.",
"SystemCheckGDFreeType": "GD > 2.x + Fristil (grafik)", "SystemCheckGDFreeType": "GD > 2.x + Fristil (grafik)",
"SystemCheckGDHelp": "Graflinjerna kommer inte fungera.", "SystemCheckGDHelp": "Graflinjerna kommer inte fungera.",
"SystemCheckGlobHelp": "Denna inbyggda funktionen har inaktiverats på di n värd. Matomo försöker emulera denna funktion men kan stöta på ytterligare säke rhetsrestriktioner. Funktionalitet kan påverkas.", "SystemCheckGlobHelp": "Denna inbyggda funktionen har inaktiverats på di n värd. Matomo försöker emulera denna funktion men kan stöta på ytterligare säke rhetsrestriktioner. Funktionalitet kan påverkas.",
"SystemCheckGzcompressHelp": "Du behöver aktivera tillägget zlib och gzc ompress funktionen.", "SystemCheckGzcompressHelp": "Du behöver aktivera tillägget zlib och gzc ompress funktionen.",
"SystemCheckGzuncompressHelp": "Du behöver aktivera tillägget zlib och f unktionen gzuncompress.", "SystemCheckGzuncompressHelp": "Du behöver aktivera tillägget zlib och f unktionen gzuncompress.",
"SystemCheckHashHelp": "Du behöver konfigurera och bygga om PHP med stöd för hash() genom att ta bort alternativet --disable-hash.", "SystemCheckHashHelp": "Du behöver konfigurera och bygga om PHP med stöd för hash() genom att ta bort alternativet --disable-hash.",
"SystemCheckIconvHelp": "Du måste konfigurera och installera PHP på nytt med \"iconv\" stöd aktiverat, --with-iconv.", "SystemCheckIconvHelp": "Du måste konfigurera och installera PHP på nytt med \"iconv\" stöd aktiverat, --with-iconv.",
"SystemCheckJsonHelp": "Php-json extension krävs för att Matomo ska kunn a läsa och skriva JSON-data.",
"SystemCheckMailHelp": "Feedback och bortglömda lösenord kommer inte att skickas utan mail().", "SystemCheckMailHelp": "Feedback och bortglömda lösenord kommer inte att skickas utan mail().",
"SystemCheckMbstring": "mbstring", "SystemCheckMbstring": "mbstring",
"SystemCheckMbstringHelp": "Tillägget mbstring krävs för att hantera tec ken på mer än en byte i användargränssnittet och API-svaren. Kontrollera även at t mbstring.func_overload är satt till noll i php.ini.", "SystemCheckMbstringHelp": "Tillägget mbstring krävs för att hantera tec ken på mer än en byte i användargränssnittet och API-svaren. Kontrollera även at t mbstring.func_overload är satt till noll i php.ini.",
"SystemCheckMemoryLimit": "Minnesbegränsning", "SystemCheckMemoryLimit": "Minnesbegränsning",
"SystemCheckMemoryLimitHelp": "På en högtrafikswebbplats, kan arkivering sprocessen kräva mer minne än vad som för tillfället är tillåtet. Om det är nödv ändigt ändra memory_limit direktivet i din php.ini fil.", "SystemCheckMemoryLimitHelp": "På en högtrafikswebbplats, kan arkivering sprocessen kräva mer minne än vad som för tillfället är tillåtet. Om det är nödv ändigt ändra memory_limit direktivet i din php.ini fil.",
"SystemCheckMemoryNoMemoryLimitSet": "Det finns ingen minnesgräns instäl ld",
"SystemCheckNoErrorsOrWarnings": "Inga fel eller varningar", "SystemCheckNoErrorsOrWarnings": "Inga fel eller varningar",
"SystemCheckViewFullSystemCheck": "Visa full systemrapport", "SystemCheckViewFullSystemCheck": "Visa full systemrapport",
"SystemCheckOpenURL": "Öppna URL", "SystemCheckOpenURL": "Öppna URL",
"SystemCheckOpenURLHelp": "Nyhetsbrev abonnemang, anmälningar uppdaterin g, och \"one-click updates\" kräver att något av tilläggen \"curl\", allow_url_f open =On eller fsockopen() är aktiverat.", "SystemCheckOpenURLHelp": "Nyhetsbrev abonnemang, anmälningar uppdaterin g, och \"one-click updates\" kräver att något av tilläggen \"curl\", allow_url_f open =On eller fsockopen() är aktiverat.",
"SystemCheckOtherExtensions": "Andra tillägg", "SystemCheckOtherExtensions": "Andra tillägg",
"SystemCheckOtherFunctions": "Andra funktioner", "SystemCheckOtherFunctions": "Andra funktioner",
"SystemCheckPageSpeedDisabled": "PageSpeed inaktiverat", "SystemCheckPageSpeedDisabled": "PageSpeed inaktiverat",
"SystemCheckPageSpeedWarning": "Vi rekommenderar att du stänger av modul en PageSpeed på din server %s: PageSpeed har visat sig orsaka flera problem till sammans med Matomo, såsom icke-fungerande statistik för Sidor, Radutveckling sam t andra problem som är svåra att felsöka. Stäng av mod_pagespeed på den här serv ern.", "SystemCheckPageSpeedWarning": "Vi rekommenderar att du stänger av modul en PageSpeed på din server %s: PageSpeed har visat sig orsaka flera problem till sammans med Matomo, såsom icke-fungerande statistik för Sidor, Radutveckling sam t andra problem som är svåra att felsöka. Stäng av mod_pagespeed på den här serv ern.",
"SystemCheckPackHelp": "pack()-funktionen krävs för att spåra besökare i Matomo.", "SystemCheckPackHelp": "pack()-funktionen krävs för att spåra besökare i Matomo.",
"SystemCheckParseIniFileHelp": "Denna inbyggda funktionen har inaktivera ts på din värd. Matomo försöker emulera denna funktion men den kan stöta på ytte rligare säkerhetsrestriktioner. Spårningens resultat kommer också att påverkas." , "SystemCheckParseIniFileHelp": "Denna inbyggda funktionen har inaktivera ts på din värd. Matomo försöker emulera denna funktion men den kan stöta på ytte rligare säkerhetsrestriktioner. Spårningens resultat kommer också att påverkas." ,
skipping to change at line 129 skipping to change at line 135
"SystemCheckTrackerHelp": "GET-förfrågan till matomo.php misslyckades. T esta att vitlista den här URL:en från HTTP-autentisering och avaktivera mod_secu rity (du kan behöva fråga ditt webbhotell). I din webbservers logg-fil kan du hi tta mer information om problemet.", "SystemCheckTrackerHelp": "GET-förfrågan till matomo.php misslyckades. T esta att vitlista den här URL:en från HTTP-autentisering och avaktivera mod_secu rity (du kan behöva fråga ditt webbhotell). I din webbservers logg-fil kan du hi tta mer information om problemet.",
"SystemCheckWarnDomHelp": "Du bör aktivera tillägget \"dom\" (t.ex., ins tallera paketet \"php-dom\" och\/eller \"php-xml\").", "SystemCheckWarnDomHelp": "Du bör aktivera tillägget \"dom\" (t.ex., ins tallera paketet \"php-dom\" och\/eller \"php-xml\").",
"SystemCheckWarning": "Matomo kommer fungera som normalt men kommer sakn a vissa funktioner", "SystemCheckWarning": "Matomo kommer fungera som normalt men kommer sakn a vissa funktioner",
"SystemCheckWarnJsonHelp": "Du bör aktivera tillägget \"json\" (t.ex., i nstallera paketet \"php-json\") för bättre prestanda.", "SystemCheckWarnJsonHelp": "Du bör aktivera tillägget \"json\" (t.ex., i nstallera paketet \"php-json\") för bättre prestanda.",
"SystemCheckWarnLibXmlHelp": "Du bör aktivera tillägget \"libxml\" (t.ex ., installera paketet \"php-libxml\") eftersom det krävs av andra grundläggande PHP-tillägg.", "SystemCheckWarnLibXmlHelp": "Du bör aktivera tillägget \"libxml\" (t.ex ., installera paketet \"php-libxml\") eftersom det krävs av andra grundläggande PHP-tillägg.",
"SystemCheckWarnSimpleXMLHelp": "Du bör aktivera tillägget \"SimpleXML\" (t.ex., installera paketet \"php-simplexml\" och\/eller \"php-xml\").", "SystemCheckWarnSimpleXMLHelp": "Du bör aktivera tillägget \"SimpleXML\" (t.ex., installera paketet \"php-simplexml\" och\/eller \"php-xml\").",
"SystemCheckWinPdoAndMysqliHelp": "På en Windows server kan du lägga til l följande rader till din php.ini: %s", "SystemCheckWinPdoAndMysqliHelp": "På en Windows server kan du lägga til l följande rader till din php.ini: %s",
"SystemCheckWriteDirs": "Kataloger med skrivrättighet", "SystemCheckWriteDirs": "Kataloger med skrivrättighet",
"SystemCheckWriteDirsHelp": "För att åtgärda felet på ditt Linux-system, prova att skriv in följande kommando(n)", "SystemCheckWriteDirsHelp": "För att åtgärda felet på ditt Linux-system, prova att skriv in följande kommando(n)",
"SystemCheckZlibHelp": "Du måste konfigurera och installera PHP på nytt med \"zlib\" stöd aktiverat, --with-zlib.", "SystemCheckZlibHelp": "Du måste konfigurera och installera PHP på nytt med \"zlib\" stöd aktiverat, --with-zlib.",
"SystemCheckCronArchiveProcess": "Installera Cron",
"FasterReportLoading": "snabbare rapportladdning",
"SystemCheckCronArchiveProcessCLI": "Hantering av processer via CLI", "SystemCheckCronArchiveProcessCLI": "Hantering av processer via CLI",
"SystemCheckPhpSetting": "För att det inte ska uppstå problem måste du s tälla in följande i din php.ini-fil: %s", "SystemCheckPhpSetting": "För att det inte ska uppstå problem måste du s tälla in följande i din php.ini-fil: %s",
"SystemCheckUpdateHttps": "Uppdatera över HTTPS", "SystemCheckUpdateHttps": "Uppdatera över HTTPS",
"SystemCheckUpdateHttpsNotSupported": "Matomo kan inte använda HTTPS-ans lutning för uppdatering och kommer istället använda en osäker HTTP-anslutning. K ontrollera att CURL eller allow_url_fopen är aktiverat och att PHP-tillägget \"o penssl\" är installerat: https:\/\/matomo.org\/faq\/troubleshooting\/faq_177\/." , "SystemCheckUpdateHttpsNotSupported": "Matomo kan inte använda HTTPS-ans lutning för uppdatering och kommer istället använda en osäker HTTP-anslutning. K ontrollera att CURL eller allow_url_fopen är aktiverat och att PHP-tillägget \"o penssl\" är installerat: https:\/\/matomo.org\/faq\/troubleshooting\/faq_177\/." ,
"NotSupported": "stöds inte", "NotSupported": "stöds inte",
"Tables": "Skapar tabellerna", "Tables": "Skapar tabellerna",
"TablesCreatedSuccess": "Tabeller skapades utan problem!", "TablesCreatedSuccess": "Tabeller skapades utan problem!",
"TablesDelete": "Ta bort de upptäckta tabellerna", "TablesDelete": "Ta bort de upptäckta tabellerna",
"TablesDeletedSuccess": "Existerande Matomo tabeller togs bort utan prob lem", "TablesDeletedSuccess": "Existerande Matomo tabeller togs bort utan prob lem",
"TablesFound": "Följande tabeller har hittats i databasen", "TablesFound": "Följande tabeller har hittats i databasen",
"TablesReuse": "Återanvänd existerande tabeller", "TablesReuse": "Återanvänd existerande tabeller",
"TablesUpdatedSuccess": "Databasen har uppdaterats från %1$s till %2$s!" , "TablesUpdatedSuccess": "Databasen har uppdaterats från %1$s till %2$s!" ,
"TablesWarningHelp": "Antingen väljer du att återanvända befintliga data bastabeller eller en ren installation för att radera alla befintliga data i data basen.", "TablesWarningHelp": "Antingen väljer du att återanvända befintliga data bastabeller eller en ren installation för att radera alla befintliga data i data basen.",
"TablesWithSameNamesFound": "Några %1$s tabeller i databasen %2$s har sa mma namn som tabellerna Matomo försöker skapa", "TablesWithSameNamesFound": "Några %1$s tabeller i databasen %2$s har sa mma namn som tabellerna Matomo försöker skapa",
"Timezone": "Webbplatsens tidszon", "Timezone": "Webbplatsens tidszon",
"WeHopeYouWillEnjoyPiwik": "Vi hoppas att du kommer tycka om att använda Matomo lika mycket som vi tyckte om att skapa det!", "WeHopeYouWillEnjoyPiwik": "Vi hoppas att du kommer tycka om att använda Matomo lika mycket som vi tyckte om att skapa det!",
"Welcome": "Välkommen!", "Welcome": "Välkommen!",
"WelcomeHelp": "<p>Matomo är ett open source webbanalysprogram som gör d et enkelt att få den information du vill ha från dina besökare.<\/p><p>Denna pro cess är uppdelad i %s enkla steg och tar ca 5 minuter.<\/p>", "WelcomeHelp": "<p>Matomo är ett open source webbanalysprogram som gör d et enkelt att få den information du vill ha från dina besökare.<\/p><p>Denna pro cess är uppdelad i %s enkla steg och tar ca 5 minuter.<\/p>",
"WelcomeToCommunity": "Välkommen till Matomos gemenskap!", "WelcomeToCommunity": "Välkommen till Matomos gemenskap!",
"CannotConnectToDb": "Kan inte ansluta till databasen", "CannotConnectToDb": "Kan inte ansluta till databasen",
"CannotConnectToDbResolvingExplanation": "Det här kan vara ett tillfälli "CannotConnectToDbResolvingExplanation": "Det här kan vara ett tillfälli
gt problem, försök att %1$shämta sidan igen%2$s. Kontakta din Matomo administrat gt problem, försök att %1$shämta sidan igen%2$s. Kontakta din Matomo administrat
ör om problemet kvarstår." ör om problemet kvarstår.",
"EmailPrivacyNotice": "Din e-postadress kommer endast att användas för a
tt skicka dig nyhetsbrevet. För detta måste vi dela din e-post med en tredjepart
sleverantör. Denna leverantör är för närvarande Mad Mimi, men detta kan förändra
s i framtiden. Vi delar inte din e-post med någon annan eller använder din e-pos
t för något annat syfte än att skicka nyhetsbrevet till dig. Du kan när som hels
t avsluta prenumerationen. Läs vår %1$sintegritetspolicy%2$s för mer information
.",
"PerformanceSettingsDesc1": "En sista anmärkning angående prestanda: din
Matomo är inställd och redo att spåra och rapportera om din webbplats trafik, m
en om du tycker att Matomo är långsam, vill du ta det extra steget med att ställ
a in %1$sCLI-arkivering%2$s. Detta genererar dina rapporter i bakgrunden med jäm
na mellanrum i stället för på begäran.",
"PerformanceSettingsDesc2": "Detta kräver att du lägger till ett Matomo-
kommando till cron som inte kan göras automatiskt av installationsprogrammet, me
n du kan %1$släsa våra FAQ för att lära dig hur du kan ställa in det själv.%2$s"
} }
} }
 End of changes. 5 change blocks. 
3 lines changed or deleted 27 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)